Direnişten Dirilişe

29 Nisan 2019 Pazartesi

Bu haftaki kitabımız Pınar Yayınları’ndan. “Direnişten Dirilişe” isimli eserin müellifi, bizim gazetenin de yazarlarından Abdullah Yıldız.

“Ümmetin Uzun Soluklu Yürüyüşü” alt başlıklı kitap, inanmaktan iman etme noktasına geçebilen her Müslümanın, şeytandan önce münafık kulların şerrinden nasıl emin olabilirler onu anlatmaktadır.

Malum dün sabah, gençler başta olmak üzere onbinlerce mümin insanımız, Çamlıca Camii’nde buluştu ve Fatiha Suresi’nin sonundaki dua ile namazı noktaladılar.

Amentüsü sağlam her Müslüman günde 40 defa bu dua ile namazını eda eder. Fatiha suresinin sonu “Veleddaallin” diye biter ve 6-7. ayetin manası şöyledir:

“Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil”.

İşte İslam’ın ilk kabul edilmeye ve yayılmaya başladığı günden beri bu ayetle Müslümanlar sürekli kendilerini ve dinlerini muhafaza etmeye çalışırlar.

Bugünümüz de o günkü müşriklerden ve münafıklardan farklı değildir. İslam’ın beş, Amentünün altı şartında birleşmiş Müslüman halkımıza karşı, Mescid-i Dırar mensubu müşrikler, camilerimize ve dinimize karşı küfür, hakaret, iftira, fitne ve benzeri gayri insani tüm çirkinliklerini sergilemektedirler.

14 asırdan beri söndürülemeyen İslam’ın güneşini elbet bunlar söndürecek değillerdir. Kimi camilere, kimi ezanlara kaşı çıkar, kimi Müslüman cemaatlerin içerisine fitne fesat sokar, kimi Allah’tan Peygamberi ayırmaya kalkar, velhasıl fesatçılığın bir tarifi ve çerçevesi yoktur, her zalimlik işlenmektedir.

Erenlerimiz şöyle derler:

“İmanı kavi Müslümanlara düşen görev; dinini, devletini, milletini, bayrağını, vatanını, imanını muhafaza ederek savrulmamaktır”.

İşte Abdullah Yıldız’ın bu kitabında her türlü şer cephesi de hayır cephesi de geçmişten ve bugünden çeşitli örneklerle anlatılarak şöyle bir müjde verilmiş.

“Müslüman dünya olarak uzun süredir yaşadığımız sıkıntılı en sancılı suskunluk döneminin ardında yepyeni bir “yeniden kendine dönüş” evresine girdiğimiz kesindir.

İşte biz, eşiğinde bulunduğumuz bu yeni dönemi, ‘direnerek dirilme aşaması’ olarak adlandırmayı teklif ediyoruz. Evet, İslam ümmeti elan direniş ve diriliş sürecindedir.

İslam dünyası çöl değil, sürücülerini bekleyen sürülmemiş bir tarladır. Bize düşen ise bu potansiyel gücü, ‘aktif güç’ haline getirmekten ibarettir”.

Ezcümle:

Kitaptan son uyarı bilumum müşriklere:

“Batıcıların kavrayamadığı hakikat şu idi ki: Müslümanların Kur’an’la ilişkilerini koparmak mümkün değildir ve bu ilişki devam ettiği sürece de o yüce Kitap, kendisine iman edenlere Allah Teala’nın günlük hayatı tanzim eden şaşmaz buyruklarını hatırlatıp durmaktadır.

Dolayısıyla, yeryüzünde bir tek Müslüman da kalsa, o insan, Kur’an’ın; iman, ibadet ve ahlaka ilişkin ayetleriyle, hayatın tüm alanlarına yön veren ahkâm ayetlerini uygulamak ve uygulatmak azim ve kararlığına sahip olacaktır”. Elhamdülillah…

Eser hakkında: Pınar Yayınları; 0212- 520 98 90

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti