• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Ahmet Maranki
Ahmet Maranki
Stratrajik Oyunlar
TÜM YAZILARI

Zilhicce ayı ve Arefe’nin fazileti!

14 Haziran 2024
A


Ahmet Maranki İletişim: [email protected]

 

Sözlükte “hac ayı” anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın son ayıdır.

Zilhicce ayı Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen hac aylarından biridir. Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. 

Zilhicce ayı hac menâsikinin ve Kurban Bayramının idrak edildiği günleri içinde barındırır. 

Zilhicce’nin onuncu günü ise sevinç ve coşku günleri olan Kurban Bayramı başlar. 

Müminler bu kıymetli vakitlerde kardeşliğin gereği olarak gönüllerini birbirine açar. İçtenlik ve samimiyet nişanesi olan kurban ile kazanılan Allah’a yakınlık, kurban etlerini paylaşmak suretiyle kullar arasında da yakınlaşmaya dönüşür. Kurban Bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder. 

Bu ayın onuncu gününe “nahr/zebh günü”, on-on ikinci günlerine “eyyâm-ı nahr” veya aynı günlerde hacıların Mina’da bulunmaları sebebiyle “eyyâm-ı Minâ”, on bir-on üçüncü günlerine de “eyyâm-ı teşrîk” adı verilir. 

Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sadık arasında Arafat vakfesi yapılır. 

Zilhiccenin sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” günü olarak bilinir. 

Onuncu günü ise Kurban Bayramının birinci günüdür. 

İslam âlimleri;

Fecr sûresinin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on gecenin zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu görüşündedir (Şevkânî, Fetḥu’l-ḳadîr, V, 432). 

İbn Abbas’ın, Bilinen günlerde Allah’ın ismini zikretsinler” âyetinde geçen (el-Hac 22/28) “bilinen günler” ifadesini de zilhiccenin ilk on günü veya teşrik günleri diye yorumladığı nakledilir.

Hz. Peygamber (sav) büyük bir müjde vererek “Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur.” (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 61); 

“Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin” buyurduğu nakledilir. (Şevkânî, Neylü’l-evṭâr, III, 354). 

AREFE GÜNÜ!

Arefe, Bayramın müjdecisidir. 

Günümüzde arefe, bayramın bir önceki günü olduğu için dünyalık telaşların en yoğun olduğu bir gün olarak yaşanmaktadır. 

Oysaki arefe insana verilen en kıymetli vakitlerden biridir. Bugünler ibadet ve affedilme günleridir. Hacıların Arafat’ta “Lebbeyk (Buyur Rabbim)” diyerek dil, ırk, ten ayırımı yapılmaksızın bir araya geldiği mahşer gününü hatırlatan, kulluğun Allah Teâlâ’ya dualarla, telbiyelerle arz edildiği en kıymetli zaman dilimidir. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır.” (Beyheki)

“Allah Teâlâ, arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.”

Allah Teâlâ bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini Peygamber Efendimize (sav) bildirmiştir. Rahmet kapılarının açıldığı dört mübarek gece şunlardır:

1. Fıtr (Ramazan) Bayramı gecesi,

2. Kurban Bayramı gecesi,

3. Terviye gecesi (Zilhicce ayının 8. gecesi),

4. Arefe gecesi, (Isfehani)

Arefe gününü ve gecesini ibadetle geçirmek çok faziletlidir. Saadet-i Ebediyye’de arefe gecesini ibadetle geçirenin cehennemden azat olacağı söylenmiştir!

İslam âlimlerince makbul olan rivayetlere göre Arefe Günü Yapılması Tavsiye Edilenler:

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı Şerif okunması ..

Tavsiye edilmiştir!

Arefe günü yapılacak dua ve zikirler

Mübarek geceleri idrak eden mümin bu gecelerde nafile veya kaza namazı kılar, Allah’ı tesbih eder, Kur’ân okur, dua ve niyazda bulunur.

Peygamberimiz (s.a.s.); “Duaların en faziletlisi, arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz;

Okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.” Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye kâdirdir” sözüdür buyurmuştur.

AREFE, Hac ibadetinden bir önceki gün olması bakımından oldukça önemlidir. 

Peygamber efendimiz (sav)’den en çok zikredilen hadislerde de bugün içerisinde yapılan dua ve ibadetler kişinin günahlarından arınmasına vesile olur. 

Arefe günü, Müslümanların ırk, etnik köken ve mezhep gibi ayrımlara takılmadan bir arada bulunduğu ve ibadet ettiği Hac vazifesinin müjdecisi niteliğindedir.

Gelin bu müjdelerden rahmet ayında “Zilhicce’nin son on gününde arefede” duaların kabul olduğu bu günlerde Allah’ın rahmetine sığınalım!

Salı günkü bayram yazısında buluşmak üzere;Rabbim hac vazifesini yapanların Hac’cını, yardımlaşma ruhuyla kesilen kurbanlarını, yaptıkları ibadetleri esaret altında ve soykırım uygulanan bütün insanlığın ve Türkistan’da Filistin’e kadar dünyadaki bütün dünyadaki bütün mazlum Müslümanların daha özgür ve insanca yaşayabileceği nice bayramlar dileğiyle Rabbim ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin âmin!

WhatsApp bilgi hattı: 0530 200 00 96

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23