THY- Euroleague

FETÖ / derin darbe üzerine

29 Temmuz 2017 Cumartesi

Değerli dostumuz Av. Ali Cahit Polat, FETÖ hakkında görüşlerini yollamış. Önemine binaen aynen yayınlıyor, kendisine teşekkür ediyoruz:

Jorge Luis BORGES “Alçaklığın Evrensel Tarihi” adlı eserinde alçak/zalim kurtarıcı Lazaro Morell’in hikâyesini anlatır. Kendisine tam inanmış adamları ile zenci köle ticareti yapan Morell, kasaba kasaba dolaşarak kiliselerde hararetli vaazlar verirdi. Kilisede gözyaşları içinde vaazlar verirken adamları içerideki dinleyenlerin atlarını çalarlardı. Kitab-ı Mukaddes’i hatmetmişti, verdiği vaazlara dinleyenler yürekten inanırdı. “...Lazaro Morell’i minberde gördüm” demişti bir gün “İnsanın gönlüne huzur veren sözlerini dinledim. Gözlerinde biriken yaşları gördüm. Tanrı’nın gözünde, zencileri çalıp satan günahkârın, katilin teki olduğunu bilmiyor değildim, ama gene de gözyaşlarımı tutamadım” diyordu dinleyenler.

Mehmed Niyazi Yemen Ah ! Yemen / tarihi romanında FOSFORLU İMAMI anlatır. Gündüz dışarı çıkmayan, gece karanlığında yüzüne fosfor sürerek şehirde dolaşan İngiliz ajanı yüzüne nur inmiş efsanesi ile halkı aldatır. Sonunda Osmanlı askerlerini arkadan hançerleyen adamları ile İngilizlerle işbirliği yaparlar. 

Tarih tekerrür etmiş karşımıza Lazaro Morell ve fosforlu imam rolünde Fetullah Gülen çıkmıştı. 40 yıl süren hikâye 15 Temmuz 2016 darbe/işgal girişimi ile görevini yapmıştı. 

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrası yapılacak hukuk mücadelesi önem arz etmektedir. FETÖ hakkında yapılacak yargılamalarda etkin, adil ve doğru yargılamanın temel şartının “SUÇ TEMELLİ” hareket edilmesi ve benzer davalarda yapılan hataların tekrarlanmaması gerekmektedir.

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü yakın tarihimizde yaşanan diğer darbelerden derin farklılıklar göstermektedir. Klasik askeri darbelerde; askerî okullara muvazzaf subay olmak ve yükselebildiği kadar yüksek rütbeye çıkmak niyeti ve hedefiyle girilir. Hiyerarşik yapı içinde yüksek rütbeli komutanlar tarafından ülkenin yanlış yöneltildiği iddialarıyla iç/dış siyasi ve sosyal konjonktürden yararlanılarak cebir/şiddet veya tehdit kullanılarak yönetime el koyma hareketleridir. Bu meşum harekette ise daha ilk günden itibaren ileride darbe yapmak niyet ve maksadıyla belli bir plan dahilinde özel tertibatlarla darbeciler yetiştirilir ve zamanı geldiğinde bu görevi yerine getirmeleri istenir. 

Bu kalkışma klasik bir darbe girişimi olarak nitelendirilemez. 15 Temmuz darbe kalkışması askerlerin koçbaşı olarak kullanıldığı bir sivil darbe teşebbüsüdür.

15 Temmuz darbe teşebbüsü bir sonuçtur. Fetullah Gülen, 40 yıl süren ihanet hareketiyle milletimizi iğfal ve ifsat etmiştir. Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan Prof. Dr. Talat Halman, dini hayatın gelişmesi ve halkın dindarlaşmasının sebep ve etken unsurunun ülkenin ana gövdesini oluşturan dindar halktan gelecek dip dalga olduğunu yazı/makalelerinde dile getirir. Amaç ülkemizde samimi ve dinin temellerine bağlı doğru bir dini hayatın gelişmesinin önüne geçilmesidir. Yasaklarla, cebri uygulamalarla başarılmadığı görüldüğünden büyük/orta/küçük Fetullah modelleri piyasaya sürülmüştür. 

- FETÖ hareketi darbe aşamasına gelmeden önce çalışmalarına dini tahrip ederek başlamıştır.

- Dinler arası diyalog projesiyle cuma hutbelerinde “Allah katında din İslam’dır (Ali İmran s.19 a.) ayetinin okunmasının kaldırılmasını sağlamıştır. Artık hoca, papaz ve haham kol kola Kasımiye Medresesi’nde uygulamasını yaptıkları üzere birlikte sırat köprüsünü temsil edilen köprüden doğrudan cennete yürürler, Ramazanda aynı masada iftar açarlar, kucaklaşıp öpüşürler. Hepsi cennetlik hepsi semavi hak dindir artık!

- Gençleri ailelerinden kopararak sürekli para isteyen, kurban derilerini toplayan, dergi ve gazeteye abone bulan DİLENCİ RUHLU bir kuşak yetiştirmiştir.

- Türkçe olimpiyatlar, organizasyonlar, yurtdışı Türkçe eğitim yalanları ile halkı arkasından sürüklemiştir.

- Okullar, dershaneler yoluyla halkın takdir ve güvenini kazanarak süfli fikir ve operasyonlarını gerçekleştirmiştir.

- Dini istismar ederek hikâye/menkıbe ve hayali rüyalarla halkın emeğine, parasına, evlatlarına ve servetine el koymuştur.”

- Sinsi faaliyetleri ilerleyen tarihlerde irtikap, tehdit, şantajlar yapmak suretiyle suç örgütüne bürünerek gücünü artırmıştır. Son aşamada ise silahlı terör örgütüne dönüşerek darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Darbe teşebbüsü milletimizin ve kamu gücünün üstün gayretleriyle engellenmiştir.

Yaralar sarılmaktadır. Ancak 40 yıl süren tahribatın onarılması pek kolay olmayacaktır. 

 

YORUM YAZ