Seçim 2019 Sayfası

Yusuf Kaplan'dan çarpıcı 'AK Parti' yorumu: Tayyip Bey bunların üzerine gitmezse başımız belada

AK Partinin en büyük rakibi AKP’dir. AKP ne demek? Rant, kibir, duyarsızlaşma. Mücahit olarak yola çıkan insanların zamanla müteahhite dönüşmesi sonunda da her şeye müsaite dönüşmesi" ifadesinde bulunan Yusuf Kaplan, "AK Parti’nin değil Türkiye’nin altını oyuyorlar. Tayyip Bey bunların üzerine gidemez ise başımız belada. Bunlar yiyici" dedi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:04
Yusuf Kaplan'dan çarpıcı 'AK Parti' yorumu: Tayyip Bey bunların üzerine gitmezse başımız belada

Yazar Yusuf Kaplan ile Türkiye’nin beka meselesi, Türkiye’nin İslam dünyasındaki önemi, ülkemizde mankurtlaşan kültür ve sanat dünyası, genç kuşakların ruhunun kaybedilmesi üzerine konuştuk. Türkiye’de cellâdına âşık aydınlar, akademisyenler dolayısıyla entelijansiya olduğu müddetçe, Türkiye’nin bekasını asla garanti altına alamayacağını söyleyen Kaplan,"Türkiye, dünyada sömürgeleştirilemeyen tek ülke ama yine kendi kendini sömürgeleştiren tek ülke, zihnen sömürgeleşmiş bir ülke. Eğitim sistemi, sömürgeci bir eğitim sistemi. Benim medeniyet ruhumu, dinamiklerimi, iddialarımı, ideallerimi öğretmiyor ki benim çocuklarıma. Baştan sona kadar aşağılık kompleksi aşılıyor. İslam’dan arındırılmış, benim tarihi derinliğimi çöpe atan insan tipinin, bir genç kuşağın yetiştirilmesi ne demek? Bu toplumun temeline dinamik koymak demek. Kendi medeniyet dinamikleri üzerinden iddiaları, idealleri üzerinden eğitim, kültür ve sanat sistemini, medya rejimini kuramayan bir toplum kendi mezarını kazıyor demektir. Batılıların sömürgeleştirmesine, gelip işgal etmesine falan gerek yok. Türkiye içeriden zihnen işgal edildi." dedi

Siyasi sosyolojimiz değişiyor

Seçim sonuçlarını Batı ‘İslamcılar kaybeti’ şeklinde yorumluyor. Hatta Yunan medyası ‘Ayasofya kurtuldu’ dedi. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Beka meselemiz buradan apaçık anlaşılabilir mi?

Aslında ben Türkiye’de seçimin sonuçlarına ilişkin yapılan şimdiye kadarki okumaları biraz sığ buldum. Günü birlik çok ayartıcı okumalar yapıldı. AK Parti biz kazandık diyor, CHP biz kazandık diyor. Bazı yorumcular da hem AK Parti kazandı hem CHP kazandı hem MHP kazandı diyor. Hem AK Parti kaybetti hem CHP kaybetti falan. Oy oranlarına baktığınızda AK Parti kazandı, büyükşehirlere baktığınızda AK Parti kaybetti hikâyesi. İyi de bütün bu sonuçlar bizim için ne anlam ifade ediyor? Asıl uzun soluklu okumaları yaptırmayı gerektiren, üzerinde durulması gereken meselenin ilki, Türkiye’nin siyasi sosyolojisi değişiyor. 20-30 sene öncesine kadar %75-25 oranında muhafazakâr-sol dengesi vardı. Bu oran 10-15 sene öncesine kadar %70-30 oldu. Bu seçimlerde % 60-40 olarak gerçekleşmiş durumda. Önümüzdeki birkaç seçim sonra yani yaklaşık 20 yıllık zaman içinde bu oran tersine dönerek muhafazakâr oran % 40; sol-seküler kesimlerin oranı ise % 60 olacak. Türkiye’nin asıl beka meselesi burada gizli. Türkiye genç kuşaklarını kaybediyor, geleceğini kaybediyor, bunun anlamı budur. 15-25 yaş arası kuşağın, AK Parti’nin dünyası, dolayısıyla bu toplumun İslami değerleriyle, idealleriyle herhangi bir alakası yok. O zaman 17-18 senedir niye bu ülkenin Müslümanları iktidarda? Nasıl bir iktidar bu? İslam herhangi bir şey değil. Bu toplumun ruhu, ruh kökleri, bizim tarih yapmamızı mümkün kılan dinamik o.

Bin yıl önceki hikayeyi yeniden yaşıyoruz

Biz, Müslüman olduktan sonra tarih yapmaya başladık. Sadece kendi tarihimizi değil, İslam tarihini değil aynı zamanda dünya tarihini yapmaya başladık. Bin yıldır hem İslam hem de dünya tarihini şekillendirdik. Biz, Müslüman olduktan sonra olduk. Ne olduysa biz Müslüman olduktan sonra oldu. İslam dünyası peri perişandı. Haçlı saldırıları, Moğol saldırıları, içeriden mezhep çatışmaları… İslam dünyası dışarıdan gelen saldırılarla boğuşurken bir de özellikle Şia üzerimize bela oldu. Ondan sonra Haşhaşiler dalgası, tam şuan yaşadığımız hikâye. Bin yıl önce yaşadığımız hikâyeyi şuan yine yaşıyoruz. Bunun teorik olarak sistematik bir şekilde izah edilmesi lazım. Bu bin yıl önce, özellikle 700-800 yıl önce kıvamını bulan, nihai noktasına ulaşan birinci büyük medeniyet krizi. Bu krizde Türkler, Müslüman oldu ve dolayısıyla gelen haçlı saldırıları Eyyübilerle birlikte püskürtüldü. Türklerin Müslüman olmasından sonra hem İslam dünyası toparlandı hem haçlı, Moğol saldırıları def edildi. İslam dünyası, Selçuklular dolayısı ile Osmanlılar üzerinden toparlanıp ehl-i sünnet omurgayı kurarak İslam’ın, insanlık tarihinin akışını değiştirecek bir yolculuğa çıkmasını sağladılar.

İran'ın önünü açıyorlar

Şuan 2 asırdır yaşadığımız ikinci büyük medeniyet krizi. Burada da sürekli batılılar dışarıdan saldırıyorlar. Osmanlı’yı çökerttiler, Arap dünyasını paramparça ettiler, İran’ı hazırlıyorlar. İran’ı mağdur duruma düşürerek önünü açıyorlar. Ayetullah Humeyni’yi Paris’ten uçağa bildirdiler, getirdiler devrim yaptılar. Müdahale etmediler İran’daki devrime. Mısır’da halkın oylarıyla seçilmiş yönetime izin vermediler, darbe yaptılar. Burada İran’ın önünün açıldığını dolayısı ile ehl-i sünnetin önünün tıkandığını görmemek için aptal olmak lazım,olup bitenleri anlayamayacak kadar salak olmak lazım ya da birilerine çalışıyor olmak lazım zihnen, beynen satılmış olmak lazım. Buradan ben mezhebi bir okuma yapmıyorum ki. Adamlar 100200 sene sonrasını düşünüyor. İslam dünyasını kim toparlayabilir? Dün kim toparladıysa o; ehl-i sünnet. İslam dünyasının omurgası zaten ehl-i sünnet. Burası parçalanmış, birleşsin bırak da değil mi? Birleşmesin diye, iyice paramparça olsun diye bütün Arabistan yarımadasına, Yemen’e kadar İran’ı yerleştirdiler. Suriye, Irak, Lübnan, bütün körfez ülkeleri gitti, işgal ettiler.

Erdoğan'ı yalnızlaştırıyorlar

Beka meselesi, kısa, orta, uzun vadeli, içeri ile dışarı ile irtibatlı boyutları olan, çok karmaşık bir mesele. Bunu seçimler üzerinden parti politikalarına malzeme yapamayız. Türkiye’nin, medeniyet coğrafyamızın geleceği, dünyanın geleceği ile ilgili bir meseleden bahsediyoruz. Biraz daha uzun soluklu baktığımızda söylediğim çerçevede bütün Afganistan, Pakistan, Bangladeş’i perişan ettiler, Irak’ı, Suriye’yi cehenneme çevirdiler, Mısır gitti. Bugün Sudan’da darbe yaptılar. Bir şekilde Erdoğan’ın iyi ilişki kurduğu adamların hepsini temizliyorlar, o ülkeleri karıştırıyorlar. Bütün her yeri çökerttiler, Türkiye’yi çökertemediler. Burada Tayyip Bey’in doğrudan gösterdiği dirayetin bir şekilde sisteme meydan okuyan iradesinin rolü var. Dünya 5’den büyüktür derken aslında sistem içinden bir meydan okuma yani ‘mevcut sistem gitmiyor bu sistemi değiştirmek zorundayız’ diyor. Sistemi içeriden değiştirelim diyor dışarıdan değil. Dışarıdan değiştirelim dese zaten terörist ilan ederler. Hala Işid destekçisi falan diyorlar. Hâlbuki o örgütleri, Daeş’leri, El-Kaideleri falan kuran kim? Emperyalistler, batılılar. Kullanıp kullanıp kaldırıp atıyorlar. Deaş ile mücadeleden kökünü kazıyan kim? Biziz.

Kendimizi tanımıyoruz

Bakın şimdi Tel Aviv Üniversitesi’nden profesör bir kadın Osmanlı’da Bilim diye bir kitap çıkardı. Böyle bir çalışmayı Türkiye’den kimse yapamaz. Bütün ezberleri bozan bir kitap. Kitabın dörtte biri kaynakça. Nasıl oluyor da bir Yahudi böyle bir şey yapabilir? Bize, ‘artık gerçek ne ise söylemenin zamanı ama gerçekleri de bizden öğreneceksiniz. Biz sizin hocalarınızız’ diyor. Tel Aviv’in, İsraillilerin, Yahudilerin söylediği şey bu. Bizden öğreneceksiniz diyor. Kaynaklarının önemli bir kısmı İbranice. İbranice öğreneceksiniz diyor. Osmanlı’yı, kendini öğrenmek istiyorsan gidip İbranice öğreneceksin diyor. Beka sorunu bu işte. Kendini tanımıyorsun sen. Kendi çocuklarını tanımıyorsun.

Türkiye'nin düşmesi İslam dünyasının düşmesi demek

Abdülhamid gibi bir dâhiyi aşağıladılar. Böyle aşağılık bir şey var mı? Ne yapmak istiyorsun? Meşrulaştırmak için. Çünkü Abdülhamid İslamcılığı temsil ediyor, İslami ruh köklerini, Osmanlıyı temsil ediyor, çok büyük projelerin adamı, deha. Yani hayal gücü, iddiası büyük bir adam. Medeniyet iddiası var adamın. Senin neyin var? Sen medeniyet iddiasını inkâr ediyorsun, yıkıyorsun. Dolayısıyla kendi kendini sömürgeleştiriyorsun. Batılıların dışarıdan fiilen sömürgeleştiremedikleri, işgal edemedikleri bir ülkeyi sen içeriden zihnen sömürgeleştiriyorsun. Bundan iyisi var mı? Biz Yunanlılarla mı savaştık? Biz aslında Yunanlılarla falan savaşmadık, İngilizlerle savaştık. Ama bunu anlatmıyor ki kimse. Beka meselesi bu. Kendi tarihini bilemeyen, kendi tarihini çarpık öğrenen, kendi yakın tarihinde ne yaşadığını bilemeyen bir toplum geleceğe nasıl yürüyecek? Bakın ben insanlarla isimlerle falan uğraşmıyorum. Türkiye’nin kaderiyle oynadılar, bu toplumun kaderiyle oynadılar. Dolayısıyla bu İslam dünyasının kaderiyle oynamak demek. Türkiye’nin düşmesi demek, İslam dünyasının düşmesi demek, Türkiye’nin İslam’dan arındırılması demek. Sekülerleştirilmesi, laikleştirilmesi demek. Eğitim sisteminin, kültür, siyasi, ekonomik sisteminin İslam’dan uzaklaştırılması, arındırılması, kendi kendini sömürgeleştirmesi dolayısıyla iddialarını yitirmesi, tarih yapacak, tarihin akışını değiştirecek büyük ideallerini kendi elleriyle yok etmesi demek. en dışarıda yaşayan şizofren tipler yetişmesi demek. Zaten şu an onu yaşıyoruz.

"AK Parti AKP’lileşmemeli"

"Gelinen noktada İslami kesimlerde de bu zihni sömürgecilik sürüyor. Oraya da sirayet etmiş durumda. İslami kesimlerde müthiş bir sekülerleşme, batılı hayat tarzı hikayesi var. Konforizm, rantçılık almış başını gidiyor, duyarsızlaşıyor, bacak kadar bebeler kibrinden geçilmiyor. Bu ne ya? Beka meselesi bu. Senin İslam’ı adam gibi temsil etmen lazım. Sen AKP’lisin AK Partili falan değilsin. AK Partinin en büyük rakibi AKP’dir. AKP ne demek? Rant, kibir, duyarsızlaşma. Mücahit olarak yola çıkan insanların zamanla müteahhite dönüşmesi sonunda da her şeye müsaite dönüşmesi. Bu AKP’dir işte. Bu sadece AK Parti’nin değil Türkiye’nin altını oyuyor. Tayyip Bey bunların üzerine gidemez ise başımız belada. Bunlar yiyici."

Kaynak: Diriliş Postası

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 00:04

YORUM YAZ

 • Arif KARAYAKAArif KARAYAKA6 gün önce
  Sayın Hocam Selamün Aleyküm,Analiziniz ve yorumlarınız her zaman olduğu gibi muhteşem. Benim merak ettiğim bir konu var. Şöyle ki; İlk önce bu analizleriniz benim gibi cahil insanların haricinde aklı başında insanlarımız tarafından değerlendiriliyor mu acaba. Bunu çok ama çok merak ediyorum. Ben cahil aklımla sizden aldığım bilgileri eşim ve çocuklarımla paylaşayım onlarda istifade etsinler diye uğraşıyorum. Bu anlattığınız konulardan korunmanın, düzeltmenin ve savaşmanın yollarını anlatırken AK Parti yetkilileri bunlardan istifade ediyorlar mı. Yani sizin fikirleriniz sadece buralarda mı kalıyor. Yoksa herhangi birileri bu konular üzerine sizlerden istifade ediliyor mu...Aksinin olabileceğini düşünmüyorum, ancak yine de merak ettim.Ağzınıza sağlık...Allah Razı Olsun...Allah Yar ve Yardımcımız Olsun...Aminn
 • Ankaralı Ankaralı 7 gün önce
  YusufKaplan hala sol gözle bakma alışkanlığınızı kaybetmiyor ve hala suçlu atıyorsunuz. Bak şeker kardeşim bizler ak partili iken durup dururken bizlere cinnet getiren kimlerdir? Neden at gözlüğü ile bakıyorsunuz? Ankara belediyesinde melih Gökçek in haksızlıklarına isyan edipcumhurbaşkanınâ huxle4ce mektup yazan yüzlerce ak partililer bir gecede mı akp olan ak partiye düşman oldular. Sağır sultanları oynayanlar bunun sorumludurlar. Nağme yapıp ülke bekası ayaklarına yatmayınArtik onu yeniyoruz. Bizi zorla sk parti düşmanı yaptınız. 8
 • Neşat kurt Neşat kurt 8 gün önce
  Doğru söze hiçbir şey denmez Akp nin içi demizlenmedigi mudetce olay bitmez tükenmez tesbit çok doğru ahtapotlar yaşıyor
 • Kadriye ertuğrulKadriye ertuğrul8 gün önce
  Yorumlarinizi takip etmek istiyorum
 • EbubekirEbubekir8 gün önce
  İşte gerçek
 • CaferCafer8 gün önce
  Kuranın disiplinini ruhumuzda oluşturur ve onu sünneti seniyeyle birlikte yaşarsak. Biz düşmeyiz, düşürülmeyiz. Dev bir çınar gibi köklermizle tarihe bağlı, yaşayışımızlada dünya milletlerine ışık olabilirsek, hemdaha güçlü oluruz. Hemde dünyada zulüm gören, adı konmamış köle olan toplumlarada ışık olmuş oluruz.
 • SerdarSerdar8 gün önce
  Biz koskoca TÜRKİYE, ÜMMETTİN AYAĞA KALKACAĞI topraklar olarak sadece TAYYİP EFENDİ ye kaldıysak ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN INŞAALLAH.Yani Tayyip erdoğan bey hak baki olup ecel gelirse desenize ülkeyi idare edecek kimse yok.
 • Ekrem kuşEkrem kuş8 gün önce
  Eline saglik hocam allah cc.sizin kaleminize guc versin
 • AkadirAkadir8 gün önce
  Kalemine sağlık. Fevkalade önemli bir yazı.
 • Süheyla severSüheyla sever8 gün önce
  %100 Doğru tespit
 • Genç AdamGenç Adam8 gün önce
  Tespit gibi tespitler...
 • AkınAkın8 gün önce
  Devletin gerçek sahipleri 28 Şubat'ta toplumu dönüştürmek istedi fakat izlediği yöntemle yapamadı, bu kez siyasi islamcılara alan açtı iktidarı verdi ülke imkanlarını para musluklarınını rant alanlarını onlara tahsis etti siyasal islamcılar parayı lüksü kadını makamları tadınca davayı kapı dışarı etti bu imkanlarda doymayan bir domuz gibi tıkındı büyük büyük yemeye küçük küçük yemeye başladı zenginleştiler sınıf atladılar şeklen müslüman görünüp yaşamsal olarak islama aykırı her haltı yediler, o kadar yedilerki hazine belediye kurum kasaları boşaldı boşaldığı gibi milyarlarcada borçlandırıldı,tulumbada su bitti ülkenin geliri giderini karşılamaz hale geldi,çok bilinçsizler hariç ve çıkarı olmayan sade inançlı insanlar bir islama kitaba peygambere baktı birde dava diye ardından gittiği insanların yaşamına baktı ya bunlar Müslüman değil ya bende bir sıkıntı var demeye başladı bu satten sonra gençlere dava anlatamassınız 28 Şubat'ın yapamadığını AKP başardı, 28 Şubat'ta zorla başını açmaya zorlanan o gençlik direndi açtırmadı ama bundan sonra başörtülü gençlik o gururu taşıyamayacak o kutsalı bir adamın dünya sevgisine saray saltanatına değiştiniz geçmiş olsun
 • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM8 gün önce
  Eyvah korktuğum başıma geldi. Küresel güçler tarafından Erdoğanın yıkılması için Algı operasyonlarının odak merkezi haline getirilen Türkiye de artık akil insanlarda algıya kapıldı. Bu algı sizide önüne katmışsa bizide alır sürükler götürür.Hocam sen yapma bari. Keşke örtseydin. Herkes bir imtihanda.
 • Hasan ateşHasan ateş8 gün önce
  Ben sadece müslümanım,desem yetmiyor mu?
 • DoğruDoğru8 gün önce
  Katılıyorum.
 • hilmi ÇOBANhilmi ÇOBAN8 gün önce
  teşhis yerinde belli kesimler bu tehlikenin farkında !ama çözüm nedir ?bu konuda kamuoyunun aydınlatılması ve gereken tedbirlerin ivedi alınması lazım !
 • Dürüst Dürüst 8 gün önce
  Dürüst olmayan gazete düşünür yüzünden bu duruma gelindi kendi insanının ayıbını ortaya dökmezsen olacağı budur yiyin aksırınca ya kadar tıskırıncaya kadar yiyin
 • İsmailİsmail8 gün önce
  Ağzınıza zihninize sağlık bundan iyi tesbit olmaz geçmişte başka partilerde vurgun yapan ihale mafyalığını yapanlar akpartili kisvesine bürünerek çıkar devşiriyorlar ben kendi memleketimim diyarbakırdan biliyorum reis temizlemeli bunları eminim seçimlerde akp oyda vermezler çünkü zihniyetlerini biliyoruz bunların yarın akp biraz zayıflasa başka partilere geçerler
 • Mehmet AliMehmet Ali8 gün önce
  Üstadım (milli) eğitim adı verilen sistem gayri milli oy kullanmaya izmir de bir okula gittim okul değil ideoloji binası bir müslüman o okula içi sızlamadan çocuğunu nasıl gönderir.
 • bilgi silgibilgi silgi9 gün önce
  balık baştan kokar yusuf bey, sen benim külahıma anlat, akp ile ak parti farklı şeyler değil. laf ebeliği yapıp bir 5 yıl daha bu zalimleri başımıza musallat etmek sizin derdiniz. tükeniyorsunuz. yeter düşün milletin yakasından.
 • Mehmet kadriMehmet kadri9 gün önce
  Bu sözde akıl hocası Mısır da sisi darbesinde; Erdoğan'ı kasdederek "manyakmısınız ülke çıkarı herşeyin üstünde" mealinde aptalca laflar ediyordu bu sorunlu begfendi. Hadi gelde bu boş laflara normal bak.. Nasıl yani?
 • aferimi hakedenleraferimi hakedenler9 gün önce
  Mücahit-mütait-müsait bağlamından vaz geçtik; kanalizasyonda yüzüp tortu yutmamakla övünenler var.
 • Garip Yolcu Garip Yolcu 9 gün önce
  Daha tehlikelisi belediyeyi alamadıkları yerlerde diye düşünüyorum özellikle sistemli bir şekilde fetö destekçi mahalle aralarında esnaf kimliğiyle değişik bir sistemle gruplaşma başlandı bu hepsinden önemli
 • AsımAsım9 gün önce
  Allah razı olsun hocam
 • AbdullahAbdullah9 gün önce
  A denz ye doğru
 • BİÇAREBİÇARE9 gün önce
  Eyvah ki eyvah...Bittik biz bittik. Bizi Allah'tan başkası kurtaramaz...Hoca iyimser oranlar vermiş. Yüzde 60'a 40 falan...Çoktan yüzde 30'a 70 olduk, haberimiz yok. Bütün bu yazılanları, bu sonucu başımıza İngilizler kimin eliyle bela etti. Yazsam ülkenin yüzde 70'i ayaklanır, beni karalar. Beyinlerimiz işgal edildi, hele çocukların... Dönüşü olmayan akşamın ufkundayız. Ve Allah kahretsin, Müslüman kılıfıyla nefsini, cebini düşünerek Ümmet i Muhammed'e tarihte görülmemiş zararı verenlere...Allah'ım bizi kurtar, kendi beyinsizliğimiz yüzünden bizi mahvetme...
 • ......9 gün önce
  Okul ihalesini CHP'li müteahhit alıyor ve akşama kadar AK Parti'ye küfür ediyor. Yaptığı okulu da görseniz, teslim etmiş güya, tövbe bu ne dersiniz. Bu eğitim-öğretim yılına yetişecekti ikinci yarıyıla kaldı, o da olmadı şimdi de gelecek yıla kaldı diyorlar. Zaten okulların kapanmasına bir buçuk ay kaldı. Büyük ihtimalle de gelecek yıl açılacak. Ohhhhh. Ne güzel. Koskoca bir yıl. Yani çok anlamam ama inanın herkes tarafından çok konuşuluyor bu konu. İHALELER.
 • Zekeriya ErtuşZekeriya Ertuş9 gün önce
  Maddi çıkarlar Davanın önüne geçmiş rant peşindeler ve herkesle işbirliği yapar duruma gelmişler bu önlenmeli
 • FeritFerit9 gün önce
  Yahudi yazacağına Yusuf bey yazsın. Engel olan mı var?
 • mehmetmehmet9 gün önce
  Hırsızın hiç mi suçu yok diyene hırsız zaten her zaman var olacak hırsızlığını yapacak sen engel olacak sistem kuracaksın kuramıyorsan yönetmeyi bilmiyorsun demektir bu da kaçınılmaz sona doğru götürür.Başkan bunu acırsan acınacak hale gelirsin diye yorumluyor ama hiç bir yöneticisi anlamıyor sorunu çıkaran değil sorunu dile getirene saldırıyorlar işte tam da problem burada farkında olmadan hırsızı korumuş oluyoruz.Problem olan insanı atsak sorun bitecek
 • mehmetmehmet9 gün önce
  Başkan hangi biriyle uğraşsın sorunu anlayan çözümleri olan insanlardan kurulu bir kadro lazım mütahit takımı hep aynı mersedesim olsun şoförüm olsun lojmanım olsun gittiğim her yerde sofra hazır olsun her ay mamalar bana gelsin toplantılarda çık ezandan başörtüsünden bahset hamaset lay lay lom la anca buraya kadar
 • ZAFERZAFER9 gün önce
  Hep AKPARTİ içindeki hata ve yanlışları ele almışsınız. Yani hırsızın hiç mi suçu yok diye bir söz vardır ya, 7-8 yıldır daha da artarak devam etmekte olan Türkiye ve AKPARTİ üzerinde oyun oynayanların yerli işbirlikçilerinin hiç mi suçu yok! Kibir kibir kibir! Yılladır bu halka bidon kafalı, göbeğini kaşıyan, çoban, onlarla oyum bir değil gözüyle bakanlar daha mı az kibirlilerdi! Neden her yerde bu kibirli teması işlenir oldu!
 • Hasan AkınHasan Akın9 gün önce
  Türkiye Beka sorunu dini islamın bozulmasıdır.Hakiki ehli sünnet hep dışlanmakta,vehhabi,fetöcü,selefi,mealci,şiacı vs.vs. Bunlar Erdoğan'ın iktidarında itibar görmektedir.
 • HakikatHakikat9 gün önce
  Kadinlarin piyasaya sürulup iş bulmasi erkeklerin evde kalması bunlarin başlarinda gelir. .kariyi koruyayim derken aileyi yok eden zihniyet iş başinda
 • arifarif9 gün önce
  Cuma namazı vakti dışarıya bir bakın, ülkenin yüzde kaçının Müslüman olduğunu anlarsınız! Cuma kılmayan bir insan Müslüman olabilir mi? Toplum o hale geldi, yüzde 99 Müslüman artık bir efsane! "Sizin cehenneme sokan nedir? Biz namaz kılanlardan değildik, miskinleri de doyurmazdık." ayetikerime.
 • recep aydınrecep aydın9 gün önce
  Son kale 100 sene önce madden ve manen düşmüş, biz de önceki ümmetlerin gittiği sona doğru gidiyoruz. Umarım ahiretimiz kötü olmaz.
 • recep aydınrecep aydın9 gün önce
  Son kale 100 sene önce madden ve manen düşmüş, biz de önceki ümmetlerin gittiği sona doğru gidiyoruz. Umarım ahiretimiz kötü olmaz.
 • Çakal samanli,yeÇakal samanli,ye9 gün önce
  Yiyici,firavun arıyorsan CHP,ye bak.başındaki firavunun ssk,dan aleni götürdüklerine bak.Chp,belediye başkanlarının hizmet edeceğim ama yamyamları doyuramıyorum,ki diyen feryadına bak sonra bize akıl ver olurmu.
 • KUKU9 gün önce
  Çankırı gibi dini ve milli duyguların ağır bastığı bir ilde alınan %78 gibi bir oydan %38 e düşmek ne demektir? Söylenecek çok şey var demektir...
 • BAL-KES-10BAL-KES-109 gün önce
  Balıkesir Erdek halkı nın istediği başkan adayı değilde bizim akrabamız olsun diyen enişte ilgen in abisinin dediğini yapan teşkilat,17 ay maaş vermemiş, belediyeyi 300.000.000 TL borca sokmuş, c. başkanına hakaretten seçime 10 gün kala silivri cez evine girip denetimli çıkmış mevcut başkanlığı düşmüş, fatiha duası ile alay etip dile düşmüş,kamu haklarından yoksun olmuş seçilse dahi başkanlık yapamayacak birine 23.000 oyun olduğu ilçe de 1500 fark ile yenildiler.Şimdi bu yenilgiye sebep olan ağabey ilgen daha önce kardeşinin siyasi gücünü kullanarak görev yaptığı marmara birlik yönetimindeki 10-15000.Tl maaşlı işine dönüyor...erdek kimin umurunda , sonra bu teşkilata ne oldu, işte olan bu..gelde teşkilatı çalıştır, insanları ikna et..
 • atacanatacan10 gün önce
  Hep tayyip hep tayyip , dolar olur tayyip ,savaş olur tayyip , terör, sahanlık savaşo olur, rus ambargo koyar tayyyip, abd si ambargo koyar tayyip. icerde ihanet ittifak olmuş ülkede terör muhalafet olmuş tayyip. vergiler ,okullar ,hastaneler, vatandaşın derdi , belediye başkanlarının koltuklarında kalmaları Teyyip . Olmuş.. tarihi hatalarınızı lozan hesimetini , musul , suriye,adalar,kıbrıs, hatalarınızı toparlamak için streteşi ile uğreşen TEYYİP . Ya bide siz bi b.ka yarayın siz bu ülke için bişey üretin . olmadı sırtınızda barut taşıyın. Yok olmaz yılışık solcular gibi eleştir yapmassa etmesse .... o zaman senin k.çına girer O NU ÖNCE SİZ ÖĞRENİN
 • Organik "BEKA" Organik "BEKA" 10 gün önce
  Gidişimiz kötü Saqyın Kaplan.Bizi yok etmeyi;BYIKLI ve BAŞI ÖRTÜLÜLER ellerine bıraktıklarından beri çöküşümüz hızlandı.Bu gidiş hiç iyi değil.İşte gerçek "BEKA"
 • Ali DENİZZAli DENİZZ10 gün önce
  Bir zamanlar Ak partideki taklacı idris naim şimdinin fetöcüsü. Şimdi antep te şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar diyen AK partili vekilde onu salaklığından değil kasıtlı olarak yapmıştır bence. Bu gibi adamların kulağını reis çekmezse AK parti dağılacak. REİS çıkıp halka öküz mü demek istiyorsun sen deyip kulağını çekecek. O zaman bakın %50 bize baraj olmaz. %60 ve üzerini konuşuruz.
 • Ömer GülÖmer Gül10 gün önce
  Hocam yazdıklarınızın altına tereddütsüz imzamı atıyorumAsıl beka meselesi işte sizin anlattıklarınız.Rabbim bizlere islamı anlama ve yaşama şuuru versinAMİN
 • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu10 gün önce
  ÇAĞIMIZIN ..CEMİL MERİCİ..YÜDÜF KAPLAN BEY EFENDİ...Vallahi Billahi hocam bu yazdıklarını hep içimde bu gizli buhranı seziyordum neler oluyor ve bunun arkasında kimler var hep seziyordum. ..Ama bütün yorumlarımızda bir Vatandaş olarak bizler yazar değiliz ki sesimizi duyuralım yanlız her seferinde ısrar ediyoruz ve biliyoruz bizim toplumuzu bitiren Cumhuriyete birlikte dayatılan AVRUPA ANAYASASI VE MEDENİ KANUNLAR ..BİZİM KÖKÜMÜZÜ KAZDILAR..yeter artık diyoruz sesimizi dinleyen yok iletende yok hocam DAHA DÜN GECE VALLAHİ KOMŞU KOMŞUMUZLA BU GENÇLİK VE TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR ..Bizim sesimizi duyuran tek sizlersiniz...MEDYA GURUPLARI PARA KAZANMA RANTINDA YAZIK ..İSRARCI OLMALARI GERE İÇ ELEŞTİRİDE YAPMALARI GEREK..ÖVMEKLE BİTMEZ..KAMÇILAMAK GEREK ARASIRA..ALLAH TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN..Vesselam
 • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 10 gün önce
  AK PARTİ İL KURUCUSU OLARAK BU PARTİYE 13 14 SENE HİZMET VERDİM ALLAHCC ŞÜKÜR BU DEVLETİN BİR BARDAK ÇAYI BOĞAZIMDAN GİTMİŞ CAN DEĞİLİM BUNU ALLAHCC HUZURUNDA SORULACAK İNŞAALLAH KOLAY HESAB VERENLERDEN OLURUM YUSUF BEYİN DEDİKLERİ DOĞRULUK PAYI OLANLARLA BİRLİKTE KATILMADIĞIM YERLERDE VAR NE HİKMETSE MİLLET OLARAK BİZLER HEP ZENGİNDEN YANA GÜÇLÜDEN YANA YER ALMAYI İSTİYORUZ REİSE YERELDE GENELDE DOĞRUYU SÖYLEMİYORLAR SÖYLENDİĞİ ANDA HEMEN ÖNLEMİNİ ALIYOR DOĞRUYU İNSANIMIZ ŞİKAYETMİŞ GİBİ ALGILIYOR DOĞRU DOĞRUDUR VE İNANIN AK PARTİLİ VEY BAŞKA PARTİLİ OLSUN BU HAKSIZLIĞI BİZLER İSTİYORUZ BENİM ARABAB DAĞI AŞSINDA NE OLURSA OLSUN SİYASİLERİ BİZLER YANLIŞA SEVK EDİYORUZ YÖNETİMDE BULUNDUĞUMİÇİN ÇOK ŞEYE ŞAHİT OLUYORUZ YAPSAN BİR TÜRLÜ YAPMASN BİR TÜRLÜ YİNEDE AKPARTİYE YAKIŞAN HAKTAN YANA DOĞRUDAN YANA OLMAK İNŞAALLAH REİS BU İŞİ KISA ZAMANDA ÇÖZER ALLAHCC YAR VE YARDIMCISI OLSUN AMİN .
 • Ülkeye yazıkÜlkeye yazık10 gün önce
  Yurt dışında Müslümanlığı iyi savunuyoruz iyi bir Müslüman izlenimi veriyoruz ama içerde Müslümanlık elden gidiyor haberimiz yok. Maalesef içeride yapılan hiçbir şey Müslüman kimliğine uymuyor. Halkın Müslümanlık kimliği zayıflarsa sadece Ak parti değil bu çoğrafyaya bel bağlayan bir çok ülke biter. Dolayısıyla Ak parti aklını başına almalı ve hemen önlemler almalı. Ben sadece aşağıdaki eksiklikleri söyleyebilirim. 1. Kamu kurumlarında çalışkan ve dürüst kişileri idareci yapın. Yıllardır referansla koltukları işgal eden kurumların içini boşaltan idarecilerin mal varlıklarını inceleyip kurumlardan gönderin. 2. KPSS sorularını koruyun ve kamu kurumlarına sadece sınavla personel alın. Mülakatı kaldırın ki gerçek gariban ve çalışkanlar kurumlarda personel olsun. Kurumları kalkındırsın. Referansla gelen personeller kurumu rezil eder. 3. Mevcut rektörleri değiştirin. Akrabasını, arkadaşını, yakınlarını, torpilli kişileri akademisyen yapmayan ahlaklı, çalışkan, bilimle uğraşan profesörler rektör olsun. Bunlar gelsin ki bilim gelişsin. Bilim gelişsin ki insan gelişsin. İnsan gelişsin ki toplum kalkınsın. Toplum kalkınsın ki ülke güçlü olsun.4. Kamu ihale kanunlarını düzeltin. Düzeltin ki mütahitler ve iş adamları hırsızlık yapmasın. Kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonlarında yer alan memurlara sahip çıkın onları mafyalaşmış, siyasileşmiş, kadrolaşmış iş adamlarına ve mütahitlere yem etmeyin.5.Diyanet kadrolarla çok güçlendi ama ortada diyanet yok. İmamlar sadece namaz kıldırıyor. İmamlar gün içerisinde camilerde programlar düzenlesinler. Cemaatle iletişim halinde olsunlar. Bağlı olduğu semtte fakirleri ve zenginleri tanısınlar. Bağlı olduğu semtte kötü alışkanlıkları olan gençleri tanısınlar, anne ve babalarını uyarsınlar, cemaati bunlara karşı uyarsınlar. Ortada diyanet yok ama bir sürü cemaat ortalıkta geziyor. Camilerde sürekli konferanslar seminerler yapılsın. Halk Müslüman kimliğini kaybetmesin.6. Kamu kurumlarını denetleyen mekanizmaları ve orada görev yapan kişileri detaylı bir inceleyin. Oralarda referanslı kişiler görev almasın. Sınav sistemi veya şartlar getirin.7. Televizyon programlarını denetleyin. Halka Müslüman kimliğini hatırlatacak programlara ağırlık verin.8. Cumhurbaşkanı her ilden bir danışmanla çalışsın ve bu danışmanlar mümkünse torpilli, zengin, ağa çocuğu, bey çocuğu, şımarık tipler, yurt dışında torpille okumuş, iş adamı çocuğu olmasın. Örneğin o şehrin en sevilen öğretmeni, en iyi doktoru, sevilen muhtarı, kurumun en dürüst memuru, hayırsever esnafı, başarılı bir mühendisi gibi olsun. Gerekirse en fakiri olsun. Sokakta yaşayan birini danışman yapsın. Sokağı duysun.9. Belediyecilik sistemini değiştirin. Normal kamu kurumuna dönüştürün. Hangi belediyenin dünya kadar borcu yok. Hangi belediye başkanı multi milyarder olmamış. Neden belediye başkanları ve çevrelerinin mal varlıklarını araştırmıyorsunuz. Neden çevre ve şehirçilik il müdürlüğü 100 yıllık imar planı yapmıyor. Neden belediyeler imar planları ve ruhsatlar ile rant oluşturuyor. Tarım arazilerini rezil ediyorlar.
 • sukrusukru10 gün önce
  Mücahit>müteahhit>müsait,işte işin en kısa özeti budur.Bu akp,liler partiyi ele geçirmiştir maalesef ve her duruma müsait bu fırıldaklar halkı dışladıkları gibi ak parti düşmanlarıyla da gizli işbirliğine girişmişlerdir.Bu 4,5 yıllık seçimsiz dönemde bunlar ayıklanamazsa sonumuz hiç iyi değildir maalesef.
 • TheoldTheold10 gün önce
  Biz söyleyince hain oluyoruz ne yazık...sorun kibir ve riyada. Akit sizede sesleniyorum..kibir ve riya yı bırakın...allah bunun hesabını sorar. Vicdanınızı yazın...cüzdanınızı değil.
 • yıldırımyıldırım10 gün önce
  Umarım bu tespitlerinizin gereği yapılır.Emanet ehline verilirse sorun çözüm yolunda demektir. Yoksa hiç bir şey değişmmez. ANAP diye bir partinin durumuna doğru giden bir parti yoluna girerler. kaybeden bu millet ve bu ümmet olur. Bunun Allah katında vebali de ağır olur. Selam ve Dua ile
 • ihsanihsan10 gün önce
  ak parti seçime giderken belediyer başkanlarını değiştirmesi hata idi çünki onların taraftarları küstü birde sosyal medyayı iyi kullasnamıyor ak parti bundan kaybetti
 • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ10 gün önce
  AKP=ADALET KALKINMA PARTİSİDİR. AK PARTİ=BEYAZ PARTİ.AK BEYAZ DEMEKTİR.BU PARTİ BEYAZ PARTİ DİYE KURULMADI. AKP DİYE KURULDU.O YUZDEN 2002 DEN BUGUNE KADAR AKP DİR.HATTA AKEPE DİR.
 • Sıradan SüleymanSıradan Süleyman10 gün önce
  Bravo yusuf kaplana da bunu haber yapan size de gerçekten şaşırtıcı tebrikler.
 • memetmemet10 gün önce
  Yusuf hocam çok haklısın eğer reisbu girişimi de bulunmassa durum iyi değil tek çare reisimizin arkasında dim dik durmak Allah işini rast getirsin hocam selam ve dua ile hayırlı işler
 • Serhat Serhat 10 gün önce
  Babana rahmet tam da herkesin yüreğinin sesi olmuş bir yazı. İnşallah dediğiniz sözler yerine ulaşır ve gereği yapılır
 • KaanKaan10 gün önce
  Tamam Yusuf hocam son derece doğru tespitler. Asıl sor şu, peki kim Akp ‘ ciler? Bence somutlaştırmak da fayda var. Zira hep bir Akp’cilikten söz ediliyor son zamanlarda fakat somut bir örnek yok. Bu tespitler yapıldığına göre somutlaştırılabilecek verilerde vardır illa ki... Selam ve dua ile ...
 • DilaDila10 gün önce
  Aynen
 • İsmail Yılmaz İsmail Yılmaz 10 gün önce
  Çok güzel bir tespit ancak bu kadar olur Yusuf Kaplan hocamın bu tespitleri baz alınmazsa gerçekten başımız belada habirebay kemalin SSK genel müdürlüğünü ısıtıp ısıtıp halkın önüne çıkmakla olmuyor millete artık gına geldi
 • Ufuk ufukUfuk ufuk10 gün önce
  Belkide değişmesini istemiyordur sizin bu anlattiklarini bilmiyomu saniyorsunuz etrafinda birdunya danismani var sagir sultan bile duydu akp li mücahidlerin mutahid oldunu !!! Yani bu anlattıklarınız yeni bir şey değil 8 senedir konuşulan ve mudahele edilmeyen yada göz yumuluyo
 • YusufYusuf10 gün önce
  Evet bu uyarıları kim alacak,kim dinleyecek.Ben bunu bu iktidarda artık göremiyorum.Sn.CB ilk önce kendi ailesini siyasetin dışında tutması lazım.Etrafında itikadı bozuk, rant cellatları kol geziyor.Müslimanlar iman kalesi gördükleri yerden ümidini keserlerse bu iktidarın yıkılması kaçınılmaz olur.Sn.CB,Kanuni Sultan Süleyman’ın Beşiktaşlı Yahya Efend hazretlerine yazdığı mektubun cevabını hergün okuması lazım.Allah sonumuzu hayır eylesin.
 • NejmettinNejmettin10 gün önce
  Ağzınıza sağlık.surekli soyleyip te duyuramadigimiz şeyleri yazmissiniz.
 • Yeni Yeni 10 gün önce
  @ yorumcu sen 
 • 50 yıl sonra mürüvvetini görmek istiyor50 yıl sonra mürüvvetini görmek istiyor10 gün önce
  Gülen, eğer eceliyle ölmezse arkadan dolanıp iktidarı alacak; hatta dolanırken bir de parmak atacak!
 • MelikeMelike10 gün önce
  Sanayi Tarım Hayvancılık yatırımı yok Müteahhitlerin beton zenginliği var üstüne patates soğanıda (fiyatlarını) ilave edersen sonuç böyle olur işte.Savurganlık bana iyi partiden seçimöncesi gelen mesajda bu savurganlığa son verebiliriz şeklinde mesajlar geliyordu.Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesiydi şimdi ithal ediyoruz fiyatları ateş pahası Millet Beton mu yiyecek?
 • Serdar Serdar 10 gün önce
  Ayrıca ALLAH MUHAFAZA ETSIN BU YAZARIN FIKIRLERI TAM BIR ZEHİR ETRAFIMIZDA DUSMAN MI KALMADI DA MÜSLÜMAN BIR ULKE OLAN ISRAIL VE AMERIKA 'NIN HERGÜN TEHDIT ETTIGI IRAN I BIZE DÜŞMAN OLARAK ANLATIYOR ALLAHIM SEN HELAK ET BÖYLE YAZILARLA MUSLUMANLARI BIRBIRINE DUSUREN FITNE TOHUMLARINI
 • Bekir YILDIRIM Bekir YILDIRIM 10 gün önce
  GündemYusuf Kaplan'dan çarpıcı 'AK Parti' yorumu: Tayyip Bey bunların üzerine gitmezse başımız beladaAK Partinin en büyük rakibi AKP’dir. AKP ne demek? Rant, kibir, duyarsızlaşma. Mücahit olarak yola çıkan insanların zamanla müteahhite dönüşmesi sonunda da her şeye müsaite dönüşmesi" ifadesinde bulunan Yusuf Kaplan, "AK Parti’nin değil Türkiye’nin altını oyuyorlar. Tayyip Bey bunların üzerine gidemez ise başımız belada. Bunlar yiyici" dedi.2019-04-15 00:04:00Yusuf Kaplan'dan çarpıcı 'AK Parti' yorumu: Tayyip Bey bunların üzerine gitmezse başımız belada- Yazar Yusuf Kaplan ile Türkiye’nin beka meselesi, Türkiye’nin İslam dünyasındaki önemi, ülkemizde mankurtlaşan kültür ve sanat dünyası, genç kuşakların ruhunun kaybedilmesi üzerine konuştuk. Türkiye’de cellâdına âşık aydınlar, akademisyenler dolayısıyla entelijansiya olduğu müddetçe, Türkiye’nin bekasını asla garanti altına alamayacağını söyleyen Kaplan,"Türkiye, dünyada sömürgeleştirilemeyen tek ülke ama yine kendi kendini sömürgeleştiren tek ülke, zihnen sömürgeleşmiş bir ülke. Eğitim sistemi, sömürgeci bir eğitim sistemi. Benim medeniyet ruhumu, dinamiklerimi, iddialarımı, ideallerimi öğretmiyor ki benim çocuklarıma. Baştan sona kadar aşağılık kompleksi aşılıyor. İslam’dan arındırılmış, benim tarihi derinliğimi çöpe atan insan tipinin, bir genç kuşağın yetiştirilmesi ne demek? Bu toplumun temeline dinamik koymak demek. Kendi medeniyet dinamikleri üzerinden iddiaları, idealleri üzerinden eğitim, kültür ve sanat sistemini, medya rejimini kuramayan bir toplum kendi mezarını kazıyor demektir. Batılıların sömürgeleştirmesine, gelip işgal etmesine falan gerek yok. Türkiye içeriden zihnen işgal edildi." dediSiyasi sosyolojimiz değişiyorSeçim sonuçlarını Batı ‘İslamcılar kaybeti’ şeklinde yorumluyor. Hatta Yunan medyası ‘Ayasofya kurtuldu’ dedi. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Beka meselemiz buradan apaçık anlaşılabilir mi?Aslında ben Türkiye’de seçimin sonuçlarına ilişkin yapılan şimdiye kadarki okumaları biraz sığ buldum. Günü birlik çok ayartıcı okumalar yapıldı. AK Parti biz kazandık diyor, CHP biz kazandık diyor. Bazı yorumcular da hem AK Parti kazandı hem CHP kazandı hem MHP kazandı diyor. Hem AK Parti kaybetti hem CHP kaybetti falan. Oy oranlarına baktığınızda AK Parti kazandı, büyükşehirlere baktığınızda AK Parti kaybetti hikâyesi. İyi de bütün bu sonuçlar bizim için ne anlam ifade ediyor? Asıl uzun soluklu okumaları yaptırmayı gerektiren, üzerinde durulması gereken meselenin ilki, Türkiye’nin siyasi sosyolojisi değişiyor. 20-30 sene öncesine kadar %75-25 oranında muhafazakâr-sol dengesi vardı. Bu oran 10-15 sene öncesine kadar %70-30 oldu. Bu seçimlerde % 60-40 olarak gerçekleşmiş durumda. Önümüzdeki birkaç seçim sonra yani yaklaşık 20 yıllık zaman içinde bu oran tersine dönerek muhafazakâr oran % 40; sol-seküler kesimlerin oranı ise % 60 olacak. Türkiye’nin asıl beka meselesi burada gizli. Türkiye genç kuşaklarını kaybediyor, geleceğini kaybediyor, bunun anlamı budur. 15-25 yaş arası kuşağın, AK Parti’nin dünyası, dolayısıyla bu toplumun İslami değerleriyle, idealleriyle herhangi bir alakası yok. O zaman 17-18 senedir niye bu ülkenin Müslümanları iktidarda? Nasıl bir iktidar bu? CEVABI; TOPLUMUN SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜMÜNDE OLMASIN?Murad edilen, toplumun bu hâle getirilmesi miydi?!...
 • SerdarSerdar10 gün önce
  Etiler de ki POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU arsası hemen emniyet genel müdürlüğünden belediyeye devrediliyor belediye kat sınırlamasını kaldırıyor istediğin gibi gökdelen yap yani oradan da hooop toki ye devir ediliyor toki de el çabukluğu marifet ile o arsayı yandaş müteahhit e devrediyor ve yandaş müteahhit hemen 3 tane devasa gökdelen ve ALIŞ VERİŞ MERKEZİ inşaatına başlıyor.Sonra da biz bu şehre ihanet ettik bu dikey mimari ye artik dur dememiz lazım palavralarıyla yine vatandaş yine mışıl mışıl unutulmaya devam edecek. EĞER SAMİMİ MÜSLÜMANSANIZ BUNU YAYINLARSINIZ.
 • Kasım YapıcıKasım Yapıcı10 gün önce
  Allah cc razı olsun teşekkür ederiz imanen ilmen istikameten sıradımütekim üzredaim kaim olarak bu millete ümmete yol açıcı ve baldıran zehiri gibi gelsede hakikatları ifşa edici çalışmanıza güç versin mevlamız afiyetle doğru yol kalabalıkların yolu değil hakkın yoludur yalnızda olsan
 • Mardinli hocaMardinli hoca10 gün önce
  Sayın yusuf hocam dilinize yüreğinize sağlık.Hocam buyurduğunuz gibi türkiyenin durumu her yönden iyiye gitmiyor.Buyurduğunuz gibi içten işgal edildiği için milli eğitim dedikleri bozuk askeri sistem bozuk ekonomi sistemi bozuk devlette bozuk kalmayan bir şey kalmadı.Çünkü millî eğitim demek güzel nesil demek bugünün küçüğü yarının büyüğüdür çocuk küçük iken gerçek tarihini gerçek islam dini öğretmesen o çocuktan ne bekleyeceksin ne devlete ne topluma bir yararı olmiyacak bugünün durumu gibi askeriye bakıyoruz asker milletin düşmanı din düşmanı devletin düşmanı böyle bir ordu ile nasıl düşmanla savaşacak savaşamaz ordu islam ordusu olmalıdır.Hani diyorlar peygamber ocagi medamki peygamber ocagidir niye din düşmanıdır ?çelişkilidir maliye devletin en onemli kurumlardandır maliyeye bakarsın her şey berbat faiz vergi zulmü israf hed safhada hz yusuf as maliya bakanı iken hedefine ulaştılar tedbirli olduğu ve adaletli olduğu için .Kısaca türkiye sistemi bozuk bir sistemdir bu sistemle türkiye bir yere varamaz.Tek çare vardır islam sisteme dönmek bunu söylerken bir misal vereceğim bunu beğenmeyen omer bunu abdülaziz hayatını okumasını tevsiye ediyorum iki buçuk senede emevi devleti nasıl değiştirdiğini anlayacaksınız.Tabi batı somuruculer bunu istemez biz bunları dinlersek halimiz yamandır.Biz müslüman olarak ümmet olarak ihtiyacımız birlik beraberliğe ihtiyacımız vardır en önemli olan budur sayın yusuf hocam Allah razı olsun sayın reise sesleniyorum böyle değerli hocalara danışmanı olsun türkiye üzerine çok büyük oyunlar oynanıyor AllAh CC bu mübarek devleti islam bayraktarligi yaptığı için mübarektir şimdiki sisteme değil yanlış anlamayin ben ummetciyim bu devletin halkı müslümandir ümmetin bir uzvudurSelam ve dua ile
 • KızgınKızgın10 gün önce
  Muhteşem bir analiz ..her cümlesine imzaatarım.. bunu başkanın mutlaka okuması lazım. ...
 • Aziz MetinAziz Metin10 gün önce
  Yusuf bey, siz yazar mısınız, siyasi psrti temsilcisi mi? Genel anlamda siyasetin ve siyasetçilerin düştükleri durumu eleştirip ikazlarda bulunsaydınız bu gayet yerinde olurdu. Madem öyle yapmadınız, müşahhas örneklerle konuyu irdeleseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Mrsela İstanbul Hava Alanında teidi çocuklarına ait olduğu söylenen kafe meselesi. Doğru ise vah halimize, değilse neden bir yalanlama yok? Emine hanımın kıyafetleri hakeza. Milyon TL'den bahsediliyor.
 • ÜmitÜmit10 gün önce
  Tespit güzelde yine kendini bitiren akp deki liyakatsizlerin arsız hırsızların insanların gözlerinin içine bakarak ben doğruyum sen kimsinki bana yalancı hırsız dersin diyor milletde umut kalmadı ne hali varsa görsün diyor doğal olarak
 • Zeki GedikoğluZeki Gedikoğlu10 gün önce
  bunlar halk halk bunların üzerine gidersenzor bulursun yüzde elliyi halk oyuyla seçiliyorsan bunlara muhtaçsın bunları partiden uzaklaştırdınmı geriye ne kalır son seçim göstermedimi imamoğlu senden fazla oy aldı o dediklerini kov partiden imamoğluna katılırlar oy ile iktidar oluyorsan halka göre hareket edeceksin.....erdoğan kimki? firavunun zulmunden kurtarıp gökten sofra indirdiği insan rabbinin nimetlerine nankörleşti gökten inen sofrayı beğenmez oldu.. gelinen noktayı bu kıssayla açıklaya bilirsiniz.
 • Maraşlı Maraşlı 10 gün önce
  Bu eğitim sistemi tarımı bitirdi çifciliği bitirdi inşaatı bitirdi çıraklığı bitirdi bu saydıklarımı 60 yaşındaki insanlarmı yapacak artık kesintisiz eğitim aileleri gençleri bitirdi ne edep kaldı nehasiyyet kaldı ne şeref kaldı 5 sene sonra görün beka sorununu.
 • SamanliSamanli10 gün önce
  Bu da Erdoğan'a dokunmadan AKP üzerinden zavallılaşanlardan. Halbuki delikanlı gibi çıkıp, balık baştan kokar, Erdoğan yemese, yedirmez de. Ama bunu söylerse firavunun zulmü var. Kolay mı her doğruyu her yerde söylemek.
 • TyavuzTyavuz10 gün önce
  İnşallah, sorumluluk sahipleri ders alır. Allah cc. ömrünüzü bereketli kılsın.
 • HalitHalit10 gün önce
  Helal olsun hocam, ama anlamazlar.
 • YusufYusuf10 gün önce
  Sayın kaplan fikirlerinize haklısınız..ancak hala kurtuluşu kutsal kişilerde arıyorsunuz yanılıyorsunuz .İslam gibi bir hakikat fanilerin omuzlarına bina edilemez..birde kp parti ve akp kesme konusuna gelince ;kuruluştaki anlayış zihniyet SP parti idi.ancakk şuan ki durum başta Erdoğan ve yakın çevresi olmak üzere oğlu damadı hısımları tepeden tırnağa AKPLİLESTİ İSTERSRNİZ HAYAT TARZLARİNA BİR BAKİN . .
 • AlperAlper10 gün önce
  Yav he he.
 • FeritFerit10 gün önce
  Doğru söze ne demeli bunlar yılan gibi akp enin içine çöreklendiler  yiyorlar yanlarına yaklaşınca hırlıyorlar akp baştan aşağı yenilenmeli yoksa bunlar şebekelerini kurmuşler kimseye fırsat vermiyorlar.
 • YorumcuYorumcu10 gün önce
  Neymiş 20 sene sonra sol her yeri alıyormuş.. adamlar her ilde oy çaldı hdp ip fetöden destek aldı sen bütün bu durumları bir tarafa atıp yanlış ve kaydırma oylara bakmadan 20 30 yıla sol yükseliyor diyon.Senin beyin dumura uğramış...Artık her ihanet hırsızlık katliam ve serefsizliği müslümanlara bağlamayın.Adamsaniz deyin ki eyyy filistinliler yeter artık taş atmayı bırakın elinize silah alıp savaşın eyyy erdoğan Fetöcüleri içeri atmayı bırak as as! Bak millet sana yüzde 53 verdi hatta oyların çalınmasına rağmen 53 verdi.Eger bu seferde Fetöcüleri asıp kemal ve ekibine sert bir tokad indiremezsen tüm müslüman devletlerinin basını belaya sokacaksın de! Sen ne diyorsun çok bilmiş yusuf kaplan...20 yıla solculuk Türkiyede yükseliyor.Yok yaaaaa....Ben de diyorum ki chp dağılacak hdp yok olacak akp eriyecek mhp nin yükselişi önlenemez! Bu bir sosyolojik okumadır yusuf...Senin gibi chp yi yüzde 50nin üstünde görmek isteyen yanlış kafanın analizi değil iyi bak! Şuan ak partinin zarar etmesinin sebebine gelince...ilk sebep Mebtir. Eğitim birsen denen kuruma karşı bakan paralize oldu adeta...Bir kısım okul müdürleri sınavsız atanırken bir kısmına sınav getirildi. İşte bu önemsenmeyen küçükbgorulen olaylar milyonların adalet duygusunu zedeliyor ve zillet bunu iyi kullanıyor.Gavurlugun başı MEBDE dönen liyakat dışı tüm olaylardır. 2.si ilçe seçim kurullarındaki fetöcületin hastalığıdır. 3.sü ihraç edilenler dışarda elini kolunu sallaya sallaya devlete karşı çalışma yürütürken açığa alınmış binlerce fetöcü hala devletten maaş alıp bir de erdoğan aleyhine gizli işler yapmaktadır.İşte bu ve benzerlerini bir tarafa atıp kalkıp insanlara sol yükseliyo diyen sözümona profun kablolar yanmış yada gafildir vesselam..Ömer Halis Demiri hatırlayın kardeşler...Tek başına fetö sistemini çökertti.Gerekirse sizde hazırlanın.Boş laflara kanmayın.Çünkü bu fetöcü unsurlar her yere sızmış.
 • Ahmet TanerAhmet Taner10 gün önce
  Yusuf Beyciğim rabbim razı olsun ehli sünnet davası, yani vatanın bekası için çırpınıyorsun, ama AKP, hayrettin karamanı ve reformist ibni teymiyeyi kendine rehber edinmiş. Ehli sünnetten rahatsızlar, samimi dindar Şenocak hocama tahmmül edemeyip attılar. Sence bu partinin senin görüşlerine ciddiye lacağını inanıyormusun? Mesela Yeni akit vatan millet menfaati için uğraşıyor, hiç unutamadığım, tv habercisine ödenen aşırı ücrete karşı çıktı, Reis bunu üzerine onunla özel canlı röportaj yaptı. Yürü lan işinize modeli... Anlarlarsa AKp bu seçim sonucuna boşuna düçar kalmadı, genede Necip Turk Milleti tamamen silmedi...
 • Rabia Zafer Rabia Zafer 10 gün önce
  Kesinlikle Çok Doģru Söylūyor.

Günün Özeti

Günün Karikatürü

25 Nisan 2019