THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim

Hacca ermek için..

19 Ağustos 2017 Cumartesi

Gel, dostum, tasdik et imanını, amelinle doğrula amentünü. Namazınla, orucunla, zekâtınla, haccınla, cihadınla tasdik et, kalbinin tasdik ettiklerini. Öyle secde et ki, Rabbin görünsün secdende. Öyle haşyet yaşa ki, kıyamında, rükûunda, ahiret tüllensin sende. Ellerini ona açarken, kalbini ağyara açma sakın. Sadece sana kulluk ederim derken, seni yalanlamasın vicdanın. Vicdanınla birlikte söyle niyazını. Kalbin vicdanını, vicdanın kalbini ve davranışların cümlesini hep doğrulasın. Sen Kâbe’ye döndüğünde kalbin de Kâbe’ye dönsün. Sen Kâbe’yi kıble edin, O da seni kıble bilsin. Mescitlerde asılı olsun bir de kalbin. İbadetle serpilsin, gelişsin bedenin.

Öyle oruç tut ki, imanın Kevser taşısın günün sonunda iftarına. Açlık sende açılsın, bütün açlar yerine. Karnı aç olanları da, kalbi, ruhu aç olanları da doyursun senin orucundaki açlık. Sen oruç tutarken, o da seni tutsun, zaaflarınla sürçeceğin yerlerde. Düşmeden yere, çıkarsın seni göklere tuttuğun oruç. Cennetlere taşısın susuzluğunla seni. Neye susuzluk duymuşsan hak adına, hepsine ulaştırsın, hepsine kandırsın seni orucun.
Öyle infakta bulun ki, ebkem olsun bütün cömertlikler, senin sahavetine bakıp. İnsanı, Allah’a, nasıl yaklaştırdığını göstersin cömertliğin; ancak Allah’a yakınların böyle cömert olabileceğini doğrulasın, tasdik etsin. Cimriliği sürgüne gönder cömertliğinin şiddetli rüzgârıyla. Mal, can, bütün varlık nasıl verilirmiş Hak uğruna, öğret çağına. Cömertlik açsın cihanda yeniden seni görüp de.

Öyle “lebbeyk” diyerek coş ki ihrama bürünüp, yoklukta varlık şimşekleri çaksın seni görenlerin gönlünde. Terkleri hatve edinerek yürü Arafat’ına doğru. Her şeyden geçmenin destanını yaz haccında.
Gözyaşlarınla yıkansın üzerindeki kefen bezin. Son urbanı giy, ömrünün sonuna varmadan daha. Ölmeden önce ölmenin temrinlerini yap kutsal beldede. Doğduğun gün kadar masumlaşmaya çalış, arına arına günahlarından.

Ümmet kütüğüne kaydettirmeye uğraş adını. Nebi-i Muhterem’e arz ederken ihtiramını, ona olan imanını da ele versin ihtiramın. Peygamberine olan ihtiramın, aynı zamanda peygamberine olan imanını ispat etsin.
O’nu Peygamber olarak gönderene de imanını ispat etsin, ona ihtiramın. Ürpertin ürperti versin kalplere, onun huzurunda iken. Peygamberine sevgin şekillendirsin edebini. Edebin, edeplendirsin seni huzurda görenleri. Bu derin hürmet, ancak peygambere gösterilir, ancak bir peygamber bu denli sevilir, bilsin herkes.

İhtiramın iman, imanın sevgi ve ihtiram olsun. Takva örtüsüne bürün de gel, Kâbe imrensin örtüne. Melekleş de öyle dön, melekleri hayran et dönüşüne. Kâbe’de dönüşüne, Rabbine dönüşüne..

İblis, ümidini yitirsin artık bu haccında, içinde ışıldayan nura bakıp. Simandaki secdeyi gördükçe nedameti azık edinsin kendine İblis. Sen taşlamadan önce, o çalsın kendini oradaki dikili taşlara. Niye secde etmedim diye Adem’e, başına toprak saçsın İblis, her cemrende..

Nefsinin, hile, oyun ve tuzaklarından emin olma gibi bir gaflete düşme sakın. Mutmainne oluncaya kadar nefsin, geçici iyilik görüntülerinden daima kork, sürekli çekin. İyilikte sabit olmaya gayret et, nefsinle mücadele ederek. Oruca razı et onu, oruç tutarak bol bol. Namaza alıştır, sevdir ona kulluğu, rükünlerini gözeterek kıldığın namazlarla.

Uykusuz geceleri sırdaş edin ki kendine, nefsin düşsün senin peşine. Seher bereketi sinsin ki üzerine, kurtulabilesin her türlü tembellikten, ataletten, miskinlikten. Zikret Rabbini, bütün güzel isimleriyle an O’nu ki inkişaf etsin böylece, kalbin, ruhun, latifelerin. Binek edin nefsini, terbiye ile varılan neticeden sonra. Safiye kıl onu, vezir et ruh sultanına.. Tasdik eder böylece nefsin, ruhun neye doğru dediyse. Doğrular seni hayırda; destek çıkar var gücüyle. İsmailleşir nefis, Ruh benzeyince İbrahim’e..

Hac günlerindeyiz. Küçük bir girizgâh da ben yapayım istedim. Hacc-ı mebrur dileklerimle.. 

 

YORUM YAZ