• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Diyanet yurtdışı görevlendirme 2020 Diyanet yurtdışı görevlendirme şartları

Diyanet yurtdışı görevlendirme ilanı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışına uzun süreli din görevlisi sınavı ile 255, yurtdışı sözleşmeli din görevlisi sınavı ile de 200 olmak üzere toplamda 450 din görevlisini yurtdışına gönderecek. Peki, 2020 Diyanet yurtdışı görevlendirme şartları neler?

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:43:00 -
Diyanet yurtdışı görevlendirme 2020 Diyanet yurtdışı görevlendirme şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışına uzun süreli din görevlisi sınavı ile 255, yurtdışı sözleşmeli din görevlisi sınavı ile de 200 olmak üzere toplamda 450 din görevlisini yurtdışına gönderecek.

D U Y U R U

(Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı)

Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dini konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışında istihdam edilmek üzere sınavla Sözleşmeli Din Görevlisi (kadın ve erkek) alınacaktır.

Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvanı ve Adedi

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi 200 kişi

2020 Diyanet yurtdışı görevlendirme şartları neler?

II- Adaylarda Aranan Şartlar

a) İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

b) Lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Denklik Belgesine sahip olmak), (Adaylar ÖSYM'den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.)

c) İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmi dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; sınav son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS'nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. (Adaylar ÖSYM'den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.) Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir engeli bulunmamak,

h) İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

i) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

j) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

k) Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

Başvurular ne zaman yapılacak?

a) II. Bölümde belirtilen şartları taşıyan adaylar, 20.07.2020-04.09.2020tarihleri arasında www.kurumdisi.diyanet.gov.tr linkinden mesai bitimine kadar başvuruda bulunabileceklerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı