Böyle İslâmlık Olur mu?

07 Ocak 2019 Pazartesi

"VII. yüzyılda, Arap Yarımadasında Muhammet peygamber tarafından kurulan din." 

Ne bu şimdi? 

TDK'nın "Büyük Türkçe Sözlükadını verdiği lügatinde "İslâmlık" kelimesi için yaptığı iki îzahtan biri bu!.. 

"İslâmlık" dediğimiz mefhum, o târifte aynen böyle... 

İmlâsı, noktası, virgülüyle...

TDK’dan “efrâdını câmi, ağyârını mâni” târifler beklemiyoruz.

Çünkü bundan âciz olduğunu biliyoruz. 

Ama böylesine fâhiş ve müthiş hatâlar yapmasın, yaptıysa telâfî etsin.

Çünkü bu hatâlar insanlarımızın karşısına milyonlarca kez çıkıyor...     

***

Demek ki TDK'ya göre bizim dînimiz “Muhammet peygamber tarafından kurulan din” imiş... 

Yâni "Allah" bu işe -hâşâ- hiç karışmamış. 

Daha doğrusu, Allah'ı karıştırmamışlar... 

Öyle bir din ki Peygamber var, Allah yok! 

Sanki Müslümanlık değil de Budistlik...

Allah”sız bir din...

Peygamber Efendimiz de böyle “Allah”sız bir dinde, olsa olsa -hâşâ, sümme hâşâ- Buda (Siddhartha Gautama Buddha) olur. 

Fesübhânallah!.. 

Artık "Fesübhânallah!..mı dersiniz, yoksa "Maazallah!" mı?.. 

İsterseniz "İllallah!" deyin. 

Ama nâfile... 

TDK, bildiğini okuyor... 

*** 

TDK'nın yukarıdaki "İslâmlık" târifi, bırakın Hak dîni, muharref dinler (Musevîlik ve Hristiyanlık) için bile yanlıştır. 

Çünkü bir semâvî dînin ilk sıfatı, Allah tarafından indirilmiş olmasıdır. 

Adı üstünde: semâvî... 

(TDK'mız bu "semâvî" kelimesini yerlere sermek için "göksel" diye bir lakırtı îmâl ettiŞu anki lügatinde de "semâvî" kelimesinin "eskimiş" bir kelime olduğuna dâir kayıt düşmüş. Ha, bu kelime durup dururken mi, yoksa kendilerinin müdâhalesiyle mi eskidi, ayrı mesele...)  

Semâvî -yâhut ilâhî- dinler birer "Te'sîs-i Rabbânî"dir ve bu yüzden onlar hakkında "peygamber tarafından kurulan din" denilmez.

***

Hakîkî bir dîn ile Allah arasındaki mutlak bağı en sağlam ifâde eden tâbir, "lâzım ve melzum”dur, sanırım. 

Yâni, "biri varsa diğerinin de olması şart..." 

TDK'nın târifi bu bakımdan hilâf-ı hakîkat, yalın kat ve sakattır...  

Hakîkî bir din "kul yapısı” değil, "Allah yapısı"dır. 

Peygamberlerin dindeki rolünü ise Ömer Nasûhî Bilmen'in ifâdesiyle hatırlayalım: 

"Allah Teâlâ'nın kullarına dînini bildirmek için memur ettiği pek muhterem insanlardan her birine 'Peygamber' denilmiştir ki, bu zâtlar Allahü Azîmüşşân'ın birer elçisi demektir..."

*** 

Ömer Nasûhî Bilmen'in meşhur Büyük İslâm İlmihâli'nde yaptığı "din" târifine bakalım bir de: 

"Hakîkî bir din, Allah Teâlâ Hazretlerinin bir kaanûnudur ve birtakım hükümlerin, hakîkatlerin mukaddes bir mecmûasıdır ki, bunu Peygamberleri vâsıtalariyle insanlara lütuf ve ihsan buyurmuştur. Bu kaanun, insanları hayra götürür; insanlar, bu İlâhî kaanûnun hükümlerine kendi güzel ihtiyarlariyle riâyet ettikçe doğru yolu bulmuş, hidâyet üzere bulunmuş olurlar; dünyâda da âhirette de selâmete, saâdete kavuşurlar..." 

(Bilen bilir, Merhum Ömer Nasûhî Bilmen'in o muhteşem ve timsâl-i mücessem eserleri yalnızca "din" bakımından değil, "dil" yönünden de sağlamdı. Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsçayı da bilen, bu üç dilde şiir yazabilen büyük âlim, Fransızcadan da tercüme yapacak seviyede anlıyordu. Yeri gelmişken söyleyeyim: Dilimizi TDK’dan değil de Ömer Nasûhî Bilmen'den öğrenen kişi hem daha doğru, hem de engin ve zengin bir Türkçeye sâhib olur.)  

*** 

Milletimizin asırlar boyunca okuyup ezberlediği ve dînini öğrendiği kitaplardan biri olan Mızraklı İlmihâl'de; ayrıca Şemseddîn Sâmi'nin Kaamûs-ı Türkî’sinde ve bugünkü Kubbealtı Lügatı'nda dînimiz için yapılan doğru ve güzel târifleri de görelim: 

Mızraklı İlmihâl: "Resûlüllah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin Allahu Azîmüşşan'dan getirdiği şeyleri dil ile ikrâr ve kalb ile tasdîk etmekdir; buna îman ve İslâm derler."

Kaamûs-ı Türkî: "Hâtem-i Enbiyâ (s.a.v.) Efendimiz tarafından vahy-i Rabbânî ile izhâr ve îlân ve te'sîs buyurulan dîn-i mübîn, dîn-i Muhammedî, Müslümanlık." 

Kubbealtı Lügatı"Allah’ın Kur’an ile vahyettiği ve esasları Hz. Muhammed tarafından bildirilen din, Müslümanlık." 

*** 

TDK, Türk milletinin yalnızca "dil"ini değil, aynı zamanda "dîn"ini de mi sâdeleştirmeye, basitleştirip bozmaya ve yeni baştan yazmaya yeltendi acabâ?
TDK’lılar şimdi “Bu İslâmlık târifini bugünkü TDK olarak biz yapmadık, bizden öncekiler (eski TDK) yaptı...” derlerse ben de onlara sorarım:  
İslâmlık” hakkında yazılan bu sakat, yalın kat ve hilâf-ı hakîkat beyânın altına sen imzâ atmıyor musun, böyle bir haltı bugün tasdîk etmiyor musun?
O hâlde internet sitende böyle şeyler ne arıyor, millete bu rezâlet ve fezâhatleri hizmet gibi sunmaya niçin devâm ediyorsun?
Cumhurreîsimiz Recep Tayyip Erdoğan’dan istirhâm:
TDK’ya artık bir çekidüzen ve ayar veriniz!..
Çünkü yaptıkları -ve yıktıkları- elverir...

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Murat AltunMurat Altun5 ay önce
  Yakup bey kardeşim,Önemli bir noktayı atlıyorsunuz. Acele etmeden ne demek istediğimi anlamaya çalışın lütfen. Ben yazınızın genelinden bahsetmiyorum evvela. Sadece TDK'dan aldığınız tanımın muhtevasından haberdar olmalısınız. Sondaki 1980'in üzerine gelip tıkladığınızda 80 baskısındaki anlamı böyledir diye bir uyarı yazısı çıkacak. Yayıncılık ciddiyeti de bunu gerekli kılar zaten. Birazcık mürekkep yalamış insan dipnotun, kaynakçanın ne olduğunu bilir ve ehemmiyetinden bihaber olamaz. O notlar süs olsun diye koyulmaz. Güncel halinin linkini verdim zaten orada tanımda bir problem yok. Algı operasyonu yapmayı bırakalım. Olayı daha ilmi, daha ciddi bir şekilde ele alalım. Biz Müslümanlara yakışan budur. Meslek ahlakı falan daha sonraki iş. Fayda verecekse nasihat edilir. Sizin bu yazınızın kime faydası oldu şimdi? Fanatik insanların gereksiz öfkelerini kabartmaktan başka hangi derdimize şifa oldu? Benim derdim TDK'yı savunmak falan değil. Bir dizi hatasını biliyoruz ve ilgililerine iletiyoruz. Sağ olsunlar genellikle olumlu katkımız oluyor.Ne demek istediğimi anlatabildiysem ne ala. Sorunuz olursa cevaplayabilirim. Söz düellosuna falan ihtiyacımız yok. Gazetecilik ve yayın ciddiyeti üzerine kafa patlatmakta yarar var. Allah bizleri provokatif habercilikten ve ona alet olan yazılardan uzak etsin. Emin insanlar zümresine ilhak eylesin. Doğruya talip olanlarla haşreylesin. İla ahir... Amin.Bu arada editörümüz kırparak alıyor buraya yazımızı, bunu da bilin isterim. Kibre karşı kibrin sadaka olduğunu biliriz.
 • C.Yakup ŞimşekC.Yakup Şimşek5 ay önce
  Murat Altun ve Ekrem Bey, Yazıyı dikkatle okumadığınız belli oluyor. Tekrar ve dikkatle okursanız şunları anlarsınız: 1. TDK'nın "İslâmlık" kelimesine dâir "Büyük Türkçe Sözlük"te yaptığı iki târiften biri fâhiş derecede yanlıştır. Bunun üzerinde durdum.2. Ben diğer târiflerinden bahsetmedim. Hepsinin yanlış olduğunu söylemedim. 3. Şunu soruyorum: Bugünkü TDK’lılar, 1980 TDK'sının yaptığı bu târifi hatâlı buluyorlarsa niçin sitelerine alıyorlar? Nitekim TDK, daha önceki lügatlerinden olan Cep Kılavuzu'nu siteye almamış. Bunu da almayabilirdi. Milyonlarca vatandaş bunu görüyor. 4. Şu hâlde, bir şeyi tâmir edecek olan kim acabâ? 5. "Ne acı bir durum..." dediğiniz hâl kimdeymiş: Bende mi, sizde mi, TDK'da mı? 6. "Bre gafiller!" dediğiniz kimmiş:Ben mi, siz mi, TDK mı? Yoksa siz misiniz? Hâlâ bir diyeceğiniz varsa yazabilirsiniz...
 • Murat AltunMurat Altun5 ay önce
  ...TDK'ya öfkeniz varsa deliliniz sağlam olmalı. Bu tutunduğunuz dalla kendi ayağınızı kesiyorsunuz, farkında değilsiniz. 1980 baskısında bu anlam var demektir. Gazetecilik biraz tecessüsü gerektirir ama siz ön yargı ve usulsüzlüğünüzle binlerce insanı da vebale sokmuşsunuz. Allah akıl, fikir ve iyi niyet nasibetsin.Ne acı bir durum değil mi?İlaveten, şu linke bir göz atın, doğrusunu bulacaksınız.http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c35cb36b64270.79665652Yıkmak kolay yapmak zor. Hadi yapın bakalım. Tamir edin, nasıl tamir edeceksiniz? Burada yazılanlardan ahirette hesaba çekilmeyeceğimizi mi sanıyoruz?
 • ekrem çelikekrem çelik5 ay önce
  ... insan alıntı yaptığı metni tedkik etmeden yazabilir mi? tanımın sonundaki 1980 ne anlama geliyor bre gafiller! bu 80'deki baskıda böyleydi demek.... doğrusu budur: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c35ba9256ec04.26803233 
 • Hasan Hasan 5 ay önce
  TDK yeni baştan islah edilmelidir.
 • AHMETAHMET5 ay önce
  Yakup Hocam, eline diline sağlık; suçüstü yapmışsınız. Devam ediniz değerli kardeşim.
 • Oku mayınOku mayın5 ay önce
  İşte teslimiyet ve iffet . Meryem suresi.20. “Bana bir insan dokunmadığı ve ben de kötü/iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olur?” dedi.1Meryem Sûresi / 20.Ayet47. (Meryem) dedi ki: “Yâ Rabbi! Bana bir beşer eli değmemiş (ilişmemiş) iken nasıl bir çocuğum olur?” (Allah şöyle) buyurdu: “Öyle de olsa Allah, dilediğini yaratır. O, bir işin olmasını dilediği zaman ancak, ‘ol’ der, o da oluverir.”1Âl-i Imrân Sûresi / 47.Ayet
 • İSLAMZIİSLAMZI5 ay önce
  OLMAZ HACI SEN NASIL EMREDERSEN ÖYLE İSLAMLIK OLURR.. EMRET HACI KESELİM ALAHUEKBER....
 • ihsanihsan5 ay önce
  İskenderun’da Gençlik ve spor müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi tarafından “Namaz da bereket, Spor da hareket var” adlı proje ile İskenderun Kaptan Paşa adlı camiye sabah namazına giden cemaate cami içerisinde spor yaptırılıyor.Halk Sesi’nden Mete Çağdaş’ın haberine göre; Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan gönüllü bir grup önce cami cemaati ile birlikte namazlarını kılıyor daha sonra ise camiye özel olarak getirilen antrenör nezaretinde cami cemaatine, cami içerisinde sabah sporu yaptırılıyor. Gençlik liderlerinin şimdilik sadece her hafta Perşembe günleri yapılan bu uygulamayı hafta da 2 güne çıkartmayı düşündükleri belirtiliyor.
 • Hakk ve halk yolundaHakk ve halk yolunda5 ay önce
  BUTUN DINLERE ESIT YAKLASAN BIR ANLAYISLA IFADELENDIRILMIŞ VE DOĞRUDUR. ALLAH TARAFINDAN GONDERILDIGINE O DINE IMAN EDENLER SADECE INANIRLAR AMA ISPAT EDEMEZLER..... DAHA HZ. MUHAMMED HAYATTA YOK IKEN, YEMEN VALISI EHRENE ORDUSU ILE KABEYI YIKMAYA GELIRKEN, MUHAMMEDIN DEDESI ABDULMUTTALIBIN 200 DEVESINE EL KOR.... BUNU DUYAN ABDULMUTTALIB EHRENE'DEN DEVELERINI ISTER... EHRENE 'BEN SIZIN KABENIZI YIKMAYA GELDIM, SEN DEVELERIN DERDINE DÜŞMÜŞSÜN' DER..... ABDULMUTTALIB; 'BEN DEVELERIN SAHIBIYIM, KABEYIDE SAHIBI KORUSUN' DER.YANİ, ALLAHA HAVELE EDER. İSLAMCILARA GÖRE, MUHAMMED ÖNCESI ARAPLAR PUTA TAPAN, CAHILIYE YAŞAYAN INSANLARDIR...KABENIN KORUNMASINI ALLAHA HAVALE EDEN ABDULMUTTALIB HANGI DINE INANIYORDU....? GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ, SEMAVI DİNLER MÜSLÜMANLARIN SAYDIKLARI ILE SINIRLI DEGILDIR.... SEMAVI DINLERE INANMAYAN DUNYANIN ÇOĢUNLUGU NE OLACAK...? DEVLETTEN HERKES KENDI RUHANI DURUMUNA GORE ACIKLAMA BEKLERSE, DEVLET, DEVLET OLMAKTAN ÇIKAR.... HERKESE EŞIT MESAFEDE DURAN DEĞIL, BIR ZÜMRENIN DEVLETI OLUR ÇIKAR....SEMAVI DINLERE TEMEL OLUŞTURAN KITAPLARI OKUMADAN, ONLARI TARIHIN SUZGECINDEN GECIRMEDEN, DIN ADINA YAZANLAR GÜNÜMÜZDE CAHILIYENIN ÖRNEKLERIDIR....
 • Rasim DUMANRasim DUMAN5 ay önce
  Kıymetli Hocam, bir takım câhillerin, nâdanların, ahmakların sözleri, sataşmaları sizi üzmesin, gayretinize zarar vermesin. Sizin üzerinde durduğunuz bu "dil-lisân" meselesi, aslında Ümmet'in belki de en büyük meselesi. Bu mesele, digerlerinin de "anası" ve "müsebbibi" hükmünde. Ve mâalesef, insanlarımızın çoğu, hânçeri nereden yediğimizi..., ve hatta, "hânçer yediğimizi" bilmiyor ; işin asıl acı tarafı da budur. Selâm ve dua ile.
 • Rasim DUMANRasim DUMAN5 ay önce
  Hocam, Cenâb-ı ALLAH (C.C.) sizden "ebeden" razı olsun inşallah. Devam edin lütfen, yazılarınızdan çok istifâde ediyoruz. Sağolun varolun inşallah. Selâm ve dua ile.
 • mizanmizan5 ay önce
  Hükümet bu hataları düzeltecek ve o zihniyeti değiştirecek adımları neden atmaz, neyi bekler durur ? Kaküpalanya ülkesinden çıkıp gelecek şövalyeler mi düzeltecek acaba bunca rezalet kurumları..! Vah ki güzel ülkeme, garip miletime vah..!
 • emiremir5 ay önce
  KITAPLARDA YORUMLARDA VIRGUL NOKTA VS BIRAK BUNLARIDA ISLAM ALEMI BIRBIRININ GIRTLAGINI SIKMIYOR KESIYOR KESIYOR BOMBALIYOR BUNLARA KAFA YOR BUNLARA YOL GOSTERMEYE BAK EFENDI GEC BU HIKAYELERI KATLIAMLARI YAZ
 • Kunta KürdeKunta Kürde5 ay önce
  Yaw Türkiye zaten müslüman deyil ki ! Müslüman katili ! İsrail ile yarış yapıyoruz kim daha çok müslüman çocuk öldürdü diye ! Mendakkkkaaa dukkkkaaaa eyyyyy esaddddddd !
 • engineerengineer5 ay önce
  laik ülkenin laik kurumu işte, bütün dinlere eşit mesafede, İslamlığı hıristiyanlıktan ayırdetmeden tanımlamış, laik ülkenin laik iktidarının laik devlet kurumu, başka türlü tanım laikkliğe halel getirir, yakında aleviliği de din olarak tanımlarsa şaşmayın, yalnız alevilik için bir peygamber, bir de kitap bulmak gerekiyor hepsi o kadar.
 • Fethi BüyükmaraşFethi Büyükmaraş5 ay önce
  Boşa nefes tüketmeyin. TDK ile Nuri Pakdil aynı anlayışta.
 • Oku mayınOku mayın5 ay önce
  2 - Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.3 - Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, müminlere haram kılınmıştır.
 • Oku mayınOku mayın5 ay önce
  Bir dönem ANAPta bir kaç dönemde AKP de bakanlık yapan Cemil çiçek . Flört eden kız faişedir dedi ve medya tarafından linç edildi. Yüksek sesle dile getirebilirmisiniz müslüman kızın erkek ve müslüman erkeğin de kız arkadaşı olmaz olursa erkek de kızda müslüman değildir diyebiliyor musunuz. XNûr Sûresi / 26.Ayet26. Kötü kadınlar kötü erkeklere; kötü erkekler kötü kadınlara; temiz/iyi kadınlar temiz/iyi erkeklere; temiz/iyi erkekler de temiz/iyi kadınlara (uygun)dur. Bu (temiz ola)nlar, (Hz. Peygamber, Hz. Âişe ve Hz. Safvân) onların söyledikleri iftiradan uzaktır. Onlar için mağfiret ve (cennette) cömertçe bir rızık vardır.4
 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer5 ay önce
  TDKve .. ..bazı..kurumlara..neşter..vurma..zamanı..geldi..de..geçiyor..Selamlar...
 • HukukçuHukukçu5 ay önce
  Sayın Cumhurbaşkanımız; Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrencilerin müşteri gibi bile değil, sağmal inek gibi görülüp, kasıtlı olarak derslerde bırakılarak, defalarca yaz okulu parası ve dönem harcı ödemek zorunda kalmalarını engellemenizi istirham ediyoruz.

Günün Özeti