• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Mehmet Emin Gerger
Mehmet Emin Gerger
TÜM YAZILARI

Şehadetinin 62. Yıldönümü’nde unutturulamayan Başbakan Adnan Menderes

17 Eylül 2023
A


Mehmet Emin Gerger İletişim: [email protected]

“İnönü, El-Altından “İhtilâli Teşvik Etmiştir!..”

M. Emin Gerger: -Peki 27 Mayıs 1960’a nasıl gelindi?. “Millî Şef” İs-met İnönü’nün, İhtilalden çok daha öncesinden Heybeliada’daki Köşkünde (kabul ettiği bir CHP heyetine): “De-mokratların başına öyle bir çivileme ineceğim ki, nereden geldiklerini şaşıracaklar!.. Hepsini şu gördüğünüz YASSIADA’ya tıkayacağım!..” demesi, DP’lilere hitaben de: “Si-zi ben bile kurtaramam!..” şeklindeki sözleri ne anlama geliyordu?.. Yoksa bu sözler hem - DP’lilere - bir gözdağı, hem de “İhtilâl Planı’nın” bir parçası - ipuçları mıydı?.. 

Gazeteci, Başyazar Avukat Ziyad Ebüzziya: -“Efendim “İnönü gibi bir adamın, tutup da ihtâr mâ-hiyetinde söylemesini” kabul etmek saçma olur! Çünkü, ne yapıp-yapıp; kaybettiği İktidar’a tekrar kavuşmak için ya-nan bir insan “ikaz edip de kendinizi toparlayın, yoksa ba-şınız belâya girer!” demez.. Bu yüzden İnönü’nün samimiye-tine inanmam.. Ancak –“ben size demedim mi” dedirtme işi, hesabı da var bu sözde... 

-Yani İsmet Paşa (İnönü) İhtilal’in olacağından haberdâr mıydı?.. -İhtilal’den yalnız haberdâr değil, İhtilal’i el al-tından; elinden geldiği kadar teşvik ettiğine kaniyim!..

-Peki, sizce 27 Mayıs (1960) ihtilâli kimin eseridir? Müşterek bir Hareket mi, tamamen Türk Ordusunun mu yoksa CHP’nin mi eseridir?.. -Hayır, Türk Ordusunun değil... Bir avuç insanın De-mokrat Parti’nin gafletinden istifâde edip, yaptığı nâdir bir ihtilâldir!.. “Geliyorum”diyerek, davul-zurnayla ortaya çık-tığı halde DP’liler gaflet içinde olmuşlardır!..

-Diyelim ki önceden “ihtilâli” haber almış olsalardı, önleyebilirler miydi?.. -Tabi, tâbi, bir takım tedbirler almak sûretiyle önlenebi-lirdi ihtilâl.. İhtilali Harbiyeliler yaptı... Bütün ordu değil..

-Muhterem Ebüzziya! 9 Ay 20 gün süreyle, YASSIADA’da görülen; “Değirmen Davası, Bebek Davası, Köpek Davası v.b. Trajikomik Davalar, iddiâlar, merhum MENDERES ve Demokrat Partili Milletvekillerine isnâd edilen suçlar ve îdâm talepleri ve nihâyet özel-olağanüstü-mahkemenin ve MBK’nin ÎDAM kararları’nı onayla-masını özellikle hukukî ve siyasî açıdan nasıl değerlendi-riyorsunuz?.. 

Yassıada’da; Zulüm ve Kepazelik Vardı!.. 

-Efendim evvelâ, HUKUK diye bir şey yok! Adâlet di-ye bir şey yok!.. Mahkeme diye bir şey yok!.. Ortada bir tek şey var: “Zulüm ve kepâzelik!.. Ben tutup da; emirle hareket edecek bir adamı bulup, oraya “Hakim” diye korsam, dünyanın en âdî adamını da, oraya SAVCI diye getirirsem; bunlara kızan veya içerleyen bir takım adamla-rı tahkikat için orada görevlendirirsem, eh netîce de böyle olur!.. Nitekim Yassıada’da bu mâlum adamlar DP’lilere çok daha fazla ceza vermek istiyorlardı ve pek çoğu o kadar bundan emindi ki, DP’lilerden 30 kişinin filan idam edile-ceğini hesâb ederek, hepsinin çukurlarını dâhi kazdırmışlardı! (önceden...)

-DP’nin bu “hataları Adnan Menderes’i idama götüre-cek derecede büyük hatalar mıydı?!.

-Hayır, hayır, hayır, (Hâşa.) Menderes’i ipe götürmek değil, Yassıada’daki Mahkeme’ye dahi götürecek hatalar değildi!.. Çünkü ortada bir Anayasa var. “Anayasa’yı ih-lâl” diye bir şey yok!. Anayasa’yı ihlâl eden 27 MAYIS’tır!... İhlâl eden o.. Hükümeti darbeciler deviriyor!.. TBMM’yi o feshediyor!.. Bizim DP’lilerin büyük hatası; Mahkeme’nin ilk günü, hepsi (tabi dayak yediler v.s!..): — “BİZ BU MAHKEME’Yİ KABUL ETMİYORUZ!.” dememiş olmalarıydı!.. Bunu yapamadılar...

Gerger: -Demirkırat Dizisinde; Menderes’in intihar girişimin-den bahsediliyor!. Ancak varsa; (ki varmış) işkenceden hiç bahsedilmedi!.. Yapıldıysa neden “Dizi” de bahsedil-medi? Sizce işkence yapıldı mı?!.

-Demirkırat Dizisi’nde Bahsedilmeyen: “İşkenceler!..”

Ziyad Ebüzziya: —Ha işkence yapıldı mı?. Evvela Fatin Bey’in (Zorlu) dayaktan çene kemiği kırıktı!!! (İdâma götürülürken!) On-dan sonra bir çoğuna (DP’lilere) Yassıada’da işkence ya-pıldığı gibi, Adnan Bey’i (Menderesi) sersem halde tutmak için; birtakım ilaçlar verildiği, kesin olmak-la beraber, o zaman Yassıada’dan gelen-çıkan arkadaşlardan dinlemiştim- Menderes’in odasının altına Motor koyup, mütemadiyen motor gürültüsüyle sersemletmeye çalışmışlardır!.. Celal Bayar’a da benzer şeyler yapmışlar-dır!.. İşkence bir türlü değildir ki!.. Bir kere manevî hakarete uğramaları v.s!.. Mesela bizim Konya Mebusu Murat Ali Bey; bir gözü kördü vefatında!.. Uçaktan bunları indiri-yorlar; iki sıra dizmişler... Projektörleri üzerlerine tutmuş-lar!.. Bağırıyorlar: “Filan in!..” Ve, ver Allah yumruğu, tekme’yi indiriyorlar!.. Murat Ali’ye biri sol tarafını kolla demişler! Anlamamış, yumruğu sol gözün’den yiyor ve sol gözü kördü! Âgah Erozan; filmlerdeki gibi, o vuruyor, bu vuruyor, en sonunda tekmeleye tekmeleye Botun kenarına getiriyorlar!.. Ve iki tane Nefer’e zavallı ada-mı: — “Çuval gibi tutturup-sallayıp, içeri attırmışlar!!!...Bütün bunlar oldu!.. Bunların üzerinde ısrarla durmak lâ-zım, önemlidir!..” (1)

“Türk Milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır” (2) diye haykıran Millet’in adamı, Türkiye sevdalısı unutturulamayan Şehid Başbakan merhum Adnan Menderes’e ve dava arkadaşlarına darbeciler tarafından (16/17 Eylül 1961 tarihlerinde) hukuka aykırı bir biçimde alçakça idam edilmelerinin, Şehadetlerinin 62. yıldönümünde Allah Teâla’dan rahmet niyaz ediyorum. (Ruhları için el-Fatiha.)

1- Daha geniş bilgi için bkz. “İnönü Menderes Mücadelesi ve 27 Mayıs Darbesi, s, 39- 70, M. Emin Gerger, Gerger Yayınları, İstanbul, 2015.

2- Unutulmayan Başbakan Adnan Menderes, M. Emin Gerger, Gerger Yayınları, s, 98- 123, İstanbul, 2018. 

Kitaplara ulaşmak için İletişim; [email protected] / (Tel: 0 532. 522 61 64)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf Duman

Süleymancilar işte bu CHP'ye destek verirler

kötü amelleriyle öldüler

türkeş Menderes’in asılmasında ilk başta baş roldeydi, inönü’nün baş adamıydı! nasıl olduysa birbirlerine düşünce soluğu hindistan’da aldırdılar ona! o da Menderes’e zulmedenlerden ve darbekafalı bir adamdı; yeri nar olsun! (bu şimdiki kafatasçı ümit’in babası muzaffer de türkeş’le kankaydı)
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23