Yeni CHP’nin siyasal İslâmı..

23 Temmuz 2019 Salı

Farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşayabiliriz. Biz Müslümanlarla müttehid, hılful fudul anlayışı çerçevesinde erdemli insanlarla müttefik, bize düşman olmayan ve değer üreten herkes ile nimet külfet dengesine dayalı itilaflar kurabiliriz.

Tamam; işi ehline vereceğiz, ehliyet ve liyakat imandan önce gelecek. Haksızlık kimden gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana, zalimlere karşı olacağız.

5 şartımız var. Mal, can, namus, akıl-inanç ve nesil emniyeti şart. Herkesin dini kendine!

Ama birilerinin niyeti farklı. Uluslararası derin çetenin “Ilımlı İslâm”ı için CHP içinden birileri anlaşılan “gönüllü misyoner” olmaya hazır.

Bir kısım CHP’liler İYİ Parti ile olan işbirliği, HDP ve SP ile gerçekleştirilen “dirsek teması” CHP’ye karşı var olan önyargıları  paramparça ettiği görüşünde. Birileri ise bunun pragmatizm uğruna oportünizme bir savruluş olarak görüyor. Bunlara göre; “Ekrem İmamoğlu’nun yıldızının daha da parlaması ve deyim yerindeyse politik bir efsane haline gelmesi, Türkiye’nin, Türk toplumunun ve siyasi arenanın yeniden şekillenmesi sürecini hızlandıran bir katalizör işlevi görmeye başladı. Görünen o ki değişim beklenenden daha çabuk gerçekleşecektir.”

İmamoğlu’ndan beklentileri, Türkiye siyasetinde “ümmetçi siyasal İslamcılığa karşı kültürel İslam’ın rol modeli olması! O, onların gözünde, “hem namaz kılıyor, hem dans ediyor, hem Kur’an okuyor, hem türkü söylüyor. Üstelik bunları samimiyetle yapıyor. Bu nedenle de aklı başında hiç kimseyi rahatsız etmiyor.” Tabii bu nasıl “aklı başındalık” ise. Hem Kur’an okurken “Şarap içmeyeceğim” diyecek, sonra da gidip şarap içecek! Rabbine ve halka yalan söyleyecek. Ayet okuduğunda “okudum, anladım, kabul ettim” anlamına gelen “Amenna ve saddakna” demiyor mu yoksa. Bakın bu anlayış “Müslümanlık” anlayışı değil, “Münafıklık alameti”dir ki, bu “Kafirlik/inkar”dan daha aşağılık bir durumdur.

Bu “aklı başında” CHP’nin “Protestan ılımlı Müslüman siyasetçi”sine göre “İslamcı / dinci siyasetçi, dini ve dinsel değerleri siyasi rant için kullanır. Müslüman siyasetçinin kimliği Muhammedî’liktir.” “İsevilik”, “Musevilik” gibi yeni bir tanım: Pakistan’daki “Ahmedi”likten sonra “Muhammedi”!

“Müslüman siyasetçi” profili 5 temel İslamî ilke olarak adalet, ehliyet / liyakat, emanete sadakat, maslahat ve meşveretten söz ediyor. Burada “yanlışlıkla” olsa gerek doğru bir tesbit var.

Birilerine göre İslam zaten demokrasi, sol, sosyalizm içinde mündemiçtir. Bunlara göre “Akla, bilime, ilerlemeye ve aydınlanmaya verilen önem sosyal demokrasinin de Muhammedî İslam’ın da örtüştüğü alanlardandır. Ve laiklik. Egemen ve muharref İslam’ın menfî tesiri sonucu birilerine şaşırtıcı gelse de Müslüman siyasetçinin kimliğini oluşturan en önemli vasıflardan biri de laikliktir.” “Gerçek İslam(!) ekonomik, sosyal, siyasal alana, yasama, yürütme ve yargıda hiçbir yansıması olamaz. O bireysel bir tercihtir ve kişilerin vicdanında yer edebilir ve toplumsal anlamda kendini mabedlerde ifade eder. “Devlet yönetiminde, eğitimde ve sosyal yaşamda herhangi bir dinin yahut inancın dogmalarını değil aklı, bilimi ve değişen sosyal koşulları esas alacaktır.”

Laik olacağız ya bu Yeni “CHP İslamı”nda birinci şart Laikliktir. “Laiklikte dinsel ve inançsal dogmalara yer yoktur. Yani hiçbir din ve inancın dogmatik esasları, kuralları ve inançsal umde ve anlayışları egemenlik kaynağı olarak kabul edilemez. Müslüman bir toplum için konuşacak olursak; egemenliğin kaynağı müteal (şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi) Tanrı mefhumu yahut onun temsilcisi rolündeki ulema olamaz. Egemenlik halkındır, aklındır, bilimindir. Kur’anî ve Muhammedî Tanrı mefhumu; halkta, akılda, bilimde mündemiç olduğundan egemenliği halka, akla ve bilime vermek, Tanrı’nın aşkınlığını savunanların hoşuna gitmese de laiklikle Muhammedî İslam’ın örtüştüğü bir tutumdur. Dinlerin ve inançların kutsal metinlerinde yer alan ve büyük ölçüde konjonktürel olan bir kısım hukukî düzenlemeler; tümüyle yahut kısmen, yargının esasını teşkil edemez. Yani Türkiye ve çoğunluğu Müslüman bir toplum bağlamında özetle söylersek; İslamî manada “Şer’î Hukuk” modern hukuka yeğlenemez.”

Yani neymiş, dinin hukuki emirleri “konjonktürelmiş” Bu da CHP’nin “Tarihselci din anlayışı olsa gerek.

CHP çevresinden birilerine göre “İmamoğlu’nun temsil ettiği dindarlık anlayışı kültürel Müslümanlığa dayanmaktadır.” Bu nev-i şahsına münhasır CHP Müslümanlığı “egemenliği ulemaya vermedikçe, konjonktürel şer’î kuralları savunmadıkça ve kendi inancı dışındakilere karşı herhangi bir ayrımcılık yapmadıkça kişinin inançlarını yaşaması, dua etmesi, namaz kılması, dinsel gün ve gecelere, dinsel mekânlara ve simgelere ihtiram göstermesi gayet tabiîdir. Bundan rahatsızlık duymak radikal dinci hareketlerin ekmeğine yağ sürmektir. ‘Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmaktır.”

CHP’lilere çağrı şu: “Dinci, gerici siyasal hareketlere karşı kültürel Müslümanlık desteklenmeli, sahiplenilmelidir. Zira dinin sosyokültürel realitesinin inkârı telafisi çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Türkiye’de ‘siyasal İslamcılığın nihaî yenilgisi’ demokratik yollar çerçevesinde ancak ve ancak ‘kültürel Müslümanlığın zaferi ile mümkündür’. Bunun alternatifi jakoben, militarist laik bir yönetimdir ki onun da artık hiçbir biçimde uygulanma şansı yoktur.”

Bu “Proje”ye göre; Alevi, Sünni, Caferi, Musevi, Hıristiyan, Ateist, Deist, Tengrici, Agnostik bütün yurttaşlarımız, çağdaş yurttaşlık ve modern bir ulus olma bilinciyle bir arada tutacaktır!

Cemil Kılıç’ın ütopyasının CHP’deki yankısının ne olacağını ben de merak ediyorum doğrusu. Kur’an-ı Kerim’i okumuş, anlamış ve kabul etmiş insanlar da bir karşılığı olacağını sanmıyorum.Ha! Kitaba inanıyormuş gibi görünüp, akademik unvanı da bulunan ve dini bir istismar konusu yapanlarla cahillere gelince, benim açımdan FETÖ’nün peşine takılması ile Tengricilik yapması ya da Deist olması arasında çok da fark yok!

Elbette her CHP’li bu akla ve imana sahip değil. Bu BOP’un arkasındaki “Yeşil Tehlike”ye karşı “havuç politikası” izleyenlerin FETÖ üzerinden beceremedikleri ve yarım bıraktıkları, daha önce de BÇG ile başaramadıkları bir işe CHP üzerinden de bir kapı aralamaya çalışanların tezgahıdır. Bu tezgah, “CHP’nin eliyle Müslümanların başına çuval geçirme operasyonunun adı” olabilir mi?

Millet CHP’yi zaten bu yüzden iktidar yapmıyor. Ya Allah korusun, düşünsenize Diyanete böyle bir adam getiriyorlar! Ya hu, millet sapıtmışsa, Diyanetin başına öyle bir adam gelse ne yazar! Biz Firavunun sarayında Musa’yı buluruz, Nuh’un kavmindensek gemiye binenlerden oluruz inşallah! 

Asra yemin olsun ki! İman edenler, salih amel işleyenler, sabredenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna, herkes hüsrandadır. Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Ahmet İşseverAhmet İşsever24 gün önce
  Lozan'ı andık. Lozan Ata'nın rüyasının gerçek olduğu, İnönü'nün Mareşallik meydan savaşımının tarihe geçtiği, kendi adına salahiyetinden, islam kişiliğinden ödün vermek gerekti ise, o da muahedenamenin mütemmim cüzünde belki ama ılımlı İslam gibi bir pohpohlanmak isteyenlere işi sulandırmak anlamı taşımadığı, ve işin sonunun deruhte edildiği gelecekte daha mütekamil hak ve sabırla mahmul anlaşılacağı bence aşikar. Umutlu yarınlara, aydınlık felahsabahlara, ebedi kurtuluş muştularına. Afiyette kalınız.
 • Kazim TANRIVERDIKazim TANRIVERDI25 gün önce
  Sayin dilipak sizi sevmek istiyorum ama sizden cevrenizden ve tek ayak ustunde kirk yalan soyleyen milleti parcalara bolen,hirsiz,rusvetci,kul hakkina baliklama dalan,bu mubarek dini kendi makam ve ikbali icin elde kuran siyaset meydanlarin da istismar edenler musluman oylemi?Eger musluman bunlar diyorsan sizde muslumanlik kisvesi altin da dini istismar edenlerdesin.Ha birde sizin bu gazete her gun dedikodu uretiyor,giyget ediyor,yalan soyluyor ,yalan yaziyor.Eger bensamimi bir muslumanim diyorsan bu gazetede isin ne,cocuklarini nafakasini burdanmi temin ediyorsun.sevgi ve dua ile
 • Sabahat Aydoğan Sabahat Aydoğan 25 gün önce
  Müthiş güzel!
 • MaraşlıMaraşlı26 gün önce
  Allah size iktidar nasip ettimi etti. Chp dediğiniz parti yada zihniyet 100 yıllik bir oluşum diyelim. Ondan öncesinde islamcilar adam gibi işi becerdiler mi hayır,2002 den sonra becerir gibi oldular lakin yine hayır sonuç hüsran. Ya bir tane adamakıllı örnek verinde biz de görelim neyi iyi yaptık. Bizi komplolara boğup düşünemez ettiniz. Bunca yıl vitrin yapmışız arkasında sağlam bir halt yok. Bende katılıyorum size Akp kaybetmemeli iktidarı, henüz yeterince dinsizlesmedi türkiye az daha süre versin muhalefet. Muhalefetiyle iktidariyla Fikriyatsiz vicdansız tüm partilerin canı cehenneme..
 • asım çiğlezasım çiğlez26 gün önce
  KIur'an'a inanıyormuş gibi görünüpte,dünya saltanatı için hak yiyenlere,Beyt'ül Malı talan edenlere,sürekli yalan söyleyenlere,dini ve ALLAH'ı alet edenlere,devlet malından israf edenler ama namaz ve oruçlu olup içki içmeyenler mi?Yoksa,Kur'an deyip,af umuduyla içki günahı işleyenler mi daha günahkar.Yıllardır,içkiden başka günah tanıtmadınız.Ve din görünümlü her yanlışta,günahınız var.Bir de öyle bir havanız var ki(Özür dileyerek),din bizim tekelimizde ve uydurulmuş din haricinde din ile ilgili konuşanlar birşey bilmezler,onların ki müslümanlık diyecek kadar kibir dolu. Yolsuzluk ve rüşvetin içinde olan bakan çocukları da keşke içki içip af dileselerdi.Ömer Hayyam'ın dediği gibi(hatırladığım kadarıyla):''Eğer bütün günahlar şarap gibi sarhoş etseydi,dünya da ayık gezen bir kişi bile kalmazdı.''Unutmayın,dinden kaçış,son 12 yıldır,kendilerine biz müslümanlar''diyen ve onları destekleyenler sebebiyle oluyor..
 • adem kıral adem kıral 26 gün önce
  editör yazımı yayınla dürüst olun önce sefer adı ile yazan ip değil iyi partidir adi kafana yaz kabatas yalanı ne oldu hani kamera görüntü şuverilecektiseneler geçti kamera yok100 kişi işemiştiistanbul un göbeğinde yakalanan yokyalan söyleyen müslüman olduğunu söyleyen zatiç in ne diyorsun müslümanyalansöylemez vicdanın ne diyorartıkkim hırsızlık yaparsa yolsuzluk yaparsa hepimiz karşı çıkmalıyızkim adamsa solcu sağcıaleviayrışmamalıyız
 • FerhatFerhat26 gün önce
  Uzun fetönünde tasarladığı chp ninde tasarladığı din algısı aslinda islamsız islamdan ibarettir. Kısacası liberalizm merkezli bol zinali, bol faizli, bol gayli, bol feministli ve hatta fuhuşun sıradanlaştırıldiğı bir islam algısı tasarlanmakta. Bu müfsidler sadece topraklarımızda iradeyi tanzimat döneminden günümüze kadar elinde tutan masonik ve siyonist derin güclerin vizyonlarinacmisyonerlik yapan hainlerden ibaretler. Topraklarimizda ve avrupa da kurulu olan liberalizm merkezli bozuk düzenler para basma yetkisinin siyonitlerde olan merkez bankakari ile, fullbright egitim sistemi ile, feminizmin ve escinsellliğin devlet eli ile tesviklendigi düzeni ile, serbest piyasali ekonomisi ile siyonistlerin kontrolüne gecen yer alti ve yer üstü zengilikleri ile, fuhuşu siraladanlaştiran medya be basini ile tamamen iblisin yerli varisleri masonik derin gücün vesayeti altinsa. Akp si chp si ve mhp sadece bu mevcut bozuk düzenin vizyonlarina misyonerlik yapan şarlatanlarsan ibaret. Fakat bizim imanimiz tam olmadigi icin bizim gibi sefihler iblisn yeryüzündeki varisleri masonlarin maskarasi olmaya maruz kalmaktan kurtulamiyoruz. Mevcut düzen sadece yeni dünya düzeninin, yani deccaliyet düzeninin ön evresi.
 • hurşit GÜNDOĞANhurşit GÜNDOĞAN26 gün önce
  -400, F-35, olası yaptırımlar, Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi dış politika gündeminin sıcak başlıkları. Bu başlıklar siyasetimizin dört yılını belirleyecek yeni bir trend oluşturabilir. Onun için bugün iç siyasette konuştuğumuz seçmen eğilimleri, muhalefetin güçlenen özgüveni ve yeni partileşme çabaları gibi konular bir yıl sonra bambaşka şekilde gündem olabilir. Yani, dış politika konularımız iç siyasetimizin denklemlerini köklü şekilde etkileyebilir.Bu noktada en kritik konumda olan elbette AK Parti ve lideri Başkan Erdoğan. Onun ne yapacağı ve AK Parti'deki gidişat çok merak konusu. Merak edenlerin yanı sıra hareket halinde olanlar da var. Hareketlenmenin gayesi AK Parti'nin içe kapanması, sürekli kendisi ile uğraşması ve iç-dış baskılarla sürekli savunmada kalmasını sağlamak.***İşte bu sebeple Batı medyası Erdoğan'ın siyasi manevra alanını kapatmak için üretilmiş argümanlarla dolu. Bir yandan Erdoğan'ın 2023 seçimlerini kaybedeceği hatta erken seçime gidebileceği iddiaları öne sürülüyor. Diğer yandan ise S-400 kararını Erdoğan'ın şahsi tercihleri ile açıklama çabası var.Güya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Erdoğan, Rus füzeleri ile Külliye'yi korumaya almak istemiş. Bu çabaların Erdoğan'ın yeni hamlelerini engelleme amaçlı olduğu açık. "Batı'ya elveda" ya da "NATO'dan çıkaralım" söylemi de bunun için harekete geçiriliyor. İçerde ise İstanbul seçimlerinin sonuçlarından "fazla" ders çıkaran bazı çevreler sürekli AK Parti'yi konuşuyor. Şikayet, ayrışma, hesap sorma, revizyon ve yeni partiler bağlamında... Bu abartılı gündemin iyi analiz edilmesi lazım. Elbette AK Parti'nin seçim sonuçlarından bir muhasebe ve yeni seferberlik ruhu çıkarması şart. Yeni sistemin performansını kontrol ederek iyileştirmek zorunlu.***Ancak AK Parti'deki değişim çabasının sürekli kendinde hata bulma ve umutsuzluğa kapılma gibi bir hissiyatı üretmemesi gerekir. Bu iç ve dış muhalefetin istediği noktaya gelmek olur: Hamle yapma üstünlüğünü kaybetme ve savunmada kalma acziyeti. Zira Cumhur İttifakı'nın önünde dört yıl bulunuyor. Sahip olduğu yüzde 50'nin üstündeki destek ise demokratik siyaseti şekillendirebilecek büyük bir gücü temsil ediyor. Şurası net: İç ve dış muhalefet bu dört yılın etkin bir şekilde kullanılmasını arzu etmiyor. Hatta AK Parti'nin iç çekişmelerle bu dört yılı harcayacak bir psikolojiye girmesi isteniyor.Bu amaçla ikili bir taktik uygulanıyor.***İlki, Gezi olaylarından, 17-25 Aralık girişiminden bu yana hiç değişmeyen yöntem. O da Erdoğan'ı, çevresini, ailesini ve güç aldığı düşünülen kurumları eleştiri yağmuruna tutmak. İkincisi de bu şahıs ve kurumların AK Parti çevrelerine bir yük olduğu tezini işlemek. "Ümmeti bölüyorsunuz" fikrinin karşısına "Ümmete yük oluyorsunuz" iddiasını koymak. Böylece mücadele azmini sekteye uğratmak. Halbuki Erdoğan siyaseti 2007'den bu yana hep iki şeyi sentezledi: Reform ve mücadele.Biri eksik olursa diğeri ayakta duramaz. Ne Cumhuriyet mitinglerinde, ne Parti kapatma davasında, ne Davos'ta ne Gezi olaylarında, ne 17-25 Aralık'ta ne de 15 Temmuz'da Erdoğan ayakta kalabilirdi. Küresel ve bölgesel türbülansın hız kazandığı bir dönemde bazı AK Partililer çok sık muhalefetin söylemleri ile boğuştuklarını fark etmeli. Özeleştiri, karşı mahallenin argümanlarını içeriye taşımak olmamalı. AK Parti on yedi yılda yapabildiklerini, yapamadıklarını ve yapacaklarını iyi değerlendirmeli. Dört yıllık yetkiyi hızlıca harcatmak isteyenler var...PROF.BURHANETTİN DURAN
 • mustafamustafa26 gün önce
  Bilal, Türkçeye düşmanlığın ne. Beğenmiyorsan Salman'nın Arabistan'ına git burda ne işin var. Kıt aklınla Türkçeye çamur atacağına bu güzel dili ve imlasını öğrenmeye gayret etsen senin için daha iyi olur.
 • HANGİ İSLAM HUKUKUNDAN BAHSİDİYRSUNUZ?HANGİ İSLAM HUKUKUNDAN BAHSİDİYRSUNUZ?26 gün önce
  ee iyide hangi islam hukuku deyi sormak lazım? bugün afganistandaki zorbalaştırılan,islamın özgürlükçüislam hukuku mu?yoksa pakistindaki medreselerin birbirine saldıran islam hukuku mu?ya da ahmed cevdetin islam hukuku mu?selefilerin islam hukuku mu yoksa ihsan şen ocakların islam hukuku mu?
 • YPNDLGYPNDLG26 gün önce
  Zeynep hanım yanlış düşünüyorsunuz kimse ALLAHIN dinini kimsenin elinden alamaz din ortadır ister yaşarsınız ister yaşamazsınız bu tamamen sizin tercihinizdir
 • e.erol@hotmail.com[email protected]26 gün önce
  CHP'lilere bir soru; 1987'da yasaklar Özal tarafından kaldırıldığında CHP'nin efsanevi lideri (ki Genel Başkanlığı kazandığında İsmet İNÖNÜ CHP'den istifa bile etmişti) Bülent Ecevit "CHP'ye acımayın diyerek Neden DSP'yi kurdu ya da kurdurdu? CHP toplumu BATI kölesi yapmak için kurulmuş ve misyonunu tamamlamış bir partidir. İmamoğlu gibi bir kukla ile yeni misyon kazandırılmaya çalışılmaktadır. Misyon ne mi; İslam'ın içini boşaltmak.
 • nur günnur gün26 gün önce
  hocam sizi yıllardır okuyup izliyorum son zamanlarda chp.nin sözcülüğüne başladınız herhalde şunu unutma o mekanda size yer yoktur.
 • BilalBilal26 gün önce
  Ekrem i.oglu kulturel islam'i temsil ediyor da akp neyi temsil ediyor? Secim meydanlarinda kur-an sallayip oylari topladiktan sonra da abd ile bir olup tum Musluman ulkeleri kan golune cevirip petrollerini calmak hangi islam'in hangi kolu? Milyonlarca multecinin aile dramlaribi bu latin turkcesi ile anlatmak imkansiz. Kadim bir dil lazim arapca ibranice veya ingilizce. Akpnin ihanetini bu yamali bohca turkce ile anlatamayix kelimeler kifayetsiz kalir. Mkemal halki islamdan ve komsularindan koparip batinin kolesi yapmak icin alfabeyi degistidi bu alfabe suan akpnin ginahlarini veballerini yanlislarini anlatmaya yetmez. Al birini vur otekine, secim zamani onumuze konan partilerin hepsi abdnin kulu kolesi kuklasi. Ya ebu cehili ya da ebu lehebi sececeksin diyorlar. Bizim turk dizileri izlemekten beyni sulanmis muslumanlar da kosa kosa oy vermeye gidiyor. Kotunun iyisini sececeklermiş. İyide hepsi kotu yani alternatif koymuyor ki onumuze. Seceneksiz birakiyor.
 • Zeynep ok Zeynep ok 26 gün önce
  Sayın DİLİPAK yazılarınızı hep okuyan bir vatandaşım bazen objektifsiniz bazende beraber yol tuttuğunuz siyasal islamcılara destek olmak için CHP ve imamoğluna kafayı takıp müslümanlıklarını dilinize doluyorsunuz din iman Allâh diye diye bizi nerelere getirdiğiniz ortada biz halk olarak yalancı Talancı yetim hakkı yiyen yandaşlara ülkeyi sömüren hep bana Rabbena cılardan bıktık yorulduk ben akp li olarak tiksindim oy değil günahımı dahi vermem siz CHP geliyor din elden gidiyor muhabbetini bırakın akp eliyle din elden gitti oturup düşünün biz ne yaptık da insanlar nefret etti diye dinde bir yere kadar kardeşim
 • analşılmazlaranalşılmazlar26 gün önce
  chp ne yaparsa yapsın dine zarar veremez onların münafıklık ve itismar için yaptığını herkes anlar. ancak kurt gövdedeyse o zaman iş zor. kale dışardan zor fethedilir ama içerden çok kolay. onun için sıkıntı müslüman görünen partilerin içine sızıp onlara yanlış yaptıran ajan ve münafıklar asıl tehlike. veya o zihniyete yeşil ışık yakıcı iş ve icraatlarda bulunmak problem. veya oy devşirme bahanesiyle kandırıp yanlış işler ve icraatlar yaptırmak. işte terör sözleşmesi işte aile yi yıkma fuhşu yayma sözleşmesi
 • SerdarSerdar26 gün önce
  aynı şeyleri akp için de yazsanız da sizin müslümanlığınzdan şüphe etmesek ya .. çalmak,çırpmak,iftira atmak vs serbest herhalde islamda .. sizin savunduğunuz akp ve takipçileri bunu çok yapıyor çünkü .. ayrıca zina da serbest sanırım bu hükümet zamanında yasallaştı çünkü ..
 • Sevgi PolatSevgi Polat26 gün önce
  Cok zor durumda kaldik gercekten, sosyetelesmis, suslumanlar tarafindan isgal edilmis, dogruyu bilip egri is yapanlar la dolu akp yemi destek olacagiz yoksatarafsiz kalarak bop un yeni projesi chp yemi? Allah yardimcimiz olsun, amin.
 • ÖmerÖmer26 gün önce
  Bu CHP ümitsiz vakadır Abdurrahman abicim. O yüzden okumadım bile kusura bakma.
 • adiladil26 gün önce
  Islam Allah tarafından gonderilen,yani gokyuzu kaynaklı bir dindir ve ilkeleri Kuran-i kerimde beyan edilmistir,evrenseldir.demokrasi ise yeryuzu kaynaklı ilkelerini insanların belirledigi bir sistemdir,yani yeryuzu kaynaklı bir dindir.islam ve demokrasi asla birbiri ile uzlasamaz.islam ;kendisi dısındaki tum dinleri reddeder.demokrasiyi savunan bir partiye oy vermek islamla asla bagdasmaz.%99m musluman gecinen bir ulkede seriati benimseyen,islami ilkeleri savunan bir partinin olmamasi bunun en buyuk delilidir.homoseksulligi,zinayı,faizi serbest bırakan demokratik rejim islami ilkeleri ,seriati savunan bir partiye tepki gosterir,engeller.Muslumanlarin tum bunlara ragmen demokrasiyi meşru gormeleri şirk koşmak yani kendi kendilerini ateşe atmaları demektir.ilk yapılması gereken diger tum yeryuzu kaynaklı dinler gibi demokrasi dinini reddetmektir.
 • TAVSİYECİTAVSİYECİ26 gün önce
  Evet; Yaşar Nuri Öztürk; Kur'an'ı tanıyıp ta peygamberi tanımayanlardan. O'na, şu an gittiği yerde bir tanıtım programı uyguluyorlar tabi! Hem de teneffüs zili çalmadan, aralıksız. Peygamberi bırakıp ta O'nun peşinden gidenlere duyurulur. Benim anlayamadığım, Kur'an'ın içerisindeki MUHAMMED süresinden bunların haberi yok mu? O Muhammed kimdi acaba? Allah, Muhammed ismini oraya niçin koymuştu; süs olsun diye mi?
 • TAVSİYECİTAVSİYECİ26 gün önce
  Medreselerin açılmasını isteyen arkadaş, seni tebrik ederim. İmam Hatip'lerin verdiği islâmi eğitim ortada. Müslüman bir nesil yetiştirmek için medreseler birinci şart. Gerçekten çok kötü bir zamandan geçiyoruz. Bu hep böyle mi kalacak; tabi ki hayır. Ama, özellikle bu geçiş döneminde çocuklarımızı her türlü tehlikeden, fitneden korumalıyız. Yoksa, gözümüz gibi baktığımız yavrularımız elimizden kayar gider. Ortam gerçekten çok bozuk. Çocuklarımıza gerçek bir İslâmî eğitim mutlaka vermeliyiz. Öyle kötü fitneler var ki, bu yola düşen bir çocuğu tekrar kazanma şansı da yok. Çocuklarımıza sahip çıkmazsak, bunun hesabı bizden mutlaka sorulacaktır. Bunu ilk soracak olanda kendi evladımız olacaktır. Hesap gününde karşımıza dikilecek ve bizi Allah'a şikayet edecek. Cehenneme giderken bizi de yanında götürecek. Allah korusun, kıldığımız namazların ve tuttuğumuz oruçların bize hiçbir faydası olmayacak...Şu duayı okuyalım: "Allah'ım, evlâtlarımızı tüm kötülüklerden uzak tut Yarabbi. Onları, çağımızın tuzaklarından koru Yarabbi. Onları, maddi ve manevi tüm tehlikelerden esirge Yarabbi. Onları, bizim için göz aydınlığı kıl Yarabbi. Onların, hayırlı birer mü'min olarak yetişmesini sağla Yarabbi." (Amin).
 • DEVRANDEVRAN26 gün önce
  Devamlı okuyorum tam bir saçmalama olmuş... nedemek istediğinianlatamamış.
 • asimasim26 gün önce
  Ümmetçi siyasal İslamcılar günahlarını gizli işlemek için yeni site ve şehirler oluşturmuş diyorlar doğru mu?Biri gizli ibadet,diğeri gizli günah peşinde.Gizli olanda haz ve hulus (ibadet için ihlas diyelim)olurmuş derler,yaşayanlar anlatsın.
 • cemal özkayacemal özkaya26 gün önce
  islam ahlakında corc vaşington üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre (iman ve namaz hariç)ilk onda hiç bir islam ülkesi yok. türkiye 95.sırada. birinci y.zelanda isveç norveç finlandiya hollanda diye gidiyor. onu bunu suçlayacağımıza biz ne yaptıkda chp söz sahibi oldu. eğer yeni bir proje varsa biz buna nasıl katkıda bulunduk. kusura bakmayın. kimse bize bakıp ne imana gelir ne namaza başlar.
 • MaraşlıMaraşlı26 gün önce
  Hocam zaten milleti din inanç noktasında ne idiğü belli olmayan bir yaşam içerisinde , hala daha dini kullanan tipler olsada artık yeni nesil bunlara itibar etmiyor çünkü din onlar için bir şey ifade etmiyor. Din hakkındaki Türk milletinin istatistiklerine baksanıza toplumun % 35 cenabet dolaşıyorsa hala daha dini kullanıyorlar demek saflık olmazmı hocam , kandırılan 40 yaş üstü onlarında çoğu dinde samimi değil menfaat öncelikli
 • ÖgedayÖgeday26 gün önce
  Yani sen diyorsun ki, CHP nin Islam anlayışı bize uymuyor ama Arapların - bedevilerin İslam anlayışı bize pek uygundur.. Bedevilerin İslam anlayışı ile Türklerin İslam anlayışı birbirine hiç benzemez bizim toplum kendi milletinin din anlayışını benimsemiştir.. Bu anlayış Atatürkçü İslam anlayışıdır.. prof.dr Yaşar Nuri bu anlayışı temsil ediyordu..
 • kibarcikkibarcik26 gün önce
  en sonparagraf elhamdulıah rahman veselam
 • Mertürk Mertürk 26 gün önce
  Normalde sittin sene geçse bu millet CHP yi iktidar yapmaz. CHP nin ,milletin değerleri ile uyuşmayan ve geçmişin din karşıtı yönleri nedeniyle bu milletin 65% i CHP ye kolay kolay oy vermez. Şayet ,istanbuda CHP 54% oy almışsa bu CHP nin başarısı değil ak partinin , yanlışları ve milletin gidebilecek başka yeri olmaması nedeniyledir. CHP nin başarısının nedeni, Ak parti içinde dava adamı olmayan, menfaat nedeniyle ak partiye dahil olanların yanlışları, ehliyet ve liyakata önem verilmemesi ,torpil ve kayırmacılık ve en önemlisi de yanlış ekonomi politikalar nedeniyle ,artan işsizlik ve geçim sıkıntıları nedeniyle halkın refah seviyesinin gitgide azalmasıdır. AK partiye oy kaybettiren ,CHP nin başarısı değil ,ak parti içindeki menfaatperestlerin yanlışları ve bunların doymak bilmeyen iştahlarıdır. Hal böyleyken ,ak partinin bir an önce özüne dönüp , yanlışlardan bir an önce vazgeçip ,içindeki menfaatleresetlerden temizlenip , gerçek dava adamları ile yola devam etmesi gerekmektedir. Bizim mahalle deyip , torpil ve kayırmacılık ile bir yere gelip ,bundan beslenen menfaatleresetler ve bazı beyinsizler her türlü iyi niyetli uyarıyı ,efendim bu ak partiye zarar verir deyip , yanlışların devamını sağlamaya çalışıyor. Kardeşim ,bu millet kör ve sağır değil , her şeyi görür, bu milletin feraseti çok güçlüdür. Hatayı yanlışı görür, hatadan yanlıştan dönenide takdir eder. İstanbul gibi ,küçük Türkiye diyebileceğimiz bir yer 54% ile CHP alıyorsa, bu milletin canı yanmış demektir. Efendim CHP nindeçok yanlışları var onları da konuşalım. CHP nin yanlışları bizim için kıyas olmamalı. Yanlışla kıyas olunmaz. Önemli olan biziz biz. Başkasının kötüsü bizim için kıyas olmamalı
 • Mertürk Mertürk 26 gün önce
  Normalde sittin sene geçse bu millet CHP yi iktidar yapmaz. CHP nin ,milletin değerleri ile uyuşmayan ve geçmişin din karşıtı yönleri nedeniyle bu milletin 65% i CHP ye kolay kolay oy vermez. Şayet ,istanbuda CHP 54% oy almışsa bu CHP nin başarısı değil ak partinin , yanlışları ve milletin gidebilecek başka yeri olmaması nedeniyledir. CHP nin başarısının nedeni, Ak parti içinde dava adamı olmayan, menfaat nedeniyle ak partiye dahil olanların yanlışları, ehliyet ve liyakata önem verilmemesi ,torpil ve kayırmacılık ve en önemlisi de yanlış ekonomi politikalar nedeniyle ,artan işsizlik ve geçim sıkıntıları nedeniyle halkın refah seviyesinin gitgide azalmasıdır. AK partiye oy kaybettiren ,CHP nin başarısı değil ,ak parti içindeki menfaatperestlerin yanlışları ve bunların doymak bilmeyen iştahlarıdır. Hal böyleyken ,ak partinin bir an önce özüne dönüp , yanlışlardan bir an önce vazgeçip ,içindeki menfaatleresetlerden temizlenip , gerçek dava adamları ile yola devam etmesi gerekmektedir. Bizim mahalle deyip , torpil ve kayırmacılık ile bir yere gelip ,bundan beslenen menfaatleresetler ve bazı beyinsizler her türlü iyi niyetli uyarıyı ,efendim bu ak partiye zarar verir deyip , yanlışların devamını sağlamaya çalışıyor. Kardeşim ,bu millet kör ve sağır değil , her şeyi görür, bu milletin feraseti çok güçlüdür. Hatayı yanlışı görür, hatadan yanlıştan dönenide takdir eder. İstanbul gibi ,küçük Türkiye diyebileceğimiz bir yer 54% ile CHP alıyorsa, bu milletin canı yanmış demektir. Efendim CHP nindeçok yanlışları var onları da konuşalım. CHP nin yanlışları bizim için kıyas olmamalı. Yanlışla kıyas olunmaz. Önemli olan biziz biz. Başkasının kötüsü bizim için kıyas olmamalı
 • AKINCIAKINCI26 gün önce
  KÖYLÜNÜNFINDIĞIYİNEKURBAN OLDUHOCAM 20TLDEN 12TL OLDUBUNUKİMLERYAPTI BUNA DERHALENGELOLUNMALITARIMBAKANIBUİŞİ HEMENHALLETMELİMİLLETİNSESİ OLUN HOCAMAYNI ZAMANDA DESTEKÇİSİ OLMANIZI DİLİYORUMGÜNDEME GETİRİN DEVAMLI ŞEKİLDE...
 • HADİ ORDAN!... HADİ ORDAN!... 26 gün önce
  abdullah sen tedbirini alacaksan, fetöye al,chpkarşı al.sağda solda islamoğlu düşmanlığı yapacak kadar dinini kin ednmişsin.başına taş düşse harhalde islamoğlundan bileceksin.
 • TAVSİYECİTAVSİYECİ26 gün önce
  Hocam, bu yazıyı yazan ellerinizden öperim. Bu yazıya, bir Necip Fazıl ruhu sinmiş sanki. Tavsiyelerimizin meyvesini yavaş yavaş topluyoruz gibi geldi bana. Özellikle bir cümleyi çok beğendim. Buram buram mizah kokuyordu. Bütün yazının özeti gibiydi sanki. İşte o cümle: "hem namaz kılıyor, hem dans ediyor, hem Kur'an okuyor, hemtürkü söylüyor. Üstelik bunları samimiyetle yapıyor. Bu nedenle de aklı başında hiç bir müslümanı rahatsız etmiyor." Sinsi bir münafığın tarifi budur işte. Hocam sizi gerçekten tebrik ederim. Sizden böyle cümleler istiyoruz. (Allah'a emanet olun).
 • gencoglugencoglu26 gün önce
  ne dedediğin anlaşılmıyor anlaşılır şekilde yaz yunan ekremi yeriyormusun övüyormusun belli değil
 • aliali26 gün önce
  Chp de hayim naum doktrinlerinin yerini dün faşiştlikirtica yobazlık dedikleri kavramlara uyum aldı
 • efeefe26 gün önce
  Hocam dün kşamki açık oturumunuzda hollanda tarım ve ticaretiyle ilgili örnekler verdiniz. Konya kadar hollandanın üretimde ve ihracatta payının türkiyeden 8-10 kat fazla oldugundan bahsedildi. Birincisi hollandada susuz yagmura dayalı tarım yapılan alan oldugunuherhalde kimse tahmin etmez. Örnegin ben 2,5 dekar kiraz bahçesinden 4 bin tl kadar para alırken sulu tarım tarım yapan bir yakınım 3 dönüm yerden 26,5 bin tl para aldı. Sanırım sizlerde bizlerde tarım bakanlıgıda sulu tarımdaki verimlilikle susuz tarımdaki verimliligin farkına varmışızdır. Bir tarlaya su çıkarmanın maliyeti 40-50 bin tl den aşagı degil.
 • Ayhan colakAyhan colak26 gün önce
  Sayın Dilipak İslami çeşitli localara boluyorsunuz İslamiyet'in chpsi akapesimi var siz herhalde Muaviye tesirleri eleştirenleri bu sınıfa dahil ediyorsunuz zekât hırsızı deniz feneri hakkında düşünceniz nedir ensarda Kur'an'ı Arapça okutan imamların cinsel tecavuzde bulunduğu gariban çocukların hukuku hakkında düşünceniz nedir mülakat denilen sahtekarlık tavadan kayırma hak calmada fikriniz nedir Kabataş yalaninda ne düşünüyorsunuz muallak olmayı bırakıp net fikir belirtin
 • sefersefer26 gün önce
  Sp ve ip li müminler bundan sonra entegre oldukları chp nin dine dindara bakışı konusunda ihsan eliaçık ve cemil kılıç hocalardan icazetle dini vecibeleri yerine getirirlermi bilinmez ama partilerin alt uç yöneticilerin bir birine çok iyi entegre edildigi ortada. Bu en iyi tv5'i türiyemtv'yi halktv'yi tele1tv'yi artıtv'yi medyahabertv'yi kumandada peş peşe sıralyıp iki gün izleyen durumu net anlayacaktır. Yani toplum mühendislerimiz iyi çalışıyor.
 • SılaSıla26 gün önce
  Çıldırmamak ELDE değilllll........................... HiçBİR işlerinDEeeeeeeee; Allah'a VE resulü'NE danışmayanlaRrrrrrrrrrr(((((Ki bunlar; kitabaGÖRE sadece """"ZINDIK"""""lardır))))) herBAŞLARI sıkıştığında, HEMEN islamaVEümmet BİRLİĞİNE sığınıyorlar. Canları istediğinde; KADEMe danışıyorlar, AB'ye danışıyorlar, ABDye DANIŞIYORlar,Demokrasiye, Pozitif AYRımcılara, MOR çatıya .....vb. YAni NE kadar şeyTani yapı varsa HEPSİnE danışarak HAREKET ediyorlar. SOnra da bir çuval İNCİRİ batırınca DAAAAA; "BİZ islâmız, müslümanız, Din kardeşlerimİZ" AYAĞINA yatıyorlar; ümmet birliğinden BAHSediyorlar. HAdi ordan bee. HADİ ORDAN beeee kışt... .......ALLAH belâlArını VERSİN; işlerin de Allah'a VE resulüne DANIŞMAYANLARIN. allah belalarını VERSİN amin........ Sn yazar; teşekkürler.
 • AKINCIAKINCI26 gün önce
  HOCAM CHP HEPAYNI BOŞVERBİZ GELELİM FINDIKTAOYNANAN OYUNA 10GÜN ÖNCE18TL İLE 20TL ARASINDA İDİ DAHAFINDIKDALDA TOPLANMADI DEVLETBU İŞE ELATSINBU İLÇELERDEİLLERDEFINDIK TOPLAYANTÜCCARLARINALAYIKÖYLÜYE FAHİŞ FİYATLAPARASATIYOR BUNUN HESABINIKİMSESORMAYACAKMI. BUNLARIN ADITÜCCAR ADAMINDİYOR BANAMECBURENGETİRECEK FİYATIDABENBELİRLERİM YAHU YÖNETİCİLERUYUYORMUİZHOCAAAAMMYANIIIZ DAAA
 • DarvinDarvin26 gün önce
  Bu konuda haksızsınız sn dilipak. Ak partinin chp zihniyetinden farkı yok.ibnelere kezlere zina yapanlara sahip çıkan ISTANBUL sözleşmesini imzalayan ak parti.sehitlere kuran okuyanda .30 bin beraat edeni işe dondermeyip ADALETSIZ davranan akparti.5 günlük askere müebbet verip bülent arınç yanında tutan da ak parti.ihale yolsuzlukları yandaşları göreve getirseler dahil.diger taraftan eğitim içler acısı. Imam hatiplerde ateist yetişiyor.tv de çukur aşkı memnu seyrediliyor.Soyleyin CHP DEN NE FARKI VAR AKP nin
 • Doğrusu...Doğrusu...26 gün önce
  İslâm medreseleri, tekke ve zâviyeler bir "Meclis i Meşâyih" mürâkabesinde tekrâr açılmalıdır, nasıl Mason locaları açıldı..!
 • Doğrusu...Doğrusu...26 gün önce
  Hiç sağa sola yalpalamaya hâcet yok..! Bütün bunların tek çâresi ve çözümü şudur ki: En kısa zamanda İslâm'ın esâsı ve sevâd ı âzâmı olan "Ehl i Sünnet ve Cemâet İtikâdı"nın tâlîm ve terbiyesini temâmen serbest bırakmaktır..!
 • Malkoç Malkoç 26 gün önce
  DEVLETİNALDIĞIVERGİNİN%10'uSİGARAVE İÇKİ'denmiş.....% 8'i de MİLLİ PİYANGO , TOTO LOTO' dan. DEMEK Kİ İÇKİİÇENLER, KUMAR OYNAYANLAR; OLMASABELKİ DE , İMAMLAR MÜEZZİNLER maaşlarınıALAMAYACAKLAR.....HA BANA SORARSANIZOLMAMALARI , DİN Ü DEVLET, İNSANLIK İÇİN DAA HAYIRLI.... GÖBEKVE MABADLARINI büyütmektenbaşka bi işe yaramıyorlar....
 • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE26 gün önce
  inkardan mış gibi yapmaya geçiş...
 • Kocasolak Kocasolak 26 gün önce
  Ah hocam ah. Siyasal islama hizmet ayağına kendi çıkarları için çalışanlar BAŞ TACI edildikçe, millet bizden kaçıyor. Biz iktidara kavuşmak için YANLIŞA MÜSAMAHA gösterdik mi acaba. İktidarı BİRİLERİYLE paylaşarak elde etmeye RIZA mı gösterdik. Bu Rıza gösterdiğimiz MÜNAFIKLARIN yaptıklarına göz yummamız, milleti bizden kopardı. Bence biz CHP’nin yanlışını değil KENDİ yanlışımızı düzeltelim. Şeytanın varlığı günah işlemenin mazereti sayılmaz. Pkk ip hdp CHP’nin varlığı müslümanların birliğini temsil eden partilerin yanlışlarının GEREKÇESİ olamaz.“Müslüman yalan söyleyemez“ biz bu KANUNA uymadıkça ASLA başarıya (cihad) ulaşamayız. Biz SADECE kendimizi düzelterek RIZAİ İLAHİYE erişiriz, başkalarının başarısı veya kayıpları bizi Allah rızasına ne yaklaştırır nede uzaklaştırır, o çorbada NE KADAR TUZUMUZ varsa o kadardır. Biz hayatımıza TATBİK etmediğimiz Şeriati, kimsenin hayatına DAYATMAYA hakkımız yoktur, bu zaten islama aykırıdır.
 • AbdullahAbdullah26 gün önce
  Saygıdeğer beyler bir mütahit arkadaştan dinledimCHP ki belediyede bir kişiyi görünce işimiz yürüyor AKP li belediyelerde en azsekiz on kişiyi görmeden rüşvet vermeden işimiz yürümüyor demişti
 • şükrü onukşükrü onuk26 gün önce
  Allah'ı tanıma bilinci olmaz sa , peygamberin ,peygamberliğin ne olduğu bilinmezse ondan sonra gelecek hiç bir sözün ve anlayışın bir kıymeti yoktur , doğru bir tanımlamada olamaz . Din ,peygamber varlık sebebidir . Kimsenin kimseye yaranma gibi bir derdi yoktur , olmamalı .,kimse dini yeryüzünde silme ve değersizleştirme çabasına girmemeli , İstanbul sözleşmesine benzer bir sözleşmenin esas bu alanda olması gerek .Kutsal değerlerin bütün dinler dahil aşağılanmasına , karikatürize edilmesine kutsal din inançlarının sömürülmesine , istismar edilmesine asla müsaade edilmemeli , temel inanç esasları benimsenerekherkes kendi alanında temel hukuk kuralları düzleminde hareket serbestisine sahipolduktan sonra bir problem olmamalı , bu anlamda bir ittifak ve bir arada yaşama arzusu mevcuttur . Başka alanda olmasa da herkesin kendi inanç değerlerini esas olan çok hukuklu bir yaşam biçiminin benimsenerek herkesin kendi hukukuyla yargılanmasının evrensel hukuk kuralları içerisinde sayılması gerekir. Ben Müslümanım , Müslümanlardanım diyenin bir yükümlülük altına girmesi ve bunu kabullenmesi gerekir . Kuralları işletilmeyen bir dinin anlamı yok . Dinlerini ifsat eden batılı toplum aynı durumu İslam dininde de yapılması için çok çabalamış , kendisine misyon yapmış ve bunda başarılı olamayınca hayatta başarılı olamayacağına da inanmış bir toplum olarak bu değerleri terk etmemiz gerektiğini her platformda dile getirmiş yoksa bir arada AB olarak ittifak kurma imkanlarının olmadığını ve olamayacağını dile getirmiştir . Yeni CHP batının batıl değerlerinin savunuculuğuna soyunmuş , gözlerimizin içine baka baka bizi yanıltma çabasına girmiş ,ancak inanç esaslarında kendisine yakın olanlara tesir edebilmiştir .
 • AbdullahAbdullah26 gün önce
  Bu arada sapik fikirleri en ön sırada m. isyan oğlu yapıyor. Bu ve bunun gibilerden insanların korunması için tetbir almak gerekiyor.
 • MESUT TOPAKMESUT TOPAK26 gün önce
  NE OLDU HAYIRDIR ?????????????
 • ZeynebZeyneb26 gün önce
  Ilımlı CHP diyelim CHP şunu gördü tek bir kesimden oy alarak bir yere varılmıyor inat etmeninde gereği yokHalkın büyük bir kesimindende oy alabilmeliyim ki bunlar önemli oranda muhafazakar kesim bunun için katı politikalarındanvazgeçip ılımlı CHP olmaya başladı.Muhafazkar siyasileri içinde barındırdı geçde olsa 2014 yılında CHP binasında mescitteaçıldı artık dini kıyafetler giyenleri çokta yadırgamadılar o asi katı ilkel tutumlarını önemli oranda bıraktılar istisnaları elbette var ama genel olarak artık muhafazakar kesime ters düşmemeye çalışıyorlar çünkü kutuplaşmayla bir yerlere varılmıyor farklılıkları kabullenmeleri gerektiğini anlayarak politika geliştiriyorlar HDP seçmeninin kürtlerinçoğu muhafazakardır Aleviler içinde Caferilerde muhafazakardır ittifak gereği olsun muhafazakar kesimle iyi ilişkiler kurmak adına CHP için başka yol yoktur işte bu yüzden CHP ılımlı olmaktadır.CHP nin siyasetçiside her tarafı memnun etmek adına orta yolizlemeye çalışıyor namazda kılıyor Kuranda okuyor şarapta içiyor vs....kimsede rahatsız olmuyor.Ben şahsen CHP deki bu gelişmeleri olumlu buluyorum inanan inancını yaşayan kesimle zıtlaşmamalı ümit ederim şaşırmamda CHP daha ileri gidipmilletvekili yeminini Kuranı Kerim ile yapabilir belki Mecliside bu şekilde açabilir tıpkı Laik ülkelerdeolduğu gibi zaman! inşaAllah:)))))Bazen şöyle düşünüyorum ya CHP kazanırsa ne olur diyorum? ama olsun korkmayalım içinde inanan muhafazakar siyasetçiler var bu yüzdende eski karanlık katı despot politikalarına dönmez dönemez diye ümitleniyorum kaldı ki dönmemeside gerekir amacı sürekli var olabilmekse hata yapmamalıdır.Çağımız bilgi ve iletişim çağıdır eskinin karanlığına dönülemez halk bilinçlenmekte çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır her şey gelişmekte CHP de kendini geliştirmekte herşeyin hayırlısını dileyim, farklılıklarla uyum içersinde yaşamaya saygı duymalıyız.Sizin dininiz size benim dinim bana!Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı,fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi.Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Saygılar.....
 • abdullahabdullah26 gün önce
  Tipik kemalist ideolojik din formatı... aynı yerde otluyorlar... müslüman olalım ama perşembe akşamları da iki kadeh parlatalım ne dünyayı -ne ahireti kaybedelim! 70-80 yıldır hep Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi durum, leyleğin uzun gagasını, uzun bacaklarını kısaltıp "işte şimdi kuşa benzedin!" misali.... zorba devletin fve faşist zihniyetin dini inanca tahakkümü, kendi beğendiği formata uygun din anlayışı dayatması... buuyduruk/geleneksel?! dini dahi kendisinin yaşamaması, hep dayatmacı, hep cahil/gerici, buna rağmen hep cesur öğretici..."sözde laikliğin/laikçiliğin" fransız ateizminin kaynağı olduğunun farkında dahi olamamak... lekum diynikum veliyeddin...
 • Cem PCem P26 gün önce
  O namaz kılıp, sonra kuran okuyup şarap içecek (Zaman gösterecek), diğeri, namaz kılıp, kuran okuyup kul hakkı yiyecek, rüşvetle bizim paralarımızı hiç edecek, İhalelere fesat sokacak, sınavlarda hırsızlık yapacak, sınavda derece yapanları mülakatta eleyip parti üyelerini atayacak.......say say bitmez kul hakkı, halk soğan bulamazken resmî kiralık araçlarla turyapacaklar. Yok öyle diye itiraz etmeyin herkesin yakınında örneği var. Ve bu kafadan vazgeçeceğiz de demiyorlar. Ara sıra siz uyarıyorsunuz.
 • ReşatReşat26 gün önce
  Tamamda ustad zaten şu an ak parti fazlasıyla yapıyor chp ye gerek yok.pek yakında türkiye 4 5 parcaya bölünecek başkanlık sistemi bunun ayak sesleri her sey bir kisinin agzından çıkan söze bakıyor kimse kimseyi daha dogrusu yönetenleri kimsedenetlemiyor DÜŞÜNSENIZE CHP BIDAHAKI seçimleri kazandı chp hdp lgbt feministler in bu ülkeye yapacagı kötülükleri Şöyle bir Düşünün CHP AK PARTIYE ne kadar teşekkür Etse azdır PKK ne kadar AK PARTIYE teşekkür etse azdır ...KUVVETLER AYRILIGI olmayan bir birini denetlemeyen devlet bölünmeye dejenerasyonaaçıktır ve ak parti bunu yapmakla chp HDP ye ALTIN TEPSI icinde bir hukumeti HEMDE DENETLENEMEYEN bir yönetim modelini hediye ettmistir. AKPARTI nin DIN ISLAM VATANIN BOLUNMEZLIGI , AILE YENI NESIL AHLAK gibi bir derdi yok 18 senedir belediye hizmetlerinin biraz geliştirilmiş versiyonunu YAPMAKTAN başka bi şey yapmadı .COK YKINDA anlayacaklar AMA is işten gecmis olacak SEVR anlasmasını bile MUM LA arayacagız müslüman kitlenin oyuyla oralara gelip tabanınaIHANET eden bir parti tarihte AKPARTI olarak anılacak. Insanları afyonla uyuşturrur gibi uyuşturan tarikatcılar hepsi bunun suc ortagı..CUNKU SERIATSIZ HUKUKSUZ islami özümsemis hepsi ..sayın yazar ABD nin SUCU yok BATININ sucu yok suc bizde bizim sectiklerimizde ...SUNU UNUTMYIN bu sekilde giderse GELEN GUNLER GECENI aratacak suriye libya ırak afganistan gibi olacagız HUKUMET BUNUN YASAL YOLLARINI açıp CHP HDP ye devredecek bi dahaki seçimde GORURSUNUZŞimdiki SIStemi inceleyin aklı başında herkes bu yazdıklarımı anlayacaktır.
 • TR 31TR 3126 gün önce
  Sayın Dilipak Akp islamından sonra birde şimdi Chp islamı çıkardınız .Çok komik herkesin dini yaşayışı kendine ben adil yöneticı seçiyorum. Imamoğlunu yasayişinı irdelemek banada sizede düşmez. Taki Dam çiķip
 • şenay doğanşenay doğan26 gün önce
  bence Müslümanlık kendin için bir hayır istiyorsan allah ve rasulünün sen için bin hayır murad ettiğini -rabbim bunun da ötesi buyuruyor-seni her engelleyişlerinin seni korumak olduğunu hakkıyla idrak edebilmek ve bu idrakle onları asla çiğnememek ve önlerine geçmemektir onları çiğnemenin gerçekte yalnız ve ancak kendini çiğnemek olduğunu onlara zarar veremeyeceğini yalnız kendini helak edeceğini layıkıyla kavrayabilmektir allaha emanet olun
 • MünafıklikMünafıklik26 gün önce
  Rabbim bizi, tüm ümmet i Muhammed i münafık olmaktan, gizli açık şirke düşmekten saklasın.amin.

Günün Özeti