• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Ahmet Tâlib Çelen
Ahmet Tâlib Çelen
TÜM YAZILARI

İslâm aydını olmak

17 Ocak 2022
A


Ahmet Tâlib Çelen İletişim:

Geçen hafta “Müslüman Aydın İhtiyâcı ve Aydınımızın Mes’ûliyeti” mevzûunu merhûm Sezâî Karakoç ve S. Ahmet Arvasi’den iktibaslarla ortaya koymaya çalışmıştık. Akla hemen “Tamam, Müslüman aydının ekmek-su kadar mühim olduğunu anladık, peki İslâm aydını nasıl olunur?” suâli geliyor. Meselenin ehemmiyetine binâen ara vermeden Sezai Karakoç’un müteâkip yazısı ile tamamlamak gerekiyor. Büyük ve muztarip bir mütefekkir şâirin gönlünden ve zihninden çıktığı her cümlesinden hissedilen yazısıyla…

İslâm Aydını Olmak

Kendi ülkesini, doğunun, batının saldırısından koruyacak olan islâm aydını, her şeyden önce kendini bilmek zorundadır. Kendini bilmek, yani islâmı kaynaktaki en duru haliyle bilmek, islâmdan uzaklaşış sebeplerini araştırmak, bugün bu dünya ve öte dünya önünde nerede durduğumuzu düşünmek, islâm ruhunu yeniden canlandırmanın çilesini çekmek. Çağın aynasında yansıyan kendi gölgesini görmek, kendini hesapların en incesiyle hesaba çekmek. Geçmiş zamanı tanımak, taklitten kurtulmak, alışkanlık yerine canlı inancı yürekte kökleştirmek. Gelecek zaman adına gönülde şiddetli bir ülkü ateşi tutuşturmak. Hayatla ölüm arasındaki sırrı dert edinmek.

Evet, müslüman aydının birinci ödevi, kendini bilmek.

İkinci ödev, doğuyu bilmek. Üçüncü ödev, batıyı bilmek. İslâm içi ve islâm dışı doğunun bugün çektiği azabı tadmak. Yenilgilerin kaynağını aydınlatmak. Açık duran çıkış kapılarını aramak ve göstermek. Batı düşünce ve edebiyatını, güçlü ve zayıf noktalarına varıncaya kadar bilmek. Batıdan gelen şiddetli rüzgârın, çeliğin, uranyumun gücünü dengeleyecek madde ve ruh gücüne ermek için doğuyu, batıyı, ufkî ve şakulî kültür katlarını açmak.

İslâm dini bir aydınlar dinidir. Onun için, bilmek, müslümanın birinci ödevi. Bilmekten korkmamak. Tembelliğin telkin edeceği her türlü cehalet saplantısından kurtulmak. “Oku” diye başlayan Kur’an’dan başlayarak bütün islâm klasiklerini ve kaynaklarını okumak. Karanlığa gömülmüş olanları ışığa, gün yüzüne çıkarmak. Yarı kalmış düşünceleri geliştirmek. Daha derine gitmeye çalışmak, ne kadar kıvrım varsa açmak. Tohum halinde olan düşünce ve bilgileri ekmek. Tohumu ağaca doğru götürmek. İmam-ı Rabbaniler, Muhyiddini Arabiler, Celaleddin-i Rumiler, İmam-ı Gazalilerle, kitap sayfalarında olsun, akşamlamak ve sabahlamak.

Sonra kitap sayfalarından gelen bu ruhun bilme susuzluğunu, her türlü derdini gideren bu ab-ı hayat bad-ı sabasını ruha geçirmek. Alında namazlardan bir aydınlık. Yüzde, oruçlardan bir ışık. Gönülde, merhametten bir yumuşaklık. Davranışlarda bir ölçülülük ve bir kararlılık, bir denge. Kur’an ahlâkıyla ahlâklanma çabası. 

Eninde sonunda, islâm aydını yalnız kendi ülkesini kurtarmakla kalmayacak, insanlığa da yol aydınlatacaktır. Damarlarında çağın acısını duyan bir kan dolaşacak, kasları çağın ve insanlığın kurtuluşu için gerilecektir. 

Müslüman aydınlar, gerin kaslarınızı bilgiye ve çağın kurtuluşuna! 

Fedakârlığa ayarlanın.

Kâğıttan, sesten ve görüntüden olan peşin hüküm duvarlarını aşın. Çelikten, demirden, çimentodan, uranyumdan yapılmış engelleri geçin. Düşünceden, hayalden, duygudan ve maddeden yapılmış putları yıkıp devirin.

Aynı inanmış dedelerde birleştiğiniz halde bugün inkârın bataklığında kıvranan kardeşlerinizi kurtarın. El uzatın onlara. Sizi çağıran çağrıyla onları çağırın.

Bu evrensel yangından bir can da siz kurtarın. İslâmın ebediyete kadar açık kapısını hemen kapamaya, örtmeye yaklaşmayın.

Öbür insanlarla aramıza konulup sesleri tecrit eden, iki tarafı da birbirine dilsiz işaretleri yapan sağırlara çeviren inkâr ve zorbalık camlarını kırın. O camlar kristalden de olsa, kırın. İslâmın insana olan çağrısını her çocuğa ulaştırın.

Yarın ölecek konularla vakit kaybetmeyin. Ölmeyecek olan konulardan başkasını bırakın.

Kendimizi müsteşrik gözüyle görmekten bizi kurtaracak olan, bir aksiyondur. Aksiyonumuzu, marksizme bir reaksiyon olmaktan öteye götürecek olan, böyle bir davranıştır.

(Sezâî Karakoç, Günlük Yazılar II Sütun, Diriliş Yayınları, İst. 1989, s.398-400)

NOT: Yazının imlâsı kitaptaki şekilde muhâfaza edilmiştir. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İslâm aydını olmak

Var ya işte: Necip Fazıl, Osman Yüksel, İsmet Çoközel, ve dahi tüm zamanların en iyisi Prof. Dr. (İsmine gerek yok, ünvanı önemli, mezarda bile Prof. Dr. O..)

OLMAZ

KARANLIKTA SAFSATADAN AYDIN OLMAZ
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23