• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Serdar Arseven
Serdar Arseven
TÜM YAZILARI

“40 Soruda Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi”(1)

02 Şubat 2016


Serdar Arseven İletişim: [email protected]

Meselenin ana hatlarını ortaya koyan, temel sorulara cevap veren bir çalışma.

Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, memleketin önde gelen hukuk adamlarından Sayın Şeref Malkoç’un Birlik Vakfı tarafından basılan çalışması gayet faydalı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Şili’deki basın sohbetimizde bu çalışmayı gündeme getirdim.

Sizlerle de geniş bir özetini paylaşmak isterim:

Bir dizi yazı olacak, koca meseleyi birkaç yazıda özetleyebilirsek ne âlâ:

Başlıyoruz:

Soru: Anayasa nedir, Anayasa olmazsa olmaz mıdır?

Cevap: Bir devletin temel hukuk metni ve yol haritasıdır. Devletin nasıl yönetileceğini belirleyen, kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen yasalar bütünüdür. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan ‘temel hukuk kurallarıdır.’

-Yasama organı (TBMM) Anayasa’ya  uygun yasalar yapmak zorundadır. Yasama organı gibi yürütme organı da anayasa ile bağlıdır. Yargı, idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlerken aynı zamanda idarenin anayasaya uygun hareket etmesini sağlar. Devlet organları dışındaki tüm özel ve tüzel kişiler de anayasanın üstünlüğü ilkesine saygı göstermek zorundadır.

-Anayasalar temel hak ve özgürlükleri güvence altına alır, bireyleri devlete ve diğer bireylere karşı koruyan hukuki bir kalkan işlevi görür. Anayasa, yaşama hakkından düşünce özgürlüğüne, mülkiyet hakkından çalışma özgürlüğüne, insan onuruna yaraşır bir yaşamın teminatıdır.

Soru: 1982 Anayasası’nın en temel problemleri nelerdir?

-Yürürlükteki olan Anayasa’nın en temel problemi bir ‘darbe anayasası’ olmasıdır.

-Mevcut anayasa “yüzkarası askeri bir darbe sonrası” oluşan olağanüstü koşullarda ve antidemokratik yöntemlerle hazırlanmıştır.

-İçeriği itibarı ile otoriter ve vesayetçi ve devletçi anlayışı yansıtan bir anayasadır.

-Baskıcı siyasi yapılanmayı kurmayı ve korumayı amaçlayan bir anayasadır.

-Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayarak vesayetçi kurumlara önem veren bir anayasadır.

-82 Anayasası kendisini hazırlatan seçkin güçlerin hukukunu, birey ve toplum hukukunun önüne alan bir anlayışa sahiptir.

-82 Anayasası ile güçlendirilen vesayet sisteminin amacı, seçimle gelen hükümetin yerleşik devlet iktidarı tarafından denetlenerek gerektiğinde “hizaya çekilmesi”dir.

-Mevcut anayasanın bir diğer problemi de seçilmişlerin yasama ve yürütmeye etkilerini azaltarak, ‘bürokratik oligarşi”nin kök salmasına zemin hazırlamasıdır.

-82 Anayasasının kurduğu vesayet organları aracılığı ile halkın doğrudan seçtiği temsilcilerinin ve hükümetin temsil ve iktidar yeteneğini kısıtlamaktadır.

Soru: 82 Anayasası ıslah edilemez mi?

-1982 Anayasası 21 kez değişikliğe uğramıştır. Evet. Bu değişikliklerle demokratikleşme ve sivilleşme yönünde önemli adımlar atılmıştır ancak 1982 Anayasasının ‘otoriter, vesayetçi’ hükümlerinin bütününün tasfiye edildiği söylenemez. Anayasanın bütününe sinmiş 82 ruhu olarak adlandırılan vesayetçilik ve otoriterliği temizlemek mümkün gözükmemektedir. 

-1982 Anayasasında yapılan değişiklikleri yüzüne sürekli olarak estetik yaptıran ama kafasının içindeki kötülüklere dokunulamayan bir insana benzetebiliriz. Yapılan değişikliklerin hepsi kozmetik değişikliklerdir. Özünde yaşayan otoriter ve vesayetçi ruh aynen orada durmaktadır.

-Ayrıca 1982 Anayasasında yapılan değişikliklerle anayasanın dengesi ve işleyişi iyice bozulmuştur. 

Soru:  Yeni Anayasa revizyonist mi, reformcu mu olmalı?

- Bugüne kadar hazırlanan anayasalar hep olağanüstü şartlarda bürokratik elitler tarafından hazırlanmıştır.

-Toplumumuzun talebi ve beklentisi özgürlükçü, çoğulcu ve demokratik ilkeleri esas alan, vesayet kurumlarını kaldırmış, hukukun üstünlüğüne göre düzenlenmiş bir anayasadır.

-Bu yeni Anayasa, aksayan parlamenter sistem yerine ülkeyi 2023 ve 2071 hedeflerine hazırlayacak, demokrasiyi güçlendirecek olan “Türkiye Modeli Başkanlık Sistemi”ni özümsemiş bir sivil anayasa olmalıdır.

-Ayrıca yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak, temel hak ve hürriyetleri çoğaltarak güvence altına alacak, hükümet istikrarını temin edecek ve toplumu bütünleştirecek bir anayasa olmalıdır.

-Bu da mevcut olanı değiştirerek değil, köklü ve kalıcı bir reform ile yenisi hazırlanarak mümkündür.

 

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23