Haset kanserden beterdir!

04 Ocak 2019 Cuma

Bismillahirrahmanirrahim

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mü’min kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Allah’ın kullarına imtihan için emaneten verdiği mal ve makam gibi nimetlerin kendine ait olduğunu sanan nefislerimizin en büyük hastalığı başkalarındaki nimetleri kıskanmasıdır! Yani hased etmesidir! Hased yani (kıskançlık) insanı yiyip bitiren en büyük hastalıktır! 

Maddi ve manevi tüm hastalıkların ana mikrobudur!

Dünyanın yönetimi insana verilince cinlerin en âlimi Şeytan ve ona tabi olan cinler, hasedlerinden Hz. Âdem’e (as) ve kıyamete kadar gelecek tüm evlatlarına amansız düşman oldular! 

Hased, Şeytanı; Allah’ın rahmetinden kovulmuş ve ümitsiz manasına gelen Mel’un İblise çevirdi!

Hased, ırkını üstün görmesi sebebiyle secdeyi reddeden Şeytanı kıyamete kadar mel’un etti!

Hased, peygamberin oğlu Kabil’i kardeşi Habil’in katili eyledi!

Hased, peygamberin oğullarını kardeşleri Yusuf’u kuyuya attırdı!

Hased, güç sahibi Firavun’u; besleyip büyüttüğü Hz. Musa’ya düşman ettirdi!

Hased, İsrailoğullarını son peygamber kendilerinden seçilmediği için Hz. Muhammed (s.a) Efendimize düşman ettirdi!

“İnkârcılar Kur’an’ın uyarılarını işittiklerinde yüreklerini öyle büyük bir kin ve nefret kaplıyor ki, o zehirli ve kahredici bakışlarıyla seni neredeyse öldürüp, yere devirecekler!” (Kalem S. 51)İlahi mesajında belirtildiği gibi hased; müşrik amcalarının zulümleri sebebiyle öz yeğenleri Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize hicreti mecbur ettirdi! 

Velhasıl; Hased (kıskançlık ve çekememezlik) şeytanların nefislerimize kurduğu en büyük tuzaktır! Kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya, dostu dosta, zengini zengine, cahili âlime, âlimi âlime, muhalefeti iktidara ve devletleri devlete düşman ettirir!

Günümüzde hased hastalığının en bariz örneği zillet muhalefetidir! 

Yapılan devasa hizmetler karşısında kıskançlıklarından deli divaneye dönmeleri hasetlerinin neticesidir!

Hasetleri sebebiyle ülkemizin iç ve dış düşmanlarıyla işbirliği yapacak kadar gözlerinin kör olduğunu üzüntüyle izliyoruz!

Düne kadar laiklik adına; “yobazlar, gericiler, çağdışı kafalılar” diye saldırdıklarıyla ve suçladıklarıyla beraber kol kola olmaları da hasedlerinin (kıskançlıklarının) neticesidir!

Dün, milli bir dava için yola çıkan ve ağır bedeller ödeyen bazı kardeşlerimizin bugün; din ve mukaddesat düşmanlarıyla aynı safta olmaları da sadece kardeşlerine hasetleri yani kıskançlıklarıdır!

İnsanı; bedenen, ruhen ve manen eritip bitiren kanserden de beter hasedin (çekememezliğin) ilacı kardeşlerinin başarılarını kıskanmak değil, bilakis gıpta etmektir! Kullukta, hayırda ve iyilikte yarıştır. Ve yardımlaşmadır! Nimetlere hamd ve şükürdür! 

Geçmişteki cihadi hizmetlerimizdeki sevapların iptalini ve mazlumların, gariplerin ahını almak istemiyorsak kardeşlerimize hasedi terk ederek ülkemizi muasır İslam medeniyetinin ışığında ülkemizi yeniden hilafet (Dünya Liderliği) makamına getirmek için el ele verip birlikte çalışmalıyız!   

“…Ve kıskançlığının etkileri ortaya çıkmaya başladığı zaman, kıskancın şerrinden karanlıkları aydınlatan Rabbim Allah’a sığınırım. Kin, haset, kıskançlık, çekememezlik gibi her türlü ahlaki zaaflara düşmekten ve böyle kimselerin şerrine uğramaktan Allah’a sığınırım. (İşte bunları yapabildiğim takdirde Allah’ın koruması altına girmiş dünya ve ahirette kurtuluşu hak etmiş olurum.) (Felak S. 5) duası ve şeytanın tuzaklarını bozucu, nefsin hevasını kırıcı, ağızların tadını bozucu ölümü hatırlayarak dünyanın fani ve hayatın bir imtihan olduğu gerçeği nefislerimizin en büyük ilacı olsun! Amin!

Salı Akşamı saat 20.30’da Akit TV Canlı Yayın programı MİLLİ DİRİLİŞ’te buluşmak dileğiyle Allah’a emanet olunuz.

El birliğiyle maddi ve manevi çalışmalarımızla oluşacak sadece İslami ilkelere bağlı bağımsız Türkiye’mizin yeniden dünya nöbetini beşli çeteden alması, fethin sembolü Ayasofya’mızın açılması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Selam, sevgi ve dua ile…

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent5 ay önce
  Sayın Cumhurbaşkanımız; 25 yıldan fazla Üniversitemizde öğretim elemanı olarak çalışmış, emeklilik hakkını elde etmiş, 10 binlerce öğrenci mezun edip deneyim kazanmış Yaşlı Doçentler olarak, emsallerimiz hangi puanla Profesör oluyorlarsa, biz de aynı puanla ama boşu boşuna koskoca 5 yıl beklemeden, Profesör olmak istediğimizi ve bizim yaşımızda olanları bu 5 yıl bekleme belasından kurtarmanızı saygılarımızla istirham ediyoruz.
 • Muhammed MehmetoğluMuhammed Mehmetoğlu5 ay önce
  Şevki Yılmaz gibi mümin din kardeş lerimize selâm olsun ALLAH CC yardımcı olsun
 • mahmutmahmut5 ay önce
  senin kadar hasedçi bir adam bulunmazhöst demek yapılan devasa hizmetler den dolayı gased ediyormuşuz yuh be utanmaz bu gün ne hizmet yaptınız ki tabi ki başkalrının yaptıklarını satmayıhizmetzanneden siz de bir hastalık var galiba senin orada yazı yazman bile hata Allah sorar unutma bunları.
 • MüslümMüslüm5 ay önce
  Almanya'nın hiç 'dünya lideriyiz. Avrupanın lideriyiz" dediğini duydunuz mu? Ama Almanya Avrupa'nın lideri. Adamlar bir şey biliyor da hamaset yapmıyorlar.
 • şenay doğan şenay doğan 5 ay önce
  özür dilerim çok ağır konuştum ben allah ve rasulüne sizin verdiğinizden daha fazla eziyet verdim ama onların aşkında halimi önemli ölçüde düzelttim allaha emanet olun
 • Hasan Selami Hasan Selami5 ay önce
  İslamın şanlı tarihinde nice devletler ve sultanlar gelmiş, nice zaferler kazanmış, devletleri kısa veya uzun ömürler yaşamış ve yaratılışın kanunu olarak geçip gitmişlerdir. Bu devletlerin idarecileri ne vakit Ehl-i Sünnete hizmet etmişse ve Ehl-i Beyte hürmet göstermişse, Allah onlara zaferler müyesser kılmıştır. Zira Ehl-i Sünnet sevilmesi farz olan Ehl-i Beyti her vakit baştacı etmiştir. Ne vakit Ehl-i Sünnetten yüz dönmüşlerse, Allah onları hem bu âlemde hem de ahirette zelil kılmıştır. Bir de, İslam devletleri bazen Ehl-i Sünnete bağlı olduğu halde, ehl-i bidat akımların ihanetlerine uğramış, ya terörüne maruz kalmış, ya işgalcilerle iş birliği yapmış ve nihayet devletin yıkılmasına sebep olmuşlardır.Sultan İkinci Abdülhamid Han’a karşı ayaklananları göreceksiniz ki, ortak özellikleri Ehl-i Sünneti hakir görmeleri, mezhep düşmanı olmaları, modernizmi ve kavmiyetçiliği savunmaları. Düşünün ki, İttihat Terakki gibi Türkçü bir teşkilat ile, Kürt olan Said-i Nursi bir araya gelmiş, Halide Edip Adıvar gibi mason bir kadınla el ele Selanik ve daha başka yerlerde Halife aleyhine mitingler düzenlemişler, sözde istibdat yerine meşrutiyet istemişler ve hatta bu ümmetin yarısını bu söze feda etmeye rıza göstermişlerdir.Ehl-i Sünnet akaidinde meşru bir devlet başkanına isyanın hükmü ve cezası alenen yazılıdır ve bu Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Zira o gün, Ehl-i Sünnet olan halk devletinin yanında, itikadı bozuk zümreler ve şahıslar ise bu hareketin içindeydi. Mevlam bu ümmeti ehli sünnet itikadından ayırmasın. Yoksa daha çok fetolar çıkar
 • CankurtaranCankurtaran5 ay önce
  STV den hocasdına selam gönderenler bu gün Hased den bahsetmesi biraz acayyip olmuş.
 • Hased edilecek özelliğin olması lazımHased edilecek özelliğin olması lazım5 ay önce
  Haset kanseden beterdir de...
 • halilhalil5 ay önce
  Diğer kanallar da HD yayına geçmesine rağmen yinedeseyredilebiliyor. Ama akittv hd uydu alıcısı olmayanlar için tedavülden kalktı gibi oldu.
 • Kocasolak Kocasolak 5 ay önce
  Allah razı olsun hocam, Avrupa’ya bekleriz.
 • mhmtmhmt5 ay önce
  Simülasyon, sanal zeka, evrim, demokrasi, böl parçala yoket, ... Şeytan bakıp bakıp gülüyor. Uç maymunu oynayan. Çamurlarda kayın. Tencere dibin kara seninki benden kara. Laf söylemiş bal kabağı. Deveye boynun eğri, demişler; nerem doğru ki, demiş. Allah (CC) buyuruyor: “Sizi karada ve denizde gezdiren O’dur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemiler de içindekileri tatlı bir rüzgârla alıp götürdükleri ve bu yüzden neşelendikleri zaman, o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar da dini yalnız Allah’a halis kılarak:-Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız- diye Allah’a yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki onlar, yine haksız yere taşkınlık ediyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir; (bununla) sadece fâni dünya hayatının menfaatini elde edersiniz; sonunda dönüşünüz yine bizedir. O zaman yapmakta olduklarınızı size haber vereceğiz.” (Yunus Suresi 22-23). LA diyemiyorsanız ALA diyeceksiniz. Demezseniz bizden değilsiniz. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Allah yar ve yardımımız olsun.
 • Risaleci DayıRisaleci Dayı5 ay önce
  Şevki Bey,Ben , ailem ve çevrem müslümanız. Dinde zorlama yoktur kardeşim.Senin dinin sana benim dinim bana.Sen kendi dininin gereğini yap.İnancına saygım sonsuzdur.
 • HalilHalil5 ay önce
  İktidar uğruna ülkemizin mozayiği paramparça oldu,islam korkulan,utanılan,kaçılan birşey oldu.Ateizim % 3 yükselmiş,deistler artmış ve masum inananlar zulüm altında,bize sorsalar dini kurtarıyoruz.Ama herşeyimizle insanları dünyaya çağırıyoruz
 • şenay doğanşenay doğan5 ay önce
  büyüklüğünüzü gördüm büyüklüğünüzden bi haber değilim merak etmeyin kiminiz osmanlı rüyasıyla kiminiz kürtçülük aşkıyla az bir gurup da türkmen davası ile ırakın başını yediniz doymadınız suriyenin de başını yediniz allah sizi kapısına çevirmek için daha ne yapsın ki başınıza gökten taş falan yağdırmasını mı umuyorsunuz allaha emanet olun
 • şenay doğanşenay doğan5 ay önce
  bana sakın sen olmayasın diyorlar allah korusun ben allahın mülkünü üstlenmem allaha emanet olun
 • şenay doğan şenay doğan 5 ay önce
  oysaki allah cevap anahtarını asırlar önce vermişti ebrehenin ordusu kabeye saldırdığında habibullahın dedesi kabenin sahibi allah o korur ben develerimden sorumluyum dedi allah da kabeyi ebabillerle günü geldiğinde emaneti devralmak üzere torunu için muhafaza eyledi yarın kabe bir afrikalının eliyle yıkılacak kimbilir bu yıkılışın anahtarı kendini oldum zanneden hangi cahil kafanın elindedir bilemiyoruz allaha emanet olun
 • şenay dooğanşenay dooğan5 ay önce
  aklıma vahhabilik geldi vahhabilik bütün aleme ibret olsun osmnlı allah ve rasulünü çok sevdi ilyı kelimetullah davası güttü ve kutsal toprakları canından aziz bildi ama osmanlı ilmin bir sonunun olmadığını göremedi allahın kendilerine ihsan ettiğini hayrın nihayeti zannettiler bugün kutsal topraklara hükmedenler osmanlının idaresinden kurtulabilmek için vahhabilik şeytanlığına sarıldı osmanlının canından aziz bildiği kutsal topraklar artık allah ve rasulünün düşmanlarının elindedir osmanlı kendini oldum zannedince kendi davasını kendi eliyle yıktı
 • YaziyorumYaziyorum5 ay önce
  Sayin ,sevki hocam hayirli sabahlar ,cuman mubarek olsun .makalen tam bir ibret Allah razi olsun.makale selam sohbetden ziyade ibretlik bir yazi,tesekurler sevki hocam Allaha emanet ol.
 • Milli görüşMilli görüş5 ay önce
  Devasa hizmet dediĝin geçiş garantili yol köprü, hasta garantili hastane mi? Markette poşet parası soygunu mu? Geçmesemde hasta olmasamda rızkımdan zorla kesilen paralar buralara akıtılıyor, bu zulme feryad etmek hased mi oluyor!
 • şenay doğanşenay doğan5 ay önce
  bu ve benzeri şeyler allah ve rasulünün yolu üstüne oturan ve onları allnah ve rasulünden edip kendi nefislerine çağıranların hayallerinin bile ulaşamayacağı hayırlardır allaha emanet olun
 • şenay doğan şenay doğan 5 ay önce
  önce bu salatların nefsime dokunan kısmını reddettim bana ait olan kısmı yüce zatınla ve habibinle üstlen salat nefsine dokunmasın dedim sonra allah bir kapı açtı eğer duam kabul olursa habibullah ümmete süt baba olacak ümmet de sıt hısımlığı üzerinden ehli beyt olacak kimsenin boynu bükük kalmayacak ettikleri her salat da onları da kapsıyacak allah beni bununla ikna edince tamam yarabbi benim de üzerime salat olsun dedim
 • şenay doğanşenay doğan5 ay önce
  benim gönlüme habibullahı imamı rabbani düşürmüştür o gönlüme düştükten sonra birçok yol ve yöntemle ona salat eder bunu da hep allaha arzederdim onun ailesi olmak aklımın ucundan bile geçmemişti ama ne cevherler var onlar dururken ben habibullaha nasıl yaklaşırım ki uzaktan yüzünü görebilme nimetine kavuşmaz ne ala derdim sonra allah nasip etti evlendik bununla birlikte bütün ümmetin salat kapısı açıldı bana çok huzursuz oldum bir sürü gariban insanı çiğnemişim de bugün hepsi bana salat ediyor ama onlar boynu bükük kaldı biz habibullahı uzaktan seyredebilir miyiz acaba diye düşünüyorlardır diye düşünüp üzülmeye başladım
 • şenay doğan şenay doğan 5 ay önce
  ben insanları allah ve rasulüne çağırdım allah için batmak diye birşey zaten hiç olmamıştı habibullah korktu bundan ama çok şükür imtihanını başarıyla verdi ve artık onun için sadece hiç bitmeyen ecir ve dünyadan daha hayırlı bir ahiret vardır allah ve rasulüne tutunan hiç kopmayan ipe sarılır ve yer yarılsa gök üstüne çökse allah ve rasulünden dönmedikçe bundan necat bulur onlardan gayrısının ipine tutunan da yer yarıldığında yerle birlikte çöker gök üstüne çötüğünde altında kalır üstelik allah ve rasulü bundan daha hayırlıdır
 • şenay doğan şenay doğan 5 ay önce
  beni devirdiklerine sevinenlerin ne yaptığını görmüyor mu allah sureti haktan görünerek insanları kendinize çağıdınız ilmine kapalı mı zannediyorsunuz allahın yazdığını ondan başka kimse bozamaz dilerse iktidarınız kıyamet sabahına kadar devam eder ve kimse buna engel olamaz dilerse de sizi iktidardan indirir bu halde elinizden hiç bir şey gelmez insanlar sizin dışınıza çıkmaya kprkuyor çünkü sizin dışınızda onlar büyük bir aşkla kafir yapmak isteyenler var kafir olacağıma fasık olayım diyen de var allahım bana müslüman bir idare lutfettin diyen de de var insanları sureti haktan görünerek kendinize çağırıyorsunuz battığınızda hep birlikte batmak için
 • şenay doğan şenay doğan 5 ay önce
  sabretseydin ya diyenler var allah erkeğini çiğnemiş ucub ve kibire düşmüş biri eliyle dinini zafere erdirdi dedirtmem rabbime kendisi de bundan münezzehtir zaten allah zaferini muradımda görürse yüce zatı habibi ve ordusuyla üstlenir yoksa işi isa as mehdi zamanına bırakır o hüküm ve hikmet sahibidir allaha emanet olun
 • şenay doğan şenay doğan 5 ay önce
  şevki abiben allah kapısına döndüm ve işimi ona arzetti bu güne kadar muradımdan hiç şüphe duymamıştım ama artık acaba diyorum rabbim hüküm ve hikmet sahibidir eğer zaferini benim muradımda görürse aranıza habibi ve ordusuyla dönecektir habibullah kendisine kibir isnadından münezzehtir gerçi ona da kibir isnat ettiler ama ona kibir isnat eden olursa allah onları bütün inananlarıyla tepeleyecektir allah onu kem gözden de koruyacaktır sonuçta kainatın efendisi herşey ve herkes yüzü suyu hürmetine yaratıldı eğer allah zaferini muradımda görmezse iş isa as ve mehdiye kalır ben de biriktirdiklerimi onlara bağışlarım inşallah allaha emanet olun

Günün Özeti