Muhacir ve ensar

03 Ağustos 2019 Cumartesi

Muhacir ve ensar… Bu iki kelime dilimize Arap dilinden girmiştir. Ensar; yardım edenler, yardımcılar demektir. Sıfat olarak; herkesi seven, herkese yardım eden kimse demektir. Terim olarak ise; İslam dininin tarihi gelişimi içinde büyük bir öneme sahip olan hicret olayı ile bir topluluğa yani Medine-i Münevvere’de yaşayan Müslümanlara verilen bir isimdir. Muhacir; karşılaştıkları zorluklar sebebi ile dinleri uğruna Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye göç eden Müslümanlara verilen bir isimdir. Bilindiği gibi İslam dinini yaymak için Mekke-i Mükerreme’de çeşitli zorluklarla karşılaşan Peygamber Efendimiz (S.A.S.) Mekke’den Medine’ye Cenabı Hakk’ın izni ile göç etmiştir. (Hicreti Nebi Tarih 622) Peygamberimiz’in (S.A.S) o günün şartlarında delilsiz olarak yürüdüğü yol bugün Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye giden en kısa yoldur. Adı ise “Tarıkul Hicre”dir. Hatta o zamanın zor şartlarında (İslamiyet’in ilk yayıldığı yıllar) ta Habeşistan’a kadar göç eden ilk Müslümanlar da vardır.

Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.) Medine’ye varmadan önce Kuba’da ikamet eylemiş ve orada bir Cuma Mescidi yaptırmıştır (Kuba Cuma Mescidi). Medine’ye varan Peygamberimiz Medine halkı tarafından ilahilerle karşılanmıştır. Bugün bile dinlediğimiz; üzerimize ay doğdu (Talaal bedrü aleyna) şeklinde başlayan ilahi, Hz. Peygamber Efendimizin (S.A.S.) Medine’ye girerken; Medine halkının coşku ile söyledikleri ilahidir. Tabii bu ilahinin devamı var. Uzatmamak için sadece bir başlık aldık.

Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere’ye vardığında bugün güzel İstanbul’umuzu manen süsleyen Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin evinde misafir kalmış, Medine’de bir mescit yapmanın çalışmalarına vakit geçirmeden başlamıştır. Şu anda Mescidi Nebinin bulunduğu yerin arsasının sahiplerinin gönülleri yapılarak arsası alınıp, o günün şartlarına göre mescit inşa edilmiştir.

Müslüman olan Medinelilere “ensar”, Mekke’den göç eden Müslümanlara da “muhacir”  denmiştir (Allah yolunda hicret edenler.). İslam tarihi incelendiğinde Mekke’den gelen muhacirler için Medineli Müslümanlar çok büyük fedakârlıklar yapmışlar. Ellerindekileri muhacir kardeşleri ile bölüşmekten çekinmemişlerdir. Dünya tarihinde Medineli Müslümanlar tam bir yardımlaşma örneği sergilemişlerdir. Medineli Müslümanlar hiç çekinmeden, tereddüt etmeden arazilerini, evlerini, hayvanlarını bilumum zaruri malzemelerini Mekke’den gelen kardeşlerine yeterince ikram ettiler, bölüştüler, paylaştılar. Tam anlamı ile onları ortada bırakmadılar ve sahip çıktılar.

Bugün ülkemize başta Suriye’den olmak üzere çeşitli ülkelerden göç eden dini, dili, ırkı, rengi farklı insanlar vardır. Özellikle Suriye’den gelenlerin sayısı milyonları aşmış vaziyettedir. Bizler de kendimizi ensar yerine koyarak onlara muhacir diyoruz. Devletimiz ve milletimiz olarak ellerimizden geldiği kadarı ile yardım ediyoruz. Tabir caiz ise muhacir kardeşlerimizle ekmeğimizi bölüşüyoruz. Elbette ki bizler bunu inancımız gereği yapmaya çalışıyoruz. Tarihte sabittir ki, bütün dünya bir zamanlar Yahudileri ülkelerinden kovarken mallarına, canlarına, namuslarına tasallut ederlerken ve hiçbir dünya devleti o zamanlar Yahudileri ülkesine kabul etmezken; Sultan Beyazıt ve şerefli ecdadımız Yahudileri ülkemize kabul ettiler, yurt verdiler. Dil ve dini inançlarında, sanatta, ticarette tam bir serbestlik tanındı. Osmanlının yaptığı bu iyiliklere karşı dünya genelinde Yahudiler vefa gösterebildi mi, gösterebiliyorlar mı? Yıllardır Filistin’deki zulüm nedir? Zaman zaman İslam âleminin ilk kıblesi, İslam âlemi için çok mübarek olan Mescid-i Aksa’yı İsrail polislerinin potinleri ile basmaları, orada ibadet edenleri tartaklayarak, göz yaşartıcı bombalar atarak kadın, erkek ayırımı yapmadan dışarı atması iyi niyetle, vefa ile izah edilebilir mi? Bunca kadının, bunca gencin, bunca çocuğun şehit edilmesi bir insanlık örneği olabilir mi? Suçsuz nice insanlar sadece Filistinli oldukları ve kendi vatanlarını savundukları için bugün İsrail cezaevlerinde zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyorlar. Dünyadaki insan hakları kuruluşlarından bir ses yok. Gerçek Tevrat insanları öldürmeyin diyor. Ancak ellerindeki tahrif edilmiş Tevrat ise, Yahudilerden başka diğer insanları köle gibi görüyor ve öldürülmelerine cevaz veriyor. Böyle bir din olur mu? Biz inanıyoruz ki, Cenab-ı Hakk’ın kesin bir hesabı vardır. Vakti geldiğinde ilahi hüküm icra edilecektir (Amenna).

Esas konumuza dönelim. Dini kitaplarımızdan okuyup öğrendiğimize göre Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.) Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret ederken yolunun bir noktasında, o zamanki Mekke şehri gözden kaybolacağı bir yerde durmuş; doğup, büyüdüğü Mekke şehrine bakarak şöyle demiştir: “Ey Mekke! Kendi isteğimle senden göç etmiyorum. Allah’ın (C.C.) emri ile hicret ediyorum. İnşallah yine Allah’ın izni, müsaadesi ve yardımı ile ilk fırsatta sana döneceğim” demişti. Belli bir süre sonra Hz. Peygamberimiz (S.A.S.), büyük bir İslam ordusu ile Mekke üzerine yürümüş ve Mekke’yi fethetmişti. Fethettiği Mekke’deki bütün insanlara müslim, gayrimüslim çok adil davranıyordu. Hatta bazı soylu ailelerin evine sığınanlara Peygamberimiz “eman” bile vermişti. Bir nevi dokunulmazlık… Bu arada Peygamber Efendimizin (S.A.S.) şu hadisi de çok önemlidir: “Hubbül vatan minel iman.” yani “Vatan sevgisi imandandır.”

Kısa bir süre önce Hatay’a gitmiştim… Sokaklar Suriyeli gençlerden geçilemiyordu. (Bugün ise ülkemizin hemen hemen her vilayetinde aşırı derecede Suriyeli yaşamaktadır.) Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, çok şükür, Elhamdülillah muhacir, ensar ne demek olduğunu biliyor ve o inanca sahibiz. Son günlerde sadece hükümetimizi, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak gayesi ile bazı mihraklardan yönetilen, bazı basınında mal bulmuş mağribi gibi evirip çevirip gündeme taşıdığı muhacirler için yürütülen düşmanlığı asla tasvip etmiyoruz… Bizler Afrin’de Türk askerinin önünde ÖSO askerlerinin savaştığını biliyoruz. Bazı mihrakların Suriyeliler için yürüttükleri düşmanlık kampanyası da esasında sinsi bir plan. Niyetleri Türk askeri ile ÖSO askerlerinin arasında fitne tohumları ekmek. Hepimizin bu konularda uyanık olmamız lazım.

Benim sadece samimi ve iyi niyetli bir eleştirim olacak, yanlış anlaşılmamamı tüm okuyan kardeşlerimden istirham ediyorum. Yaşlı kadınlar, yaşlı erkekler, hastalar ve çocuklar, savaş anında yaralanan tüm gençler tamam. Onlar bizim için birer muhacir olsun. Biz de onlara ensar gibi davranalım. Yardım edelim, ekmeğimizi bölüşelim. Ancak yaşları 25, 30, 35, 40, 45 olanlar (şayet meşru bir mazeretleri yoksa) doğup büyüdükleri vatanlarında savaş varken niye hicret ediyorlar? Neden vatanlarını adam gibi savunmuyorlar? Neden ÖSO’nun yanında yer almıyorlar? Vatanlarını müdafaa etmeden kaçan kolu, kuvveti ve gençliği yerinde olanlar gerçekten birer muhacir midir? Onlar ülkelerinden kaçacak, ülkelerini savunmayacak; benim Mehmetçiğim, deniz kenarında bir kısım muhacir gençler âlemler yapıp eğelenirlerken, zaman zaman birçok adi suça da adları karışan Suriyeli muhacirlerin vatanlarını korumaya gidecek, maalesef çoğu kere bazı Mehmetçiğimiz şehit olarak, bayrağa sarılı, tabut içinde ülkesine, vatanına dönecek… Neden Mehmetçiğin yanında Suriyeli gençler yok? (ÖSO’ya mensup kardeşlerimizi tenzih ederim.) Bir de Filistin’deki gençlere bakınız… Ellerindeki sapanlarla en modern silahlara karşı koyarak vatanlarını savunuyorlar. Gerekirse şehit, gerekirse gazi oluyor veya gençlikleri İsrail hapishanelerinde vatanları için çürüyor. Ya Gazze’deki gençlere ne dersiniz, her tarafları abluka altına alınmış, en ağır, en zor şartlarda vatanlarını müdafaa ediyorlar, ülkelerinden kaçmayı, muhacir olmayı hiç düşünmüyorlar bile… Değerli kardeşlerim, lütfen İstanbul’un Fatih ilçesine bir gidiniz. Şimdi Arapça tabelalar indiriliyor. Adım başı göze çarpan Suriyeli gençlerin kıyafetlerine, tıraşlarına bir bakınız… Vatanı savaş içinde, memleketleri ateş altında, okulunu, camisini, köyünü, babasının anasının mezarını bırakarak kaçıp Türkiye’ye sığınmışlar. Biz de onları bir muhacir statüsünde karşılayacağız… Neden? Tabii devletin elinde her türlü bilgi vardır.

Bu muhacirler kendileri ile ekmeklerini bölüşen Türklerle, bir muhacire yakışır şekilde diyalog içinde değillerdir. Bazen Suriyeliler kendi aralarında, bazen de Suriyeli gençler ile Türk gençleri arasında itişmeler, kavgalar oluyor. Bunlar da basına yansıyor. Ensar durumundaki biz Türkleri üzüyor. Niyetim kimseyi incitmek değildir. Elimizdeki imkânları elbette gerçek muhacir kardeşlerimizle paylaşalım. Zaten Türk milleti de bunu layığı ile yapıyor. Medeni Avrupa(!) muhacirleri tel örgüler içinde en zor, en ağır, insanlık dışı muameleyle karşılarken, Türkiye, Türkler gerçekten bir ensarlık örneği gösteriyorlar. Aklıma yaşlı Sütçü İmam geldi. Kara Fatmalar, Şerife Bacılar, Nene Hatunlar geldi. Neden onlar kaçıp gitmediler de kanları, canları pahasına vatanlarını müdafaa ettiler?

Bir hususa daha kısa olarak izniniz olursa değinmek istiyorum… Buradan kimseyi hırsız ilan etmiyorum ancak muhacirlerin çok sayıda oldukları birçok bölgede hırsızlıklar çoğalmış? Dilenciler çoğalmış, küçücük kız ve erkek çocuklar hoş gözükmeyen şekilde dilendiriliyorlar. Ne yazık ki, birçoğunun anası babası çalışmak yerine dilenen çocuklarının getirdikleri paralar ile nargileler çekiyorlar. (Samimi olan muhacir kardeşlerimi tenzih ederim.) Gerçek muhacir ruhu taşıyan hırsızlık yapar mı? Bir günlük yiyeceği olan bir Müslüman dilenebilir mi? Milletimiz tüm dünyaya örnek olacak şekilde bir ensarlık örneği veriyor. Muhacir kardeşlerini bağrına basıyor. Cenab-ı Rabbul Âlemin milletimizi hiçbir zaman muhacir durumuna düşüp ülkesini terk etme mecburiyetinde bırakmasın. En kısa zamanda bütün muhacirlerin salimen ülkelerine dönmelerin nasip eylesin. Cümleniz Mevla’ya emanet olunuz.

TEBRİK:

1)                  Doktorumun tavsiyesi ile belimdeki rahatsızlık sebebi ile sıcak kumdan istifade edebilmek için birkaç haftadır Edirne ilimizin Enez ilçesinin Vakıf Köyünde ikamet etmekteyim. Köyün muhtarı iki defa üst üste muhtar seçilen Sayın Alaattin Balcı Beyefendi bir gün beni arabasına alarak: “Ali Bey, vaktin varsa sana köyümüzü gezdirip, âcizane yaptığım hizmet ve çalışmaları göstermek istiyorum” dedi. Muhtarın arabasına bindik. Önce köyün sahiline indik. Köye ait arazide halkın istifade edebileceği bir yer hazırlıyor. Karavancılara güzel bir yer tahsis eylemiş. Halen inşaat devam ediyor, seneye hizmete girecek. Oradan beni köyün mezarlığına götürdü. Köy içi ve mezarlığa giden bütün yollar hep renkli parke taşları ile döşenmiş. Mezarlığın girişinde büyük bir alanı renkli parke taşlarla kaplamış, güzel bir musalla taşı yapmış ve mezarlığa su götürmüş. Kabristanı gezdim. Allah kabul eylesin orada yatanlara Fatiha okudum. Köyün bütçesi öyle büyük bir rakam değil. Muhtarın ifadesi ile bu hizmetlerin büyük bir kısmını bazı firmalara rica ederek yaptırmış. Keşke ülkemiz genelindeki bütün muhtarlarımız parti rozetlerini bırakıp, köylerine bu şekilde hizmetler edebilseler. Akit Gazetesi aracılığı ile ben, Sayın Alaattin Balcı Bey’e tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah diğer muhtar kardeşlerimize de güzel örnek olmuş olur. Onlar da köyleri için kalıcı güzel hizmetlere imza atarlar.

2)                  Enez ilçesinin Büyükevren Mahallesinde esnaflık yapan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun sınıf arkadaşı, değerli dostum, iyiliksever, vatan sevdalısı Sayın Nedim Çirozlar Beyefendiye gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverlik için; Vakıf Köy’de bulunan Yeşil Belde Kooperatifi Başkanı Sayın Hasan Balcı ve yönetim kurulu arkadaşları Sayın Selman Güngör ve Erdoğan Yücel Beylere yaptıkları hizmetlerinden dolayı, Sayın Basri Şen ve eşine yakın komşu olarak bize gösterdikleri hüsnü kabul ve yardımlarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Sezgin Sezgin 1 ay önce
  Ali amca, lafı o kadar çok eğip bükmene lüzum yoktu. Doğrudan "Suriyeli erkekleri gönderelim, vatanlarını savunsunlar" deseydin seni ayakta alkışlardım. Anteplisi, Maraşlısı, izmirlisi vd kaçtı mı? Yok.Bizim dedeler savaştıysa, Suriyeli erkekler de savaşsınlar. Canımıza tak etti.
 • bizim apdibizim apdi1 ay önce
  yazar arkadas, milletin akliyla dalga geciyor. birincisi canakkale savasinda suriyeli arap yoktu.. halep.tenrakka.dan gelmis cok az sayida türkmenler vardi. 1nci dünya savasi sadece canakkalede olmadi. hatta .maras antep. gibi vilayetlerimizden dahi canakkalede savasan yoktu. cünkü onlar kendi vilayetlerini savunuyorlardi. o günkü ulasim sartlarinda gelmeside mümkün degil. genelkurmayarsivi herkese acik- 2005 senesinden sonra canakkale sehitliginde yapilandüzenleme , yalan ve düzmece iceriyor. mezar taslarina.filistin. yemen. sam ,bagdatyazmalari- siyasimenfaatlari icabi. sayin yazaristerse 2005 öncesi canakkale sehitligindeki mezar taslarini bir incelesin, en önemliside. ensar edebiyati yapacagina evine 3 muhacir aileyi alip beslesin elini tutanmi var. lakin benim verdigim vergilerle ensarcilik. yapanazehir zikkim olsun- kör kurusuna kadar zehir olsun
 • MesutMesut1 ay önce
  Peygamberimiz zamandaki muhacirlerle şimdikilerininyüzde80 aynı değil suriyeli erkekler gitsinler savaşsınlar . İran rusya esada nasıl silah veriyorsa türkiyede suriyelileri eğitip hertürlü silahı verip geri göndermeli . Biz kendi memleketimizde onlar kadar rahat piknik gezi sefa yapamıyoruz. Eli silah tutan tüm suriyeliler eğitilip silahlandırılıp geri gönderilmeliALLAH düşmanın silahı ile silahların diyor abd iran rusya kaç tır gönderiyorsa bizde gönderelim . Gelelim pakistanlı ve afganlılarazibık gibi delikanlılartamamını geri göndermeli devlet . Afganistanda türkmen özbek türkleri varonlardan gelmek isteyenleri aileleri ile birlikte alıp güney doğuya ve dogu anadoluyapkk ya destek veren bölgelereyerleştirilmeli bir kısmınıda korucu yapmalı . Ensarlıgında birsınırı var muhacirligindebir edebî adabıvar . Burda kalan suriyelilerimüslüman türk toplumuna kısa sürede adapte etmeli .
 • ErdemErdem1 ay önce
  Sayın Yazar,Birinci Cihan Harbi'nde, Çanakkale Savaşı'nda o insanların dedeleri de bizim için savaştılar. O zaman Türk insanı olarak bizlerin onlara bir vefa borcu var.Dilencilik yapıyor diye küçümsediğiniz insanlar arasında okuduğu okulları birincilikte bitirenler var. Zaten eğer istersen vermeyebilirsin, yardım etmezsin ama Cenab-ı Allah (c.c) Duha Suresi10. ayette 'Dilenciyi de azarlama.' buyuruyor.Nargile içiyorlar diyorsunuz ama siz hiç bizim kendi gençliğimizin ne hale geldiğini, getirildiğini görmediniz mi.Savaş farzdır ama gavura karşı.Müslüman Müslüman'la savaşamaz. Eli silah tutanlar gitse kimle savaşacak. Ülkede iç savaş var. Kaldı ki seferberlikte de benzer olaylar yaşanmış. 'Son tanıklar' belgeselini izleyiniz.Kaldı ki sözde Yahudi Devleti Arapça kanallardan bir tanesinde bir gönderi paylaşmış. 'Tel Aviv'de deniz çok tatlı'Mültecileri denize girerken, nargile içerken çekmişler.Müslümanlar arasında etnik kimlik, sahte mezhepçilik çıkararak birbirine kırdırmak İngiliz'in masonun siyasetidir.
 • Oc57 yue hiOc57 yue hi1 ay önce
  Devamen;Geçen sene bir iş için Istanbul a gittim.Metrodayiz Fatihten Aksaray a ordan Esenlere yanılmıyorsam metroyla.Emin olmak için birine sordum nerde inmeliyim aktarma nerde.Adam nere gideceğimi sorup ne ne yapmam gerektiğini söyledi.Ama Türkçesi farklı bir aksan şive yabancı, memleketi benden iyi biliyo.Isi gezmekte ondan hocam.Genc adam,Suriyede savaş var kaç Turkiyede savaş var kaç. Eeee erkekliğin %99 u..... Yeni yılda 43000 borcum vardı.25 falan kaldı.Arabam arızalandı yari fiyatına verdik ,resmi borçları vardı maliye sigorta vs.Borcun bir kısmı büyük kısmı havaya açıldıysa ihtiyaç kaynaklı olanıda vardı.Aylik ihtiyaç ve ödemelerin 2800 u bulur.Asgari ücret yetmez.Sigorta eksik mecburum günlük çalışmaya 110 tl gibi bir bedel.Oyun kıraathanesi (kumarhane) de.Zamaninda oynasamda o ortamı sevmiyorum insanların hali siması itici ,acınası haller.Severek değil mecburum.Zaman zaman takiliyorum öylesine.Yillardir vakit namazı yok bir yıldır yaklaşık niyet ederim.Alti tophane üstü şişhane olmaz.Allah kabul ederse halim ona malum, kaza ederim vaktinde kılarım elden gelence.Yaş kırktan fazla yörense asgari düğün 60 /70 I bulur.Eksilerdeyim....Evlenemememin kendimdenhatalarimdan kaynaklanan sebeplerde var.Kulli iradenin etkisi var da denebilir hususi bir konu.Duygu sömürüsü yapanı da yapmayıda sevmem kendimi bileli.Maksat kıyas.Ulkede benden beter olanlarda var ama elin oğlu ekmek elden su golden...Zatien şikayetimi Allah a ederim.Yardim istediğimde benden büyük, emsalsiz vasıflara sahip sıfatlara sahip olmalı Birde sigaraya 3 tl zam gelmiş,6 ayda %50 zam. Devletin vergi gelirine ihtiyacı var.Ikinci yanal sebep R.Cumhur sigarayisevmiyo.Icenlerin zevkine içtiğini sanıyor.Boyle düşünenler 15 20 gün içsin biyolojik süreç tamamlasın bıraksın sigarayı.Bunun psikolojik boyutu var reflex boyutu var,davranışsal etkilenme gidilme boyutu var.Birakamamak için çok sebeb var. Yine hayırlısı.
 • Iz3u r9gvdIz3u r9gvd1 ay önce
  Adil olana can hazır.Adalet uğruna....Onlar muhacir değil ortada Islam davasında yok diye yorum yapacaktık ki çalışmamızın sonlarına doğru söyleyeceklerimi söylemişsiniz.Insan doğruyu söylerken çekinmemeli,güçlüden korkarak,kendine ve yakınına acıyarak.... Peygambere ve benzerlerine dokunmasa Allah gücenmese,yörense eskiden söylenen "40 arabın aklı bir incir çekirdeğini dolmurmaz"deyivercemHainliği akilsizligindan akilsizligi nefs düşkünü olmasından.Disarda onlar için savaş gün gelsin bir de onlarla savaş.Genelde insanlar özelde bazı ırklar hakkında önyargıların vardır.Bazilarinin Kuranla paralel olduğunu tespitlemisimdir.Islamla tamca tanışmasana öyle idimTürk yalnızdır dostu Allahtir denilince ırkçı derler.Saldirisiz savunuyu ırkçılıkla bağdaşmayan bence Türk değildir.Aktarılmak istenen çok şey var ,ifadelerimi açamıyorum olanaklar sınırlı dolayısıyla ifadelerimin hakkımda önyargılara sevebilme olasılığı kuvvetli. Hayırlısı..
 • Mehmet Mehmet 1 ay önce
  Muhacir mekkeliler gibi olur.Suriyeden gelenler 1915 ermenisi,esedcisi en önemlisi namazsız insanlar.Sadece yiyor, 3 er 3 er evleniyor ve çoğalıyorlar.Muhacir olmak sadece hiç ile olmaz
 • CELİL CELİL 1 ay önce
  SAYIN ERDOĞAN HER SEFERİNDE İSTANBUL'AAŞIĞIM DER.FAKAT ERDOĞANIN İSTANBULAYAPTIĞI KÖTÜLÜĞÜ KEFERE GELSE YAPAMAZ.YATAY MİMARİ DEDİ HER TARAFI KULE DOLDURDU. ENSAR PALAVRASIYLAİSTANBUL ŞAM ' ADÖNDÜ.SOKAK'LARMETRO'LAR SAHİLLER BERBAT OLDU.EMİNÖNÜ FATİH ESENLER BAĞCILAR HEPSİ SUREYEDE BİR SEMT OLDU.ALLAH BAŞIMIZDAN BU AKP BELASINI TEZ VAKİT ALSIN İNŞALLAH.
 • Mehmet Ay Mehmet Ay 1 ay önce
  Sayin yazar, AKP li vatandaslar her aile bir suriyeli aileyi Yanina alsa türkiye sorular cözülür.AKP li vatandaslar, biz kefenimizi giydikte geldik diyorlar.Ensar muhacir konusunu konusarak islam ve ümmet birligini savunuyorlar.Bak bir suriyeli aileyi evine alsin sevabina sevap katarak öbür dünyasini kurtarir.Hadi hep beraber AKP li kardesler su ise bir el atip sorunu cözsünler.
 • AhsenAhsen1 ay önce
  1-Bizim askerimiz orada sehit olurken suriyeli genclerin burada fink atmasi izah edilemez 2-Hoca tüm dünyadaki Yahudilerin kovuldugunu söylüyor ozaman neden halen dünyanin hemen her ülkesinde yahudi var bu dogru degil,sevilmeyen bir millet olduklari kesin(bizi ne kadar seven varki)fakat s.ikinci beyazitin ülkeye kabul ettikleri ispanya yahudileridir Hoca biraz daha okur arastirirsa iyi eder
 • Mesut SarpMesut Sarp1 ay önce
  Diger akıllı ülkeler bu insanları iceri almazken biz üstüne bizden gidenleride toplayıp toplayıp geri getiriyoz. Allah bu hükümete akıl ve izan nasib eylesin. Hükümetin yaptıgı düzensiz plansız Suriyeli siyasetini ensar filan gibi dini kavramlarla duygu sömürüsüne alet etmek ve islamla ahenk icinde görmek bence duygu sömürüsünden öte gitmiyor. Dünyada 22 Arap ülkesi varken bu görev Türkiyenin filan olamaz. Davranın bi an önce vatandaşlık filan vereceginize Suriyelilere dönüş planları yapıp derhal uygulamaya gecin. Yoksa muhalefet partileri Suriyeli rezaletlerini programlarina alıp hükümete duman attıracaklar.
 • Amet Amet 1 ay önce
  Tebrikler yazan rakadasa yuzde yuz katiliyorum akit gazetesi suriyelileri hic elestirmezdi onlarne yapsa gormemezlikten gelirlerdi he birde bunlar bayramda ulkelerine donuyolar sonra geri geliyolar madem ulkelerinde savas var bu nasiloluyor anlamis degilim birileri sanirim bizi salak yerine koyuyor
 • TebriklerTebrikler1 ay önce
  Sonunda sizden biri Suriye li sorununu anlamış , ... bu da gelişme , düşünün korkmayın sorgulayin

Günün Özeti