THY - Kabin Kıyafetleri Lansman

Karşılıksız dolar yerine, D8’e katılmak tek kurtuluş yoludur

24 Ekim 2017 Salı

Baba Bush, oğul Bush, Clinton, Obama derken, Trump hepsinden daha çılgın ve dengesiz bir ABD lideri olarak ihaneti ve ikiyüzlülüğü İslam dünyasına ve Ortadoğu’ya felaketten başka bir şey getirmedi.

AB’nin Euro’sundan ve ABD’nin Dolar’ından kurtulmadan bize rahat yok. Bir tasma gibi bütün dünyanın boynuna takılmış olan dolar, bütün dünyayı köle gibi sömürmekte ve yönetmekte, bir alet olarak, bir silah olarak kullanılmaktadır.

Obama’dan sonra işbaşına gelen Trump’tan, Dünya siyasetinde ve ticaretinde ne gibi etkileri olur diye beklenirken, işe başlar başlamaz Trump 7 İslam ülkesine kapıları kapattı, vizeleri kaldırdı, hatta göreve başladığı ilk hafta içerisinde, Teksas’ta bir cami basıldı, 6 kişi öldü ve pek çok kimse yaralandı.

Çünkü ırkçılığı körükleyerek ve Müslümanlara karşı yaptığı İslam karşıtı konuşmaları ile açıkça kendi ülkesi içinde ve bütün Dünya coğrafyasında, ABD düşmanlığını daha da yaygınlaştırdı. 

Bu düşmanlığın arkası da gelebilir, bu kadar patavatsız ve ne dediğini ve ne yaptığını bilmeyen bir lider, Amerika’yı bütün dünyanın karşısında bir hedef tahtasına oturttu. Elbette ki İslam dünyasındaki insanların da, elleri armut toplamıyor. 

Amerika’ya karşı her türlü tepkiler olacaktır, belki pek çok yerden ABD vatandaşlarına, ABD mallarına karşı tepkiler ve boykotlar başlayacaktır. Kötü dost insanı mal sahibi yapar dendiği gibi, ABD’nin bu acımasız, açıktan açığa İslam dünyasına yapmış olduğu zulümler kalleşçe davranışlar, D8 ülkelerinin daha da gelişmesine vesile olabilir.

Belki ABD mallarına karşı tepkiden daha çok, ABD’nin Dolar’ına ve Avrupa’nın Euro’suna  karşı ortak tavır alarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu İstanbul’daki D8 toplantısındaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, tepkiler ve uygulamalarla fevkalade güçlü bir karşı boykot yapılması, ABD ve Avrupa para baronlarının uykularını kaçıracaktır.

Toplantıda en önemli konu başlığı: Devletler arası ortak bir Merkez Bankası’nın kurularak, her ülke kendi para birimlerini kullanıp, ticaret yapabilmesidir. D8 tarihinde bir devrime imza atılmış olacaktır. Kur baskısı altında bütün dünya ekonomisini eritmeye ve dolara göre ezmeye, ne Avrupa’nın Euro’su, ne ABD Dolar’ının hiçbir şekliyle hakkı yoktur. 

Cumhurbaşkanımız dönem başkanı olarak D8 ülkeleri, Merkez Bankası takas odası kurularak, bankaları bir araya getirme önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanımız katılım düzeyini artırmak üzere, özel sektör kuruluşlarını da bu çalışmalara katılmaya davet etti.

D8 kuruluşunu, D20’ye kadar çıkarılabileceğini, karar alma mekanizmalarında oybirliği yerine, nitelikli çoğunluk gibi imkanlardan istifade edileceğini, oybirliğiyle çalışma mekanizması yerine, çoğu zaman karar almanın önünü tıkayabilen, oybirliğinin kaldırılacağını açıkladı.

Üç kıtaya hakim durumda olan İslam coğrafyasındaki ülkeler, hepimizin gördüğü gibi göç ve mülteci meselesi üzerinde rengi, dili, dini etnik kimliği farklı olan herkesi ötekileştiren, diğer sistemlerin ayrımcı politikaların hedefi haline geldiğinin altını çizdi. Akdeniz’i büyük bir mülteci kabristanına döndüren, çaresizliğe, açlığa ve yoksulluğa dur demek yerine, düzensiz göç ile mücadele için botların batırılmasından, Myanmar da bataklıklar içerisinde, insanların ölüme terk edilmesinden bahsedildiğini anlatan Cumhurbaşkanımız, bu tablonun bize verdiği ders şudur dedi:

D8 ilkelerine ve savunduğu değerlere olan ihtiyacı, bırakın azalmayı, daha da arttırmıştır. D8 sadece çıkarlar etrafında buluşan bir ülkeler topluluğu değil, bunun daha ötesinde adil, huzurlu ve istikrarlı bir dünya talebinin, mücessem halidir dedi.

Bizler de D8 üyeleri olarak, Dünyada pek az ülkeye nasip olan coğrafi ayrıcalıklara sahibiz, üç kıtaya hakim durumdayız. Zengin doğal kaynaklarımız, hepsinden önemlisi dünyanın yaklaşık yedide birini teşkil eden, genç ve dinamik bir nüfusumuz var ve D8 kurulduğunda 1.820 dolar olan kişi başına düşen milli gelir ortalamamız, hamdolsun bugün 4.500 doları aştı, tabii ki bu yeterli değil, bunun çok daha ileri gitmesi gerekir dedi.

Bütün dünyada dolar ve Euro’nun serbest dolaşımı ve rezerv para olarak, Merkez Bankalarına dayatılması, özellikle enerji piyasalarında bunun mecburi kılınması, bütün dünya ticaretinde bu para birimini, dünyanın ikinci, üçüncü sınıf ülkelerine dayatması, ABD’nin altın karşılığı olmayan sahte dolar ve Euro birimlerini, diğer ülkeleri ezmek için nükleer silahtan, toptan, tanktan daha çok etkileyecek şekilde ülkeleri kontrol altında tutmak üzere kullanmıştır ve kullanmaya devam etmektedir.

Bunun kurtuluş yolu; ABD’nin ve AB’nin para birimlerinden kademeli bir şekilde çıkarak kurtulmak ve her ülkenin D8 ortak Merkez Bankası’na üye olmasıdır. 

 

YORUM YAZ