Fetihteki şuuru idrak edebilmek

30 Mayıs 2019 Perşembe

“Hayatım boyunca Allah’ın emirleri dışına hiç çıkmadım. Allah’ın rızasını kazanmak için çalıştım. Tek gayem bu idi”.

“İmkânın sınırını görmek için imkânsız denilenleri denemek lazım. ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ diyerek, yaşattığınız yılanların bir sonraki hedefi siz olursunuz”. Fatih Sultan Mehmed.

İstanbul’un fethi üzerine, daha doğrusu fetih şuuru üzerine ne yazılsa ve konuşulsa azdır. İstanbul’un fethi; toprak kazanımı, şehir fethi, coğrafya genişliği için yapılmış değildir.

İnsanoğlu için yaratılan kâinatta ne varsa, yine hepsi de insanoğluna emanet olarak verilmiş ve bu emanete sahip çıkılması istenmiştir.

Atalarımız Selçuklu ve Osmanlılar, tüm fetihlerini bu şuurla gerçekleştirmişlerdir. İstanbul başta olmak üzere fetihlerin bütününe bakan insaflı herkes bu hakikati idrak edebilir.

……………….

Bu hususta Nurettin Topçu, “Büyük Fetih” konuşmalarında nasıl bir nesil beklenildiğini şu ifadelerle anlatır:

“Biz bu topraklarda ezan seslerinden idrak ve duygu toplamış aşk ve irade ateşi almış, Fatih’in çocuklarını arıyoruz.

O Fatihler ki, Bizans halkını büyüleyen imanıyla Galya (Batı Avrupa) topraklarında hazırlanan Haçlı ordularını yerlerinde durdurur! Çöle inen nur ile doldurduğu Ayasofya’nın kubbesi altında, Harem-i Şerif’in hizmetkârı olmak ihtirasıyla yanar, dünya saltanatını bırakıp gariplerin dergâhına sığınır, Allah kitabı huzurunda el bağlayıp sabahlar, insan kiniyle değil, Allah aşkıyla gaza yapmaktan usanmazlar.

Biz bu topraklarda Allah ümidiyle gıdalanan, devlet nizamına âşık Fatih’in çocuklarını arıyoruz. Biliyoruz ki, hasta gönülleri tedavi edecek olan Süleyman Çelebi’den bir beste, Mevlana’dan bir nida, Fatih’ten bir selam, Yunus’tan bir müjdedir.

Dostlarım, dost ile düşman birbirine karıştı diye ye’se kapılmayalım. Bir büyük dost var ki, ondan vaat aldık.

Ye’si, zulmü, kahrı yok edeceğiz. Muzaffer olacağız. Ancak unutmayalım ki, zafer ümit ile imandan ayrılmaz. Ümitle iman, dünyamızı aşkla dolduracaktır.

Aşkın korkusu olmaz. Korku ile uykuyu, kuyruğuna basılınca saldırmak illetine müptela olanlara terk edelim. Güneş bir an bile sönmeyen sonsuzluğun yolcularıyız.

Hayata söz verdik, ebediliğe söz verdik. Zaman ve vücut vehimlerini bırakıp, hürriyetini bizzat kendi tasdik etmiş ebedi yaşayışın icaplarını yerine getiremeyecek kadar küçülmeyelim.

Fatih’in çocukları! Siz güneşin batmasından korkar mısınız? O bir vehimdir ve muvakkattir. Yarın sabah güneş mutlaka doğacaktır. O halde güneşi batırdık, batıracağız diyenlerden de korkmayın!

Siz uyuyanlardan korkar mısınız? Kendilerini uyanık sanarak uykuda dolaşanlardan da korkmayın!

Siz hak ile konuşmayan dilden, kendini görmeyen cesetten korkar mısınız? Siz korkudan korkar mısınız?

Sizin kuvvetinizin kaynağı Kur’an, dayandığınız temeller vatandır. Ebediyen size millet, size vatan, size devlet mevcuttur.”

………………..

Ezcümle:

Sözü Fatih’in ifadeleriyle bitirelim. “Zaferin sırrı, Hz. Peygamberin izini takip etmektir”. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti