Bu kriz kapitalizmin krizidir

08 Nisan 2019 Pazartesi

Siyaset yazmaktan yoruldum. Teorik şeyler yazayım biraz da. Yarını ve dünyanın gidişatını konuşalım. Sonuçları değil, sonuçları hazırlayan sebebleri, sürekleri konuşalım. Kaptan köşkünü elinde tutmak ya da ele geçirmek isteyenlerin üzerinde yüzdükleri denizin akıntısının, yani üzerinde durdukları denizin nereye doğru aktığının farkında olduklarından emin misiniz! Gerçekten onlar halkı arkalarına almadan sürüklendiğimiz girdaptan gemilerini kurtaracaklarından emin misiniz. Peki size bu konuda bir şey söyleyen var mı? Haksızlık etmeyelim, Üniversitelerimiz, Cemaatler, Media, Vakıf, Dernek, odalarımız bu konuda size bir şey söylüyorlar mı?

Neyse konumuza dönelim.

1991’de komünizm yıkılmıştı. Şimdi sıra kapitalizmde. Bir süredir yazılarımda ısrarla vurguladığım bir konu var. Bugün dünyadaki krizin arkasında yatan asıl sebeb kapitalizmin krizidir. 1600’lerin sonuna doğru bir “Uluslararası düzen” kuruldu. 1. Dünya savaşı sonunda iki kutuplu bir dünya ortaya çıktı. 2. Dünya savaşının sonunda faşizm yıkıldı. 1991’de de komünizm yıkıldı. Artık tehlikenin rengi Yeşildi. BÇG, BOP, FETÖ, “tarihin sonu”, “medeniyetlerarası çatışma” tartışmalarının arkasında “yeni dünya düzeni” arayışı vardı. BOP çökünce kendi aralarında bundan sonraki yol haritası konusunda anlaşamadılar ve işler bu noktaya geldi.

Bugünkü kriz kapitalizmin krizidir. Kapitalizmin dayandığı kavramlar ve kurumlar tek tek yıkılmaya başladı. Liberalizm, demokrasi, BM, AB, NATO artık sorun çözemiyordu. Bugün kapitalizmin geleceği tartışılıyor. Revizyonist kapitalistler, radikal kapitalistler, reformist kapitalistler, cumhuriyetçi, demokrat, globalist kapitalistler, hep bir başka yere savruldu. İslam’ı reforma tabi tutacaklar, ılımlısına havuç, radikaline sopa göstereceklerdi, bu plan da tutmadı.

Eskitmediğimiz ne kaldı. Sivil toplum da eskidi, demokrasi de.. “Pozitif ayırımcılığı” geçin demokrasi mi, meritokrasi mi tartışılıyor. Meritokrasi, “yönetim erkinin, kabiliyet ve kişilerin bireysel başarı yani liyakat ve kariyere dayandığı yönetim biçimidir. Bu yönetimde karar verme erki, üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılmaktadır, kayırma yoktur.” Bu biraz aristokrasi, biraz da juristokrasiye benzeyen yönleri de vardır.

Evet, Gramschi’nin  sivil toplumu da bugün için artık fazla bir anlam ifade etmiyor. Sivil toplum denilen yapı, siyasal toplumun arka bahçesi oldu ya da iktidarı ele geçirmek isteyen grubların sıçrama tahtası ve/veya Truva atı!. Odalar gibi yarı resmi toplulukları nereye oturtacağız. Çok klikli topluluklarda “Cemaat bağları” ne olacak. Din sivil bir yapı mı, siyasal mı, özerk mi olmalı, devlete mi bağlı olmalı? Teokrasi tamam da, laiklik bugün ne anlam ifade ediyor, ya da Bizantinizm’i nereye oturtacağız. Seküler olmak ne anlama geliyor.

Bilişim ve genom her şeyi altüst edeceğe benziyor. Hümonoidleri, siborgları genomikleri nereye koyacağız.

Laik, demokratik cumhuriyet ilkeleriEflatun Cem Güney’in manzum masallarındaki tekerlemeler kadar eskidi. Develer dellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken.. Öyle ya mezardaki annemin kemiğinden DNA zincirini kopyalayıp, gen teknolojisi ile bugün yeniden üretebiliriz. Annenizin beşiğini sallayabileceğiniz bir dünyada, birçok sabite yeniden tanımlanmak zorunda. “Ulus devlet”miş.. 1648 sendromu.. Toprak, kan ve din birliğine dayalı, dil birliğine dayalı “ulus”çuluktan çok uzakta bir dünyaya doğru internet hızı ile sürükleniyoruz.

Yeni dünya, yeni dünya düzeni. Bu düzenin dayanacağı temel değerler neler? Din bu işin neresinde, ahlak neresinde, devlet neresinde, hukuk neresinde, ekonomi neresinde!?. Nasıl yönetecekler biz sürece nasıl katılacağız!. Yasama, yürütme, yargı ne olacak!

Yakın zamanda BM de, AB de, NATO da daha birçok uluslararası örgüt de, işlevini kaybedecek. UCM, AİHM, Güvenlik Konseyi beklenen performansı gösterebiliyor mu? Ne euro ne de dolar kalacak. Biz daha işin ne olup olmadığını anlamadan helal-haram tartışmasını bitirene kadar sanal para dünya piyasalarına hakim olacak.

Biz şu Ankara ve İstanbul seçim sonuçlarını netleştirelim, bir de şu dış borç stoğu, piyasa, terör sorununu çözelim, sıra daha sonra bunlara gelecek galiba!

Batılı düşünürler, ciddi ciddi kapitalizmi, liberalizmi, yeni dünya düzenini tartışmaya başladılar. Şimdilik bir geçiş dönemi ön görüyorlar. İlk adım nüfusu planlamak ve ikinci adım dünya nüfusunu radikal şekilde azaltmak!

Sosyolog Melvin Tumin; meritokrasiyi, “toplum içerisinde bireylerin yetenekleri ölçüsünde rol almaları” şeklinde yorumlar. Bunun karşısında “nepotizm” yer alır. Bu da, “akraba kayırma veya adam kayırma, öznel ve adil olmayan şekilde ayrımcılık” olarak tanımlanır. Tabii bir de “Pozitif ayırımcılık” var. Bu da daha çok vijdani bir sorumluluk ifade eder. Burada dikkatli olunmaz Vijdan aklın önüne geçerse sorunlar yaşanabilir. İngiltere merkezli Meritocracy Partisi’nin yayınladığı 5 maddeden oluşan bir manifestosu var.. Buna göre: Kayırmacılık yoktur, ailenizin değil, sizin kim olduğunuz önemlidir. Yandaşçılık yoktur. Başkalarının sizin için ne yapabildiği değil, sizin ne yapabildiğiniz önemlidir. Ayrımcılık yoktur, cinsiyet, ırk, din, yaş, geçmiş önemsizdir. Kabiliyet esas olarak ilk şarttır.. Eşit imkânlar, herkesle aynı noktadan başlar ve yeteneklerinizin sizi götürdüğü yere gidersiniz. Erdemli bir tatminle en başarılı insanlar, en yüksek tatmine erişirler.

Balibar ve Wallerstein gibi düşünürler nepotizmaya karşı kapitalist toplum yapısından kaynaklanan birtakım sorunlara dikkat çeker. Zengin kesimin eğitime ulaşmasını sağlayacak maddi imkanların oluşturduğu ayrıcalıkla iyi eğitilmiş olanın daha yetenekli ve zeki olanın önüne geçmesine neden olabileceği endişesi ile bu yaklaşımın risk taşıdığını öne sürmektedirler.

Sonuçta geleneksel yapıların sürdürülmesi mümkün olmadığı gibi, çözüm önerileri de bu konuda ciddi anlamda riskler taşımaktadır. Yani sürdürülebilir bir çözüm önerisi bulunabilmiş değil. Milletlerin, dini, mezhebi, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vijdani anlamda bölünmüşlüğü işi daha da zorlaştırıyor.

Bilgi, para, hammadde, pazar, toprak ve nüfus açısından güç merkezlerinin kendi aralarında güç yarışına sebeb olan rekabet; kuşkucu yaklaşımlar içine girmeleri ve güç yarışları barış ve işbirliği önündeki en büyük engel olarak görülmektedir.

Bizim, daha doğrusu Müslüman dünyanın, gelecek adına bu anlamda söyleyecek bir sözü olmalı. Hatta bugünkü açmazlar için tek çözüm potansiyeline sahip toplumun, İslam toplumu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunun için çok çalışmamız gerek. Bu konuda en büyük dayanağımız, Kur’an-ı Kerim gibi bir kitaba sahip olmamız ve yaşadığımız coğrafyadır.

Selâm ve dua ile. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Mertürk Mertürk 1 ay önce
  Cumhurbaşkanı etrafındaki ekonomi danışmanları , ekonomik gerçekleri sn Cumhurbaşkanından gizliyorlar ve sn Cumhurbaşkanın ekonomik gerçekleri öğrenmemesi için herşeyi yapıyorlar. Sn Cumhurbaşkanını mitingden mitinge, toplantıdan toplantıya, programdan programa vb. koşturularak adeta kafasını kaşıyacak zaman kalmamasına fırsat vermiyorlar. Bunu da ,bak sn Cumhurbaşkanı ülke için nasıl koşuşturuyor deyip, bunun devamını sağlıyorlar. Bu şekilde sn Cumhurbaşkanının değişik kesimlerden uzmanlar ile ekonomistler ile, işadamları ile vb. istişare yapıp sn Cumhurbaşkanın ekonomik gerçekleri öğrenmesinin önüne geçiyorlar. Evet mitingde lazım,nutuksal toplantılarda vb. lazım, Ama ,her kesimden uzmanlar ile istişare de lazım. İşte sn Cumhurbaşkanı etrafındaki bazı danışmanlar ,sn Cumhurbaşkanının değişik kesimlerden uzmanlar ile istişare yapmaması için herşeyi yapıyorlar,bu tür görüş fikir belirten kişileri Cumhurbaşkanı karşıtı gibi göstererek kendi ihanetlerinin ortaya çıkmasını önlüyorlar.Bu nedenle ülkenin geleceği ile ilgili ,çok iyi fikir, görüş ve önerileri olan hiç bir kimse ,sn Cumhurbaşkanına ulaşamaz. Es kaza bir şekilde sn Cumhurbaşkanına ulaşılsa bile ,etrafındaki bazı ehliyetsiz ve liyakatsız danışmanlar tarafından o kişiler ,itibarsızlaştırılmaya çalışılır. Yoksa bazı çok iyi ekonomistlerimiz varken , sn Cumhurbaşkanın bunlar ile hiç irtibata geçmemesi nasıl anlaşılır. Erbakan hoca ,refahyol hükümetini kurarken, görüşüne fikrine bakmadan çok iyi bir ekonomi kurmayı oluşturmuş ,görevde olduğu sürede ,dışardan borçlanmadan,tarihte hiç eşi görülmemiş bir ekonomik başarı göstermiştir, zaten 28 şubatın asıl nedenide ,Erbakan hocanın, bu ekonomik başarısını önleyip , ekonomik bağımsızlığının önüne geçip ,tam bağımsızlığını önleme projesiydi. Çünkü ,tam bağımsızlık ,ekonomik bağımsızlıktan geçer
 • M Hâlis KöktaşM Hâlis Köktaş1 ay önce
  İngiltere ("cıngıl mıngıl tere" der gibi) de, yine bir İslâmî hırsızlık..!"Meritokrasi""İşi ehline verin!" (S. Nisa: 58)Bizdeki tabii cevherin, ellerin elinde kendilerine göre ambalajlanıp bize servis edilmesinin yeni örneği.. Okur/Düşünür/Yazar, Vurdum duymazlıktan el Hazar..!
 • Fk den cevapFk den cevap1 ay önce
  Cevap 1.Fetö ile Akparti bir Bop projesi idi. Bunu uyarlanan bizim Dern devletle ABD derin yapısı idi. Son dönemeçte Tayyip devletin menfaatlerine yöneldi. Fetö ise zıvanadan çıkarak işi devletimize ve milletimize darbeye kadar götürdü...... Cevap 2.Çünkü Tayyip yok oluşdan önceki son çıkıştan çıkarak devletini ve milletini kurtardı. Fetö ise hala ısrarla millet ittifakı ile birlikte ABD ye ve siyonist teslim olmak istiyor. Kızgınlığım bunadır...... Cevap 3. Zaten Abdulhamit ten sonra hiç itibarımız yoktu. Tayyip bu derdin sebebi değil, sonucudur. O da bu rezillikten kurtulmaya çalışıyor. Ama fetö gibi ve nefsine düşkün kendi adamlarından dolayı sıkıntılar devam ediyor...... Cevap 4. İslam ağzından düşmüyor doğru. Nasıl kolu olmayan adam abdest alırken kolunu yıkamadan abdesti oluyorsa, devletin dini laiklik olduğundan dolayı bazı dine aykırı işlerde yapıyor. İmkanı olsa herşeyi dine uygun yapacağını düşünüyoruz. Ama imkan yok. Yanı kol yok. Yani sıkıntı çok.... Cevap 5. İşte bu ehlini bulup iş verme meselesinde haklısın. Keşke kendisine gelenleri daha iyi keşfedip eleyebilse. Bundan bizde şıkayetçiyiz. Bunda da şunu görüyoruz. Millet yamulmuş. Nasılsa işte öyle yöneticilerimiz var..... Cevap 6. Allah İn örtünme ayetine muhalif konuşan çok daha şerli ve bedbahttır. Onunla Tayyibi bir tutamayız. Ancak zaten bunlar projeydi. Mecbur yol ayrımınakadar birbirlerine katlandılar. Kılıçlar çekilince herkesin kirli çamaşırları ortaya döküldü..... 7.AB ye girme meselesine gelince. Ölüm gösterilip sıtmaya razı edilen Türkiye, istesede istemese de bu uyum yasalarını anlaşma gereği yaptı. Ancak anlaşma yapmasa idi, Erbakan hoca gibi Azamet ile amel etse idi, çokgüzel olurdu.... 8.Evet kesinlikle Müslümanlar münafıklardan nefret ederler. Ancak at izi it izine öyle bir karışmıştı belkide sen münafıkın Biz bilmiyoruz......9. Bu kadar kriz varken herkes ist. İle ilgileniyor. Hadi Tayyip bu işin başı o ilgileniyor. CHP de kazandım diyor ilgileniyor. Sen ne diye fitnebazlık yapıyorsun..... Bak kardeşim Tayyip yıkılsın Rabbim bize Tayyip den daha büyük bir lider nasip eder. Onun için kendini fazla yıpratma. Bizler şu anda şöyle dua ediyoruz..... YARABBİ BİZE DOĞRUYU DOĞRU OLARAK BİLDİR VE DOĞRULARLA BERABER EYLE. YANLIŞI DA YANLIŞ OLARAK BİLİP YANLIŞLARDAN UZAK EYLE. AMİİN. ALLAHA EMANET.
 • Bastuglar ölmez Bastuglar ölmez 1 ay önce
  Evet sagcilikta bitti solculukta Demokraside bitti demokrattaIlımlı islam diye diye islamida bitirdik Eskiden sabah namazlarinda iki saf olurdu ona uzulurduk camilerde suan cuma namazlarinda iki saf kalmaya başladı hocalarida siyasete alet ettik onlar bile harama haram diyemez oldular işlerine nasıl gelirse geçen bi camide imam bundan öncekiler hep siyonizme hizmet etti diyor ey hoca camide minberindesin Erbakan Hoca Turgut Özal adnan Menderes bunlarda mi siyonistti ...
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Chp kaybetse idi oda itiraz edecek ti cünkü chp nin oyu da değiştirilmiş.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Akp ve chp el ele versin hırsızları adalete teslim etsin. Bu üst akıl kim böyle dolanbaclı hırsızlık olmaz. 1 oy sıfır oy chp nin oyu başka partiye akp nin oyu chp ye
 • HalukHaluk1 ay önce
  Hocam bu yeni surecte bizeBOB es baskinligi gibi bir gorev verilirmi
 • AbdülkadirAbdülkadir1 ay önce
  Akparti hem ankarada hem de istanbulda çok hatalar yaptı.Bir kere ankara seçmeni milliyetçidir.Yanimansurun karşısına melih gökçek çıksaydı mansur yavaş o kadar oy alamazdı.Bir belediye başkanını metal yorgunluğu var diye alırsan böyle sonuçlar olur.O belediye başkanları kendiliğinden bıraksalarda yine sonuç akparti lehine olabilirdi. Ankarayı bilmem ama istanbulda organize bir şeyler döndüğü gün gibi açıktır. Akparti ve mhp nin bu tezgahları kumpasları yapanların yanına bırakmamalıdır.Seçime hile karıştırmak en büyük suçlardan olmalıdır.O sandıkgörevlilerin ysk çalışanlarının bu kumpasta kim yer almışsa hepsinin ortaya çıkarılması lazım.Ysk dada birileri yardım ettiği belli.Ben sandık sonuç listelerini sınıfın kapısına asıp ilan ettim.Birisi bana kimse bunu yapmıyor gerek yok dedi.Ama ben yinede astırdım.O okulda 1 hafta süreyle askıda kalması lazım.Evet gerçekten benden başka sandık sonuç listelerini asan olmadı.O zaman bir şeyler döndüğünü anlamalıydım.Ama yorgun olduğumdan bir an önce ilçe seçim kuruluna torbayı teslim etmem gerektiğinden pek aldırış etmemiştim.Benim sandık sonuç tutanaklarım bina sorumlusu tarafından kaldırılmadıysa 1 hafta askıda kalması lazımdı.Akparti istanbulda bir komplonun kurbanı oldu kuvvetle muhtemel.Birde bu CB seçimindede karşı cephe için bir tecrübe oldu.Onun için akparti şimdiden her şeyi sımsıkı tutmalıdır. Yoksa CB seçimini kaybederse ülkenin başına felaketler gelebilir.Akılla hareket etmek gerekiyor.Eğer onlar Kur'anı biliyorlarsa Allah müminlerin hep akılla hareket etmesini istiyor.Benden hatırlatması.
 • ArgunArgun1 ay önce
  Sayin yazar yazilarinizda okadar cok yabanci kelime ve kisaltma kullaniyorsunuz ki Doktora duzeyinde egitimi olanlarin bile yazilarinizi anlayabilmesi icin sozluk kullanmasi gerekiyor/Komunizm hicbir tabani olmadigi/ gercek hayatla hicbir iliskisi olmadigi/tabanini olusturdugu varsayilam isci ve emekci siniflarinin bile var olmadigi/baskici ve yok edici bir rejim oldugu icin ancak 70 yil yasayabildi/Kapitalizm 1550 lerden beri var olan her toplumun kurumun ve bireyin kilcal damarlarina islemis bir sistem/ Ikinci Dunya Savasindan sonra olusturulan kurumlar ve finans sistemi ile de dunyanin her noktasina nufus edip kuresel somurgeciligi iyice yerlestirmis bir sistem/ Liberal ekonomik yapiyi ve kuresel somurgecilik sistemini kendi ulkelerinde olusturmak icin kuresel guclere hizmet eden darbe yapan ordular politikacilar ve burokratlar oldugu surece kapitalizm sonsuza karad var olacaktir/Kuresel somuru duzeninin kolesi olan politikacilar ordular ve sivil toplum kuruluslari kendi ulkelerinin ulusal cikarlarini sonsuza kadar peskes cektikce kapitalizm yeryuzundeki herkesin nefes borusunu tikamaya devam edecektir/
 • ZeynebeZeynebe1 ay önce
  dert 1; Fetöyü 25 yılda(belediye başkanlığı dahil) bel etti başımıza. Silik ve sinmiş bir örgütü paralel devlet yaptı çıkardı karşımıza._____________dert2; Fetönün ne kadar dinsiz,islamsız olduğunu; o da biliyorduAMA oy kaybetmeyi göze alamadı Ve sürekli onlarla sırnaştı.(Fetden nefret edenler; neden onlarla beraber gezenleri hiç sorgulamıyorlar?)_______________dert3; Avrupadan hibe alacak kadar fakirdieAMA itibarına harcatacak kadar da alçaktır _____________________dert4; İslam ağzından düşmez; islama uygun iş yapmak aklına gelmez. _____________________dert5;Kendi aile efradını; devletin bütün kademlerine getirdi AMA bir türlü ehlini bulup iş vermedi.... _________________dert6; Allah'ın örtünme ayetini inkar eden fethullah gülen'e neden asla bir şey demedi?Oy kaybetmek yoksa işine mi gelmedi? __________dert7; Ab ye gireceğiz diye; yemedikleri nane kalmadı. ____________dert8; Müslümanlar; münafıklardan ve şeytanlardan herzaman nefret ederler.__________dert9; Bu kadar kriz varken; adamların tek gündemi İskanbul (Vicdansızlar, kitapsızlar........___________
 • MALKOÇMALKOÇ1 ay önce
  gelin kendinizeve insanlara bi iyilik yapın,MÜSLÜMANLIKTAN bahsetmeyin...çırpındıkçabatıyorsunuz... dinvar,dincivar İMANyok....BAŞÖRTÜSÜVAR,TESETTÜRYOK.... HARAMVAR ,HELALYOK...BETON VAR ,YEŞİLYOK....FETOŞVAR,MENZİL SAPIKLARIVAR , ÖMERLÜTFİ METE yok.. ::ALLAHSIZMÜSLÜMANLIK...HAYRETTİNKARAMANVAR, NESİMİ YOK...ArabiFarisi bilmem,sırati müstakimüzregözetirimrahimi...şeytanın talim ettiği yola minnet eylemem diyenNESİMİ...RIZKIMI VERENHÜDADIR,HÜNKARA MİNNET EYLEMEM diyenNESİMİ...Mekanı cennet olsun...KULLUK YALNIZALLAHADIR....
 • Dadaş Dadaş 1 ay önce
  Hocam maşallah
 • hukuk ne oldu?hukuk ne oldu?1 ay önce
  Sedat Peker: Devletimiz 'Sokağa çıkın' derse çıkarız-demiş.devlet dediği AKP hükümeti.Akp hükümeti ise RTE. Türkiye hukuk devleti değil mi? Yok mu bir savcı? Türkiye hukukdan bukadar mı uzaklaştı? Bunu okuyan yatırımcı gelirde ülkeye yatırım yapar mı?
 • utanmadıktan sonrautanmadıktan sonra1 ay önce
  Utanmadıktan sonra; dilediğini yapmak serbestmiş insanoğluna. 3 bin oyla kendini başkan ilan edenler; 15 bin oyla başkalarını tahtından etme niyetindeler. Avucunuzu yalarsınız. Hırsızlık varmış???? O zaman kendinize bakacaksınız.
 • ZeynebZeyneb1 ay önce
  BU Sıla yani şimdi AYNA nın Reisle ecayip rekabeti var dilinden düşürmüyor.Reis şöyle reis böyle işi gücü reis ecaba ne derdi var?????
 • bay abdurrahmanbay abdurrahman1 ay önce
  AKP'nin 23 oy farkla kazandığı Keşan'da geçersiz oyların yeniden sayılması talebi reddedilmiş.Niye acaba?
 • fultü küreyimfultü küreyim1 ay önce
  sıla !!! AYNA mı oldu sen yaa, herkül ne zaman olcaaan ?
 • AyseAyse1 ay önce
  Defalarca dünyanın en ıyı havalimanları arasında gösterilen havalimanımız varken İstanbulda hemde iki tane,bir kaç yıl öncede ek binalar eklenen ne kadar harcandı bilmiyoruz 10,5 Mılyara yeni havalimanı yaparak ve bununla gururlanarak nasıl aşacagız finans krizini merak edıyorum gelecek nesillere torunlarımıza bu kadar borcu nasıl bırakacagız dünyanın zengin ülkeleri dahi bizim yönetimimiz kadar har vurup harman savurmuyor gereksiz projelerden bıktı millet üretim yapmayan ülkeler gelişemez Fabrika lazım işveren lazım
 • fetagulli işlerfetagulli işler1 ay önce
  eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in gözaltına alınmış.fetagulli işlerden sonra bunu oraya atadılar.ilk işlerinden biri kişiye özel soru kitapcığı çıkarmak oldu.ayrıca şifreli cevaplarda bunun zamanında çıktı.Bu fetagulli işlerde bir nesilkayboldu.onların yerine fethyullahcıları yerleştirdiler şimdi onlar heryerde haksız yere...kim vardı yönetimde.? Ona ne istedilerse verdik diyen.
 • MuratMurat1 ay önce
  Elemanın biri rezillikten bahsetmiş tokat yemekten bahsetmiş harbimisin sen?? Yoksa makaramı yapıyorsun erdoğan düşmanlığı yüzünden biraraya gelmiş benzemezler ittifakı bide üstüne üstlük 1 haftadır oy çaldıkları gözlerine sokula sokula ekranlarda yer alıyor sen hala adamlar seçimmi kazandı diyoraun yahu?? Ne içtiysen söylede bizde içek iyi kafa yapıyor sanırım
 • MuratMurat1 ay önce
  Elemanın biri rezillikten bahsetmiş tokat yemekten bahsetmiş harbimisin sen?? Yoksa makaramı yapıyorsun erdoğan düşmanlığı yüzünden biraraya gelmiş benzemezler ittifakı bide üstüne üstlük 1 haftadır oy çaldıkları gözlerine sokula sokula ekranlarda yer alıyor sen hala adamlar seçimmi kazandı diyoraun yahu?? Ne içtiysen söylede bizde içek iyi kafa yapıyor sanırım
 • MuratMurat1 ay önce
  Elemanın biri rezillikten bahsetmiş tokat yemekten bahsetmiş harbimisin sen?? Yoksa makaramı yapıyorsun erdoğan düşmanlığı yüzünden biraraya gelmiş benzemezler ittifakı bide üstüne üstlük 1 haftadır oy çaldıkları gözlerine sokula sokula ekranlarda yer alıyor sen hala adamlar seçimmi kazandı diyoraun yahu?? Ne içtiysen söylede bizde içek iyi kafa yapıyor sanırım
 • AVNiiAVNii1 ay önce
  Çökmüşsün kalmışsın viranelerde,,Nerde seherlerin nerde bülbüllerin,,Bay kuşlar ötüyor köşelerinde,,Çökmüşsün kalmışsın hayallerinde,,Almış götürmüş metaryallerin,,Nerde gençliğin nerde fikirlerin,,Bay kuşlara kalmış köşelerinde,,Çökmüşsün kalmışsın döngülerinde,,Nerde kaldı ideanın örgüleri,,Nerde hani sevgiliye övgüleri,,Baykuşlara kalmış sofya'larında,,Çökmüşsün kalmışsın zafiyet gölgelerinde,,Güneş bekleyen yetimler bugün yine ölü,,Baykuşlar öter, öter, öter tepelerinde...
 • hamidohamido1 ay önce
  Hak yol da tek yolda Allahın razı olduğu yolda islam şeriatı dır. Başka yol aranırsa işte böyle oldu gibi sıkıntı dert bela bitmez. Huzur mutluluk lslamda tabi yaşanırsa.
 • HÜSEYİN AYDEMİRHÜSEYİN AYDEMİR1 ay önce
  Meritokrasinin ülkemizde yerleşmesi mümkün değil. Çünkü her gelen iktidarın öncelikli işi hiçbir işi çözemez kabiliyetteki yakınlarını idarede yerleştirmektir.
 • O.K. Abdullah İstanbulluO.K. Abdullah İstanbullu1 ay önce
  Eveeet. O kapkara camlı, fırıldaklı ve zırıldaklı, kapkara firavun stayla arabalarının masajlı, ısıtmalı koltuklarına kurum kurum kurulup kostaklanan kardeşlerimiz... Trafikte fink atarken "zorrrtt zoorrtt!!!" yapa yapa emniyet şeridini zorladığınız, mazot paralarını milletin verdiği ve keyifle yine milletin üzerine üzerine kibirle sürdüğünüz o arabalarınızı gidiveriyor mu altınızdan? Protokol sıralarınız, huzur haklarınız, hak edişleriniz, o "Polat Alemdar" havalarınız, itibarınız bitiveriyor mu beklemediğiniz anda? Ah canım, vah canım.. Sizin bütün korku ve üzüntünüz asıl bundan olmasın?
 • EvetEvet1 ay önce
  Keşke 28 şubatta zulum yapanlara direnen leri bugün aklınca eleştiren ama zulumu yapanlarla sözün ona madur edebiyatı yapanları biraraya getiren otoriteye boyun eğen dönmeler olmasaydı keşke Filistin’i myanmarı doğu türkistanı korumak adına devlet sesini ilk defa yükselttiğinde güvenip devleti her daim işte teslim edebiliriz içimiz rahat dediğimiz kişler meğerseisrailin neferi olacak kadar namert olmasaydı keşken 15 temmuzda abdestininalarak evinden çıkarak şehadet şerbetininiçmek için çıkaxak kadar dinine bağlı mevzuya parti değil ümmet islam resulullah diyerek bakan ama şehit olduğunda arkalarından kontrollü darbe diyecek kadar adileşenlere ve bunu soyadı kutsal olan değerlerle aynı olan kancıklar olmasaydı ve keşke 28 şubatta masada kendine sövenleri bir siyasinin otur lan paşa dediği kadar olmasada erkekçe haddini bil siyecek kadar erkek siyasetçiler olsaydı birde böyle bakmak lazım konuya
 • Tayfun 80Tayfun 801 ay önce
  Istanbul un kazanılması için reisin belirlediği bir oy sayısı mi var? Mesela 32500 mu yoksa 3000 mi? Turkiyede 100 oy farkla ilce belediyeleri seçildi ama Istanbula gelince veremeyiz diyorlar burayı.Tokadı zaten yediniz bari daha fazla rezil olmayın... bugünlere "eyyy... bunlar! " diyerek getirdiniz ülkeyi. Islam ordusu kurdunuz sözüm ona. Hani nerde bu ordu, suriyede niye yok bu ordu? Daha Süleyman Şah'ın mezarını yerine koyamadınız. Bizim beka değil zeka sorunumuz varmış, anlayın!
 • ORHAN İNANORHAN İNAN1 ay önce
  DEMOKRASİ VESAİR YÖNETİM ŞEKİLLERİNİN,İNSANLIK ADINA,BATIDAN GELEN NE VARSA HEPSİNİN İFLAS ETTİĞİ KESİN.İLGİNÇ VE GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ.KONU İLGİMİ ÇEKTİ VE ŞİMDİ MERAK ETMEYE DE BAŞLADIM.KONU DAHİLİNDE DAHA AYRINTILI BİLGİLER PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM.ELLERİNİZE SAĞLIK.
 • Muhalefet Muhalefet 1 ay önce
  Krizde olan bu kez dünya çapında Müslümanlardır. ! Krizin kaynağı daonlardır. Türkiyede krizde olanise seçimleri 3 büyük Metropol kentte kaybetmiş olan Erdoğandır.
 • ne istedilerse vermiştine istedilerse vermişti1 ay önce
  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ÖSYM'ye yönelik FETÖ operasyonunda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon kapsamında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in gözaltına alındığı belirtildi.
 • emekliemekli1 ay önce
  medinede ölmek isteyen fransalı acaba medine toprağı senin gibi fransızı kabul edermi orasını ALLAH bilir sadece uydurma okutuklarından bahisle yola çıkmışsın o senin bahsettiklerinin hiç biri olmadı gardaş nedeni ben 1786 tarihinden beridir soyum sopum istanbul doğumlu rahmetli anneanneme sorardım o zamanlar kıtlığın dışında her şey iyiydi derdi senin dediğin gibi olsaydı camiye almıyorla Kuran okutmuyorlar saklıyoruz derdi namazın da niyazında bir kadındı rahmetli sendeki bu kötü kalp karşındaki insanlara domuz diyebilen kötü zihniyetin karşılığı eğer müslümanım diyorsan KURAN ı okumalıydın eğer okumuş anlamış olsaydın insanları böylesine kötüler gıybet etmezdin senmi bilirsin ALLAH mı bilir doğrusunu kullarının kalplerindeki gizli olanları
 • MuratMurat1 ay önce
  Sayın dilipak bı kadar jannjanlı laflar etmeyin biz demokratik laik cumhuriyetin ötelediği tabi sözümona bir vatanseverim anlamayız öyle sözlerden etrafımda başı kapalı yakınım yok ama 28 şubatta kora kor kavga ettim din düşmanlarıyla ha sizde ben bunlara düşman olanlara düşmanım derseniz sizin takdiriniz o zaman sayfalarınızdan ayet ve hadislere atıf yaparak bize ahkam kesmeyin ama üzücü olan şu iktidara verdiğiniz akıl güzelde azcıkda kutsallarla savaşanlara akıl verseniz hani ayet ve hadislerle yine yoksa o laiklik sekülerleşti dediğiniz tayfaya sizdemi dahşl oldunuz
 • PelivanPelivan1 ay önce
  Biz derken başkanım hangi bizbir açıklık getirseniz mumkunse ABD ile eş eş olanlarimiz mi, makara kakara Loli pop lalayanlarimizmi , yoksa ipekten basortulerle 500 mercedesle abdest li gezenlerimiz mi , milyon dolarlık villalarda oturup o Arap hoduklerini kiskandiranlarimizmi , yoksa hokkabaz in şapkadan tavsan cikarmasini bekleyen milyonları mizmi sahi hangi biz o kapitalistlerin defterini durecek. ! Ömer Ömer deyip yezide rahmet okutanlarimizmi. Yav hangi biz. Diktatör konsül patrici plep tribunusyok yok yanaşma ! Köle ! Hangi biz. Yanındakileri kovki senle beraber olalım diyenlere selam duranlarimiz mi . Çok rica ederim hangi bizi açıklarsanız aydinlaniriz biraz.
 • KeşkekKeşkek1 ay önce
  1KEŞKE; sadece partisinin değil de;;;;;;;;;;; bütün vatandaşlarının başkanı olsaydı.2kşke; Sadece kendisi ve partisi için değil, bütün herekese adalet dağıtsaydı.3kşke; Sadece kendini övenleri değil, bütün görüşleri de medyada-tv de bulundursaydı, muhaliflerini baskılamasaydı.4kşke; Sadece tokların değil, açlarında yardımına, düğünlerine,.....vb. ne koşsaydı.5kşke; sadece kinin, öfkenin, ayrılıkçı fikirlerin söylemini değil; uzlaşmacı ve insancıl ve islamcıl fikirleri de savunsaydı ve yaşatsaydı.6kşke; sadece kendi çocuklarının babası değil, bütün yetimlerin de babası olsaydı.7kşke; sadece başı kapatmayı değil; hâyâlı olmayı da savunsaydı ve eşiyle örnek olsaydı8kşke; devleti babasının malı değil; SAdece milletin emaneti olarak görseydi.9kşke, sadece namaz ve oruçla islamın yaşanılamayacağını bilseydi.10 kşke; Halkını hep ve sadece sandıklara çağıracağına; birazda hayra, ahlaka ve barışa ve islama çağırsaydı. Ya hâyr söyleseydi veya sussaydı.11 kşke; İtibarını düşündüğü kadar; yetimin hakkını da düşünseydi12 kşke; sadece ve sürekli; konuşmayla peynir gemisinin yürüyemiyeceğini anlasaydı13 kşke; Allah'ın kulları arasında ayrım yapmasaydı. "O sendendir, bu benden."14 kşke; TAM ve eksiksiz bir müslüman gibi olsaydı-yaşasaydı-yaşatsaydı. Münafıklık ve ahmaklık yapmasaydı. _______________________________________________________ Not: Abdulfettah el SİSİ nin bütün özelliklerini yazacak kadar takipçisi değilim.
 • FerhatFerhat1 ay önce
  Bize dayatılan JOHNY WALKER´İ mi içip şuurumuzu kaybedelim ve sonra kadına tecavüz edip çocuğunu öldürelim, yada VODKA mı içip şuurumuzu kaybederek önce kadına tecavüz edip sonra çocuğunu öldürelim? Allah muhafaza dayatılan iki seçeneğide red edelim ve sımsıkı Tevhid nizamına sarılıp kurtuluşa ve hidayete erelim. Avrupa'yı liberalizm ve aydınlık adı altında Fransız ihtilâlin den sonra, memleketimizi Tanzimat devri ve cumhuriyet inkılabından sonra, Rusya'yı da kızıl devrimden sonra kendi vesayetleri altına alan Kabbala mezhebine ait masonik derin güç, dünyamızı kendi şeytani çıkarlarına hizmet edecek şekilde yönetmekte. Kısacası kabbalizm (Deccalizm) mezhebine güden Siyonist derin güç kendi şeytani çıkarlarını uygulayabilmek için ŞEYTAN ÜÇGENİNİ andıron bir çark oluşturmuş ve dünyayı bilinçli ve kontrollü bir şekilde girdabına çekmekte. Kısacası dünyamızı küresel anlamda iki ayrı kutuplara/cephelere ayırarak kontrollü birşekilde fitne, kaos, kargaşa ortamı yaratmakta. Bunuda dünyamızda ve yurdumuzda faliyet gösteren Mason Locaları vasıtası ile gerçekleştirebilmekte. Bu Localar ideolojik olarakNeo-Liberalist (Muhafazakar) ve Prograssiv/Kommunist/Sosyalist, ve bunların aralarını bulan ve arabulucular olarak faliyet gösteren bir başka gurubu da sayacak olursak şeytan üçgenini anımsatan üç guruptan oluşmaktalar ve bu saymış olduğum üç gurup Rotschield hanedanlığının emrilerine ve iradesine tabi ler. İdeolojik olarak birbirleri ile nefret edercesine muhalefet eden bu localar özünde hemfikirler. Fakat stratejik olarak birbirleri ile muhalefet etmeleri gerekmekte. Dünymızda yüzlerce Lojaları bulunmasına rağmen en eski Loja olarak tabir edilen 36 Loja bulunmakta. Bu 36 Loja içerisinde Avrupa daki, Türkiye deki, Rusya daki, ABD lerindeki, Çin deki kilit noktaları yöneten Devlet adamları faliyet göstermekte. Filozofi tabiri ile bu uygulanan taktike Hegel Stratejisi denilmekte. Zira These, Antithese ve Synthese ousturarak ,insanları şuurlarını control ederek, insanları deccalizme dayanan KOMMUNİZM; LİBERALİZM ve FAŞİZM dibi kendi geliştirmiş olduğu ideolojilere bağımlı kılmakta. Hedef dünyamızı ve yurdumuzu kaos ve kargaşa ortamına sürükleyerek kendi şeytani emellerini ggerçekleştirebilmek, yani yeni dünya düzeni kurabuilmek NEW WORLD ORDER. Bunu başarabilmek içnde toplumun yapısını ve milli değerlerini ve inancını ifsad edmesi gerekmekte. Nitekim Leberalizm odaklı serbest piyasa vasıtası ile önce yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sömürülmesini kolalaştırarak gasp ediyor. Kadın hakları adi altında Feminizmi ve sapkın aile politikalarını teşvikleyerek çekirdek aile yapısını ifsad ediyor. Eğitim alanlarında ve toplum arasında cinsiyet eşitliği altında her türlü sapkınlığıteşvikleyici yasalar çıkarak toplumu ifsad etmeyi planlıyor. Yeni dünya düzenini kurabilmek için elinde bulundurduğu finans sekörunu, ekonomiyi, iletişim sektörlerini ve enerji sektörlerini her an çökertebilme gücüne sahip. Kısacası hırsız gelirken bağırıyor ve ansızın bir gece evimizi basacak ve bütün elinde bulundurduğu sektörleri çökertebilecek güce sahip ve bunuda yerli ve küresel misyonerleri ile yapmakta.
 • bay abdurrahmanbay abdurrahman1 ay önce
  İmamoğlu açıklama yapmış: Şahenk ailesine ait NTV'yi, Demirören ailesine ait CNN Türk'ü, Ciner ailesine ait Habertürk'ü uyarıyorum. Ailelerinin bu ülkeye yaptıkları katkılara saygı duyduğum için uyarıyorum. Bu mesele İmamoğlu meselesi değildir, bu mesele memleket meselesi
 • kalelikaleli1 ay önce
  sayın dilipak beg gene afralı tafralı derken yani sen diyorsun ki:ben aylardır bir yerlere mesaj verdim falan filan işim bitti biraz da başka şeylerden ahkam keseyim iyi de kesmiş bulunuyorsun da /Wallerstein gibi düşünürler nepotizmaya/ gibi... ama şu istanbulda dönen ahlaksızlığı hırsızlığı vatandaşların verdiği oyların nasıl gasbedildiğini hiç yazmadın.zaten yazmadığın da belli.seni anlıyoruz kim senin işini görmedi işini şipşak halledemedi acaba.onu pek anlamış bulunmuyorum.herkese verdin veriştirdin şimdi sakinlemiş rahatlamış bulunuyorsun öle gösteriyor.hadi hadi iyisin gene.
 • bilge biribilge biri1 ay önce
  yazi sanki askida kalmis o sistem yanlis bu sistem krizde o sistem eski modaa, eee sonuc, almis sonucu fundamentalist bir sekilde kurana sahip cikalim deyip baglamissin sayin dilipak. su gazetede tek okunacak yazar bir tek sensin, yani en akillilari en entellektüelleri sendin ama seninde bilgi dagarcisgini seviyonu görüyoruz velakin. hem galiba baska bir yazidan sen bu yaziyi kopyala yapistir yapmissin sanki vijdan falan düzeltilmeden yazilmis, onun vicdan olarak yazilacagini bilmeyecek degilsindir sanirim
 • BilalBilal1 ay önce
  Bence sorun bati veya dogu degil, teknoloji ve ya geri kalmişlikta degil. Sorun şu ki ABD bir telefon açiyor ve bizim dindar diye bildigimiz túm siyasetcilerimiz Yemenden Misira Suriyeye kadar tum musluman ve komşu ulkelere savaş ilan edebiliyorlar.ABD ne vaad ediyor ne içiriyor bizimkilere bilmiyorum bunun araştirilmasi lazim. Hiç mi kendi fikrimiz yok hiç mi yahu ABD bizi bulastirma bu işe diyemiyoruz?
 • AYNAAYNA1 ay önce
  Her şey yolunda mı? EVET yolunda. çünkü, REİS hazretleri dümende. 18 yılda 40 tane buz dağına çarptı AMA halen bana mısın demiyor. Dümeni devr aldığında; Sanki gemi daha mı sağlamdı? Yönetmeyi beceremediklerini Nden itiraf edemiyorlar? Hep dış güçler vuruyor diye ağlıyoruz KeŞKE Bir tane de biz vursaydık; şu dış güçlerin ağzının ortasına. __________________TAbii ki ağlayıp-sızlanmaktan vakit bulabilirsek.O adamın derdi asla hizmet değil............ KAymak yemek............ RÜşvet yemek............ İhaleleri tabağıyla birlikte iç etmek........... Ünvanını, makamını ve itbarını cebini doldurmak için kullananlardan lider değil ANCAKALÇAk olur.
 • Batı batı demekten bıkmayanlaraBatı batı demekten bıkmayanlara1 ay önce
  Batı dünyayı sömürdü ve bir avuç halkını bir süreliğine refah içinde yaşattı. Müslümanlara sayıp döken arkadaşlara bir misal vereyim. Suriye olayını. Kimler bu ülkeye karışıyor Amerika, Rusya, AB hatta Çin bile. Bu kadar dış ülke bir ülkeye karışıyor. Her biri kendi örgütünü destekliyor ve iç karışıklık artıyor. İnsanların dünyası yıkılıyor. Yav eğer Suriye halkı müslüman değil de Hristiyan olsaydı bu kadar saldırı olur muydu?? Batının düşmanı yok. Osmanlı lafını duyunca bile herifler irkiliyor. Eee! Ne de olsa karşılarında duran son devletti. Fransa'ya Trump kızdı Sarı yelekliler çıktı görmediniz mi?? Müslümanların sorunu cahil olmaları, kitabı bilmemeleri, ümmet bilincini unutmaları, batıdan medet ummaları. Yine de dünyanın her yerinde müslüman kanı akmasına rağmen batıyı sömürgecileri iyi görenlere şaşıyorum... Bir savaş çıkarsa görürsünüz o Medeni insanlar nasıl insanlık dışı savaş yürütüyorlar....
 • İLBEYHANİLBEYHAN1 ay önce
  Diyanet ; TARİKATVE CEMAATLERİNsiyaset ve ticarettenUZAK durmalarını söylemiş....bu DİYANETÇİLERSAFMIDIR NEDİR..... Ticaretolmayacaksatarikatcemaatişlerine ne gerek var.... bissürüsafın ağız kokusunukim çeker ki...
 • ŞaşkınŞaşkın1 ay önce
  Sayın yazarın yazdıklarına dair bir şeyler yazmayı düşünüyordum; yorumları okurken "Batı Fransız" adlı dengesizin saçmalıklarını gördüm. Tam da AK Parti seçmeni cahildir şeklinde bir dedikodunun pazarlanmaya çalişıldığı bir sırada bu saçma sapan yazıyı yayınlamanız hiç hoş olmamış. Bari bu türler için rahatça küfredebilecekleri ayrı bir sayfa açın kedilerini diledikleri gibi tatmin etsinler. Vakip bulusam yazarın değerli yazısı ile ilgili de birşeyler yazmak isterim.
 • OmerOmer1 ay önce
  İnsanı merkeze alan, tabiatın ve kainatın tüm kaynaklarına sahibi olduğunu savunan,kaynakları tüketirken çevrenin,diğer canlıların ve hatta insanların hayatlarını hiçe sayan, tabiatla uyum içinde yaşamayı ret eden sömürücü ahlaksız sistemin adıdır kapitalizm.
 • HiraHira1 ay önce
  Kapitalizm piramidi insanlar piramidin tabanında gönüllü kölelik yapmaya razı olmasalar yıkılırdı. Oysa öyle bir yarış içine soktular ki günümüz insanını piramidi yıkmayı düşünmeyi bırak piramidin üst kartlarına çıkmak için canla başla çalıştı. Ruhunu satmak karşılığında piramidin üstüne tırmandı. Bu sistem ile bir kişinin 1000 altını oldu diğer yığınların 1 altını. O bir altını olanlar da şanlı gerçi. Zekat unutuldu. Kıskançlık arttı. Yardımlaşma azaldı. Aç gözlülük arttı. Akrabalık komşuluk ilişkileri bitti. Ben kapitalizm odaklı yaşadığımız müddetçe eski günlerimize dönebileceğimizi zannetmiyorum. İslam tek çözüm ama insanlar Allah'ın tarafını tutmak yerine şeytanın ideolojilerini el üstünde tutuyor. Bu batıl yolu seçen insan ise antidepresan içmeye mahkum edilmiştir. Ne üzücü!!
 • Ebu ZerrEbu Zerr1 ay önce
  Reis, bu bakanlarla, yardımcılarıyla vede bu bitik bürokrasiyle nereye kadar? Olmaz. Olmasıda mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez. Adamlar dünyaları ben yarattım havasında. Ulaşmak ne mümkün? Bırakın biz vatandaşı, AK PARTi VEKİLLERİbile ulaşamıyor. Adamlar uzayda yaşıyorlar resmen. Ayakları yere basmıyor. Beni buraya Reis getirdi, ben sadece Reisi bilirim havasında. Ne millet nede milletvekilleri umurlarında. Tefessüh, yozlaşma, kibir, vs. vs. Sonuç malum! Milletin sırtında bir başka asalaklar sürüsü de onlar.
 • şükrü onukşükrü onuk1 ay önce
  Nereye el atılıyorsa elimizde kalıyor. Libyayla tam petrol arama antlaşması yapılıyordu ki Fransa BM kararını beklemeden saldırıp antlaşmayı boşa çıkardı ,Mısır la yakın müttefiklik darbeyle önlendi . Sudan savakin adasını tahsis etti ayaklanmalar başladı , ak deniz doğalgaz aramasında Mısır ,Bae isarail Yunanistan işbirliğiyle ön alınmaya çalışılıyor. Acaba layık olmadığımız için mi bunlar başımıza geliyornerede yanlış yapıyoruz ciddi ciddi sorgulamamız lazım.
 • ileri demokrasiileri demokrasi1 ay önce
  CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: YSK SANDIK GÜVENLİĞİNİ BOZAN BİR SÜRECİN İÇİNE GİRMİŞTİR, ASIL TEHLİKE BURADADIR. SAAT 08:54 İTİBARİYLE YSK VERİLERİNE GÖRE İMAMOĞLU İBB BAŞKANI SEÇİLMİŞ VAZİYETTE...açıklamasını yapmış
 • dindardindar1 ay önce
  Erdoğan: (İstanbul seçimi için) Neredeyse bütünü usulsüz. Örgütlü bazı eylemler yapıldığını tespit ettik.Yani, bir sürü devlet görevlisi, on binlerce akp görevlisi uyumuş mu? Üstüne ilçe belediyesinde yapılmamış,sadece ibb'de mi yapılmış ?başka yerde, Doğuda bir kaç oyla verilen yerler ne olacak? Onlara neden tek laf yok?
 • Nurullah Pelikancı Nurullah Pelikancı 1 ay önce
  Şeriat isteyen tüm müslümanlar mülteci oldu. Akdeniz'de botlarla kapitalist ülkelere iltica ediyorlar. Neden? insan gibi yaşamak için. Unuttukları ise; giderken yanlarında kendi pislik alışkanlıklarını götürüyorlar. Gider gitmez Arap mahallesi, Afgan mahallesi, şia mahallesi, hindu mahallesi, paki mahallesi kuruyorlar. Medeni Avrupa ülkelerinde kurdukları bu mahallede yine cehennemi yaşatıyorlar birbirlerine. Ecnebi yaşadığı yeri cennet gibi yapıyor, müslümanlar ise yaşadığı yeri cehenneme çeviriyor. iş ahlakı ve dürüstlük olarak araştırma yapılsa ecnebiler kazanır. Kapitalizm kötü ama kendi vatandaşları konforlu yaşıyor. Sosyalist sistem de berbat. En çok yolsuzluk olayları ve diktatörler kominizm ve sosyalizmde var.
 • şükrü onukşükrü onuk1 ay önce
  Devlet elindeki peşkeş çektiğive siyasi rant kapısı olarak gördüğü sanayi ve ticari müesseselerden bir anlamda çöken komünizmle eş zamanlıkurtuldu. Devletin kamburu yok . Özel sektörde her yıl bir milyon insan istihdam ediyor. Herkes evinin önünü temizlese bütün dünya temiz olur denir ya işte tamda öyle. Eğer devlet istikrar edebiyatı yapıp kandırmasa ve bu sektörleri şimdiye kadar olduğu gibi desteklese , üretimistihdam zincirine karşılıklı katkı yapsa yapısal reformlarla bu döngüdeki istikrarı desteklese olası bir krizde en az zararla çıkılır . Ülkeye verilecek en büyük zarar sürekli toz pembe tablolar çizmektir. Kapitalizmin çökmesine de ramak kalmışsa bunun etkilerine şimdiden hazırlıklı olarak gereğinin yapılması gerekir. Yetişmiş insan gücü bakımından o kadar geride değiliz. Yeter ki bilerek ve şartların zorlamasıyla bir yanlış yapılmasın ve bir an önce fırsatçılığı ortadan kaldıracak üretim artışı sağlanırsa her şey daha güzel olur. Bütün bunlar sağlanmaya çalışılırken ahlaklı , inançlı , kararlı , azim ve gayretlibir toplum oluşturulmalı . Paranın değeriyle oynanması ,yeni parasal sistemlerin piyasaya sürülmesiüreterek tüketme kültürünü oluşturan faizden , israftan gereksiz harcamalardan kaçınan toplumlara küresel hiçbir saldırı en ufak bir zarar veremez. Yeter ki oyunlara gelip kendimize zarar vermeyelim . Tüm zamanlara hükmedecekDüşünen ve ferasetini kaybetmemiş inançlı toplumlardır.
 • bay abdurrahmanbay abdurrahman1 ay önce
  ÇAYKUR 2018’de 42 milyon lira kâr beklerken, rekor zarara imza atmış.2017'de 267 milyon zarar eden şirket 2018’de 657 milyon lira zarar açıklamış.RTE Hükümet meydanlarda dağıttığı çayları devlete ait ÇAYKUR yerinde, özel sektörden almış.Doğru mu bu bilgi?
 • Dünyayı yönetenler Dünyayı yönetenler 1 ay önce
  Kapitalist sistem insanlara mutluluk getirmedi. Getiremez de . Ama müslümanlsrı yöneten , müslümanların mabetlerimi yöneten , Müslüman Bilim adamlarını , cemaatleri , tarikstları yöneten batı Ve kapitalizm değil mi? Hangi Müslüman ülke yeni bir sistemin çalışmasını yapacak kadar özgür???
 • ÜzgünÜzgün1 ay önce
  Biz Kemalizmden ve putçuluktan kurtulalım dedikçe ............... DAha sıkı kemalist ve putçu olduk. .............. M. Kemalin resimlerinden daha çok; parti liderinin resimleri VAR. M.Kemal'e tapanlardan daha çok Partisinin liderine tapanlar var. ............. Bunu açıkça kimse belirtmez ama; düşünmeden ve sorgulamadan ........yi destekleyen milyonlar vAR. BUDA'yı (putunu) sorgulamdan tapan milyonlar daVAR. (aramızdaki fark ne?) CHP yi kınyoruz sonra; -Neden CEHaPe gibi olamıyoruz??? Fetöyü kınıyoruz Sonra; -Neden fetönün destekçileri gibi olamıyoruz? Kınadıklarımızdan daha da MÜNAFIK neden olamıyoruz diye hep sorguluyoruzAMA asla müslümanlığımızı ve Allah'a ve dine olan samimiyetimiziNEDEN hiç sorgulamıyoruz???Allah aşkına; ___Lİderini koşulsuz destekleyenler___ Lütfen neden desteklediğini ve ondan ne kadar dünyalık beklediğini de belirtsin. Ve "islamı"; pis işlerine alet etmktenARtık VAzgeçsin inşallah.AMİN
 • Uğur KaleliUğur Kaleli1 ay önce
  Sayın Dilipak, geçen bir yazınızda da ''vijdan'' diye yanlışlıkla yazılmış diye okuduğum VİCDAN kelimesini defalarca vijdan diye yazmışsınız. Türkçede vijdan değil vicdan, vijdani değil vicdani olarak yazılması gerektiğini benden daha iyi bilmeniz gerekir. Yoksa ben mi yanılıyorum?
 • y.türkiyey.türkiye1 ay önce
  İstanbul'daki çalışan iki havalimanına metro yok, ama kapatılan havalimanına hala metro gidiyor! Planlamaya bakın.
 • yasin aydoğanyasin aydoğan1 ay önce
  Bu kriz, müslümanların krizi.......
 • NihalNihal1 ay önce
  Bütün dinlerde haram olan Allah(cc)ın en önemli vurguladığı Uyarı ! Asıl sebep FAİZ dir.FAİZ Borçtan elde edilen gelirdir.Borç olmadan faiz olmaz. Şu andaki kriz geneldede ekonomik krizin asıl sebebi borçlanırsınız kime Kapitalist ülkere yani kapitalizmeve artık borcunuzu değil faizi ödemeye başlarsınız bu ödeme hiç bitmez daha o bitmeden yeni borçlanma olur tekrar faiz girdabına giresiniz bu böyle devam eder gider.Krizi aşamazsınız faiz ödemekten kendinize gelemezsiniz BM si NATO su AB si AİHM .... hepsi boş ve sembolik örgütler Fiili örneği İsrail bu kurumlar israile(ABD) karşı işlevsiz anlamsız çünkü para bunların elinde borcu bunlar veriyor o yüzden bunların yaptığı her illegal durum sadeceizleniyor hiçbirşey yapılamıyor Trump İmza şovları yapıp Twiter ile dalga geçiyor.İsrail silahı olmayan Filistine keyfine göre ateş açıyor Hak Hukuk Adalet bu kavramlarda geçersiz.Neden Faizin Allaha savaş açmak olduğunu dünyayı nasıl felakete sürüklediğini anlıyormusunuz.
 • ORHAN H. AYDINORHAN H. AYDIN1 ay önce
  Bir tanıdığım derdi ki : '' Hem kapitalizm olacak, hem de yanağında beni...''
 • FatihFatih1 ay önce
  Yeni hava limanindaki ortaklıklar dün gazete haberi idi adam kayirmaca yok kesin , yetenekleri nin götürdüğü yere gitmişlerdir ...bu konuda bir diyeceginiz yokmu ...en büyük dayanagimiz Kur'an'ı Kerim'de bu konuda ne yazıyor sizce
 • AhmetAhmet1 ay önce
  Frsansizvatandaşibenim kinim senden fazladir solaklara.Velakin sen provakatörlük yapiyorsun.Böyle yapma çok ayip
 • tabitabi1 ay önce
  sürekli kapitalzm krizi diyorsunuz ama hep onlarla iş yapıyorsunuz sizin hiç suçunuz yok zaten. ülke 2001 krizinden daha kötü göstergeleri ve şuan daha kriz yaşanmadı bile siz suçu kapatilizme atın işin içinden sıyrılın. ozaman 2001 krizide dış güçlerin bülent ecevite manipülasyonuydu deprem omuştu ülke sıkıntıdaydı ozamanda kapitalizm sıkıntıdaydı. gerçekleri sıvamak kolay olmuyor zamanla dökülen sıva tekrar gerçekleri ortaya çıkarıyor bu kriz AKP yaptığı yanlışların sonucuydu.
 • Karamoloz KardleşlerKaramoloz Kardleşler1 ay önce
  Komünizmin ana tezi şudur: 'parayla Saadet olmaz' (ayrıca böyle bir şarkı da var zaten) Bu nedenle Saadet Partisi ortada parasız pulsuz çulsuz %2,5 varlıkla doncak dolanıp durmaktadır.
 • günü geçen yazma memurlarıgünü geçen yazma memurları1 ay önce
  Eski selametçilerin ideoloji namına bildikleri tek kelime "kapitalizm" dir. Başka hiç bir şeyden çakmazlar. Bir yandan müslüman kalalım ama öte yandan da komünist terbiye ile ahlaklanalım istedikleri için, islamcı komünist (ne demekse) olarak anılmaktan da hoşlanırlar.
 • Sermet IlgazSermet Ilgaz1 ay önce
  Kanaatkar meritokrasi. Müslüman meritokrasi. Çalışma koşulları beyin işi yaptığı için daha konforlu olabilir. Fakat ev hayatı, yönetilenlerden daha farklı, daha zengin olmayacak.
 • Köroğlu Köroğlu 1 ay önce
  Hocam komünizmi yıkan kapitalist sistem.kendisine benzeyen toplumları çoğaltıp gücünü kanıtlamak lüks şatafat içinde ahlaksız toplumlar yaratmak vede başarıyorlar neden toplumu düşünceden uzak tutup kendilerine bağımlı hale getirmek mesele bu kadar basit sokak gösterilerine sen bile vandallık olarak görmüyormusun bu ülkede hakkını arayan vatan haini ilan ediliyor mhp denen bir parti var abd yi bir gün olsun protesto ettimi veya Erbakan partisi Erdoğan zaten amerikan cı ya ben kime yazıyorum şu yazarlarımızdan hanginiz bir işçi eylemine katıldınız siz sistemin neresindesiniz söyleyinde bilelim
 • Murtaza Murtaza 1 ay önce
  Sayın dilipak, kapitalizmin tek korktuğu sosyalizmdir sosyalizm İslamiyete en yakın sistemdir bakara 219 bunu destekler nitelikte kapitalizmi benimsemeyen bir örnek islam ülkesi varmı dindarlar çok azınlıkta ancak dinciler hepsi kapitalist ve kapitalizmin uşağı durumundalar ve sen hiç işçi haklarını sokaklarda eylemlere katılan hacı hoca gördünmü ben görmedim hocalar sistemi destekleyen ve uşaklık yapan bir kurum haline getirdiler diyaneti sonuçta ülkemiz camilerinde görev yapan hocaların kapitalist sistemle bir çelişkileri yoktur onları Allah affedermi bilmem ama ben affetmem
 • Ben batı Fransadan (Medine'de ölmek isteyen) Ben batı Fransadan (Medine'de ölmek isteyen) 1 ay önce
  Sayın muhterem iman etmiş salih ameller peşinde koşan canım kardeşlerim, hepimiz biliyoruz kiçok çektik bu CHP'den. İsmet İnönü denen siyo_nist yahudi türklerin açıkcası ödünü yardı. Öyle ki kuran'larımızı ve İslam tarih kitaplarımızı gömdük toprağa korkudan. Türkiye'nin her bir tarafına milis saçtılar cünkü Winston Churchill'in talimatını yerine getirmeleri gerekiyordu. İslam yok olmalıydı ("God save the queen" yazısını bile astılar camiye d.o.m.u.z t.o.h.um.l.a.r.ı). Birde biz müslümanlarla dalga geçer gibi, camilere Ramazan ayında "var ol İnönü" falan gibi saçma sap'ık yazılar. Evet canım müslüman kardeşlerim, çok cektik bu CHP'den. Ama nihayet bu çileli günler arkada kaldı, bu yüzden hepimizi tebrik ederim. Artık CHP kan kusturamıyor, ejdehar olup Müslümanlara ateş saçamıyor. Bitti bitti, kötücük bir soğulcan oldu, küçüldü de küçüldü, mini mini (kuş k.k.sı gibi). Artik mahalle hırsızı gibi, milletin oy çuvallarını çalmaya gücü yetiyor. Oysa bir kaç yıl önce sana seçim hakkı tanıyacaktı ha. Vay anam vay. Vay babam vay. Vay kardeşim vay. CHP'izm de yıkılacak. Zaten batıl bütün yapılışlar yok olmaya mahkumdur. Bu Allah cc'nin kanunudur. Bu CHP d.'o.m'.u.z d.ö.'l.l.e'.r.i'nden tamamen kurtulacağız. Bir basma, "börk", gel sen bas, ben ayakkabımı kirletmek istemiyom. Piti piti mini mini soğulcan, CHP d, o,'m, u, z _ s, ü,' r, ü, l,' e, r, i sizi. La_net olasıcalar, bırakın müslümanların yakasını artık, çektirdiğiniz yetmedimi. Ne istediniz kuran'dan, islam'dan. Sonun geldi Kazım, şey pardon, sonun geldi CHP. "Ayetlerimizin hepsini yalanladılar, bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalaşıyla yakalayıp helak ettik. sizin k.a, f.irleriniz, geçmişteki yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı. Yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mı var. Kamer suresi, 42 ve 43. ayet.
 • UrfaUrfa1 ay önce
  Hocam allah razı olsun diline eline sağlık

Günün Özeti