• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Mehmet Emin Gerger
Mehmet Emin Gerger
TÜM YAZILARI

Vefatının 7. yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu

25 Mart 2016
A


Mehmet Emin Gerger İletişim: [email protected]

Büyük Alperen BBP lideri merhum Muhsin Yazı-cıoğlu’nu vefatının 7. yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz. “Gayemiz ‘İlâ-yı Kelimetullahı’, Allah’ın ismini yüceltme ve yayma, davamız, ‘Nizam-ı Alem’ Allah’ın nizamını insanlığa hakim kılma davasıdır’ diyen Muhsin Başkan bakın o günlerde neler söylemiş: “Buradan hareketle her birimizin arzu ve isteği, kendi hayat nizamımızı ve oluşturmak istediğimiz cemiyet nizamını Allah’ın nizamına göre düzen-lemekti. Mevcut düzen, daha çok Batıyla entegre olmanın ve Türk toplumunun kültür değerlerini Batı ile nasıl bütünleştireceğinin planlarını yürüt-mekteydi. Bu noktada biz düzenle çatışmış oluyo-ruz, düzenle ters düşüyoruz. İşte biz başa koy-duğumuz gayenin hemen yanına insan dedik. Öyleyse insanı bu gayeyle düzenleyeceğiz, oluş-turacağız, geliştireceğiz. İnsanın yapısındaki gelişmeleri bizim bu gayemize göre yönlendire-ceğiz. Zamanımızı buna göre ayarlayacağız, malzememizi buna göre kullanacağız. Dolayısıyla bir insicamlı hareket bir müddet sonra önce kendi cemaatimizde, sonra da genelde cemiyetimizde İslami hayat nizamını yerleştirmeyi hedef alacak-tır. İşte bu hareket stratejisi, düzeni rahatsız etme-ye başlamıştır.”

İşte MuhsinYazcıoğlu’na sorulan sorular ve alınan cevaplardan kısa kısa anektodlar: “1976’lardan itibaren fikri muhtevamızda bazı netleşmeler oldu. Bu tarihten itibaren Liberal-Kapitalist sis-temin getirmiş olduğu ferdiyetçi yapıdan daha çok İslâm Cemaati, İslâmi şuurlanmayı, cemiyetçi bir yapılanmayı hedef alan bir fikri  strateji çizdik. 

İşte biz, 12 Eylül Harekâtı’na bu yapıyla geldik. ‘Kanımız aksa da zafer İslâm’ın’, ‘Çağrımız İslâm’da dirilişedir’ diyorduk. O zaman bir çağrı ve çabamız vardı. İslami cemaatlerin ayrı ayrı, tek tek bulundukları yerlerden beraberce yürümesi gerektiği inancıyla ‘Müslümanlar küfre karşı tek yumruk’ diyorduk. 

Hapiste kaldığımız, 6,5 sene içindetoplam 3100 hatim yapıldı. Hz. Yusuf (A.S.)’dan İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye, İmam Sarah-si’den, İskilipli Atıf Efendiye, Hasan El Benna’dan, Said Nursi’ye kadar bütün salih Müslümanlar, cezaevlerini medrese gibi değerlendirmişlerdir. Kardeşlerimizin de yaptığı bundan farklı bir şey değildir.

Ben bu duygular içersindeyim. Ben neyi sevmişim; ülkemi sevmişim, ülkem dedim mil-letim dedim değerlerim dedim. Hep Mevlana gibi hoşgörünün, Yunus gibi sevginin peşinde koştuk. Ama sonunda işkence gördük, zulüm gördük, hür-riyetlerimiz alındı ve onlarca yıl cezaevinde yatıp hiç ceza almamış insanlarız.”

TEK ÖNDERİMİZ, ÖRNEK ALDIĞIMIZ TEK İNSAN HAZRETİ MUHAMMED (SAV)

Muhsin başkan, “Sizin örnek aldığınız dava adamı var mı?’ sorusuna ise şu cevabı vermiş:  Hiç şüphesiz en büyük dava adamı bir defa Peygamber Efendimiz (s.a.v) yani o da bir dava adamıdır. Ona ne demişler sana Mekke’nin emir-liğini verelim, en güzel kızlarını verelim, sana imkanlar verelim. Hayır bana bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben davamın peşindeyim demiş. O kendine göre almış olduğu bir misyonu var ve gereğini yapmıştır… İnsanların saadeti ancak kendilerini yaratan Cenab-ı Allah’ın kitabı olan Kur’an-ı Kerim’e sarılmakla mümkündür…”(1)

25 Mart 2009’da, Kahramanmaraş Mitingi’nden Yozgat’a gitmek için bindiği helikopterin, Berit/Keş Dağı’na düşmesi sonucunda; “Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum” diyerek, milyonlarca Müslüman’ın duaları ile Hakk’a yürüyen büyük çile ve dava adamı, büyük Alperen BBP lideri merhum Muhsin Yazı-cıoğlu ve arkadaşlarına, Cenab-ı Hak-k’dan rahmet diliyoruz

(1)Daha geniş bilgi için bkz. “Bilinmeyen Yönleriyle Muhsin Yazıcıoğlu, M. Emin GERGER, Gerger Yayınları, [email protected] , Tel: 0532.5226164

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23