Yeni Akit - M&S Asistans

Antisemitizm haritası ve siyonist algı operasyonu

20 Ağustos 2014 Çarşamba

Yahudilerin “siyonist” olanı da, olmayanı da aynıdır. İkisi de, içinde yahudi olmayanlara uygulanacak pek çok “vahşet hükmü” bulunan “muharref Tevrat”tan beslenen bir fikriyatı taşır.

En önemli vasıflarından biri, “mağduriyet edebiyatı”nı çok iyi yapıyor ve iyi kullanıyor olmaları. İnsanların, kendilerine karşı “antisemitist duygular” taşıdıklarını ilân ederek bir “koruma kalkanı” oluşturdular. Yaptıkları “pislikler”i bu koruma kalkanıyla meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Zulümlerinden, pisliklerinden söz edip melanetlerine karşı çıkana cevapları hazır: “Antisemitist...” Böylece, “yahudi düşmanısın” diyerek pisliklerini örtbas ediyorlar.

Arada bir koruma kalkanını tazeleyip algıları diri tutmayı ihmal etmezler. Çünkü bilirler ki, algıları ele geçiren, olgulara da sahip olur.

Bu kapsamda, yahudilerin ABD’deki ADL (Anti-Defamation League) kuruluşu, “dünya ülkelerinde antisemitizmi ölçmek...” amacıyla dünya çapında 53 bin kişinin katıldığı bir araştırma yapmış. Öyle ya, dünya toplumlarının kendileri hakkında neler düşündüğünü öğrenmeye ihtiyaçları var. Yaptıkları melanetlerle pek çok insana antisemitist olmaktan başka seçenek bırakmıyorlar. İşte bu duyguların düzeyini ve yoğunluğunu bilecekler ki, “algı operasyonları”nı ona göre yapacaklar. Özellikle son “Gazze katliamı”ndan sonra, oluşan “antisemitist algılar”ı yumuşatmak, yükselen düzeyini düşürmek için “dünyanın antisemitizm haritası”nı çıkarma ihtiyacı hissediyorlar. Fakat kendilerini düzeltmek için değil, algıları yönlendirmek için...

Araştırmada, katılanlara 11 kanaat cümlesi sunularak, “katılıyorum” veya “katılmıyorum” şeklinde cevaplamaları istenmiş. En az 6’sına “katılıyorum” cevabı verenler, ADL tarafından “antisemit” veya “antisemit eğilimli” olarak tanımlanmış. Antisemitizmin en yaygın olduğu ülkeler, %69 ile Türkiye ve Yunanistan’mış.

ADL “Yahudiler hakkında önyargılar”dan oluştuğunu iddia etse de, “antisemitizm tesbiti” yaptığı cümlelerin, esasında doğru olduğunu her birini ele aldığımızda göreceksiniz.

“Yahudiler oturdukları ülkelerden çok İsrail’e sadıktırlar.” KATILIYORUM. Zira son Gazze katliamı üzerine, önce 15.07.2014’te Türkiye’deki yahudi cemaatinin Hahambaşısına “Hahambaşı’na çağrı!” başlığıyla, sonra da 27.07.2014’te Türk vatandaşı yahudilere, “Türk vatandaşı yahudilere çağrı” başlığıyla İsrail’in katliamını kınamaları çağrısında bulunduğum halde, umursamadılar. Dünyanın her yerindeki yahudi firmalarının, kazançlarından İsrail’e pay aktardıkları malûm. İsrail vatandaşlığı da bulunan başka ülke vatandaşları, çağrıldığında İsrail ordusuna katılıp askerlik yapıyor.

“Yahudiler iş dünyasında çok fazla güce sahiptirler.” KATILIYORUM. Zira en büyük iş/kazanç hacmine sahip Rockefeller, Rothschild, Dupont, Habsburg, Russell, Warburg, Oppenheimer, Morgan, Bundy, Freeman, Collins, Astor ve Iord aileleri yahudi. Çok büyük holdinglerin tepe yönetimleri yahudi, Rotaryen, Lions, Mason vb.’lerin elinde. Dünya pazarına hükmeden gıda, kozmetik, içecek, alkol, müzik, eğlence, iletişim, bilişim, silah vb. şirketlerinin hemen hemen tümü yahudilerin.

“Yahudiler uluslararası bankacılıkta çok fazla güce sahipler.” KATILIYORUM. Zira en büyük bankalar yahudilerin. Bankacılık ve finans sistemine yahudiler sahip ve sistem onlara hizmet ediyor. Kredi kartıyla yapılan her işlemden yahudiye pay gidiyor.

“Yahudiler Holokost’tan çok fazla bahsediyorlar.” KATILIYORUM. Zira, “mağduriyet edebiyatı” olarak kullandıkları Nazi katliamının iddia edilen boyutlarda olmadığını, danışıklı bir “ayıklama operasyonu” olduğunu düşünüyorum. Hatalıysam ispatlasınlar. Şöyle yapsınlar: Hitler’in öldürdüğü yahudilerin listesini yaş, cinsiyet, taşıdığı hastalık, sahip olduğu mal varlığı, eğitim, beceri ve yetenek düzeyi vb. kriterlere göre açıklasınlar. Göreceksiniz, o sıralarda kurmayı planladıkları İsrail için ayakbağı olacakların dışında kimse öldürülmüş çıkmayacak. Yaklaşık 70 yıl önce yaşananları dün olmuş gibi gündemde tutarak mağduriyet edebiyatıyla prim sağlamaları başka bir garabet zaten.

“Yahudiler sadece kendilerini düşünürler, yahudi olmayanlar umurlarında değildir.” KATILIYORUM. Zira, bu köşede 05.08.2014’te yazdığım “Siyonist kötü, yahudi iyi mi?” başlıklı yazıda, inandıkları ve takip ettikleri “muharref Tevrat”ın, diğer insanları “nasıl umursamaları gerektiği”ne dair emirleri bunun delilidir.

“Yahudilerin dünya işlerinde çok fazla kontrolü vardır.” KATILIYORUM. Zira ABD ve diğer BM Güvenlik Konseyi üyeleri gibi dünyaya hükmeden ülkelerle, kurulan “dünya sistemi”ne işlerlik kazandıran uluslararası kuruluşlar yahudiye hizmet ediyor. Uluslararası sistem, yahudilerin dünya hakimiyetlerini sağlamaktan öte bir fonksiyon taşımıyor.

“Yahudiler Amerikan Hükümetini çok fazla kontrol ederler.” KATILIYORUM. Zira ABD’nin, bu zamana kadar İsrail’in herhangi bir eylemini desteklemediği görülmedi. En vahşi katliamlarından birini yaptığı son Gazze saldırısında bile hem maddi, hem de politik ve diplomatik olarak açıkça İsrail’i destekledi.

“Yahudiler kendilerini diğerlerinden üstün görürler.” KATILIYORUM. Zira muharref Tevrat’n hükmü: “Siz, Allah’ınız Rabbin oğullarısınız. Çünkü sen, Allah’ın Rabbe mukaddes bir kavimsin ve Rab yer üzerinde olan bütün kavimlerden üstün olarak kendisine has bir kavim olmak üzere seni seçti. (Tesniye, 14/12)”

“Yahudiler dünya basınını fazlasıyla kontrol ederler.” KATILIYORUM. Zira dünya medyasının yüzde 96’sının 6 büyük şirketin elinde olduğu, bu 6 şirketin yahudilere ait olduğu veya onlar tarafından yönetildiği biliniyor.

“Dünyadaki savaşların çoğuna yahudiler sebeb olur.” KATILIYORUM. Zira yahudi ajanların bölgesel ve küresel savaşları körüklediği, yahudi silah tüccarlarının bundan büyük paralar kazandığı sır değil.

“Yahudilerden nefret edilmesinin sebebi onların davranışlarıdır.” KATILIYORUM. Zira Kur’an’ın tabiriyle yeryüzünü fesada boğan yahudiler, kendilerinden nefret edilmesine yol açıyorlar; bir de bundan rahatsız oluyorlar.

Gördüğünüz gibi bu kanaatlere 11’de 11 katılıyorum. Gerekçelerimi de söyledim. Şimdi ben antisemitist miyim?

YORUM YAZ