• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Mustafa Akgün
Mustafa Akgün
TÜM YAZILARI

Tarihî vebal

16 Nisan 2023
A


Mustafa Akgün İletişim: [email protected]

Mevlânâ Hazretlerinin Mesnevisinde bir Yahûdi Vezir hikâyesi vardır. 

Hikâyenin kahramanları bir Yahûdi ülkesinin kralı ve onun veziridir. Zaman Hz. İsa’dan (a.s.) az sonraki zamandır.

Yahûdi tebadan bazıları o zaman Hak din olan Hıristiyanlığa geçmeye başlarlar. Kral bunu veziriyle istişare eder. Tebanın Hıristiyanlığa geçmeye başlamalarından dolayı ikisi de çok kızgın ve üzgündür. 

Vezir bir şeytanlık düşünmektedir. Kralla bir senaryo kurgularlar.

Vezir sureta Hıristiyan olacak ve onların arasına girecektir. Öyle de yapar. Kral güya bunu ihanet kabul eder. Vezir’in idamına karar verir. Ancak birisinin şefaatiyle onu öldürmez ve Hıristiyanların çok olduğu bir yere sürgün eder. Şimdi vezir Hıristiyanlar için ölümden dönmüş bir Aziz olmuştur.

Yıllar sonra da ölür. Asıl yapacağını ölürken yapar. Ölürken yolunu devam ettirmek için 12 kişiye, ayrı ayrı ve birbirlerinden gizlice sözüm ona icazet verir. 

Ondan sonra 12 kişi ortaya çıkmış birbiriyle haleflik mücadelesine tutuşmuşlardır. Yeni Hakk din olan Hıristiyanlığın bağlıları birbirlerine düşman olup çıkmışlardır.

Bazı Mesnevi şarihleri Mevlânâ’nın bu hikâyedeki Vezirle Meşhur Hıristiyan Azizi Sen Pol’ü kastettiğini söylemektedirler.

Bidayette Hıristiyanlara aşırı düşmanlığı vardı Sen Pol’ün. Bir başka Yahûdi, onun Hıristiyanların arasında girerek Hıristiyanlığı tahrif etmesinin Yahûdilik açısından daha kazançlı olacağını söyler. O da o yolu tutar.

Onun nasıl Hıristiyan oluşuna dair bazı hikâyeler anlatılır, durur. Onlardan biri şudur: 

Sen Pol Şam yolunda Hıristiyanları öldürmek için peşlerine düştüğü bir sırada Hz. İsa ile aralarında gaipten konuşma geçer. Sen Pol bundan sonra güya Hıristiyan olur. Bu ve benzeri hikâyeler dilden dile anlatılır, durur

Hz. İsa’nın samimî inananlarını merhametsizce öldüren veya öldürten Sen Pol, Aziz Sen Pol olmuş büyük bir şöhrete kavuşmuştur. 

Sen Pol’ün Hz. İsa ile görüşmesi tarihen mümkün değildir. 

Michael H.Hart da, En Etkin 100 adlı büyük araştırmasında da bunu teyid etmektedir. Sen Pol’ün Hz. İsa ile hayatta görüşmüş olmasının mümkün olmadığı görülmektedir.

Hz. İsa’nın getirdiği Tevhid inancını (bir Allah’a inanma) tahrif ederek Teslis inancını (Allah’ın üçlülüğü) getirmiştir. Teslis inancı, Allah (Baba) - Oğul (İsa) - Mukaddes Ruh olarak Allah’ın üçlülüğü esasına dayanmaktadır.

Sen Pol, ‘İsa bana gökten inerek üçlemeyi öğretti’ demiştir.

Bölücü Yahûdilerin Hak dinler üzerinde nasıl sinsi bir şekilde tahrifat yaptıklarının korkunç örneğini vermiştir Sen Pol.

Yeni Ahit’in 27 kitabından en az 14’ünü onun yazdığı bildirilmektedir.

Sen Pol hakkında yazılacak çok daha şeyler var.

Bütün bunları şunun için tekrarlamak istedik. Malum önümüzde Türkiye’mizde seçimler var. Bazı politikacılar sureti haktan görünerek milletten oy isteyeceklerdir. Bir yüzleriyle sureti haktan görüneceklerdir ama öbür yüzlerinden korkunç ihanet çizgileri okunmaktadır.

Bu millete bu hususta pek çok kalleşlikler yapıldı.

Yemen Yahûdisi Abdullah ibni Sebe İslâm inancının arasına tehlikeli inanç esasları yerleştirmiştir. Kur’ân ve Sünnetten alınarak şekillendirilen Ehli sünnet itikadının yanı sıra Rafizi itikadını sokmuştur.

Hasan Sabbah’ın ortaya koyduğu sapık inanca kapılanlar büyük güç oluşturmuşlar, Büyük Selçuklu Devletinin başına bela olmuşlardır.

Şeyh Bedrettin 15. Asır başlarında gencecik Osmanlı devletinin başına büyük gaileler açmıştır.

Nazım Hikmet’in dedelerinden biri Mustafa Celalettin Paşadır. Polonya Yahûdilerinden olan bu kişinin asıl adı Konstantin Borjanski’dir. Güya ihtida etmiştir. İstanbul’a yerleşmiştir. Eski ve Yeni Türkler (Les Turcs aciens of meternes)adlı kitabıyla İslâm milleti içine ırkçılık tohumları sokmaya çalışmıştır. Bu kitabını, zamanının Padişahı olan Sultan Abdülaziz’e de sunmuştur. 

O bunu yaparken bazıları da Arap ırkçılığını ortaya çıkarıyordu. İslâm milletini parçalamaya çalışıyorlardı.

Yahûdilerin Türkiye’de ileri gelenlerinden biri Haim Nahum’dur. İttihatçıların Hahambaşı yaptığı kimsedir. Bu kişi daha sonraları Mısır’da Nasır’ı Arap ırkçılığına yönlendiren kişidir. Koç grubundaki Bernar Nahum ile Haim Nahum’un soyadlarının aynı olması şayan-ı dikkattir. Bernar Nahum 500. YIL VAKFININ da kurucularındandır.

Asıl adı Moiz Kohen olan Yahûdi hahamı, ırkçılığı teşvik eden kitaplarını Munis Tekinalp imzasıyla yayınlamıştır. Kitaplarının geniş kitlelere ulaşmasında aslen Diyarbakır Kürtlerinden olan, sonradan mason olmuş Ziya Gökalp’i kullanmıştır.

Bu ülke, mason localarında yüksek derecelere ulaştığı halde cumhurbaşkanlığına yükselebilmiş kimseleri de gördü.

Bu örnekler pek çoktur. Seçim sathı mailine girmiş bulunmaktayız. Oy vereceğimiz kimselerin cinsini, cibilliyetini araştırmamız tarihî vebaldir. 

Diaspora Ermenilerinin, Siyonist Yahûdilerin, İngiliz Gizli Servisinin, CIA’nın allayıp pullayarak, siyasi arenaya sürdüğü kişileri iyi bilmemiz gerekmektedir.

Dua ederiz ki Merhum Akif’in bir beytiyle tablolaştırdığı acı sonla karşılaşmayız.

Eyvâh! Beş on kâfirin îmanına kandık;

Bir uykuya daldık ki: cehennemde uyandık...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gör duy

Şimdide ermeni kemal meral garo paylan terörist başları chpkkda hdpkk ipkk devakk gelecekkk
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23