THY- Noukşot

Amerika kötülükler yumağıdır

07 Şubat 2018 Çarşamba

Amerika’nın insanlığa bakan bir yönü ve yanı kalmamıştır. Hangi yönden ve yandan yaklaşırsanız yaklaşın Amerika’nın bir kötülükler yumağı olduğunu görürsünüz.

Her kim ki şeytan Amerika’nın bayrağını sallayacak, silahını kullanacak, bu dünyada kaçacak bir yer bulsa da öbür dünyada varacağı yer cehennemden başkası olmayacak!

ABD’li medya uzmanı ve aktivist Jerry Day, Amerika’nın özellikle Ortadoğu ülkelerine yaptığı müdahalesine ve bu müdahalelerin hiçbir yasal gerekçeye dayanmadığına dikkat çekerek, ‘’ABD, uluslararası tüm anlaşmaları ihlal etti, Müslüman ülkeleri bombaladı, insanları öldürdü. Bu yüzden gittikçe yalnızlaştı. Bir gün sonumuz, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanlar gibi olacak. Dünyanın yeni katilleri biziz’’ şeklinde konuştu. Dolayısıyla Amerika’yla dostluk kurup birlikte olmak, dünyanın yeni katilleriyle birlikte olmaktır.

Amerika’nın yaptıklarıyla tarihte Firavunun yaptıkları pek birbirinden farklı değildir. Asrımızda küresel manada firavunun varisi Amerika’dır. Bölücülükte, ayrımcılıkta, cebir ve şiddette Amerika, firavunu aratmayacak durumdadır. Firavunların bulundukları ve iktidar oldukları yerlerde insanları sınıflara ayırmaları, kendi konumlarını korumalarına ve iktidarlarını garantilemelerine verdikleri önemden dolayıdır. Rabbimiz haber veriyor:

“Şüphe yok ki, Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslamış/iktidar olmuş  ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o, bozgunculardandı.” (Kasas Sûresi/ 4)

Toplumları, ırkları, kavimleri ve kabileleri kendi menfaatleri uğruna parçalayanlar, birbirlerine düşürenler, firavunun varisliğini yapanlardır. Günümüzde bu işi en iyi yapan Amerika ve Amerika’yı bağlı ve bağımlı sosyal ve siyasal sistemlerdir. Bu âyetin ışığında Amerika’nın icraatları masaya yatırıldığında görülecektir ki; Amerika, bir bozguncular devletidir. Fitne ve fesadın otağıdır. Dünyada kötülüklere bir anavatan aranıyorsa bilinsin ki o anavatan Amerika’nın ta kendisidir. Bu dünyada Amerika’nın işlemediği ve tasarlamadığı kötülük kalmamıştır.

Aldanmamak ve aldırmamak gerekir Amerika’nın tehditli lafına. Velev ki Amerika hükmetse de dünyanın her tarafına. Amerika; çapulcudur, soyguncudur ve talancıdır. Bunların da ötesinde tepeden tırnağa yalancıdır. Müslümanlar arasında kan ve katliamların olması, Amerika’nın yeni ekmek kapılarına kavuşmasıdır. İslâm coğrafyasında çıkan her savaşta ve çatışmada şeytan Amerika için yeni bir ekmek kapısı açılmış demektir.

Müslümanlar olarak ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunan Amerika, küresel firavunluğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. İnsanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs’ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. Bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslâm coğrafyası üzerinden gerçekleşmesi istenmektedir. Dolayısıyla İslâm topraklarında Amerika’yla savaşan Müslümanlar, terör örgütlerinin arkasına saklanmış haçlı ittifaklarıyla savaşıyorlar.

İsrail, Amerika’nın İslâm coğrafyasındaki terör karakoludur. Amerika da, İsrail de tahrif edilmiş dinlerinden güç alarak cinayetler işlemektedirler. Bazı Müslümanlar tarafından ileri sürülen; “Biz Siyonizme karşıyız, Yahudiliğe karşı değiliz” söylemi, bir gaflet ve cehaletin habercisi ve neticesidir. Şunu bilelim ki; Siyonizm Yahudilik konuşulmasın diye uydurulmuş bir ideolojidir. Siyonizm ayrı, Yahudilik ayrı değildir; Siyonizm Yahudiliğin doğurduğu çocuktur. Siyonizm, Yahudiliğin üstün ırk olduğuna inanmış olan her Yahudi’nin boynunda taşıdığı sevimli bir boncuktur!

Dünyada ‘kendisinden başka hiç kimseye yaşam hakkı tanımama’ fikri doğrudan Yahudi olmakla ilgili bir meseledir. Yahudiliğin seçilmişlik düşüncesi, üstün ırk inancı tarihin çöplüğüne atılmadan terörist Yahudilerden ve onların ideolojisi Siyonizm’den kurtulmak mümkün değildir.

İsrail’de Siyonistler Allah’tan başka ilah kabul etmemeleri gerekirken yeryüzünde ilahlık taslamakta, süper güç olan çağdaş firavunlara hizmet etmektedirler. Para putu önündeki secdeleri hiç bitmemektedir. Adam öldürmek sıradanlaşmış, zina sektör haline getirilmiş, komşunun evi dâhil olmak üzere her şeyine göz dikilmiştir. Çocukları, dul kadınları ve yaşlıları öldürmekte dahi beis görülmemekte, insani değerler mişnadan ve dünyevi çıkarlardan hareketle hiçe sayılabilmektedir. İşte şeytan Amerika da bu cinayetleri işleyen şer şebekesi için Müslümanların kutsalı Kudüs şehrini başkent ilan ediyor. İslâm topraklarında kan ve katliamlar gerçekleştirmek, şeytan Amerika için bir ekmek kapısı açmaktır.

Amerika’nın tarihi, kötülükler tarihidir. Amerika’nın hakettiği yer de, tarihin çöplüğüdür. İnsanlık eninde sonunda uyanacak ve Amerika’yı tarihin çöplüğüne atacaktır. Hiçbir halkı Müslüman veya halkından Müslüman olan ülkenin kötülükler yumağı Amerika tarihin çöplüğüne atılmadan ekonomik ve sosyal istikrarını muhafazaya devam edeceğini söylemek mümkün değildir. Avrupa dâhil, hiçbir coğrafi yöre, şu andaki mevcut dengelerini sürdüremez. Amerika’nın tarihin çöplüğüne atılması şarttır. 

 

YORUM YAZ