Ramazan Var, Heyecan Yok

13 Mayıs 2019 Pazartesi

“Biz kısık sesleriz... Minâreleri
Sen ezansız bırakma, Allah’ım!”

Ârif Nihad Asya’nın bu mısrâlarla başlayan meşhur “Duâsını biliyorsunuzdur.

Büyük şâirin Allah’tan bir başka dileği de şuydu:

“Yarının yollarında yılları da
Ramazansız bırakma, Allah’ım!”

Bugün minârelerimizde ezan, senelerimizde Ramazan var...

Şükürler olsun!..

Fakat aynı şiirde geçen şu ifâde korkulu bir düş gibi:
“Ya çağır şurda bal yapanlarını,
Ya kovansız bırakma, Allah’ım!”

İşte o “bal yapanlar” nerede şimdi?

Dünyâ kadar “yaban arısı”nın, kıyâmet gibi “eşek arısı”nın arasında “bal arısı” hani?..
***

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in şu hadîs-i şerîfi de yüreklerimize işliyor:   

“Bir zaman gelir ki insanlar câmileri doldurur; (fakat) içlerinde (hakîkî) tek mü’min yoktur...”

“Nerede o eski ramazanlar!” diye diye anlatmakla bitiremediğimiz mesele, aslında “Nerede o eski Müslümanlar!” sözünde düğümleniyor...

Gıybet, haset, nemîme, inat, tecessüs, sû-i zan, yalan, iftirâ, aldatma, sahtekârlık, kibir, riyâ, alay, gösteriş, hırs, menfaatperestlik, israf, cimrilik, öfke, haksızlık, zulüm...  

Bu saydığım kötü huylardan biri yâhut birkaçı bugünün “Müslüman”ları olarak çoğumuzda var...

Maalesef!  

Namazdan, hacdan da geri durmuyoruz yukarıdaki huylardan da...

***

Çok değil, yüz sene öncesinin “ramazan iklîmi”ni şöyle bir hatırlarsak nereye savrulduğumuz ortaya çıkıyor.

O iklîmi kimden okursanız okuyun, karşınızda aynı manzara...

Eskiden kılınan namazlar bugünkülere nazaran daha samîmî, tutulan oruç daha temiz, bayramlar daha sevinçliymiş.

Halit Ziya UşaklıgilSaray ve Ötesi” isimli hâtıra kitabında Sultan Reşad’ın da iştirâk ettiği “Hırka-i Saâdet alayı”ndan nasıl bahsediyor, bakın:

“Ben onun maiyyetinde birinci defa olarak Hırka-i Saâdet ziyâretinde, içeriden şâhid oldum.

Bu hakîkaten pek rûhânî, pek vecd ve huşû ile yapılan bir râsime idi ve insanın

revâbıt-ı dîniyyesi gevşemiş olsa bile asırlardan beri milyonlarca ümmetin üzerinde saltanat ve satveti hükümran olan, her müslim diyârında, her câminin minâresinde azameti selâmlanan azîmüşşan bir peygamberin hırkasına, velev

uzaktan, velev örtüleri arasından yüz sürebilmek, ruhu, câvidânî istiğraklar icinde bırakan bir mestî idi. Dikkat etmiştim, kürsüsünün üzerinde hırkanın bohçasına sürdükten sonra hünkâr, üstünde güzel bir kıt'a yazılmış tülbent mendiller dağıtırken önünden takım takım geçen vezir, rical arasında tek bir sîmâya tesâdüf edilmezdi ki mânevî bir heyecan ile ihtizâza gelmiş olmasın...”

***

Şimdiki Hırka-i Şerîf ziyâretleri, dînî bağları gevşemiş insanların rûhunu böylesine mest ediyor mu?

Hırka’nın bohçasına sürülen mendiller o zamanki insanları heyecan içinde titretirmiş.

Gelgelelim, bugün Hırka’nın kendisi dahi bize heyecan vermiyor...

Öyle yerlerde çektirdiğimiz fotoğrafları sosyal medyada zırt pırt paylaşırken duyduğumuz gurur istisnâ, tabii ki...

***

Eski ramazanlarda milletin yediden yetmişe nasıl sevindiğini, zengin fakir herkesin sofrasını herkese nasıl açtığını, hediyeler verip gönüller aldığını da Musâhipzâde Celâl Bey’den okuyalım: 

“Her tarafta davullar çalınarak, minâreler donanarak ramazan îlân edilirdi. Büyük küçük, kadın erkek, çoluk çocuk, neşe ve heyecan içinde birbirini tebrîk eder, eller öpülerek, kucaklaşarak evler sokaklar sevinç sesleriyle dolar, çoluk çocuk davulların peşinde sokak sokak neşe içinde haykırışarak dolaşırlardı.

Zenginlerin, vükelânın otuz kırk odalı o mükellef yalılarının, köşklerinin, kış ise İstanbul'daki konaklarının harem selâmlık kapıları iftara yakın ardına kadar açılır. Kadın ve erkek, dâvetli dâvetsiz, zengini fıkarâsı iftara gelir, hörmetle karşılanırlardı. Dâiresine göre haremde selâmlıkta bütün Ramazan’da bâzı zengin konaklarında her akşam kırk elli, hattâ yüze yakın sofra kurulurdu. Ahbap ve akrabâ arasında, dâvetsiz ve ilk hafta içinde büyüklere iftara gitmek bir nezâket ve hörmet sayılırdı.

Bu sınıf arasında birbirlerine iftara gidenlere diş kirâsı adıyla kıymetli hediyeler vermek bir nevî gönül almak sayılırdı.

İftara gelen fukarâya ise hâline münâsip bir mikdar para diş kirâsı olarak verilirdi...”

Tekrar hatırlatalım ki bu cömertlik yalnız zenginlerde değilmiş, fakirler bile bir tas çorbayla olsun, komşusunu düşünürmüş.

“Zenginler dînî ve insânî îtiyâdını böyle fütüvvetkârlıklarla îfâ ederken fakir olanlar bile bir tas çorbasiyle bir kap yemeğini komşusuna ikram etmekten sonsuz bir zevk duyardı...”

Ramazan var, feyezan yok...

***

Şimdi câmimiz, namaz kılanımız, hac ve umreye gidenimiz çok.

Fakat ne yazık ki ahlâk fukarâsı Müslümanlar da çok...

Müslüman düzelmezse dünyâ düzelmez.

Allah hepimizi ıslah eylesin!  

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • AHMETAHMET8 gün önce
  Bir Ramazan pidesi buğusu saçan yazınızı nefaset hisleriyle okudum. Teşekkür ederim.
 • muhammedmuhammed9 gün önce
  nizam alem müslümanlar zaten türklerle savaştı ta emeviler zamanında.türkler daha sonra müslüman oldu ve islam dünyasının koruyuculuğunu yaptı. bir zamanlar bir kısım insan hata yaptı diye din bırakılmaz.celladının dini seni ebedi saadete kavuşturacak olan din.cellattan bize ne
 • Mustafa Mustafa 9 gün önce
  Nerde eski ramazanlar Ermeniler ve Yahudiler çocuklarına bile sokakta birşey yedirmezdiler. !!!! TESETTÜR LÜLER VE SAKALLI LAR SOKAKTA DONDURMA YALIYOR ÇOCUKLARI HERYERDE YEDİRİYOR İÇİRİYORLAR.
 • b.mavibirdenizolsam@gmail.com[email protected]9 gün önce
  Bizleri bir an için bile olsa güzel zamanların,güzel ramazanlarına götürdüğünüz için teşekkürler hocam.Günümüzün acı tablosunuda çok güzel özetlemişsiniz.En acı şey ise;bu tablonun değişeceğine dair hiç bir umudun olmayışı ve yitirilmiş olanın hiç gelemeyecek olmasının derinden hisedilmesidir.
 • veliveli9 gün önce
  gerçekçi ve dürüst olalım. islamı aslına döndürelim. Peygamber gibi yaşayalım.Peygamber, bizim sünnet dediğimiz hiçbir nafile namazı mescidde kılmamıştır. şimdi tesbihata kalmasan kınıyorlar...Cami cemaati 50 yaş üstü. Terevihe gelen geçler, farzdan sonra çıkıp bahçede vakit geçiriyorlar. Görmüyor musunuz!Akşam namazına kimse gelmiyor. 30 dk sonra kılınsa ne olur ki!Kimsenin umurunda değil...
 • nizam alemnizam alem9 gün önce
  sayin yazar "muslumanlar yahudilerle savasmadikca kiyamet kopmayacak"ve " muslumanlar turklerle savasmadikca kiyamet kopmayacak "hadisleri ne anlama geliyor (kaynak muslim 2912 dsahih hadis). turk isek ne yapmaliyiz. kafam eyice karisiyor çunku bir turk olarak celladimin (muslumanlarin) dinini seçtirmisler ben kuçukken. ne yapmaliyim Allah askina.
 • AhmetAhmet9 gün önce
  "Abdullah" diye halis muhlis Arapça isim taşıyan kişi! Yazarın Halit Ziya ve Musâhipzâde Celâl Bey’den metin aktardığını ve senin bahsettiğin Arapça kelimelerin onlar tarafından kullanıldığını fark edemedin mi? Ayrıca sen Türkçe'ye çok meraklıysan önce ismini değiştir.Yorumunda kaç tane Arapça kelime kullandığının farkında mısın?
 • AbdullahAbdullah9 gün önce
  Ne kadar arapça meraklısısın sen ya? Yazdığın sözcüklerin tamamının Türkçe karşılığı var ama arapça kullanmakta ısrar ediyorsun. arapça bizim dilimiz değildir.

Günün Özeti