Medyen ve Eyke ya da Sodom ve Gomore

15 Ekim 2018 Pazartesi

Çevrenizdekilere sorun bakalım, akrabanız, eşiniz, dostunuz, fakülte öğrencisi, kimi bulursanız ona sorun, başlıktaki bu kelimelerin onların hayatlarındaki karşılığı ne? Vakıflar burs verdikleri öğrencilere sorsunlar bakalım, nasıl cevap alacaklar.

Biliyor musunuz, bizim gençlerimizin hayatında, Çalıkuşu romanının etkisi, Kur’an-ı Kerim’in etkisinden daha fazla. İmam-Hatip öğrencileri bile, Kur’an-ı Kerim’in mealini, siyer’i “ders” olarak okuyorlar, o kadar. Aramızdan kaç kişi Riyazüssalihin’i okudu acaba, ama sorun bakalım çocuklarınız Harry Poter’i okumuşlar mı? İkisi de hacim olarak eşit neredeyse.

Çocuklarınıza sorun bakalım, mesela yaz tatilinde memleketimizde nereye gidelim diye, kaç kişi Urfa Viranşehir, Eyyüb Nebi köyüne gitmekten, ya da Şuayb köyüne gitmekten söz edecek. Turizm firmaları bu maksatla buralara tur düzenliyor mu? Ya da talep var mı? Uzungöl, Marmaris varken gitmek ister mi buralara. Gidip de ne olacak ki. Ne görecek ki orada. O manevi iklimden, ruh halinden, bilgiden yoksunsa mukaddes Tur-u Sina’ya, ya da mukaddes Tuva’ya götürsen ne yazar. Habibünnecar dağına çıkarsan ne görecek ki o dağda, Tarsus’lu Yahudi Saul’un dağda oyduğu ilk kiliseden başka!

Urfalılar, Maraşlılar, Hataylılar, Kilisliler, Antepliler “Arzı Mev’ud” coğrafyasında yaşadıklarını biliyorlar mı sanki! Halilurrahman’a müze kuruyoruz, O müzede peygamberlere ayrılan yer, batılı tarihçilerin ayırdıkları kadar.

Geçen gün Abdullah Yıldız yazdı Medyen ve Eyke halkının başına gelenleri. Hz. Musa’ya emanet edilen Asa’nın emanetçisi ve Hz. Musa’nın kayınbabası Şuayb Peygamberin kavmine uyarısını kim ne kadar biliyor.. Bir ara Hz. Musa da Mısır’dan çıkıp Urfa’ya gelmişti. Asa-yı Musa bu vesile ile sahibine ulaştı. Hz. Musa’nın Urfa’da evlendiğini de bilmez birçok kişi. Çünkü peygamberler tarihini de bilmeyiz. Öyle ya ilk insan mağarada yaşıyordu. Avcılık ve toplayıcılıkla hayatını sürdürüyordu. Yok canım, Hz Adem evde oturuyordu. Okuryazardı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Prehistorya masal anlayacağınız.

Aslında birileri benim uyarılarımdan rahatsız oluyorlar ya, ben Şuayb aleyhisselamın Kur’an-ı Kerim’de tekrarlanan uyarılarının tekrarından başka bir şey yapmıyorum. Bana kızanlar, benim şahsımda, Kur’an-ı Kerim’in doğruladığı Şuayb aleyhisselama öfkeleniyorlar. Benim lanetim, aslında Şuayb peygamberin lanetidir. Şuayb peygamberin laneti Allah’ın lanetidir. İsteyen baksın Mutaffifiyn/83’e. Evet veyl olsun onlara, Allah lanet etsin, yazıklar olsun, ölçüyü, tartıyı, mizanı adalette, ticarette, siyasette kendi lehlerine ve ötekilerin aleyhine eğip bükenlere.

Kur’an-ı Kerim, Lut kavminden söz eder. Hz. Lut’un yaşadığı bölge olan Sodom ve Gomore’den, Eski Ahit’in “Tekvin” kitabında bahsedilir. Bu bölge Lut Gölü’nün güneydoğusundaki el-Lisan Yarımadasının güneyinde sığ suların alt yakasından başlayıp Amik Ovasına kadar uzanan bölge.. Admah, Tseboim ve Tsoar ile birlikte Kitabı Mukaddes’te adı geçen beş ovada söz konusu felaketin yaşandığından söz edilir. Yer yarılır insanları yutar, gökten ateş yağar.

Kur’an-ı Kerim’de Araf Suresi’nde göklerden ateş yağdırdığı, Lut kavminin yaşadığı şehirleri ve orada yaşayanların hepsini yok ettiği yazar. Bu kavim fuhuş ve cinsel sapkınlıkları ile nam salmıştı. Lut kavmi Kur’an-ı Kerim’de belirtildiğine göre o güne kadar yeryüzünde görülmemiş günah olan sapıklığı ve eşcinselliği uygulayan bir topluluktu.

Gâvur Dağı”, “Gâvur gölü” adı, bu olayla ilgilidir. Bu bölge, Melheme-i Kübra ve Armageddon dışında, aynı zamanda helak olan bir kavmin yaşadığı coğrafyanın kuzey sınırına verilen addır.

Lut kavmini uyarmak için 3 melek gönderilir. Rivayete göre bu melekler Cebrail, Mikail ve İsrafil›dir. Kur’an-ı Kerim’de Kamer suresi 44. ayet şöyle: “Lut’un kavmi melekleri istedi hemen biz onların gözlerini kör ettik anadan doğma gibi kör oldular işte azgınlığın ve tehditlerinin akıbetini tadın dedik.”

Pompei İtalya›da Napoli şehrine 30 kilometre uzaklıkta bulunan antik bir şehirdir. Hz. Nuh’dan sonra deniz yolu ile batıya giden insanların buraya yerleştikleri tahmin ediliyor.. Vezüv yanardağına çok yakın noktada bulunan bu şehir, MÖ 79 yılında bu volkanın harekete geçmesi ile birlikte Pompei şehri içindeki 200 bin civarında kişi hayatını kaybetti. Felaket sonucu 6-7 metre derinliğe kadar lavlara gömülmüş insanlar, hayvanlar ve etrafta bulunan her şey bir anda taş kesilmiştir. 

Sodom ve Gomore ya da Medyen ve Eyke halkının başına gelenler, bizim de başımıza gelebilir. Her iki olayda da orada yaşayan halkların başına gelen felaketler bu coğrafyada yaşandı. Bunu da bir kenara not edin lütfen. Bu bizim geçmişimiz. Bu acı gerçek geleceğimiz olmasın diyorsanız, ona göre hareket edin. Yoksa başınızda peygamber de olsa, sonuç değişmeyecek, Şuayb Peygamber de, Lut peygamber de, bu coğrafyada yaşan Hz. Nuh’un kavmini kurtaramadığı gibi, bizi kurtarma gücü yok. Onlar sadece kurtuluşa çağırırlar, o kadar. O zaman oturup düşünelim ve diyelim ki, “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah’ım?” Allah (c.c), ÇYDD’nin başaramadığı “içimizdeki birileri”nin başardığı başı örtülü, makyajlı, botokslu, piercingli, tattoolu, zumbacı “Falling stars”lara yardım eder mi sizce!

Bu konuda Hud suresinde ne deniyordu: “...Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın! Gerçekten ben sizi bir bolluk/refah içinde görüyorum. Ve doğrusu sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum.” “Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyasını/haklarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.” “Eğer inanan kimseler iseniz Allah’ın (helâlinden) bıraktığı (kâr) sizin için daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinizde bir muhafız da değilim.” (11/84-86)

Abdullah Yıldız geçen gün bu konuda çıkan yazısında Şuayb Aleyhisselam’ın bütün bu âyetlerdeki öğütlerini şöyle özetliyordu: “Ey kavmim! Başta ticaretiniz olmak üzere bütün iş ve ilişkilerinizde ölçü-tartıyı ve dengeyi gözetmediğiniz ortada. Gelin ölçülü, dengeli, adaletli olun; insanların mallarını ve emeklerini çalarak onları, hakları olan şeylerden mahrum bırakmayın. Eğer her işinizde ölçüsüz, dengesiz ve adaletsiz davranmaya devam ederseniz, Allah’ın lütfu olan toplumsal düzeniniz de tamamen bozulur. Eğer Allah’a ve O’nun indirdiği hakikatlere inanıyorsanız, Allah’ın size bıraktığı helal kazanç kalıcı değer olarak daha hayırlıdır. Allah’ın lütfu ile nüfusunuzun ve servetinizin arttığını unutmayın. Ve sizin gibi zengin ve güçlü iken bir anda yok olup giden milletleri hatırlayın ve bozgunculuktan vazgeçin. Ama takdir edersiniz ki, ben sizin üzerinizde bekçi değilim; sadece sizi hakka davet etmekteyim.” 

Bu öğütler, ekonomi, siyaset, toplum hayatındaki herkesi ilgilendiriyor. Bu öğütlere kulak tıkayanlar, Lut kavminin, Eyke ve Medyen halkının başına gelenleri bir kere daha okusalar keşke. Çünkü yarın çok geç olabilir. Bu içimizdeki beyinsizler yüzünden bütün bir toplum büyük zararlara uğrayabilir. Selam ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • SudeSude9 ay önce
  Keşke kısa ve net cevaplar yazsaydınız
 • celal öndercelal önder1 yıl önce
  kıymetli kardeşimiz ne oldu da bu uyarıları yapma ihtiyacı hissettiniz. halbuki biz daha da düzeldiğimizi düşünmüyor muyduk?
 • celal öndercelal önder1 yıl önce
  kıymetli kardeşimiz ne oldu da bu uyarıları yapma ihtiyacı hissettiniz. halbuki biz daha da düzeldiğimizi düşünmüyor muyduk?
 • ketum16ketum161 yıl önce
  Kamer süresi 44. ayeti sizin yazdığınızla aynı değil, lütfen hatalı süre ve ayet numaralarını belirtirken dikkat edelim
 • GİRESİNLİGİRESİNLİ1 yıl önce
  Bu toplum İslam ahlakını ve hassasiyetini kaybetti Bu yüzden çekiyoruz . Ebu Zer ile ölmek ve karın gibi yaşamak Tam da bu ortalıkta piyasada dolaşan ları ifade edengösteren bir tanımlama olmuş. Selam olsun hak ile batılın karıştığı bu dönemde sıratı müstakim dekalanlara
 • PolatPolat1 yıl önce
  Sayın Dilipak birazda 20 yıl önce gurbetçinin varınï yoğunu alıp üstüne yatan ve hükümetun hiçbir şekilde üzerine girmediğini yazïn lütfen.Papaz olayınada değinìn selam ve dua ile.
 • MehmetMehmet1 yıl önce
  Sayın Dilipakbu ülkede belediye başkanlığında bir dönem daha kalmak için gelinine işlediler diye namusunu kapı kapı TV kanallarında mağduredebiyatı ile meze yapanyapıp koltukta oturan karaktersiz Kerim olduğu memlekette ne beklersin herkes menfaatleri köpek olmuş dünyevileşmişadam Smith ten daha kapitalist olmuş müslüman görüntülü şahsiyetler kendi akrabalırımda dahi çok var Allah CCçok sabırlıevet sodom ve gömerek yakın helak bende bunu hissediyorum yakınhak hukuk adaletyokbaşkanlargerile, gerile,. Karınları geniş çok lafcehennem yolları olsun Rabbime elimi açıprabbim bunları helak et diyorum çocuğumun yüzünebakamıyorum ümitsizim onlar için
 • Ömer Biçer Ömer Biçer 1 yıl önce
  Evet bide genç kardeşlerimizi zinaya sürükleyen genel evler
 • HaticeHatice1 yıl önce
  Rabbim Cemaliyle terbiye etsin , bende sizin gibi düşünüyorum O nurunu tamamlar elbet ancak biz bu kaostan nasıl çıkarız bilmiyorum
 • HaticeHatice1 yıl önce
  Hocam inanın bende bundan korkuyorum bir felaket yaşamadan nasıl aklımız başımıza gelecek Allah dinini tamamlar elbet ,ancak bu gidişle bizim sonumuz pek hayırlı gözükmüyor herşey temelden bozuk bilmiyorum sadece dua ediyorum başkada birşeye gücüm yetmiyor Rabbim Cemaliye y
 • HaticeHatice1 yıl önce
  Borcum borc deyip odememek gercekten cok yaygin bu da kul hakkindan cok kendi cikarlarini dusunen allah korkusu kalmamis insanlarda allah islah etsin
 • EmreEmre1 yıl önce
  Hocam neden böyle bir paragrafla başladınız bu yazıya. Harry Potter ile tefsiri karşılaştırmak da ne. Allah aşkına uyanın ya. Bir yavru balıktan ağaca çıkmayı biliyor musunuz gibi bir soru sormuş olursunuz eğer böyle bir şey yaparsanız. Bu arada hiç yapmadığınız şeyleri el kadar veletlerden beklemeyin. Bu gibi aptallar neden birşey bilmedikleri konular hakkında konuşuyor anlamıyorum. GERİZEKALILAR ÜLKE SİZİN SAYENİZDE BU HAL
 • Ali seyrekAli seyrek1 yıl önce
  Sayın dilipak, yazılarınızı severek okuyorum.Yalnız Brunson olayı ile ilgili yorumlarınızı köşenizde okumak istiyorum.Sayın dilipak artık yanıldım,yanılmışım bağımsız yargı artık inancımuzı yitirdim.Brunson olayından sonra millet bizimle madara geçiyor,boynumuz bükük, bari medya önünde rest çekip sonra tersini yapmayalım,Allaha emanet olun selamün aleyküm
 • Ali seyrekAli seyrek1 yıl önce
  Sayın dilipak, yazılarınızı severek okuyorum.Yalnız Brunson olayı ile ilgili yorumlarınızı köşenizde okumak istiyorum.Sayın dilipak artık yanıldım,yanılmışım bağımsız yargı artık inancımuzı yitirdim.Brunson olayından sonra millet bizimle madara geçiyor,boynumuz bükük, bari medya önünde rest
 • ünsalünsal1 yıl önce
  Muhterem hocam acaba faiz,zina,kumar, ve içkiile ilgili hükümetin bir çalışması olacak mı.Toplumları helake götüren bu günahlarile ilgilihükümetin bir çalışması varmıdır.Biraz da bu danışmanlar bu işe kafa yorsalar
 • Kemal DEMİRELKemal DEMİREL1 yıl önce
  Allah sizden bin kere razı olsun.
 • vayki vayvayki vay1 yıl önce
  Hocammm.Canım. Hocammm,kimfe bu yazdıklarını okuyacak,yapacak kafa, hal kaldı,millet kırılıyor. Sefaletten. Geçşm derdinden, hadi herşey ithalata,dolara. Baglı. Zamlanıyor,su damı. İthal,su da. Mı. Dolara bağlı. Bir. Liralık sular. İki lira oldu,bunları. Yazsan. Birazda
 • vay ki vayvay ki vay1 yıl önce
  Hocaammm,canımm hocammm
 • Fikret akınFikret akın1 yıl önce
  .kuranı türkçe mealden okuyup ümmet anlayıp sorgulamasın diye yıllardır türkçe okumayın okursanız anlamazsınız mealler yanlış diye fetva verdiler sesinizi çıkarmadınız şimdi yeni nesil bilmiyor diyorsunuz. Diyanet devasa bütçeyle iş yaptığı halde bir çok tarikat ve cemaatlar hala ortada istedikleri gibi cirit atıyorlar...hala ders almadık mı.....
 • R ecepR ecep1 yıl önce
  Ya hu tamam caya cagır yemege cagır anladık.ama şu ayet yazarak particiligi bırak ablam bir defa size gelirse bizede gelmek zorunda yoksa hakkımı helal etmemzengine gidecek bizim gibi asgari birine gelmeyecek yo boşuna size gelirse bizede gelecek.
 • sancarsancar1 yıl önce
  ............................
 • İlbeyhanİlbeyhan1 yıl önce
  Hocam sözün çoğuahmağasöylenirderlerbüyükler...Tek kelime cevap lütfen...RÜŞVET ve HARAMyaniHAKYEMEK,ORUCUBOZARMIBOZMAZMI....Bozmazsa mesele yok , bozarsa Yönetenlerin ve siyasetçilerintahminen %kaçınınorucuSAHİHolur ,günümüz itibariyle...Cemil ÇiçekEmeklilik günlerinin birinde birgündiyorki ,RÜŞVET(1 )günlüğüne dursa,Türkiye 20yıl ileri gider diyor...Birde 365gün gurduğunu düşünün...Selam ve dua ile...BEYİN veAHLAKBEDAVA.... zaten beyinsiz ve ahlaksızın dini olmaz...
 • İlbeyhanİlbeyhan1 yıl önce
  Hocam sözün çoğuahmağasöylenirderlerbüyükler...Tek kelime cevap lütfen...RÜŞVET ve HARAMyaniHAKYEMEK,ORUCUBOZARMIBOZMAZMI....Bozmazsa mesele yok , bozarsa Yönetenlerin ve siyasetçilerintahminen %kaçınınorucuSAHİHolur ,günümüz itibariyle...Cemil Çiçek diyorki ,RÜŞVET(1 )günlüğüne dursa,Türkiye 20yıl ileri gider diyor...Birde 365gün gurduğunu düşünün...Selam ve dua ile...BEYİN veAHLAKBEDAVA.... zaten beyinsiz ve ahlaksızın dini olmaz...
 • AlperAlper1 yıl önce
  Fetullah 40 senedir CİA,ya çalışıyor,devlet yetkilileri bunu nasıl bilmez?Erbakan yıllarca bağırdı durdu,talebeleri nasıl duymaz?hiç mi istihbarat yoktu,fakir milletden toplanan,paralarla istihbarat kur,bırak dünyayı,ülkeden haberin olmasın.Bunları yaz da görelim,millete masal anlatarak uyutmayın,hem de islam adına.
 • melih53melih531 yıl önce
  ticaret dedinizde hocamyeni dönem **borcum borç ne öder ne inkar ederim sistemi**konkardota en son artiz hülyanın damadı ..50 yıllık otelci ne hikmetse krizzzzz varr diyo ..modaya uyuyor.bu konkardota işi titan gibi hocam..önüne geçmezlerse herkes borcum borç abi ne öder ne inkar ederim sistemi krizi başlayacak yakında...***
 • hay bin gunduzhay bin gunduz1 yıl önce
  eh bizde doğru söyleyeni dokuz köyde rahat bırakmazlar!rızık ile korkutulanlar var onun hakkındaki ayetlerden örnekler reca ederiz! haaaaa bir de şu zaaart zaart siyah tomofillerle hepimizin vergileri ile gezen öndeki araçları yol verin diye taciz edenler mesela... var da var
 • RabiaRabia1 yıl önce
  EuzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahimArtık Allah'ın kelamı olan Kur'ân'ı yalan sayanı bana bırak, biz onları yavaş yavaş hiç bilmedikleri yerden cehenneme çekip yaklaştırırız.kalem süresi 44.ayet elhamdülillah.Sayin Dilipak avcılar semtimizdeki vatandaşlarin belediye hizmetlerinden yoksun oluşu nu unutamadigimicin sorumluluk duyuyorum bir müslüman olarak.onun için siz ve sizin gibi değerli büyüklerimiz denolaylarin bütününe bakmasını bekleriz.sayin Dilipak bu cuma Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'i evimize çaya davet etmek isteriz.izninizle telefon numaram 05373908484 buradan bana ulaşabilirsiniz.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olalım.tesekkurler.Hasbinallahu ve nimel vekil deriz.
 • Serkan aydinSerkan aydin1 yıl önce
  Hamido kardeşim ben açıklayayım sana..curumeyen o londra british museum 'deki firavunun cesedi diye yutturulan ceset firavuna ait felan değildir.. antik mısır ın bir bölgesinde yaşayan tam hatırlayamadigim sanirim tarımla ugraşan bi sınıfa ait olan kişilerin cesetleridir onlar ve onun gbi bir çok çeset ayni bolgede bulunmustur..lutfen aç arastir araştırmadan etmeden kulaktan dolma bilgileri ne çabuk kabul edip tenezzül ediyoruz bizim sorunumuz bu işte.. içimize duygularımiza hos gelen birazda dini bi meseleyse eger hemen inanırız araştırma ya lüzum gormeyiz..feto olayı buna en buyuk ibretlik örnek teşkil eder..kisaca o firavunun cesedi değil aksine mumyalanmis bir cesettir
 • maraşlımaraşlı1 yıl önce
  Hocam bu demokrasi bize kalın geldi. Bizim için acil bir anayasa lazım, şeriatı esas alan ve dinimize ve milletimize haz bir anayasa ,içindede özellikle idam olması şart bu ahir zamandaazgınlaşan topluluğu bu saatten sonra zor yola getirirsiniz. 3.sayfa haberlerine bakarsanız memleketin durumunun ne kadar rezil olduğunu görürsünüz. Ha diyeceksinizki illa ölümmü maalesef artık kanunlar insanları korkutup caydırmıyor. Baksanıza cinayetten filan dışarı çıkanlar aynı suçu işleyip tekrar içeri giriyorlar. Eğitim diyeceğim her formül denendi ama nafile hala daha gerçekten milli bir eğitime geçemedik. Artık ahir zamanda din artık insanlar için bir şey ifade etmiyor. Artık para tek gerçek , varsa yoksa para helali haramı önemli değil , bu siteyi okuyanlar müstesna belki Allah tan korkuları vardır ama çoğunlukta aynı hassasiyet yok maalesef. Artık daha katı kurallar konmalı , Ha bunlara uyulmadımı o zaman ilahi bela ve musibetlere hazır olalım. Bakınız siyonistler ve evangelistler altın vuruş için zaman kolluyorlar , ya biz müslümanlar birbirimizin ayağını kaydırma derdindeyiz. haksızmıyım.
 • Abdullah Abdullah 1 yıl önce
  İslamoğlum verir size indirilmiş dini
 • AlimAlim1 yıl önce
  Şahin isimli yorumlu fetocu sizsiniz ben hayatım boyunca MHP ye oy verdim ülkü ocaklarında peygamber efendimizin hayatı okuyarak ocakta yetiştim bilmeden konuşacak iftira atacak kadar alçaksın sende ayrıca üniversiteyi birincilikle bitirdim sınavlarıdan hep yükse puan aldım ama kpss denilen sınavlarda puan alıp mülakatlara girdiğinde heryerde fetocu vardı onlarıda siz desteklediniz sahtekar dönmeciler sizi fetoyu kim destekledi konuşsana fırın işletmeye başladım belediye bize AKP li olmadığımız kırk tane zorluk çıkardı ruhsat almak için bin dereden su getirdi herşeyi yaptık AKP li müslümanlar kendilerden başkasından ekmek almadı sebebi belediyede tanıdıklarının fırını var diye hiçbir ekmek ihalesini yada kamu ihalesi alamadık üzerine fırnımızın önünü kazıdılar 3 ay sürdü sürdü nedense en son batınca rahatladılar asgari ücretle gel bizde çalış dediler vatan hainleri sizlerden çıkar tabi olduğunuz biat ettiğiniz başkasının hakkını yediğiniz yere bakın göreceksiniz senin suratına tükürür kafanı gövdenden ayrıkmak isterdim sizde olmayan şeyler güzel ahlak iftira atmak sizin imanınız olmuş
 • AvniAvni1 yıl önce
  Peki sosyo ekonomik düzenin tanzim ve belirleyeneden irade AKP değilmi.!11 milyon üyesi var partinin hepsini kursağından partiye bağlamış. Üretmeden,başka üreten kesimlerden beslenen kesin..Mitinğlere bakın hep kadın.Ekonomi TSMF,EPDDK,TOKİ ,KİK, YİD,YİD. GYO. Özelleştirme,belediyegibi kurumlar eliyle paylaştırılıyor,düzenleniyor adil,ahlaki, verimli ve makul olmayan bu tasarruflar ile dün başkaları elindeki zenginlikler ( tüm topluma dengeli ve adil ve değil de) yakınlara veriliyor.Işte geçmiş kavimlerin helakına sebep olan zulümleri.Işin garibi bu hırsızlık düzenine destek veren de biziz.Hz.Isa yerine Barabbası tercih ediyoruz.. ÇALSA DA ÇALIŞIYOR diyen biz değilmiyiz..Kendi zalim ve hırsızımız kutsal.çünkü.
 • Nur Nur 1 yıl önce
  Ne demek o ak parti ayrı kavim olmuşmuş kimsiniz siz benim namıma konuşuyorsunuz yüzde 50 den fazla insanı yargılama hakkını kendinizde nasıl buluyorsunuzhaddinizi bilin ak partiliyimevet baştan sona ve yine seçimim onlar olacak beş on tane insana bakıp hepimize kir atamazasınızne yaptı ak parti size ak partiden evvel yapılanlar çok mu iyi idi ha bunlar yiyorsada bazıları veya sizin deyiminizle bir yerleri kalktıysa hiç olmasa büyüdük itibarımız arttıbazılarının biti kanlandı dili uzadı sosyal medyada sizin gibi devlete müslümana Reise bakanlara hakaretler arttı o ne den fazla özgürlükte battıhala özgür değiliz diyor bazı piskopatlar bolluk bereket battıdevletsize sunuyor hizmet ediyor siz suistimal ediyorsunuz bu devletin suçu değil insanları nankörlüğüAllah korkusu olmayışı ak partinin suçu değil kimse kusursuzdeğil ne yani her kesin başına adam mı diksinler koyunmuyuz biz aklınıniye vermiş Rabbimislamı yaşayan Allah korkusu olan zati haddini bilir aklını kullanır size kalmamış tüm ak partilileri yargılamak her kes kendine baksın ne yediğine ne ne içtiğine haram mı helal mi diyesuizan yapmak günahtır iftira daha da kötü onlar kötü ise sen iyi ol çevrene örnek olayrıca oy vermezsiniz olur biter chp vsr hdp var iyi parti var buyrunonlara oy verin ama lütfen ak partililere dil uzatmayın !!!! bir bildiğiniz varsa eminseniz isim verin ispat edin devlete ihbar edin kaçak güreşmeyin
 • Hasan tekdal (Gürcistan)Hasan tekdal (Gürcistan)1 yıl önce
  Hocam Allah razı olsun toplumda dini meseleleri konuştuğumuzda insanlar dinliyorlar fakat sadece seni kirmamak için ama bildiklerinden geridurmuyorlar. Acabane yapmak lazımselam ve dua ile
 • MilletMillet1 yıl önce
  Ayrı bir kavim oldu bu AKP liler Bendeniz Ak Partiliyim ama süleymancı, fetöcü menzilci yada milli görüş kökenli değilim sadece Ak Partiye kurulduğundan beri oy veren birisiyim. Şu var ki Ak Parti yukarıda saydığım grupların ayrı bir sınıf adeta ayrı bir kavim olmasını sağladı .Zengin lüks yaşayan insanlara tepeden bakan gücün tamamı ellerinde sadece dar çevrelerine hizmet eden ve ancak onları adam yerine koyan küstah kibirli bir kavim . İşte AK Partinin yoldan çıkmış hali
 • Suat KılıçSuat Kılıç1 yıl önce
  Kıymetli hocam, kıymetli uyarıların için sağol varol. Allah senden razı olsun.
 • RabiaRabia1 yıl önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Doğrusu Kur'ân, müminler için bir kılavuz ve rahmettir."Neml suresi 77elhamdulillah.Sayin Dilipak nasılsınız?israiliyat kaynaklı Tevrat ve buna benzer eyyup as hakkında yazılan yazılara rastladığıniz zaman insanlarda toplumsal çöküşe sebep olduklarını ve Lut kavminin başına geldiği gibi helak olmuş olduklarını görüyoruz.genel anlamda bu siyonist faaliyetlerin helak olmuş insanlardan sadir olduğu sabit.Sayin Dilipak inşaallah bu Mart'ta 5yillik yerel yönetimler de görev alarak ülke hizmetine bu şekilde faydalı olursunuz.yoksa öbür türlü başımıza gelen sıkıntılar Adaletli Ak Parti döneminde haksızlıktan başka bir şey olmayacak.lutfen biraz iyi niyet ve özgüven bekleriz büyüklerimizden.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel vekil deriz.
 • m.gürbüzm.gürbüz1 yıl önce
  siz doğruları ve eleştirileri hep yazın sayın hocam birilerinin ne dediği önemli değil sizi ta imam hatip yıllarımdan beri takip ederim doğru bildiğinden ve çizgisinden hiç şaşmayanbir yazar olarak sizi tebrik ediyorum. dilinize yüreğinize sağlıkhak olanı savunmak her babayiğidin harcı değil. selam ve dua ile
 • ŞaşkınŞaşkın1 yıl önce
  Sayın Dilipak, ülke Kur-an'ın Arapça dışında ve makamsız okunmasının günah olduğunu söyleyen, Hz. Nuh'un oğluyla cep telefonu ve dronlarla haberleştiğinden dem vuran ilahiyatçılarla (!) dolup taşmış; Allah'ın indirdiği kitap "yaldızlı"sı bu fiyat, "ciltli"si şu fiyat diye "sınıf-sınıf" satılır olmuş!.. Çoğunluğun müslümanlığı bir kılıf içerisinde yüksekçe bir yere asılı Kur-an'da kalmış iken sözünü ettiğiniz konular nereden öğrenilmeli? Şeyh'ten mi, Cüppeli Ahmet'ten mi? Belki de çoğunun yaptığı gibi "Tanrıların Arabaları"ndan (Daniken), UFOculardan, Oyuk Dünyacılardan vs vs öğrenmeli!? Hocam bilmiyorlar demek kolay da öğrenme yolunu göstermek zor galiba! Bırakın öğrenmeyi "kendi yerine" düşünecek şeyh ya da lider arayan bir topluma dönüşmüşüz... Zor...
 • hasanhasan1 yıl önce
  sayın dilipak, bunları yazıp yazıp da, bir daha akp'yi savunduğunuzu görmeyelim! Çünkü yazdığınız hakikatlerle çelişirsiniz!
 • Yaşar ustaYaşar usta1 yıl önce
  Kamer 44 başka bir ayet. Lütfen OKUYARAK paylaşım yapın. Bahsettiğiniz ayetin hangisi olduğunu bekliyorum. Saygılar.
 • Ragıp ŞentürkRagıp Şentürk1 yıl önce
  ÇOK YERİNDE VE GÜNCEL BİR YAZI.EŞEKKÜRLER.paylaşıyorıum.
 • İrfan Ucgunİrfan Ucgun1 yıl önce
  Mutaffifin suresinde 83 ayet yok (36 ayet var), sehven başka ayet numarası verilmiş herhalde. Burada bahsedilen ilk 3 ayet olmalı. Ben de katılıyorum ve aynen destekliyorum (yüce Allah doğru söyledi). Ölçüde ve tartıda hile yapanlara, bu konularda ölçüyü kaçıranlara veyl olsun.
 • Salih Necmi GündemSalih Necmi Gündem1 yıl önce
  Allah razı olsun.Biliyordum.Ama sizin kaleminizden okumak daha başka .Etkileyici , düşündürücü.Herkesin kendine düşeni bulması gerekli.Saygılar.
 • İhsan Aydogduİhsan Aydogdu1 yıl önce
  Evet hoca efendi hep gündem den yazardın ne olduki gündemi bırakıp dinimizin değerlerini hatırladın bunu bir anlasak gündem iktidarınızın işine gelmedi herhalde yemezler hoca yemezler
 • hamidohamido1 yıl önce
  O zaman denizde boğulan fravunun , ilaçlanmadan , mumyalanmadan bu zamana kadar nasıl çürümediğini de açıklasana.
 • Ahmet Ahmet 1 yıl önce
  Tramp işini bilir panik yapmayın.
 • Aybars baranAybars baran1 yıl önce
  Mutaffifinde 83. Ayet yok bir yanlışlik olmasın
 • AdemAdem1 yıl önce
  Hocam aslımızı ve neslimizi kaybediyoruz maalesef, ağzınıza sağlık, Allah razı olsun sizden, çok emek veriyorsunuz.
 • şükrü onukşükrü onuk1 yıl önce
  Kutsal kitabımızda günümüz insanlarına ders çıkarılması ve ibret alınması içinanlatılankıssaların , insanların başına gelen felaketlerin bire bir aynısı günümüz insanlarının başına gelmiyorsa da onlara sebep olan olayların bire bir aynısının yaşandığı konusunda bir tereddüt yok . Zamanın insanları da felaketler gelmeden bu felaketlere karşı peygamberleri tarafından uyarıldığında günümüz insanının verdiği tepkinin aynısı verildiğive helak olmaya kendilerinin ve yanlış davranışlarının ve uyarılara kulak tıkayarak cevap vermesinin sebep olduğu bir gerçek . Uyarıbir görev , en nihayetinde deherkes kendi sorumluluğuyla baş başa kalıp kendi hesabını kendi verecek .Lekum dinukum ve liye din .
 • ahiahi1 yıl önce
  Birde lale devrini yazın bence, gelir adaletsizliği, pahalılık, da neymiş bunları yazmayında kimse size kızmasın, Hani nerede ver papazı, al papazı.
 • M. ArpacıM. Arpacı1 yıl önce
  Hatırlatma için teşekkürler. Milli ikazlara da zamanında tedbir alınmadı. 1966 Yılında büyük dostumuz ve müttefikimizin gizli çalışmalarını farkedip Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a mektupla ilettik. Netice ortada. Trilyon dolarlar gitti. Dahada çok servetimiz gidecek, başka kayıplardan verebiliriz. Çokşükür geçde olsa mücadele yapılıyor. Lüfen manevi ve dünyevi konulardauyanık olalım. Selamlar.
 • Osman AhiOsman Ahi1 yıl önce
  Kuranda geçen kıstasların her zaman için geçerli ve ibretlik olduğu bilinci ailede ve okul sıralarında ogretilmelidir. Asıl derdimiz bilgilendirmenin hayata yansıma masıdır.
 • M. ArpacıM. Arpacı1 yıl önce
  Hatırlatma için teşekkürler. Milli ikazlara da zamanında tedbir alınmadı. 1966 Yılında büyük dostumuz ve müttefikimizin gizli çalışmalarını farkedip Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a mektupla ilettik. Netice ortada. Trilyon dolarlar gitti. Dahada çok servetimiz gidecek, başka kayıplardan verebiliriz. Çokşükür geçde olsa mücadele yapılıyor. Lüfen manevi ve dünyevi konulardauyanık olalım. Selamlar.
 • Osman AhiOsman Ahi1 yıl önce
  Kuranda geçen kıstasların her zaman için geçerli ve ibretlik olduğu bilinci ailede ve okul sıralarında ogretilmelidir. Asıl derdimiz bilgilendirmenin hayata yansıma masıdır.
 • AtakanAtakan1 yıl önce
  Kim neyi ne şekilde anlamak isterse o şekilde yorumlar. Hoca aşağı tabakaya değil tepeye yazmış.
 • Ayla akanAyla akan1 yıl önce
  Allah insanları böyle ayırıyor işte senin gibi düşünenler ve dilipakın düşüncelerine ortak olanlar
 • Biz Biz 1 yıl önce
  S.s.aleykum hocam. Kul hakkinin gasp edilmesi haksiz yenmesi ALLAH cc.lanet ettigini kendim de KURAN I KERIM meallelini her okudugumda goruyorum.Sizinde yazilarinizda tekrar tekrar yaziyorsunuz amma velakin kendi kurdugunuz Danisma firmaniza sponsor olan KOMBASSAN BASTA YIMPAS JETPA gibi HOLDINGZEDELER i hic yazmiyor ve adaletin temini icin yazmiyorsunuz.ALLAH cc.her kesi biliyor dili ayri ameli ayri olmak insani kurtarmaz.s.aleykum. saygilarimla.
 • Biz Biz 1 yıl önce
  S.s.aleykum hocam. Kul hakkinin gasp edilmesi haksiz yenmesi ALLAH cc.lanet ettigini kendim de KURAN I KERIM meallelini her okudugumda goruyorum.Sizinde yazilarinizda tekrar tekrar yaziyorsunuz amma velakin kendi kurdugunuz Danisma firmaniza sponsor olanKO
 • Mustafa KöseMustafa Köse1 yıl önce
  Suriye'de iç savaş başlamadan önce halkın arasında yaygın görüş ,bizim içimizde sahabe kabirleri, şehitler ,yatırlar, evliyalar mele ler var , şeyh ler var bize birşey olmaz diyenleri bizzat duyanlar dan dinledim . Peyganber kabirlerinin olduğu beldeler helak olmuş evet bu kadar gözümüz körleşmiş. Kur'an-ı Kerim de aklımızı işletmeyecekmisiniz ,akletmeyecekmisiniz ,hiç aklınızı kullanmayacaksanız diye bir çok ayet var. Akıl sahiplerine .
 • KocasolakKocasolak1 yıl önce
  Allah razı olsun hocam. Ama emin ol ki bu yazının muhatapları ASLA okumuyor bunları. Nasıl o coğrafyaya gitmiyorsa bu yazıyı, ayetleri de okumuyor, vakti yok. Hani okuyanların da eli boş işi gücü pek yok, hep MUHATAP başkaları deyip geçiyor. Biz hepimiz komşu hakkı, çevre temizliği, apartman yönetimi İYİ BİR İNSAN olma niyetindemiyiz? Binada asansör var çalışmıyor, alt katlar ve dükkanlar biz kullanmıyoruz diye AİDAT ödemeyince bakım yapılamadığı için İPTAL. Dükkan önüne beton dökülü saksıları koyup İŞKAL edenler, kaldırıma mallarını yığıp kapatanlar, KALDIRIMDA KARŞIDAN GELENE GÖRE yana çekilme İNSANLIĞINI gösteremeyen magandalar var. Toplu taşımada MAĞARAADAMLARI kol geziyor, medeniyet denince çağ çağ konuşup sonra yaşamında MAĞARADAN daha çıkamamış insanlarla doluyuz. Hz. Adem mağarada yaşamıyordu hocam ama biz daha mağaradan çıkamadık.
 • ayşe gülayşe gül1 yıl önce
  bazı yorumcular anlamamış günümüze gel demişler. satır araların da zaten bugünler de yaşadığımız sıkıntıların sebebi var okurken biraz da düşünürsek buluruz. evvela insanımızın kendinden başlayarak hayatın her alanın da adaletli davranmaya israf dan uzak durmaya haramlardan uzak durarak sıkıntıların ortadan kalkacağına karar vermesi gerekama bizim insanımız maaalesef......
 • Evlad-ı Fatihan AhmetEvlad-ı Fatihan Ahmet1 yıl önce
  İyi bir Müslüman olmak için herşeyden önce yüksek karakterli bir insan olmak gerekir!
 • Mustafa AkyüzMustafa Akyüz1 yıl önce
  Teşekkürler
 • BaybarsBaybars1 yıl önce
  Helal cok guzel bir yorum yani ilkonce bizi chp ve ordu eliyle dövduler sonra "muhafazakar "partilere mecbur ettiler suan millet gidisattan memnun degil lakin alternstif olarak pkk sevici herfirsatta hdpye kol kanat geren milli olmayan chpye guvenmiyor ne yapacagini sasirmis durumda
 • ademadem1 yıl önce
  Saygıdeğer Dilipak abi kosenizi hiç kacirmam. sizden ricam muhalefetin gergin gündeme getirdiği su Sayıştay raporunu nezaman kosenizde değerlendirecek sinüzit.BİRDE YASADİGİMUZ HER TURLU SİKİNTİLAİ HİC İKAZİ İLAHİ PENCERESİNDEN BAKTİKMİ UNU HİC DENEDİKMİ
 • ali dalali dal1 yıl önce
  birde akif diyor kedine benim torun akif senden akıllıdı yahu .kurandaki ayete masal diyor.sen git başka vadilerde dolaş .hocayı okuyanlar sana metelik vermez .aklınsıra kafaları karıştıracaksın ha.
 • AdaletAdalet1 yıl önce
  Hocam böyle üstü kapalı yazmayiniz. Direk muhatabıniz kimse yazınız. Ülke de ahlak maneviyat giderek azalıyor sanki. Bu söylediklerinizi toplum içinde biz söylesek akrabalarimizda dahil hain ilan ediliyoruz. Alman ajanları amerikan ajanları sütten çıkmış gibi bembeyaz oluyorlar. Işini severek yapan darbeden habersiz öğretmenler dernek banka 'dan hain olup ihraclar.Akıbet ya hapis ya sefalet rezalet. Elin conilerine olan ADALET bu insanlara yok mu? Işini yaparken bu eğitimciler savsaklamislar mi? Neden Allah için bu konuyu yazmiyorsun hocam. Yoksa sizin de mi işinize gelmiyor ADALET ı savunmak. Selamlar.
 • KulKul1 yıl önce
  O kadar güç ve koltuk hevesine kapıldınız ki Büyük Devletleri dize getiren Türkiye (ALKIŞLANMAK için mazlumun hakkı için değil tabi!! Bakın manşetlerinize hep ÖVGÜ ÖVGÜ bir mazlumun ahına rastlarsanız benide haberdar edin) hayaline ve gücüne kavuşmak için o kadar adeletsizliğe bulaştınız ki çocuklarınızın İslam üzerine olacağına mı inandınız. Birilerinin AHI arşa yükseldi EFENDİ!!! Sonunuz helak değil ondan beteri İSLAMSIZLIK. Öyle olmasaydı beni eğitimde başörtüsü yasağından dolayı 5 yılımı çalan musebbibi bir partiye oy vermeye mahkum ETMEZDİNİZ!!! Geçmiş ola...
 • Nasil tas oldu?Nasil tas oldu?1 yıl önce
  Yazar demiski "hayvanlar ve etrafta bulunan her şey bir anda taş kesilmiştir." Oyle birey olmamistir. Herseyin uzerini kuller ortmus ve altinda kalanlarin kaliplari cikmistir. Zaman icinde yumusak dokular curumus yok olmus ve bazi kemikler kalmistir. YAni uzerine ortudugu seyin icin bosalmistir. Kazilarda bu bosluklar bulununca iclrine alci/cimento doldurulup orginal sekilleri cikmistir.YAni hicbirsey aninda tas filan olmamistir.
 • aydın soyaydın soy1 yıl önce
  bizim papaz ne oldu hocam. şimdi iş bankası felan gündem güzel değişiyor siz de bu haftayı suya sabuna dokunmadan geçelim istiyorsunuz galiba. Eğer öyle ise inşallah değildir,size olan güvenim tamamen yıkılır
 • hacihaci1 yıl önce
  Günümüzde devlet izniyle fuhuş, içki, faiz v.b. büyük günahlara yol açılmışken, bireysel ve toplumsal düzeltilmesi gereken hallerimiz için, acaba devlet bireyi ve toplumu koruyucu üstüne düşen görevi neden yapmıyor?
 • Akif BabaAkif Baba1 yıl önce
  Kinsey geldi gitti. Papaz kaçtı, durmadı. Biz yine döndük Sodom ile gomore'ye! Ne güzel öyküdür, masaldır onlar. Sodom yukarı, gomore aşağı. Anlat anlat dinle. Çok güzel oluyor. İçi ısınır insanın.
 • MemetMemet1 yıl önce
  Hoca halkın çoğunluğu karnım nasıl doyar borç nasıl biter derdinde. Bunları ölçüp tartacak durumu yok. Siz de diyorsunuz ki neden ölü denize gidiliyorda urfa göbeklitepeye gidilmiyor
 • erhanerhan1 yıl önce
  ama sen,sadece muhafazakarların bazı kusur ve hatalarını eleştiriyor;;diğerlerine pek dokunmuyorsun
 • ÜnsalÜnsal1 yıl önce
  Çok güzel bir yazı
 • selamselam1 yıl önce
  İnşallah... Allah cc yar ve yarımcımız olsun. tapinmak övgü ve minnet cenabi Allahadir. dünyaliklari fazla abartirsaniz birgun imtihaniniz olur. gelecek günlerimiz geçen günlerimizi aratmaz inşallah
 • Tarık EreganTarık Eregan1 yıl önce
  Müslümanların paylaşamadığı tek şey para..Onun haricinde her şeyi paylaşabilecek ve yapabilecek tiniyette ahlaka sahibi olduk maalesef.. Allah yardımcınız olsun.. Ama bir Şok yaşamadan da bu toplumun artık düzeleceğine inanmıyorum...
 • ŞahinŞahin1 yıl önce
  alim ismiyle yorum adı altında kinini kusan hain hangi hakkın verilmedi birde onu yaz hangi cumhuriyet hükümetlerinde aldığın şimdi verilmedi nankör fetöcü yada kemal ci merakcıvede temelci hainler her fırsatta saldıran bu adı nankörlere yapılan tüm hizmetler gözüne dizine dursun inşaAllah
 • Varol erkanVarol erkan1 yıl önce
  Allah razı olsun hocam.dilerim sizin gibi aklı selim tüm yazarlar bu tarz yazıları daha çok yazmaya ve anlatmaya gayret eder.insanlara yumuşak dil ile anlatılan yetmiyor etki yapmiyor birileri artık bu gidisTa dur demeli zalimin ve zalimlerin karşısında hakkı konuşan haykıran birileri olmalı korkmadan çekinmeden rabbim üst ve yardımcımız olsun.Reis denen şahsiyete hiç guvenmedim ve hala güvenmiyorum .Bilirsiniz afrikada dili eğitmek için büyük çukura koyup çıkmasını engellerler ve her gün bir zenci gelir ve fili döver bu aylarca devam eder ve en son beyaz adam gelip elinde yiyecekler ve sevgi ile file yanasirr yiyecekleri verir ve fil beyaz adamı severher sefetinde ulkemde bu oyun tekrarlaniyor bir suru siyah giyinmiş adamlar ve tek bir tane beyaz adam artık uyanma vakti gelmedimi belki yorumunu okumazsiniz ama sizden ricam allah aşkına sizin gibi düşünen insanların bizleri daha sıklıkla uyarması dua ve arka ile kalin
 • NecmettinNecmettin1 yıl önce
  Muhammed Esed Meali:2.177 - Gerçekte erdemlilik, yüzünü doğuya veya batıya çevirmeniz ile ilgili değildir; ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, melekler, vahye ve Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, (yardım) isteyenlere ve insanları kölelikten kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı (mali) yükümlülüğünü ifa eden kişidir; ve (gerçek erdem sahipleri) söz verdiklerinde sözünü tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. İşte onlardır sadakatlerini gösterenler ve işte onlardır Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar.
 • selahattin angınerselahattin angıner1 yıl önce
  yazılanlar tamamen doğrudur. hayırlı sabahlar.
 • ŞahinŞahin1 yıl önce
  Allah cc ebediyyen razı olsun
 • Serkan aydinSerkan aydin1 yıl önce
  Hocam önemli bir noktaya daha temas etmişsiniz..gençlerimiz kendi değerlerini tarihini kültürünü bilmiyor dini bilgilerden ise bi haber ya kulaktan dolma ezberci dogmatik biliyorlar sorgulamiyorlar muhteviyatini sebebini nedenini hiç merak etmeyip muhakeme etmeden sadece yüzeysel olarak biliyorlar..bilinenlerin coguda hurafe rivayet tevetur..cunku insanlara gençlere cazip gelmiyor bu tip konular bilgiler öğretiler..varsa yoksa dünyanın basit konulari futbol iş para siyaset moda müzik aşk meşk meslek konuları insanları ilgilendiriyor..yani yapilmasi gereken özellikle dini konularda ve milli değerler hususundainsanların gençlerin ilgisini çekecek cazibede insanlara merak uyandırmayi saglamak..bir genç kendi merak edecek peygamberlerin hayatini dini misalleri kuralları hadiseleri.sorguluycak merak edecek hifiz edecek tevekkül edecek..ama yok..cunku insanlara ilgi çekici gelmiyo bu bir realite..ve islam dünyası olarak islam kesiminin alim ehil akil mahir zumresinin havas kesiminin olmamasi da büyük bir etken.. referans noktası olusturamiyorz malesef..dinimize göre şeriata göre ne fikir ne felsefe ne bi düşünce ne bir idioloji üretemiyoruz işte..bugun ortadoğu denince gençlerin aklında savaş fakirlik sefalet cahillik pespayelikitici bir algı oluşmakta..ilk insanlar egitimli ilim irfan sahibi medeniyet e haiz dirler diyoruz ama orneklendiremiyoruz oysa göbekli tepe yada çatalhöyük buluntulari bile eski insanların cahil medeniyetsiz bir dönemden geldiklerini kanıtlıyor işte bunlara asparagas derseniz malesef gulerler hocam..sadom ve gomorra tevratta geçer helak olmuş 13 şehirden ikisidir.kuranda lut kavmi olarak geçer ve bunlar m.o 3000 ila 2000 li yıllar arasında kurulmuş sümer sehirleridir..kuranda helak olan diğer şehirler ad ve semuddur mesela..
 • tuzcutuzcu1 yıl önce
  İnsanlar daha çok detay görmek ve duymak ister hocam....Harry Poter gibi mesela....Değilse ilgisini kaybediyor insan....O yüzden diyorum ki lale devrini yazın...Yakın tarih olduğu için detay çok olur....Siz çok geriye gidiyorsunuz....Hani şu haremin duvarlarını samur kürkü ile kaplayan kimdi? Onu bir güzelce yazsanız okunma rekoru bile kırabilirsiniz aslında....Kuran dan elbette örnek verin ama araya lale devrini sıkıştırın mutlaka....Samurla oda kaplaması döneminde toplumdaki durum nasıldı? Samur vergisi nasıl toplanıyordu falan; onu da yazın mesela....İçimizdeki beyinsizler diyerek hemen bitirmeyin lütfen....
 • 'Velev ki i.neler'diyarı!'Velev ki i.neler'diyarı!1 yıl önce
  İsviçre diye bir ülke vardı. 50 yıl önce burada adam adama evlenirlerdi(ymiş)! Bugünkü gibi TV, İnternet yoktu. Alamanya' ya gidenler anlattığında küçük dilimizi yutacak gibi olur; 'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!' diye öylece dona kalırdık! Ama bugün bizdeki: 'velev ki i.neyiz' leri sayın; onların elli katı! Buyrun Sodomunan Gömöreyi!
 • AlimAlim1 yıl önce
  Güç sahibi kalabilmek için gariplere verilen asgari ücret denilen zulüm parası yada sadakası kendi kavmine hak gören yöneticiler inşallah sonlarıda öyle olur çok fazlaca kul hakkı yediler ben hakkımı istiyorum isteyecemde kendilerini büyütmek için bizi batıranlar daha büyük imkan tanıdık para şöhret ile işlerini yapıp küçük esnafı batırıp sonra asgari ücrete mahkum edenler küreselleşme diye halkını ezen tüm yöneticiler batsın inşallah amin rahman ve rahim.

Günün Özeti