• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

AÖF’den kaç yılda mezun olmak gerekir? AÖF mezuniyet koşulları nelerdir?

AÖF mezuniyet koşulları internette araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, AÖF’den kaç yılda mezun olmak gerekir? AÖF mezuniyet koşulları nelerdir? İşte AÖF ile ilgili detaylar...

Yeniakit Publisher
2019-12-01 16:15:00 - 2019-12-01 16:21:09
AÖF’den kaç yılda mezun olmak gerekir? AÖF mezuniyet koşulları nelerdir?

AÖF mezuniyet koşulları internette araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, AÖF’den kaç yılda mezun olmak gerekir? AÖF mezuniyet koşulları nelerdir? İşte AÖF ile ilgili detaylar...

Açıköğretim Fakültesi nedir?

Açıköğretim,  alışılmış, örgün ve geleneksel eğitim tarzından çok farklı olarak, okul kampüsüne gitme zorunluluğu olmayan, derslerin tamamen bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır.

AÖF mezuniyet koşulları nelerdir?

Mezuniyet ve sonrasında yapılan işlemler

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması ve Diploma Eki (Diploma Supplement) verilir. Mezunlara verilen diploma ve diğer belgelerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir.

Diploma

Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz. Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir. Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir. Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir. Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde mahkeme kararı ile değişiklik olması hâlinde (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir.

Lisans programından önlisans diploması alınması

Lisans programı öğrencilerinden, ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak, başarılı olan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirenler, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilirler. Öğrencilerin önlisans diploması almak için sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren AÖF bürosuna bizzat başvurarak büro tarafından verilen dilekçeyi imzalayıp, öğrenci kimlik/tanıtım kartını teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurduktan 10 gün sonra bağlı oldukları AÖF bürosundan bizzat veya yasal vekili aracılığı ile imza karşılığında önlisans diplomalarını alabilirler. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararı uyarınca lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alanların diplomalarında alan belirtilmemektedir.

Diploma eki (Diploma supplement)

Diploma Eki, diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusal eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir. Diploma Eki, diplomaya ek bir belge olup diploma yerine kullanılamaz; ancak diploma ile birlikte geçerlidir.

İkinci nüsha diploma düzenlenmesi

Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde İkinci Nüsha (Duplicate Copy) ibaresi yer alır. İkinci Nüsha Diplomanın da kaybı hâlinde diplomanın kaçıncı defa verildiğini gösteren ikinci nüsha diploma düzenlenir.İkinci Nüsha Diploma isteyenler, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi TR070001001900400036895009 IBAN numaralı hesabına ₺80.00 tutarındaki ücreti ödeyip bankadan aldıkları dekontun aslını dilekçelerine ekleyerek AÖF bürosuna başvurabilirler. İkinci Nüsha Diploma, başvurudan itibaren en geç 10 gün içerisinde düzenlenmektedir. İkinci Nüsha Diplomalar öğrencinin bağlı olduğu AÖF bürosundan bizzat veya yasal vekil aracılığı ile imza karşılığında alınabilir. Kaybolan diplomanın bulunması veya İkinci Nüsha Diploma düzenletilmesinden vazgeçilmesi hâlinde bankaya yatırılan tutar iade edilmez.

Not durum belgesi (Transkript)

Not Durum Belgesi öğrencilerin fakültedeki öğrenimleri süresince aldıkları derslerdeki başarı durumunu gösteren bir belgedir. Bu belge öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi dilekçelerinde belirttikleri kişi, kurum ve kuruluşlara da gönderilmektedir. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim‒Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. maddesinin 4. bendine göre; dikey geçiş/lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk 4 yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Mezuniyet koşullarını sağlaması durumunda öğrencinin GNO’su, önlisans programından aldığı derslerin ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanarak Not Durum Belgesinde (transkript) gösterilir.

Ders içerikleri

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler almış oldukları derslerin ders içeriklerini AÖF bürolarından alabilirler.

Onur ve yüksek onur belgesi

Kayıtlı öğrencilerden; en az 30 AKTS kredilik ders alıp, aldığı bütün derslerden başarılı olan, Dönem Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan veya FF, YZ ve DZ notu alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi sayılmaz.

Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, Genel Not Ortalaması 3,00 ile 3,49arasında olanlar Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen Genel Not Ortalamasını sağlasalar bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi olarak mezun olamaz. Öğrencilerimize ve mezunlarımıza verilmek üzere hazırlanan Onur/Yüksek Onur Belgeleri öğrencinin bağlı olduğu AÖF bürosuna gönderilmektedir.

AÖF’den kaç yılda mezun olmak gerekir?

Öğrenci kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans için yedi yıl (on dört yarıyıl) süreyle öğrencilik hakkından yararlanabilir. Öğrenci kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik hakkından yararlanamaz ve sınavlara katılamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler azami eğitim-öğretim süresinden sayılır. Azami eğitim-öğretim süresini aşanlar sınavlar hariç öğrencilik hizmeti alamaz. 2547 sayılı Kanuna, 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6569 sayılı Kanunla eklenen geçici 67. madde gereğince öğrencilerin azami öğrenim süresi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle yeniden başlatılmıştır. Bu uygulama 2014-2015 Öğretim Yılından önce kayıt yaptıran öğrencileri kapsamaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23