• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Ürün ve hizmet çeşitliliğinde yeni dönem

Faizsiz finans prensiplerine uygun derecelendirme kuruluşu oluşturulacak... 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre faizsiz finans sisteminin ülke finans sistemindeki yeri güçlendirilecek. Faizsiz finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliği ile insan kaynağının geliştirilmesinin hedeflendiği program kapsamında, politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak.

Yeniakit Publisher
2019-11-11 11:35:00 -
Ürün ve hizmet çeşitliliğinde yeni dönem

Ekonomi yönetiminin yapılacak düzenlemelerle devreye alacağı uygulamaların detaylarında ise şu konular göze çarpıyor.

-Faizsiz finans sistemine dair ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda kurumsal faizsiz borç uygulamalarının kurulması teşvik edilecek.

-Faizsiz finans alanında en iyi uygulama örneği olan sukuk ihracı yapılacak. Tarım arazileri gelirlerine yönelik Altyapı GYO kurulacak.

-İhracat finansmanı için ortak standart bir ürün oluşturulacak. Faizsiz finans prensiplerine uygunluk adına derecelendirme kuruluşu oluşturulacak. Faizsiz finans prensiplerine uygun pay tabanlı kitlesel fonlama platformu kurulacak.

Katılım sigortacılığı geliştirilecek

-Emtia murabahası işlemlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, elektronik ürün senedine veya hisse senedi portföyüne dayalı platformların oluşturulması sağlanacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından kurulması öngörülen piyasanın işleyişine dair iş akış süreçleri ve standartlar belirlenecek.

Terimler sözlüğü geliştirilecek

-Faizsiz finans denetim standartları oluşturulacak. Bunun için faizsiz finans kuruluşlarına ilişkin altı denetim standardı mevzuata kazandırılacak. Faizsiz finansa ilişkin araç ve kurumların terminolojisinin standardizasyonu sağlanacak. Kurumlar arası terminoloji birliğini sağlamak üzere Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) tarafından yayınlanan Terimler Sözlüğü yeni araçları da içerecek şekilde geliştirilecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Kira Sertifikaları Tebliğinde değişiklik yapılarak sukuk terimi düzenleme kapsamına alınacak.

Türk Reasürans A.Ş.’den yeni hizmet

-Faizsiz finans kurumsal yönetişim sistemi tesis edilecek ve uluslararası uygulamalarla uyumlaştırılacak. Katılım Sigortacılığı Genel Görünüm ve Durum Tespit Raporu hazırlanarak katılım sigortacılığına ilişkin iyileştirme alanları tespit edilecek. Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için katılım reasürans fonu kurulacak. Bu kapsamda Türk Reasürans AŞ’nin katılım reasürans hizmeti vermesi sağlanacak.

Denetim ve gözetim rehberi

-Katılım sigortacılığı faaliyetlerinin faizsiz finans prensipleriyle uyumlu olacak şekilde gelişimini teminen katılım sigortacılığı mevzuatında değişiklik çalışması yapılacak. Etkin denetim ve gözetimi sağlamak amacıyla Katılım Sigortacılığı Denetim ve Gözetim Rehberi hazırlanacak.

Gerekli çalışmalar neticesinde katılım banka kredilerinin toplam krediler içindeki payının 2020’de yüzde 5,5’e hedefleniyor.

Dijital merkez bankası parası modeli

-Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konularak, Anlık Ödeme Sisteminin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak ve test çalışmalarına başlanacak.

İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkânları artırılacak. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Çin Merkez Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak. Halen bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda yerel para cinsi işlemlere başlanması, yerel kredi kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin yerel para cinsinden gerçekleştirilmesi, bankalararası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesini teminen hayata geçirilen önlemlerin diğer önde gelen ülkeler ile de geliştirilmesi için girişimde bulunulacak.

Alternatif mesajlaşma sistemi

-Hedef ülke merkez bankalarıyla ödeme sistemlerinin uyumlu çalışması imkanları araştırılacak ve ticaretin güvenilirliğini güçlendirici ve hızlandırıcı önlemler alınacak. Bunun için Rusya’nın SWIFT’e alternatif mesajlaşma sistemine (SPFS) yönelik inceleme çalışmaları sürdürülerek Türkiye’de SPFS’nin kullanılmasına yönelik çalışmalar takip edilecek. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Bu kapsamda Anlık Ödeme Sisteminin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak, test çalışmalarına başlanacak.

Yeni bir sayfa

-Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. Fintek ekosisteminin Türkiye’de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisince Fintek ekosisteminin ülkede gelişmesine yönelik yol haritasının devreye alınması söz konusu. Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı ile fintek ekosistemi için gerekli mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacak.

Finansal Şirketler Birliği

-Finans kesimi dışındaki tahsili gecikmiş alacakların varlık yönetim şirketlerine (YYŞ) devredilebilmesi sağlanacak. Bunun için varlık yönetim şirketlerine finansal kuruluşlar dışında kalanlardan vergisel istisnalar uygulanmaksızın alacak devralmalarına yönelik ilgili kanun maddesinde değişikliğe yönelik hazırlık yapılacak. Varlık yönetim şirketleri, Finansal Kurumlar Birliği’ne (FKB) üye olacak. Bu kapsamda Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin unvanını “Finansal Şirketler Birliği” olarak değiştirmek ve varlık yönetim şirketlerini de birlik üyesi yapmak üzere 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda değişiklik yapılması hususunda çalışmalar yapılacak.

Finans Teknopark kurulacak

-Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak. Açık bankacılık hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla AB Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 ile mevzuat uyumu sağlanacak.

Bu kapsamda ödeme sistemlerinin gözetim ve denetimi TCMB’ye bağlanacak ve bu sistemlerin etkinliğinin artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Elektronik Çek ve Bono Sistemi

-Finansal kuruluşların düzenleme ve denetleme çerçevesi güçlendirilecek, etkin bir rekabet ortamı sağlanacak, işlem maliyetleri azaltılacak ve sağlıklı bilgiye erişimleri kolaylaştırılacak. Bu kapsamda elektronik çek ve bono kanununun yasalaşmasının ardından ikincil düzenlemelerin yürürlüğe konulması ve Elektronik Çek ve Bono Sistemi’nin kurulması sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23