Kandil’deki teröristten farkları ne?

17 Ocak 2019 Perşembe

Terörist teröristtir. İsrail’de, Amerika’da, Kandil’de, Pensilvanya’da ya da Ankara’da, İstanbul’da farkeder mi? Peygamberin evinde olsa ne yazar o kişi. Ya da Firavun’un sarayında bir Musa (AS) olabileceğini de unutmayalım. Hz. Yusuf’u kardeşleri kuyuya attı. Ama firavunun sarayında buldu Cebrail onu.

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’den sonra en fazla sahabi mezarı nerede bilir misiniz? Diyarbakır’da. Diyarbekir şehir merkezi 639’da Hz. Ömer (ra) döneminde şehir merkezi Müslüman ordularınca fethedildi. Bundan sonra sırasıyla Emeviler, Abbasiler, Şeyhoğulları, Hamdâniler, Mervaniler, Selçuklular, İnaloğulları, Nisânoğulları, Artuklular, Eyyubîler, Akkoyunlular, Safevîler ve Osmanlıların idaresine girdi. Daha önce Antakya, Antep, Maraş yöresi fethedilmişti. Ama İslam orduları, Malatya`ya kadar uzanmışsa da Anadolu içlerine girememişti.

Bu arada; Mardin, Urfa (Ruha), Harran, Nusaybin, Re`su`l Ayn / Ceylanpınar, Tilmevzen / Viranşehir, Siverek civarı fethedilmişti. İslam`la coğrafyamızın iç bölgeleri arasında Karacadağ ve Mardin eşiği vardı. Bu iki dağ kitlesinin arkasında Amed Kalesi bulunuyordu. Bölgeyi fetheden İyaz b. Ganm (RA) ile Urfa halkı arasında “Ruha Şartları” üzerine yapılan sulh antlaşması, İslam`la karşılaşanların nasıl bir muameleye tabi tutulacağına dair sağlam bir vesika olmuştu. 

“Belâzuri’ye göre İyaz, Diyarbekir’i fetihten sonra, daha önce Urfa’daki Emanname’ye benzer bir ahidname çerçevesinde yerel halkla bir ahidname akdetti. Bu ahidnamenin, 638’de Kudüs’ün fethinden sonra Hz. Ömer’in biri Kudüs halkına, diğeri de Hristiyanlara ait olmak üzere iki emanname yayınlamıştı. Bu emannamenin Kudüs Emannamesi’nin bir benzeri olması gerekir. Zira zaten Diyarbekir’in fethi, Kudüs’ün fethinden bir yıl sonradır. “Iyaz, heykeller ve onun etrafındaki ikonalar, kendilerine ait olmak, mevcut kiliselerden başka kilise bina etmemek; düşmanlarına karşı Müslümanlara yardım etmek, bunlardan birine riayet etmedikleri takdirde Müslümanların himayesinden mahrum olmak şartıyla Ruha ahalisiyle uzlaştı.(Fütüh ül-Büldan, c. 1, sf. 238, 277)” 638’de Kudüs İslam orduları tarafından kuşatılınca Hristiyanların ruhanileri, şehrin anahtarını teslim etmek için Hz. Ömer’in bizzat gelip şehri teslim almasını şart koşunca, Hz. Ömer Kudüs’e gelmişti.

642’de Mısır ve Irak’ın fethi tamamlandı. Fetih süreci 634’de Hz. Ebubekir’den sonra Hz. Ömer halife olunca. 23 Ocak 635’de Bizans ağır bir yenilgi aldı ve Şam’ın ardından Humus ve Hama fethedildi. 636-37 Kadisiye Zaferi ve 20 Ağustos 636’da Yermük’te Bizans’ın yine bir yenilgi alması. Böylece Bizans ve Sasani’ye, Mısır’a doğru İslam orduları önemli bir ilerleme kaydettiler.

Bugünlerde yine bu bölgeyi konuşuyoruz. Bu toprakların tarihini bilmeden geleceğe ilişkin doğru tahminlerde bulunmamız ve ona göre çözüm için imali fikretmemiz kolay olmayacaktır.

Amed önemli bir coğrafyada bulunuyor. Hz. Adem’in Urfa’da yaşadığı, Hz Nuh ve Hz. İbrahim’in de bu bölgede yaşadıkları düşünülürse, Diyarbakır’a tarih biçmek mümkün olmasa gerek. Amed’in fethi Hicri 18, Miladi 639!

Diyarbakır Hz. Ömer döneminde Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh’ın başkomutanlığını yaptığı Şam ordusunun sorumluluk alanındaydı. Bu arada; Samsat, Suruç, Ceylanpınar gibi şehirler Iyâd b. Ganm komutasındaki ordu tarafından fethedilmişti. 

Biliyorsunuz, tarihte ilk cinayet Şam’da gerçekleşmiş, Kabil Habil’i şehid etmişti.

Urfa, Diyarbakır ve Mardin bölgesinin fethi bir yıl içinde tamamlandı. Kudüs’ün fethi yeni fetihler için model oluşturmuştu. Burada askeri bir istila değil, İslam’ın tebliği ile başlayan bir İslamlaşma süreci söz konusudur. Bizans’ın ağır vergileri, zorla asker almalara karşı Müslümanlar, adalet, barış ve özgürlük temelinde, adeta sığınılacak emin bir liman hükmündeydi. Yerel halk, Bizans’ın emperyal baskıları karşısında Müslümanların himayesine sığınıyordu. Bu anlamda “bu toprakların fethi İslam tarihindeki benzerleriyle kıyaslandığında en sorunsuz olanlardandı”. Diyarbekir’ın fethi konusunda en ayrıntılı bilgi tarihçi el-Vâkıdî’nin Futûhu’ş- Şâm’ındadır. 6 ay kadar süren bir kuşatmadan sonra, gizli bir tünelden giren Müslüman mücahidlerin kapıları açması ile fethin gerçekleştiği haber verilir. Yani sivil halkın Müslümanlara karşı bir direnişi söz konusu değildir. Rivayet edilir ki, Halid b. Velid’in şehre girmeye imkân sağlayan gizli bir tüneli keşfetmesi üzerine nihai fetih planı hazırlandı. Buna göre seçkin bir birlik gizlice tünelden şehre girmiş ve kapıları açmak suretiyle zaferin yolunu açmıştır. Vâkıdî’ye göre Hicri 7 Cumâdelûlâ 17 (M. 27 Mayıs 638)’de fethedilmiştir. 

Kürt milliyetçilerin dediği gibi, Kürtlerle kanlı bir savaş yaşanmamıştır. İyaz b Ganm 8000 kişilik bir kuvvetle hareket etmiş, ilk saldırıda kaleden içeri giren 100 sahabeden 25’i şehid olmuştu. Ardından az sayıda daha şehid verildi. Fetih sırasında şehid olacak sahabe sayısı 27 olarak verilmektedir. Ardından kısa sürede şehir teslim alınmış ve ardından toplu ihtida hareketleri başlamıştır. Fetihten sonra Hz. Sa’a (RA) ilk Müslüman vali olarak atanmıştır. Diyarbekir’de halen 150 sahabe mezarı bulunmaktadır. Oysa Fetih birliğinde 1000’e yakın sahabe vardı.

Kerbela olayı 10 Ekim 680’de yaşandı. Katliamdan kurtulmak için o bölgeden uzaklaşan sahabelerin önemli bir bölümü Diyarbakır’a doğru çekildiler.. İslam’la 48 yıl önce tanışan Diyarbakır sahabeler için emin bir sığınak olmuştu.. Güneyden gelen sahabelerin birçoğu, Müslüman olan yerel halkla birlikte İslam’ın tebliği için Anadolu’nun içlerine doğru yayıldılar. Kerbela’dan önce de bu koridor Müslümanların tebliğ yolu olarak önemli bir işlev gördü. Kerbela sonrası da, sahabelerin önemli bir kısmı Diyarbakır üzerinden, burada daha önce Hristiyan iken Müslüman olan halklarla birlikte kuzeye ve batıya doğru yolculuklarını sürdürdüler..

Güneyden gelen Arap kökenli Müslümanlar bölgede diğer halklar ve medeniyetlerle tanışarak, Arap olmayan Hristiyan ve Yahudi topluluklar, Sabii’ler ve Paganlarla birlikte, İslam’a girip, yeni gelen son din İslam’ın tebliğcileri oldular. Aslında Mekke’de de bu süreç böyle gelişti, Medine’de de Bizans, Fars ve Mısır’la karşılaşılınca da aynı şey oldu.

Allah’ın dini, belli bir coğrafya ve kavmin dini değildi ve olamazdı.. 680’de yaşanan Kerbela olayında yaşanan büyük kırılmada siyasi sebeplerle Müslümanlar Müslümanlara kılıç çekerken, Müslümanlar yeni Müslüman olmuş ya da Müslümanlara kucak açan Hılful fudul ya da Müellefetül Gulub topluluklarla bir araya geldiler.. Isırıcı Melikler döneminden sonra Müslümanların Afrika’ya doğru genişlemesi ve Endülüs yolculukları yine aynı şekilde oldu.

Dikkat! Müslümanlar nereye kılıç zoru ile girdilerse kılıçla çıkartıldılar. Nereye, ilimle, hikmetle girdilerse orada kalıcı oldular. Balkanlar, Kafkaslar ya da Asya farketmiyor. Bellerinde kılıçları vardı ama ellerinde kitapları vardı. Merhametleri gazaplarından, sevgileri nefretlerinden büyüktü.

Ben Fettahoğullarındanım. Fettahoğulları 600’lerin son çeyreğinde, İslam fetihleri ve Kerbela’dan sonra bölgeye gelen sahabilerin önderliğinde onlara tabi olan bölge halklarının desteği ile Kafkaslara ve Hazar’ın altından ve üstünden Asya’ya doğru ilerleyen tebliğcilere verilen bir isim.

O Müslümanların bir kısmı gitmedi, orada kaldı. Kimi gitti gelmedi. Kimi gitti-geldi, gitti-geldi. Fettahoğulları o gidip geri Anadolu’ya dönenlerdendi.

Ne garip, bu coğrafya, bir yandan Hz. Adem’in, Hz. Nuh’un, Hz. İbrahim’in yurdu. Öte yandan; Arz-ı Mev’ud. Mescid-i Aksa’nın mik’ad alanı içinde, bir yandan ilk kanın döküldüğü yer. Kerbela da buradadır, Beyt-ül Hikme de! Ve bu coğrafyada kan dökülüyor. Selahaddin, Haçlıları yenilgiye uğrattı uğratmasına da, Haçlılar dönüp geldiler ve bu topraklarda evladı Fatihan’ın çocuklarını peşlerine takıp, kan dökmeye devam ediyorlar. “Ebu Cehil öldü” diyorlar. Ebu Cehil ölmedi ey resul, çocuklarımızı avlıyor ve kıtalar dolaşıyor. Kardeşler kardeşlerini gömmek için hendekler kazıyorlar. Allah’ım bizi affet, bize Hakk’ı hak, batılı batıl göster. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Selam ve dua ile. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Dadaş 25Dadaş 257 ay önce
  Sayin hocam yerinde bşr tesbit yazmışsınız. Allah razı olsun. Bu gün yaşanan olaylardan hepimiz sorumluyuz.Kurana göre değil, kendi nefsimize göre Kuran'dan uzak yaşantılarımız oluyor. Faiz haram, zina haram ama toplumu böyle felaketlere yönlediriyoruz. Çünkü görsel basın bunları kendilerine göre yorumlayıp yayın yapıyor. Reklamlar veriyor. Artık helaldan uzak her türlü dünyevi işlere karştırdık. Rabbimiz bizleri gerçekleri yaşayan kullardan eylesin.
 • efeefe8 ay önce
  Her vatan millet ümmet dostu reise sonsuz güvenir. Yalnız menderesin yaşadığı bir samed kuşçu konusu var. Bu da bir tarafa da muhalefet ne der demez demeden liyakat vasıfbir yana deyip adam mesela yozgatlıysa birde imamhatipliyse komiserde olabilir komutanda olabilir müfettişte olabilir deniyorsa o da doğru değil
 • Mertürk Mertürk 8 ay önce
  "Ben Erdoğan’ın besleyip semirttiği o adamların böyle bir durumda kendine vefa göstereceklerinden çok emin değilim". Sn Dilipak bu cümle ile ne anlatmak istediniz? Cümle kendi içinde bir itirafıda içeriyor.
 • GözcüGözcü8 ay önce
  Hasan Baysal'a... İfadelerinden, senin inançsız bir kimliğin olduğu anlaşılıyor. Önce, ifadelerinle bağdaşmayan ismini değiştir. İsmin'in, hakaret ettiğin Peygamber'in torununa ait olduğunu bilmiyor musun? Sana, yardımcı olmak üzere, bazı isimler önerebilirim: Ludvig, Corc, Tramp, Stalin, Hemper, Peter, Herman...
 • Hasan BaysalHasan Baysal8 ay önce
  Senin bu Arap hayranlığı nerden geliyor. Allahı onuncu sınıf kul olarak yarattığı, başları bir türlü beladan kurtulamayan, bütün peygamber denen hazretleri gönderildiği bir coğrafyanın bedebileri Diyarbakır'ı fethetti diye zik takıp oynuyor fakat Anadolu içlerine girememişler diye hayıflanıyorsun. İyi ki girememişler! Daha çok diyarbakırımız daha çok dilipakımız ve daha ok terörist ile hainimiz! olurdu. Bu kadarını bile memlekete belasını. Din ile insan terbiye etmekten vazgeçtiniz. Övdüğü şakiler Allahuekber diyerek adam boğazlıyorlar. Çıkasıca gözün görmüyor mu?
 • Çak cuk yazı mı olurÇak cuk yazı mı olur8 ay önce
  Sayın yazar yok şöyle duyum aldım yok böyle olabilir şeklinde gazete köşe yazarlığı olmaz. Böyle konuşmalar gerçek değilse vebali boynunuza. Kul hakkı yemeğin.
 • Tarık AlparslanTarık Alparslan8 ay önce
  Sayın Dilipak, sizin ve Akit Yazar Kadrosu'nun değerli yazıları, aktüalitesine göre, konuları gayet güzel yorumlarla okuyucuya sunmaktadır. Allah (c.c.) cümlenizden, ve tüm vatansever mücahitlerden razı olsun... Sizlerden; önemli, milli, islami, hayati ve insani bir konuda ricam olacak: Theodor Herzl başkanlığında, 1897'de Basel'de gerçekleşen Siyonist Kongre'de alınan 22 maddelik kararın irdelenerek, bugün, Ülkemizde, İslam Aleminde ve tüm Dünyada oluşan ahlaki çöküşün,o kararlarla planlanarak gerçekleştirildiğini, lütfen işleyin, dile getirin. Allah rızası için, tüm yazar kadrolarını,devlet yetkili ve sorumlularını bu konuda uyarın, seferber edin!.. Allah rızası için...
 • mahşermahşer8 ay önce
  Sizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Size bir şey sormak isterim; Mahşerde hile hurda ile kurtulabilirmiyiz. nasıl?
 • Ali babaAli baba8 ay önce
  Devlet, hûkûmet,partiler,sirketler,cemaatler,vakiflar, hirsiz isadamlari,yandaslar, basin,musluman gecinip dolandiran yalakalar,bunlara oy verenler de terôrist bence
 • Ali abaAli aba8 ay önce
  Hocam KANDILDEKILERINDE COGU MUSLÛMAN,HEP KANDILI SUCLUYORUZ DA,BIRDE KENDIMIZI SUCLASAK, KÛRDLERIN HERSEYINI YASAKLARSAK, KANDILI BITIRSEK, SENGAL, FIRAT, AGRI,ÔZGURLUK HAREKETI CIKAR KARSIMIZA, ACABA BIZ SAGLIKLI POLITIKALAR GELISTIRIP BU SORUNU INSANI CÔZEBILIRIZ, VARMI BIR ÇÔZÛM PLANIMIZ ???Savastan baska,
 • nostaljinostalji8 ay önce
  Recep Tayyip hükumeti Amerikadan ve emperyalizm bilgisi veızın olmadanne Kandıle gırebılır ne Fırat ın doğusuna .Boşuna kendinizi kandırmayın. Bizi yöneten netıcede tıcarettır,ekonomıdır ve karşılaşıklı ilişkilerdir. Bu ticari sebepler ile ve müttefik olmamız nedeni ile Bizler Abd den ızın almadan Suriyede 2 Amerikanmaymununubile 1kafese koyamayız. Gercek bu. Bakmayın siz iç poliıtıka ve secım sloganlarına gercek bu. adam "sızın ekonominizi mahvederiz"dedı Başkan ne dedı UZULDum. Üzülmüş çok umurundaydı Abd nin. Başkan yardımcısı Numan Kurtulmuşne dedi Trump makul bır adamdır. Birileri Türk kamuoyu ile kafa buluyor sanırım. !
 • GencGenc8 ay önce
  Hocam hep KANDILI sucladik, dônûp birazda kendimize baksak,p,k,k, yokkende tûrkiyede KÛRD sorunu vardi, p,k,k bunu biraz daha hizli tetikledi,suriyedede kûrd sorunu vardi,y,p,k bunu aktif hale getirdi,demem oki, KÛRDLERIN her seyini YASAKLARSAK, P,K,K, Y,P,K. bitse yarin baska bir ôzgûrlûk hareketi cikar, BIRAZDA BIZ NE YANLIS YAPTIK DIYE BIR DUSUNUP DOGRU POLITIKALAR GELISTIRSEK,
 • Adalet Adalet 8 ay önce
  ”Selahaddin, Haçlıları yenilgiye uğrattı uğratmasına da, Haçlılar dönüp geldiler ve bu topraklarda evladı Fatihan’ın çocuklarını peşlerine takıp, kan dökmeye devam ediyorlar. ” sayın yazar bununla Kürtleri mı kast ediyor musunuz . O zaman bizdekardeşliğin edebiyatını yapacağımiza kardeşliğin gereğini yapsak Kürt kardeşlerimizi ecnebilerin arkasından gitmesine engel olmuş oluruz . Suriye'de kimliği olmayan , ırak Halepçe de bombalanan , İran'da hergun idam edilenİslamiyetin Bayraktarliginiyapan Kürtlere bizlersahip çıkmadığımiz için ecnebilerin peşinden gidiyor olmasın mı.
 • şenay doğan şenay doğan 8 ay önce
  eşcinsellere o sapkın duygular ilgili kişilerin heva ve hevesini mi ilah edineceğini yoksa ne kadar karşı konulmaz olursa olsun duygularını ayaklar altına alıp allahın emir ve yasaklarını mı yüceleyeceği hususunda imtihan için verildi allah eşcinsellere o duyguları üçüncü bir cinse izin verdiği için değil şeytanı mı kendisini mi tercih edeceğini sınamak için vermiştir allaha emanet olun
 • EŞCİNSELLEREEŞCİNSELLERE8 ay önce
  eşcinsellik lanetlenmiştir dünya bir imtihan yeridir herkes birşeyle imtihan edilir eşcinseller de sapkın cinsel eğilimlerle imtihan edilir hiç kimsenin allah beni böyle yaratmış içimde eşcinsel eğilim var deme hakkına sahip değildir diyen allaha iftira etmiş olur çünkü allah duyguların da bir imtihan olduğumu herkesin allah ve rasulünün getirdiği hükümlere uymakla yükümlü olduğunu bildirmiştir
 • HalilHalil8 ay önce
  Sayın yazar abi.tavuk yeminin kilosunu bugdayın kilosunu bi zahmet yetkililer yem satanlara gelip sorsunlar.allah rızası icin tüm tahıl urünleri her bölgede bir avuç zenginin elinde tavuk yemi toklu yemleri buyük bas hayvan yemleri bir avuc insan belirliyor..siz istediginiz kadar ithal ucuza getirin bunlar el atar yinede fiyat dusurmezler..hükumet kalıcı tarım urünlerini hayvan yemlerini dengede tutmalı devlet bos arazilere bugday arpa cavdar mısır yulaf ekmeli ve tekelci zihniyeti başıbos bırakmamalı.gezen tavuk ve köy tavukculugu yapanlar bir bir kapatıyor yem fiyatları ucuk durumda devlet her seyi zengin stokcunun vijdanına bırakmamalı. Yazzık ya bir avuc spekülator at oynatıyor tarım bakanlıgı mudale etmeli yoksa cok tavuk ve hayvancılık dibe vuracak.
 • önce ordu sonra eğitim sonra hukuk sonra tarımönce ordu sonra eğitim sonra hukuk sonra tarım8 ay önce
  Domatese "0" gümrük kararından önce Çin'den tonlarca salça gümrüklere kadar gelmiş. Ürünler dev zincir marketlerde yerini almaya başlayacakmış..Haberlerde çıktı.doğru mu?
 • şenay doğan şenay doğan 8 ay önce
  hz alinin bana rüyamda söylediği şey habibullah ile ilgili bir bilgi idi o an sahip olduğum ilmin ve imanın sınırları içerisinde hz alinin bana rüyada söylediği şeyin doğru olmasına imkan yoktu hatta ozamanki kulluğum içinde söylüyorum böyle birşey habibullahın şanına da yaraşmazdı köprünün altından çok sular aktı bugünkü ilmim ve imanım içerisinde olayı değerlendirdiğimde allahu tealanın habibullahın ve alinin büyüklüğünü allahtan gayrısının kavrayamayacağını düşünüyorum allah şanlarını daha ali eylesin allaha emanet olun
 • Ali aslanAli aslan8 ay önce
  Allah aşkına bu ne yahu, hariçten gazel okuyorsunuz
 • şenay doğan şenay doğan 8 ay önce
  takdir edersiniz ki ben bir kulum ilmim de hayal gücüm de ferasetim de son derece sınırlı sınırlı imkanlarla sonsuz imkanlara sahip rabbimin ilmi imkanları ve hikmetleri hususunda nasıl fikir yürütebilirim ki hiç bir fikrim yok tek bildiğim iyi kötü güzel çirkin hiçbirşeye kayıtsız kalmadığı bundan ötesi bana kapalı allaha emanet olun
 • şükrü onukşükrü onuk8 ay önce
  Çözümde burada çözümsüzlükte buralarda , burası ilk defa insanı , insanlığı meşgul etmiyor .Bu kutsal mekanların , toprakların şahitlik etmediği bir medeniyet yok . yeryüzü parçaları ve mekanları üzerinde yaşayanlarla güzeldir .Bu mekanların istikrarı üzerindeki medeniyetlerin istikrarı ile orantılıdır . Kimileri çöller aşar kutsal dava , ilay-ı kelimetullah uğruna , kimisi ne işimiz var oralarda der . Tarihten ders alınsaydı hiç tekerrür edermiy di .
 • tarım da bittitarım da bitti8 ay önce
  Resmi Gazete’de dün yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla soğanın ardından buğday, arpa, mısır, pirinç, kuru baklagil ve domates konservesi ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulanacak.Hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına dair karara göre 1 milyon ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 100 bin ton pirinç, 100 bin tun kuru bakliyat (mercimek, nohut veya kuru fasulye), 25 bin ton domates konservesi ithalatında vergi alınmayacak.
 • VicdanVicdan8 ay önce
  Güvensizlik, toplumda ahlâksızlığın baskın hale geldiğini de gösterir.Kanun hâkimiyeti kavramı kadar kanuna itaat fikri ve hepimiz için aynı kanunların geçerli olduğu fikri de böyle bir müşterek söylem ve müşterek değerdir.O zaman anayasamızda veya kanunumuzda olanı hiçe saymak vya hiçe sayanları desteklemek ahlaksızlıktır.
 • şenay doğanşenay doğan8 ay önce
  tamer gerektiği takdirde yazarım inşallah bana başkaları da zaman zaman git diyor ben bana git diyenlere hiç alınmıyorum çünkü bazı şeylerin farkında değiller ama herşeyi yazamıyorum öyle bazı şeyler oluyor ki onu hiçbir kulun konuşarak çözmesine imkan yok allahu tealanın başka imkanlarını devreye sokması lazım konuşmazsan iş allaha havaledir onun için konuşmuyorumdur allaha emanet ol
 • Acep söylesemmiAcep söylesemmi8 ay önce
  Şsssstttt hey bizim paramızla beştaş oynayıp7 sülale saltanat sürüpmilleti süründürenler eyy bilumum yetkililer etkililerçok sayın asırlık liderimiz hangi birini sayayım çoktur kederimiz kira ekmeksu gaz lamba derken maaşı katlar giderimiz bizim gibi züğurtmüş bir şey bırakmamış pederimiz vel hasılı hayatta tek sermayemiz alın terimiz şimdi emeklisin diyorlar hamamda bile terlemezsin diye iş vermiyorlar neyse eyyy halkınyani bizim paramızla şu yalan dünyada cenneti yaşayıpbize nar ı cahimireva görenler bu emekliyle niye dalga geçersiniz aç kalıp bir şey yaemeyip içmeden bile kira lamba gaza suya gelen aylık haftalik zamlar bile iki misli olmuşsabu zamları aylık maaşlara yansıtmanız gerekirken bir de insanları bir ay daha ocak sonuna kadar neden bekletirsinizkikoca aile babalarına vereceginizi çocuğunuzaverseniz kabul etmez ne diyeyim bizi ne gözle görüyorsanız mevlada sizi o duruma düşursün
 • NevzatNevzat8 ay önce
  Bakan Albayrak pazar ile market arasında çok fazla fiyat farkını marketlerle konuşacağını iletmiş.Bazan çok şaşırıyorum.Bunlar gerçekten garibanı düşünüyor mu diye..Eğer öyle olsaydı?Kardeşim topu topu Türkiye de saysan 6-7 tane zincir market var.Hazine ve maliye bakanlığı olarak bu firmaların dolar kuru öncesi ürün ve fiyat listesini alırsın.Bir de dolar kuru sonrası bu ürünlerin fiyat listesini bakarsın kim enfilasyonu artırıyor.Pahalı ürün satıyor tespit eder verirsin cezayı..Şayet niyet halis ise..selam ve dua ile..
 • Tamer Tamer 8 ay önce
  Şenay hanım siz yazmaya devam edin lütfen o ukalayı kaale almayın
 • MalkoçMalkoç8 ay önce
  Kürt kardeşlerime. nacizane tavsiyemİNGİLİZLERİN ŞEYH saİT'i , seyİT RIZA'sı ,olmasınlar....CUMHURİYETİN KURUCULARINDAN DİYAP AĞA olsunlar....HAA birde yanlış bilinen bişeyi anlatayım size , Perinçek APO'ylaBekaa vadisinde görüştüğündeO'na şunu dedi...AMERİKANIN KÜRDÜ,KİRALIK KATİLİ OLMA ,TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN BİRİNCİ SINIF VATANDAŞI OL DEDİ....HAİNLİKTEN VAZGEÇ DEDİ...AMA ONLAR DİNLEMEDİ ...BU BAZI CAHİL ,UYMACA AKILLI KÜRTLERDEYAHUDİLER GİBİ BİR KAÇ YÜZYILDA BİRKIPRAŞIRLAR ....SONRA ALLAH BİRİLERİ ELİYLE BUNLARA HAKETTİKLERİNİ VERİR....SONRA BEN GARİİİB , BEN YETİİİİMDİYE AĞIT YAKARLAR....DURAYDIN İNSAN GİBİ YERİNDE ,rahatlık teptimi? ...
 • Musa AmedMusa Amed8 ay önce
  İranda her gün 3_5 Kürt genci asılıyor,enfal, halepçe,dersim katliamı ve cizre katliamlarını hepsini hıristiyan ordular yaptı öyle mi! Sen günümüze gel öyle arapça kelimelerle yazıyı allayıp pullama sade yaz ki anlayalım ne dediğini.
 • yasin aydoğanyasin aydoğan8 ay önce
  Herkes ettiğini bulagelmiştir.Çare yok herkes ektiğini biçecektir ve herkes ettiğini bulacaktır .İlahi adalet tecelli edecektir.Allah zulm etmez ve Allah zalimleri sevmez.
 • AlperAlper8 ay önce
  Kuran akıl diyor,siz nakil ,sonra da FETÖ vb. dış güçlerin işbirlikci örgütleri ve onların yönetimdeki ortakları.Müslümanlar resmin tamamına bakıp,bilgi doneleriyle aklını kullansa,bunları görürler.
 • sancarsancar8 ay önce
  Bütün cemaat ,tarikat ,imam hatipler , Diyanet kurslarındasabahtan akşama ARAPÇAöğretilip , ezber yaptırılıyor...HATMEDİYOR ,HIFZEDİYORLAR.....EZBERLEDİKLERİNİN ANLAMINI BİLMİYOR ,ÇOCUKLAR ,GENÇLER ,KADINLAR,İHTİYARLAR....Amabutarikat ,cemaat, imam hatip dernek yöneticileri ,diyanet, bu sektörden geçinen siyasi din tüccarlarıbir şey iyi biliyorlar...DOLAR ,EURO , YENİ TÜRK LİRASIVEGAYRIMENKÜLTAPU DEĞERLERİNİ İYİ BİLİYORLAR... TARİH BOYUNCA CENNETE GİTMEK İSTEYENLEREARAPÇAYI NE DEDİĞİNİ OKUDUĞUNU ANLAMADAN DAYIYORLAR....KENDİLERİ İSE ALTIN, DOLAR ,EURO , TAPULARIN yüzölçümü ve KAÇ EMSAL OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORLAR...MilletinçocuklarınaEZBERLETTİKLERİKURANDAN daha iyi biliyorlar...cemaatlerin ,tarikatların odalar dolusu tapuları var... hepside tüccar...FETÖ ÖLMEDİ ,YAŞIYOR....BU SEKTÖRÜN HER BİRİ BİR FETÖ, DİYANET BAŞKANI FESLİ KADİRİN HAYRANI GÜRCÜ ALİ BENİ ÇAĞIRSIN TELEVİZYONLARDA ÇIKSIN KARŞIMA , ANLATAYIM ..MİLLET HAKEM OLSUN...AKILLI OLUN UYDURULAN DİN YÜRÜRLÜKTE ,YANİ TAHRİF EDİLMİŞ...İNDİRİLEN DİN ,ALLAHIN DİNİ ,KURAN DİNİYOK ...NERDE VAR.? CÜBBELİ ARAPÇAYI EZBERLETİYOR , AMA KENDİyakmayan kefen ,kaymayan terlik paralarıniTL cinsinden alıp ,hemen altın ,euro ,dolara çevirip yurt dışına gönderiyor...TAMAMININ MENKUL VE GAYRIMENKULLERİNEEL KONULMALI VE KAPATILMALI ...HER BİRİ BİR FETÖ, her bir çıkar amaçlı suç örgütü... ESRAR EROİN YERİNE ,ARAPÇAYI KULLANIYORLAR....ÖNCEKİLER GİBİ fetülcia gibi....
 • Şenay Doğan aŞenay Doğan a8 ay önce
  Abla bi git
 • ahmet kafkaz kendi adına konuş.ahmet kafkaz kendi adına konuş.8 ay önce
  yazar bunlara dikkat edin.hepsini ipini alın.fetöcüler yurt dışından burda algı operasyonu yapıyorlar.bundan iyi fırsat olmaz.
 • Ahmet kafkasAhmet kafkas8 ay önce
  Bizim İslami camiada iyi yazar yoktur. Sadece partilere gönül vermiş yazar çizer vardır.Yazar hakkı velevki aleyhine de olda yazandır.. Bizler makam menfaat adamları olduk.. Baksana sn leyla şahin milletvekili, kavakçı ailesi milletvekili, saray danışmanı, büyükelçi olduyer babo ye. Dişli darbenin iki nolu ismi diyorlar şaban bey acaba kaç bin euro maaş alır 10bin eoru onun üzerindedir muhtemel.Bunlarbu asır daki ganimetler diyelim sn yazar abdurrahman hocam. Ilıcaklar ömür boyu hapse. Yaşasın hak hukuk, yaşasın islamınmücahitler. Gazamız mubarek olsun..diyebilir miyiz...
 • Kocasolak Kocasolak 8 ay önce
  Aşo kardeşim. Kürtler hiç hırıstiyan olmadı diyorsun da, SÜRYANİLER kimler? Mardin Midyat Süryanileri İsveç’te Kürt kilisesinde ayinler düzenliyor, ve kürdün Aslı hırıstiyandır diyorlar. Buna ne diyorsun? Acem milletinin Zerdüşt olanına Zaza hırıstiyan olanına Kürt denir dermiş DEDELERİNİN DEDELERİne diyorsun? Irkçılık bir SOSYAL virüstür her insan taşıyıcıdır tas ki bir vesile ile hastalık NÜKSEDENE kadar. Oturduğun şehri söyleyip, Müslümanım elhamdulillah, demek tanışmak için YETERLİDİR.
 • erhanerhan8 ay önce
  Yazartarihsel olaylardan ,oyunlardan bahsetmiş dünkü yazısında ise PKK dan .Ama tüm bunlar birilerinin hiç umrunda değil .Böylelerinin tek derdi AKP ve Erdoğan .Sanki AKP den önceABDve emperyalistlerin oyunları vePKKyokmuşta.her şeyi AKP oluşturmuş gibi kendilerince bir şeyler yazıyorlar. çünkü tek hedefleri AKP
 • Siyaset Siyaset 8 ay önce
  Din üzerinden siyaset yapılmaz siz bunu bırakmadıkça Allah ta sizin iki yakanızı bir arya getirmez. Siz bugün din üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçmiyorsunuz ama nasıl hristiyanlık ta kilise siyasete girdi iş bozulduysa islamda da aynısı oldu. Zamanında Osmanlı bu işi iyi yönetti din alimleri ile fikir alışverişi yapar görüşlerini alır halkın şeriatını uygular her kavim kendi inancına göre muamele görürdü yani baka islam değil diye zorla camiye götürülmez di kim kimin ne olduğunu bilirdi. Bugün FETO gibi bir çok yapının oluşması din üzerinden siyaset yapıldığı için oldu böyle yaparsanız bir çok tarikat çıkar diğeri onu kötüler bir diğeri onu kötüler müslüman müslümana kafir demeye başlar cemaatler olur dinlerine siyaset karışınca işte orada din kalmaz iktidar savaşı çıkar bu kerbela da öyle oldu sonrasında da öyle oldu. İslam dinini yaşayacaksın herkes İslam dinini öğrenecek bilecek yaşamasına müsade edeceksin ama bunu siyasi liderler tarafından kullanılmasına müsade edersen toplum ayrılır iki tarafta müslümandır ama artık birbirine düşman müslümanlar olur ve birbirini öldürmeye başlayınca sorumlusu islam üzerinden siyaset yapan bu insanlar yüzünden olur. biz islamı rehber edinecez liderin her dediğine bakmayacaz islam ne diyor ona bakacaz. hoca şöyle dedi böyle yaptı diye köpeklik yapmayacaz neler gördük ya hocaların ayaklarını öpen sümüğünü yalayan bu insanlar dindar falan değil sapıklar. Dinimiz İslamı kutsal sayacaz hiçbir siyasetçiye malzeme ettirmeyecez kullandırtmayacaz hiç bir hoca din islam üzerinden bizi ayırmasına müsade etmeyecez islam baş tacımız olacak ama siyasiler iyi işlerini takdir edecez kötü işlerinide söyleyecez. böyle müslüman var mı sayın dilipak senden başlayalım istersen. benim liderim değil benim siyasi görüşüm bu partiye oy vermek istiyorsa aman o dinsizdir demeyeceksiniz yada onlar dine önem vermiyor demeyeceksiniz dini insan kendisi yaşayacak kendi yaşamadığı dini lideri yaşıyormuş gibi yapıyor diye arkasındn gitmeyecek. Siyasette kaybetmekte var kazanmak ta ticaret gibi eğer iyi iş yaparsan kazanırsın ama beceremzsen değiştirir halk seni kaybedersin ama kaybedeceğini anlayınca başkasına terörist hain düşman demek işte bu iftiradır halkı parçalamaktır. bizde islam olan siyasi olsa zaten peygamber efendimiz ahlakı ile güzel konuşur iyi huylu güzel sözlü olur bağırmaz çağırmaz kendini yırtmaz yada torpil yapmaz adam kayırmaz adaletli olur halkın aklında şüphe olmaz. bizde islam için siyaset yapan var diyen baksın bakalım islam adı altında iftiralar yalanlar başkasını aşağılamalar herşey var ama dinimiz bunu emretmiyor eğer karşındaki inanmıyorsa yinede hakkını teslim edecen onu islama davet etmeden kendin islamı güzel yaşayacan insan gibi davranacan adaletli olacan hz ibrahim sofrasına gelen allaha inanmayan adamı geri çeviren ibrahim sonra pişman olup adamı geri getirmek için yaptığı gibi bakın islam nasıl yaşanır öğrenin. gazeteler sözde islam ama hepsi islamı kötülemek için kurulmuş yayın oraganı gibi sürekli birilerini kötülemekle iftira ile gıybet ile yalan haber ile doğruyu saklamakla meşgul. kendinize bakın verdiğiniz aldığınız vergilere maaşlara bakın kumar içki faiz vergileri hepimize yediriliyor siz sözde islam savunuyorsunuz ve başkasına da akıl veriyorsunuz. 100 yıl sonra sizi okuyan insanlar şunu diyecek islamı yaşamamışlar ama islam için geldik demişler bu ne çelişki bu tam şeytan işi allahın karşı olduğu herşey yapılmış mübah sayılmış ama insanlardan islam adına yetki istenilmiş diyecekler oyüzden din ile siyaset yapmayın ve islam kötülenmesin sayenizde din din diye diye dinini yaşamayan ama sözde islam isteyen garip bir topluluk çıktı orataya. yazık eskiden daha iyidik en azından salih müslümanlar vardı eziliyoruz diyorduk ama amacımız yaşamamımız islam içindi. şimdi bakıyorumda islam iç,n ölürüm diyen siyasetçiler çocukları eşleri hepsi trilyonluk plazalarda son model araçlarda bodrumda tatilde yurt dışında okuyor Türkiyede first klas uçakta en lüks lokantalarda hepsinin 5 yıldızlı otellerde düğünleri yapılıyor ama ozaman bize okul bahçesinde düğün yetiyordu. şimdi çok kınadığımız laiklerden daha israfkar ve lüks yaşayan bizim içimizden çıkan siyasetçilerle dolu heryerimiz ve hepsi hala daha islam üzerine siyaset yapıyor. İslamı rahat bırakın artık sayın yazar sizde islam üzerinden siyaset yapmayın yeter. İslam üzerinden milleti kandıran ihlas holdinleri yimpaş grubunu gördük fadıl akgündüz denilen sarıklı cübbeli ile reklam yapanları gördük bu işerleri bırakın.
 • doktor yusufdoktor yusuf8 ay önce
  abdurrrahman dilipak hocamız yine müthiş bir makale kaleme almış.insan okumaya doyamıyor,inşaalah kendisini bir gün üniversitemize konferansa bekliyoruz,buradan açık çağrı,konferans sonrası kavurma-pilav da benden hocam:)oç.dr.yusuf erçin sönmez
 • TozerTozer8 ay önce
  Sayın hocam! 50 senedir yazıyorsunuz. İnanın yazdıklarınız ile İslam aleminin birbirleriyle savaşmasını ve Amerika'nın onlara silah satışında en ufak bir gerilemeye mi sebep oldunuz...
 • Bilal B.Bilal B.8 ay önce
  Ezani kur'ani yasaklayan M.kemal kürtlere de korkunç zorluklar yaşatmiş. Zorla şapka giyeceksiniz türkçe konuşacaksiniz batili gibi yaşayacaksiniz diye diye Türkiyedeki tüm halklari küstürdü. Şimdi devletin koltuguna oturup katrilyonluk ihaleleri balli maaşlari gören eski mücahidler ANİNDA paranin gücü karşisinda secdeye kapanip tüm değerlerini sattilar. M.kemale gaxi dediler ne olmuş yani geçiş süreci idi bazi tatsizliklar yaşanmiş olabilir dediler yumuşattikça yumuşattilar, NEDEN çünkü para ile taniştilar lüx konfor ANİNDA gözlerini kör etti ve karun gibi servet yapmadan durmayacaklar. Her ne kadar kürtlerin çogu pkkyi desteklemese de destekleyenlerde bizim hain siyasetçilerimizin yüzündendir.
 • Kunta KürdeKunta Kürde8 ay önce
  ORHN İNAN , kardeşim ! Ben hiç bir partiye veya örgüte üye olmadım ! Ve hiç oy kullanmadım ! Yanlış anlamayın lütfen! Bana hitap eden bu benim partim ha bu işte deriyim bi parti olmadı 46 senedir ! Ve inan ki tek amacım var bu hayatta hiç oy kullanmadan ölmek ! Amacım ne iktidarı eleştirmek de deyil ! Anca doğru gördüğümü de söylerim doğruca ! Kardeşim Esad deriniz , 3 ay sonra Kalleş Eset yaptınız ! Mendakka dukka eyyyy eset cektiniz ! Gelin Suriyeli kardeşlerimiz bizim kapımız açık ! Aramın ülkesini boşalttınız!Dünyadan teröristleri THY taşıdı getirdi bu bölgeye bizim sınırlardan elini kolunu sallaya sallaya geçtiler Suriye ye ! Hatta YPG/PYD PKKbile Erbil -Hatay üzeri hava yolu ile ! Bir kısmı Habur -Urfa üzeri kara yoluyla geldi ! Bunları biz getirdik ! Şimdi Mehmetçikleri avlıyorlar her gün şehit her gün göz yaşı ! Katiline aşık bir toplum yaratıldı ! Dünyada tek örnek !
 • ÜmmetÜmmet8 ay önce
  Bofa merylllinch borsa da THY ye operasyon çekiyor bizimkiler hala uyanmış değiller.Kardesim borsanın motoru THY ye bu operasyonu düzenleyenlere karşılık vermezsen bu Amerika-pentagonun sana her operasyonu yapar. Bofa THY hedefini 17,95 e düşürdü sen iki günde THY yi 20 yapacak.Boyle durmadan oradan burada saldırıyorlar sen karşılık veremiyorsun.
 • Biz Biz 8 ay önce
  s. S.aleykum hayirli Sabahlar hocam. Ìslam tarihi hakkinda aydilatici ve ògretici harika bir yazi elinize saglik...s.aleykum .saygilarimla..
 • şenay doğanşenay doğan8 ay önce
  sizlere beni esir alan şeytanla allah ve rasulünün mücadelesinin finalini de anlatayım hz aliyi rüyamda gördüm bana öyle uçuk bir şey söyledi ki tepkim gayri ihtiyari çüş demek oldu rüya diyebilirsiniz ama rüyada bile olsa hz aliye çüş denmez rüyadan uyanınca üstünde çok durmak istemedim sonuçta sadece bir rüya dedim ama hz ali o gün rüyamda şeytana son darbeyi vurmakve onun batılını hak ile yeksan edip beni onun elinden tamamen almak istemiş allah ondan sonsuz razı olsun ve gani gani rahmet eylesin şanını da yüceltsin allaha emanet olun
 • ORHAN İNANORHAN İNAN8 ay önce
  kunta kürde lakabıyla yazan kişi yazdıkları ile ne amaçlıyor,gayesi nedir ,bunu anlamakta güçlük çekiyorum.Esed adını sıkça anmaktan mutlu ve bu isim üzerinden mesajlarını vermekte ısrarcı.Ancak yazılarında"mehmetçik,müslüman "gibi ifadeler kullanmaktan da kaçınmıyor.Bu nedenle kafamda soru işaretleri oluştu.Ancak gayesinin sadece mevcut iktidarı eleştirmek olduğunu,başkaca bir amacınının bulunmadığını anlıyorum.Madem burada yer işgal ediyor,biraz da gerçeklere dönse ve boooom demekten vazgeçip anlaşılabilir şeyler yazsa...Neyse,yazı çok güzel olmuş.Bizlere okutulmayan ve pek gündemimizde de yer almayan tarihi konulardan bahsetmeniz hoş olmuş.Elinize sağlık
 • AşoAşo8 ay önce
  Irakın fethi Mısır’ın fethi.Kürdistan’ın fethi dememene ne engel içindeki milliyetçiliknefretinmi acaba. ALLAH C C demiyormu biribirinizi gerçekten sevmeden kurtuluşa ermesiniz. Ayrıca Kürt’ler hiç bir zaman hiristiyan olmadılar islam gelene kadar zerdüştüler.islam ordusu Kürdistan’a gelmeden önce meyman el kurdi (ra) gizli örgütlemesi vardı. Zerdüştçülük islama çok benzediği için bu geçiş kolay oldu.selamlar
 • HaldunHaldun8 ay önce
  Bu ülkede en büyük tehlike ak partinin bela ettigi feminizm ve unsurlarıdır .yüzbinlerce aileyi yıkan parcalayan adalet anlayışını yok eden gelek nesli harap eden bir idoloji zinaya adeta teşvik eden islamı ayaklar altına alan bu fikri getirenler ahirette inşaallah mustakını bulur. Bu zulme ses çıkarmayan hocalar cemaatlar diyanet allah önce sizden soracak bunun hesabını öyle sadaka dagıtmakla kömür dagıtmakla kıyas yapıyorlar.bizim ecdadımız vede sahabe ac kaldı acıkta kaldı böyle sapkın fikirlere asla taviz vermedi.oy ugruna düşman hatırına kendi inanç ve toplumuna oyun edenleri bir gün bu millet affetmeyecek.
 • Kelebek etkisiKelebek etkisi8 ay önce
  Cennet iman Edip iyi işler yapanlara. Desteklediğiniz partiye tuttuğunuz takıma veya çöpe attığımız paranın yarısını bir fakire verelim . Çöpe para atıyoruz, çöp hariç, attığın herşey paradır .
 • Osman ÖzkanOsman Özkan8 ay önce
  sayın dilipak hocam cenabı hak ömrünüze ve ilminize bereketler ihsan eylesin tarihe.çok bereketli bir not,belğe, düşmüşsunuz anlayanları bin dört üz yıl öncesine insanoğlunun hala hayalını kurduğuzaman makinesine gerek kalmadan tatlı bir yolculuğa çıkarmışsınız zatı alinizin mihmandarlığınızdaki bu yolculuktan ibretler nasihatlar fırsatlar çıkardım kendime tekrar cenabı haktan ilmine ve ömrüne bereketler vermesiniz arz ve taleb ediyorum perşembe günunu sağlık ve afiyetle tamamlayıp daha nice cuma bayramlarına erişmemizi nasip eylesin RABBÜL ALEMİN amiiiin.
 • Kelebek etkisiKelebek etkisi8 ay önce
  Hiç kullanmadığım ev telefonuna verdiğinin yarısını ihtiyaç sahibine verelim
 • Kelebek etkisiKelebek etkisi8 ay önce
  Olmaz demeyin canının istediğini yemeyerek cami yaptıranlar var. İsraflarımizi bir ihtiyaç sahibine ulaştıralim
 • Kelebek etkisiKelebek etkisi8 ay önce
  Yardımlaşma çağrısıdır. Cebinizden kuruş harcamadan sadece fuzuli nafile harcamaları kısarak yardım yapalım. Bu gün sigara içmeyelim yemesekte olur dediğimiz bir parayı bir ihtiyaç sahibine ulaştıralim
 • şenay doğanşenay doğan8 ay önce
  şeytan insanı her zaman batılla aldatmıyor ki bazen tuzağını hak zannettiğin yolda kuruyor ve çok da etkili oluyor allaha emanet olun
 • Kelebek etkisiKelebek etkisi8 ay önce
  Sabit ev telefonuna ödediğimiz haraç gibi alınan paranın yarısını bir fakire verelim. Kapatalım sabit telefonunu . Yemedikleriyle cami yaptıranlar var bu ülkede.
 • şenay doğan şenay doğan 8 ay önce
  şeytanın tuzağı burda gizliymiş meğer beni batıl emriyle değil hak diye girdiğim yolda avlayacakmış ben hak yola girdim zannıyla hareket ederken şeytan beni iliklerime zerrelerime varıncaya kadar işgal etmiş allah ve rasulu bunun mücadelesini çok verdi dünyayı habibullaha bu mücadele esnasında dar ettim sonunda muzaffer oldular ama habibullah da çok sıkıntı çekti
 • şenay doğan şenay doğan 8 ay önce
  sizlere fetocuların bana musallat olduğu zamanlarda şeytanın yanıma gelip bana emir verdiğini anlatmıştım verdiği emir o kadar batıldı ki şeytan herhalde çok aptal bir müslümanı bu emirle nasıl tuzağa düşebilir ki diye düşündüm tabi ki emrini reddettim ama onun verdiği emrin islamda hak olan versiyonu vardı dedim ki bu şeytanın batıl emrini allahın hak olan emri ile yıkayım bir daha böyle birşeye teşebbüs edemesin
 • Yunus 16 Yunus 16 8 ay önce
  ANKARA YI BOMBALAYAN! BAŞKENTİMİZİ DÜŞÜRMEK İSTEYEN AMERİKAN IN DOĞURDUKLARI TERÖRİST DEĞİL Mİ?? BUNLARIN BAŞI TERÖRİST BAŞI DEĞİL Mİ? SAVCILARIN İDDİANAMESİ HAKİMLERİN KARARI FETULLAHÇI SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ DEDİMİ DEDİ. İSPATLANDI MI İSPATLANDI. PEKİİİİİİ SİZ HİÇ SİYASİLERİN, AK PARTİ DAHİL(mesela Agül, Barınç, Davutoğlu, Topbaş, Altepe,.... v. b.) DİĞER SİYASİ PARTİ YETKİLİLERİNİN HİÇ TERÖRİST, TERÖRİST BAŞI DEDİĞİNİ DUYDUNUZ MU??? FETÖ YE HİÇ BULAŞMAMIŞ 2018 MODEL VEKİLLER DE, SON BAKANLAR DA TERÖRİST TERÖRİST BAŞI DİYEMİYORLAR!!! HALA ONLARIN ÜÇ BEŞ OY UNAMI OYNUYORLAR? 2011 DEN SONRA AK PARTİ YE BİR TANE OY GELMEDİ!! SİZ DALGA MI GEÇİYORSUNUZ SAMİMİ AK PARTİLİLERLE??? FETÖ CÜLER AMERİKAN IN PİLİÇLERİ DİR! TERÖRİSTTİR, BAŞLARINDAKİ DE HOCA KILIKLI HAÇLI NIN PAPAZI ÇIKMIŞTIR TERÖRİST BAŞIDIR.
 • Deli Kadir Deli Kadir 8 ay önce
  ABD bölgeyi barut ambarına çevirdi ve gidiyorrrr ! Bu barut patlayacak ve muhakkaktır ki bizim şehirler de etkilenecek ! Deli Kadir den selamlar !
 • Kunta KürdeKunta Kürde8 ay önce
  Ya MENDAKKA DUKKA EYYYYYY ESEDDDDDD ! Diyenlere ne demeli ? O günden itibaren bölgeye teröristlerin girişine izin verenler ?YPG /PYD bizim ülkemizden geçirmediler mi ? Şimdi geldiğimiz durum ortada ! Bir sorumlu yok mu ? Ülkenin savcıları sus pus ! Ölü toprağı serpilmiş üzerlerine ! Urfa'da lahmacun ayran yedirten vali beye sorsunlar hiç olmazsa ! Aynı terörist şimdi Mehmetçikleri şehid ediyor ! Müslüman kanı içen israil kuklaları her durumda bir siyaset üretebiliyor! Medya ellerinde , halk ise şapşal ! Dizilerle gerçekleri ayrıt edemiyor malesef! Bir sonraki aşama ! Bizim şehirlerde de bombalan BOOMMM EDECEK ! Uyan Türkiye uyan ! Çok geç olmadan !!!! Dualarım sizlerle .
 • Bir Garip gezginBir Garip gezgin8 ay önce
  Her telden yazıyı okurum fakat Sayın Abdurrahman Dilipak'a karşı bir hoşnutsuzluğum var açık konuşmak gerekirse sizi sevmiyorum hazzetmiyorum ama günlük makale okumalarımda hep de karşıma çıkıyorsunuz makalenizi okumadan da geçemiyorum fakat bu güne kadar orta doğu üzerine yazılan yazılar çizilen haritalar yapılan analizlerin hiç biri bu yazı kadar değerli değil iyi ki okumuşum. '' Keşke imkanım olsaydı da karşınıza geçip size karşı beslediğim kötü düşüncelerimin sebebini açıklayabilseydim''
 • mutmainemutmaine8 ay önce
  Çok karışık yazıyorsun ey yazar
 • Ali babaAli baba8 ay önce
  Kûrdlerin çogunlugu biz turkler anadoluya gelmeden ônce mûslûmanligi kabul etmislerdi, soru su olmali, kûrdler biz tûrklerle berabermi yasayacaklar yoksa ayrilmakmi istiyorlar ????Senin, benim, p,k,k,,nin, sôylemini bosverin, kürd HALKI, ne istiyor, en gûzeli bir refarandumla ôgrenebiliriz, ha kac milyon kûrd vatandasi tûrkiyede yasiyor, bunuda ôgrenmis oluruz, bana gôre en demokratik, côzum,federesyondur, federasyon zenginliktir,ekonomik kalkinmadir,halklarin hukukudur, adalettir,baristir,kardesliktir, federasyonla yônetilen ulkelere bak, ôrnek .almanac,isvicre , bakin derim, beka beka diye,diye memleketi soydular,
 • seninde hakkin arada bir sacmalamak seninde hakkin arada bir sacmalamak 8 ay önce
  ''Dikkat! Müslümanlar nereye kılıç zoru ile girdilerse kılıçla çıkartıldılar. Nereye, ilimle, hikmetle girdilerse orada kalıcı oldular.'' Beynin sulanmis

Günün Özeti