• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Mete Han
Mete Han
TÜM YAZILARI

Şam Şeytanlarıyla Satranç

13 Şubat 2020


Mete Han İletişim:

ABD’ye ait 1 Dolarlık banknot piyasaya sürüldüğünde üzerinde “Novus Ordo Seclorum” ifadesi görülünce kimse bir şey anlamamıştı. Aradan geçen bir buçuk asır sonra “Yeni Dünya Düzeni”ne hep beraber tanık olmaktayız.

Son iki dünya savaşından galip çıkan ABD soğuk savaşın bitmesi ve Sovyet Rusya’ nın dağılmasıyla hâkimiyet kurmak amacıyla Büyük Ortadoğu bölgesine sahip olma çabasına “Yeni Dünya Düzeni (New World Order- Novus Ordo Seclorum)” adını verdi.

Deniz Hâkimiyet Teorisi, Kara Hâkimiyet Teorisi, Hava Hâkimiyet Teorisi, Kenar Kuşak Hâkimiyet Teorisi ve Enerji Hâkimiyet Teorisi gibi yaklaşımların hepsini kullanan ABD, bölgede en gelişmiş teknolojileri kullanarak hâkimiyet kurma savaşının mücadelesini veriyor. Batılı ülkelerle birlikte vesayet savaşları üzerinden bunu yapıyor. IŞİD elemanlarının PYD elemanlarının batıdan devşirilmesinin nedenini de bu.

Hazırlık aşamasını bilmek, projenin entelektüel boyutunu kavramak nereye gidildiğinin de anlaşılması demektir.

Francis Fukuyama: “Tarihin Sonu (The End of History)” – 1989 Natural Interest Samuel Huntington: “Medeniyetler Çatışması (The Clash of Civilization)” – 1993 Foreign Affairs Genel Yaklaşım tezlerine göre:

Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte dünya üzerinde askeri, ekonomik ve politik mücadelelerin sona erdiği ve liberal demokrasinin ve kapitalizmin egemen hale gelmesi gerekiyordu. Huntington’ın genel yaklaşımı aşırı seçkinci, faşist bir nitelik taşırken aynı zamanda, batıyı tek ve biricik nitelikli bir uygarlık olarak görür. Dolayısıyla özetle buna göre ‘Batıya ulaşılamaz ve batı uygarlığı taklit edilemez’di.

Küresel kapitalist sistemin dünya uluslararası siyasetine uygulamaya çalıştığı bu tezler, ABD’nin Ortadoğu politikasının da kuramsal dayanağını oluşturmaktadır.

Huntington’un dünyadaki esas çatışmanın ekonomik ve ideolojik olmayacağı yönündeki görüşleri, kapitalizmin başat ekonomik model, liberalizmin de onun ideolojik yönünü oluşturan başat siyasal model olduğuna dair beslediği inançtır. Fukuyama’nın tarihin sonu tezi ile desteklenen bu görüşe göre, kapitalizm dışında dünyadaki tüm ekonomik modellerin, liberalizm dışında da tüm ideolojilerin sonu gelmiştir. Medeniyet çatışmasının küresel politikaya hâkim olacağı savı ise, Batı medeniyeti dışındaki medeniyetlere müdahale edilmesinin gerekçesini oluşturmaktadır. BOP’un mantığı da buna dayanarak, Ortadoğu’nun terörün ana kaynaklarından biri olduğu varsayımına dayanmaktadır.

Bu itibarla öncelikle neredeyse istinasız ABD’li stratejistlerin tamamı, terörün ana kaynağının kökten dinci İslamcılar olduğu tezini öne sürdüler. Bugün Soros’a göbekten bağlı internet medyamızın Esed’e karşı savaşan yerel güçler için “cihatçı” tanımlamasında bulunmasının tesadüf olduğunu mu sanıyorsunuz?

Ortadoğu’nun ve hâlihazırda Suriye ve Kudüs’ün her gün gündemde olmasının nedeni bu.  Peki, Ortadoğu neden bu kadar önemli?

Kavramsal olarak Ortadoğu; Batıyı merkeze alan, Batıya ait bir kavramdır. Coğrafi bir isimlendirme değil politik emperyal bir isimlendirmedir.

Tarihsel isimlendirmeyle Kenan Diyarı, Nil Diyarı, Levant, Mezopotamya, Anadolu, Küçük Asya, Horasan.

Münbit-i Hilal (Fertile Crescent); Basra Körfezi’nden başlayarak Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu, Çukurova, Suriye ve Nil Havzası’nı içeren bölgeye verilen isimdir.

Teolojik isimlendirmeyle; Beytullah; Beledü’l Emin; Ümmül Kura; Mescid-i Haram; Bekke – Mekke, Sebe (Yemen), Rum (Anadolu), Mu’tefike (Lut Gölü – Sodom ve Gomore), Mısr (Mısır), Kenan (Filistin), Arz-ı Bereket; Arz-ı, Mukaddese, Arz-ı Mev’ud (Levant), Mescid-i Aksa – Beytül Makdis (Kudüs) ,Ahkaf (Ad Kavmi) ,Hicr (Semud Kavmi – Kuzey Batı Arabistan), Ashabu’l Eyke (Medyen).

Jeo-stratejik ve Eko-stratejik önemi yüksek bir bölge burası.

Ortadoğu hem tarihte hem de günümüzde medeniyetlerin hâkimiyet alanı olmuş, bu süreçlerin hepsinde Ortadoğu’ya hükmeden dünyaya hükmetmiştir.

Jeopolitik, Teolojik ve Ekonomik değere sahip olan Ortadoğu, dünya egemenliğine koşan güçlerin savaş alanıdır.

Ortadoğu bölgesi, son beş yüz yıl hariç, tüm insanlık tarihi boyunca kültür ve medeniyet bakımından Avrupa’nın ilerisinde olmuştur.

Sümer, Babil, Mısır, Pers, Arap, Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi kadim medeniyetlerin doğup serpildiği zengin bir kültür havzasıdır.

Ortadoğu’ya sahip olmak, üç kıtaya hâkim olma stratejisinden kaynaklanmaktadır. Doğu’dan Batı’ya, Batı’dan Doğu’ya gitmek isteyenler mutlaka üç kıtanın “kalbgâhını”  ele geçirmek istemektedirler.

Antik dünyanın bütün büyük devletleri 21.yy’da da olduğu gibi, Bereketli Hilal’i - Ortadoğu’yu ele geçirmek için  savaştılar, savaşıyorlar.

Geçmişte İpek Yolu’nun merkezi olduğu gibi, 1869’da yapılan Süveyş Kanalı İle birlikte deniz ticaret ulaşımında da merkezi konumunu devam ettirmektedir.

Dünya’nın en önemli tarım ve su havzası olan “Bereketli Hilal”e sahiptir.

Dünya’nın en önemli stratejik maden havzalarını bulundurmaktadır.

Ortadoğu küresel enerji kaynaklarından Petrol ve Doğalgazın en önemli merkezi ve ihracatçısıdır.

Ortadoğu, dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %60’ına sahiptir. Kuzey Afrika’yı da dâhil edersek bu oran %67’ye çıkmaktadır.

Ortadoğu petrolünün kalitesi yüksek, maliyeti ise azdır.

Dünya’da petrol tüketimi 2012 yılında günde 88 milyon varilken, 2020’de bu rakam 120 milyon varil olacaktır.

Ortadoğu, 2012 yılında dünya petrol ihtiyacının %42’sini karşılamakta olup söz konusu oranın 2035’de %48’e çıkacağı tahmin edilmektedir.

Ortadoğu’ da:

Görünür petrol rezervi: 860 milyar varil  (30 yıl)

Geliştirilebilir petrol rezervi: 612 milyar varil (20 yıl)

Keşfedilebilir petrol rezervi: 649 milyar varil (23 yıl)

Toplam 2,131 milyar varil olan Ortadoğu petrol rezervinin yaklaşık olarak 73 yıllık ömrü olduğu hesaplanmaktadır.

2025 yılına gelindiğinde tüketilen petrolün ABD’de % 71’ i, Avrupa'da % 68’i, Çin’de % 73’ü kendi ülkeleri dışından sağlanacaktır.

2025 yılına kadar Ortadoğu’dan petrol alımları;

Japonya’nın %50

Avrupa’nın %57

ABD’nin %8

Pasifik Ülkelerinin %100

Çin’in %500 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Dünya’nın kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %50’si Ortadoğu’dadır.

Dünya doğalgaz rezervlerinin günümüz tüketim değerleriyle hesaplandığında yaklaşık olarak 60 yıllık ömrünün kalacağı düşünülmektedir.

Tarihsel olarak Ortadoğu’nun Üçüncü paylaşım dönemini yaşıyoruz.

ABD’nin planlarında Rusya ve Türkiye engeli görülünce FETÖ kamuflajlı 15 Temmuz darbesine girişildi. Rusların Türkiye hükümetinin yanında olma nedeni buydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü grup toplantısında ele aldığı üç başlık birbirinden bağımsız olamayacak şekilde detaylıca öne çıktı. Suriye, fetö ve işbirlikçiler. Önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Şam hükümetini devirmek için Şam’a kadar girme seçeneğinin yanında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bugünden itibaren rejim güçlerini her yerde vuracağız’ ifadesinin açılımı hem Rusya hem ABD hem İran hem de Çin’e karşı satrançta şah çekmektir. Görünen o ki; sefer Şam’adır. Çok kısa bir sürede Esed, Türkiye’nin gücüyle iktidardan uzaklaştırılacaktır. ABD’nin Türkiye için çizdiği rolün çok üstünde bir pozisyonda olduğumuzu tüm muhataplarımıza kabul ettirmeye devam ediyoruz. “Suriye'de ne işimiz var?” diyenlere de bir çift söz; sizin gösterdiğiniz yolda gidilseydi eğer, 15 Temmuz’dan bu yana zaten işgal altında bir ülkede yaşıyor olurduk. Osmanlı’nın mandacıları vardı, bugün de cumhuriyetin mandacıları var. Sadece zaman değişti; zihniyet ve cepheler yerli yerinde duruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mucahid

Kendi Ailesini koruyamıyan biri başkasını nasıl koruyacak.Yahu Neslimiz ölüyor geleceğin Mehmetcikleri yok oluyor.Uyuşturucu Baronları bırakın Şehirleri köylere kadar indi Türk gencleri ölüyor. At gözlüğünü bırakın.Biz dünyaya neyle kafa tutuyoruz ordumuzla demi.? Kurduğun Ordunun Mehmetçikleri ölüyor çaresiz yardım eli yok Devlet sadece toplama kampı kurmuş (AMATEM)kimseler görmesin diye.Bence boş boş konuşacağınıza önce bu konuyu araştırın mesela AMATEM lere gidin günlük kaç Türk genci ölüyor.
 • Yanıtla

Kaktus Sydney

Allah Turkiye nin yolunu acik, zaferlerini daim eylesin!
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23