Gâvurların razı olduğu dinden Allah’a sığınırız

29 Mayıs 2019 Çarşamba

İslâm dinine teslim olunur, İslâm teslim alınmaz. İslâm’ı teslim almaya çalışanlar, akılları önyargıların döküm kalıplarında taşlaşmış olanlardır. Allah’ın arzında gâvurlardan, din düşmanlarından bir aferin almak için Allah’ın dinini eğip bükenler, gâvurlardan daha tehlikelidirler. Ülkemizde Kur’an âyetleri üzerinden gelerek genelde dünyadaki, özelde ise ülkemizdeki gâvurların razı olabilecekleri bir dini icad etmeye çalışanlar, firavun kadar tehlikelidirler. Gâvurların razı olabilecekleri bir dini icad etmeye çalışanlar, önce Müslümanlara Allah’ı unutturuyorlar, sonra da şirk çöplüğünde ne buldularsa onu Müslümanlara yutturmaya çalışıyorlar. Bunlar Allah için değil, şeytan için yaşıyorlar! 

Din düşmanlarını razı etmek için Allah’ın dinini yontanlar, dinsiz kalmak için çalışanlardır. Allah’ın dininden tasarrufta bulunma yetkisini kendilerinde görenler, dinin sahibine ortak olmaya kalkışanlardır.

İbnul Macişun der ki; “İmam Malik’in şöyle dediğini işittim; “Kim güzel bularak İslam’da bir bidat çıkarırsa, Muhammed (sav)’in risalet görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Zira Allahû Teâlâ; “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim.” (Mâide Sûresi/3) buyurmuştur. O gün dinden olmayan bir şey bugün de dinden olamaz” (İmam-ı Şatıbi el-İtisam(1/64)

 “Dine ekleme ve çıkarma yapmayın” diyen dinin, dine ekleme ve çıkarmada bulunmayı ibadet kabul eden mensupları, bu çağın musibetleridir. Meydanda cirit atıyor dinin kaynağı akıldır deyip Müslüman ile kâfiri aynı kefeye koyan bir sürü zındık. İmansız kalmış beyin küfrü içinde saklayan sandık. Orada yetişir Müslümanı din hususunda aldatan mantık. Dini inkâr edenden din dersleri almaya başladığımız gün aldandık. Rabbimiz uyarıyor:

“Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar “cibt”e ve “tâğût”a inanıyorlar. İnkâr edenler için de, “Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır” diyorlar.” (Nisa Sûresi/ 51)

İslâm’ı beşikten mezara kadar ferd, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde hayatı tanzim eden alternatifsiz bir nizam olarak kabul etmeyenleri, Müslümanların camilerini ahırlara dönüştürenleri, bu topraklarda onsekiz sene Arapça olan ezanı Türkçe okutanları, İslâm’ın değerlerini değersiz kılmaya çalışanları, en büyük marifetleri heykellere tazim etmek olanları bilerek ve inanarak Müslümanlardan daha değerli görerek onları Müslümanlara amir yapmaya çalışanlar, âlim de olsalar “cibt” ve “tağut”a iman etmiş olanlardır. Müslümanların yanlışları kâfirlerin küfrünü sevimli göstermenin mazeret ve gerekçesi olamaz. Gâvurun gâvurluğunu methu sena edenler, gâvur olmanın yoluna girmiş olanlardır. Bu ülkede imama bozulanlar bozdular abdest. Onların sayesinde taşlar bağlandı, kuduz köpekler serbest. Yeri gelmişken şunu da beyan etmekte fayda vardır: Allah’ın dinini, gâvurlardan önce, bizzat onu temsil mevkiinde olanların ikiyüzlülüklerine, zaaflarına, çıkarlarına ve bu çıkarları elde etmek için insanların arzularına göre dini yontmaya çalışanların, Peygambersiz, Sahâbesiz bir din icad etmenin derdine düşmüşlerin tutkularına, ihtiraslarına karşı muhafaza ve müdafaa etmekte mü’min olmanın ve mü’min kalmanın bir gereğidir. Bu dünyada kendi dinlerini ferd, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde iktidar ve muktedir yapmayan Müslümanlar, politik iktidarların ve ideolojik kadroların oyuncakları olmaktan kurtulamazlar!

Bilin ve inanın ki; gâvura gâvur, Müslümana Müslüman der Allah’tan gelmiş olan din. Bu hakikati kabul etmeyenlerin Müslümanları dinsiz kılmak için başlattıkları kavgayı seyredin. Bir toplumda hakikat mağlup kılınmışsa zanna; o toplumda hak adına kıyılır insana!

Dillerde tüy bitti anlatamadık; vesveseciyi âlim, felsefeyi din zanneden sadece birkaç yobaz. Vesveseden hoca, felsefeden din olmaz. Kişi Müslümanlık iddiasında bulunmakla birlikte İslâm düşmanlarının takdir ve beğenisini Allah’ın rızasından daha üstün tutuyorsa, ondan daha büyük gâvur aranmaz.

Ehl-i küfür karşısında eziklik kompleksine kapılmayı ibadet edinenler, zilleti din edinmekten çekinmezler. Bu yol ve yöntem, ne Peygamberin ve ne de sahâbenin yol ve yöntemidir. Sahâbe-i kiram, küffarın geleceğini haber aldılar. Oturup da kâfirleri methu sena ederek bayraklaştırmadılar. Allah Allah deyip cenge durdular. İlim ile cehaleti vurdular. Allah’ın dininin gâvurların razı olabilecekleri şekilde yontulmaya çalışılması, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir. Bu da genelde insanlık âlemi, özel de ise İslâm âlemi için en tehlikeli hâldir.

Dindarlık, dinin hududlarını muhafaza etmekle mukayyeddir. Allah’ın değil, gâvurların razı olduğu din ve dindarlıktan Allah’a sığınmak, Allah’a sadakatin gereğidir. Din adına Allah’ın buyurmadığını, Rasûlüllah (sav)’in söylemediğini ortaya koyanlar, dinin düşmanlarından sayılanlardır. Çünkü dinin dışındaki dindarlık, din düşmanlığıdır. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • FeritFerit1 ay önce
  İçi boş sloganlarla hiçbir yere varamayız. Asrı saadette minare de yoktu kubbe de. Minare de bidat kubbe de.Minareyi de icat edenler gavur, kubbeyi de. Ne yapıcaz o vakit? Demokrasi, laiklik, kuvvetler ayrılığı gavurişi, seçim de gavur işi. Hangi ayette, hangi hadiste seçim yapın deniyor? Seçim de yapmayın o zaman. Var mı seçim yapılmayan beğendiğiniz bir ülke. Seçim yapmak iyi ama demokrasi vs. vs. bize uymaz diyenler var. Böyle bir cehalet ancak özel bir eğitimle olur.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  La kitabının yazarı ve illa kitabının yazarı yazılarınız TEVHİD ve itikad la doldurdun eksiklik TEVHİD sizlik itikat eksikliği ve şirki bilmiyoruz şirkten ve gizli şirkten HABERSİZ iz.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Korkmayın birilerinden görün artık Kuranın dışında din diye OKUTUlan paçavraları Red edin Kuran okuyun meal okuyun bir kişiye bağlanmayın onlarca meal var H. Tahsin feyizli. Ahmet tekin. İbni kesir. Seyit kutup. E. Hamdi yazır.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Kuranın yerini MESNEVİ alınca KURANDAN ÇOK MESNEVİ OKUNUNCA.gavur razı oldu dininizden. KURANIN YERİNİ MEKTUBAT alınca Kuran'ın dışında Kurana ve sünneteaykırı mektupları görmezden gelip mektubatları ve Kastamonu liyakasını baş ucu kitabı haline getirince Kuran'a küstük gavura barıştık. ALLAH SUBHANEHU VE TEALA AŞKINA 1_2_3 MEKTUBA Abdulkadir akcicek edebe mukair diye neşretmedi siz nerenizle okuyor bu edepsizlikleri görmüyorsunuz.
 • CccCcc1 ay önce
  Şu an bu ülkede zulüm var mi var ne derler müslüman zulüm etmez düz mantık bu ülkeyi müslüman olmayanlar mi yönetiyor
 • Ali BaşkavakAli Başkavak1 ay önce
  İyi güzel de hocam, bu yazıyı şimdi kime yazdın, hangi gruba yazdın belli değil. Bize kur'an yeterdiyenlerede hitap ediyor, kur'an harici kaynakları Kur'an ın önüne geçirenlere de hitap ediyor. Ne şiş yansın ne kebap türü bir yazı. Zaten bizde bundan kaybediyoruz. Vesselam.
 • FerhatFerhat1 ay önce
  Allah razı olsun hocam. Hocam görünen köy kılavuz istemez, lafı hiç eyip bükmeden konuşup yazacağım ALLH cc yardımı ile, zira artık Hak ile Batıl birbirinden ayrılmış ve herşey apaçık ortada. Birileri kalkıp dünyamızı ve yurdumuzu vesayeti altında tutan Satanist ve Masonik derin gücün iradesi ile islamın güncellenmesi gerektiğini açıklamakta. Buradaki maksadı iyi analiz etmemiz lazım, zira yeryüzündeki iblisin varisleri masonlar, yerlerin ve göklerin yegane yaratıcısı olan yüce Rebbimizin belirlediği nizama savaş açan ve yeryüzünde bilinçli ve planlı bir şekilde doğanın, ekinin, kadının, erkeğin biolojik yapısını (fıtratını), yani ALLAH ın yaratılışını ifsad ederek halkları günah batağına sürükleyerek fani dünyamızı zehir ve ahiretimizi harab eylemek isteyen kafirlerden ibaret. Maksadı tabiki islamın izzetini ve onurunu zedeleyerek, islami masonların geliştirmiş olduğu felsefe ve ideolojilerin tekeli altına alarak islamsız bir islam anlayışı oluşturmak. Kısacası haramın helalden, müslimin gayri müslimden ayırd edilebilmeyeceği bir topluluk oluşturarak gelecek nesilleri şirk çöplüğünde azdırmak ve ALLHA şirk koşmalarının önünü açmak. Bunun ile birlikte necaseti siradanlastiran ve inancı sadece vijdanlara ve mabedlere haps etme gayesi taşımakta.Dolayısıyla islami sadece dudak arasında telafuz eden ve kalpleri İslama buğz eylenmis nesillerin yetişmesini sağlayarak imtihan dünyamızda zelil olmamızın önünü açmaktalar.AB nin seyisi kalkıp islam ancak 1400 yıl önceki şartlara göre hükm edilebilidir diyebiliyor ise ve islamda kumarı,faizi, zinayı, eşcinselliği koruma altına alrak ve Kadın hakları altında erkek ve kadının arasını açacak yasalara oyay verebiliyor iş ve hatta feminizmi teşvikleyip mümin hanımların zihinlerini zehirliyebiliyor ise bu zaatın münafıklığından şüphe etmemek gerekir. Bunu hala idrak edemeyen şefihlerin vay haline, zira Allah cc. zalim toplulukları asla hidayete kavuşturmaz ve onların başlarına zalimleri atayarak bir nevi cezalandırırı ve onların azap çekmesini sağlar. Allah faşik ve zalim milletlere sadece bir müddet süre tanır ve o süre dolduğunda Allah cc onları diz üstlerine çökertir ve onların üzerlerine Gazabını yağdırır. Malesef 100 yıldır inkılapçı zihniyete sahip olan CHP dahi bukadar islama zarar vememişti. Son 20 yıl içinde hayasızlık basın ve TV-kanalları aracılığı ile ve uygulamaya konulan Cinsiyetler arası eşitlik ve Feminizm gibi projeler ile ahlaki yozlaşma son sürat hız kazandı. Malesef bu gidişhatta gerklı tepkimizi gösteremz ve göğüs geremez isek izzetimiz ve onurumuzu tamamen kayp edeceğiz gibi gözüküyor. Ger eline Kuran alan şarlatanları mümin znnetmeyelim lütfen. Her fırsatta Kuranın melainin okuyup kendi zihnimiz ile idrak etmeye bakmalıyız, aksi takdirde kendimizin dahi tanımadığı dini din bezirganları tarafından öğrenmiş ve akıllarımızı hain parti ve oluşumlara kiraya vermiş oluruz.Selam ve dualar ile
 • ORHAN İNANORHAN İNAN1 ay önce
  ALLAH(CC) RAZI OLSUN .HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ EĞİP BÜKMEDEN DOĞRULARI YAZMIŞSINIZ..ALINANLAR ,SİZE FÜTÜRSUZCA SALDIRACAKLAR AMA SİZİN DOĞRULARI SÖYLEMENİZE BUNLAR MANİ OLAMAYACAKTIR.İNANCIM BUDUR.ALLAH(CC) 'IN DİNİNİ DOSDOĞRU BİR ŞEKİLDE ANLATMA GAYRETİNİZ SİZİ MUHAKKAK BÜYÜK GÜÇ VERECEK VE ENGELLEMELERE RAĞMEN ,FİTNE YAYMAYA ÇALIŞAN SÜNNETSİZ ,MEZHEPSİZ YENİ DİN GOY GOYGOYCULARINI İFŞA ETMEYE DEVAM EDECEKSİNİZ.BİZLER DİNİMİZİ ÖĞRENME YOLUNDA GAFLET İÇERİSİNDE OLURSAK,BU TÜR SAPIK VE SAPKIN GRUPLAR GÜÇLENECEK VE ÇOĞALACAKTIR.AMMA DİNİN SAHİBİ YÜCE ALLAH(CC) BUNLARA FIRSAT VERMEYECEK VE TEZ ZAMANDA ONLARIN UMUTLARINI YOK EDECEKTİR,İNŞALLAH..
 • AhretlikAhretlik1 ay önce
  gavurların razı olduğu dinden Allaha sığınırmış! Yok daha neler? İslami endekslere normlara uygun ülkeler listeleniyor, ilk 40 ülke İslam ülkesi değil!? Türkiye 90 küsürüncü sırada! Sen önce ne kadar müslümansın, Allahın emrini ne kadar yerine getiriyorsun peygamberin ahlakından edebindenne kadar habersin? Cüzdanın mı önde vijdanın mı?, partin cemaatin mi önde, kuran nın mı?
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Müşterin münafıkların hoşlandığı din
 • Vefa İnsanıVefa İnsanı1 ay önce
  Yerinde güzel bir mesaj olmuş. Muhatabı tam da Dilipak bu yazının. O'nun fiillerini tam tarif etmişsiniz. Elinize sağlık. Haşhaşiler ne der bu yazıya. Tabi ki nefretle kaş çatar mendeburlar

Günün Özeti