“Zafer kazanmak” ya da “muvaffakiyet” üzerine!

15 Mayıs 2019 Çarşamba

Her Mü’minin Kur’an-ı Kerim’deki ‘Hızlân’ ve ‘Tevfîk’ kelimeleri üzerinde ciddi anlamda düşünmesi gerek. Hemen herkes “Başarı” ve “Kazanmak”tan söz ediyor. Durun hele bir, siz kim oluyorsunuz ve neyi kazanıyorsunuz!? Belam! O “lanet olası” öyle diyordu! Belasını buldu. Oysa o aynı zamanda Hz. Musa ve Harun’dan sonra Tevrat’ı en iyi “bilen”di! Şu veliahdın fetvacısı Sudeysi de benden daha güzel Kur’an okumuyor mu!

Okuyan ve düşünen kaç kişi kaldı! “Bel’am”ı hatırlayın. Onun kazandıkları kendi aklı ve çabalarının ürünü idi değil mi!? Promete de Tanrıdan ateşi çalmıştı!? Mitolojiyi hatırlarsanız, sonra “Pandora’nın Kutusu”nu açınca olan olacaktır.

Bakın bu konu sadece siyasetle ilgili değil, iş dünyası, okul, sporcular, herkesi ilgilendiriyor.

N. Demirkol ve M. Karatay konuyla ilgili bir makalesinde şu tesbiti yapar: “Tevfîk’in olmadığı yerde hızlân, hızlân’ın olmadığı yerde tevfîk vardır. Bu iki kelime birbirinin zıttıdır. Karanlık ve aydınlık gibi. İki kelime de Kur’an’da kullanılmaktadır. Tevfîk’in neticesi başarı, hızlânın neticesi ise mağlubiyettir. Tevfîk’in ve hızlânın neticesi Allah’ın iradesine bağlıdır. Tevfîk ve hızlân hem kâfir için hem de Müslüman için geçerlidir. Allah, her insan için çalıştığının karşılığını vermektedir. Fakat muvaffakiyeti vermesi veya hızlânda bırakması O’nun iradesinde olan bir durumdur.”

Hızlân kelimesi engellemek, alıkoymak, muaveneti kesmek, kendi haline bırakmak, rezil olma, aşağı düşmek, kişinin kendisine yardım edeceğini zannettiği kimsenin onu terk etmesi, ihtiyaç halinde yardımın kesilmesi, gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak da ‘Allah’u Teâlâ’nın isyankâr kullarına karşı yardımını kesmesi, onları kendi haline bırakması’ şeklinde tarif edilir.”

Kitapta yazmıyor mu: “Allah size yardım ederse, size galip gelecek kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah’a tevekkül etsinler.”

Daha önce de yazdım: Hz. Lut, Hz. Nuh başarısız mı idi? Ebazer acından öldü, karısı da. Yezid, İslam toplumunu zenginleştirdi. Allah’ın arslanı, ilmin kapısı ehli beytin kaynağı Hz. Ali başarısız mı idi! Hz. İsa da başarısızdı değil mi!? Hz. Yusuf 7 yıl başarılı gitti, 7 yıl başarısız!?. Evet, Allah bizi mallarımız, canlarımız, sevdiklerimizle kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir. Allah serveti ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirip çevirecektir. Her toplum layık olduğu gibi idare olunacaktır. Biz kendi hakkımızdaki hükmümüzü değiştirmeden, O bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. Hayır da, şer de O’nun rızası içindedir. Biz O’nun rızasını isteyeceğiz. Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde O, hayır murat etmiş olabilir. Biz bilmeyiz Allah bilir. Eğer biz O’nun rızasını ister ve o yolda ilerlersek, yaptığımız hiçbir şey kaybolmayacak, karşılığını bulacaktır. Değilse “Allah işlerimizi sarp dağlara sardıracak”. Bu arada Allah, cahil ve zalim topluluklara yardım etmeyecek. O’nun ipini bırakanların O da ipini bırakacaktır.

Eğer Allah’ın emirlerine muhalif hareket eder ve Allah ile Resulüne itaatten uzaklaşırsak, Allah, bizi “hızlân”da bırakır. Yani yardımını keser ve bütün mahlûkat toplansa da bizlere yardım edemezler. Allah’ın “hızlân”da bırakması ise helak olmak demektir.Zafer” ve “başarı” tamamen Allah katındandır. Allah’ın yardım ettiği kimse için yenilgi söz konusu değildir. “Hızlân”da bıraktığı kimseler ise zafer ile tanışmaları mümkün değildir!.

Halid b. Velid’i hatırlayın. Hz. Ömer, Halid’i, “zaferi neredeyse Allah’tan değil, Halid’den bekliyor olacaklardı” diye azletmişti. Bakara suresinden Talut-Calud kıssasını okuyun. Güçlü komutanlar, güçlü ordularınız olsun, ama zafer onlarla mutlak kazanılacak değildir. Allah nice küçük topluluklara büyük ordular karşısında zafer vermişti. “Kuyudaki Yusuf’u Mısır’a sultan eden Allah” dilediğinde muhayyerdir!

İsra Suresinde ise “hızlân” kelimesi Allah’ın affetmeyeceği, insanın haysiyetine ve fıtratına yakışmayan, Allah’tan başkasını ilah edinenlerin kınanmış ve yardımdan mahrum bırakılacağını ifade edilmektedir. Yetimi görüp gözetmeyenler, zulmeden, cahillik eden, iftira atan, gıybet edenler, ‘münafık’lar, ‘kafir’ler, ‘fasık’lar, ‘müfsit’ler de Allah’ın yardımından, ihsan ve bereketinden mahrum bırakılacaklardır. Bunların yeniden yardım alabilmeleri için tevbe etmeleri ve hallerini düzeltmeleri gerekecektir. Mesela, kitapta “Allah ile birlikte başka ilâh daha edinme! Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın” denilmektedir. “İlah edinme” bir başkası ve/veya kendi heva ve arzusunu Allah’ın rızasının önüne koyma halini ifade eder. Bakın kitaba:Eğer ulûhiyette ve ibadette Allah’tan başkasını İlah edinirsek zemmedilecek ve Allah’ın nimetinden mahrum bırakılacağız. Kitapta bize misal verilmedi mi: “Bak nasıl, elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir musibete uğradılar, sonra sana geldiler, ‘Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik’ diye Allah’a yemin ediyorlar.” 

Hz. Şuayb (a.s) “Muvaffakıyetim Allah’ın yardımına bağlıdır” der. Kitap buna şahiddir.

Evet, Allah yeri gelir gök orduları ile de destekler bizi. Yeri gelir, yaptıklarımızın karşılığını 10 katı, 100 katı, hatta 700 katı ile “ihsan” da eder.

Ramazan’dayız ve siyaset konuşuyoruz. Herkes kazanmaktan ve başarıdan söz ediyor ve sanki her şey kendi ellerindeymiş gibi. Siz kazanmayı ve başarıyı bir kenara bırakın. Değil mi ki, size hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde hayır olabilir. Bunu siz de bir başkası da bilemez. Siz “Hayırlısını”, “Allah’ın rızasına uygun olanı” isteyin. Ve “Rabbim bizi sabredenlerden, şükredenlerden ve direnenlerden bulacaksın” deyin. Dualarınızla Allah’a (Haşa) akıl vermeyi, O’nu ikna etmeye ve O’na bazı şeyleri hatırlatmaya çalışmayın. Sonra gazaba uğrayanlardan olursunuz. Elbette “başarısızlık” ya da “kaybetmek” değil arzumuz. Biz doğru bildiğimiz yolda çalışalım. Bakın sonuç ne olursa olsun, siz Allah’ın rızasını gözeterek, doğru yönde ileri doğru hareket ettiyseniz, aslında siz kazandınız. “Rıza”yı kazandınız ve bu kazanç daha iyidir. Kim zerre kadar bir iyilik ya da kötülük yapmışsa, karşılığını görecektir. Sonuçta mahzun da olmayacaksınız.

Siyasete soyunanlar usul ve esas olarak keşke bu kuralları okuyup, anlayıp, ona göre çalışsalar. Yoksa Allah’ın rızasına adanmamış hiçbir eylem sebebi ile sonuç ne olursa olsun, size hayrı yoktur. Şüphesiz O’nun rızasına ancak O’nun gösterdiği yolda gidilir. “Kem alat ile kemalat olmaz”. Eğer böyle yapıyorsanız, tekrar söylüyorum, seçim sonucu ne olursa olsun, siz kazanacaksınız! Tekrar hatırlayalım: Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir.

Bize düşen adil şahidler olmaktır. Verdiğimiz sözde durmaktır. Bir topluluğa olan düşmanlığımızın bile bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmemesidir.

Bu uyarılarım yarın da devam edecek. Dikkat: Ramazan ayıdır. Bugün de, bu işte yine imtihan oluyoruz. Unutmayın, tek başına “iyi niyet” sizi kurtarmaya yetmez. Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı olacağız. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da. Bu konularda yapıp yapmadıklarımızla ya kendi cennetimize sırtımızda tuğla taşıyacağız, ya da kendi cehennemimize odun! 

Allah’ım, bize Hakkı Hak, batılı batıl göster, sıratı müstakime ilet, nimet verdiklerini yoluna, gazaba uğrayanların değil. Bizi rızanın tecellisinin vesilesi kıl! (Amin) Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Sıla sıktın amaSıla sıktın ama5 gün önce
  Sus Sıla kadere rıza ve sen... O zaman neden seçilmiş adamın arkasından bu kadar atıp tutuyorsun.. Samimi değilsin işine göre davranıyorsun...
 • MisafirMisafir5 gün önce
  Zatı muhteremlere soruyorum sünni olduğu söylenen Hz.Yezit nasıl ölmüştürgece vakti bendeki de merak işte.
 • Helal sanaHelal sana5 gün önce
  Yazının özeti: müslümanız diye haksızlık yapamayız, iftira atamayız, yalan söyleyemeyiz. Sizler bir konuda iyi niyetlisiniz diye alicengiz oyunları yapamazsınız. Yoksa yallah cehenneme demiş. Doğru demiş. Hala bazı meczuplar, Abdurrahman Bey'e kuranı anlatıyor diye fetöcü diyorlar. Sırf işlerine gelmediği için, sırf muhalefet yaptığı için, sırf hesaplarına gelmediği için. Sizin müslümanlığınız ancak bu kadar. İslama en büyük darbeyi siz vurdunuz. Abdurrahman Beye de geç de olsa hakkın yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Malum bu günlerde hakkı konuşmak dışlanmanız için yeterli. Yazık.
 • Fatih Fatih 5 gün önce
  Sevgili yorumcular ve Sayın dilipak.... Bizim yani Müslümanların hali kuyudaki adamın haline nekadar da benziyor. Kuyudan kurtulmak isteyen kuyudaki adam, kuyuda kalarak kuyudan kurtulmaya çalışıyor. Ve kuyuda olmasının tüm suçlusu ona göre diğerleri. Sen yazmaya devam et sayın. Dilipak.
 • FaikFaik6 gün önce
  Üstat nicin hile yapan rüşvet alan calan çırpan larla ilgili kesin hükümleri bildiginiz halde yazmazsınızda illa bizden olsun diye cabalarsınız.iman ve itikat nerde kaldı.
 • SılaSıla6 gün önce
  "Biz Allah'ın kaderinden razıyız..." Bize düşen; SAhabeninVE din büyüklerinin; kendi aralarındaki ihtilaflara; hakemlik etmek ya da ihtilaf olmak, ya da şerh düşmek değil; ancak itaat etmektir.Bedir harbinde, kaç tane Yezid isimli ashab şehit düşmüştü??? Müslümanlara halifelik etmiş birinin ardından kötü sözler konuşamayız... Hazret sıfatını kullanmakta ısrarlıyım. Şimdiki YEZİDLERİN-reislerin yediği naneler 1000000i geçti. Hâlâ müslümanlık davasındalar. Hz muaviyenin oğlu da hata yapmış, beşerdir, olabilir. AMA bu şimdikilerin yaptıklarının yanında deve de kulak kalır. Sonuçta Allah c.c ile savaş yapmadı, hz. peygamberimiz s.a.v. ile de......... Peygamber neslinin; diğer müslüman nesillerden ne üstünlüğü olabilir? ÜSTÜNLÜK sadece TAKVA iledir. Bendenizin de, hoşuNa gitmiyor, peygamber nesline gösterilen-yapılan hürmetsizlik AMA dedim ya; "Allah'ın kaderinden razı olmak gerekir."
 • Ahmet ÖzAhmet Öz6 gün önce
  Çaban varsa,Allah'ın yardımı da vardır.Bazan Allah'ın yardımına çaban da yetmez.Güçlü Muaviye karşısında Allah'ın nusretini dilesen de fayda etmez.En güzel,görkemli saray benzeri camilerle ülkeyi tezyin etsen,adalet,hak,hukuk,yerini adaletsizliğe,haksızlık ve hukuksuzluğa terk etmişse,okunan ezanların,verilen selaların,getirilen tekbirlerin de kıymet-i harbiyesi yoktur.İsteseydi Hz.Peygamberimiz,saray da,görkemli mescidler de yaptırırdı.Kendi nefsinizde yaşayamadığınız İslam'ı,bir başkasının yaşayabilmesinin ortamını hazırlamalısınız.İhtiyat akçelerimiz hazineye aktarılıyorsa,tulumbada su bitmişse,sosyo ekonomik felaketlerin eşiğindeysek,Ulü'l-emr ya da Emir-i'l-Mü'miniyn,reayasını unutmuşsa,yükünü doğrultmuşsa,İslam'ın yüceliğinden bahsetmesi neye yarar?Yunus Emre safiyeti ve yaşayışı ile halkının içine koruma ve eskort olmadan girebilen bir Hz.Ömer ve adaletini arzularız ki,inanan da,inanmayan da,hak gaspına uğrayamasın.Allah,güneşi yaratmış.Güneşin ışığından her beni adem yararlanıyor.Rahmetini yağdırırken cömertçe davranıyor;dost düşman kim olursa olsun yararlanıyor.Hak'kı Hak biliriz,batıl'ı batıl.Karanlığın gitmesi için,güneşin doğması gerekir.O güneş,o rahmet,siyasi iktidar elitlerinin gönüllerinde varsa eğer,bir fayda sağlar.Yoksa,Kerbela'larda mazlum olanların imdadına kimsecikler yetişememiştir.Önemli olan Kerbela'yı yaşatmamaktır.Siyasetin,siyasetçinin de amacı bu olmalıdır.Hak,niye dünyaya egemen olamıyor?Hak,hukuk,adalet varsa bir ülkede,o ülkenin insanları refahı yaşarlar,içlerinden Hz.Ebubekir'ler çıkarırlar,Hz.Ömer'ler çıkarırlar.Yoksa eğer,kapıda Muaviye ve Yezid karakterliler nöbet tutar.Hak'kı Hak bilen ve gören reaya,Ulü'l-emrinin de Hak'kı Hak bilmesini,görmesini ister.Tek taraflı olmuyor.Emirle,yasa çıkarmakla,KHK ile de olmuyor.Tıpkı enflasyonun emirle düşmediği gibi.
 • erhanerhan6 gün önce
  verdiği örneklerle ,dolaylı yollardan vermek istediği mesaj: AKP ye vermeyebilirsiniz
 • Ali ile AyşeAli ile Ayşe6 gün önce
  Herkes birbirini fetöcülükle suçluyor besleyip büyüttünüz zamanında ayrılmaz bütündünüz geceler yapar fethıyeler düzerdiniz dinle siyasetın ayrılması bu yüzdendi işte politika dine bulaşmayacak kadar kirlidir günümüzde bazı kesimlerde güç ve zenginlik için yapılmaktadır
 • Nurcan SapmazNurcan Sapmaz6 gün önce
  kalemine yüreğine sağlık
 • Bir nasihatBir nasihat6 gün önce
  Sıla hem şeyhlere taparcasına bağlısın hem de her yorumunda Erdoğan düşmanlığı yapıyorsun... Bu hareketinle fetöcü sonucu çıkıyor. Bil istedim...
 • GakkoşGakkoş6 gün önce
  Sıla rumuzuyla yazan arkadaş. Sen tam süzme bir Fetocusun.Ama boşuna uğraşmaýın Reis i yedirmeyiz.Memleketiniz ABD ye gidin.
 • sılaya soruyorumsılaya soruyorum6 gün önce
  Birisi Müslüman olup İslam için savaşan büyük komutan digeri Peygamber Efendimizin en sevdiklerini katleden cani nasıl bir tutabilirsiniz sizin evladınızı torununuzu katletseler yınede severmisiniz cani katilleri
 • Ali ile AyşeAli ile Ayşe6 gün önce
  Sayın Dilipak kitaplarınızın çogunu okuyanköşe yazılarınızıda çoktandır takip eden aynı partiden olmayan okurunuz olarak sonbirkaç haftadırki yazılarınızda bir pişmanlık günah çıkarma görüyorum kimleri indirekt eleştirdiginizi biliyoruz merak edıyorum ikaz yada eleştirilerinizi direkt bu insanlarla konuşabiliyormusunuz? Buradaki yorumları okuyorsunuzdur ne düşünüyorsunuz acaba keşke cevap yazsanız.Zulmü yapan babanda olsa mazlumdan yana olun sözü sızınle bütünleşti söyleşilerinize gelen tanıdıklarımdan duyuyorum.Bulundugunuz gazetede ve dıger yandaş görsel ve yazılı basın şuanda o konumda iftira yalan gıybet kim daha çok yalakalık yapacak yarışında tartışma programları küfür kavga bas bas bagırıyorlar yazınızın son bölümüne zıyaden neden istifa etmiyorsunuz? Yezid İslamı nasıl zenginleştirmiş Ehli beytin kökünü kazıyarakmı?Hiç bir Müslümanın Sevgili Peygamberimizin çok sevdigi torunlarını katleden yezidi sevecegine inanmıyorum.Benim çocugumu torunumu katledeni ben nasıl sevebilirim.Yorumcunun biri hz yezid yazmış digeri suudlar yezidi sevmemizi emreder yazmış.suudlar kimmiş bana emredecek
 • Ahmet 61Ahmet 616 gün önce
  Dilipak doğru söyledi...bu yazıdan bile huylananvar...anlamak zor..ozaman şöyle diyelim.Cümle alem doğridir sem doğri isenBulunmaz doğruluk sen eğri isen
 • kuzumkuzum6 gün önce
  davudiler bu yana
 • SılayaSılaya6 gün önce
  Nasıl bu kadar eminsin Sıla. Kimse kimseye dil uzatmamalı orası kabul ama ehli sünnet alimlerinin bile ihtilaf ettiği Yezid konusunda nasıl bu kadar eminsin acaba?? En iyisi ne hakaret edilsin ne de hazret sıfatı verilsin. En doğrusunu Allah bilir.
 • SılaSıla6 gün önce
  Hz. Peygambere dil uzatmak nasıl bir alçaklık ise; "Sahabe-tabiin-tebei tabiine" de dil uzatmak aynı şeydir. İnsanlar bilmediği şeylerin peşine düşmemeli. Bildiğim bir şey var o da;_____ hz. YEZİD; günümüzün, iki kuruşluk müslümanlarından-Reislerinden kesin daha imanlıVEmüslümandı... Bendeniz için; hz. halid bin velid ne ise; hz.YezidVhz.Muaviye de odur. Sahabelere aslaaaaa saygısızlık yapılmaz.
 • Mustafa Mustafa 6 gün önce
  Allah aşkına sahabe gibi Kuran ane zaman başlayacağız!? Sahabe okuyup anladığı ayeti hayatımına uygulamadan başka ayet ezberlemez dik
 • has hushas hus6 gün önce
  ünal bey yok müslüman abd petriyotları olmadı irranın füzeleri ile kazanacağız
 • HiraHira6 gün önce
  Bence yazar Yezit döneminde paraya kavuşan zenginleşen Arap Emevi döneminin zahiren iyi gibi gözükse de gerçekte şer olduğunu belirtmek istemiş. Açlık çeken Ebu Zer'e başarısız mı diyeceğiz diyerek bir gerçeği dile getirmek istiyor. Biliyorsunuz ki günümüzde zengin ya da makam sahibi olmak halkın gözünde çok büyük başarı örneği. Yalnız halk o kişinin kazandığı servetin haram olup olmadığına bakmıyorlar sadece görünüşe bakıyorlar. Oysa Allah için Karun kadar zengin bile olsan haksızsan ve imanın yoksa hiçsindir. Bir müslümanın bakış açısı da böyle olmalıdır vesselam.
 • has hushas hus6 gün önce
  adem bey belge istiyorsan saatee ver sağlam olsun diyorsan onun bağlı olduğu hp ye ver sizi kesin cennete götürür
 • Herkes önce kendine baksınHerkes önce kendine baksın6 gün önce
  Bazı yorumcular haddini aşan yorumlar yapıyor. Yazara göz dağı veren mi dersin kafir diyen mi dersin fetöcü diyen mi çeşit çeşit ima var. Dilipak sabırlı insan kendisine yapılan bu yorumlara bile izin veriyor. Bir de yazara kibirli diyorlar asıl siz kendinize bakın.
 • islamislam6 gün önce
  Hayırlı biri olsaydı Yezit ve Muaviye adları küfür olarak kullanılmazdı.
 • GALİPGALİP6 gün önce
  Abdurrahman bey başka yerde arama suçluyu, AK Partili Tevfik Göksu, İmamoğlu’nu karalamaya çalışırken Trabzonluları Pontuslu Rum yaptı. Allah eğrinin yolunu böyle şaşırtır.
 • Tamer ErenTamer Eren6 gün önce
  Sayın Dilipak Hocam; sakın ola Ayneyn (Okçular) Tepesi'ni terk etmeyin. "Zafere koşuyoruz sen niye gelmiyorsun" diye size kızıyorlar. Hala durumun vehamametini anlamamış ve burnunun ucunu göremeyen insanlar var.Tarih; bir savaşı kazanıp genel harbi kaybeden yüzlerce örnekle dolu.
 • İslamİslam6 gün önce
  Yezit in İslamı zenginleştirdiği fikrinize katılmıyorum. Muaviyenin oğlu. Bunların Peygamber Efendimize,ailesine torunlarına yaptıkları kötülükleri tum İslam alemi bilmektedir.İslam toplumuna en büyük zararı verenlerden
 • SılaSıla6 gün önce
  ZALİM TİPLERİ_____________________________________________________________Üç çeşit zalim tipi vardır. **Birincisi**; Allah’a isyan eden inkârcı Siyonistler, Allah “üçün üçüncüsüdür” diyip sapıtan müşrik Hıristiyanlar, Allah’ın bildirdiği hak ve adalet esasları kendilerine hatırlatıldığızamankibirlenerek yüz çeviren münafıklardır. Bu üç kesim birbirleri ile işbirliği halindedirler. **İkincisi**; kişinin ister doğuştan ister sonradan elde ettiği hakları elinden alanlar zalimdirler. Hak ve adalet dağıtma makamında olanlar, adaletten ayrılırlarsa, zalim olurlar. Halkına zulmeden, onların haklarını vermeyen, toplumun huzur ve saadetini sağlamak için Adil Düzeni değil de,FAİZCİ KAPİTALİST düzeni yürüten KİŞİ ve KADROLAR da zalimdirler. Kitabımız Kur’an’da, servet ve nimet sebebiyle ŞIMARAN, kendini BÜYÜK gören sonra da insanlara hükmetmek isteyenlere “TEREF” denmektedir. Bunlara “müstekbir” de denir. Kim olursa olsun toplumun ve kamunun haklarını rüşvet,torpil,baskı,şiddet ve terörle engelleyenler zalimdirler. ***Üçüncüsü**?*; Faiz alıp veren, düzenini yürüten zalimdir. İsraf eden zalimdir. Kul hakkı yiyen zalimdir. Kumar oynayan, içki içen, zina eden zalimdir. Yalan konuşan, yalana kulak veren zalimdir. Hayatını İslam ile yaşamayan zalimdir. Kitaba inandığı ve O’nu hayat kaynağı bildiği halde, Allah’ın koyduğu sınırları aşanlar kendi nefislerine karşı zalim olurlar...(İsmail Hakkı Akkiraz'dan alıntıdır.)
 • Meral'eMeral'e6 gün önce
  Meral hanım Chpnin müslümanlara yaptıkları inkar edilemez ama siz de şunu unutmayın bugün her türlü kadrolara giren türbanlı kardeşlerimiz ile müslümanlar ilerlemediği gibi yeni nesli istediği gibi yetiştiremedi. Bak bakalım yeni nesle muhafazakar kesimin evlatları nasıl o sevmediğiniz chplilere benzemiş. İslam'da kadın ancak erkeklerin olmadığı yerde çalışabilir. Çünkü kitap erkek ve kadınlara gözlerinizi yere indirin buyurmuş. Peki karma yerlerde bu nasıl olacak bir düşünün.
 • Mustafa KüçükMustafa Küçük6 gün önce
  ZENGİNLİK VE ŞÜPHEBatılı bazı ehli küfür ülkeler her bakımdan zengin, varlıklı ve müreffeh durumdadır. Dahası bunlar göz kamaştırıcı ve görkemli bir medeniyete sahip olup teknoloji kullanımında da hayli ileri bir konumdadır. Oysa sözde İslam coğrafyası ise fakirlik, miskinlik içinde kıvranmakta ve pejmürde bir halde bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak etrafımda bulunan çoğu insanların dinlerinden şüpheye düştüklerini görüyorum. Bazılarının bana sordukları sorulardan bunu anlıyorum. Onların sorusu şu şekildedir. Bizim dinimiz hak ise neden müslüman coğrafya fakirlik ve miskinlik içinde kıvranmakta, neden ehli küfür beldeler daha müreffeh bir hayat sürmektedir? Ben de onlara sizin 'Kâfir ülkeler zengindir' gibi bir çıkarımınız kalıp yargı olup yanlış bir genellemedir. Oysa bazı kâfir ülkeler zengin iken çoğu kâfir ülkeler ise fakir ve geri kalmış vaziyettedir. Örneğin, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi bazı ülkeler zengin ve varlıklı iken bunlardan daha da kâfir olan Rusya, Cin, Küba, Kuzey Kore, Brezilya, Venezüella, Meksika vb ülkeler fakir durumdadırlar' diyerek onlara zenginliği veya fakirliği küfre bağlamanın, fakirliği ve miskinliği İslam'a atfetmenin doğru bir yaklaşım olmadığını söylüyorum. Şurası bir gerçektir ki nice zengin insanlar vardır, lakin adam olmamışlardır. Dolayısıyla her zenginin yaşamını özenmek, bu nedenle onun ideolojisine, dinine sempati duyup hak olan kendi dininden kuşku içinde olmak akıllı bir müminin yapacağı bir iş değildir. Allah günleri insanlar arasında evirip çevirir. Bu bir sınamadır. Bazen o zengin olur, bazen de bu... Bazen iyi, bazen de hasta olmak... Yaşam dünya hayatında tek düze değildir. O halde insanın zenginliği onun doğruluğunun, ahlakının ve düzgün olmasının bir delili değildir. Kişi dinine ihlâsla bağlı kaldığı halde fakir düşebilir, zengin de olabilir. Nitekim peygamber de sıkıntı çekmiş, aç kalmış, savaşlarda bazen yenilmiş, bazen yenmiştir. Dolayısıyla zenginliği veya fakirliği bir dine, bir inanışa bağlamak ve buradan yola çıkarak İslam'a dil uzatmak, İslam'dan şüphe etmek veya kuşku duymak asla doğru bir yaklaşım değildir. Açıktır ki yüce Allah dünyaya bir sivri sineğin kanadı kadar değer vermez. Bu nedenle şayet insanlar küfürde birleşip hepsi de küfrü tercih edecek olmasalardı Allah tüm kâfirlere dünya hayatının süsünü, lüks ve zenginliğini verirdi. Böylece onlar da kendilerini Allah'tan müstağni sayarak tekebbür eder ve kıyamet günü azapları kat kat olmuş vaziyette ateşe yaslanırlardı. Keza yüce Allah bir hikmete binaen iman edenlerin de toptan ve sürekli zengin olmasını dilemedi. Bu durum da insanlık içten inanmadığı ve münafık, fasık, facir ve kafir olduğu halde İslam'a kendini nispet eder, sapla saman, altın ile demir, alim ile zalim, melek ile şeytan belli olmazdı. Kafirler ahireti inkar edip 'Hayat dünya hayatıdır. Varsa yoksa yaşam bu dünyadadır. Ahiret hayatı yoktur' dedikleri için onlar gözlerini salt dünya hayatının süsüne dikmişlerdir. Yani dünya hayatı onların gözünde çok değerlidir. Oysa yüce Allah katında dünyanın bir kıymeti yoktur. Bu nedenle isterse yüce Allah kendisinin kıymet vermediği, kâfirler için ise çok kıymet ifade eden bu dünya zenginliğini onlara toptan verebilirdi. Ne var ki bu durumda insanoğlu zengin olmanın sırrının imanda değil küfürde olduğu gibi yanlış bir çıkarım yapardı da böylece tüm insanlık küfürde birleşip hepsi de kâfir bir ümmet olurdu. İşte bu nedenle yüce Allah günleri insanlar arasında değiştirip durmaktadır. Böylece yüce Allah ne kafirleri ne de müminleri sürekli zengin veya sürekli fakir, sürekli muzaffer veya sürekli mağlup kılmamıştır. Bazen başarı ve muvakkiyet bazen de yenilgi ve hezimet, bazen zenginlik ve şaşaa bazen de fakirlik ve yoksulluk, bazen hastalık bazen de sıhhat ve afiyet... İşte bu iniş ve çıkışta, bu hengamede insan bir sınamadan geçer. Nitekim yüce Allah bir ayette mealen şöyle buyurdu: "Eğer bütün insanlar (küfürde) tek bir ümmet olacak olmasalardı, Rahman olan Allah'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını, üzerinde yükseldikleri merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine yaslanacakları koltuklarınıgümüşten yapar ve altın bezeklerle işlerdik. Bunların hepsi ancak dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret, Rabbinin katında O'na karşı gelmekten sakınanlaradır." Zuhruf 33-34-35
 • Mustafa KüçükMustafa Küçük6 gün önce
  NEDEN BAZEN ZAFER BAZEN DE YENİLGİ?Bazıları Çanakkale'de veli kulların, yeşil sarıklıların, bilinmez güçlerin Osmanlı askerlerine yardım ettiklerini öne sürüp bunun üzerinden akla hayale gelmeyen hikayeler, menkıbe türünden irasyonel anlatılar ortaya atmış ve sonuçta savaş ile ilgili mitolojik türden pek çok hurafelerle dolu bir savaş edebiyatı oluşmuştur. Bunları okuyan bazı ehli küfür haklı olarak bu tür hikayeler üzerinden galibiyet vurgusu yapan zevata 'Peki size Çanakkale'de yardım eden bu güç/ler neden Çanakkale Savaşı'nın ardından İstanbul işgal edildiği halde işgale karşı aynı orduya yardım etmemişti. Bu dediğiniz ordu neden bazı savaşlarda galip gelirken bazılarında ise mağlup olmuştu?' şeklinde sorular yönelttiğinde ise sözde bu gizil güçlerden beslenen ve güç toplayan, dinlerini bu tür uçuk menkıbeler üzerine bina eden bu zevat apışıp kalmakta ve kafir adamların bu türden sorularına bir türlü tatmin edici bir cevap verememektedir. Kuşkusuz dinin temel felsefesini bilmiyorsanız, işi gizemlere, gizil güçlere, veli kullara, meleklere bağlayıp Allah'ı unutursanız işte bu durum bu fasık, bu facir, bu zalim ve kafir adamların sorularına cevap veremez,apışıp kalırsınız. Bu şekilde Allah'ı, onun gönderdiği kitabı ve elçisinin yaşam modelini bırakıp dinlerini bilinmezlikler, gizemler, gizil güçler üzerine kuran ve dar gelenekten beslenen sözde müminlere içinde peygamberin olduğu bir ordunun yenilip yenilmeyeceğini sormuş olsanız bu kişilerden alacağınız cevap muhtemelen 'Hayır. Asla yenilmez!' şeklinde olacaktır. Oysa vakıa odur ki içindepeygamberin de bulunduğu bir ordu bazen galip gelmiş bazen de mağlup olmuştur. Bir başka ifadeyle, peygamber ve ona tabi olanlar bazen galip gelmiş bazen mağlup olmuşlar, bazen ağlamış, bazen gülmüşler, bazen aç kalmış bazen de tok uyumuşlar, bazen sağlıklı, bazen hasta olmuşlardır. İste bu durum Allah'ın dünya hayatında cari olan yasasıdır. Şurası bir gerçektir ki yüce Allah günleri insanlar arasında bazen bir hikmete binaen döndürüp dolaştırır, evirip cevirerek değiştirir. Bazen yenilgi ve mağlubiyet, bazen zafer ve galibiyet, bazen sıhhat ve afiyet, bazen hastalık ve sıkıntı, bazen fakirlik bazenzenginlik, bazen böyle bazen de şöyle! Dünya hayatında yaşam tek düze bir hayat anlayışını onaylamaz. Aslında bu durum, insanların diyalektik kıskaçta sınanmaları, bu diyalektik iniş ve çıkışlarda bir imtihanıdır! Şayet yeryüzünde sürekli müminler galip gelselerdi, hep müminler varlıklı ve zengin olsalardı, sürekli müminlerin elleriyle görkemli ve ihtişamlı bir medeniyet inşa edilseydi, daima müminler lüks ve şatafat içinde yaşasalardı, sadece müminler sıhhatli ve afiyet içinde olsalardı bu durumda insanlar arasında sınama/imtihan bozulur, iki yüzlülük ve nifak artar ve yine böyle bir durumda gerçek iman sahipleri bilinemezdi. Şurası bir gerçektir ki hakiki iman sahipleri dinlerini ve inançlarını gizemler, bilinmezlikler veya giziller üzerine değil akıllarını, kalplerini ve gönüllerini ikna ederek rableri olan Allah'a iman etmişlerdir. Bu yüzden onlar bollukta da darlıkta da, yenilgide de zaferde de, galibiyette de mağlubiyette de, sağlıklı iken de hastalıklı iken de Allah'a hamd ve tespih ederler. Bu müminler dünya hayatının bir imtihan olduğunu ve tekdüze yaşamın, yani sürekli mutluluğun veya sürekli azap ve sıkıntının hesap gününden sonra ahirette olacağına iman ederler. Kuşkusuz Allah elbette doğru müminlerin yardımcısıdır. Ne var ki insan bu diyalektik kıskaçta bazen arzularının esaretine girip çizgi dışına çıkarak günaha dalabilir veya bazen de ruhani derinlik içinde göz yaşı dökebilir. Onlar bu halleriyle bir işe giriştiklerinde bazen zarar, bazen kar da edebilirler. İlahi irade yeryüzünü böyle kurgulamıştır. İniş ve çıkışlar, iyi ve kötü, hayır ve şer, şeytan ve melek, alim ve zalim, sağlık ve hastalık gibi bu zıtlıklar kıskacında sınamadan geçer insan! Sabredenleri müjdele! Nitekim yüce Allah mealen şöyle buyurdu: "Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız bilin ki o topluluk da benzeri bir yara almıştı. Allah’ın gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye o günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz. Allah, zalimleri sevmez.Bir de Allah, iman edenleri günahlardan arındırmak, kâfirleri de yok etmek için böyle yapıyor." Ali İmran 140-141 Elbette yüce Allah bazen bizim bilmediğimiz bir hikmete mebni olarak az sayıda müminleri çok sayıda kâfirlere galip getirebilir, onları kâfirler karşısında muzaffer kılabilir, onları görünmez ordularıyla destekler. Yüce Allah bazen de müminler ordusuna işledikleri günahlar yüzünden bir yenilgi tattırabilir. Belki de bu yenilgiyle, tattıkları bu acıyla onları arındırmak, bağışlamak ister. Surasi da bir gerçektir ki Allah'ın müminlere bazen galibiyet vermesi onlara olan yardımı, onlara nimetini tamamlaması iken bazen de onlara mağlubiyet tattırması ise onlara kendilerini muhasebeye çekip hatalarını görmeleri ve bunlardan Allah'a dönüp tevbe etmeleri, hatalarını anlamaları, arınmaları her koşulda Allah'a olan güvenlerini sabit tutmaları için olabilir. Bu durum bir sınamadır, bir denemedir. Bu nedenle yüce Allah bazen bir sivrisineği, bazen bir karıncayı, bazen küçük bir böceği misal vererek insanları sınamadan geçirir, imtihan eder. Kalplerinde hastalık olanlar 'Allah bunlardan başka misal verecek bir şey bulamadı mı?' deyip inkar ederler. Oysa gerçek iman sahipleri, kalplerinde imanın ruhunu hissedenler ise her koşulda 'Tüm bunlar rabimizin kudretini gösteren görkemli ayetler veya dellilerdir' deyip ona olduğu gibi iman ederler. İşte böylece yüce Allah bir sivri sinekle yüzünü iyiliğe döndüren, arınmak isteyenleri temizleyip hidayete erdirir ve yine kötülük yolunu tercih edip arınmak istemeyen günahkar ve facir kimseyi de onun bu yönde özgürce yaptığı tercihi nedeniyle yüzüstü küfür üzere bırakır. Yüce Allah mealen şöyle buyurdu: "Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, 'Allah, örnek olarak bununla neyi kastetmiştir?' derler. Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır." Bakara 26 Nihayet yenilgi de zafer de Allah'ın dilemesi ve iradesiyledir. Her kim zaferi, galibiyeti yaratılmış bir varlığa atfeder, bir yaratılmıştan bilirse bu kişi o yaratılmıştı Allah'a ortak/şirk koşmuştur. Başarı da muvaffakiyet de Allah'ın dilemesi ve iradesiyledir. Ne var ki müminler her koşulda sabırlı ve Allah'tan sakınıp takva sahibi olmalı, her an ve her koşulda hazırlıklı bulunmalıdır. Başarılı olup bir şeye muvaffak olduğunda bunu çalışmasına, ilaç alıp iyileştiğinde bunu doktora ve ilaçlara, sağlıklı ve zinde olduğunda bunu yediği gıdalara ve yaptığı spora, kar edip kazandığında zenginliğini aklını kullanmasına ve zekiliğine, zafer kazandığında bunu tanklarına, toplarına, uçaklarına, askerlerine, eğitimine, kendi gücüne atfedip bağlayan kişi aslında Allah'a şirk/ortak koşmuştur. Kısacası her kim galibiyet ve mağlubiyeti bir insana, bir askere, bir komutana, hazırladığı güç ve kuvvete atfedip Allah'ı unutursa bu kişi bunları Allah'a ortak koşmuştur. Nihayet yenilgi de zafer de, fakirlik ve zenginlik de, hastalık ve sağlık da Allah'ın dilemesiyle olur. Bu noktada mümin kulun yapması gereken şey ise her koşulda ümitsizliğe kapılmadan Allah'a hamd etmek ve başarı ve muvaffakıyeti, sağlık ve hastalığı, zenginliği ve fakirliği yenligi ve zaferi yalnızca Allah'tan bilmek, O'na hiç bir koşulda isyan edip yaratılmışları ortak koşmamaktır. İşte bu nedenledir ki müminler olağanüstü güzellikte bir şey gördüklerinde veya görkemli ve büyüleyici bir görüntü veya bir manzarayla karşılaştıklarında bu şeyin güzelliği ve mükemmelliginden etkilenip kalbini ona yöneltmek yerine hemen Allah'ı hatırlayarak 'Maseallah' derler. Kuşkusuz müminin bu güzel tutumu 'Tüm bu gördüğüm güzellikler, tüm bu büyüleyici ve görkemli sanat eser(ler)i, tüm bu mükemmellik Allah'a ait olup O'nun dilemesiyle olmuştur. O dilemedikçe bu güzellikler meydana gelmez. Herşey O'ndan neşet eder, O'nun dilemesiyle ve iradesiyle olur' anlamına gelir. Bir bakıma basiret ve feraset sahibi bir mümin herhangi bir şeye baktığında o baktığı şeyden önce onda Rabbini görür. Yani mümin kul etrafında hangi güzelliği ve mükemmelliği görürse görsün bu durumda hemen tüm bunları Allah'tan bilip sadece onu tevhid ve tespih eder. İşte bu yüzden hemen gördüğü güzellikler ve mükemmellikler karşısında 'Maşeallah' diyerek tüm bu mükemmellikleri, tüm bu güzellikleri Allah'tan bilip ona atfederek şirkten korunur. Nitekim yüce Allah mealen şöyle buyurdu: "Beni mal ve evlat yönünden senden aşağı görüyorsan gör, lakin bahçene girdiğinde keşke 'Maşallah yani Allah ne güzel yapmış! Buna Allah’tan başka kimsenin gücü yetmez' deseydin ya..." Kehf 39 Nihayet insan inişli çıkışlı bu dünya hayatında bir imtihandadır. Öyleyse sabredenleri mujdele?! Allah ise ancak sabredenlerle beraberdir.
 • Meral çiftçi Meral çiftçi 6 gün önce
  Garip denen garibe cevabimdir chp dini kullanmiyordu da onun içinmi başörtüsüyle uğraşiyordu.ben 60 yasimda yuksek okul mezunuyken memur olamadim kilik kiyafet bilmem nesini imzaladim hâlâ hakkimi alamadim işçi emeklisiyim chp bilmesek pirüpak kabul edecegiz oylemiiii
 • VefaVefa6 gün önce
  Esselamun aleykum dertli mumin kardeslerim.... Her hangi bir firka savundugu temel ilke ve degerlerini birbir cigneyip kirletirse kendilerinin ve o hareketin aci sonunu kendi elleri ile hazirlamis olurlar....Bu Allahin degizmez bir sunnetidir......Butun umutlarimizi kaybetmeyelim....Kamuda Adalete, liyakata, istisareye, durustluk ve akla donersek, Kamu kaynaklari ile israf ve satafattan, yolsuzluk, torpil ve rusvetlerden, rant yagma ve talanda vazgecilirse Belki yuce Allah bu millete son bir sans daha verebilir................. Bu ilkeyi sakin unutmayalim.: BIR TOPLUMDA DUZELME ANCAK YUKARIDAN ASAGIYA OLURSA BASLAR.....CUNKU BUTUN TOPLUMLARDA EN TEPEDEN CURUME BASLADIGI ZAMAN BOZULMA BASLAR................. Ya Rabbi, Dunyadaki su mazlum muslumanlarin dua ve umutlari hatirina bize son bir sans daha ver....Engin Kerem, inayet ve lutfunla, Cumlemizi islah et ve dogru yola yonelt.....AMIN...
 • maraşlımaraşlı6 gün önce
  Hocam malumunuz hidayet Allah cc dendir. Bu tür insanlar kuranında işaret ettiği gibi nefsani davrandıkları için dünyayı bu hale getiriyorlar. Yahudilik ve hristiyanlığın neden hükmü kaldırılarak islam geldi. Bu tür inanlar hep var olacaktır. Köşe başlarında hep bunlar vardı. Siz bu insanları uyarmak yerine , bu insanların zulmüne karşı koyacak insanları bilinçlendirin , bunların düzelmesini beklemek yerine bunlara karşı koymayı öğretin , imtihan gereği bir çok kavim zulme sessiz kaldığı için helak olmadımı , naçizane fikrimdir, saygılar selamlar
 • haber - hak ve adalet ve hukuk ve ileri demokrasihaber - hak ve adalet ve hukuk ve ileri demokrasi6 gün önce
  gazteci döverek hastanelik eden, muhaleft liderine fotolu belgeli yumruk atan serbset kalıyor yeni bir haber:Kardeşine dava açılan onbaşının atılmasına İdare Mahkemesi onay vermiş.Üstelik kardeşine verilmiş mahkumiyet kararı da yokmuş.Hukukda kaç yıl geri gittik?yazarmıznız bir yazı ile?Adalet in adı kalmış, Kalkınmanında adı kalmış olmuyor mu? Onlar gidince geriye kalan sadece bir parti değil mi?
 • Neden kiNeden ki6 gün önce
  Bu içerideki düşmanı kafiri okumayın arkadaşlar hak ve hakikatı ali beyden dinleyin saygılar
 • Nurtemur Nurtemur 6 gün önce
  Selaminaleykum MerhabalarInsan icin onem arzeden birincil seçim, yuruyecegi yolu seçmesidir bence.Hak veya batil.Mumin zafer kazanirsa her iki alemde kazançtir.,Kaybederse, birinde kaybederken digerinde kazanclidir,yani ahiret açisindan.Mumin için kayip yoktur.Kaybetmesi Allahin Rahim isminin tecellisi olabilir.Bunda cok sayida derin sebep bulunabilir.Muminler hatalarini kesfetsinler amaclida olabilir.Karsi tarafi zaferle şımartip azginligini artirmak içinde olabilir.Cezasi buyuktur daha yuksege cikarip yere calmak amacli olabilir.Sebep bulunabilir cokca ve tutarli. Dunyada kaybetti gorunurken kazanc icinde de olabilir mumin.Muminler gereken ruhi tekamule ermemiştir,zafer onlarin ahiretine zarar verecektir,bitirecektir belki,dolayisi ile Allah zafer nasibetmeyebilir. Biz Allahin yarattigi herşeyi herkesi Allahtan biliriz.Kafirde Allahin yarattigidir.Ona inanmiyorsun diye savaş acilmaz yargilanmaz.Taa ki o nefse mudafaa edene dek.O muminleri ,Allahi,dinini hedef ve dusman bilip eyleme dökene dek.Yoksa bana ne inansin inanmasin.Gerekirse telkin ve tavsiyede bulunulur hidayet icin ,uzerinmize dusenden otesi bizim degil. Siyasi sultanda olsak,askeri sultanda olsak,parasal açidan sultan da olsak ,dunyada ne derece saygin olursak olsak ,inanmayip Allahi, dinini ,muminleri alaya alip savas ettiysek,savaş actiysak ,ahirette alimler veliler biryana avamdan olup ebeveynlerinden ogrendigince (harama bulasmadan,sirk etmeden,kendi halinde) namaz niyaz kilan oruc zekatini takibeden siradan mumin ahirette gözumuzde dag olacak.Buyuk insan buyuk kul olacak gozumuzde.Dev olacak perde ardinda ote alemde..Allah asıli hakikati ozü gosterecek.Zaten Allahu teala Ahirette cok konusmayacak gercekleri kendimiz gorecegiz.Itirazsiz...Dunyada ihmal ettigimiz nefsi hesaba cekme orda olacak aninda.Zaman onemsiz orda..Allah bizi bu dunyada kendimizi hesaba cekenkerden eylesin. Amin..Selamlar......
 • Mücahit ElSuudiMücahit ElSuudi6 gün önce
  Selim bey kardeşim. Yezid, peygamber efendimizin S.A.V. torunu Hz.Hüseyin'in mübarek kafasını kesti. Doğru!Ama bu İslami olarak Yezidi sevmememiz anlamına gelmiyor. Zaten Suudilerde bize bunu emretmektedir. Suudilerin emrine secde etmemiz lazım.Hem siz Abdurrahman hocamızdan daha mı iyi bileceksiniz?
 • hakanhakan6 gün önce
  Daha kurulmadan Davutoğluna verdiğiniz desteği farketmemek elde değil sanırım yolunuz değişmiş yazılarınızlada bunu gösteriyorsunuz zaten
 • Khan KanKhan Kan6 gün önce
  Beyim beyim. Adamlar göstere göstere çalmışlar. Hak aramak kadere isyanmıdır. Yüzünün diğerini dönüp bir şaplak da buna vur mu demek gerek. Hırsızın hiç mi suçu yok. Kafanı neden kuma gömmekte inat edersin Dilipak. Bu süreçlerin önemli bir müsebibi de sensin. O kadar uyarı ikazlarımıza aracılık etmediniz. Sırtınızı dönmediniz mi. Yazdıklarımızı kulak ardı etmediniz mi. Şimdi düpedüz hırsızlık suç üstü yapılmış. Bir iki satır da oy hırsızlarına yazmak hakkaniyetli bir tutum değil mi.
 • SelimSelim6 gün önce
  Abdurrahman abim niye yezid islamı zenginleştirdi diye bahsettin, o değilmi peygamber efendimiz S.A.V torununu katletti
 • Saim KarabeySaim Karabey6 gün önce
  Allah senden razı olsun yeniakitte birtek seni okuyoruz diğerleri yalan yanlış içerisinde kavim taasubu içerisinde
 • ALLAH IN KULU ALLAH IN KULU 6 gün önce
  GENELDE YORUMCULAR ÇOK GÜZEL YAZI OLMUŞ, UMARIM BAŞKAN BUNU OKUR, DERS ALIR TÜRÜNDEN GÜZELLEMELERDE BULUNUYOR, BİRİNCİSİ YAZININ ÇOĞU KISMI KURANDAN AYET, AYETTEN KISSALAR VE HADİSLER. İKİNCİSİ DERS ALMASI GEREKEN, OKUMASI GEREKEN YÖNETİCİLER DEĞİL Kİ ÖYLE OLSAYDI ALLAH KURAN-IKERİMİ SADECE YÖNETİCİLERE GÖNDERİRDİ VE SORUMLULUK SADECE YÖNETİCİLERE YÜKLENİRDİ. BİZLER DEĞİŞMEDİKÇE ALLAH'IN BİZLER HAKKINDAKİ HÜKMÜ DEĞİŞMEYECEK UYARISINDAN NE ANLADIĞIMIZ ÖNEMLİ Kİ GALİBA BURDA İFLASA UĞRUYORUZ.
 • AdemAdem6 gün önce
  sayın hocam, biz oyumuzu vermiştik, ahirete beraat belgesi olmuştu, sıradan ak parti seçmeni olarak merak ediyorum seçim iptal olunca bu belge geçerli midir hala yoksa yandı mı? Selam ve dua ile.
 • DikilitaşDikilitaş6 gün önce
  Evli Adamla kadın zina ediyorlar sonra beş yaşındaki çocuk fark ediyor ileride bizim halimizi birilerine Söyler diye beş yaşındaki çocuğu öldürüp tarlaya gömüyorlar sizin iktidar bu canileri milletin vergisiyle hapishanede tosunlar gibi bakıyor,böyle Müslüman bir devlet böyle dindar bir iktidar.
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 6 gün önce
  TÜRKMİLLETİNE DUYRULUR... DURUM 18MAYIS 1919dur..... Amasya , Erzurum, SivasYAALLAHBİSMİLLAHKUVAYİ MİLLİYEZAMANI.... İpsiz Recepler, Hasan Tahsinler, NENEHATUNLAR , DİYAP AĞALAR.FIRAT ÇAKIROĞLU,AYBİKE ÖĞRETMENLER GENE İŞ BAŞA DÜŞTÜ..... YA ALLAH BİSMİLLAH ..
 • izzet başaranizzet başaran6 gün önce
  Allah razı olsun, duygularımı ifade ediyorsunuz saygılar
 • Yakup KarataşYakup Karataş6 gün önce
  Adurrahman bey saygılarYazdıgınız makalaeye sonuna kadar katılıyorum amaTürkiye müslüman bir ülkemidir.Tahminen %kac gerçek müslüman var
 • ORHAN İNANORHAN İNAN6 gün önce
  SİZİ HER KES OKUYOR.MUHAKKAK BİR ŞEYLER ALIYOR.MÜSPET ETKİLEMENİZ DAHA FAZLA.ÖĞÜTLERİNİZ GÜZEL VE YERİNDE .MÜMİN HER ZAMAN ,ARA VERMEDEN TÖVBE EDECEK VE YÜCE ALLAH(CC)'IN RIZASINI ARAYACAK. DUANIZA AMİN DİYORUM VE SELAM EDİYORUM.
 • Mustafa Mustafa 6 gün önce
  Bir aylık Müslümanlık on bir ay Müslümanlık hak getire bir ay müslüman lık doğrumu. Faizli ev al araba al faizli kredi ile tatile cik ramazanda , anlamadığın arapca bir kitabı dinle ama anlama anlarsın sorumlu olursun. Meshebinin içini boşalt usulde hanifilik yerini mürciyeliğe devretsin itikad da Maturidi lik Eşarilik ğe dönüssün sonra itikad da kalmasın ! Yaşasın bir aylık Müslümanlık. Çok güzel kuran dinleriz bilgisayarımız da arka plan sesidir . Susun dinleyin ayeti ne ne oldu.?
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 6 gün önce
  15 Mayis 1919.. sabahsaat07.30... Yunan LarissaTümeni İzmir limanından karayaçıkıyor... Arkalarında İNGİLİZ, FRANSIZ, İTALYAN VE U. S. A SAVAŞGEMİLERİ.... GARP CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK, 100YIL SONRA.....ABD PİSLİĞİ YİNE ÇIKARTMAYAHAZIRLANIYOR..... ALİ KEMALLER, PRENS SABAHATTİNLER,SEYİT RIZALAR, SAİD NURSİLER, ŞERİF HÜSEYNLER, GÜLLER,LAWRENCEBABACANLAR, DAVUDOĞULLARI,ENVER ALTAYLILAR , BUĞRA BURHAN KAVUNCULAR, RABİA KADİR, HAKAN ALBAYRAKLAR mebzul miktardaHAİN... DÖRT YANIM PUŞT ZULASI diyor ARİF...
 • RabiaRabia6 gün önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun Resulü, rükû' ediciler olarak namaz kılan ve zekâtı veren mü'minlerdir.Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galib gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır.maide süresi 55.56.ayet.elhamdulillah.Sayin Dilipak bu ayetler bizim kriterlerimizdir.Allahin ayetlerini dinlemek istemeyen, yıkıcı bir dille konuşan insanlar bizi fitneye sürüklemesin.fitnede sürüklenmek insan için akıbet olarak olumlu bir şey değildir.sabretmek çok önemlidir.Recep Tayyip Erdoğan dinini iyi öğrenmiş fıtratı temiz bir liderimizdir.tarihi eserleri vemescitleri imar edip, camiler yaptırıyor.Binali Yıldırımda öyle.hukuka önem verir.ulkemiz ve dünyalar için çok faydalı işler yapmıştır.bundan sonra bizim millet olarak hakkımızı savcılara giderek bu mirasyedilere ve terörist sevicilere fetocu Meral Akşenerlere davalar açmaktır.yoksa bunlar ortaya cikmiyacak.boyle bir derneğin lideri olmak isterdim şahsen.bu bilinci asilamamiz gerekiyor.hep devletten beklememeliyiz.sadece oyla konuşamıyoruz.ordada yavuz hırsızlık yapıldı.saglam hırsızlık yapıldı gördünüz.bu toplumsal bilinci sizinde oluşturmaya yeteneğiniz var.hakkimizi aramaliyiz.biz insanlık için gönderilmiş hayırlı ümmet olduğumuzu kulluğumuzu kanitlamaliyiz.bunlarin elinde zamanla daha mazlum bir duruma dönüşebiliriz Allah muhafaza.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel vekil deriz.
 • GAFFARGAFFAR6 gün önce
  Sn Dilipak senin bu yazından anladığım mazlum ve mağdur İmamoğlu’nu desteklememiz lazım. Çünkü haksızlığa uğrayan o. Adamın kazandığı seçim çalındı hatta daha önce karşı çıkılan projeleri bile çalındı.
 • gerceklergercekler6 gün önce
  Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.” Mustafa Kemal ATATÜRK
 • garipgarip6 gün önce
  Türkiyede insanlar kuranı kerimi 1 kez bile okumamışlardır kime sorsam kuranı kerimi türkçe baştan sona 1 kez dahi okumamış yani anlayarak kuran okuyan kimse yok nerdeyse. kuranı anlamadan arapça okuyup dua ettiğini zanneden insanlar allahın size ne dediğini merak etmiyorsunuz gidip tarikat yalancılarından allahın dinini öğreniyorsunuz ya. işte partilerinizde size aynı yalanları anlatıyor. bir kez kuranı kerimi okuyun bakın bakalım islamla alakalı parti varmı yada size en kötü gelen CHP bile diğerlerinden daha az günah işliyordur hiç yoksa islam dinini kullanmıyor.
 • Malkoç Malkoç 6 gün önce
  KEMALDERVİŞİNANNESİALMANYAHUDİSİ.... KEMALDERVİŞİNEŞİCATHERİNEDERVİŞ PolonyaasıllıABD vatandaşıyahudibir aileninkızı.... İŞTEBU KEMALDERVİŞKILIÇDAROĞLUNUNAKILHOCASI.... YİNE ALİBABACANA BEN KEFİLİM diyen USA GÖREVLİSİDİR...
 • Abdullah EfendıAbdullah Efendı6 gün önce
  Sayın Dilipak, bahsetmiş olduğunuz hususları, hem de ayet numaralarını vererek, nutuk şeklinde konuşan o kadar çok tipe şahit oldum ki. Bütün bu anlatı, 3 kuruş para yahut bir kadın için ne etekler giyiyor. Hocam toplum baskısı ve kendini dışarıya pazarlama gailesi olmasa din kimsenin umrunda değil.
 • ÜnalÜnal6 gün önce
  Türkiye zaferi moskofdollerinin s400 leriyle kazanacak siz hala cekoslavaklastiramadiklarimizdanmisinizi geçmiş moskof olmuşlar kimler mi onlar kendilerini iyi bilirler
 • Ahmedâ Ahmedâ 6 gün önce
  İyi güzel yazıyorsunuz da, bu yazının asıl muhatap ya da muhatapları kim?Sizi okuyanlarin büyük kısmı belli bir partiye fanatik olarak bağlı, parti tutmayı din tutmakla özdeşleştirmiş, bilgi sahibi olmak yerine fikir sahibi olan duyguları, mantığına ağır basan heyecanlı kesim. Bunları muhatap alıyorsanız yazınız boşa gidebilir. Ama bunları heyecana ve galeyana getirenleri muhatap alıyorsanız bir zahmet onları isimleriyle zikrediniz derim.
 • HalukHaluk6 gün önce
  Hocam yine ders niteliginde bir yazi kaleme almissiniz insallah ders alan olur.bizi yonetenler ders alirsa bu toplumun yararina olur.siyasilerin ayristirici kutuplastirici dilden uzak durmasi gerekir.Hocam olesiye dovulen gazeteci icin bir kinama yazisi yazmadiniz
 • Mehmet Mehmet 6 gün önce
  Kuran ,zulüm edenlere yardım etmeyin sonra size de dokunur.buyuruyor.Dilipak zulüm devam etmez diyor peygamberimiz.Kim zulmediyorsa kendi suyunda boğulmuş.Biz ,adaletli,liyakati gözeten,beyt-ül mali carcur etmeyen,torpili kapısına koymayan müslüman kişilere destek olmalıyız.Yoksa kimse ağızdan çıkana inanmıyor artık,gözüyle gördüğüne inanıyor.El emin olan peygamberin güvenilmeyen ümmeti olduk.
 • KozalakKozalak6 gün önce
  Sayın Yazar...Son zamanlarda ki yazılarınızdan pişmanlıkla gelen bir uyanış ile Tövbe ettiğiniz hissi veriyorsunuz...Rabbim tövbenizi kabul buyursun...Size de bu yakışırdı...Allah razı olsun...Doğru tektir HOCAM.. O da Mübarek Kitabımızda zikredilmiştir...Tagutların doğrudur dediği yanlışlara doğru denemez..
 • hakkıhakkı6 gün önce
  SİYASAL İSLAMCILARA UYMAZ BU SÖZLER A.DİLİPAK:))''Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı olacağız. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da. Bu konularda yapıp yapmadıklarımızla ya kendi cennetimize sırtımızda tuğla taşıyacağız, ya da kendi cehennemimize odun! ''

Günün Özeti