Çok Az Liderde Bulunan Bir Özellik

14 Haziran 2019 Cuma

Bu özellik, sadece liderlere ait yahut onlarda olması gereken fıtri bir durum değildir. Aslında eşrefi mahlûkat olarak her insanda mevcuttur.

Yüce yaratıcı her kulunu bu özellikte yaratmıştır. O sebepledir ki, varlıkların en şereflisi olarak insan zikredilmektedir.

Lakin Cenab-ı Hakk’ın meccanen ve bedelsiz olarak insanı nasiplendirdiği fıtri mayayı bozarak, kendisini varlıkların en aşağısı haline getiren de yine insanoğludur.

Aynı zamanda bu hal, Allah’a karşı bir isyan ve şirk halidir ki, arkasından inkâr gelir, şirretlik gelir, şeytanın vazifesi üstlenilmiş olur.

İşte bu insanların yitirdiği ve reddettiği mayanın en önemli nüvelerinden birisi “erdem” veya “fazilet” mayasıdır.

“Erdem” ve “fazilet” mayasını bozmuş insanların hali üzerinde durmak yerine, “erdem” ve “fazilet” sahibi liderlerin hayata dair değer yargılarından söz etmeli.

¥

Malum erdemli insan, faziletli insan, edeb ve hayâ insanıdır. Yani ahlakı tam insandır.

Ahlaklı olmanın getirdiği yardımseverlik, bilgelik, doğruluk, namus, haysiyet, şeref, aile bütünlüğü, alçak gönüllük, erdem ve faziletin temellerindendir.

Şimdi bu zaviyeden bakarak, memleket ve millet yönetiminde bulunmuş, siyasi tarihimize damga vurmuş liderleri hatırlayalım.

Müslüman halkımızın rahmetle andığı ve ardından Fatiha okuduğu liderler, bir elin parmaklarını geçmez.

Yaşayan liderler arasında da yine Allah’ını kitabını bilen, şirk ve isyan halinde olmayan, dine ve dini değerlere karşı duyarlı olan liderlerin kim olduğuna bakalım.

Sorular:

- Erdemli ve faziletli bir siyasetçi, erdemsiz ve faziletsiz bir siyasetçi ile devlet-millet hesabına ortaklık edebilir mi? Birlikte olabilir mi?

- Erdem ve fazilet sahibi insanlar, hayatlarının her alanında, erdem ve fazilet kavramının öğrettiği kurallara uyarak hareket etmek mecburiyetinde değiller midir?

- Erdem ve fazilet sahibi kişi yahut kişilerin hayat düzeyi; erdemsiz, faziletsiz, dolayısıyla ahlaksız, toplumun ahlak kurallarını hiçe sayan gayri insani tabiatlı kimselerin hayatına benzemeyeceği gibi onlarla birlikte hareket edebilirler mi? Geçelim.

¥

Erdem ve fazilet yoksunluğundan arınmasını bilmeyen yahut arınmak istemeyen kimseler; doğruya, iyiye ve güzel karşı her zaman düşmanca tavır almışlardır.

Erdemli liderlere ve yöneticilere düşman kesilen kimseler, aslında muhalefet kılıfıyla, kimlik ve kişiliklerinin gereğini yerine getirmektedirler.

Erdem kavramı başta olmak üzere, fıtri olarak; iffetli, şerefli, haysiyetli olmak, İslam’ın insana yüklediği dünyevi ve uhrevi yükümlülüklerdir.

Bu yükümlülüğü taşıyamayan kişiler, hangi toplumda yaşarsa yaşasınlar, o toplumun mahvına çalışmaktan ve mahvedicilerle birlikte hareket etmekten başka çıkar yol bilmezler.

Fıtratlarına müdahale ederek yahut ettirilen bir ideolojiye saplanarak, kendilerine göre bir hayat düzeyi belirleyen kimseler, erdem ve fazilet kavramına karşı kin ve öfke duyan şehir veya dağ eşkıyalarından farksızdırlar.

Ve arife tarif gerekmez. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer1 ay önce
    Kaleminize..sağlık..95..yıldır..bu..değerleri..yok..etmek..için..eğitim..sosyal..düzen..vs..çok.keskin..kararlar..aldılar..halen.de..devam..ediyorlar..maalesef..başarılı.da..oldular..işimiz..zor..fakat..imkansız..değil..

Günün Özeti