Andımız

25 Ekim 2018 Perşembe

Bu komedi bir şekilde bitirilmeli. Aslında beklenen sadece Andımız değildi, o büst endüstrisi, o her okuldaki Atatürk köşeleri, her ders kitabının başındaki Atatürk resmi, her kitapta, o konuda Atatürk’ün söyledikleri. Bakın, “Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder.”

Bu and’ı 23 Nisan 1933’de kaleme alan Alliance İsraélite mezunu, Mustafa Kemal’in Maarif  Vekili ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti umumi katibi Dr. Reşit Galip idi. Baskın Oran’ın eşi Feyhan da Reşit Galib’in torunu. Reşit Galip, Ocak 1925’te Meclis’e girmiş. Bir süre İstiklal Mahkemesi üyeliği yapmış. CHF İdare Heyeti’nde görev almış. Türk Ocakları’nda, Halkevleri’nde çalışmış. Yine Atatürk’ün isteğiyle Serbest Fırka’ya girmiş. Ve Atatürk’ün sofrasına oturmuş. Onu bakanlığa taşıyan süreç de o sofrada başlamış.

Kazım Özalp’in “Atatürk’ten Anılar” kitabında (T. İş Bankası Y., 1992, s. 48-49) yazdığına göre konu, kız öğrencilerin kıyafetinden açıldı. Esat Mehmet, “kızların kısa etek, kısa çorap ve kısa kollu gömlek giymelerini uygun görmediğini” belirtti. Bir tamim yayınlayıp daha kapalı giyinmelerini isteyeceğini söyledi. Bunun üzerine Reşit Galip söz aldı: “Yanlış düşünüyorsunuz beyefendi” dedi. “Bu bir geriliktir. Kadınlar eski durumda yaşayamazlar. İnkılaplardan en mühimi, kadınlara verilen haklardır. Başka türlü, Batılılaşmakta olduğumuzu iddia edemeyiz.”

Rodoslu, eski İttihatçı, Şeyh Said’i astıran İstiklal Mahkemesi’nin hukukçu olmayan üyesi.

Erbakan konuşmasında; ‘Bu ülkenin evlatları asırlar boyu mektebe başlarken besmele ile başlar. Siz geldiniz besmeleyi kaldırdınız, ne koydunuz yerine Türküm, doğruyum, çalışkanım. Sen bunu söyleyince öbür taraftan da müslüman evladı ya öyle mi, ben de Kürdüm daha doğruyum, daha çalışkanım deme hakkını kazandı ve böylece siz bu ülkenin insanlarını birbirlerine yabancılaştırdınız’ demişti.

Öğrenci Andı: (1933) / Türküm, doğruyum, çalışkanım. / Yasam; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, / yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir. / Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. / Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

And, 1972 yılında değiştirildi. 29 Ağustos 1972 tarih ve 14291 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ilkokullar yönetmeliğinin 78. Maddesinde andda yer alan “budunumu” kelimesi “milletimi” olarak değiştirilirken “Türküm, doğruyum, çalışkanım” diye başlayan cümle ile sonra yer alan “Ne mutlu Türküm diyene” cümlesi eklendi:

 And, 1997 yılında ikinci defa değiştirildi. “Öğrenci Andı”nın günümüzde söylenmekte olan metni, Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Ekim 1997 tarih 2481 sayısında yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10. Maddesiyle belirlenmiştir. Bu maddeye göre ilköğretim okulunda öğrenciler, her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki “Öğrenci Andı”nı söylüyorlar:

Öğrenci andı (1997): Türküm, doğruyum, çalışkanım. / İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, / yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. / Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! / Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime and içerim. / Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. / Ne mutlu Türküm diyene!

Prof. Afet İnan ‘Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler’ adlı eserinde onu şöyle anlatıyor:

“1933 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı idi. O, heyecanla Çankaya Köşkü’ne geldiği vakit, Atatürk’ün yanında bana bir kağıt uzattı ve şunları anlatmaya başladı. ‘Sabahleyin ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım. Onlara bir şeyler söylemek istediğim vakit, bir and meydana çıktı. İşte Cumhuriyetimizin 23 Nisan çocuklarına armağanı’ dedi…” Adam kızlarına bir 23 Nisan sabahı aşka gelerek yazdığı manzumeyi, daha sonra bütün öğrencilere mecburi olarak okutmak için 1933 yılında bir genelge yayımlatmış. Ya hu, MHP nasıl Reşit Galib gibi birinin yediği haltı savunur. Bu adam Türk Ocaklarını kapatan adam değil mi?. Aynı zamanda kafatası ölçen bir “beyaz Türk” bu adam! Bu adam, Ezanı Türkçeye çeviren adam ya hu!.

Diplomat Hüseyin Ragıp Baydur’un kardeşi Reşit Galip, ya da  Mustafa Reşit Baydur, 1893’da Rodos‘ta doğdu. İlk ve ortaokulu Rodos’ta okudu. Lise eğitimi sırasında İzmir‘e geldi İzmir’deki St. Jean Babtiste Kolleji’nde okudu. İzmir’deki Fransız Koleji’nden 1911 yılında mezun oldu.

“Müslümanlık: Türk’ün milli dini” adlı tezinde, Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Muhammed’in Türk olduğunu iddia etmiş.

Dr. Reşit Galip’in pek bilinmeyen ancak ölmeden önce arkadaşı Münir Hayri Egeli’ye verdiği ve Egeli tarafından 1947 yılında “Eski Bir Atatürkçü, Bilinmeyen Atatürk’ten Hatıralar” başlığıyla Millet dergisinde yayınlanan “Müslümanlık: Türk’ün Milli Dini” tezi veya raporudur. Dr. Reşit Galip, bu tezinde İslam’ın ana prensiplerinin Türk’ün Milli Dini’ne uygun olduğunu söyler. Ancak bir iddia ortaya artarak Hazreti İbrahim’in Türk kökenli olduğunu ve dolayısıyla Hazreti Muhammed’in de Türk aslından olduğunu ispatlamaya çalışır. Tezinin sonunu şöyle bitirir: 

‘Müslüman dini, Türk milli bünyesinin en uygun dinidir ve ancak Müslümanlığın Türk milli bünyesine en uyduğu ve zaman ve haller, onun Türk milletince hakiki manasıyla anlaşıldığı hallerdir. Bunun çaresi de tektir: Müslümanlığı Türk’ün anlayabileceği bir hale getirmektir. Bu da ancak ibadetin Türk diliyle yapılmasıyla kabil olabilir. Bizim ilk ve en büyük gayretimiz dini duaları ve kitapları herkesin anlayabileceği bir dille tayin etmek olmalıdır. İnsanlar dinsiz yaşayamazlar. Belki yüz bin senelik bir anane, insanoğluna din ihtiyacını telkin etmiştir. Türk milleti de kendi milli dinine sahip olmalıdır. Bu, Türk milliyetçiliği için de bir zarurettir.” 

Kemalist yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal’da canlı yayınlanan bir programa katıldı. Programda birçoğu CHP’li belediyeler tarafından yapılan Mustafa Kemal heykellerini eleştirirken, “Atatürk’le dalga geçmek için yapıyorlar sanki’ ifadelerini kullandı.

“bakan olsam Atatürk heykellerini yıkar atarım”. Mustafa Kemal heykellerinin adeta Çin malı olduğunu söyleyen Genç, “Atatürk’ün yapılan heykelleri karikatür gibi… Ben mesela, bu ülkede bir gün şans eseri Bakanlık, Başbakanlık yapsam, son 30-40 yılda yapılan Atatürk heykellerinin hepsini yıkar atarım. Yapacaksan da düzgün yap, bunun örnekleri var. Birisi Atatürk’le dalga geçmek için yapıyor sanki. Çin malı gibi, tuhaf geliyor bana…” şeklinde konuştu. Bir ara “Beton Mustafa”, “Fiber Mustafa” diye alay konusu olmaya başladı bu seri üretim, Mustafa Kemali istismar eden ikonalar.

Af-maf derken iş Cumhur İttifakını dağılma noktasına getirse de, ben bir akl-ı selim ile bu konunun değerlendirileceğini düşünüyorum. Erdoğan grubta önemli mesajlar verdi. Viyana konvansiyonundan Af konusuna, And’dan Kaşıkçı’ya verdiği mesajlar Erdoğan’ı “Erdoğan” yapan önemli mesajlardı.. 

Eğer “Andımız” engeli aşılamayacaksa, ne İş Bankası’na dokundururlar, ne Tevhidi Tedrisata, ne kılık kıyafet yasasına, ne de Türbe ve Zaviyelere.. Ayasofya’ya da dokunamazsınız. Andımız konusu bu anlamda bir turnusol kağıdı görevi yapıyor. Danıştay’ın yıllar sonra bu konuda karar vermesindeki zamanlama da dikkat çekici.

Yoksa MHP’den sonra FETÖ’nün Balyoz ve Ergenekon davasında mağdur ettikleri ile kurulan ittifak da mı sona eriyor. Erdoğan’ın Danıştay’la ilgili konuşmasındaki satır arası cümleler üzerinde de ayrıca durmak gerek. Şûrayı Devletten Danıştay’a, bugünden yarına, süreç önemli. Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • şaban kökogluşaban kökoglu5 ay önce
  yazıyı okudum bişe ifade etmez yazan adamın bir menşeyi varmı acaba ne derler.atasına ecdadına türklüğü savunuyorum amaislamdan vaz geilmez.melezler karıştırmayay devam etsinler.
 • MustafaMustafa5 ay önce
  Mecliste vekiller Anayasaya bağlı kalacaklarına yemin ettiler. Danıştay 'Öğrenci Andı' kararında Anayasaya bağlı kalınarak verilmiş tarafsız bir karar. Her satırını iyi okumak lazımdır. Herhangi bir siyasi parti seçim beyannamesine'Öğrenci Andı' değişecek yazarak bunuda meydanlarda yüksek sesle duyurmalıydı. Seçim beyannamelerine neden yazmadılar? Gizli ajandalarla ve anayasayı ihlal ederek bir yere varamayız. Geçmiş mahkeme kararlarıyla bu kararı bir tutmak (Balyoz/Ergenekon) akıl mantık dışıdır. Balyoz/Ergenekon davalarının tümünün düzmece olduğu, hiç bir delile dayanmayan kararlar olduğunu hepimiz gördük. Toplumda bir konuyu tartışmak neredeyse imkansız duruma geldi, bir konu üzerinde tartışırken çuvalın içine onlarca konuyu atıp başlıyoruz karıştırmaya, bu işler böyle gitmez. Aklı selim olmak lazımdır. Öğrenci Andını okumak mecbur değildir, bu telaş niye? Danıştay 8. Dairesinin Öğrenci Andı kararı tamamen doğru, haklı ve Türk milleti adına verilmiş bir karardır. İstemeyen çocuğuna okutmaz.2013 yılında Öğrenci ANdının kaldırılmasının nedenini kimse yazmıyor ve konuşmuyor. 2013 çözüm sürecinde İmralıda terörist başının hükümete dayatmasından neden kimse bahsetmiyor? Gerçekleri konuşmak lazımdır. Danıştay 8. Dairesinin öğrenci andı kararı hukuka uygundur. İstemeyen okumaz olur biter. Bu konu siyasete sandıkta gerekli cevabı verecektir.
 • leventkleventk6 ay önce
  M.kemal, kendi ifadesiyle de söylediği gibi hiç bir dine inanmaz, materyalist bir görüşe sahipti veülkemizin geri kalmışlığını islama mal ederek,ülkemizde islamla ilgili bütün kurum kuruluş ve kişileri etkisiz kılmaya çalışmıştır.Zamanında hiçbir endüstri -sanayi alt yapısı kurulmamıştır, tek uğraşıları Müslüman Türkün zihnini,kültürünü batılılaştırmaya çalışmakolmuştur. Bütün devletler endüstri ve sanayide ilerlerken,dönemin devletimüslüman türkün ,dine dayanan örfünü,adetinikültürünü yokedici uygulamaları hayata geçirmekle meşguldü.Günümüzde batının çok gerisinde kalmış olmamızın en büyük sebeblerinden birisi bu dönemdehavanda su döğülmüş olmasıdırKendi el yazısıyla yazmış olduğu ve 15 yıl Türk evlatlarınaöğretilen Vatandaşa medeni bilgiler kitabın daislamiyet ve müslümanlar için kullandığı ifadeleribütün millet görmeli, bilmelidir, Kuran ezberlemekten beyni sulanmış hafızlar, demek ne demektir,Peygamberimizemuhammed diyerek adı ilehitap etmek ne anlamdadır, Kuranı kerim için gökten indiği sanılan kitap demek ne demektir ve daha niceleri ,bütün millet duyarlıolmalı, araştırmalı ,gösterilen değil ,gerçekkimlikleri öğrenmeli , kimin ne olduğunu bilmelidir..
 • Sultan AlparslanSultan Alparslan6 ay önce
  Türk`üm, dogruyum, Caliskanim demenin nesinden rahatsiz olunuyor anlamiyorum. digerleride Kürt`üm dogruyum, caliskanim dermis, desin...ben Türküm diyorsam oda Kürtüm diye bilir. Lakin o Kürtüm dedigi zaman irkci Fasist olmuyor, ben Türküm deyince irkci ve fasist oluyorum, bunu anlamiyorum. Kaldiki istiklal marsinda "Kahraman irkima" demiyormu? Mehter marsinda "Kahraman Türk Milleti" denmiyormu. Bunlardami irkci duygu ve düsüncelerle kaleme alindi? Bilerek veya bilmeyerek Türk düsmanligi yapiliyor biz TÜRKüz beyler. islamiyetde altin dönemini Türklerin güclü oldugu dönemde yasamistir. Türkler güclü olursa islamda güclü olacaktir. Ecnebinin Türke düsmanligida bu yüzdendir.Türk Milleti Cenab-I Allahin kilicidir, Türk Milleti Hadislere mashar olmus bir milletdir, Türk Milletinin bir ferdi olmaktan gurur ve seref duymaktan cekinmeyin.www.youtube.com/watch?v=nvKO6N7_Yf8
 • AbdülkadirAbdülkadir6 ay önce
  Sayın Dilipak,andımız kararı zbigniew brenzinskinin yerine geçen steve bannon planının bir parçasıdır kuvvetle muhtemel.Bu steve bannon denen adamın pentagona sunduğu raporda Türkiyenin gelecekte abd için çok tehlikeli olacağını ve önlem alınması Türkiyenin güçlenmeden zayıflatılması gerektiği vurgulanmış.İşte andımız kararıda bu planın bir parçasıdır.Çünkü bu kararla amaç hemn mhp akparti ittifakını çökertmek hem de içeride zıt kutupları sokaklara dökerek bir çatışma ortamı oluşturmak.İran içinde aynı tezgahı kuruyorlar.Zaten irandaki sokak olayları işte bu planın yansımalarıdır.Bu steve denen adamı dünya medyasından sıkı takip etmenizde yarar var diye düşünüyorum.En azından olabilecek olayların perde arkasını görmenize yardımcı olur diye düşünüyorum.
 • birisibirisi6 ay önce
  ersan şen dedi ki bu vatan için türk gençleri hayatlarınıbacaklarını kaybettiler. buna karşılık bir katılımcı kürt gençleri de bu vatan için canlarını feda etmediler midedi.dr.dimitriliakof babamın arkadaşıydı fatihte.yazlıkta karşılaştığımızda, beni davet ettiler, onlara misafir olarak gitmiştim.evde de konuşulduğu için sanırım, sormuştum.bana eşiyle birlikte hristiyanız ama türküz demişlerdi.nasıl olurdiye üstelemeye devam ettiğimde, kendileriniüstüne basa basa türk olarak gördüklerini söylemişlerdi.
 • mevlütmevlüt6 ay önce
  bu karar siyonizmin kararıdır...görünene bakmammak lazım....and mand bu millete kafatasçılığı-milliyetçiliği aşılamaktadır, amaçlamaktadır....ümmetçiliği yok etmektedir...ki ana gaye de budur zaten....sonuçta siyonizmin kontrolünde bir türkiye istenmektedir....böyle müstemleke ruhlu bir nesil işlerini kolaylaştırırı.....
 • süleyman şahsüleyman şah6 ay önce
  şunu merak ediyorum: türkiye cumhuriyeti devleti ulusal bir devlettir,türk devletidir,bu devletin andında türk kelimesi geçmesi doğaldır,siyasilerin korktukları oy kaygısıdır,zira kürtlerbozulur oy vermez kaygısıyla türk kelimesini ırkçılığa kadar indirgiyorlar...bu devlet osmanlı gibi ümmet imparatorluk devleti değildir,araplar ümmet osmanlı devletinden ayrılınca,osmanlı ilk kuruluş felsefesine dönmek zorunda kaldı,zira anadolu topraklarını savunmak türklere kalmıştı,bu böyledir,bu korkudan kurtulmak istiyorlarsa gitsinler suriye ve ırak ta kürt devletini kursunlar ve türkiye nin himayesine bıraksınlar zira rusya nın osmanlı ermenilerine silah verip saldırtma ve zayiat verdirmesine benzer bir uygulamayı zaten başta abd,israil ve ab ülkeleri kürt teröristleri silahlandırarak ve saldırtarak yapıyorlar...bence c.reisin en büyük hatası devleti osmanlı ümmet devleti gibi görmesidir...yanıldığını bigün gerekli oyu alamadığı zaman zaten anlayacaktır,aynı hatayı 2.abdülhamid han da yaptı,neydi bu hata: meclisi kapattı,tüm yetkileri kendinde topladı,oysa başta batı dünyası olmak üzere tüm dünyada cumhuriyet rejimleri gelmeye başlamıştı,bunu göremedi ve devrilip gitti...c.reis de ulusal devleti göremiyor,bence devrilip gidecek,ve ben üzüleceğim...c.reisin aklını başına devşirmesi lazımdır...selam ve dua ile
 • MuhammedMuhammed6 ay önce
  Davayı sattılar mı abi? Andımız olsa nolur olmasa nolur? Biraz göz boyama gibi bu andımız olayı. Sen bilirsin abi davayı sattılar mı? Ondan haber ver. Davayı satmadılırsa daha neyi bekliyorlar abi? Neden kazandığımızı hissedemiyorum neden her köşe başında kemalist var. Neden hala laikçikerin sözü geçiyor neden soytarılar tarihçi diye el üstünde tutuluyor .Neden gerçek tarih yerine hala masallar anlatılıyor. Davayı sattılar mı abi sen ondan haber ver .
 • Sancar Sancar 6 ay önce
  Bahçeli oyuna gelmedi kardeş ,Oyunukuran zatenBAHÇELİ...
 • harbiciharbici6 ay önce
  Ataturk Allahin bu millete bir lutfudur, herseyiyle bir dahidir, gercek dini Kurani kerimi bu millete tercume ettirip okumasi icin cebinden parasini vermistir, bu bile onun iman noktasinda ne kadar samimi oldugunun acik resmidir, haa dinci dinsiz-Kurani kerimin tabiridir bu kelime, bundan rahatsizdir, zira goruyoruz, milleti soyup sogana ceviriyorlar hesap sorulmasindanda rahatsizlar-namussuzlar boyledir- ki Kurani kerimi okudugumda tum buyuk gunahlari bu dinci dinsizler isliyor, kamu mali talani,yalan iftira,toplumu kutuplastirma Allaha ortakkosma, garibin hakkini yeme, Ataturk bu ulkeyi kurdu ve uydurulmus musrik dini taru duman etti, zorunuz bundan, uydurulmus din degilde indirilmis dini getirdigi icin ona kiziyorsunuz,lakin Yuce Allah Kurani kerimde su ayette bunu belirtiyor, Insanlar icinde sadece Allaha iman etmis olanlara en siddetli dusman olanlari yahudiler ve musriklerdendir-kimdir musrikler mala tapan dunyayi seven-bunu bir baska ayette yuce Allah, dunya malina Yahudilerden sonra en fazla duskun olanlar musriklerdir diyor-yani esas neymis dunya malina tapmak. o yuzden servetini milyar dolarlara cikartan birilerini musluman gosterme gafletine girmeyin zira bununda hesabini vereceksiniz tamammi, sadece kendiniz kandirirsiniz zira biraz bu dunya hayatindan nimetlenme vardir diyor yuce Allah sonrasi vah ki ne vah diyede uyariyor yuce Allah.
 • Hüseyin DENİZHüseyin DENİZ6 ay önce
  HOCAM "ATATÜRK VE ÇEVRESİ YAPARSA KÖTÜ, AKP VE ŞÜREKASI YAPARSA İYİ" ANLAYIŞI MAKBUL BİR ANLAYIŞ DEĞİLDİR. AYRICA ADAMIN MEZUN OLDUĞU OKULU DA SİYAH HARFLERLE YAZMIŞSINIZ. "MEDRESEDE OKUSA İYİ, KOLEJDE OKUSA KÖTÜ" DER GİBİ. HALBUKİ BAZI AKİLANE YAZILARINIZ DA ÇIKIYOR. BU YAZIDA YAPTIĞINIZ ŞEY ELEŞTİRİ DEĞİL ŞAHSİYET OLMUŞ. SELAM VE DUA İLE.
 • emekliemekli6 ay önce
  ne hikmetse osmanlıda türk ü sevmezdi sizlerde sevmiyorsunuz anlaşılan
 • murat oğuzmurat oğuz6 ay önce
  eyvallah hocam
 • NİHALNİHAL6 ay önce
  Bitsin artık bu komedi Ey bu günümüzü sağlayan Ulu gösterdiğin yolda hiç durmadan devrim yapıp islam ile savaşacağım bakın küçüklerin beyinlerine nasıl empoze ediliyor devrimcilikBu günümüzü her günümüz yüce yaratıcı sağlıyor,Allahın emir ve buyruklarının devrimi olmazolamazda. Atatürk devrimleri yaratıcıya karşı SAVAŞ tır.Gökten indiği SANILAN kitaplar.......Gaipten (Allahtan) ilham almıyoruz öylemi bak hele bak.Biz kunut dualarında bunları lanetlerizbiz sana(Allaha) karşı gelenlerden değiliz onlardan uzağız deriz işte bizim andımız
 • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş6 ay önce
  selanik sebetay yahudisi atatürk ,türk isimli türk yahudilerinin putudur. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir.
 • H.HocaH.Hoca6 ay önce
  Yüce Yaradan ne kadar az düşünüyorsunuz ne kadar az şükrediyorsunuz diye emri var herkesin elinde akıllı telefon o telefonumu yapa düşünmüş yoksa şu okutulsun bu okutulsun diyenlermi düşünmüş Hepimize Yazıkklar olsun
 • volkanvolkan6 ay önce
  ilbeyhan .... CÜBBELİnin yanlışından banane HER KUL KENDİ İTİKADI VE AMELİYLE HESABA ÇEKİLECEKTİR. MAALESEF SİZİN GİBİ CAHİLLER BÖYLE ZIRVALARLA DAHA MEŞGUL
 • Osman ÖzkanOsman Özkan6 ay önce
  sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN,reisimizin onlarca belkide yüzlerce danişmanı var ancak gidişata bakılırsa halkın dert ve çileleriyle devletin bekası için atılacak basit ve küçücük adimları birileri erdoğana iletmiyor yada seçilen onlarca yüzlerce danışman halktan milletden kopuk kişilerden seçilmiş. bu nedenle fırtınalı okyanusları geçen sayın erdoğanı derede boğacaklar ve 40 yıllık emek ve birikimlere yazık olacak.tarih tekerrurden ibaret sözüne doğru hızla gidiyor sayın erdoğan atamız abdulhamıdın durumuna düşmemek için acilen feto şerefsizinin alt kadroları olan ve yine sayın erdoğanın kendi deyimiyle kendi tesbitleri olan tabanı ibadet ortası ticaret erbabına mutlaka feto şerefesizinin ihanetleri konusunda onların gözlerinin açılmalarını acilen sağlamalıdır.aksi taktirde cumhuriyet döneminin pavyon kabadayılarıyla sloğancı dava ve millet adamlığı kisvesine burunmuş beleşçilerle hiç bir yere varamayacaktır.
 • kürşatkürşat6 ay önce
  Milletimizi böyle basit şeylerle cehpeleştirmeyelim, vatan sevgisi lafla olmaz, her sabah söylesen ne olur içinde olmadıktan sonra, gördük, hainler bizim uçaklarımızla bizi bombalarken o andımız marşını çoğunlukla dillerinden düşürmeyenlerin yaşadığı muhitlerdeki tipler darbeye kıs kıs gülerken gerçek vatanseverler vatan için şehit oluyordu
 • erdoerdo6 ay önce
  bu milletsoğuklardaki yakıt masraflarını , artan zamları, bunlara karşı geçim şartlarını ,ve asgari ücret zam oranlarını deşünmesin deye ortaya bir gündem sokuşturuldu .yeni bütçede emekli işçi memur yokmuş . peki ne var .ittifak , eyt ,kaşıkçı ,danıştay and ı , biraz tramp araya biraz fetü ppk ypg garnitürü, gelsin yerel yönetim seçimleri ..inşaALLAH sonum başlangıcı olmaz ..bence asıl gündem başlıkta yazdıklarım sonra saadete gelelim beyler ...
 • YILDIRIM ÇELIKYILDIRIM ÇELIK6 ay önce
  Bu yazdıklarınızda hakklı olabilirsiniz.Yanlız bakış acınız tek taraflı bugünkü durumuda aynı şekilde eliştiriseniz daha tutarlı olursunuz.Her yerde Sn.Cumhurbaşkanımız Tayyıp beyin resimlerini unutuyorsunuz.Ben pek fark görmemiyorum.
 • AHMET KIZILDAĞAHMET KIZILDAĞ6 ay önce
  Bu konu hakkında referandum yapılsın. Hani millet hakem ya, yine hakeme gidelim. O zaman VAR= DANIŞTAY( VAR Futbol maçlarında ki uygulama) a gerek kalmaz.
 • adem senadem sen6 ay önce
  Selam ve Dua İle.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE .
 • sabırsabır6 ay önce
  inanmıyorum....gerçekten balyoz ve ergenekoncularla ittifak mı dediniz?..var mı böyle ittifak?
 • ahmetahmet6 ay önce
  fetö ayrı bir bela.. ergenekon ayrı bir belaydı.. fetöden sonra ergenekonla ittifak yapmak büyük hataydı.. perinçek kendi sözü; önce fetöyü bitirelim.. sonra tayyibi bitirmek koaly demişt..
 • tuncay kahvecituncay kahveci6 ay önce
  aynen katılıyorum bu saçmalıklar bitmeli...
 • Mehmedlerden BiriMehmedlerden Biri6 ay önce
  Andımız kararı MHPyle kayıkçı kavgası. anti ırkçı söylemler, sonra gelsin HDP oyları. İttifak mecliste tüm hızıyla devam ediyor. Psikolojik harekat gibi geliyor bana. Doğrusunu Allah bilir.
 • metinmetin6 ay önce
  Selam ve dua ile satırlarıma başlarken. yine canım sıkılarakyazıyorum... üstattopu niye tekrar tac a atıyorsun bu yazdıklarına ilave olarak ( 26.10.2010 da Hak söz gazetesin de bakan nimet çubukçumilli eğitimşurasındaandımızın okunmaması için verilen önergeyimilli eğitim şurasının red ettiğini,yine aynı bakan ın 2009 mazlum der tarafından açılan andımızın okunmaması davasınahükümet adına yaotığı savunmada; andımızın anayasanınbaşlangıç ilkelerine çok uygun olduğunu beliterekokunmasında bir sakınca olmadığıonı da belirtmiştir) siz bu yazınızda bunlarıda belirt mediğiz için ve kendi net görüşünüze yazmadığınız için veya ISKALADIĞINIZİÇİN TOPU TEKAR TAÇ A TARAK bu yazınız da havada asılı kalmıştır. saygılarımla
 • ZOMBİZOMBİ6 ay önce
  MARAŞLI SENİN KÜLTÜRÜNDE YER ALAN ŞALVAR FES GÖBEĞE KADAR SAKAL ELDE TESPİH VE BASTONLU ENTELLEKTÜEL HER GÖRÜŞE SAYGILI HER ORTAMDA BULUNABİLEN ÖRNEK BİR MÜSLÜMAN TÜRK GÖSTER BENDE ŞALVAR GİYECEM... AYRICA ŞAPKA HİKAYENE GELİNCE 2. MAHMUT FES DEDİĞİNİZ O KIRMIZI FESİ SARIK YERİNE FRANSIZLARA DİKTİRTTMİŞTİR VE OSMANLI FES TAKMAYA BAŞLAMIŞTIR.. O ZAMAN KÜLTÜRÜN DEĞİŞMİYORDA ATATÜRKE LAF SOKACANYA ŞAPKA TAKINCAMI KÜLTÜRÜN DEĞİŞTİ..BİZİM DİNİMZ AYRICA FES ŞAPKA SARIK TAK ÇIKARLA GİRİLİP ÇIKILAN BİR DİN İSE BİR TUHAFLIK OLMALI )))
 • ZOMBİZOMBİ6 ay önce
  MARAŞLI RUMUZLU 1000 YILDIR TÜRK MÜSLÜMANIZ FİLAN YAZMIŞSSIN.. İYİDE BİZ ORTA ASYADAN GELEN TÜRKLERİZ BUNU BİLMİYORSUN SANIRIM.. YANİ BEN ŞİMDİ İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ HUN TÜRKLERİNİN KÜLTÜR GELENEK FİLAN İLE BÜYÜDÜM ÖYLE OLMAK İSTİYORUM. 
 • Sancar Sancar 6 ay önce
  Dünyada2 çeşittoplum var...Birincisibeynini kullananlar...İkincisiAdnan Zoktar ,FETOŞ ,Sünnetten arta kalan parçayı sırayla öpen menzil sapıkları ...Bunların sümüklü pismendilinde , iç çamaşırında ,Adnanın pavyonunda , menzilticarethanelerinde , Cübbelinin terlik, kefenindekeramet arayan BEYNİNİ kullanmayan yığınlar...Beyin nedir ,fonksiyonları nedir ne işe yarar ...Herkes işi gücü bırakıp öğrensin...
 • Sancar Sancar 6 ay önce
  Dünyada2 çeşittoplum var...Birincisibeynini kullananlar...İkincisiAdnan Zoktar ,FETOŞ ,Sünnetten arta kalan parçayı sırayla öpen menzil sapıkları ...Bunların sümüklü pismendilinde , iç çamaşırında ,Adnanın pavyonunda , menzilticarethanelerinde , Cübbelinin terlik, kefenindekeramet arayan BEYNİNİ kullanmayan yığınlar...Beyin nedir ,fonksiyonları nedir ne işe yarar ...Herkes işi gücü bırakıp öğrensin...
 • İlbeyha İlbeyha 6 ay önce
  Volkandenen vatandaşa,belliki sen herşeyi bilen bi adamsın...Gel seninle Cübbelinin yanmayan kefeninitestedelim...Cübbeliyikendi imalatı yakmaya. kefeninin içine koyalım, gazyağınıben dökerim...Kibridide ben çalarım...Eger sakalının ,kıçının kılları tüyleriütülmeden sapasağlam çıkarsasöz,ben sizlerin ,Cübbelinin dediği yola gireceğim...Müridi olmazsam şerefsizim ...Normal kefen 70 YTL ,Yakmayan ,azaba dayanıklı kefen 300 küsur lira ,o da sizin için hediyesi ...gel TSE , İSO 9000 ne varsa kalite standartlarını alalım , bütün dünyadan talep yağar...8 . 5 milyar en fazla yüzyıl içinde müşterimiz olacak potansiyel müşterimizhazır...Baaaak sen o zaman parıya...Hemde yurt dışına emaaarikaaandaaalırla satarız...Ama yurt içine yerli ve milli yeni te le ile ...O kadarda olsun,yerli ve millilikten taviz vermeyiz nede olsa..Adna ,FETULCİA kandırdı , yüzbinlerce sapıkda yolda sizleri kandırmaya aday...Beyin yokmu ,meczupmusunuz Allah size yetmiyormuda ,herdevir bi SAPIK TÜCcAR bulup b..da Boncuk arıyorsunuz..Boşuna aramayın , b...da boncuk çıkmaz ...Onunkide hepimizin b..u gibi...B.kB..k tur...İçinde baka ne olmasını bekliyorsunuzki...Kutsal Damacanada Bi Bitmediniz diyor, videosu var you tube da...
 • ertyuertyu6 ay önce
  İstiklal marşındaki "Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal?" ve "Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal" satırlarında geçen ırk hangi ırktır? "Müslüman ırkı" mıdır? M.Akif Ersoy ırkçı mıdır?
 • mustafa şengülmustafa şengül6 ay önce
  Bu durumdan bu kadar rahatsız olmanızın sebebini anlamak mümkün değil,okununca ne olacakülkeye bir zarar mı gelecek.dünyada ki tüm ülkeler kurucusu ile ilgili anıt büst ve benzeri şeyler yapar ve saygıyla anarlar.neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz. siz daha iyisini güzelini yapın,tutanmı var.ülkeyi kuranların yaptığı fedakarlıkların (çoğu canını vermiştir ) 100 de 1 ini yapmayanların ekran ve klavye başında ahkam kesmesi çok ilginç.
 • volkanvolkan6 ay önce
  “Fakat, bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmaları ile asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gayipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.” M.K.ATATÜRK SİZİN DİNİNİZ SİZE BİZİM DİNİMİZ BİZE
 • MaraşlıMaraşlı6 ay önce
  Yorumculara bakınca birileri biz kendi öz kültürümüzü dinimizi diyanetimizi maneviyatımızı yaşamaya çalıştığımızda bizi araplarla karıştırıyor. Arkadaş biz bu topraklarda 1000 yıldır yaşayan müslüman türk milletiyiz. Araplar yüzyıllardır bizim tebamızda yaşayan bir milletti. Peygamber sav laf yok , o araplardan çıkmış olabilir ama saygı ve hürmetimiz sonsuzdur. Çünkü Allah cc en sevgili kulu ve örnek insandır. Gelelim ikinci konuya Atatürk bu ülke için hizmetleri olmuş biridir ama yanlışlarıda olmuştur bunuda kabul edin hiç kimse hatasız değildir vede ilahlaştırılamaz. Hatalarına gelince bir millete medeniyet getireceğim diye zorla ülkesine karşı savaştığı insanın şapkasını taktırmak ve takmayanı asmak hiç de hukuki değil , Bu etek giyen iskoç erkeklerine şalvar giydirmekten farksızdır. Bir milleti tarihinden kültüründen uzaklaştırmak en büyük zulümdür. Japonlar neden avrupaya özenmeden kendi öz küültürleri ilekalkındılar o zaman harleride bir acayip olduğu halde hadi buna cevap ver. yok ,Bence bu kemalizmin yıkılışının çatırdı sesleri ve kalan son kamalistlerde gider ayak cazgırlık yapmaktaalar. Reisten beklediğimiz milli bir hamle , önce ayasofyayı açıp inkilapların önünü açmaktır o yüzden başkan seçtik. İnşallaah bizi yüzüstü bırakmaz yoksa ahirrette elimiz yakasındadır. selametle
 • volkanvolkan6 ay önce
  CANKAYA Bir ebedi guneşleBurada doğdu Gazi,Yaprak yığını gibiBurada yandı mazi.Burada erdi Musa;Buradan uçtu isa.Bülbül burada varsaHurriyet için öter.Ne örümcek, ne yosun,Ne mucize, ne füsun;Kabe Arabın olsun,Çankaya bize yeter! Kemalettin Kamu İSLAM BİZİM OLSUN KEMALİZM SİZE YETER
 • volkanvolkan6 ay önce
  Yaradan*hey Yaradan !Dört yıl değil bin yıl geçse aradanSensin ateş diye kanımızdakiSesin ışık diye önümüzdeki !Ey yanımızdakiBeş on mermere, bir avuç toprağa sığanSınırsız mavi umman hey ! ~ Behçet Kemal ÇAĞLAR ~ * Burada Şair’in Yaradan’ı MKAANDIMIZ AZ GELİR SİZE
 • volkanvolkan6 ay önce
  . YA GÖRÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ OLUN YADA OLDUĞUNUZ GİBİ GÖRÜNÜN. İSLAMIN ŞARTLARI BELLİDİR. UYARSIN UYMAZSIN. İSLAM ŞERİATI EMREDER SEN KARŞI ÇIKARSIN SONRA MÜSLÜMANIM DERSİN MERT OLUN BEN KEMALİZM DİNİNİN NEFERİYİM DEYİN. BİRAZCIK MERTLİKTE CUMHURİYET YAZARLARINIÖRNEK ALIN. "KABE ARABIN OLSUN BİZE ÇANKAYA YETER"Ey Samsunda karaya çıkan ilâh, merhabaMerhaba ey yükselen güneşAnafarta’dan Merhaba ey kurtaran DİYE İLAHINIZA MEDHİYELER DÜZÜN.AMA BİZE MÜSLÜMANLIK NUMARALARI DÜZMEYİN
 • şükrü onukşükrü onuk6 ay önce
  Ne kadar Türk olduğumuzu daha hayata başlarken pekiştire pekiştire yüksek sesleispat ettik ne kadar vatan aşkı olduğununda bir bürokrat marşıyla her sabah kurumların önündesöyleterek vatan aşkında ne kadar samimi olduklarınıöğrensek te samimiyetini sorgulama ihtiyacı duymasak fena olmaz .
 • recep ünlürecep ünlü6 ay önce
  danıştayın verdigi karar zamanlama açısından çok ince düşünülmüş bütün taşların nasıl oynayacagı hesap edilerek verilmiş bir kararbahçeli nasıl geldi bu oyuna danıştayın önceki verdigi kararları eleştirirken sen yürütmenin aldıgı kararı bozamazsın derken bu kararda aynı neden danıştaydan yana karar aldı mesele olan türklük degil mesele olan samimi müslüman olmak
 • albayalbay6 ay önce
  heykel konusunda birkaç cümle yazmak istiyorum. bu yaz bazı şehir ve ilçelerimizi dolaştım.50 yaşındayım. kendimi bildim bileli atatürkün heykelleri konusu tartışılır. birileri karşı çıkar birileri de ısrarla savunur. bu yaz şehir giriş ve çıkışındaki, devasa nasreddin hoca, yunus emre, havuç, kayısı, üzüm, zeytin vb. heykelleri görünce bu konunun bir sevgi veya saygıdan ziyade bir rant işi olduğuna kesin kanaat getirdim. yıllarca diğer heykeller için gereksiz masraf diyenler eline fırsat ve imkan geçince il veya ilçenin girişine devasa bir enginar heykeli dikmiş, çıkışına da başka bir meyve muz dikmiş. öyle sıradan değil her biri bir apartman kadar. işte bunların hepsi rant. diğerlerinde olduğu gibi..ELEŞTİRDİKLERİNİZE BENZEMEYE BAŞLARSANIZ KAYBETTİNİZ DEMEKTİR.geçmişte birilerinin arabasını eleştirdik, şimdi daha lüksüne biniyoruzgeçmişte birilerinin devlet bütçesinden yurt dışı gezilerini eleştirdik, şimdi iki katı dolaşıyoruz.geçmişte birilerinin lüks hayatını eleştirdik, şimdi ultra lüks yaşıyoruz.geçmişte sınıf farkını eleştirirdik, şimdi Müslümanlar o kadar kast sistemi oluşturdu ki kaç katman bilemiyoruz.geçmişte laikçilerin düğünlerini eleştirirdik şimdi , aynısını veya benzerini tarikatlarımız yapıyor.geçmişte gençlerini ve çocuklarını eleştirirdik, şimdi parayı bulan mutahitlerin çocuklarının durumu ortada..TİTREYİP KENDİMİZE GELMEZ İSEK, DAHA ÇOK ANDIMIZ VE HEYKEL İLE KENDİMİZİ AVUTURUZ.
 • cemil barutcemil barut6 ay önce
  Seni Anlıyorum A.DİLİPAK sen Türküm ,Doğruyum diyemezsin
 • volkanvolkan6 ay önce
  ilbeyhan biliyorum diye kendi zırvalarını anlatmışsın. 2-3 günde eş değiştirene kız vermişmiş UYGURLARUlan yalanında bi sınırı var. İslamı yaşarsan adam olursun senin gibi kalbi temizleri adam etmez. Okuyacaksan Dr. Rıza Nurun hatıralarını oku ordaki ahlaksızlıkların hangi inkılaba uğradığımızı görürsün
 • sıradan süleymansıradan süleyman6 ay önce
  yapmayın abdurrahman bey bu söylediklerinizde haklı olabilirsiniz ona lafım yok..ama eğitim sistemi bile oturmamış bir ülkede bu sorunu es geçip andımız okutulsun mu okutulmasın mı palavrasına siz bari dahil olmayın yahu.yıllarca bu millet içi dışı boş faydasız meselelerle oyalandı avutuldu geri zekalı yerine konuldu..biz bunlarlar uğraşırken elin oğlu 1000 yıl dünyaya nasıl hükmederim onun planlarını yaptı yapıyor..allah aşkı için yapmayın..
 • ACI SONACI SON6 ay önce
  Yoksa MHP’den sonra FETÖ’nün Balyoz ve Ergenekon davasında mağdur ettikleri ile kurulan ittifak da mı sona eriyor. ERGENEKON DAVALARININ SAVUNUCUSU IDINIZ O ZAMANLAR: SIMDI FETÖNÜN MAGDUR ETTIGI DIYORSUNUZ AMA ERDOGANIN ONLARLA ITTIFAK ETTIGINI DE BELIRTIYORSUNUZ:YANI DENIZE DÜSEN YILANA SARILIR MISALI YAPMIS ERDOGAN: ISTE COGU ZAMAN YAZILARINIZA YORUM YAPAN BINERCE INSAN AYNI SEYI SÖYLÜYORDU: ERGEKONA SARILIP VATANIN MILLETIN HAS ; YIGIT; MILLIYETCI INSANINI HAPISLERE ATTINIZ; ERGENEKON O ZAMANLAR BASARAMADIGINI ERDOGAN ELIYLE BASARMIS OLDU: ERDOGAN DA MAALESEF SIRF GÜCÜ ELINE ALMAK HIRSIYLA ERGENOKA BOYUN EGDI: SIMDI ERGENEKON ONU BITIRECEK: NE ACI SON ERDOGAN ICIN: BIR ZAMANLAR KARSI OLDUGU; ERGENEKON DAVALARININ SAVCISI OLDUGU BIR SISTEM TARAFINDAN YUTULMAK:::AMA SON BASTAN BELLIYDI ASLINDA:::17/25 TE HEM KENDI OGLUNU HEM O BAKANLARI KORUMASININ BEDELINI MEMLEKETI DE BATIRARAK ÖDEDI:::
 • Serkan ÇSerkan Ç6 ay önce
  Sen fesin hikayesini bilirsin hocam. Sultan İkinci Mahmud 1828’de “Fes Nizamnâmesi”yayınlanarak fesin nerelerde giyilip giyilmeyeceği ve kimlerin ne çeşit fes giyeceği belirtilmiş, 1832’de resmi serpuş (başlık) olarak kabul edilmişti. Fes Osmanlı insanlarını din dil ırk gözetmeden bir başlığın altında toplamak demekti. Andımız da işte tam da öyledir. Sen Türk kimliği altında birleşmezsen bu ülkede Laz Çerkezi, Arnavut Kürdü, Yörük Mülteciyi yok etmeye çalışır. Anlayın artık bunu.
 • KEREM AHMETKEREM AHMET6 ay önce
  ANDIMIZIN SÖZLERİ: Türküm, doğruyum, çalışkanım,- İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.- Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.- Ey Büyük Atatürk!- Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.- Varlığım Türk varlığına armağan olsun.-Ne mutlu Türküm diyene .....Bitmediniz Şu butun ınsanların araplasmasını ıstemekten.... Elbette işinize gelmez doğru çalışkan ve türk olmak ...ATATÜRK İLKELERİ işinize gelmez çünkü yenilikçi çağdaş ...1923 yılında söylediği ve özellıkle gençlere öğütledikleri nasılda bire bir çıkıyor..heykelleri istemiyorsunuz inkilaplarını istemiyorsunuz aslında keşke ATATÜRK olmasa değilmi ..Nasılsa koyun bır mıllet var elınızın altında hiç eğitim olmasın kadınlar 3 sınıf insan olsun karapeçenın altında kendılerı gıbı nesıller yetiştirsin .din eğitimi altında seyhler olsun hocalar olsun .krallık olsun ..işte bunlara karşı çıktığı ve insanlara hak verdiği için ATATÜRKÜ sevmiyorsunuz.. Ama unutmayın ki bu dünyada ölüm var ..korkuyorsunuz gün olur devran dönerde sizin döneminiz biter mazallah aç kalırsınız ..ama korkmayın o sevdalısı olduğunuz arabistana gidersiniz onlar size bakar besler ..İNŞALLAH RABBİMDE BU ZAMANDAN 50 YIL SONRA SİZLERİN HAKKINDADA YAZILAR OKUMAYI NASİP EDER .. ders niteliğinde
 • nergislalezarnergislalezar6 ay önce
  Her seçim öncesi kavgalıymış gibi gösterilmesi ciddi manada can sıkmaya başladı. Andımız ,afvatan millet sakarya.... Hepsi tamamiyle aslolanı örtmek için yapılıyor.Ne güzel sessiz sedasız emekliliğin üstü örtüldü.Siyaset fikirler arkasına maskelenmiş aynı zihniyettir. Muhalefetinden iktidarına siyasetçi tektiptir. Milletin duyguları üzerinden pazarlık yaparak yerlerinde oturmanın garantisi peşindedirler. Madem yapmayacaktınız niye gündeme getirdiniz.Bize nasip etmeyenlere de nasip olmasın.Yaşattıklarını yaşamalarını temenni ediyorum.
 • sahtekarsahtekar6 ay önce
  o zaman her yer cami dolu bunlarıda kaldıralım ne dersin..
 • asımın nesliasımın nesli6 ay önce
  sayın erdoğanın en önemli sıkıntılı yanı adam seçme ve atamada isabetsizliğidir. bir yerlere getirdiği adamları hep kendine kazık attı.memlkete yazık oluyor. sandıkta kazandıklarımızı keğıt üstünde kaybediyoruz. istediği desteği verdik ama o bizim isteklerimize kulak tıkayıp sandıkta kovduklarımızı atamayla başımıza getirip hem bize hem kendina yazık ediyor. işye bu and kararını verenleride kendi atamıştı. durum ortada. ama tüm atamalar böyle bakandan vekilden en küçük ilçe müdürüne kadar
 • İlbeyhan İlbeyhan 6 ay önce
  Amerikada 1892 den beri okullarda okunanyemine bir baksanız...Bizim yeniden alevlenen aşkımız Amerika da, hemde stratejik ortağımız...andımıztek tipçi ,faşist nazistbenzeri nesile hizmet ediyorsa , Dindar ve Kindarnesil arzusudemokrasiyemihizmet ediyor..
 • İlbeyhanİlbeyhan6 ay önce
  Sizebir kitap tavsiye edeyim hocam , okumadıysanız mutlaka okuyun....ASYADABEŞTÜRK...Adil Hikmet Beyin hatıratı... Cidde üzerinden yüzyıl önce , o günün şartlarında ÇİN ekadar gidiyorlar...Görev için... Orada yerleşmiş SADİ adında bir ARAP var ...kendisine sırf Arap olmaktan dolayı bir paye süs verip , saf uygurların kızlarınıiki ,üç gün nikahlayıp bırakıyor yenisini alıyor...500 den fazla uygur kızınıalet ediyor sapıklığına...İstanbula gelip Saraydan Sakal ı Şerifden bir tane alıyor , Çinde İslamiyete kalpleri ısındıracağım diye ...Götürüp orada paraylateşhir ediyor, PARA kazanıyor...Lütfen giderayakHAKKI söyleyin..Bu dünyanın en güzel yanı BİR GÜN HERKESÖLECEK...Dosdoğru olun,Cuma günü ölürseniz mübarek gün diyeCUMA ellemezler ama CUMARTESİele alırlar ....Yermisin yemezmisin...Akıllı olun ,zekamızla alay etmeyin...1400 yıldır Kuran ,Sünnet bizi adam ettimi etmedi...ne yapalım dinden vazmı geçelim...Andımızıda okuyan okur ,istemeyen susar..
 • İlbeyhanİlbeyhan6 ay önce
  Hocam mesele şu ...Mustafa Kemal bugünsizlerindegeldiğiniznoktayı , oyıllardatahlil teşhisetmiş...Birkereçokokuyan , dinleyen biri...Araplar dininkendi topraklarındavücut bulması ,Arapçanınhakim olması , Hz. PeygamberinArap olması. , Mekke MedineninArabistan topraklarındaolmasından imtiyaz ve maddi manevi çıkar sağlamışlar yüzyıllardır...FARSlaruyanıkhemen oturup ŞİA diye bi mezhep yazmışlar , İranmecusiliğive öncelerinden gelenhikayelerledesüslemişler...Kayıp imamlar ,mehdilik ve mesihlik vs vs ..İranlıların çıkarlarına uygun bir din ortaya çıkarmışlar...Araplar gibi...MUSTAFA KEMAL de bakmış , bu bizimsaf TÜRKmilleti arada kırılıyor, birde hakarete uğruyor... Millet dininiokuyup anlasın ,Arapçanın bi kudsiyeti yok diye Türkçeye çevirtti.. Yezidin ana dili Arapçaydı ,kendisideümeyyenin çocuklarından olup Arap oğlu Arapdı...Süfyanın avradı, (yezidin nenesi ) Hind peygamberin amcası Hz Hamzayı ,Muaviye (yezidin babası) peygamberin amcası oğlu Hz Aliyi, Süfyanın torunuYEZİD dePeygamberimizin torunu İNSAN gibi İNSAN Hz Hüseyni katlettirdi... Muaviyenin gidin Aliye söyleyin dediği Dişi Deve hikayesini okuyun , nasıl bi muhteris kral olduğunu görün...işte Mustafa Kemalyüzyıllardır TÜRK milletini Din kisvesiylealdatan , iğfal eden Arapça ,Farsça. orta doğu hurafelerinin anlaşıabilmesi içinTürkçeyeçevrikmesini istedi ...Din arabın veya şunun bunun değildir...Din ALLAHIN dinidir ,bütün insanlığadır...Din ARAPLIKdeğildir..
 • kasikci cinayeti ve andimizin bagi?kasikci cinayeti ve andimizin bagi?6 ay önce
  danistayiin andimiz karari ile kacikci cinayeti arasinda nasil bir bag var? ki, yerel secimlerde cumhur ittifakini dagitmaya yetti? allahtan sn d.bahceli tez uyandi da tamamen bitirmedi. fetocusu solcusu laiki pkklisi alayi Hacli-sion kopegi asagilklarin

Günün Özeti