“The Cumhuriyet” Bayramı mı?

30 Ekim 2018 Salı

Abdulhamid’i çok seviyoruz, onun “din-ü devlet”, “İla-yı kelimetullah”, “Nizam-ı alem  anlayışından kurtulduğumuz için mi bayram yapıyoruz!. Yok öyle değil. Bugün kutlanan Cumhuriyet Türkiye (İslam) Cumhuriyetinin 95. Yılı!

Ha! Bana sorarsanız, “Cumhuri” sistem mi, “Monarşi” mi? Adına değil, muhtevasına bakarım. Muhtevasını görmesem adına bakıp karar verecek olursam “Cumhuri sistem” daha sıcak gelir.

Sovyetler de Cumhuriyet’le yönetiliyordu değil mi, Hitler Almanya’sı da. Aynı diktatörlük örneklerini “Monarşi” ve “adında “Demokratik” ülkelerde de görmek gerek.

Cumhuriyet Arapça bir kelime. Aslında “Res Publica”ın tam karşılığı değil.

Rest publicas” soluklanmak, dinlenmek gibi bir anlama sahip, “Res publica” “Kamu malı” anlamına geliyor. Yani ortak malın, alanın yönetimi gibi bir anlamı var. 

Arapçada “Cumhur”, sanıldığı gibi “Halk” anlamına gelmez. O “Demos”dur. “Kratos” ise iktidar demektir. Demos Kratos Halk iktidarı / Halkın yönetime katılması anlamına gelir. “Cumhuriyet” bu anlamda çoğunluğun, yani “Halkın çoğunluğu”nun, yani “Ulus”un yönetim hakkı anlamına gelir. “Demokratik Cumhuriyet” dediğinizde ise çoğunluğun yani ulusun ana unsurunun dışında kalan diğer/öteki unsurların hak ve hukukunun korunması anlamına gelir.

Halk ya da Ulus’un alameti farikası, onun inanç, tarih, gelenek, dil, örf, ananeleridir. Ancak CHP’nin ulusçuluğu, toplumun bütününün alameti farikalarını yok ederek, “Resmi ideoloji”nin dinleştirilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Dine karşı, bu anlamda Laiklik bir kalkan olarak kullanılmıştır. “Cumhuriyet” yeniden tanımlanarak, ona 6 ok şeklinde tanımlanan yeni bir çerçeve çizilmiştir. Yani Cumhuriyet’in kurucu aklı’nın, Reşit Galiblerin, Osman Nuri Çermanların, Tekinalp (Moiz Kohen)’lerin  CHP’nin  Cumhuriyet”i her hangi bir Cumhuriyet değil “The Cumhuriyet”tir. O Cumhuriyet zaman içinde pratikleri itibarı ile bir azınlık diktatoryasına, ancak Monarşilerde olan bir “Tek Adam” rejimine, İstiklal Mahkemeleri ile baskılanan bir halkın  trajedisine dönüşmüştür.

6 Ok denilen şey, Cumhuriyetin mana ve mefhumunun içini boşaltmak için  düşünülmüş birer araçtı aslında. 6 ok’tan sadece biri “Cumhuriyet”tir, diğerleri kaşıkla verilen bir hakkın kepçeyle geri alınma operasyonu gibidir. Laiklik, devletçilik, inkılapçılık, Halkçılık, Milliyetçilik. 1927’ye kadar 4 ilke vardı, 1931 yılı 3. kurultayında buna Devletçilik ve İnkılabçılık maddeleri eklendi. Bu ilkelerin kimi Fransa’dan, kimi Rusya’dan, kimi Almanya’dan ve İtalya’dan alındı.

Anadolu topraklarında kurulan ilk Cumhuriyet de Türkiye Cumhuriyeti değil. Şimdi kutlanan Cumhuriyetin 95.yılındayız. 29 Ekim 1923. İlk Cumhuriyet “Güneybatı Kafkas Geçici Millî Hükûmeti”, “Cenub-ı Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkate-i Milliyesi” ya da nam-ı diğer Kars İslam Cumhuriyeti.. İlk Cumhurbaşkanı Cihangirzade İbrahim bey 1 Aralık 1918’de seçildi ve 19 Nisan 1919’da İngilizler tarafından devrildi ve İbrahim bey sürgüne gönderildi. 1918 öncesi de bölgede Kongre hükümetleri ve Milli Federasyonlar kurulmuştu. Kars İslam Cumhuriyeti ise Başkanlıkla yönetilen bir Konfederasyondu ve “Demokratik Cumhuriyet” olmasının yanında “İslam” rejimin üssül esası idi.

Cumhuriyet 1923’de kuruldu değil mi. Anayasamızdaki “Devletin dini İslam dinidir” maddesi 10 Nisan 1928’de kaldırıldı. Laiklik ilkesi 5.2.1937’de Anayasaya girdi. Bu “Türk tipi” bir laiklikti aslında. Resmi ideolojiyi dinleştiren, diğer inançları resmi ideolojinin çerçevesi ile sınırlandıran, reforma tabi tutan bir laiklik anlayışı.

Ve bunu “Laiklik olmadan Cumhuriyet, Cumhuriyet olmadan Demokrasi, Demokrasi olmadan insan olunmaz” şeklinde bir sloganla topluma “insanlık şartı” olarak dayattılar.

Anadolu coğrafyasında 1918’de kurulan ilk Cumhuriyet Kars İslam Cumhuriyeti idi ve Laik değildi. Türkiye Cumhuriyeti bundan 5 yıl sonra kuruldu. Bu yıl Kars İslam Cumhuriyetinin 100. Yılı. 2. Cumhuriyet de “İslam Cumhuriyeti” olarak kuruldu. Anayasal olarak Laiklik 1937’de kabul edildiğine göre Türkiye Cumhuriyeti bu “manevi mirası red”detmek için 14 yıl bekledi. Aslında bunun böyle olacağı 4. İlkenin kabul edildiği CHP’nin 1927 kongresinde belli idi. Laiklik uygulamaları fiilen kendini gösterse de, Anayasaya girmesi için bir 10 yıl daha geçmesi gerekti.

Bugün kutlanan Cumhuriyet aslında “İslam Cumhuriyeti”dir.

Aslında bugüne kadar Anadolu topraklarında 3 Cumhuriyet kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhuriyettir. 3. Cumhuriyet ise 2 Eylül 1938’de kurulan Hatay Cumhuriyetidir. Hatay Cumhuriyeti 30 Haziran 1939’da Anavatana katıldı. Daha sonra biliyorsunuz, Türkiye Cumhuriyetinin himayesinde KKTC kuruldu. Türkiye Cumhuriyetinin ayrıca Irak ve Gürcistan üzerinde garantörlük hakları bulunmaktadır. 

Bir de kısaca, Taksim’den şu meşhur “Cumhursuz” Cumhuriyet anıtından söz edelim mi?

Anıt 9 Ağustos 1928’de yapıldı. Sanatçısı İtalyan Pietro CANONICA. Anıt Roma’da yapılıp İstanbul’a gemi ile getirilmiş.  Yapımına 1925 yılında karar verilmiş. 16.500 İngiliz Lirasına malolmuş. Bunun 140.000 lirası çoğu gayrimüslim olan Beyoğlu, Galata ve Karaköy esnafından, bankalar ve belediyeden toplanmış. Banca Commercineal İtaliano 600 Türk Lirası ve Nestle Çikolata Şirketi genel temsilcisi 40 Türk Lirası heykelin yapımı için bağışta bulunmuş. Ama yine de bazı eksikler ve anlaşmazlıklar sebebi ile son taksit ödenmemiş.. 

 Anıtta İtalyan mermeri kullanılmış. Anıtta Doğu tarafında, önüne bakan peçeli kadın, Batıda; yüzü açık, gökyüzüne bakan bir genç kız portresi yer almaktadır. Canonika bu anıttaki kadın başlarını şu şekilde tanımlamaktadır: “Abide’nin üstünde iki mask bulunacak ve bunların birisi peçe altında bir kadın çehresi olup eski devrin esaretini, diğer tarafta da yüzü açık gülümseyen bir kadın çehresi hürriyeti, bugünkü hayatı gösterecektir.” Heykeller Cire Perdue usulüyle dökülecektir. Ankara’dan heykeltraşa sürekli talepler iletilir. Kalpaklı kimse olmayacak. Şapkalı olacak. Gazi sivil olsun, asker olsun gibi birçok tavsiyeler yapılır.

Heykelin yapımında Darülfünun profesörlerinden M. Chaput, Meşhur İtalyan jeoloğu Profesör Kaçamali’den ve Mimar M. Mongeri’den  raporlar alınıyor. Giulio Mongeri anıtın çevre düzenlemesini yapan mimardır. Bir de Ankara’dan giden Türk asistan çalıştı bu işte.

Burada ilginç olan bir diğer konu da, heykelde, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hemen arkasında Rus generallerin de heykellerinin bulunmasıdır. İşgal için gelen daha sonra Milli Mücadele döneminde Rusya’nın yaptığı silah, cephane, para, altın, kısaca maddi ve manevi her türlü yardıma duyduğu minnettarlığın bir ifadesi olarak, iki Sovyet generaline de anıt da yer verilmiş. Bunlar General Mihail Vasilyeviç Frunze ve Mareşal Kliment Yefremoviç Voroşilov’dur.

Anıtın açılışına büyük bir kalabalık katıldı. M. Emin Yurdakul burada yaptığı konuşmada şöyle diyordu: “Sen bir İskender, bir Atillâ, bir Yavuz olmaktan sakındın. Yalnız taçsız ve tahtsız bir Mustafa Kemal olarak kaldın. Mikelanj’ın yonttuğu Musa’nın heykeli nasıl bir ilhamın eseri ise bu büyük sanatkârın hemşehrisi Canonika’nın tunçlara dil veren bir ruh ile canlandırdığı Mustafa Kemal de, aynı menbaın bir harikasıdır. Çünkü Musa ve Mustafa Kemal aynı cinsten kurtarıcıdırlar. Mustafa Kemal bu asra göre Musa’nın yaptığını yapmıştır. Bu kahraman da zamanın firavunlarına karşı tunç yumruğunu kaldırmış, milletini esaretten hürriyet yoluna çıkarmıştır.” Mustafa Necati ise, “Kardeşler! İşte karşımda bu manevî ve kutsal varlıklar büyük Mustafa Kemal’e taç giydiriyorlar. Onların çehrelerinden akan neşeye bakıyorum. O neşe kalplere ümit ve hayat veren sonsuz ve Rabbani bir kuvvettir” diye sesleniyordu. Neyse, “İslam Cumhuriyetimiz 95 yaşında”, kutlu olsun! Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • I.YamanI.Yaman7 ay önce
  Hocam agziniza saglik, uyarilarinizi dikkate alir insaallah, kisisel cikar pesinde olanlarin onu kesilir.
 • Süleyman burunkayaSüleyman burunkaya7 ay önce
  Bir söz vardırSemer siparişi verilirken eşeğin fikri alınmaz ölçüsü alınırİşte böyle bir seçim zamanlarında hep. NeOlduğuna nasıl olduğuna veya nasıl olması gerektiği konuşulur ama ona oy verecek seçmenin ne düşündüğü hiç sorulmaz nedense
 • GürkanGürkan7 ay önce
  Kabul etsenizde etmesenizde TÜRKİYE CUMHURİYETİ. ..
 • AbdullahAbdullah7 ay önce
  Siyaset, şeriatın yüz cüzünden sadece bir cüzü olmasina ragmen, dindarlar olarak bu zamanin canavar siyasetine cok zaman harciyoruz. Ve seriatin diger cuzleri olan ahlak fazilet itaat iman namaz şefkat hürmet vs vs vs. Bunlari unuttuk. Eger siyaset cok onemli olsaydi, efendimiz asm, kral bir peygamber olurdu.ve putlari yikmak icin 23 sene beklemezdi. Oysa o once ruhlara nüfuz etmeyi secti. Siyasetse zaten bir aracti ve kendiliginden olustu..
 • Hüseyin ŞanlıHüseyin Şanlı7 ay önce
  öncelikle sizleri takip ediyor ve seviyoruz,,bizler millet olarak cumhuriyet tarihimizi maalesef bilmiyoruz,bu gerçeklerineksiksiz olarak topluma açıklanması gerekir siz yazarların bunları yapabilme imkanınız var gerçek olarak cumhuriyet in kurulma aşamasında neler yaşandı insanlara neler dayadıldı neler serbes bırakıldı neler yasaklandı inançlı insanlar baskı altınamı alındı özgürmü bırakıldı, bunları topluma açıklamanızı bekliyoruz,. teşekkür eder saygılar sunarım..
 • Mehmet BozokMehmet Bozok7 ay önce
  Tarihte kurulan ilk Türk Cumhuriyet... Batı Trakya Türk Cumhuriyeti dir ustad.. Saygılar... www.dunyabulteni.net/haber/amp/293496
 • PolatPolat7 ay önce
  Hangi İslami Rejimde bu yazdıklarınızı yazabilirsiniz. Aynı gün sizi asarlar, ertesi güne kalmazsınız yani. İnsanları gaza getirmeyin, demokrasinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyorsunuz, kıymetini de bilin.
 • saddisaddi7 ay önce
  chp cumhuri,yeti savunduğuna göre ben anti cumhuriyetçiyim. sevmiyorum. yahudi rejimidir.
 • MİMMİM7 ay önce
  Yahu arkadaş madem yahudiydi,yıkıciydi M.Kemal o güzelim SELANİK'i üç avuç altına satan,Yunan ordusuna halifenin ordusu diyen,Anadolu'da Kurtul s mücadelesi veren insanlara hain katli vaciptir diyen ahlaksız güruh hangi milletten hangi dinden idiler.Balkanlarda milyonlarca müslümanın katline surgunune kıyımına göz yuman onları orada unutan omurgasızlarindini milliyeti neydi.Yok ama degilmi buna dair bir iki sozcukluk yazı.Yazamazsiniz çünkü doğru yazmış ve milleti uyandırmış olursunuz.E keser döner sap döner elbbet o sapta keserde yerini bulur
 • Teğmen KubilayTeğmen Kubilay7 ay önce
  "Cumhuriyet kökü erdeme dayalı bir idaredir. Cumhuriyet ERDEMLİ NAMUSLU insanlar yetiştirir. Sultanlık, padişahlık, korkuya, tehdide dayalı olduğu için KORKAK, ALÇAK, SEFİL, REZİL insanlar yetiştirir. Aradaki fark bundan ibarettir"Mustafa Kemal ATATÜRK
 • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli7 ay önce
  Cevap:Anadolu coğrafyasında 1918 de kurulan ilk Cumhuriyet 'Kars İslam Cumhuriyeti' idi ve laik değildi,Türkiye Cumhuriyeti bundan 5 yıl sonra kuruldu. Bu tespit yanlıştır.Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913 te kurulmuştur.Daha önce yazdığım paylaşımımı yayınlamadınız, bu gerçeğinde bilinmesi gerekirdi.
 • Bilal deniz Bilal deniz 7 ay önce
  Ataturku hz musaya benzetmekle acaba yahudi oldugunu mu doylemek istemis .Sayin hocam zaten ingilize ce bir suru kitapta dini un known yaziyorBizler daha suurlu olmaliyiz para goz degil Iman inanmaktir inandigini yasamina aktarmaktir.
 • YasarYasar7 ay önce
  Kılık kıyafet darbesi harf dili darbesi Masonluk dinsizlik yayıldı da yayıldı küfür ehli çooook güçlü. ..Osmanlı dine sahip çıktı allah onlara 600 yıllık hukumranlik verdi ne zamanki arkalarindan torunları geldi dine sahip çıkmadilar yüce Tanrıda kafamiza bombalar patlatti
 • yetimyetim7 ay önce
  onlar artık namazın ,mevlidin vb engellenmesiyle,ezanın türkçe okutulmasıyla,başörtüsüyle uğraşmıyorlar.artık bunlara gerek kalmadı,kendi ellerimizle kaleyi içten hallettiler gereken reformları yaptılar.
 • melih53melih537 ay önce
  chp döneminin yönetimini kısa özeti **memur işçi ayrımı.**.ssk -emekli sandığı **ayrımı..kendi yarattıkları sorun şimdi kendilerini vuruyor ne yapcaz diyorlar..nasıl ulaşacağız bu halka diyorlar..bence artık çok geç....Türkiyenin yeni dönemde vizyonu mhp *iyi parti olacaktır.sayın bahçeli ülkücü hareketi acil toparlamalıdır..en kötü % 25 lik bir potansiyel birleşmede çok büyük sinerjiyle % 35 leri çok rahat yakalar..sayın bahçeli akp nin ülkeyi buhrana sürükleyen başarısız ekonomik hamlelerinin hiç yoktan ortağı sorumluısu olmamalıdır..bizce mhp büyük tuzağa düşmüş bu çöküşün ortağı olmuştur..akp tam düzeltmişken davutoğlunun akpyönetimini ele geçirmesiyle eskiden daha beter sisteme dönüldü..ve hala düzeltme yok..akp de artık chp den farkı olmayan bir devlet partisi oldu.halktan kopuk .....
 • İroniİroni7 ay önce
  Türkiye İslam Cumhuriyeti mi? Bu da nereden çıktı? Atatürk dinsizdi(bkz. Murat Bardakçı videosu)
 • oooooooooo7 ay önce
  yasasın ..................... cumhurıyetımız islam cumhuriyeti ise nerde halifemiz
 • Abdullahın biriAbdullahın biri7 ay önce
  Sayın dilipak hocam dilinize yüreğinize sağlık.Bugünün yazdığınız konu cumhuriyettir.Malumunuz bu dedikleri cumhuriyet ümmet için cumhuriyet değil.Çünkü millet müslümandir ama maalesef bu cumhuriyetçiler laikçiler kemalistler işleri güçleri islâmî ve müslümanları zulüm etmek alay hakaret etmektir.Ben bunu söylerken bunlar 7bu iftira etmiyorum.Bu cumhuriyetçiler laikçiler kemalistler camileri kapatanlar degilmi?ezanı turklestirenler kuranı kerim î okumasını yasaklayan bunlardır.İnan Allah etmesin bunlar iktidara gelseler aynı yapacaklar chpnin zihniyetleri aynıdır hiç değişmediler ve değişmeyecekler.Yorumcuların çoğu tam laikcidirler bu yorumuhesaplarına gelmez gelir veya gelmez beni ilgilendirmez hakikati söyleyeceğim kabul eder veyaetmez.Hakikati; söylemek mecburundayım kurtuluş savaşıdır gazidir hepsi palavradır bu kurtuluş savaşı islamdan kurtulma savaşıdır.Mademki kurtuluş savaşı yapıldı yunani denize döktü sahre kahraman niye ege denizdeki adalar yunanistana verildi lozan anlaşmasından galibmi?çıktık bir düşünün ey kemalistler.Camilerimizi kuranı kerim î yasaklayanlar ezanı türkçeleştiren lanet olsun
 • Birol kabaBirol kaba7 ay önce
  Abdurrahman bey zaten bu bayram sizin bayramınız değildi..hiç alınmayın bu cumhuriyeti Türkçü kuvvai milliyetçiler kurmuştur..kalpaklıların kazandığı bir savaşın sonucudur Cumhuriyet..teslimler kaybetti..Kalpaklılar kazandı..teslimler kazansaydı istediğiniz ismi koyma hakkınız vardı..
 • divanedivane7 ay önce
  Ne kadar kolay, Laiklik' in yanına onun 'katı yorumu' de, cumhuriyetin yanına İslam'ı ekle kurtul. İslam'ı koymakla İslam geliyor mu? Nereye kadar kaçacaksınız hakiki mücadeleden ve gerçeği söylemekten.
 • KabaKaba7 ay önce
  ..Erdoğan'ı Cumhuriyete ve Atatürk'e olumlu yaklaşması .... gidiyor
 • AHMETAHMET7 ay önce
  Kaleminize sağlık Hocam. Yapılan bütün savaş ve mücadele din uğruna, Müslümanlık ve halifelik uğruna, Müslüman dünyasının 600 yıllık temsilcisi Osmanlının kurtuluşu uğruna yapıldı.Pakistan, Hindistan Müslümanları, kadınlar bileziklerini çıkarıp verdiler. Sonuçta Osmanlı Devletini, dış güçler değil İttihat ve terakki yıktı.İngilizlere dediler ki: " Bu iş tamam gemileri İstanbul Limanına yanaştırın".Gemi gelince Osmanlı Hanedanına "24 Saat içinde ülkeyi terk edin " dendi. Sürgün edildiSonra da " Aaa bakın Padişah kaçtı. " denildi..Yorumcu İhsanın dediği gibi kaçmadı.Osmanlı devletini,İhsan, senin zihniyetinde olan Masonlar, Yahudiler ve İngilizler yıktılar.
 • ZOMBİZOMBİ7 ay önce
  NAMAZI CAMİLERİ YASAKLAYANLAR OLMALI ANCAK O ZAMAN DEĞERİNİ ANLARSINIZ LAİKLİĞİN VE CUMHURİYETİN..
 • İşsiz İşsiz 7 ay önce
  Atçalı Kel Memed'i unutmuşsunuz.
 • İşsiz İşsiz 7 ay önce
  Dilediğiniz kadar... bu milletin aklına ve beynine Cumhuriyet yerleşti, çıkaramazsınız.Dilediğiniz kadar .... bu milletin aklından ve beyninden monarşi silindi, yerleştiremezsiniz.
 • Adem BuzAdem Buz7 ay önce
  Daha da bilinçlendik elhamdülillah.Özellikle M.Emin Yurdakul’un açılıştaki konuşması ibretlik! Teşekkürler hocam
 • Dalman Dalman 7 ay önce
  Devletin dini olmaz ne yani arjantin hristiyan cumhuriyeti Turkiye islam cumhuriyeti ne kadar absurt.insanlar müslümandır veya hristiyandir.ben şimdi deistim diyelim .Türkiye deist devletimi diyeceğiz.
 • Mustafa Köse vMustafa Köse v7 ay önce
  Münâfikûn Sûresi / 4.Ayet4. Onları gördüğün zaman, cisimleri (kalıp ve kıyafetleri) hoşuna gider. Eğer (dünyalık söz) söylerlerse sözlerini dinler (yaldızlı vaadlere kanar)sın. (Ama) sanki onlar (elbise giydirilip) yaslanan keresteler gibidir. Her (İslâm’a ait bir toplantı ve) seslenişi, (korkularından) kendi aleyhlerinde sanırlar, (İslâm’a ve müslümanlara) asıl düşman onlardır. Onlardan sakın(ın). Allah kahretsin onları! Nasıl da (hakikatten aldatılıp) döndürülüyorlar.5
 • Ali Hayda KaratayAli Hayda Karatay7 ay önce
  Bir gün Reisiniz de o lanetlediginiz alti Okun Ilkelerini savunmak zorunda kalacaktir. Bekleyelim ve görelim. Zaten kendisi de zaten bu ilkelerden baska seylerle dvletin yönetilmedigini anlamis da yigitligie prim vermiyor akli sira..Cumhuriyetten vazgecerseniz sizi kimse ciddiye almaz. Ancak Suudi Arabistan gibi ülkelerle dost olurunuz. Onlarin da nasil ikiyüzlü olduklarini Filistin meselesinden görüyorsunuz. Cumhuriyet ve Atatürk düsmanligi ile gözleriniz öyle bir kapanmis ki, yillarca "Darbe darbe", "Vesayet rejimi", "Dinsiz Kemalistler" diyerek ordunun yarisini FETÖ ye peskes cektiginizi unutmadik.. Simdi de CUMHUR CUMHUR diyerek ülkenin temellerine dinamit koymak pesindesiniz. Allah size firsat vermesin..Siz düsünceleri ile yüzyillarin karanliklarinda bir yerde kalmislar cagi anlamakda zorlanmaktasiniz amam FETÖ islamci bir akim olarak ne de güzel anlamis..Bu sizin eseriniz ve istediginiz Kadar da övünebilirisiniz...
 • hüseyinhüseyin7 ay önce
  Kurtuluş Savaşı, Saray’ın adamlarıyla değil, milletçe gerçekleştirilmişti, dolayısıyla özünde Cumhuriyetçi karakterdeydi ve Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanacağı da açıktı. Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet en büyük devrimdir. Ve yaratıcısı da Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele ve zaferidir.Yaşasın Cumhuriyet ve kurucuları!
 • recep ünlürecep ünlü7 ay önce
  bu nasıl cumhuriyettirki hala putlara sistem tarafından zorla selam verdiriliyor bunun adı cumhuriyet degil 1923 ten beri gelen faşist diktatörlüktür
 • şükrü onukşükrü onuk7 ay önce
  Atatürk ün etrafının yağcı yalaka kesimle kuşatılmasında suçlayanlarında büyük günahı var . elini taşın altına koymadan ,olaylardanuzak durarak suçlamak kolaycılıktır . Zatı alileri bir denge adamıydıİngilizin başını çektiği çektiği galiplerle arkasında geniş halk kesimini temsil edecek iradeli kimselerolmadan bir denge kurulamazdı . Halifeliğin sonradan kaldırılması ,İslam kelimesinin anayasadan çıkarılması , laikliğin sonradan eklenmesi bu dengenin yansımasıdır . Onlar yaptı yapacağını bize de alkışlamak düştü . Devletve toplum yapısının bu aşamaya gelmesinde olumlu katkısı bulunan herkese dua eder , nice badirelerden geçip olgunlaşmışcumhuriyetimizin Milletimize hayırlı olmasını , hayırlar getirmesini dilerim.
 • ihsanihsan7 ay önce
  600 yıllık Osmanlı’yı ve yönetimini, bilime, sanata, sanayiye, insan yaratıcılığına, girişimciliğine ve yeteneğine, keşiflerine yabancı kalmak yıktı. Bütün bunlardan zenginlik yaratan Avrupa (ve yukarıda Rusya) Osmanlı’yı darmadağın etti.. 500 yıllık büyük ve devrimci çağ karşısındaki koyu cehaletin kurbanı oldu Osmanlı. Saray’da kadınlarla ve birbirlerini boğazlamakla zaman harcadılar. Uyandıklarında ise her şey çok geçti. Ayrıca ulus devletler çağı başlamıştı... Osmanlı’dan geride 600 yıllık kulluk düzeni ve bu düzenin cahil toplumu kalmıştı. Cumhuriyet ile kulluk düzenini yıkmak ve yurttaş düzenine geçmek kadar dünyada zor olan bir şey yoktur. Bakıyorum, hâlâ kulluk var, en azından kalıntıları var. Çünkü 100 yaş, 90 yaş, 80 yaş, 60 yaş vb. bir arada yaşıyoruz ve eski kültür bir şekilde kültürel kanaldan akıp geliyor. Eksilerek, azalarak, biçim değiştirerek de olsa... Osmanlı’nın yıkım sürecinde Saray’ın yanında beslenen Osmanlıcılık ve İslamcılık, Kurtuluş Savaşı ile iktidar ve toplumsal güçlerini yitirmişti
 • azerazer7 ay önce
  AK Parti ile Rusya’nın iktidar partisi olan Birleşik Rusya Partisi arasında Moskova’da ’İşbirliği ve Etkileşim Protokolü’ imzalandı.Protokolde Türk tarafını AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ederken, Rus tarafında ise Birleşik Rusya Genel Konseyi Sekreteri ve Duma Başkan Yardımcısı Andrey Turçak yer aldı. İmzalanan anlaşmaya göre taraflar karşılıklı görüşmeler yaparak, partner ülkelerdeki duruma ilişkin güncel konular, ikili ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgi paylaşacak. Parti inşası, organizasyon çalışmaları, gençlik politikaları, ekonominin gelişimi ve karşılıklı ilgi odağı olan diğer alanlarda deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca, çeşitli düzeylerdeki parti heyetleri değişimi, uzman toplantıları ve diğer ikili etkinlikler de düzenli olarak gerçekleştirilecek.
 • Uğur KartalUğur Kartal7 ay önce
  Sayın Dilipak sözde entellektüel olarak, kelime bilim alanından bahis açıp çok güzel saçmalamışsınız.O kadar çok yanlış varki biraz bilen bir göz bunların yanlış değil kasıtlı yalanlar olduğunu anlar.Ancak tek tek anlatmak yerinekısa ca hayalini kurduğunuz Halifelik Hulağu nun Halife Mutasım ı asması ile dünya da son bulmuştr.Yavuz Sultan Selim 1517 de Mısır halife unvanı ile bulduğu kişi gibi onlarca halife Müslüman coğrafyalarında dolaşmakta ve her hezhebin kendi halifesi vardı. Yani sizin düşmanı olduğunuz Cumhuriyet ın ortadan kaldırdığı hilafet sahte bir hilafet makamı idi. Unutmamak gerekirki Halife Vahdettin de bir müslüman ülkeye değil İngiltere ye sıgındı. Cumhuriyetin halk ve ulus kelimelerinin içine nasıl doldurduğunu anlamak içinde Nutuk u okuyunuz. Nutuk u okuduğunuzda şunu da göreceksinizki Kurtuluş savaşımız işgalçi itilaf devletlerinden ziyade sizin devam ettirdiğiniz görüşe karşı verilmiş ve kazanılmıştır. Bu sebeple düşmanlığınızı ve karın ağrınızı çok iyi anlayabiliyorum.Allah ın selamını hak etmediğinizi için selam diyemiyorum ama kötü ve yanlış duygularınızdan arınabilmenizve doğruluk yoluna girebilmeniz niyeti ilesizin için dua edeceğim.
 • GulbahceGulbahce7 ay önce
  1923 de kaldirilan hilafetin Resulullahin (sav) biraktigi ilk 4 halifelerimizin yonetimiyle zerre kadar alakasi yok.Dogru Şu an da Allahin Şeriati uygulanmiyor maalesef ama 28 ekim 1923de de uygulanan pek Allahin Seriati degildi
 • GölgeGölge7 ay önce
  YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA!
 • Mustafa KöseMustafa Köse7 ay önce
  Münâfikûn Sûresi / 4.Ayet4. Onları gördüğün zaman, cisimleri (kalıp ve kıyafetleri) hoşuna gider. Eğer (dünyalık söz) söylerlerse sözlerini dinler (yaldızlı vaadlere kanar)sın. (Ama) sanki onlar (elbise giydirilip) yaslanan keresteler gibidir. Her (İslâm’a ait bir toplantı ve) seslenişi, (korkularından) kendi aleyhlerinde sanırlar, (İslâm’a ve müslümanlara) asıl düşman onlardır. Onlardan sakın(ın). Allah kahretsin onları! Nasıl da (hakikatten aldatılıp) döndürülüyorlar.5
 • Nevzat AytekinNevzat Aytekin7 ay önce
  Sayın Abdurrahman Dilipak beyefendi,Bugünkü Cumhuriyet ile ilginiz ilgi çekici bir konuya dikkat çekiyor. Ancak eksik kalan bir nokta Oltu Şura Hükümeti( Oltu İslam Cumhuriyeti) bence. Adı geçen bu hükümet 2 Mayıs 1919 ile 17 Mayıs 1920 tarihleri arasında yaşamış. Mondros Mütarekesiyle Osmanlı Devleti Cihan Harbi önceki sınırlara çekilince Ayastefanos Antlaşması sonrasında Ruslar tarafından bölgeye yerleştirilen Ermeniler ile Müslüman ahali arasında çatışmalar çıkmış. Müslüman halk bölgede bir Ermeni egemenliğini engellemek için silahlı mücadele sonucunda Cumhuriyet ilan etmişler, daha sonra Ankara hükümetine katılmışlardır. Ayrıntılı bilgi için http://erzurumarsivi.com/data/documents/Oltu-kongresi-ve-Oltu-Sura-hukumeti-TBMM.pdf bağlantısı yararlı olur sanırım. Selam ve hürmet ederim.
 • mevlütmevlüt7 ay önce
  bu milleti gavurlaştırmak için ellerinden geleni yapmışlar....
 • ihlas ihlas 7 ay önce
  müminler işlerini ihlasla yapmadıkça sonları husrandiri
 • AHMET AHMET 7 ay önce
  Laiklik dinsizlik değildir ancak hakkıyla uygulanırsa; bunlara kendi kafalarındaki dinsiz laiklikle bizi kandırmaya çalışan aslındada laikliği bile kendilerine göre yorumlayanlara inat Hilafeti İslamiye i Cumhuriye kıyamet kopmadan elbet kurulacaktır.
 • RabiaRabia7 ay önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim"Ey inananlar!Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun."Tevbe suresi 119.ayet.elhamdulillah.Sayin Dilipak Allah'u Teâlâ dan şanına yakışan bir şekilde gerektiği gibi korkmaliyiz.elhamdulillah çok şükür estağfirullah.yaziniza göre cumhuriyetimizin 100.yilini kutlarız.insanlarin sürgüne gönderilmesi bile hakkettigini göstermez.kacan munafiktir.gelecek kaygısı kaygı boyutunda olmasa da Türkiye İslam cumhuriyeti olarak yazılsa bilinse ülkemizde yaşayan yabancılar için daha dürüst bir devlet anlayışı olarak zenginligimize zenginlik karardı.ben kulağımı şu anda sağ elimle sol kulağımı tuttum anlayana Türkçe.saygilar selam ve dua ileAllaha emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel vekil deriz.buarada dün itibariyle açılışı yapılan İstanbul havalimanıni bize kazandırdığı için sizin araciliginizla Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli yol arkadaşları na saygı hürmet ve selamlarımı yolluyorum şahsen ve dua eder dua bekleriz.tesekkurler Dilipak hocam saygılar.hasbinallahu ve nimel vekil deriz.
 • CECOCECO7 ay önce
  NE KAFA AMA YONTAMTAŞ DEVRİ KAFASI. SİZ ADAM OLAMZSINIZ ÇÜNKÜ İÇİNİZ DIŞINIZ HUREFE. ALLAH KULLUK SİZE BATAR SİZ KULA KUL OLAMAYI HAK EDENLERDENSİNİZ. İLLAH KAÇIK PADİŞAHLARIN KÖLESİ KULU OLACAKASINIZ.HZ. MUHAMME BİR DEVRİMCİYDİ İLERİCİYDİ. SENİN GİBİ ARDINDNA GELEN ÖRÜMCEK KAFALILAR ONUN ÖĞRETİLEİNEİ ÇAĞ GERİSİNE İTTİ.SEN ÖNCE İNANDIĞIN DİNİ ÖĞREN.
 • Ahmet ÖzAhmet Öz7 ay önce
  Kaşıkla verilen bir hakkın kepçeyle alınmasıdır,diye hüküm kurmuşsunuz yazınızda,sanki mevcut iktidar,16 yıl boyunca,KEPÇEYLE VERİP KAŞIKLA GERİ ALIYORDU.Kantarın topuzunu bile isteye kaçırmışsınız.Atatürk ve arkadaşlarına olan engin muhabbetiniz o kadar fazla ki,mevcut iktidara da Rabbani kuvvet uygulamalı yazılar yazmamış mıydınız?Mevcut iktidarı uzunca süreler desteklememiş miydiniz?Sonuçta,mevcut iktidar vergileri kepçeyle alıp,hak sahiplerine haklarını çay kaşığı ile vermedi mi?Abartmada edebi sanatınızı konuşturmuşsunuz.
 • METİN P.METİN P.7 ay önce
  ATATÜRK DEVRİMLERİ VE YENİ KUNULAN LAİK CUMHURİYET DÜNYA TARİHİNDE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HALKA YAPILAN BİR ZULÜM VE TRAVMADIR.BU YIKIM,KIYIM VE BASKILARIN BİR DAHA EŞİ VE BENZERİ GÖRÜLMEYECEKTİR.
 • derin düşüncederin düşünce7 ay önce
  Ayrıca Allah muslumanlar için en uygun yönetim biçimini Kur'aninda belirtmiştir. Şura sistemidir.Bu sistem Resullullah tam sonra hiç uygulanmadı. Bugün parlamenter sistem bir nebze Şura sistemine benzese de çok farklı yönleri var. Bu sistemi Kur'anin ayetlerinden oluşturmalıyız.
 • derin düşüncederin düşünce7 ay önce
  Resullullah Muhammed in yönettiği Medine Devleti İslam devleti değildi. Resullullah o devleti bugünkü anlamda tam demokrasiye benzer bir yönetim ile yönetti. Bunu İslam tarihinden az çok anlayabiliyoruz. Resullullah kim neye inanıyorsa karar verirken onların inançlarını baz alarak karar vermiştir. Bu uygulamalar günümüz muslumanlari nın kulaklarına küpe olmalıdır. Zaten Resullullah Muhammed (as)dan sonraki yönetimler özellikle dört halife döneminden sonraki yönetimler hep tek adamlığa dayanan baskıcı yönetimler dir. Yani Atatürk ün kurduğu Cumhuriyete baskıcı tek adamlılik diyeceksin ondan önceki padişahlık olan tek adamlığa ses çıkarmayacaksın. Bu büyük bir çelişki dir.
 • Mehmet AnılMehmet Anıl7 ay önce
  Cumhuriyeti kutlamak için bu kadar açıklama yapmaya gerek yoktu.. islam hilafetini yıkıp yerine kaim olan bir rejimin kuruluşunu kutlamak size yakışmadı!
 • TarafsızTarafsız7 ay önce
  Neden kavramlara takılıp kavga ediyorsunuz anlamadım bırakın kavgayı gürültüyü de ülkemizi geliştirmeye bakalım bilimde teknolojide ağır sanayi silah sanayi adalette ekonomide insan hakları denilen kul hakları konusunda gelişelim ama siz hala o iyiydi bu kötüydü sürekli tartışmalar kavramlar üzerinden iktidar olmak ve kalmak peşindesiniz fakat altta kalanlar hep aynı ezilip gidiyor bıktık sizin kavgalarınızdan sanki gelen gideni arattıda eskiden çokmu iyiydik yada yeni gelen çok mu iyi siz kendiniz demediniz mi kim gelirse gelsin biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmedikçe allah bizim hakkımızdaki hükmü değiştirmez eeeeee ozayman doğru yolda ilerlemeye bakalım yazarlar yazı yazarak insanları etkilemeye çalışıyor ama halk durumu hiç iyi değil belki sizde birgün tövbe edenlerin safına karışınca eskiden kötülediklerinizle aynı duruma düştüğünüzü anlarsınız kusura bakmayın ama sadece laf yazı kelam başka birşey yok hep nutuk hep nutuk nerde icraat beton dökmeyle icraat olmaz bizde sizin zamanınızda yapılanların canlı şahitleriyiz yarın allah hesap sorarken gördüklerimizi tek tek anlatacaz ozaman eskilere sövmek yada kötülemekle kurtulamazsınız siz niye adalet üzerine olmadınız diye sorulacak sizede biz zaten geçmişten memnun olsak geleceğe yol tayin edici olarak sizlere oy vermezdik dimi aklınızı başınıza almamak için gayret ettikçe doğru dediklerinizde artık ehemniyeti kalmayacak yazık gerçekten üstad denilen güruhun haline yazık
 • Mustafa YılmazMustafa Yılmaz7 ay önce
  Böyle bir yazı, yahu kaleminde bal mı var hocam?
 • Mehmet Mehmet 7 ay önce
  Me yaparsaniz yapin dinlerin hepsi bir gun hukmunu kayip edecek. Akil insanliga verilen tek kilavuzdur. Bilim verilen hedeftir.
 • İşte Türkiye Cumhuriyetinin 95 yıllık özeti:İşte Türkiye Cumhuriyetinin 95 yıllık özeti:7 ay önce
  Eritilmiş madenden dökülmüş milyonlarca heykel (yani put); ve ağırlıkları 100 binlerce ton put! Acaba Budizmin olduğu ülkeler bize yetişebilmişler midir? (Ya da, geçmişte putperest oldukları için Allah tarafından helak edilen kavimler toplamda kaç kilo put dökmüşlerdi?)
 • TurkolTurkol7 ay önce
  Sayin Dilipak,Cumhuriyet Bayramimizi Kutlamak nezaketini gosterdiginiz icin yurekten tesekkurler. Keske diger Yeni Akit yazarlarinin bir tanesi bile olsa, ayni buyuklugu gosterebilseydi.Tekrar Tesekkurler. Sizinde Bayraminiz Kutlu Olsun.
 • AldanmayızAldanmayız7 ay önce
  Mevcut yönetim Cumhuriyet değil; Kamalizm diktatörlüğünün bitmiş tükenmiş uzantısıdır. Cumhuriyet ilan edildiği zaman onu kutlarız.

Günün Özeti