Sekiz İlim Dalında Bilinmesi Gereken 88 Soru

22 Nisan 2019 Pazartesi

Bu haftaki eserlerimiz Beyan Yayınları’ndan.

“Sekiz İlim Dalında Bilinmesi Gereken 88 Soru” isimli kitaplar, sahasında uzman isimler tarafından hazırlanmış.

“8 İlim Dalında Bilinmesi Gereken 88 Soru” serisi, İslâm medeniyetinin asırlardır muhatap olduğu, ancak daha çok günümüz insanının zihnini kurcalayan sorulara cevap vermek üzere çalışan ilim heyetinin ilk uyarısı şöyle: 

“Bu kitaplarda yer alan cevapların yegâne cevaplar olduğu iddia edilemez. Elbette bu sorulara farklı insanların vereceği başka cevaplar da olabilecektir.

Bu seride yer alan kitaplardaki soruları cevaplandıran ilim adamları, cevaplarının ikna edici olmasını temenni etmektedirler”.

Oldukça nazik ve adaba uygun bir açıklama.

Neden 88 soru gibi bir soru akla gelebilir. Cevabını şöyle vermişler:

Soruların sayısı, sonsuzluk işaretinden [∞] mülhem olarak belirlenmiştir. 88 rakamıyla bu tür soruların ve cevapların sayısız olduğu hatırlatılmak istenmiştir.

¥

Kitaplardaki sorular daha çok güncel zihnin problem olarak gördüğü konulardan seçilmiş.

Bu sorular, alan çalışması yapılarak, okuyuculardan ve çeşitli platformlardan yararlanılarak belirlenmiş.

Kur’an ve Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer, İslâm Tarihi, İnanç, Mezhepler ve Tasavvuf alanlarındaki soruları ihtiva eden ve her birinde 88 soru bulunan 8 kitaptan oluşan seriye, Prof. Dr. Adnan Demircan’ın koordinatörlüğünde, alanlarında uzman olan birçok ilim adamı katkıda bulunmuş.

¥

Birinci kitap, Kur’ân ve Tefsir ismini taşımakta veProf. Dr. Muhsin Demirci editörlüğünde çalışılmış.

İkinci kitap, Hadisleri incelemiş veProf. Dr. Ahmet Yücel editörlüğünde hazırlanmış.

Üçüncü kitapta,Fıkıh konusundaki sorular var. Doç. Dr. Osman Güman ve Doç. Dr. Soner Duman editörlüğünde hazırlanmış.

Dr. Öğr. Üyesi Osman Bayder, Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Doç. Dr. Abdullah Durmuş, Doç. Dr. Süleyman Kaya ile Dr. Öğr. Üyesi Merve Özaykal katkıda bulunmuş.

Dördüncü kitapta, İnanç konusunda bilinmesi gereken konular yer almış.

Prof. Dr. Cağfer Karadaş editörlüğünde hazırlanan esere, Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Prof. Dr. Metin Özdemir, Prof. Dr. Kasım Küçüklap, Prof. Dr. Muhammed Tarakçı, Doç. Dr. Mahmut Çınar, Doç. Dr. Ulvi Murat Kılavuz katkıda bulunmuş.

Beşinci kitaptaki, İslâm Tarihi konusundaki soruların cevapları, Prof. Dr. Âdem Apak editörlüğünde hazırlanmış.

Altıncı kitap, Siyer mevzuuna ayrılmış ve Prof. Dr. Adnan Demircan’ın editörlüğünde hazırlanmış.

Yedinci kitap, Mezhepler hususunu ele almış. Doç. Dr. Mehmet Ümit’in editörlüğündeki esere, Doç. Dr. Âdem Arıkan, Prof. Dr. Osman Aydınlı katkı sunmuş.

Sekizinci kitapta, Tasavvuf konusunu bulacaksınız. Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’in editörlüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Zafer Erginli,Prof. Dr. Abdurrezzak Tek,Prof. Dr. Kadir Özköse katkıda bulunmuş.

¥

Eserler hakkında: Beyan Yayınları: 0212-512 76 97

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti