• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Umre nasıl yapılır? Umrenin farzları nelerdir?

Diyanet 2019 umre kayıtları beklenirken umre ibadetini yerine getirecek olan inananlar umre ile alakalı detayları araştırıyor. Umre nasıl yapılır? Umrenin farzları nelerdir? Umrenin sünnetleri neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Umre ibadetine dair merak edilen ayrıntılar...

2019-08-19 14:10:00 -
Umre nasıl yapılır? Umrenin farzları nelerdir?

Diyanet 2019 umre kayıtları beklenirken umre ibadetini yerine getirecek olan inananlar umre ile alakalı detayları araştırıyor. Umre nasıl yapılır? Umrenin farzları nelerdir? Umrenin sünnetleri neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Umre ibadetine dair merak edilen ayrıntılar...

Umrenin farzları nelerdir?

Umre, ziyaret etmek anlamına gelir. Ziyaret biçimi hac gibidir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denilir. Fakat hac gibi zilhicce ayında yapılması gerekli değildir.

Dini anlam olarak ise umre: belli bir zamana bağlı olmadan ihrama girmek, Kâbe’yi tavaf etmek, safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve traş olup ihramdan çıkmaktır.

Umre farzı ikidir:

1.İhram

2.Tavaf

İhram: şart, tavaf: rükündür.

Umrenin vacipleri ise: sa’y ile traş olmak ve ihramdan çıkmaktır.

Umre bir nevi küçük hacdır. Umre yapmak isteyen bir kişi, mikat’tan ihrama girer. Umre tavafı yapar. Sonra, sa’y yapar ve saçlarını kısaltır ya da traş olarak ihramdan çıkılır.

Umre yapmak sünnettir. Belli bir zamana ihtiyaç yoktur. arefe ile onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere beş günün dışında, her zaman umre yapılabilir. Bunu şu şekilde de açıklayabiliriz: hac zamanı dışında yapılan hacca umre denir. Bu görevi icra eden kişiye de hacı yerine( yarı hacı )deriz.

Hayatta bir kere umre yapmak sünnettir.

Umrenin çok önemli faziletleri vardır. Özellikle ramazan aylarında umre yapmak çok sevaptır. Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz şöyle buyurmaktadır:”umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” ve “ramazanda yapılan umre sevabı bir haccın sevabına eşittir.”

Ebu Hureyra(r.a)’in rivayetine göre, Hz. Muhammed,(sallallahu aleyhi ve selem) şöyle buyurmaktadır.”umre, ikinci bir umreye kadar küçük günahlar için bir kefarettir. Kabul edilen bir hac ise, onun cennetten başka bir karşılığı yoktur.”

İhram, niyet ve telbiyedir. İhrama mikat yerinden girilir, yâda daha da emin olunmak istenirse biraz öncesinden de girilebilir.

Umreye niyet eden kişi: önce traş olur, saçlarını kısaltır, tırnaklarını keser, etek traşı olur, yıkanır ve abdest alır ve beyaz izar ve ridasını giyip güzel koku süründükten sonra kerahet vakitleri dışında ise iki rekât namaz kılınır. sonra kalp ile umreye niyet edilir. Sesli olarak da yapılabilir.

Umre Hanefi ve maliki de sünnet, Şafii ve Hanbelî de farzdır. Hayatın herhangi bir döneminde yapılabilir. İslam’a gör,e umre ve haccı peş peşe yapmak tavsiye edilir.

Umrenin hükmü nedir?

Hac* gibi belirli bir zamana bağlı olmaksızın yapılan Kâbe ziyareti anlamında bir terim. Umre, Hanefî ve Malikî mezheplerine göre sünnet-i müekkede, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre farzdır.

Hac sadece hac mevsiminde yapıldığı halde, umre her zaman yapılabilir. Ancak kurban bayramının arefe günü ile, bu bayramın dört gününde yapılması mekruhtur. Ramazanda yapılması ise daha çok sevaba vesîledir (Elmalılı H. Yazır, Halk Dini Kur'ân Dili, II, 709).

Umre esas itibariyle, Kâbe'yi tavaf (etrafında yedi defa dönmek) ve Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa sa'y (koşmak) dır. Hacda olduğu gibi; Müzdelife'ye gitmek, Arafat'ta vakfe yapmak, Mina'da şeytan taşlamak umrede yoktur.

Tavafın dört şavtı (Kabe'nin etrafında dört kere dönmek) umrenin rüknüdür. Vakit müstesna, hac için şart olan her şey, umre için de şarttır. Tavafın geri kalan üç şavtı, Safa ile Merve arasındaki sa'y ve bunun bitiminde tıraş olmak ya da saçları kısaltmak da umrenin vacipleridir. Haccın sünnetlerinden Safa ile Merve arasındaki sa'ye kadar olanların tümü umre için de sünnettir (bk. "Hac" mad). Sa'y bitince umre ibadeti sona erdiği için, hacdaki; Müzdelife, Arafat ve Mina ile ilgili sünnetler umrede söz konusu değildir.

Umre nasıl yapılır?

Mekke dışından olup da umre yapmak isteyen bir Müslüman mikat * yerinde, Mekkeli ise Harem* dışında ihrama* girer. "Allahım! Ben umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul et" diyerek dua ve niyet eder, telbiye* de bulunur. Harem-i Şerif'e gelince Kâbe'nin etrafına yedi defa dolaşarak tavaf eder. İlk üç dolanışta biraz çalımlı yürür. Her dolanışta Hacerü'l-Esved* adındaki kutsal taşı selamlar. Tavaf bittikten sonra iki rek'at namaz kılar ve Safa tepesine gider. Oradan başlayarak, Safa ile Merve arasında yedi kere gider gelir. Buna; sa'y denilir. Daha sonra tıraş olarak veya saçlarını kısaltarak ihramdan çıkar. Böylece sona ermiş olur (el-Mevsılî, el-İhtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, 157; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, 483, 508).

Hac için ihrama giren kişinin, ihramda iken yapması yasak olan şeyler, umre için ihrama giren kişi için de yasaktır. İhramda iken bu yasaklardan birisini yapan kimseye, hac için ihramda iken aynı yasağı işleyen kimse için gerekli olan ceza gerekir.

Umrenin tek rüknü olan tavafın ilk dört şavtını tamamlamadan karısıyla cinsî temasta bulunan kişinin umresi fasit olmuştur. Ancak bu duruma düşen kimse umreyi bırakmaz devam eder. Ceza olarak bir koyun kurban eder ve tekrar umre yapar. Tavâfın dört şavtını tamamladıktan sonra aynı yasağı işleyenin umresi ise fasit değildir, fakat onun da bir koyun kurban etmesi gerekir (Ömer Nasuhi Bilmen, a.g.e., 85/9).

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı