• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Süleyman Önsay
Süleyman Önsay
TÜM YAZILARI
03 Temmuz 2020

Kur’an Son ve Tek Kitaptır!

İlmihal seviyesindeki yani her müslümanın bilmesi zorunlu (farz-ı ayn) olan bilgileri bir kez daha hatırlayalım:

“Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam mânasıyla sapıtmıştır” (en-Nisâ 4/136) buyurarak, kitaplara inanmanın bir iman esası olduğunu belirtmiştir. 

İslâm’da iman esasları birbiriyle bağlantılı ve birbirinden ayrılmaz olduğu için kitaplara iman diğer esaslardan ayrılmaz. 

“Allah’a inanmak, bizi O’nun birer yol gösterici olan peygamberler gönderdiğini kabul etme sonucuna götürür. 

Peygamberlere iman da onların Allah’tan getirip tebliğ ettiklerini tasdik etmeyi gerektirir. Peygamberlerin tebliğ ettikleri şeyler de Allah’ın kitaplarıdır. 

Her ilâhî kitap bir peygamber aracılığıyla gönderilmiştir. Kendisine kitap indirilen peygamber de, ondaki emir ve yasakların uygulanmasını göstermiş ve bunların yaşanabilir olduğunu ortaya koymuştur.

İlâhî kitaplar konusu Allah’ın kelâm sıfatı ile ilgilidir, bu sıfatın eseridir. Peygamberlerine vahiy yoluyla bildirildiği mesajının ortaya çıkmış şeklidir.

 Peygambere indirilen kitaplara ilâhî kitap denilmesinin sebebi, bu kitapların Allah tarafından gönderilmesi, söz ve içerik olarak onlarda hiçbir beşer katkısının bulunmamasıdır. 

Bizler bugün kitapların şu andaki şekillerine değil, Allah’tan gelen bozulmamış şekillerine inanmakla yükümlüyüz. Çünkü ilâhî kitaplara inanmadıkça kişinin imanı gerçekleşemez.

İlâhî Kitapların Bugünkü Durumu:

İlâhî kitaplardan bir kısmı tamamen kaybolmuş, bugün için elimizde ondan hiçbir şey kalmamıştır. Hz. İbrâhim’in sahifeleri böyledir. 

Tevrat, Zebur ve İncil ise zamanla insanların iyi veya kötü niyetli müdahaleleri sonucu değişikliğe ve bozulmaya uğramıştır. 

Allah’ın vahyettiği şekilde varlığını korumuş, hiçbir bozulma ve değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da bu özelliğini sürdürecek olan yegâne kitap Kur’ân-ı Kerîm’dir:

“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız” (el-Hicr 15/9) âyetiyle Allah, insanlara Kur’an’ın ilâhî koruma altında bulunduğunu ve kıyamete kadar değişikliğe uğramadan kalacağını bildirmektedir. 

Kur’ân-ı Kerîm, kendinden önceki kitapları tasdik etmiş, fakat onların koymuş olduğu bazı hükümleri ortadan kaldırarak yeni hükümler getirmiştir. 

Mü’min olabilmek için, Hz. Peygamber’e ve ona indirilen Kur’an’a uymayı ısrarla vurgulamıştır (bk. Âl-i İmrân 3/31; en-Nisâ 4/47; el-Mâide 5/15; el-En‘âm 6/153; el-A‘râf 7/3). 

–Diyanet Vakfı Meali-

Kur’ân-ı Kerîm, mümin olabilmek için, Hz. Peygamber’e ve ona indirilen Kur’an’a uymayı ısrarla vurgulamıştır 

“(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân 3/31)

Müşriklerin; “Biz, Allah’ı severiz..” İddialarına Cevap:

Bu âyet, müşriklerin; “biz, Allah’ı severiz. Şu putlara ise sadece Allah’a yakınlaşmak için taparız”, Yahûdîlerin; “biz, Allah’ın dostları ve oğullarıyız” ve Hıristiyanların; “biz Mesih’e sadece Allah’a olan sevgimizden dolayı taparız” demelerine cevaptır. (Mehmet Türk Meali Açıklaması)

“Ey ehl-i kitap! Biz, birtakım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden, yahut onları, cumartesi adamları gibi lânetlemeden önce (davranarak), size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimize (Kitab’a) iman edin; Allah’ın emri mutlaka yerine gelecektir.” (en-Nisâ 4/47)

Cumartesi Adamları!:

Âyette geçen “sebt”, Yahudilerce mukaddes olan cumartesi günüdür. Cumartesi adamlarından maksat, gerekli bulunduğu halde cumartesi gününe saygı göstermeyen, bu ve benzeri günahlarından dolayı lânetlenen bazı Yahudilerdir. (Diyanet Vakfı Meali Açıklaması)

İbnu İshak’ın Abdullah bin Abbas (r.a.)’tan rivayet ettiğine göre, Resulullah (a.s.) yahudilerin bilginlerine hitab ederek:

“Ey Yahudi topluluğu! Allah’tan korkun ve Müslüman olun. Vallahi benim getirdiğimin gerçek olduğunu muhakkak biliyorsunuz” diye buyurdu. Onlarsa: 

“Biz böyle bir şey bilmiyoruz, ey Muhammed!” dediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.(Ahmet Varol Meali Açıklaması) 

Cumartesi ehli, cumartesi gününe mahsus İlâhî emirlere hürmetsizlik ettikleri için Allah tarafından maymun şekline döndürülen bir kısım Yahudilerdir. (İbn-i Kesîr, c. 1, 401) (Hayrat Neşriyat Meali Açıklaması)

Kur’an ile İslam’a Son Şekli Verilmiştir: 

“Ey Ehli Kitab! Size Kitap (Tevrat)’tan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklayan ve birçoğundan da (değinmeden) geçiveren Resulümüz gelmiştir. İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir.” (el-Mâide 5/15)

Ayette geçen: “Kitap’tan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklayan ve birçoğundan (değinmeden) geçiveren” ifadesi, Kur’an’ın temel akidelerinden biri olan, ilahi vahyin tarihsel sürekliliği akidesine bir işarettir. 

Bilindiği üzere hayat, birbiriyle bağlantısız sıçramalar değil, tersine devamlı ve organik bir süreçtir. Bu süreç içerisinde zamanla bazı değişiklikler yaşanmaktadır. Allah (c.c), sürekli ve kapsayıcı risalet gelmeden önce, geçmiş kitapların ve şeriatların içerdiği hükümlerden uygulanmaz hale gelenleri nesh etmiş, yeni ilave hükümlerle insanlığın önünü açarak bütünlediği İslam’a son şeklini vermiştir. (Cemal Külünkoğlu Meali)

Gizlenen Hükümler!:

Bu gizlenen hükümler çok fazla olmakla birlikte bunlardan bir kaçı; 

Hz. Muhammed (s.a.v)’in Tevrât ve İncil’deki son Peygamber olduğunu ve onun özelliklerini belirten âyetler, Tevrât’taki recm cezâsı ile ilgili hükümler ve Yahûdîlerden Allah tarafından cezâ olarak maymuna çevrilen bir gurubun kıssasıdır. (Kurtubî)

Yani gizlediklerinizin hepsini yüzlerinize vurup da sizleri tamamen rezil etmeyen… (Mehmet Türk Meali)

Evet Hz. Muhammed (s.a.v.) tüm insanlık için son Peygamber, Kur’an-ı Kerim de son ve tek Kitaptır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Olur mu hadisleri neyaptin yok mu sayıyorsun. Kuran tek kitaptır hakikati anlayana. Kuranla celişmeyen hadisler baştaci. Kuran Kuranla açıklanırken hadis arayanlar âyetleri yok saymıyor mu.?
 • Yanıtla

A. Demir

Hocaefendi, bu milletin Allah, Kur'an ve peygamberden şüplelendigi yok!  
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı