Teknolojik gelişim, geleceğin kodlanması ve İslâm

06 Aralık 2018 Perşembe

“GELECEĞİMİZİ KODLAYALIM” isimli bir proje hazırlamış Pendik İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği. Dört imam hatip lisesinden öğrencilerin katıldığı projeye Pendik Milli Eğitim Müdürlüğü, Müsiad, Gebze Teknik Üniversitesi ortak. 

Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri projeye katılmış. Ekim ayında başlatılan proje kapsamında öğrencilere kodlama, Ardunio eğitimi, mikro işlemcilik, temel devre elemanları, analizi nasıl ve planlama, tasarım eğitimi veriliyor, robot yapımı öğretilecek. Proje bir yıl devam edecek.

Proje oldukça sevindirici. Son 300 senedir Müslümanlar bilim ve teknoloji yarışından koptu. Bu proje ilim ve kitap dinine mensup Müslümanların yeniden bilim ve teknoloji yarışına katıldığının en güzel delili.

İslamiyet ilim ve kitap dini. Yüce Allah, Peygamberimize (sav) 610 yılında vahiy göndermeye başladı ve Hz. Peygamber (sav) Allah’tan kendisine gelen ilmi insanlara anlatmaya aşladı. Vahiy, doğru bilgi demek. 

İslam dininin birinci kaynağı kitap yani Kur’an’dır. Kitap ilim taşıyıcısıdır. İlim, insanların zihnini geliştirir, zekâsını artırır, ufkunu açar, geçmişi doğru değerlendirme ve geleceği inşa etme fikri verir.

Yüce Allah, Hz. Muhammed’i (sav) 23 sene vahiy ile bilgilendirdi. Allah Rasulü(sav) peygamberlik hayatı boyunca kitap okudu ve kitaptan öğrendiği bilgileri anlattı. 23 senede Arap Yarımadası Müslüman oldu, İslamiyet öteki kıtalara yayılmaya başladı.

Peygamberimiz (sav) hicretten sonra on yıl devlet başkanlığı yaptı. Hz. Ebubekir (ra) iki, Hz. Ömer 14 sene İslam Devletini yönettiler. Toplam 26 senede İslam Devletinin sınırları Çin Seddi’nden Atlas Okyanusu’na ulaştı.

Müslümanlar gittikleri yerlere adalet, ilim, ahlak ve medeniyet götürdüler. Müslümanlar bin yıl tarih yaptılar ve tarih yazdılar. Dünyaya insanlık, ilim, ahlak, doğruluk, eğitim ve terbiye öğrettiler.

1577 yılında İstanbul Tophane’de Takıyyüddin Raşit rasathane kurdu. Takıyyüddin Raşit matematikçi, fizikçi, optikçi ve astronomi bilgini idi.

22 Ocak 1580 yılında Şeyhülislam Kadızade Şemsettin Efendi’nin verdiği fetva üzerine Kılıç Ali Paşa rasathaneyi topa tuttu ve yıktı.

Kadızade’yi, padişah şeyhülislam atamış, o da medreselerden mantık, matematik ve fen bilimlerini kaldırmıştı. Hâlbuki Fatih’in kurduğu Sahn-ı Seman Medreselerinde matematik, astronomi ve fen bilimleri dersleri veriliyordu.

Rasathanenin topa tutuluşu, Osmanlıların ilim ve teknoloji yarışından kopuşunun ilanıydı.

Hâlbuki ilim, sanat, teknoloji, ahlak İslamiyetin getirdiği ve emrettiği güzel şeylerdir. 

İlimlerin iki temel kaynağı vardır: Dinî ilimlerin kaynağı Kur’an, fen bilimlerinin kaynağı kâinat kitabıdır. 

Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, matematik, geometri, coğrafya gibi bilim dalları kâinat kitabını inceleyerek elde edilen ilimlerden meydana gelir. Allah, kâinatı yaratmasaydı asronomi, Dünya’yı halk etmeseydi coğrafya, canlılara hayat vermeseydi biyoloji, kâinata sabit kanunlar koymasaydı fizik, her şeye mükemmel şekiller vermeseydi geometri, her şeyi ölçülü yaratmasaydı matematik olmazdı.

İki kitabın da sahibi Allah’tır. İkisi de Allah’ın ilmini, kudretini, kuvvetini anlatır.

Esasen ilimleri fen ilimleri ve dinî ilimler diye ayırmak doğru değildir. Kur’an, kâinat kitabını anlatır ve fen ilimlerine kaynaklık eden kâinat kitabını okumayı emreder.

Müslümanların Kur’an okumak gibi fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, astronomi, matematik, geometri okumayı ibadet kabul etmeleri gerekir. İlim öğrenmek ibadettir, ilim öğrenmek için çalışmak sevaptır. 

İmam hatip liseleri hem dini ilimlerin hem fen ilimlerin okutulduğu örnek okullardır. Bu yönüyle ilim ve teknolojik araştırmalarda öne çıkmaları, hatta öncülük ve liderlik yapması gerekir. İlim öğrenmeyi ibadet sayan insanların bilim ve teknolojide önder olması beklenir.

İlim, çalışmayla elde edilir.

Kur’an-ı Kerim, insan için sadece çalıştığının karşılığı vardır, buyurur.

Hacı Bektaş Veli, en büyük keramet çalışmaktır, demiş.

Allah çalışana verir. İlim, istendiği yere gider. 

Tembellik, merak etmeme, araştırmama, rahat düşkünlüğü ilmin küstüğü sıfatlardır.

İlim, Allah’ın sıfatıdır. Yüce Allah, Hz. Âdem’e ilim öğretmiş, bu sayede Hz. Âdem, meleklere üstün gelmiş ve Allah, meleklere Âdem’e secde etmelerini emretmiştir.  

İlim ve teknoloji bugün ABD, Japonya, Güney Kore, Almanya gibi ülkelere gitmiş; teknolojik ve ekonomik üstünlük onların eline geçmiştir.

Müslümanlar, 300 senedir kaybettikleri ilim, teknoloji, ekonomi ve ahlak alanlarındaki üstünlüğü yeniden aramalı, bunun için çalışmalı ve ter dökmelidirler.

Kur’an; inanıyorsanız üstünsünüz, üstün olmalısınız, buyurur.

İlim ve ahlak dinine inanan Müslümanlar, Kur’an’ın emirlerine sımsıkı sarılmak zorundadırlar. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent9 ay önce
  Sayın Cumhurbaşkanımız; Doçent olduğumuz gün, emsallerimiz hangi dosya ile Profesör oluyorlarsa, biz de aynı dosya ile Profesör olmak istediğimizi; deneyim kazanmanın murat edildiği 5 yıl Doçentlik kadrosunda boşuna kalmak istemediğimizi; 5 yılın 5 katından fazla Üniversitemizde öğretim elemanı olarak çalışıp, 10 binlerce öğrenci mezun edip deneyim kazandığımızı; Üniversitemizde Doçentlik kadrosunu almak için gerekli olan puanın 5 katından fazla bir puanla Doçentlik kadrosunu aldığımızı; emeklilik yaşımızı geride bırakıp ömrümüzü verdiğimiz Üniversitemizde, Profesör olmak için 5 koca yıl beklemememiz gerektiğini; dosyası dolu ama ömrü de dolu Yaşlı Doçentler olarak, Profesör olmak için, zaman sınırı olmadan, dosyamızı Doçent olduğumuz Üniversitemize sunmamıza kapı aralamanızı sizden istirham eder, saygılarımızla taleplerimizi arz ederiz:A-)1-5 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 5 yıl sonra Profesör olabilmelidir.B-)5-10 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 4 yıl sonra Profesör olabilmelidir. C-)10-15 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 3 yıl sonra Profesör olabilmelidir.D-)15-20 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 2 yıl sonra Profesör olabilmelidir. E-)20-25 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 1 yıl sonra Profesör olabilmelidir. F-)25 yıldan fazla öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent hemen Profesör olabilmelidir.
 • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent9 ay önce
  Sayın Cumhurbaşkanımız; 25-30 yıl boyunca Üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışmış; 10 binlerce öğrenci mezun etmiş; 50 yaşlarını çoktan geride bırakıp emeklilik aşamasına gelmiş Yaşlı Doçentlerin, Profesör olabilmek için, 5 koca yıl beklemelerine gerek olmadığına karar vermenizi, Yaşlı Doçentler olarak, sizden istirham eder, saygılarımızı arz ederiz.
 • MüslümMüslüm9 ay önce
  Kellim kellim la yenfa. Malzeme ortada..
 • halilhalil9 ay önce
  hubeydullah isimli yorumcu,ilahi hiç güleceğim yoktu.
 • Adem İronikAdem İronik9 ay önce
  Hocam bu dünya hayatı kafirlere verilmiştir, işin bilimle ilimle okumakla çalışmakla eğitimle alakası yok. Bu dünyada kafirler zengin, sağlıklı, refahlı, faziletli olacaktır. Çok çalışıyorlar tamam ama çalışmasalar da öyle olurlar çünkü Allah öyle istiyor. Müslümanlar ise öbür dünya dediğimiz ebedi hayatta mutlu mesut olacaklar, şarap akan sarhoş etmeyen derelerden şerbetler içip serin ağaç gölgelerinde yatıp 7 huri ve eşleriyle beraber zevki sefayı mutluluğu tadacaklardır. Edison gibi, Einstein gibi kafir bilimadamları da cehennemde cayır cayır yanacaktır. Bu dünya geçici olduğu için üzülmeye gerek yok, çalışmaya da gerek yok, asıl olan ebedi öbür dünyadır, o da müslümanlara vaad edilmiştir. Raad olalım.
 • HubeydullahHubeydullah9 ay önce
  Hocam son 300 yıldır müslümanlar ilim, bilim ve teknolojiden geri kalmış demişsiniz. yazınızı düzelttin lütfen çünkü 300 yıl deyince, cennet mekan 2.Abdilhamid han da işin içine giriyor. Biz müslümanlar 2.abdülhamid zamanında bilimden kopmadık. cumhuriyet kurulunca arapça harfleri attık, saltanat ve hilafeti kaybederek geçmişimizden koptuk, yani 300 yıl değil, 90 yıl önce kemal ataturk yüzünden bilimden koptuk. selam ve dua ile.
 • HasanHasan9 ay önce
  ... bu işler olmaz...
 • Mustafa KöseMustafa Köse9 ay önce
  Ülke olamayan Tayvan kadar teknolojiye sahip olalım o zaman konuşalım hâlâ bir ülke olamayan Tayvan nın yakaladığı teknolojiye ulaşamadık. Tayvan kadar ol ve Tayvan'i geçsonra konuş
 • MerhabaMerhaba9 ay önce
  İmam Hatip okullarının dışında olanların iman sorunu mu var onların buluşları batıl mı. Niye imam hatip okulları yapınca müslüman bulmuş gibi de diğer okullar bulunca normal, anlamış değilim. Ötekilestirmeleri yazarlar mı yapıyor halk mı
 • nostaljinostalji9 ay önce
  Türkler gönüllü olarak ... O günler yakındır.

Günün Özeti