• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik
TÜM YAZILARI

İmanda sadakati olmayanın ilimde sadakası olmaz (2)

24 Şubat 2021


Mustafa Çelik İletişim: [email protected]

İslâm ümmetinin âlimlerinin ilimlerini gizlemeleri, bir Yahudileşme alâmetidir. Kafalar Yahudileştikten, Hıristiyanlaştıktan sonra işgale gerek kalmıyor. Bu durumda olan âlim de olsa günlük hayat direktiflerini İslâm’dan almıyor.

Kur’an-ı Kerîm’de ilmin ketmedilmesi/gizlenmesi konusunda Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili olmak ve hükmü Müslümanları da kapsamak üzere bazı ayetler nazil olmuştur. İmam Suyûtî “ed-Dürrü’l-Mensûr” isimli eserinde, İbn Abbas’tan rivayet ettiğine göre, Muâz b. Cebel ve bazı sahabiler Yahudi bilginlerinden bir gruba Tevrat’taki bazı hükümleri sordular. Yahudiler bu bilgileri gizlediler ve haber vermekten kaçındılar. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu:

“İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya işte onlara hem Allah lânet eder hem de bütün lânet edebilenler lânet eder. Ancak tövbe edip, durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar başkadır. Onları bağışlarım; çünkü ben tövbeyi çok kabul edenim, çok esirgeyenim.”(Bakara Sûresi/159-160)

Yahudilerin gizlediği bilgiler arasında recim cezası bulunduğu gibi, Hz. Peygamber (sav)’in geleceğini bildiren haberler de bulunmaktadır. Nitekim bir ayette şöyle buyurulur; “Onlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de (vasıflarını) yazılı buldukları o elçiye, o ümmi Peygambere uyarlar.” (A’râf Sûresi/157)

Ancak İslâmî hükümleri gizlemekten vazgeçip de tövbe eden, Hz. Peygamber (asm)’e iman ederek gidişini düzelten ve Allah’ın peygamberlerine vahyettiği şeyleri insanlara açıklayanlar müstesnadır. Bunlar İslâmî hükümleri gizlemekten vazgeçtikleri takdirde Allah onların tövbesini kabul eder. Onları rahmet ve mağfiretine kavuşturur. Ayet-i kerimenin hükmü yalnız Ehl-i kitaba değil; Allah’ın ayetlerini gizleyen ve şer’î hükümleri açıklamayan herkese şâmildir. Çünkü ayetin ifade tarzı usul âlimlerinin de dediği gibi özel sebebe bağlı olmaksızın genel anlam ifade eder.

Ebû Hayyân (rh.a.)  şöyle demiştir: “Açıkça anlaşılıyor ki, özel nüzul sebebi olsa bile ayetin umum manası, Ehl-i kitap olsun, başkaları olsun ilmi gizleyen herkes hakkındadır. Ayet, Allah’ın dininden olup da yayılmasına ve duyurulmasına ihtiyaç duyulan herhangi bir ilmi gizleyen herkesi içine alır. Nitekim soruda geçen hadis bu ayeti tefsir eder.

Sahabiler de bu ayeti aynı şekilde anlamıştır. Ebû Hureyre’nin, şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Eğer Allah’ın kitabındaki bir ayet olmasaydı, size hiçbir hadis rivayet etmezdim.” Ebû Hureyre bundan ilmi gizleyenlerle ilgili olan ayeti okumuştur (Ebû Hayyân, el-Bahru’l Muhit, I, 454)

İlminin sadakasını veren âlim; zafer halinde istiğfar eder, nimet içinde şükreder, sıkıntı içinde sabreder. Ama her halükârda ilmiyle amel eder.

İlmine ihanet edip gizleyen âlimdir düşmanı bize üstün kılan el. İmanda sadakati olan âlim, ilmi gizlemeyi öldürmelidir evvel. Ünlü mütefekkir Şeyh Sa’di de: “İlim öğrenip de ona göre hareket etmeyen kimse, çift sürüp de tohum ekmeyen kimseye benzer” der. Başka bir sözünde de amelsiz ilmi, balsız arıya benzetir. Sahabe-i kiramın büyük âlimlerinden Muaz b. Cebel (r.a.) şöyle demiştir: “İlim öğreniniz, çünkü, Allah için ilim öğrenmek haşyettir, onu müzakere etmek tesbihtir, İlmî araştırma yapmak cihaddır, bilmeyene öğretmek sadakadır, ilmi ehline vermek, Allah’a yakınlıktır. İlim yalnızlıkta dost, kimsenin olmadığı yerde arkadaş ve cennete götüren yolda işarettir.” (Minberu’l-islam Dergisi, Eylül 1978, Sh: 57) Dinimize göre ilim amel etmek, yaşamak için öğrenilir, başkalarını mağlup etmek veya onlara üstünlük sağlamak için değil. Amelsiz ilmin bir kıymeti yoktur. Asıl olan öğrendiklerimizi yaşamak, hayatımıza uygulamaktır. Onun için İmam Malik (rh.a) der ki: “İlim rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir.”İslâm; ilim zemininde yükselir, ahlak zırhı ile de korunur. İlmi insanlardan esirgemek, İslâm dinini saldırılara karşı açık hale getirmektir. Yani ilmini gizleyen âlim, en büyük kötülüğü kendine ve dinine yapmaktadır. Âlimler ilimlerini gizleyip ilmin önüne cehaleti geçirmeye başlayınca, âlimlerin önüne de başkaları geçmeye başladılar. İlmi ketmedip gizleyerek susturan âlimlerin sırtına merkep niyetine cahiller binip menfaatleri uğruna koştururlar. Âlimlerimiz ilimlerini ketmedip gizledikleri günden bu yana İslâm topraklarında emperyalistler, “globalleşme” adı altında İngilizceyi ana dil, ana dilleri ise yabancı dil haline getirdiler. Böylece ilmi cehaletin bir alt seviyesine indirdiler. Dolayısıyla imanda sadakati olmayanın ilimde sadakası da olmuyor. İlmin yeri cehaletle dolmuyor. İmansız, ilimsiz ve amelsiz Müslümanlık olmuyor!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Siz evet siz bu ayetlerin neresindesiniz 2/159 - İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler 2/174 - Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar gerçekten karınları dolusu ateşten başka birşey yemezler. Kıyamet günü Allah onlara ne söz söyler, ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azab vardır Nisâ Sûresi 56 - Şüphesiz ki âyetlerimizi inkâr eden kâfirleri biz yarın bir ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye, kendilerine başka deriler vereceğiz. Çünkü, Allah gerçekten çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Onların uğratılacağı azabın biri de) ateştir ki onlar sabah akşam (kabirde, kıyamete kadar)2 o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu gün de: “Firavun kavmini, azabın en şiddetlisine sokun.” (denilir). Mü'min (Gâfir) 46   Âyetlerimizi inkâr edenler (kabul etmeyenler) var ya, hiç şüphesiz, onları ateşe atacağız, derileri piştikçe (her defasında yeniden) azabı tatmaları için onları başka (taze) derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.1 Nisâ Sûresi / 56.Ayet 20/74 - Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de dirilir. 87/13 - Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır. Aliimran suresi187 - Bir zaman Allah, kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemiyeceksiniz." diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler ve onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. Aliimran suresi 199 - Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah'a inanırlar, size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah'a boyun eğerek inanırlar. Allah'ın âyetlerini az bir değere değişmezler. Onların mükafatı da Allah katındadır. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir. Bakara suresi 188 - Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için, o malları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. 2/278 - Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın, eğer gerçekten müminler iseniz. 279 - Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Eğer tevbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezsiniz, haksızlığa da uğramazsınız..
 • Yanıtla

Ferit

Evet, aşıyı aldığımız çinliler çok imanlı insanlar. Telefon aldığımız koreliler, araba aldığımız almanlar, internetini kullandığımız kovboylar felan çok imanlı insanlar. "Bu ilim ahirette işe yarayacak" ise köydeki imanlı kocakarıların işi zor o zaman ahirette; ilimleri olmadığı için. Dünyada hiçbir işe yaramayan ilimin ahirette de bir işe yarayacağını zannetmem. 57 küsür müslüman ülkenin durumu ortada...
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23