• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Atatürkçü hakime hanım, yaptı yapacağını!

124 Yorum
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumcu sacit bu ülkede müslüman olmak suçmu

bak kendinniz soruyorssunuz siz sizden olanı koruyorsunuz size bbenzemeyeni koguyorssunuz.
 • 1 Yıl Önce

Sacit

Bu ülkede ATATÜRKÇÜ olmak suç mu Sn.yazar.?
 • 1 Yıl Önce

Ahmet

Süleyman Sırrı Dinçer abiye katılıyorum Aşağıda bahsi geçen Mısır Hahambaşısı Haim Naum da Üstat Bediüzzamana gelmiş ve az kalsın müslüman olacaktım diye ayakkabılarını almadan dışarı kaçmış.Abdurrahman abiye gelen Siaey ajanları da aynı şekilde kaçtıysa sorun yok öyle olmadıysa ne oldu ahirette yada burda öğrenecez.//////[Bera-yı malûmat size gönderildi.] Büyük Doğu'nun yirmidokuzuncu sayısında; "Lozan'ın İçyüzü" diye yazılan makaleden: İngiliz murahhas heyeti reisi Lord Gürzon, nihayet en manidar sözünü söyledi. Dedi ki: "Türkiye İslâmî alâkasını ve İslâmı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa, bizimle hulus birliği etmiş olur ve Hristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır; biz de kendisine dilediğini veririz." Lozan'da Türk murahhas heyeti başkanı bulunan ve henüz hakikî kasıdları anlayamayan İsmet Paşa, bir aralık bütün Hristiyan emellerinin Türkiye'yi mazisindeki ruh ve mukaddesatı kökünden ayırmak olduğunu sezdiği halde, şu gizli ivaz ve teminatı veriyor ve diyor ki: "Eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden (yani an'ane-i İslâmiyet'ten) kurtulmak hususunda besledikleri (yani İsmet'in beslediği) azmin, inkâr edilmez delilidir." Harfi harfine iktibas ettiğimiz bu sözlerle, Türk başmurahhasının yani İsmet'in, eskiden kökleşmiş ve köhne olmuş engellerden kurtulmak hususunda Türk milletine beslediği kat'î azimle ne kasdettiğini ve bunu hangi maksad altında İslâmiyet düşmanlarına ivaz diye takdim ettiğini sormak lâzımdır. Konferansın birinci defasında Türk başmurahhası, bizzât karar vermek vaziyetinde olmadığı ve büyüğüne, yani Mustafa Kemal'e bildirmek zorunda olduğu için, memlekete dönüyor; kendisini Haydarpaşa'dan Ankara'ya götüren tren ve devlet reisini (Mustafa Kemal) İzmir'den Ankara'ya götüren trenle Eskişehir'de buluşuyor. Bir arada ve başbaşa seyahat... Sonra Ankara gizli meclis toplantıları... Fakat esas mes'elelerde daima başbaşa. Mustafa Kemal ile İsmet beraber içtimaları ve karar: "Din öldürülecektir." Lozan Konferansı'nın ikinci sahifesi: ...Artık herşey Türkiye hesabına çantada hazırdır. Yani dini terk ile herşey yapılacak. Yeni hizbin (Kemalizm ve İsmet hükûmeti) bundan böyle bu millette, İslâmiyet'i katletmek prensibiyle hareket etmekte, hasım dünyanın kumandanlarından, yani düşman ehl-i salib kumandanlarından, dini vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhâssa hudud dışı değil de, hudud içi ve millî irade yaftası altında çalışacağı şübheden vârestedir. Nihaî Vesika Lozan Muahedesinden sonra, İngiltere Avam Kamarası'nda "Türkler'in istiklalini ne için tanıdınız?" diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon'un verdiği cevab: "İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz." Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar, Türk Milletini İslâmiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır. Artık bunun üzerine herşey apaçık anlaşılıyor değil mi?.. Gizli anlaşmanın entrikası Türkler'e dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, sun'î istiklal işinde gizli anlaşmanın müessiri, tek kelime ile Yahudiliktir. Buna memur-u müşahhas kimse de, şimdi Mısır Hahambaşısı bulunan Hayim Naum'dur. Bu Hayim Naum, bu korkunç teşebbüse evvelâ Amerika'da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine, Türk'ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani masonluk hasebiyle Kur'anın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Hayim Naum müdhiş plânının zeminini Amerika'da hazırladıktan sonra İngiltere'ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur: "Siz Türkiye'nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyet'i ve İslâmî temsilciliklerini, ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum." Aynı Hayim Naum, Türk murahhaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş, yani Mustafa Kemal ve İsmet'i kendine dost bulmuş. Onun için üçü birleşmiş ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mani' kalmamıştır. Hayim Naum o sırada Ankara'ya kadar da uzanarak plânın muvaffakıyeti için gereken en mühim ve merkezî şahıs nezdinde -yani Mustafa Kemal yanında- emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki bu tesir, mahud mevzuda Hayim Naum'dan daha heveskâr ve gayretli bir İslâmiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş ve artık Türk'ü içinden vurmanın plânını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır. İşte bu ehemmiyetli vesika, tam tamına Risale-i Nur tercümanının kırk küsur sene evvel hadîs-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hâdiseyi tasdik ettiği gibi; ve Şeriat-ı Ahmediye'ye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu, Yahudi olan Lord Gürzon ile Hayim Naum o ihbarın hakikatını gösterdiklerini ve yirmibeş seneden beri Nurcuların imhasına keyfî kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor. * * * Emirdağ-2 - 31
 • 1 Yıl Önce

Neslihan Hancı

Abisinin gazetesinde de olsa yer bulmus, Kendisine yazar diyen ve kose yazılari yazip az çok da insanlara okutan birinin Türkçe'yi katledişini, cinsiyetçi uydurma sıfatlar kullanmasını tartışıyoruz.
 • 1 Yıl Önce

Neslihan hanım neyi paylaşamıyoruz milli marifdenmi göreevlisiniz hukukcu kimmliggi olan sayın karahasanoglu yazıyorda siz niye itiraz ediyorsunuz bmu hitap sizemimi

yoksa burda yazılı yada imtihanmı ediliyok bir yanlış varsa hakime hanım düzetsin bizden istediggin nedir ısrarcı tutumunuz tutturdunuz, ali aliye veli veliye nokta.
 • 1 Yıl Önce

Sayın Realist

Buraları sizin gibi dürüst insanlar için uygun bir yer değil 
 • 1 Yıl Önce

Neslihan Hancı

Ali-Aliye / Naci-Naciye gibi türetilmis çokca isim var. Ama sifatlarda bu yok. Hakim-hakime de müdür-müdire de yanlıstır uydurmadir cinsiyetcidir. Sanki sadece hakim sırf erkege mudür sırf erkege aitmis gibi. Bir kadın okul mudürlüğüne atandiğinda devlet ona müdirelige atandınız demez. Sıfatlar cinsiyet icermez müdür de hakim de iki cinsten de olur.  
 • 1 Yıl Önce

Realist

Afedersiniz Muhammed kardes siz sayın Dilipaga soylemişsiniz sonunu bana yazdiniz gibi okumusum özurü bir borç bilirim lutfen bu yorumumuda yayinlarsaniz sevinirim bir daha hic bir yere yorum yazmam kirk yilda bir yazayim dedim psikolojim bozuldu Kardesin günahini aldim çunkü lutfen tamamini yayinlayin
 • 1 Yıl Önce

Realist

Muhammed Develili kardeşim yahu ben ne diyorum siz ne diyorsunuz yorumumda öyle bir oyun oynamişlar ki değiştirmişler sahtekarliği diyorum siz hala açık ol diyorsunuz
 • 1 Yıl Önce

Yorumcu neslihan hancı ismin neslihan oldugu için bir bayansınız hancı olsaydı erkek diye bilirdim

Googelin bşr sözlük olmadıgını sadecce sorumuza cevap veriyor herkonuda yardımcı oluyor. ya siz kafa karıştırıyorsunuz bir hanım okul müdürü müdürehanım oldugunu duyarız hakimehanım demekle bir saygısılıkmı varki hakim, hakimdir cinsiyet ayrımı yapmak biri güçlü diigeri güçsüzmü anlaşılıyor hele birde kemalist eklenince esas konuyu saptırıyorsunuz siz öyle bilin biz böyle bilelim bir cisim adı akla gelmeyince şey denir aslında şey deyil.
 • 1 Yıl Önce

Yorumcu muhammet devlili yorumunuzu begeni ile okudum

İnsan ak partiliyim diye hep iyi yönleri yazılsa bu bizde mevcut bir arkadasış yere çöp atana maskesini yediklerini yere atanlara kızıyor iyilikllede söyleye bilirde ama bunlar bilşnen şeyler kirletilmeyecegi yerde bile bile yapanlara güzellikden bahsedermisin. ak partinin hataları yokmu evli insan kalmadı denecek nerdeyse sadece madur olan kadınmış gibi erkege düşman ettiler sayın dilipak defalarca yazıyor yarası olan gocunur varsa hata düzeltilir yok sen nasıl hakaret edebilirsin. iyi lartili türkkan küfretdi hemde çekinmeden cezamı verdiler bizim insanımız kaypak.
 • 1 Yıl Önce

Muhammet Develili

Sayın pek kıymetli yazar: Yorumları üşenmedim teeek tek okudum. Yorumlardan gördüğüm kadar AKP'li olup da sayın Abdurrahman Dilipak'ı suçlayanlar da çok. Sürekli AKP yi eleştiriyor diyende var ajanlıkla suçlayan da var az vermiş bile diyen de var... Kimileri de tam tersi Abdurrahman beyi savunuyor ve eskiden AKP'li olduğu anlaşılacak bir küzkünlükle AKP yi suçluyor. Demek ki şurada yorum yazan gazeteniz okurlarından birisi de hakim olsaymış çatır çatır bu cezayı verebilecekmiş. Eğer elinizde başka bir belge yoksa mahkeme hakimini Kemalist diye boşa suçlamışsınız, belki de Dilipak'a ateş püsküren sıkı bir AKP'li de olabilir. Onu mahkemeye veren kadınlar da AKP nin önde gelen kadınları değil mi zaten? Yani sayın Abdurrahman Dilipak artık kartlarını açık oynamalıdır ya ben artık karşıtım deyip eleştirmelidir ya da özür dilemelidir. Sonuçta eski AKP'li bakanlar başbakanlar bile artık AKP karşıtyı olmuşsa bir AKP'li yazar da artık AKP karşıtı olabilir hakkıdır. Ama açık olmalıdır. Hem en ağır eleştirileri yapıp hem de beni dava ettiniz kırdınız üzdünüz diye merhamet beklentisine girmez
 • 1 Yıl Önce

neslihan hancı

HAKİME HANIM DİYE BİR KELİME YOKTUR. Google da geçebilir google sözlük değil arama programıdır ve kullanılan şeyler yanlış da olsa yer alır. Çünkü yazılmıştır ve aranmıştır. Sonuna e eklenerek türetilen ve güya kadına özgüleştirilen hemen her sıfat hatalı ve uydurmadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde hakime diye bir şey de yoktur. Öğretmen kadın olunca öğretmeniye ya da hocaiye mi diyoruz? Doktor kadın olunca doktore yada hekime mi diyoruz? Hakim hakimdir kadın da olsa erkek de olsa sıfat aynıdır. Atamalarda da öyle atanır hakimiyeliğe atandınız denilmez hakim olarak atandınız denir.
 • 1 Yıl Önce

Realist

Veremediniz tamamini değilmi yaaa işte böyle yapmayin kardeşim Allah dürüstlukten ayirmasin yapmayin iyi değil bak yalan yere birinin basini yakarsiniz vebali üzerinize olur hem dunyada hem ahirette yanarsiniz aklinizi basiniza alin bu dunyaya değmez bu dunyada kimse için gunaha girmeye değmez bunuda size yaziyorum son kez ben yasli kendi halinde bir insanim kaç gundür hasta ettiniz beni kul hakki işte bu benden söylemesi din kardesiyiz ben yinede iyi niyetimle uyarayim hesap günu var ahiret var
 • 1 Yıl Önce

Bugün kızımla konnuşurken

Çocuklarına diyormuşki oglum kızım siz kardeşsiniz eger birbirinnizi sevmezseniz birbirinizze deger vermezsiniz, başkaları size deger vermez, ey Ak parti vefanı göster sevgini göster ssenin bizden istedigin gibi bizljerinde ilgiye degere ihtiyacımız var bimiş ol.
 • 1 Yıl Önce

ali iyi bir doktor var ar damarı nakli yapsın sana ihtiyacın var.
 • 1 Yıl Önce

Sayın Avutkat Ali ihsan karahasanoglu 35 yıllık mesleginde tercubeleri oldugunu yazmış birr densiz diyorki madem hukukcusu neden hakimehanım diyon demiş

Googelde dogrusu söyleniş şekli dogru hakimehanım. Ne söylenecegini yazsaydın bari bakalım sizin hitabınız, ablamı diyursuz?
 • 1 Yıl Önce

Realist

Allah razı olsun kardeşim gözyaşlariylariyla okudum mesajinizi 
 • 1 Yıl Önce

Özbaş bunda da haklı

Sıkma canını, sadece sen degilsin. Burada bile onlarca var.
 • 1 Yıl Önce

Ali rıza

Bu kadar çabuk nereden anladınız hakime hanımın Atatürkçü olduğunu , verdiği doğru karardanmı , saçından başından etek boyundanmı? Peki Akp neden davayı çekmemiş , kırk yıldır sayın Dilipak I okurum hemfikir değilim onunla , sizinle hiç değilim , fakat fikir muhteremdir muteber değildir , kaldı ki Atatürkçü olmak suç değil , şereftir gurur duyulması gerekir , editör bey hanım her ne ise yorumumu yayınlamıyorsunuz , bari siz istifade edin ki yazım boşa gitmesin ,
 • 1 Yıl Önce

Ramazan İzgi

Abdurrahman Dilipak'ın "Ak Partiyi ve Ak Partilileri sevdiğini" söylemek; .... HİÇ İNANDIRICI DEĞİL...
 • 1 Yıl Önce

Yorumcu kemal geeger dünyada heep yobazlar kaybetmiş derken kendinizddenmi bahsediiyorsunuz

Yobaz herkesimde var hakları elinden alınan müslümanlar ve garibanlardır. bazen kendinden sandıgın onların bile istismarına ugraya bilyorsunuz ya sandıkda yada salaklıkla itam ediliyorsunuz yinede hayatda kaldıgınıza seviniyorsunuz.
 • 1 Yıl Önce

Hak Hukuk

Madem mesele halloldu, dava neden düşmüyor?  
 • 1 Yıl Önce

Taraflı

Hakimleri Savcıları ŞUCU,BUCU diye ayırmak iyi bir şey mi Ali bey? Onlar TC nin Cumhuriyet hakimleri ve savcıları olsunlar, adalet herkese lazım.
 • 1 Yıl Önce

Hacı İnce

Kimse kusura bakmasın biz Abdurrahman abinin yanındayız.Hemde sonuna kadar. 
 • 1 Yıl Önce

Diğergam

Sayın Karahasanoğlu, o hâkime hanım da diğerleri gibi ya Atatürk maskesi takmış YCHDPKKİP+yancıları ya da FETÖ'cü olma ihtimalini niçin gözardı ediyorsunuz? Bu dava bir turnusol kağıdı vazifesi gördü... Dur bakalım daha ne davalar göreceğiz...
 • 1 Yıl Önce

ersan

ceza aldin ya hemen kemalist hakime hanim dimi.
 • 1 Yıl Önce

Özbaş

Evet, beni eleştiren yorumcu ben hiç okula gitmedim, Senin gibi 10 üniversite biteremedim maalesef.
 • 1 Yıl Önce

Salih YILDIRIM

Keşke Abdurrahman Dilipak'da sizin bu anlayışınıza sahip olsa.AK Parti'nin iyi yanlarını hiç görmüyor.
 • 1 Yıl Önce

Kwmal geeger

DUNYADA HERZAMAN YOBAZLAR KAYBETMİSTIR
 • 1 Yıl Önce

35 senelik hukuk tecrübeniz varmış!

Ama hukuk dilinde hakime hanım denmeyeceğini öğrenememişsiniz.
 • 1 Yıl Önce

xyz

ALLAH'IM, Cümleten, yanlış karar verecek hakim, hakime hanımların şerlerinden, yanlış karar verme lerinden sana sığınırız.
 • 1 Yıl Önce

Recep Tayyip Erdoğan

Siyonistlere karşı, olduğu için. Ciyaklıyor muhalefet biden mandacı, ekonomistler, mandacılar çıldırıyor. Yorumcu ya. Tersini söyleyen YALAN söylüyor. BU kadar BÜYÜK yalan olamaz.
 • 1 Yıl Önce

Cesur

Selamun aleyküm konumuzla alakalı değil ama kafama takıldığı için yazıyorum. Chp genel başkanı ıktidar okusak khk ile işten aytilanlari geri alıcaz diyor. Biri çıkıp şunu neden sormuyor. Ehk (ekrem hükmünde kararname) ile ist büyük şehir den işten atılan işçiler ne olacak diye
 • 1 Yıl Önce

Sadece soru

Hakime hanım sizin bahsettiğiniz bekletici işlemi yine dikkate almasa: fakat sizin de ayrıntılı bir şekilde bahsettiğiniz sözleşmenin sona erdiğine dair gerekçeleri göz önünde bulundurarak her iki davada da (Abdurrahman bey ve Gazeteniz için manevi tazminata hükmettiği) Berat kararı verseydi, bu kerre de hukuka aykırı bir yol izlemiş olur muydu? 
 • 1 Yıl Önce

Yorumcu selim busefer chp deyil rahat ol

Egerki chp yazdıgını ak partiye yazsaydı bir degeri olurdu keşke degiştise tutumu.
 • 1 Yıl Önce

Ahmet Nizam

1- AK parti sözleşmeye yanlışlıkla nasıl imza attı? Gazozuna ilaç mı attılar? 2- Atatürkçü hakime diyerek üzerine basa basa ne demeye çalışıyorsunuz? Atatürkçü olmak şereftir!
 • 1 Yıl Önce

Komik bir olay

Gerçekten enteresan bir durum.  
 • 1 Yıl Önce

Sayın Realist

Ben sizi o günden beri takip ediyorum. Neyden bahsettiğinizi de biliyorum. Son derece haklısınız ama siz bu duruma ilk kez rastlamışınız. Bizler kaç kere denk geldik. Bunların huyu, özelliği o. Bence çok üzerinde durmayın.
 • 1 Yıl Önce

Hüseyin

Ak pati ye eleştiri yok Akp li kadınlar suçsuz Kadem masum Dilipak haklı bütün kabahat Atatürk cü hakime hanımın
 • 1 Yıl Önce

Umut Özkan

5816 ile ilgili davam içim bi 10 Kasım gününe gün verilmişti.. burdan anlayın kamalizmin adaletini..!
 • 1 Yıl Önce

Şehmus oral

Sonuna kadar A.Rahman Dilipak hocamızın yanındayız.AK.Partiye sızmız feministlerin yıkımına karşı çıkcağız herzaman.
 • 1 Yıl Önce

ahmet

Tazminat ödemesine karınca kararınca yardımcı olmaya hazırım.Lastikli kanunlardan kurtulmadıkça ve bariz hatalarda hakimlere işlem yapılmadığı sürece bu devran sürer.
 • 1 Yıl Önce

Ali baba

Size de gazetenize de yazıklar olsun.yıllarca Akit gazetesini alıp okuduğum için bana da yazıklar olsun. 
 • 1 Yıl Önce

Yaver

Yapmayin hocam her olaya 28 Şubat ..genarel amiral karıştırıp mutlaka birşeyler Öz'ün den saptiriliyor .. 
 • 1 Yıl Önce

Mehmedi

KAMALİST TARİKAT ÜYESİ HAKİM SAVCI,MEMUR,AMİR DEVLETTEN TEMİZLENMEDİKÇE BU ÜLKEYE HUZUR GELMEZ..
 • 1 Yıl Önce

Mazhar Durmaz

CHP kafalı hakim de olsa adaleti, hukuku baypas ederek ideolojik duyguları kararına yansıtıyor. Böylelerine bırak hakimlik görevini vermeyi mübaşir 
 • 1 Yıl Önce

Selim

Yazar diyor ki akp bilmeyerek imza atmis istanbul sozlesmesine. Ne oldu yani kilicdaroglu elinizden zorla tutup mu attirdi? Baska hangi sozlesmelere bilinmeyerek imza atildi yazara gore?
 • 1 Yıl Önce

Selim

Akp akite dava aciyo kazaniyo, suclu yine chp
 • 1 Yıl Önce

Murat ben

Sayın Karahasanoğlu, Konu istanbul sözleşmesi deyil, konu hakaret küfür akpartinin faiş..... Leri diye küfür.  
 • 1 Yıl Önce

Özbaş haklı

Özbaş gibi ilkokul 2 den terklerin Dilipak'ı anlaması mümkün değil. Onlar ancak seni anlarlar.
 • 1 Yıl Önce

mevhibe inal

Yerinde davranış.  
 • 1 Yıl Önce

samimi

İşte tam da bu İstanbul sözleşmesi üzerinden yürüyen davanın İstanbul sözleşmesi ortadan kaldırıldığını hatırlatarak bu kez hakime tekrar dava açabilirsiniz...  
 • 1 Yıl Önce

Realist

Hala yaptiğıniz suç orada duruyor hakkımı helal etmiyorum çok büyük bir günah isliyorsunuz 
 • 1 Yıl Önce

Kıyaslıyacak olsaydık bir yaşar büyük anıt gibi bir ilker başbug gibi kimler yararlanırken

sayın dilipak gurur meselesi oldu ak partinin kadın millet vekillerin rolü büyük kadın sözü esastır.
 • 1 Yıl Önce

lütfi

Ali efendi,davayı açan AKP"ye iki laf etsene.
 • 1 Yıl Önce

Namık KASIMOĞLU

Bu kadar mağdur göstermeyin kendinizi. O hakimi atayan da isterse başka yere atama yetkisinde olanlara sorun lütfen.
 • 1 Yıl Önce

יום

131﴿ Onlara bir iyilik (bolluk, bereket) gelince “Bu bizim hakkımızdır” derler, eğer başlarına bir felâket gelirse bunu Mûsâ ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır; fakat onların çoğu bunu bilmez.
 • 1 Yıl Önce

Özbaş

Sayın, Abdurrahman Dilipak çok .. yazılar yazıyor, Türkçede olmayan kelimeler kullanıyor, hem anlaşılmıyor hemde sıkıcı, uzay ötesi metafiziklerden filan bahsediyor, dili sade değil...
 • 1 Yıl Önce

Antikemalist Akpartili

Vallahi, 28 Şubat'ın ve FETÖnün en fazla mağdur ettiği, Akparti'yi en zayıf olduğu dönemlerde en KARŞILIKSIZ destekleyen Akit gazetesi ve yazarı Abdurrahman Dilipak hocamıza, yapıcı bir eleştirisinden dolayı bu cezayı reva görenlerin Kemalist fikriyatlı olduğundan zerre şüphem yoktu, haklıymışım!!!
 • 1 Yıl Önce

Kocasolak

Ele güne karşı akp nin bu davadan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Birlik beraberlik gerektiren bir zamanda bu ŞART oldu artık.
 • 1 Yıl Önce

Bodrum Hakimi

Bence hakkettiğinden çok azını almış. Umarım Dilipak ve sen uygun olan cezaları alırsınız her iki cihanda da. Bu arada birlikte andığım için adlarınızı haksızlık olmasın Dilipak'a; fersah fersah daha okunası biri senden.
 • 1 Yıl Önce

Yılmaz Erdem

Sayın yazar ,zaman değişince bazı şeyler canınızı nasıl acıtıyor..
 • 1 Yıl Önce

Mustafa Mert

Ali Hocam Sizi seviyoruz. Ama şu dili... savu mayın . Onun son birkaç senedeki tutumu ortada ve hiç de hoş değil. Detaylara girmek istemiyorum.
 • 1 Yıl Önce

BEHÇET NACAR

bu vatandaşın yazısını boşuna okumuşum yazdıkları ancak gazete köşesi boş kalmasın diye doldurur şekilde gerçek güğndemi yaz ekonomiyi yaz hırsızları yaz devletin parasını çarçur edenleri yaz bre kardeşim
 • 1 Yıl Önce

Zekeriya gökçe

Yazıklar olsun. Bu ülkenin mahkemeleri bunlar. Ülkemin itibarını sıfırlayan herkese yazıklar olsun diyorum.
 • 1 Yıl Önce

Canturk

Sizde KADI ya bas vuraydiniz(Bulent Arinc)
 • 1 Yıl Önce

hurşit GÜNDOĞAN

Ali BY şahsınızda bütün akit ailesini tebrik ederim.vesselam
 • 1 Yıl Önce

Asım,ın nesli

Mustafa Kemal kendisini kral yada padişah ilan etmemiş ama, kendileri için kurulmuş olan saltanat düzeninden taviz vermek istemeyen bu hakime hanım gibi kraldan çok kralcıların umurunda değil tabii bu durum, bu ülke ben Atatürkçüyüm diyen hakimlerle, profesörlerle, öğretmenler ile doludur, fakat ben Atatürkçüyüm diyen çiftçi, asgari ücretli, ve çoban sayısı bir elin parmaklarını geçmez, Atatürkçü olup olmanın cehaletle falan da alakası yoktur, çünkü çiftçinin işlediği toprakda, çobanın görev yaptığı hava şartlarında, asgari ücretle çalışan işçinin çalıştığı acımasız ortamda Atatürk isminin de cisminin de bir hükmü yoktur, onun içindir ki bu ülkede tahsilli veya tahsilsiz olan insanlar cahil veya bilgili oldukları için yaşayıp düşünmüyorlar, fıtratlarının ve inançlarını gerektirdiği gibi yaşayıp düşünüyorlar.
 • 1 Yıl Önce

ELEKTROMAN

Bu ülkede adalet yok. Adalet chp li hakimlerin iki dudağı arasında.
 • 1 Yıl Önce

Yorumcu yazan üstün zeka niye yanında birine sormuyon, da süper sekanı ifşa ediyon para sözkonusu olunca birine ceza birine avantaj

bu kkardeş mevzuyu anlayamamış , anlamış matrak dalga geçiyor bunun kime faydası var, desekki sayın dilipak zekasının cezasını çekiyor gemiyi delmek isteyenler kim bilir nerde kafayı çekiyor bazıları nifak tohumu ekiyor bizde bülbül misali dilimizin cezasını çekiyok öyle kelimeler varki bir sürü derken kimi kalabalıgı anlarken kimide çobanın güttügü koyun sürüsünü anlar ben böyle anladım deyipde ne feda oldu canlar sen anlamasanda, Arif olan anlar.
 • 1 Yıl Önce

AHMET BULUT

siz kimsinizd ak partiyle aramızı açcaksınız dmeizsiniz ak parti akiti kale alıyormu 1 sorun ha ha ah kendi kendine yandaşsın yandaş olmasan sende biliyorsun iflas edersin akit işine bak güldürme kndine
 • 1 Yıl Önce

Uğur

İstanbul Sözleşmecilerinin aksine, Reis'e benim de asla hıyanetim ve yüz çevirmem söz konusu olamaz, ama keşke dediğiniz gibi olsaydı. Bazı Ak Parti yöneticilerinin de ifade ettikleri üzere, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sözleşmeye taraftar olan onların kendileri için büyük bir problem değildir, çünkü sözleşmeye dayalı kanunlar yürürlükte duruyorlar ve Reis'in bunları değiştirmek yönünde bir iradesi yok. Dolaylı ama kesin olarak belirttiler ki onun İstanbul Sözleşmesi'ne dayalı kanunları kaldırma veya uygun şekilde değiştirme yönünde bir irade geliştirmesine kendileri asla müsaade etmeyecekler. Gayri-zengin erkeklere bir aileyi bile çok gören uluslararası İstanbul Sözleşmesi zihniyetine karşı mücahede bitmedi. Aksine daha yeni başlıyor.
 • 1 Yıl Önce

omer baba

Ne Dolar ne altin ne sogan ne patates ALLAH icin Tayib diyelim her sey duzelir
 • 1 Yıl Önce

Yorumcu faişeler yazan

kapandı gişeler boşaldı şişeler sıra geldi hep beraber işerler.
 • 1 Yıl Önce

Mehmet Mustafa

Dilipak çok ve boş konuşuyor..
 • 1 Yıl Önce

o.b

bu davadan eğer Abdurrahmen bey veya Akit Gazetesi cezaya çarptırılırsa ak partiye oymoy yok sadece Tayyip beye oy veririm ak partililer haberiniz olsun
 • 1 Yıl Önce

Atatürkçü zihniyetten adalet beklemek

Osmanlıyı satıp ingilizle işbirliği yapanlardan adalet beklemek. Vahşi batının sömürgeci kanunlarını alan zihniyetten adalet beklemek. Adaletle yönetilen osmanlıyı kötüleyen her türlü zulümlerin yapıldığı atatürkçü zihniyetten adalet beklemek. Bunların kafalarına çivi gibi çaksan girer mi adalet?
 • 1 Yıl Önce

Yazan

Ali abi yazıyı tam anlayamadım. Yani burda hakim Ak partinin Dilipak beye 100 bin ceza ödemesine karar vermiş öyle mi?
 • 1 Yıl Önce

Kalemine kuvvet

Ali abi, Allah senden razı olsun. Burdaki trollere aldırma. Hak bildiğin yolda devam. Selametle
 • 1 Yıl Önce

Ne milli görüşü mazide kaldı sadet partisi menfatını rahatını arayan dış mihrakların işine yarayan kendinden olanı karayan kendinden olmayana uyan uşak

kan emici bit bire önünde var kavşak önce başak verimli olmayan hasılat millet ittifakına karışak birde böyle yarışak.
 • 1 Yıl Önce

son söz

O zamanda söylemiştim şimdide söylüyorum. Bu dava geri çekilmelidir.
 • 1 Yıl Önce

kemal Tüylüoğlu

şu un fiyatını gündeme alsana tarım bakanı un 190 tl diyor biz şu anda en düşük unu 347 tl ye aldık fırınımı kapatmak üzereyim boş yazıları bırak sesimizi kimseye duyuramıyoruz sana yazıyorum Allah için bunu reise söyleyin
 • 1 Yıl Önce

Yorumcu erhan sayın dilipak yazmasaydı hepdenmi yalaka olak varsa bir bildigi yazar senin ınun için söyledigin gibi

delikanlı yolda giderken esen rüzgara bagrını açmış, soguva yigitik olmazmış, sonunda deli kanlı buldun garibanı da esersin demiş birde kılıçdaroglunu chp ne söyledini yazssanızya ona gelince erdemlik deli deliyi tanırmış.
 • 1 Yıl Önce

ali

suriyeli doğsaydın şimdi esada tapıyordun. sovyetlerde doğsan staline tapardın. senin fıtratında güçlüye tapınmak var.
 • 1 Yıl Önce

Milli görüş

Mehmet özhaseki'nin (karakebap) eş cinselleri baltacı yapan röportajını yayınlasana kapkara beyinli adam.
 • 1 Yıl Önce

Yorumcu ama deıl biraz egil her görünen aynı tarlada yetişir fakat

kimi kelek kimi ham kimi kabak digerlerinide sen say.
 • 1 Yıl Önce

Yalak

Ulen tilkiiii...güya aklinca son paragrafta cumhurbaskanina öyle bir yag cekiyorsun ki, devreye girsin de bu atatürkcü hakime haddini bildirsin, cübbelerini ilikleyen hakimlere yönlendirip karari bozdursun.ulen ne yavsaksin be...Yala bakalim nereye kadar...dikkat et yalarken agzina bir seyler kacmasin.
 • 1 Yıl Önce

Yorumcu kavkav, hav hav olsa yerine isabet olurdu

hani bir şarkı var hav hav yaşımı sormayın yaşamadımki hala 2023 de lozan anlaşması neyin nesi işte o zaman kıracagız kafesi bak gör kimin daha gür çıkıyor sesi.
 • 1 Yıl Önce

ramses

bİz yola çıktıklarımızı yold abulduklarımıza değişmeyiz ;Abdurrahman abide bunu bilsin ,kendisi yeteri derecede donanımlı ;içerimize nifak sokulmamalı safalr sık ,kardeşliğimiz daim olmalı yanlış hesap bağdattan döner;biz bu fitnenin bitmesi için mücadele edeceğiz!kibir ve hased sahipleri davamıza dönüp bir dah bakamlı ;Ak partide son sözü biz ve halkımız söyler!hata yapan kademde olsa Kİ ORADA YİNE BİZİM KARDEŞLERİMİZ BACILARIMIZ EŞLERİMİZ VAR bu yanlış anlaşılmaları mutlaka düzelteceğiz size ve Abdurrakman abimize kolaylıklar !AK parti ve ÖNDER!
 • 1 Yıl Önce

Kavkav

atatürk atatürk atatürk. amma da batıyor atatürk size. hayatınızın her saniyesinde onu düşünmeden edemiyorsunuz. atatürk olmasaydı şimdi adın kapkarahasanyan olacaktı. atasını, yurdunu inkar eden asla iflah olmaz. atatürk 100 yıl önce siyonistlerin büyük orta doğu projesini çökerttiği için kuyruk acınız var değil mi? bu yüzden şimdi yeniden piyasaya sürülen büyük orta doğu projesinin eşbaşkanı olan tayyip erdoğanın köpeğisiniz değil mi? tayyip erdoğanın köpeği olanlar aslında siyonizmin köpeğidir. Allah bu kadar hainliği affetmez. acısı çok kötü çıkacak. bekle ve gör.
 • 1 Yıl Önce

Ahmed Tekin

Hasbünallahüveniğmelvekil..
 • 1 Yıl Önce

Asya

.. .Aslolan bu çirkin davranışları vicdanlarda mahkum etmektir.Para mahkemelerde değil.
 • 1 Yıl Önce

erdem

Madem öyle Ak Parti şikayetini geri çekseydi, ama yapmadılar. Adamlar size had bildirme derdinde. Önemli olan para değil o parayı alırlar almazlar, hayır kurumuna bağışlarlar, size geri verebilirler. Ak Partinin geldiği nokta şudur; Parti kutsaldır, kimse partinin üstünde değildir, biz ne dost tanırız, ne akıl hocası.... Allah sonumuzu hayr eylesin. Amin
 • 1 Yıl Önce

değil mi ama

Atatürkçü hakimin ne işi var sizin davada. Olacaktı ki şöyle çember sakallı senin gibi bir yobaz. Hep beraber küfür edecektiniz ki cumhuriyete, Atatürk'e. Ne güzel olur değil mi?
 • 1 Yıl Önce

fahişeler diyerek mi

eleştirmiş oluyo?
 • 1 Yıl Önce

Ferman

Sayın yazar gerçekleri görmezden gelerek halkın yanında olmayan yazılar yazıyorsunuz. Muhtemelen halk yazılarını seçimden sonra yazacaksınız ama iş işten geçmiş olacak. Hatta halkı suçlayacaksınız. Ak partiden bazı yöneticiler hanımı ile birlikte 5 yerden maas alanlar varmış. Yuksek kademelerde deymiş. Siz bunları görmezden gelerek cehennemde bir bilet aldığınızı farkında değilsiniz. Kul hakkı var. Tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Yüzündede zaten nur un gitmiş.
 • 1 Yıl Önce

İsra 16

Biz bir ülkeyi (ve düzeni) helak etmek (ve çökertmek) istediğimiz zaman, oranın “mütref”lerine (yani; haksız ve hesapsız nimet ve servetle şaşıran ve devlet imkânlarıyla şımaran, ülkenin ileri gelen kimselerine) emrederiz (onlara fırsat veririz) ki, orada her türlü fısk-u fesadı (haksızlık ve hayâsızlığı) yapsınlar... Böylece orası için (azap ve helak) sözümüz hak olur. Biz de o (diyarı ve düzeni) darmadağın edip (yerin dibine batırırız).
 • 1 Yıl Önce

Eyyyyy

Eyyyyt birinci Mücahit tende biraz bahsetseydin Ali bey o uymadı herhalde
 • 1 Yıl Önce

Erhan

Bir kere öyle karşılıklı sevgi ve hürmet ilişkisi yoktu. Bunun müsebbibi de senin Abdurrahman abin . Ve abin 2- 3 yildir sürekli güya "dost acı söyler," taktiği ile ak parti ve Erdoğan hakkinda her türlü , imalarda, iddia,itham ,ve isnatlarda bulundu. Zaten bu durum olmasaydi bu olayinda üstüne gitmezlerdi. bu bardagi taşıran son damla oldu. Senin abin bunca yildir yapılan iyi seylere tek bir kere bile hic degindi mi? Aksine sürekli suçlama. Tum yazilsrinin altında ki yorum kısmına bi bak. burası ak partiye vurma platformu gibi. Niye? çünkü abin ,zaten üstte işaret fisegini çakıyor. Peki CHP liler niye seni degil de onu alkisliyorlar. Ama sen tüm meseleyi sadece bu olaya baglama cabasina girmissin. Zaten ak parti düşerse bunu %25 civarında oyu olan CHP degil güya muhafazakâr,dindar olarak bilinenler eliyle olacak. Zaten CHP de bunlar üzerine oynuyor. (Zaten tum bunlari bilmiyor olamazsın. önceliğin kim? Ve niye)
 • 1 Yıl Önce

kul

Ben şunu anladım. Ülkemizde hukuk idoolojiye göre karar veriyor.Atatürkçü hakim.muhafazakâr hakim.liberal hakim seiatci hakim.
 • 1 Yıl Önce

Sebahattin

Ali bey, Akit'de genellikle A. Diipak , L . Erdogan, A. Demir ve K. Alpay yazilarini okurum. Sizin denk geldi bugun, Ak parti/A. Dilipak konusunda dava edeni yani Ak partiyi degilde karar veren hakimi sucluyorsunuz ikisinin arasini bozmakla. Bu nasil mantik? İstanbul Sözleşmesi konusunda: 6284 sayılı kanun hala ortada. Bu kanun kalkmadıkça Sözleşmenin iptalinin bir anlamı yok. Birde İstanbul Sözleşmesinin bilerek imzalanmadigini soyluyorsunuz: Imzalamakla zaten suçlularda bilmeyerek imzaladilarsa kat kat daha suçlular neyi neden yaptiklarina bakmadiklari için.
 • 1 Yıl Önce

Okur

Neyse kurumsal bir işletme olarak sonuna kadar gidecek gücünüz ve imkanınız var. Biz nefesimiz yetmediği için bıraktık Allah'in adaletine... haksızlığın ekonomik, siyasi, haysiyeti yönelik olmasının bir farkı var mıdır?
 • 1 Yıl Önce

Erkmen

Sn yazar, kararı beğenmeyenin İstinaf ya da İstinaf kararı elverirse Yargıtay’a başvurma hakkı vardır, karar doğru değilse buradan döner, fakat, kararı beğenmeyince hakime ideolojik bir suçlamada bulunmak da ne ıluyor
 • 1 Yıl Önce

Bugün atv de kahvaltı haberlere baktık içim dışıma döndü

isteyen izlesin hani derlerya burası teksasmı. Dr saldıran kpfürcü taksici millete hakaret ediyor tranvayda mutfak pıçagı ile saldıran insanları dolandıranlar silahlı çeteler bunlara kanun yokmu sanatcı iş adamınna pıçakla saldırıyor bu ülke sadece dövizmi kim bunlar?
 • 1 Yıl Önce

Nihal

CHP nin 14.katından ilgisi vardır.14 kat yönetiyor.
 • 1 Yıl Önce

Yiğit Çetinkaya

Kusura bakmayın Sevgili Karahasanğlu,Sayın Dilipak da bir sevinç yaşatmıyor bu bu iktidara.Tıpkı rahmetli Mehmet Akif in rahmetli Abduhamid e yaptıklarını yapıyor.Rezillerle bir olup bu iktidara yapmadığı hakaret kalmadı.Ayasofyanın açılışının sevinç ve gururunu bile yaşarmadılar bize.Istanbul Sözleşmesini iptal eden Tayyip Beye bir teşekkür etti mi acaba? Sanmam.Hükümetin en güzel icraatını bile görmüyor.Sanki Saadet Partili gibi...
 • 1 Yıl Önce

Deli Cevdet

Ne Alaka Simdi Isine gelmeyen karar olunca camur at. Bosver bu gereksiz mevzulari ekonomiden ve tek adam iktidarindan ulkenin icinde bulundugu berbat durumu yaz.
 • 1 Yıl Önce

Zik zak yok.

Arkadaş işinize gelmeyince, şucu bucu diyerek insanları hedef gösterip töhmet altında bırakıyorsunuz. İşinize gelince, oh adalet yerini buldu diyorsunuz. Yapmayın, insanların vebaline giriyorsunuz. Ah alıyorsunuz. Gerçekten inanıyorsan eğer, bu dünyanın öbür tarafıda var. Sorgu var. Sual var. İlahi adalet var. Var oğlu var. Peki ortada bir suç yoksa 81 ilin ak parti kadın kolları niye suç duyurusunda bulundu.? Ortada bir suç varsa niye hakimi suçluyorsunuz.? Abdurrahman bey'e de iki kelam etseniz ya. Ne yazıyor Abdurrahman bey, "adil şahitler olunuz". Adalet, adalet, adalet.
 • 1 Yıl Önce

MUSTAFA

Malesef Sayın Dilipak'ın dili problemli.Herşeyi en iyi ben bilirim havasını terk etmesi lazım.Aşı konusunda bile çip diyerek iyice saçmaladı.Mezkür yazısı da yenilir yutulur gibi değildir.28 Şubat sürecinde mağdur olmak,mağdurları ölümüne savunmak başkalarına hakaret hakkı vermez.Nazlı Ilıcak,Ahmet,Mehmet Altanlar gibi daha niceleri de 28 şubat sürecinde bizim camiamızı detekledi ama daha sonra fetönün safına geçtiler.Yani eskiden şunu-bunu yaptılardı diyerek fetö konusunda yaptıklarını esmi geçmeliydik.
 • 1 Yıl Önce

Can

Akp davadan vazgectim dememis niye acep  bu olay kapanmis olurdu ama tabii bu olanagi tartisamazsin. ..
 • 1 Yıl Önce

Doğru Söz

Madem davaya bu kadar önem veriyordunuz, avukatınız İstanbul'daki davaya mazeret bildirip Ankara'ya gitseydi. Belli ki kararı geri bıraktırmak istemişsiniz, hakim de yememiş. Öyle bir havanız var ki, iktidarda biziz mahkemeler bizim istediğimiz istikamette karar vermeli diyorsunuz. Bu defa karşınızda AKP olduğu için olmadı tabi. Öte yandan bir hakimin sizin deyiminizle Kemalist olması adil karar vermesini engelliyorsa, o zaman sizinle aynı zihniyet dünyasında olan hakimler karşıt görüşde olanlara neler etmezler. Aslında olan da bu. Maalesef sizin için doğru olan da bu.
 • 1 Yıl Önce

zeyd çölmekci

etme bulma dünyası gerçi ak pati bu parayı dilipak dan almaz
 • 1 Yıl Önce

Sakaci

Olayi yargiya tasiyanlara iki cumle yazabilseydin bari
 • 1 Yıl Önce

Mehmet Ali

Hakimin Atatürkçü olması iyi bir şeydir. Aklı Hür, Vicdanı Hür olur Atatürkçünün. Tam tersine, Bir tarikatın üyesi olsa, tarikattan gelecek emri uygulamaktan başka çaresi olmaz. Bir kuklaya dönüşür tarikatçı. Asıl onlardan korkun. Misal Fetö. Davaya gelince Abdurrahman abiyi severiz, saygı duyarız. Ama birazda gaza gelip AKP'li kadınlara hakaret etti. Ne dediğini yazmayalım. Bence kendisi de pişman olmuştur. Olan oldu, artık geçmiş olsun.
 • 1 Yıl Önce

Mustafa

5816 kaldırılsın memleket de kimin ne  olduğu netleşir
 • 1 Yıl Önce

Umut

Yine tam halkin gündemindeki konuları içeren harika bir yazı.......
 • 1 Yıl Önce

Hhh

Su an istanbul sozlesmesi var 6284 hala duruyor
 • 1 Yıl Önce

Bu kadın cinayetleri niye bitmiyor bu tek taraflı deyil kimse hak hukuk tanımıyor sayın başkan kararlıyız diyor eyvallah hangi vicdan evli iken başka bir erkegin karısı olur nasıl bir erkek başkasının nikahlı iken karısı bilir

haksızlıga ugrayan elbet bşrgün kendi kanunu uygular cinayetler artdı azalmmadı sanma kşmse kanunu anlamadı 20 senedir neden çogaldı? koreneya çare ararken buna nlye kanunla yetiniyon neden sorunun dibine inmiyon tv de e? Ailesorunlarından geçilmiyor. hayra alamet deyil.
 • 1 Yıl Önce

Dünkü haberde siyassiler istese osman kaval çıkar diyenler kimden yarddım bekliyorlarneden bbu insiyatif bize rakip olanlara yapılıyor adamlar onca çaba harcıyorlar

bazı sözler kendini naza çekeni celbeder. Başkasına verilen lutuflar niye bize esirgerller, bbunu Gayretullah bilmiyormu garibin ahı tutmazmı neden kararlılıgını bizde deniyor bizim gurupda 7 kişi varsa başkan derdiki ben insitifimi zora kullanırım mazlum ugraşmak gerekmiyor zaten teslim olmuş ben enerjimi zora harcarım onu kazanmak hepsini kazanmak sanıyor zorluk çıkarmayanı çantada keklik derken adaleti unutuyor.
 • 1 Yıl Önce

Alenen ip millet vekili küfür söylerken kendi camiyası dut yemiş bülbül misali duyun ahali demek imalı deyil çekinerek deyil söyleyeceksinki, millet iyi nlasın korksun

Ne öyje imalı pısırık öyle demedim siz ööylle anladınız. Ak partili olanların hepsi ak partilimi şimdi nerdeler babacab davutoglu a, gül a, latif şener daha neler. arınıçlar hepsinde bir hınç. peki ip den neden ayrılan olmuyor sinkaflı küfüre üç maynmunu oynuyorlar ak partide hata söylense recim yapılıyor kororodan hucım ediyorlar. Sayın dilipaka haksızlık yapıldıgının bilincindeyiz. öyle cani insankarı son yakalandıgından anlıyoruz 17 sabıkası var nniye dışarıda 17 sabıka azmı geldi daha niceleri o kadar suç işleniyor madem hukuk tam işliyorsa bu kadar suçlar niye bir maskeni tak diyene sayggısız pıçak çekiyor 17 sabıkası var soygunlarda polisler üstüne gitmiyor biz yakalıyok mahkeme serbetst bırakıyor diyor hepsi atatürkcü hakim, olsun ama adaletli olsun. bizim gözümizdeki saman çöpünü suç sayan, başkasının gözündeki mertegi görmiyorsa, cevabı siz verin kılıçdaroglunun suçlarını affeden sayın başkan o insafı bize tanımadı.
 • 1 Yıl Önce

şüayıp

İnanç,örf ve adetlerimize uymiyan her türlü yaşayiş reddedilmelidir.
 • 1 Yıl Önce

Süleyman Sırrı Dinçer

Kaleminize sağlık Sevgili Ali İhsan Karahasanoğlu kardeşim.(65 yaşındayım) Her zaman söylerim İyiki varsınız KARAHASANOĞLU AİLESİ. Şimdii bu konunun dışında Abdurrahman bey sütten çıkmış ak kaşık değil. Karanlık kirli bir yönü var.Maalesef gerçek böyle.Bu tespitim bur duygu vs falan değil.Plavın içindeki beyaz taş olayı ve bu rolunü çok sinsi oynuyor.Bakın yerel seçimler öncesi kaybettirdiği oylar bir yana (Açıkça karşı tarafa çalışan yazılar yazdı.hem de peş peşe sürekli.neden göz yumdunuz Sevgili karahasanoğlu .Ben kredisinin yüksekliğine ve tiraj kaygısına bağlıyorum) yıllar önce bir yazısında "CIA ajanları benim evime de geldiler ..." Şimdi tahminimi sylüyorum üst düzeyde bu ev muhabbeti biliniyordu ve ÖN ALMAK İÇİN yazdı..Yarın bir gün Sen CIA (MOSSAD diye anlayın) ile şu tarihte evinde görüştün derlerse Ne olmuş ben çok daha önce kendim bizzat yazdım kötü bir gelişme olsa yazar mıydım.. Umarım eve gelirken elleri boş gelmemişlerdir !! selamlar saygılar.
 • 1 Yıl Önce

Okir

Sanki akparti bilerek o sözleşmeye imza atmış gibi ne demek ya..
 • 1 Yıl Önce
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23