Türkçe Ezan ve Andımız Anıtkabir’e Yakışır

09 Kasım 2018 Cuma

Ölüm yıldönümü bütün bir toplum için seksen yıldır ‘kamusal matem’ olarak dayatılan Atatürk’ün en önemli inkılaplarından biri de 1932’den 1950’ye değin tam 18 yıl sıkı denetimler ve cezai müeyyideler eşliğinde okutturulan ‘Türkçe Ezan’dı şüphesiz. Ancak ne gariptir ki; şimdilerde CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’dan başka açık, net ve yüksek sesle Türkçe Ezan uygulaması talep eden hemen hiçbir Atatürkçü kişi ve kurum çıkmadı ortaya. Tek Parti rejimiyle oluşturdukları iklimi daha sonra tekerrür eden askeri darbeler döneminde dahi yakalayamadıkları için bu dönemde Türkçe Ezan söylemine CHP sahip çıkamadı fakat muhafazakâr kanattan transfer ettiği Abdullatif Şener üzerinden oldukça kısık sesle bu tür tartışmaların ‘kapatıldığı’ mesajını geçti kamuoyuna.

Hani Atatürk inkılapları bir bütündü ve parçalanamazdı! Ata’nın manevi huzuruna çıkmak üzere yarın Anıtkabir’e koşacak yüzbinler hangi yüzle Kemalist Cumhuriyet’e sahip çıktıklarını haykıracaklar acaba? Oysa bütün minareleri esir alan Türkçe ezan gibi yine aynı dönemde çocukları düzene uygun kafa ve davranış modeline uyarlamak üzere bütün okullarda uygulamaya sokulan Andımız törenlerinin hedefi tastamam aynıydı: İslami hayat tarzını kamusal alandan söküp atarak yerine Ata/Türk milliyetçiliğini resmi ideoloji olarak ikame etmek. Ata/Türk modernleşmesi denilen hikâyenin özünde devlet imkânlarının seferber ederek bütünüyle tepeden inme, bütünüyle adli ve polisiye tedbirleri devreye sokarak ‘makbul vatandaş’ yaratma hedefi yatmaktadır. Ne var ki geniş toplum kesimleri uzun ve meşakkatli bir süreçte devlet sınıflarının planlarının önemli bir kısmını boşa çıkardı.

‘Ulu Önder’in ‘Ulu Tanrı’lı Yılları

Türklük, Türkçülük, Atatürkçülük tanımları Anayasa ve yasalarla teminat altına alındığı ve eğitimden yargıya, askeriyeden mülkiyeye değin devletin hatta pek çok yerde devlet dışı kurumların çerçeve ve misyonunu da belirlediği için serbest tartışma yapmak hiç kolay değil. Mesela yarın 10 Kasım törenleri dolayısıyla ortaya çıkacak manzara 80 yıldır sergilenen klişe söylem ve eylemlerin tekrarından başka bir şey ol(a)mayacak. Devlet memuru olan herkes, tüm öğrenciler hatta büyük şirketler ve spor kulüpleri ‘kamusal matem’e ortak olacak. Üzüntülü bir ses tonu, siyahlar giyip ciddi duruşlar sergileyen törendeki insanlara suni/yapay acılar aşılamaya çalışacak. Anıtkabir’de mozoleye, il ve ilçelerde en büyük anıt heykele, okullarda büstlerin önüne çelenkler bırakılırken bütün bir ülkeyi hatta trafiği saygı duruşuna mecbur kılan bir resmi ideoloji ikliminin makul ve mantıklı, ahlaki ve hukuki olduğunu kim iddia edebilir?

Bu akıldışı, birey ve toplumun iradesini felç eden iklimden kimler sorumlu? Tek Parti döneminde değiliz, askeri cuntalar tarafından idare edilmiyoruz ve kendimizi özgürce ifade etmek için hiç kimseden izin almaya mecbur değiliz. Ancak en tabii, en insani itirazlar dahi ‘meczupça provokasyon’ sayılır oldu? ‘Buda’ hariç tutulursa dünyada hiçbir lidere nasip olmayacak kadar heykeli, büstü dikilmiş olması bile asil milletimizin bir nasibi sayılıyor ve şükran bekleniyor hâlâ. Türkiye’nin hemen her yerleşim birimini kuşatan devasa anıt heykellerin siyaset ve toplumun üzerine düşen gölgesi aslında resmi ideoloji ve devlet sınıflarının gücünün de bir göstergesidir. Danıştay’ın ‘Andımız’ın okullarda tekrar okunması hakkında verdiği provokatif karar, yargı kadar siyaset ve akademi başta olmak üzere bürokrasideki ideolojik hâkimiyetin ne tarafa ait olduğunu da işaretlemektedir.

Cumhuriyet’in kurucu kadroları tarafından resmi metinlerde dahi “Ebedi Şef, Ulu Önder, Eşsiz Başbuğ, Türk ulusunun babası” gibi sıfatlarla anılan ve takdim edilen Atatürk’ü rahmet ve minnetle anılan Gazi Paşa’ya tebdil ederek muhafazakâr demokrasi üzerinden ülke ve topluma alan açacağını zannedenler büyük bir tuzak hazırlıyorlar kendilerine. “FETÖ’yle mücadele olsa olsa Atatürkçülük ve Atatürkçülerle ittifak edilerek başarıya ulaşır” gibi saçma sapan ama dahası akıl ve ahlak dışı bir dizi girişimin içler acısı komedisiyle varılan menzil ortada duruyor. And tartışmalarını Reşid Galib’e, Türkçe Ezan’ı da geçmişte İsmet İnönü’ye bugünlerde de Öztürk Yılmaz’a ipotekleyerek muhterem Gazi Paşa hazretlerine hiç dokundurtmadan halletmeye çalışmak beyhude bir siyasettir.

Devran Döndü, Törenler Aynı

İstiklal Mahkemeleri’yle başlayıp Dersim katliamıyla zirveye çıkan, Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kapatılmasından AK Parti için açılan kapatma davasına, 27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a girişilen askeri darbelere, başörtüsü yasağından Kürt dilinin inkârına değin halka karşı estirilen devlet terörü kim adına örgütlenip meşrulaştırıldı? Siyasette merhale de muhalif cepheyi küçültme manevraları da anlaşılabilir durumlardır. Ancak asli failleri gizleyerek, esas muharrik ideoloji ve kadroları sistematik bir biçimde görmezden gelerek siyasetin toplum adına kalıcı kazanımlar elde etmesi hayaldir.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar, türküler diye sahne alan sanatçıların Atatürk’ün ömrü vefa ettiği dönem boyunca bütün bir ülke sathında hem de polisiye tedbirler eşliğinde minarelerden okuttuğu Türkçe Ezanı hiç okumuyor oluşu dikkatleri çekiyor. Hiç değilse 10 Kasım’a mahsus olmak üzere geniş bir sahnede, bir şehrin merkezindeki anıt heykelin önünde hatta mümkün olursa Anıtkabir’de neden kitlelerin eşliğinde Türkçe ezan okunmasın? Ulu Önder’in dindarlığından, dine olan saygı ve sevgisinden bahisler açıp onu ‘ebedi istirahatgah’ında sözkonusu projelerinden mahrum bırakmayı kim, nasıl izah ediyor, öğrenmek isteriz.

Atatürk’ün manevi huzurunda onun çok sevdiği, ileri düzeyde önem verdiği, Dolmabahçe Sarayı’nda dönemin önemli hafızlarına okuma biçimlerini dahi dikte ettiği Türkçe ezanın günde beş vakit Anıtkabir’de yankılanması nasıl olur? Laikliğe aykırı mı olur, modern Türkiye’nin kabul edemeyeceği bir bidat mı sayılır? Belki de tam tersidir; Minarelerden okunmasına geçit verilmeyen Türkçe ezanı Atatürkçü/Kemalist kadro ve kitlelerin sahipsiz bırakması en azından Gazi Paşa’ya karşı ayıptır, vefasızlıktır. 

Sosyal bilimler literatürü her ne kadar çekimser davransa da “seküler kıble, ulusal mihrab ve modern türbe” gibi işlevler gören Anıtkabir’de İslam’ın değerlerini değil Türkçe ezan gibi, Andımız gibi Atatürkçü değer ve ritüelleri yaşatmak daha uygundur. Kimse başkalarına istikamet vermeye, toplumu hizaya çekmeye, İslami değer ve sembolleri ulusal kimliğin hizmetine koşmaya kalkışmasın lütfen.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • ŞAMİL yücelŞAMİL yücel4 ay önce
  ŞAMİL YÜCEL DİYOR Kİ, KADINA ŞİDDET. BİR DİN ÂLİMİ ARIYORUM. BU AYETLER İÇİN ALLAH’IN KATINDANDIR DESİN. VARSA BUYURSUN. YOKSA HANİ SİZ MÜSLÜMAN’DINIZ? “Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık). Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir”.( Kuran Ahzab 5 “Kadınlarınız, tarlalarınızdır. Tarlalarınıza dilediğiniz gibi girin ve kendiniz için de önceden hazırlıkta bulunun. Allah'tan sakının ve bilin ki ona ulaşacaksınız. Müjdele inananları.(Kuran: Bkara 223) . “Erkeklerinizden iki şahid tutun; eğer iki erkek, şahidlerden razı olacağınız bir erkek, biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak iki kadın olabilir.( Kuran: Bakara 282)“ Allah çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder.(Kuran: Bakara 282) ŞAMİL YÜCEL
 • ŞAMİL yücelŞAMİL yücel4 ay önce
  ŞAMİL YÜCEL DİYOR Kİ EY DİNİNDEN BİHABER DİNDAR CUMHURBAŞKANI VE YANDAŞI DEVLET BAHÇELİ BAKIN NE DİYORSUNUZ?."31 Mart seçimlerinde, Cumhur İttifakı karşısında yer alan, Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı' karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum." YANI MİLLET İTTİFAKINA OY VERENLERİ ZİLLET DİYEREK AŞAĞILIYORSUNUZ. DİĞER BİR DEYİŞLE ALÇAK DİYORDUNUZ BEN MİLLET İTTİFAKINA OY VERDİĞİM İÇİN ALÇAĞIM ÖYLE Mİ? BENDE DEİZM İNANCINA SAHİP VE ALLAH’INA SAYGILI BİR MÜSLÜMAN OLARAK DİYORUM Kİ, SİZLERİN GÜNDE BEŞ KEZ ADINI ANDIĞINIZ YÜCE ALLAH’A SAYGINIZ YOK Kİ, MİLLETE OLSUN.DİNDAR CUMHURBAŞKANI AŞAĞIDAKİ AYETLERİ OKUMANIZDA YARAR VAR. MİLLETİM BAĞIŞLASIN. ALLAH’IM DA BENİ AF ETSİN DEDİNİZ. VALLAHİ MİLLETİ BİLMEM. AMA BEN, BANAALÇAK DİYENİ ASLA VE ASLA BAĞIŞLAMAM. ALLAH’IN AFFI KONUSUNA GELİNCE İŞİNİZ ÇOK ZOR. ONCA KANITLARI AŞAĞIDA SİZİ BEKLİYOR. AYIPTIR, YAZIKTIR BU MİLLETİ İKİ PARÇAYA BÖLMEYİN. BU MUMDUR SİZİN DEMOKRASİ ANLAYIŞINIZ? YARIN BU TOPRAKLAR SURİYE GİBİ OLURSA SORUMLUSU SİZLERSİNİZ. SİZLERİ ÖNCE YÜCE ALLAH’A SAYGIYA SONRA ANITKABİR’E GİDİP LAİKLİK İLKESİNİ KOYARAK SİZLERİ BUNCA GÜNAHLARDAN ARINDIRAN ATATÜRK’E MİNNET VE ŞÜKRAN DUYGULARINIZ SUNMANIZI ÖNERİYORUM. BEN ALÇAK DEĞİLİM. ÖZÜR DİLEMİNİZİ BEKLİYORUM.AKSİ HALDE İADE EDİYORUM.BAKIN GÜNDE BEŞ VAKİT ADINI ANDIĞINIZ YÜCE ALLAH NELER ETMEZ VE NELER DEMEZ. “Kendi yaratığı kuluna salât etmez( Ahzap 56 )Kuluna beddua etmez.(Lehep süresi) Kullarına hayvan demez( Araf 179) Önce dinde zorlama yoktur deyip. ( Bakara 256)Arkadan kim ki, İslamiyet ten başka bir dine yönelirse onun ki kabul edilmeyecektir demez..(Ali imran 85) Allah katında tek din İslam’dır. Demez.( Ali imran 19) Dileseydi onlar puta tapmazlardı. Demez. ( Enam 107)Puta tapanları bulduğunuz yerde öldürün. Demez. ( Tevbe 5)Allah ve Melekleri Muhammed’de salât ederler. Demez(Ahzab 55) Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını bağışlasın. Demez. ( (Muhammed 2) Her ümmet kendi kitabıyla çağrılır. Söylemez. ( Casiye26) Kadınları dövün. Demez. ( Nisa 34) Mirasta erkeğe iki kadına bir verin. Demez. (Nisa 11)Kadınlar sizin tarlanızdır dilediğiniz yerden varın. Söylemez.(Bakara 223)Zina eden kadınlarınız için dört tanık çağrın. Demez.(Nisa 15) İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine bedeldir. Söylemez. ( Bakara 282) Bana ve Peygamber’e karşı gelenlerin ellerini ve ayaklarını çaprazlama olarak kesin. Demez ( Maide 33) Pusu kurun namaz kılmayanları ve zekât vermeyenleri öldürün. Demez.( Tevbe 5)Dişe diş, göze göz, kulağa kulağı farz kıldık. Demez.( Made 45) Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz. Söylemez.( Kasas 78) ) Müslümanların canlarını ve mallarını cennet vermek suretiyle satın aldım. Demez.(Tevbe 111) Ebu lehe bin elleri kursun. Demez. ( Lehep 1) Ey Peygamber şu kadınlar sana helal diğerlerine haram kıldım. Ayıptır. Söylemez.( Ahzab 50,51? Ey Peygamberevlatlığın Zeydeşinden ayrıldı onun eşini sana helal kıldım. Demez.Bundan sonra Müslümanlar evlatlıklarının boşadığı kadınları eş olarak alabilirler. Söylemez.( Ahzab 37) Kullarına Merkep gibidirler. Demez.( Cuma 5) Allah sekiz çift hayvan yarattım. Demez. (Enam 143) Onlar hayvan gibidirler. Söylemez.( Araf 179) (şura 51) Kırk yanşa gelince Allah’a yönelin. Demez. (Ahkaf 15 )Dağlara taşlara koşan atlara yemin olsun. Demez. ( Adiyat 1)Şeytan haklı çıktı kulları mı yoldan çıkardı. Söylemez. (Sebe 20 ) Evlatlığının eşini sanahelal, ama senin eşlerini ona haram kıldım. Demez(Ahzab 53)Namaz, iki,üç vedört vakittir.Rum 17, İsra 78) Peygamber söylediklerinden ötürü töhmet altında tutulamaz. Demez.Bir insanla güreşip ona yenilmez( Tevrat) Bir insanla oturup oğlak yemez( Tevrat? Bir insan için 930 yaşadı. Demez. ( Tevrat)Bir insana ölüleri diriltme yetkisi vermez.( İncil) 28.7.2018 ALLAH’A SAYGISI OLAN VE MÜSLÜMANIM DİYEN BU MESAJIMI KÖŞESİNE KOYSUN. KOYMUYORSA ALLAH ISLAH ETSİN.ŞAMİL YÜCEL. DÜŞÜNÜR VE ARAŞTIRMACI
 • nostaljinostalji4 ay önce
  Atatürk ü seviyoruz.Onu yaşadığımız sürece sonsuza dek anacağız. ... Bu böyle biline.
 • Oku mayınOku mayın4 ay önce
  Medeni olduğunu söyleyenler olsa da, âlimlerimizin ekseriyetinin ittifakla beyanına göre Mekkeli olan bir sûreyle karşı karşıyayız. “Kâfirûn” sûresi, tevhidi ve Allah’tan başkalarına kulluğu reddi anlattığı için “İhlâs” sûresi, küfürden şirkten, kâfirlerin ve müşriklerin kulluk anlayışlarının tümünden uzaklaşmayı ortaya koyduğu için “Teberri” yahut “Müberrie” sûresi, Allah’a Allah’ın istediği kulluğu en güzel biçimde ortaya koyduğu için “İbadet” sûresi, “İsabet” sûresi, küfrü şirki ve tüm pislikleri kovalayıp, ürkütüp kış kışladığı için de “Mugaşgış” sûresi gibi pek çok isimleri olan bir sûreyle karşı karşıyayız. İnşallah bu sûrede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajları hep beraber anlayıp gereğiyle iman ve amel etmek üzere dinleyeceğiz
 • Oku mayınOku mayın4 ay önce
  1. “Ey Muhammed! De ki: Ey inkârcılar! 2. Ben sizin taptıklarınıza tapmam.3. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. 4. Ben sizin taptığınıza tapacak değilim. 5. Benim taptığıma da sizler tapacak değilsiniz. 6. Sizin dininiz size, benim dinim banadır
 • Oku mayınOku mayın4 ay önce
  Kâfirûn Sûresi / 6.Ayet6. “Sizin (batıl) dininiz size, benim (hak olan) dinim de banadır.”İslâm’ın tebliğine/insana ulaşmasına, onun hayata geçirilmesine engel olunmadıkça ve saldırılmadıkça prensip böyledir. Yoksa dinlerini onaylamak için değildir.
 • Gürsel BulutGürsel Bulut4 ay önce
  BÜYÜK ATATÜRK RUHUNŞAD OLSUN...EMPERYALİZMİNOYUNUNU BOZAN LİDER; ZULÜM GÖREN MÜSLÜMANLARIUYANIK BÜYÜK TÜRK. ..
 • abdulmetinabdulmetin4 ay önce
  zombi, dinsiz (ateist) olduğunu iddia ediyorsun, halbuki atatürkten sonra ortaya atılan (uydurulan) kemalizm dinine tapıyorsun anlaşılan o ifaden'den
 • Bir başka baharBir başka bahar4 ay önce
  Şartlar sonlara doğru merhum hocamız Erbakan' ı müthiş atatürkçü yapmıştı; içinden miydi, dışından mıydı bilemem tabii. Erdoğan da 'gazi mustafa kemal' dedikçe burnumun direği sızlıyor; kendisi üzerinden ümidim karanlıklara gömülüyor, yazık oluyor bu mert insana.
 • Kocasolak Kocasolak 4 ay önce
  Seni, SON okuyuşum ve son yorumumdur bu. Sen gururunla tembelliğini GİZLİYENSİN. Eleştiriyi HAZM edemeyecek kadar KİBİRLİSİN. Dünkü EZİKLİĞİNİ sende biliyorsun ama ÖRTBAS etmek istiyorsun. Benim yazım seni KARDEŞ bildiğim içindir. Allah Şahide’n ben seni uyardım. Allah yardımcımız olsun.
 • Kerem Kerem 4 ay önce
  :))))) ..... oldu yazdiklarim ;)
 • abdulmetinabdulmetin4 ay önce
  ... zombi son cümlende ne olduğunu zaten ifade etmişsin, hala millete laf ediyorsun, bu millet yaratılana değil, ancak yaratana tapar, bunu böyle bil, bizlerde ancak bir ve yegane kudret sahibi olan YÜCEL ALLAH'a cc. kulluk ederiz, yarattığı kullarına da amellerine göre dua ederiz, şimdi anladın mı ...
 • Millî bıkışMillî bıkış4 ay önce
  Yarın bu mel' unun ölüm günü yine müslümana eziyet edilecek; sirenler, düdükler, övgüler, esas duruşar falan... Ecevit baştayken de aynı anma, AKP başdayken de aynı anma(hattâ daha bi ballandıra, özendire) Yok mu iz' an sahibi biri, bizi bu bıkkınlıktan alıp çıkaracak?
 • Zombi dümbükZombi dümbük4 ay önce
  İslamiyeti terk mi ediyorsun? Ne zaman girmiştin ki lan sen İslamiyete zaten?
 • yamaşito kombambayamaşito kombamba4 ay önce
  Ne mutlu Türküm diyene ...
 • AymazlıkAymazlık4 ay önce
  Kerem bey,Arap tohumu olanlara ve bu ülkede yaşamalarına tahammül edemiyorum demişsin de boş demişsin neden mi ? Cumhuriyet,Nutuk,İnkılap,Mustafa ve Kemal gibi kelime ve isimlerin tümü köken olarak Arapçadır,ayrıca Atanız 3 Kasım 1934'de konuğu olan İsveç veliaht prensi Gustav ADOLF'e yaptığı konuşmada hemen tamamı eski türkçe kelimelerle hitap ediyor,bunları siz yutun lakin başkalarının da yutmasını beklemeyin.Ha unutmadan tüm milletleri ve ırkları yaratan güç tekdir.
 • ZOMBİZOMBİ4 ay önce
  BANA YORUM YAZANLARA ŞUNU SÖYLEYEBİLİRİM ALLAHA VEYA PEYGAMBERE KÜFÜR HAKARET ETMEM ONU ALLAH BİLİYOR SİZ BİLMESENİZDE OLUR.. SİYASİ HİÇİR PARTİ BENİ DİNDEN VEYA İNANÇTAN VAZGEÇİRMEDİ.. BURADAKİ YAZILAN ÇİZİLEN UYDURMALARA ARTIK KATLANMAK MÜMKÜN DEĞİL.. BENİM İNANDIĞIM İSLAM İLE SİZİN İNANDIĞINIZ İSLMA SON YILLARDA ÇOK DEĞİŞTİ. ÖBÜR TARAFTA HESAP İŞİ BANA KALMIŞ SİZLERE DEĞİL.. ÖNCE İNSAN VASIFLARI TAŞIMALISINIZKİ ALLAH İNANCINIZIN SAMİMİYETİNİ GÖRSÜN.. BANA ÖBÜR TARAFTA NASIL HESAP VERECEKSİN DİYE SORANLARA ŞUNU SÖYLEYEYİM.. HAYATIMDA HAK YEMEDİM. KUL HAKKI YEMEDİM. HARAM YEMEDİM. HIRSIZLIK YAPMADIM. SAHTEKARLIK YAPMADIM. BİR KOLTUK VEYA PARA İÇİN KİMSENİN İTAATI ALTINA GİRMEDİM. DİN KONUSUNDA KİMSEYE SINIRLARI AŞMADIKÇA LAFIMDA OLMADI.. SAYGI ÖYLE BİRŞEYDİRKİ BUNU İSLAMDA YOK EDEN SİZLER GİBİ DÜŞÜNENLERDİR. İFTİRA YALAN SAHTEKARLIK HIRSIZLIK SON YILLARIN YENİ DİNİ.. BEN BU DİNİ TERK ETTİM.. SİZ O YOLDA DEVAM EDİN HESAP GÜNÜ GÖRÜŞECEĞİZ MAHŞERDE BAKALIM KİM DAHA İNSAN....BU TAHRİK EDEN SUÇ UNSURLARI YAZILAR YAZAN GAZETEYİ OKUMAYI BIRAKIYOR AMA ARŞİVLEMEYE DEVAM EDECEĞİM.. İLERDE TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ MERAK ETMEYİN.. GERÇEKLERİN EN GÜZEL YANI BİR GÜN MUTLAKA ORTAYA ÇIKMASIDIR.. O ZAMAN BAKALIM NERDE YER ALACAKSINIZ..MADEM KEND DEĞERLERİNİZE KUTSALALRINIZA LAF EDİLENLERE BU KADAR KİN BESLİYORSUNUZ.. BENİMDE KUTSAL VE DEĞERLERİME HAKARET EDEN SAYGI DUYMAYANLARA MİSLİ İLE BAKIŞ AÇIM VAR.. SİZE BOŞ MUHABBETLERİNİZDE KLAVYE BAŞINDA İYİ EĞLENCELER DİLERİM... TÜRKÇÜYÜZ ATATÜRKÇÜYÜZ.. KARŞI DURANLARDA BU DEVLETİN DÜŞMANIDIR .. EDİTÖR YAYINLA BUNU DAHA YORUM YAZMAYACAĞIM SİZE..
 • KeremKerem4 ay önce
  ...............
 • OkumayınOkumayın4 ay önce
  Nisâ Sûresi / 12.Ayet12. Eğer çocukları yoksa (ölen) hanımlarınızın bıraktıklarının yarısı sizindir; eğer çocukları varsa bıraktıkları şeylerden dörtte biri (ancak) yaptıkları vasiyet ve borcun (ödenmesin)den sonra sizindir. Sizin de, eğer çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onların (dul zevcelerinizin), eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınız şeylerden sekizde biri yine edeceğiniz vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra onlarındır. Eğer (ölen) bir erkek veya kadının, çocuğu ve babası (hayatta) bulunmadığı halde (yani “kelâle” olarak yan koldan) mirasına konuluyorsa ve (anaları bir olan)1 bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, onların her birinin (hakkı) altıda birdir. Eğer bun(lar bir)den fazla iseler, mirasçılara zarar vermeyen vasiyet ve borçtan sonra kalan üçte bire ortaktırlar. Bunlar Allah’tan (size) bir vasiyettir. Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, Halîm’dir (ceza vermede acele etmeyendir).2Ölenin bıraktığında önce borçları ödenir, neden borçluların cenaze namazı kılınıyor .İslam kayıtlarında Rasulullah sav min borçlu ölenin namazını kildirmadiği kayıtlı, diyanet bu vebale neden ortak oluyor. Borçlu ölenin cenaze namazı kılınmasın. Devlet her türlü alacağını alıyor ya vatandaş nasıl alacak. Belgeli alacak var ise namaz kılınmasın turkce ezandan daha önemli binler borçlu hacca gidiyor ve borçlu ölüyor . Ses duy ve ses ver diyanet
 • Oguz Oguz 4 ay önce
  Dünyada Türkiye gibi kac tane ülke kaldi acaba? Kuzey Kore, Cin, eeeee?
 • AbdulhamidAbdulhamid4 ay önce
  Kemalistlik, İslama alternatif bir din ve kutsal olarak empoze ediliyor! Devletin tüm imkanları da buna seferber ediliyor. Unutmayın Buda da bir insandı şu an İlah yerine koyulmuş ve tapılıyor! Dinden maneviyattan uzak kalmış malüm kesim bu boşluğu M.kemal ile dolduruyor, tapınmak insanın fıtratına derc edilmiş, Allahı inkar eden, kulunu İlah yerine koyacak.
 • VatanVatan4 ay önce
  Zombi,din konusunda ALLAH şahitliğini kabul etsin ne diyelim,şapka meselesinde ise kanun halâ devam ediyor ve milletçe suç işliyoruz,neden uygulanmıyor peki iki âyda altı ây'a kadar hapis cezası !
 • Kocasolak Kocasolak 4 ay önce
  ... Allah hepimizi tembellikten korusun.
 • receprecep4 ay önce
  çocuklugumdan beri sevmedim halada sevmem onun yüzünden ankara sogugunda saatlerce dışarıda donardık ne işe yarıyor hala soruyorum biz müslümanız kimsenin önünde saatlerce durmayı zartık o saattede zaten uyuyorum
 • yazıYORUMyazıYORUM4 ay önce
  Gerzek ZOMBİ Sen İslamı terk et dinsiz donsuz ortalıkta dolaş, kimne diyecek sana. Zaten senin gibi milyonlarca ZOMBİ ortalıkta dolaşıyor, kim birşey diyor. Kindi kendine triplere girmişsin. Sen burada ne diyeceğini değil Öte tarafta kime ne diyeceksin onu düşün. "Dünyada bir ak partisi vardı onlara kızdım ondan seni inkar ettin dinine sövdüm peygamberini aşağıladım yoksa benim hiç günahım yok bak kalbimde çok temiz" mi diyeceksin?
 • ZOMBİZOMBİ4 ay önce
  ŞAPKA TAKMA SEN FES TAK ...
 • Mim CihanMim Cihan4 ay önce
  NUR İCİNDE YAT AZİZ VE EBEDİ BAŞKOMUTAN MAREŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.BU HALK HİÇ UNUTURMU SENİ.
 • 145314534 ay önce
  Ezanda ki ALLAHU EKBER Tanrı uludur olarak Ata'ya atfedilmiştir yani tanrılaştırılmıştır ( Edip AYEL, Behçet Kemal ÇAĞLAR,Halil Bedii YÖNETKEN,Faruk Nafiz ÇAMLIBEL,Yusuf Ziya ORTAÇ,Nurettin ARTAM,İlhami BEKİR ve daha bir çoğunun şiirlerinde bu tanrılaştırma çokca görülür ) Yakın zamanda bir siyasetçi de oraya İMAN TAZELEMEYE gitmişti,bir başkası ise ülkenin halini şikayete.YalnızHAYYAL EL FELAH haydi felaha olmuş,Arapça yani Kur'an düşmanlığına burada göz yumulmuş FELAH kurtuluş demek ya halk bunu Türkçe duymasın diye duyar da kurtuluşa koşar diye galiba.İlahi ve kurtuluşa bir çağrı olan ezanı duyduğu halde rağbet etmeyen zihniyet " Anlayamıyoruz " yaveleri üretiyor.Ezanı türkçeye çevirenlerin ve hala bu türküyü sesli veya sessiz de olsa söyleyenlerin camiye girerken veya çıkarken bir fotografını bulabilmek mümkün mü acaba ? İsmet inönü'ye hiç ALLAH demiyorsunuz deniliyor, " ALLAH'a ısmarladık " dedim işte diyor.Kurucuların, kurtarıcıların ve islama hizmet ettiği söylenen bu isimlerin açılışını yaptığı veya adlarına yaptırdıkları bir camii var mı ? Mustafa KEMAL'i ibretlik ölümü ile ağlatan Maarif vekili Mustafa NECATİ'nin Kur'an- Kerim hakkındaki " Harf inkılabı ile Kur'an'ı tarihe gömdük " sözlerini veya Tokat mebusu Ahmet Refik SEVENGİL'in Kuruluş için" ALLAH ile Sultanı da tahtından indirdik,mabedimiz fabrikalardır " ifadelerini kabul etmek mümkün mü veya izahatı nedir,islama düşmanlık edilmemiştir safsataları yapılıyor ya bu sebeple hani. "İlim,bilim,aydınlanma,çağdaşlaşma,medeniyet ( Aklı ve mantığı olan kimse bunlara karşı çıkmaz ki ALLAH,peygamber,Kur'an,din,inanç konusunda hassas kesimler her daim bunlara karşıdırlar,gericidirler yobazdırlar diyerek aşağılandılar ) gibi tekerlemelerle oyaladılar oyalandılar ve temellerini attıkları bir çok şeyden şikayetçiler,şimdi ise en çok şikayetçi olanlar bu temeli atanları sorgusuz sualsiz yüceltenlerdir.Bir heykelin,büst'ün önünde günler öncesinden,saatlerce,dakikalarca provalar yapmak ve akâbinde selam ve esas duruşarla bunu tekrarlamak başka hangi ülkede görülmektedir ve üstelik bu rıza gözetilmeden zorla yaptırılmaktadır,anma törenleri sırasında durmayan birisinin hakâretlere ve saldırıya uğradığına şahit oldum,bu eylemi yapmanın karşılığı ise ÇAĞDAŞLIK,GELİŞMİŞLİK,MEDENİYET oluyor,lakin ezan okunurken bırakın durmayı veya saygı duymayı bu çağrıya icabet edeni yobaz,örümcek kafalı,gerici gibi yaftalarla aşağılayanlar oluyor ÇAGDAŞ,MEDENİ ve İLERİCİYİZ ya.İsrail'i ilk tanıyan ülke biziz tanındığı tarih malumdur,IMF üye olduğumuz tarih,Fullbright komisyonunu imzalayan ve eğitimi dinamitleyenler bellidir,adaletten çokça şikayetçiyiz malum yakın zamanda liyakat prensibini alt üst eden Mehmet MOĞULTAY'a kulak verirsek ve din'e ve şer'i kurallara düşman zihniyetlerin buralarda yer kaptıklarinın itirafını yapmaktadır ve bu şikayetinsebebi de anlaşılacaktır.Şapka kanununu yapanların şapkasız resimleri vardır lakin sorgulamayız,and konusunda çalışmalar yapanların bir çoğunun Türklükle alakası yoktur lakin sorgulamayız,ezan ve namaz konusuna hissi olarak uzak olan ama bu konuyla çalışmalar yapanların bu çalışmaları neden yaptığını sorgulamayız gibi daha bir çok mesele var.Her fikir,her inanç ve her ideoloji sahibinin kendi bildiğinin doğru,kendi fikir,inanç ve ideolojisinin iyi olduğunu düşünmesi yaradılışa ve tabiata aykırıdır,beğenmiyorsak aşağılamadan zorlamadan saygı duyabiliriz.Tüm alemin yaratıcısı,yaşatıcısı ve seksiz şüphesiz yöneticisi olan ALLAH ki kendisine muhalefet eden İblis'e dahi belli bir vakt'e kadar süre vermişken bizler kimiz ve kim oluyoruz ?
 • ZOMBİZOMBİ4 ay önce
  ... İSLAMİYETİ TERK EDİYORUM.. ARTIK TAM DİNSİZİM VARMI BİŞE DİYEN.. BUNU YAYINLA EDİTÖR..ŞİMDİ BEN DİNSİZİM DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ DİYORSUNUZYA ŞİMDİ BAKALIM NE DİYECEKSİNİZ..
 • Kocasolak Kocasolak 4 ay önce
  Seni çok severek takip ederdim ama, dünküakit tv canlı yayında ip li karşısında .. davranışın PES dedirtti. Adam o onsekiz Ada’nın en küçüğü Büyükada kadar diye YALAN konuştu sen ona yalan konuşuyorsun diyemedin...
 • BabavangaBabavanga4 ay önce
  Doğru yoruma şapka çıkarırım.Gerçi aslında çıkarmamam lazım yanlış hatırlamıyorsam şapka kanunu hala yürürlükte niye takmıyoruz ki sayın Kemalistler..
 • oguzoguz4 ay önce
  Ulu önderimiz dahi bir liderdi.Türk milletine gönderildiği için çok şanslıyız.Ne mutlu Atasını sevene.Daima varolacak yüreğimizde bu büyük sevgi.
 • saygısızlıksaygısızlık4 ay önce
  "Ölüm yıl dönümü bütün bir toplum için seksen yıldır ‘kamusal matem’ olarak dayatılan " Sayın yazar, bu nasıl bir üsluptur, bu nasıl bir saygısızlıktır.Dayatılan ne demek?.Bu ülkenin kurucusuna siz isteseniz de istemeseniz desaygı duymak zorundasınız. Bu köşe sizlere Türkiye Cumhuriyetini kuran Atatürk'e hakaret edesiniz diye verilmiyor herhalde? Yazık çok yazık. Zaten bu yaşınıza kadar Atatürk'ü ve onun bu vatan için yaptıklarınıanlamadıysanız, bundan sonra da anlamanızı beklemiyorum. Şunu bilin ki Atatürk olmasaydı bugünne siz buyazıyı yazıyor olacaktınız ne de ben sizi eleştirebilecektim. Allah sizi affetsin.
 • ÖzgünÖzgün4 ay önce
  Bağnaz ortaçağ kafalı .Her yere yakışır,arapça bilen allah türkçe bilmiyormu neyin kafası bu.Gün gelir herjes böyle ateist olur.Millete iyilik yapıyırsunuz bu kafalarla.
 • KustahKustah4 ay önce
  Allah’a şükür,Atatürk’e teşekkür.
 • MemetMemet4 ay önce
  Böyle basit argümanlarla anca okumayan eğitim alamamış dinine saygılı gariban insanları, yada böyle gariplerin dini duygularını istismar eden çıkarcı eğitim görmüş dincileri ikna edersin.Ama günümüzde sayenizde atatürkü merak eden anlamaya çalışan okuyan araştıran insanlar hiç üşenmeden yurdun dörtbir yanından anıtkabiri ziyarete gidiyor. Allahın hikmeti atatürkün reklamını sizin gibilere yaptırıyor, bu yolda devam ediniz.
 • Tebbet yedâ Ebî Leheb!Tebbet yedâ Ebî Leheb!4 ay önce
  İslam âlemi içerisinden çıkan en büyük İslam düşmanı, ezanı bozarak vurdu İslama tekmesini! Onlar, o günü millî yas ilan ettikleri sürece, biz de daimi lanet ve beddualarımızı yolluyoruz onun ruhuna; ilâ nihâye!
 • GolgeAdamGolgeAdam4 ay önce
  Allah im turkce bilmediginizi idda eden muslumanlar var! ..
 • Sayın yazarSayın yazar4 ay önce
  ... Dersim katliamı diye bir şey yoktur. Devlet katliyam yapmaz olan ayaklanmayı bastirir ermeniler ve destek olanlar Ayaklanmadan once binlercemasum insanı oldurmuslerdir. Bu nedenle ayaklanma kademeli sertlikte bastirilmistirdersim dediğin yer osmanlıýı parçalamak isteyen ermeniler ve destekleyenler ayaklanma çıkarmıştır . ATATÜRK ve o zamanda yasayan musluman halktan ALLAH razı olsun. Yaşayabileceğiniz bir ülke bıraktığı için...

Günün Özeti