• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
C. Yakup Şimşek
C. Yakup Şimşek
TÜM YAZILARI

Öz Türkçe Yalanları

18 Mart 2019
A


C. Yakup Şimşek İletişim:

“Yalanları salmışlar yollara,

Hepsinin de kuyruğu telli pullu...”

Öz Türkçe yalanları” da Nâzım’ın dediği gibi.

Allanıp pullandı...

***

Öz Türkçe”nin yalanları, ismiyle başlıyor.

Öz Türkçe” ne demek?

İçinde, başka dillerden gelmiş unsurlar (sesler, ekler, kelimeler...) olmayan Türkçe...”

Türkçenin -daha doğrusu, herhangi bir dilin- böylesine saf, arı, som, hâlis muhlis olabilmesi mümkün değildir.

Böyle bir hâl, ancak hayâl-i muhâl olur.

Yâni olmaz, olamaz, imkânsız, gayrimümkün, gayrikaabil.
Eşyânın tabiatına aykırı...
***
Türkiye’de 1930’lardan îtibârenTDK’ya sipâriş edilip yazdırılan ve yıllarca resmî ağızlarla anlatılıp söylenen “Öz Türkçe” masalları, halka birçok mavalla seslendi ve yalanlarla beslendi.
(Yine, Nâzım’ın dediği gibi: Ve insanlar, âh, benim insanlarım / Yalanla besliyorlar sizi...”)
Meselâ “İlk Resmî Öz Türkçe Teşebbüsü” olan Cep Kılavuzlarında dediler ki: Buçalışmanın amacı da, yaz dilimizde kullanılan, fakat halkın konuşma dilinde yeri olmadığı için yabancı saylan sözlere öz türkçe karşılıklar bulmaktır...”
İşte bu “halkın konuşma dilinde yeri olmadığı için yabancı sayılan sözler” ifâdesi resmen palavraydı.
Çünkü atasözlerinde, masallarda, halk hikâyelerinde, türkülerde geçen kelimeleri bile “yabancı” sayıp kapı dışarı ettiler...
***
Halk edebiyatında kullanılan kelimeler, nasıl oluyor da “halkın konuşma dilinde yeri olmayan söz”lerden sayılıyordu?
Karacaoğlan’ın, Pir Sultan Abdal’ın, Âşık Paşa’nın, Dede Korkut’un, Yunus’un ve daha yüzlerce Türkçe ustasının sevip benimsediği, dillerinden düşürmediği, şiirler yazdığı kelimeleri bile “Arapça, Farsça, Osmanlıca, yabancı kelime” olarak yaftalayıp bunlara öz Türkçe karşılıklar bulmak” neyin nesiydi?
Ne olacak, düzmece bir “öz Türkçe” mâcerâsı...
***
TDK’nın internet sitesindeki “Tarihçe” sayfasından aldığım şu îtiraflara bir bakın:
“Bizzat Atatürk'ün öncülük ettiği, Türk dilinin yabancı kökenli sözlerden temizlenmesi akımı 1935 güzüne kadar sürmüş; halkın diline girip yerleşmiş kelimelerin dilden atılması işleminden bu tarihte vazgeçilmiştir...”
Demek ki neymiş?
TDK’ya yalnızca halkın anlamadığı kelimelerin değil, halkın diline girip yerleşmiş kelimeler”in dilden atılmasıişi de havâle edilmiş...
Hem de resmî ağızdan...
Bizzat...
***
Bugünkü TDK’nın bu sözleri bir yandan îtiraftır; fakat öbür taraftan başka bir yalan beyandır.
Çünkühalkın diline girip yerleşmiş kelimelerin dilden atılması işi 1935 güzünde sona ermedi ki...
TDK’nın 1942’de bastırdığı Felsefe ve Gramer Terimleriadlı kitabı bunun yüzlerce delîlinden yalnızca bir tânesidir.
Nitekim “halkın diline girip yerleşmiş kelimeler”den yüzlercesi bu kitabın “Osmanlıca Terimler” listesinde sıralanmış ve bunların yerine “Öz Türkçe” veyâ Avrupalı kelimeler ikaame edilmiştir...
(Yanlış okumadınız: Avrupalı kelimeler... TDK’nın bu Avrupa sevdâsını da anlatırım, inşallah.)
***
İşte Felsefe ve Gramer Terimleriismindekio kitapta “Arapça, Farsça, Osmanlıca, yabancı söz” diye sayılan kelimelerden bir kısmı:
Âile, akıl, alâka, Allah, amel, basit, beden, belde, cereyan, cevher, dâvet, esas, evvel, faaliyet, fazilet, fiil, gaaye, hâdise, hâfıza, hakîkî, has, hassas, hatâ, hâtıra, hayal, hayır, hikmet, hüküm, hür, ifâde, ilim, îman, imtihan, inkâr etmek, isbat, kaabiliyet, kader, kâinat, kıyas, kudret, liyâkat, medeniyet, mekân, mektep, mevcut, meyil, millet, misal, muallim, mûcize, muhafaza, muhakkak, mümkün, münâsebet, nâhoş, nazar, rekaabet, rızâ, ruh, saâdet, sâkin, samîmî, sanâyi, sermâye, servet, sır, sihir, şahıs, şiddet, şuur, tabiî, tahsil, târif, tasvir, tavır, tâyin, tecrübe, terbiye, unsur, vâcip, vâsıta, vazîfe, vücut, yegâne, zan, zat, zekî, zıt...”
Demek ki “halkın diline girip yerleşmiş kelimeler” yalnızca 1930’lu senelerde değil, 1940’lı yıllarda da TDK’nın ve devletin gözünde “ecnebî” sözlerdi.
Yukarıdaki kelimeler ve benzerleri -kendi ifâdeleriyle- “Türkçe karşılığının bulunması gereken, Osmanlıca artığı, yabancı...” sözlerdendi...  
***

Bir de Agop Dilaçar yalanından bahsedeyim.

Agop Dilaçar’ın yazdığı ve 1962 yılında TDK tarafından Devlet Dili Olarak Türkçe adıyla basılan kitaba göre Osmanlılar “demiryolu” gibi Türkçe bir kelimeyi hiç kullanmamış...
O kitapta deniyor ki:
“1918 yılında bile, birçok belgelerden anlaşıldığına göre, ‘demiyroluna (Buradaki imlâ hatâsı TDK’nındır.) bir türlü demiryolu denmemiş, ya Fransızca şimendifer kullanılmış, ya da Arapçadan hutut-u hadidiye diye bir terim uydurulmuştur.”
Hâlbuki, bırakın 1918’i, Türkiye’de demiryolların işletilmeye başlandığı yıllarda (1800’lerin sonları) dilimizde “demiryolu” kelimesi vardı.
Nitekim “Kaamûs-ı Türkî”de “demiryol” kelimesi madde başı olarak geçmekte ve uzunca îzâh edilmektedir.
Aynen şöyle:  

Demir yol yâhut timur yol i. [demirden yol mânâsıyla sıfat-mevsuf olduğundan izâfetle ‘demiryolu’ demek hatâdır.] En büyük ve en nâfî keşfiyât-ı cedîdeden olarak yere serilmiş demirlerin üzerine buharla tahrîk olunur bir makine ile bunun cerrettiği (çekip sürüklediği) müteaddid arabalardan ibâret serîu'l-hareke vâsıta-i nakliye: demir yol ile gitmek; Anadolu Demiryolu, demir yol mevkıfı...”

***
Ha, “şimendifer” kelimesi de elbette kullanılmıştır.
Fakat Dilaçar’ın Arapçadan hutut-u hadidiye diye bir terim uydurulmuştur.” sözüyle bahsettiği “hutut-u hadidiye” kelimesi Kaamûs-ı Türkî”de geçmiyor.
Birileri o sözü de kullanmış olabilir.

Ayrıca 110-115 sene öncesine âit fotoğraflara internetten bakarsanız birçok yerde “demiryolu” kelimesini görebilirsiniz.
Meselâ aşağıdaki etiketleri internete yazıp arama yaptığınızda karşınıza çıkan yazılara bakın:
“Hicâz Demiryolu Müdiriyyet-i Umûmiyyesi Binâsı Projesi”
“1324 senesine âit Hicaz Demiryolu Yazılı Orjinal Osmanlıca Levha”
“Hicaz Demiryolu İçin Bastırılan Madalyonlar...”
***

Söylediğiniz veyâ söylettiğiniz yalanlar bir müddet işinize yarayabilir.
Size inanan milyonlar olabilir.
Çünkü bir yalan, resmî metinlerde, ders kitaplarında, devlet adamlarının nutuklarında geçiyorsa milletin bunlara inanma ve aldanma ihtimâli büyüktür.
Fakat illâki bu yalanları meydana çıkaranlar olur.
***
Cenap Şahâbeddin diyor ki:
“Ne kadar yalanları bir varaka-i sahîha (resmî kâğıt) üstüne geçirmekle hakîkate kalbettik (çevirdik) sanırız...”
Yoldan çıkarttıkları ve geçmişinden koparttıkları dilimizi de “Öz Türkçe” diye yutturabilmek ve tutturabilmek için resmen ne yalanlar söylediler...
Bu dili tekrar yola getirmek istiyorsak Cenap Şahâbeddin’in şu îkaazına uymamız şart görünüyor: 

“Yalanı söküp atmadan hakîkati dikmeye kalkışma: Tutmaz...”

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23