• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Kur-an'da geçen erkek bebek isimleri ve anlamları

Çocuğun, anne baba üzerindeki haklarından biri de isim hakkıdır. Ebeveynler, çocuklarına güzel isim koymakla yükümlüdür. Bu isimlerin çağrışımları ve anlamları güzel olmalıdır. Kur-an'da bunun örneklerini bulmak mümkündür. Peki ama Kur-an'da geçen bebek isimleri nelerdir? Kur-an'da geçen erkek bebek isimleri nelerdir? Kur-an'da geçen erkek bebek isimlerinin anlamları nedir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2019-10-22 13:19:00 -
Kur-an'da geçen erkek bebek isimleri ve anlamları

Çocuğun, anne baba üzerindeki haklarından biri de isim hakkıdır. Ebeveynler, çocuklarına güzel isim koymakla yükümlüdür. Bu isimlerin çağrışımları ve anlamları güzel olmalıdır. Kur-an'da bunun örneklerini bulmak mümkündür. Peki ama Kur-an'da geçen bebek isimleri nelerdir? Kur-an'da geçen erkek bebek isimleri nelerdir? Kur-an'da geçen erkek bebek isimlerinin anlamları nedir? İşte detaylar...

Evladın anne-baba üzerindeki haklarından birisi de şüphesiz ki isim hakkıdır. Çocukları güzel isimlerle çağırmak, hele ki Kur'an'da geçen isimleri kullanmak pek hayırlıdır.

Peygamber Efenfimiz (s.a.v.) bazı kişilerin isimlerini değiştirmiş, "bundan sonra senin adın ... olsun. Sana seslenen kişiler, ... desin." diyerek telkinde bulunmuştur. Bunun amacı, anlamı güzel olmayan isim ya da çağrışımlardan uzak durmaktır. Bu nedenle isimlerin anlamları da, ismin güzelliği kadar önemlidir. 

Ali

Kur'an’da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.

Ahmet

Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

Adem

İlk yaratılan insan olarak Kur'an’da yer alan Adem, temiz insan demektir.

Akif

İbadet etmek anlamına gelmektedir.

Asım

Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.

Araf

Kur'an'da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yerdir.

Adil

Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.

Abdi

Bakara suresi'nde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.

Adin

Kur'an’da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.

Azer

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.

Ahad

İhlas suresi'nde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.

Azim

Allahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura sureleri'nde yer almaktadır.

Alim

Kur'an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.

Azmi

Kur'an’da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.

Abid

Kaf ve Bakara sureleri'nde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.

Ahsa

Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.

Ahlas

Kuran’da Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.

Amir

Kuran’da Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.

Afil

Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.

Amil

Kuran’da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır. 

Batın

Allahın 99 isminden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.

Berk

Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur'an’da yer alan isimlerdendir.

Beyda

Kurak bir yer anlamına gelmektedir.

Benan

Enfal ve Kıyamet sureleri'nde yer alan Benan, hem kız hem erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Parmakla gösterilen kişi demektir.

Baki

Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

Bükre

Fetih suresi'nde 9 ayette geçen isim olan Bükre, sabah vakti anlamındadır.

Bahri / Bahra

Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.

Bedir / Bedri

Bedir Savaşı'nın yaşandığı yer olarak bilinen bir çöl adı olan Bedir, ayrıca dolunay anlamına da gelmektedir.

Bukra

Kalem Suresi'nin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.

Berka

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur'an'da Rum ve Rad sureleri'nde yer alır.

Celal

Allahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.

Cemil

Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.

Cihad/ Cihat

Tevbe, Hacc, Furkan sureleri'nde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.

Cabbar

Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

Cebrail

Bakara suresi'nde yer alan Cebrail ismi, Allah'ın 4 büyük meleğinden biridir.

Celil

Rahman suresi'nde yer alan Celil ismi, Allah'ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.

Cahid

Kur'an’da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.  

Cudi

Hud suresi'nde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.

Duha

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur'an-ı Kerim’de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.

Davut /Davud

Kuran’da birçok surede geçen Davut /Davud ismi, sevgili demektir.

Diyar

Hem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

Dehri

İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.

Dafi

Kur'an’da iki farklı ayette bulunan Dafi, engeli ortadan kaldıran anlamındadır. 

Ebrar

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar, İnsan suresi'nde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.

Ensar

Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.

Efnan

Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.

Ezel

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, geçmiş zaman demektir.

Emin

Kur'an-ı Kerim’de birçok yerde geçmektedir. Güvenilir kişi demektir.

Ekrem

Alak ve Fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.

Eyüp

Kur'an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.

Etka

Hucurat suresinde yer alan Etka ismi, Allah korkusu olan kimse demektir.

Emrullah

Nisa, Tevbe, Nahl sureleri'nde yer alan Emrullah ismi, Allah’ın buyruğu demektir.

Ecir

Kur'an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.

Enhar

Kur'an-ı Kerim’de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.

Enfal

Kur'an-ı Kerim’de surenin ismi olan Enfal, ganimet anlamındadır.

Esved

Bakara suresi'nde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.

Ehad

Kur'an’da birçok ayette geçen Ehad, Allah’ın isimlerindendir.

Ekber

Kur'an’da birçok ayette yer alan Ekber, büyük, yüce anlamındadır.

Ebu

Kur'an’da birkaç farklı ayette geçen Ebu ismi, ata anlamındadır.

Ebed

Kur'an’da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.

Evliya

Kur'an’da birçok ayette yer alan Evliya, Allah’a yakın olan kişi anlamındadır.

Enam

Kur'an’da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.

Ekmel

Maide suresinde geçen Ekmel ismi, eksiksiz anlamındadır.

Evfa

Kur'an’da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır. 

Furkan

Kur'an-ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.

Fettah

Allah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.

Fuad

Necm suresinin 11. Ayetide geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.

Harun

Kur'an’da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.

Halil

Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.

Hakkı

Kur'an’da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.

Huda

Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.

Halid

Sonsuz anlamında olan Halid, Kur'an’da birçok surede yer almaktadır.

Hamdi

Kur'an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.

Hayri

Kur'an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.

Halis

Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.

Hasbi

Tevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.

Hanif

Bakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.

Hatem

Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.

Halef

Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.

Hafız

Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an’ı ezbere bilen kişi demektir. 

İbrahim

Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.

İsmail

Kur'an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.

İlyas

Kur'an’da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.

İhsan

Bağışlama anlamına gelmektedir.

İdris

Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.

İsa

Dört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.

İmran

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.

İslam

Kur'an’da birçok ayette yer alan İslam, müslüman dini anlamındadır.

İshak

Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.

Kadir

Kur'an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

Kazım

Kur'an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

Karin

Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.

Kader

Kur'an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.

Kamer

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.

Kadem

Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır.

Kadri

Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur'an’da farklı surelerde yer almaktadır.

Kabil

Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.

Kavi

Alalh’ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

Kaim

Kur'an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

Karun

Kur'an’dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir

Muhammed

Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.

Mustafa

Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.

Memati

İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.

Metin

Kur'an’da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.

Musa

Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur'an’da birçok yerde geçmektedir.

Malik

Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.

Mikail

Dört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur'an’da Bakara suresinde geçmektedir.

Melik

Kur'an’da birçok ayette geçen Melik, Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.

Mürsel

Kur'an’da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.

Muhsin

Kur'an’da farklı ayetlerde  yer alan Muhsin, iyilik eden anlamındadır.

Mavera

Bakara , Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.

Muhlis

Kur'an’da birçok ayette yer alan Muhlis, saf ve temiz  anlamındadır.

Mazlum

İsra suresinde yer alan Mazlum ismi, sessiz sakin anlamındadır.

Mürselin

Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir.

Mücahid

Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır. 

Nur/ Nuri

Kur'an’da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.

Necati

Mumin suresinde geçen Necati ismi, kurtulmuş anlamındadır.

Nas

Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur'an’da birçok yerde geçmektedir.

Naci

Yusuf suresinde yer alan Naci ismi, kurtulan anlamındadır.

Nebi

Kur'an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır.

Naim

Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır.

Nehar

Kur'an’da birçok ayette geçen Nehar ismi, gündüz anlamındadır.

Necmi

Mahl ve Necm surelerinde geçen Necmi ismi, yıldız anlamındadır.

Nadi

Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.

Nuh

Kur'an’da Nuh isminde sure bulunmaktadır. Ayrıca peygamber adıdır.

Nasır

Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

Nasrullah

Bakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah’ın yardımı demektir.

Nezir

Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır. 

Rıdvan

Kur'an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

Resul

Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.

Ramazan

Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.

Rafet

Hadid suresinde yer alan Rafet ismi, korumak anlamındadır.

Rauf

Bakara ve Tevbe suresinde yer alan Rauf ismi, Allah’ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır.

Rafi

Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.

Rasih

İmran ve Nisa surelerinde geçen Rasih ismi, bilgi sahibi olan anlamındadır.

Raci

Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır.

Raki

Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.

Sirac

Kur'an’da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.

Süleyman

Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.

Selim

Kur'an’da geçen Selim ismi, sağlam anlamındadır.

Salih

Kur'an’da birçok ayette geçen Salih ismi, uygun, hoşgörü anlamındadır.

Safa

Bakara suresinde geçen Safa ismi, sakin olmak anlamına gelmektedir.

Salim

Kalem suresinde geçen Salim ismi, eksiksiz, tam anlamındadır.

Saim

Ahzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır.

Seva

Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.

Sacid

Kur'an’da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.

Seyyid

Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.

Şura

Kur'an-ı Kerim’de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir.

Şüheda

Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.

Şakir

Nahl suresinde geçen Şakir ismi, şükretmek anlamındadır.

Taha

Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin adıdır.

Tarık

Tarık, Kur'an-ı Kerim'de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.

Turab

Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.

Talip

Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamındadır.

Tufan

Araf suresinde yer alan Tufan ismi, şiddetli yağmur demektir.

Tuğyan

Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, coşku anlamındadır.

Türabi

Kur'an’da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.

Tayyib

Kur'an’da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.

Ufuk

Necm suresinde geçen Ufuk ismi, anlamak, kavramak anlamında kullanılmaktadır.

Veli

Kur'an’da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Yusuf

Kur'an’da yer alan Yusuf isim, inleyen, ağlayan demektir.

Yakup

Takip eden anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.

Yunus

Kur'an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

Yasin

Kur'an’da yer alan sure isimlerinden biridir.

Yelit

Hucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.

Yahya

Kur'an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir.

Yenal

Bakara ve Araf surelerinde geçen Yenal ismi amacına ulaşan kimse anlamındadır.

Zahid

Yusuf suresinde geçen Zahid ismi, kıymet vermeyen anlamındadır.

Zahir

Hadid, Enam, Kehf surelerinde yer alan Zahir ismi, parlak anlamındadır.

Zahit

Yusuf suresinde geçen Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nuri

Çok güzel isimleri
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı