Medeni Kanunun 93. Yılı

17 Şubat 2019 Pazar

Biz “eskiden barbar idik” ve bir gecede “Medeni” olduk. Türk Kanunu Medenisi, Türkiye’de 17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konulan 743 sayılı kanundur. Ve bu kanun 1 Ocak 2002 kabul tarihli Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkmıştır. Bugünün “Medeni”si, 93 yıl önceki kanun metnini anlayamayacak kadar “Medenileşti” tabii. Harfimiz değişti, milyonlarca insan bir gecede okur-yazar değildi artık. Kıyafetimiz değişti, Cuma’mız Pazar oldu. Ne oldu ise “azar azar oldu”, sonunda insanlar  “azar” oldu. Artık “Medeni” idik, içki, dans derken azdık, “on yılda 15 milyon genç yarattılar her yaştan” azıttık gitti.

Paşa hazretleri, 1 Kasım 1925 günü Meclisin 2. Dönem 3. Yasama Yılı’nı açarken «genel hayatımızı yeni baştan düzenleyecek yasalar”dan söz ediyordu. Ve süreç başladı. Her şey 11 ay 3 gün gibi kısa bir sürede oldu ve bitti. Zaten tek parti ve tek adam vardı. Yasa dediğin ne ki, alel acele tercüme edilen yasalar, tercüme hataları ile birlikte, meclise genel olarak gerekçesiz olarak sevk ediliyor ve müzakeresiz olarak oy birliği ile kabul ediliyordu!

Uğur Mumcu’nun bir konuşmasından aktarılan bir söz var: “Türk vatandaşı İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalya ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemeleri yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir.” Malumatfurus.org bu konuda özetle şu bilgileri de aktarır: Uğur Mumcu bu ifadeleri gerçekten kullanmıştır. Bir panelde yaptığı “Köy Enstitüleri” ile ilgili konuşmasında, bir mizah dergisinde bu tanımı gördüğünü belirtir. Bu ifadeleri ya da Türk vatandaşı tanımını okuyan kişi, Uğur Mumcu’nun başka devletlerin hukuk sistemlerinden kanun devşirilmesine karşı çıktığını düşünebilir. Ancak, durum böyle değildir. Uğur Mumcu sözlerine şu şekilde devam eder: “O dönemde böyle yasaların alınması zorunluydu çünkü toplum bir yol ağzındaydı. Ya batılı laik sistem ya şeri hukuk. Mustafa Kemal ve düşün arkadaşları batılı ve laik sistemi benimsediler.” Hayati Yazıcı, bu tanımı Arnold J. Toynbee’nin 1940-50’li yıllarda verdiği bir röportajda yaptığını iddia ediyor.

Neyse, zaten konu ciddi olsa da mizahi bir durum. “Milli” ve “Medeni” olmak o gün için buydu!

Bu yasa  ancak 1.1.2002’de değiştirilebildi. Ve tabii bu kez AB çerçeve anlaşması esas alınarak. Yani yasa batıya endeksli olarak güncellenmiş oldu. Yani şark cephesinde yeni bir durum yok. Moda tabiri ile “Update” edildi. Sorunlar da patladı.

Yeni Türk medeni kanunu ile aile, kadın-erkek ilişkileri yeniden düzenlendi. Bu arada,  mesela, Hilafet makam olarak kaldırılırken Patrikhane’nin din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı.

Yasanın tercümesine nezaret eden, Adliye Vekili Prof. Dr. Mahmut Esat Bozkurt’un hazırladığı esbab-ı mucibeye göre “Cumhuriyet’in temel hedefi, sosyal terakki” idi. Yasalarını tercüme ettikleri devletler katı din kurallarına bağlı olmalarına rağmen Bozkurt’a göre, “Türk Medeni Kanunu, medeni kanunlar içinde en yeni, en eksiksiz ve halkçı olan İsviçre Medeni Kanunundan alınmıştır. (…) Yasaları dine dayanan devletler, kısa bir zaman sonra memleketin ve milletin isteklerini tatmin edemezler. Çünkü dinler değişmez hükümler ifade ederler. Hayat yürür, ihtiyaçlar sürekli değişir, din kanunları, mutlaka ilerleyen hayatın huzurunda şekilden ve ölü kelimelerden fazla bir değer, bir anlam ifade etmezler. Değişmemek, dinler için bir zorunluluktur... Esaslarını dinlerden alan yasalar uygulanmakta oldukları toplumları, indikleri ilkel devirlere bağlarlar ve gelişmeye engel belli başlı etken ve unsurlar sırasında bulunurlar.(…) Türk ulusunun yüksek temsilcisi olan büyük Meclis’in uygun bulmasına ve onayına sunulan Türk Medeni Kanunu Tasarısı yürürlüğe konulduğu gün ulusumuz 13 YY’ın kendisini çeviren hastalıklı inançlarından ve kargaşadan kurtulmuş, eski uygarlığın kapılarını kapayarak yaşam ve verimlilik getiren çağdaş uygarlığın içine girmiş bulunacaktır.(…) yeni Türk Medeni Kanunu Tasarısının hazırlanması nedeni ile yurdumuzda mevcut azınlıklar, Lozan Andlaşmasının kendilerine kabul ettiği haklardan vazgeçtiklerini Adalet Bakanlığına bildirmişlerdir. (…) Gerçekten çağdaş uygarlıkla Mecelle hükümleri kuşkusuz bağdaşamaz. Fakat Mecelle ve buna benzer diğer düzenlemeler ve Türk yaşamının uyuşmadığı da açıktır. Adalet Bakanlığı en yeni ve en gelişmiş olan İsviçre Medeni Kanunu ulusumuzun şimdiye kadar bağlı kalan geniş zeka ve yeteneğini doyuracak ve ona gerçek bir yarış yeri ve alan olabilecek bir uygarlık yapıtı olarak görmektedir. Bu Kanunda ulusumuzun duygularına ters düşecek hiçbir nokta düşünmemektedir. (…) Şu yanı da belirtmek gerektir ki: çağdaş uygarlığı almak ve benimsemek kararıyla yürüyen Türk ulusu, çağdaş uygarlığı kendisine değil, kendisi çağdaş uygarlığın gereklerine her neye mal olursa olsun ayak uydurmak zorundadır. Yaşamak kararında olan bir ulus için bu şarttır. Hazırlanan Tasarı bu gereklerin önemli bölümlerini içermektedir. Gelenek ve göreneklere kesin olarak bağlı kalmak davası, insanlığın en ilkel durumundan bir adım dahi ileri götüremeyecek kadar tehlikeli bir kuramdır. (…) Yüzyılımızın uygarlık ailesine mensup olan ulusların ihtiyaçları arasında esaslı bir fark yoktur. Toplumsal ve ekonomik sürekli ilişkiler insanlığın büyük bir uygar bölümünü bir aile durumuna getirmiştir ve getirmektedir. İlkeleri yabancı bir ülkeden alınmış olan Türk Medeni Kanunu Tasarısının yürürlüğe konulmasından sonra yurdumuzun ihtiyaçları ile bağdaşmayacağı iddiası geçerli görülmemiştir. Özellikle İsviçre Devletinin çeşitli tarih ve geleneklere mensup Alman, Fransız ve İtalyan ırklarını içerdiği bilinmektedir. Bu kadar, hatta kültür bakımından bile birbirinden farklı bir ortamda uygulanma esnekliğini gösteren bir kanunun Türkiye Cumhuriyeti gibi yüzde doksanı bakımından aynı ırka sahip bir devlette uygulanma yeteneğini bulabilmesi kuşkusuz görülmüştür. Bundan başka, uygar bir ulusun gelişmiş, ileri bir kanunun Türkiye Cumhuriyetinde uygulama ortamı bulamayacağı düşüncesi sakat görülmüştür. Bu tez, Türk ulusunun uygarlık yeteneğine sahip bulunmadığını belirten bir mantık dizisine varılmasıyla sonuçlanabilir”di. O yasaya hayat veren akıl bu.

Bu arada AB ülkelerinin “resmi din”i değil, bayrağında “Haç” olanların ”resmi mezhep”leri de vardır. Fransa mı laik. Tümü ile değil. Mesela Alsace Lauranne eyaleti, yani Strasbourg’un başkent olduğu eyalet Laik değil, Vatikan ile yapılan anlaşma  kurallarına göre yönetilir. Yani “Kontrat bölgesi”dir. Ve Fransa’nın bütününde dini kurumlar özerktir. Okullar ve hastahaneler büyük ölçüde kiliseye bağlıdır.

Hani şu, “Maznunun behemahâl idamına, şahidin ise bilahare dinlenmesine karar verildi” diyen kararları veren, kanuna göre karar veren değil, kararı kanun sayılan, savcısı, avukatı, temyizi olmayan İstiklal Mahkemelerinin fikir babası da bu faşist Bozkurt’du. CHP hâlâ bugün bu mirasa sahip çıkmaya devam ediyor. Neyse, bugünlük de bu kadar. Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Mehmet KOLCU.Mehmet KOLCU.29 gün önce
  6 ekim 1923 istanbul 'ün 2. Fethidir.ankaraistanbul a kardeş olmuşsa müştak baba öyle demiş cahil mı dır.ki üniter yapıyı tağut olarak sunan yoksa abid midir? Yoksa körkütük cahil mı dır????!!!
 • Mertürk Mertürk 1 ay önce
  Dünyada ekonominin kötüye gitmesinden ziyade ,bizim yaptığımız yanlışlar yüzünden ekonomide daha ağır zorluklar yaşayacağız. Bizde hiç hata yokmu diye kendimize bakmassak daha çok sıkıntı çekeriz. Dış güçler her zaman oldu ,olacak. Düşman her zaman düşmanlığını ,gavur her zaman gavurluğunu yapacak. Önemli olan feraset ve basiretle ,düşmana fırsat vermemektir. Son 16 yıldır yapılan özelleştirme gelirleri satılan özel sektör firması gelirleri, özel-kamu yapılan 350 milyar dolar dış borç,borsa,bono,tahvildeki 100 milyar dolar sıcak parayı, gelir getirici , sanayi-üretim ve ihracata aktarılacağına , ölü yatırım dediğimiz ,emlak konut inşaat işlerine aktarırsanız, bu dış borçları çevşrmeniz imkansızlaşır,. Borcu sürekli borçla çevirmek zorunda kalırsınız, Ekonominiz dış güçlerin sabotajına açık hale gelir. Bu hırsızı bol mahallede ,kapıyı pencereyi açık bırakmaya benzer. Dış tehditlere açık hale gelirsiniz. İlknönce sanayi üretim ve ihracat ile gelir elde et ,tassaruf üret,para kazan ,sonra bu kendi paran ile emlak konut ve inşaat projelerini gerçekleştir. Namerde muhtaç olma. 2000 li yılların başında ,ekonomide sanayinin ağırlığı 28% lerden ,2016 yılında 16% civarına düşerek,ülkenin, tassaruf üretme,para üretme ,finans üretme kabiliyeti yok edilerek ,ülke dışardan gelecek paraya mahkum hale gelmiştir. Bu durumda nasıl bağımsız bir politika izlenebilir.
 • GökhanGökhan1 ay önce
  Kemalist bey Bakara 229. Ayetten ne anladınız çok merak ediyorum? Kuran da açıkça kadının da boşanma hakkı vardır. Ama erkek gibi bunu tek başına kullanamaz. Mahkeme, hakem heyeti gibi mercii ye baş vurulur. Ve şartlara göre almış olduğu Mehrin tamamını bir kısmını (yahut hiçte geri verilmeyebilir) iade ederek boşanabilir. Eğer inandım diyorsanız inandığınız kitabı enine boyuna araştırarak okuyun. Çünkü Kuran’da ki uyarılar gerçekten dikkate alınması gereken müjdeler ve azap ikazları içeriyor.Araştırdıktan sonra dileyen kabul eder dileyen etmez. Ama araştırmadan okumadan birde hurafe sitelerinden bilgi bakarak bu işler olmaz. Birde inandım diyorsunuz sonradan inandım dediğiniz kitabın ayetleri artık hükümsüzdür diyorsunuz? Bu ne yaman çelişki.
 • ......................................1 ay önce
  Eeee biż ıste oyle (medeni kanun) her çiçekten alir alir ama bal yapamayiz."Bal yapmaz arı gibi vizirdariz* Amerika da Avrupa da hergün bir veua birkaç kişi idam edilir deseler inamirim.Bu yansitilmaz halka dunyaya. Al sana seŕi kanun.Polisten korkarlar hemde cok.Vergi kaciramazsin ister halk ister yonetici adamin imanini gevretirler.Buda devletin kanunun üstünlüğü adaletin...Buda şeri ce. Pazar aksami sokaklarda insan bulamazsin.Yarin iş vakti. Sosyalist ce...Bir yetkikli hastane okul vb açilişa katilir.Insan yiginlari yoktur.Herkes kendi işiñi yapiyor arkadaş ,şuuru var.Toplumun her kesiminin her ideoloji mensubunun ihtiyaçlari hesaplanmişca.Duzeni osmani ce, ve daha nice nice .Bu yorumlar acelece ve akla düşence. Allah hakkumizda hayirlisini eyleye der iken,hakkimizdakinihaketmek icin çaba amel ihlas nasibede. Selamlar...
 • memetmemet1 ay önce
  Mahmut Ömeroğlu kardeşim özellikle sana şunu söylemek istiyorum birdefa böyle belden aşağı vuruşmalar yakışıksız yok sizden biri olan dediğiniz gayri müslimle beni bir tutamazsınız ha o kişi kimse ben onu bilmem neticede o da bir insandır hainse ALLAH belasını versin yalnız doğru dediğin bir konu var katılıyorum oda okunmasını istiyorsunuz tamda ben bun demek istiyorum bak kardeşim okuma yazma oranı ne demek bir kişi bütün dertlerini yazıya dökebilmektirki o zamanda dediğim gibi bu oran yüzde ikilerde idi araştırım ikincisi cumaa günleri osmanlıda hiçbir zaman resmi tatil olmadı vede osmanlıda resmi tatil bile yoktu herkes her bölge kendine göre tatil yapardı müslüman milletlerde perşembe veya cumaa günleri tatil yapardı osmanlı asıl TÜRKLERİ bir gecede cahil etti bak biz eski TÜRK alfabelerini kaldırdı tarihimiz okuyamıyoruz derim ozaman ben sana matbaa neden gelmedi getirşmedi osmalıya bu sana yeter araştır neden okuma yazma oranının bu kadar düşük olduğuna sadece bu matbaa işi yeter güzel kardeşim oku oku oku Yüce kitabımız okuyla başlıyor
 • MustafaMustafa1 ay önce
  MEAL.E. Hamdi Yazır. Nur suresi 47 - Bir de "Allah'a ve Resulüne inandık ve itaat ettik" diyorlar da, sonra bunun arkasından yan çiziyorlar; bunlar mümin değillerdir.48 - Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, bakarsın ki, içlerinden birkısmı yüz çevirip dönerler.49 - Ama, eğer (Allah ve Resulünün hükmettiği) hak kendi lehlerine ise, ona, gönülden bağlı olarak saygı ile gelirler.
 • MustafaMustafa1 ay önce
  Nur suresi apaçık ayetler. Suretul Nur.46 - Andolsun biz (her şeyi) apaçık bildiren âyetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.47 - Bir de "Allah'a ve Resulüne inandık ve itaat ettik" diyorlar da, sonra bunun arkasından yan çiziyorlar; bunlar mümin değillerdir.48 - Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, bakarsın ki, içlerinden birkısmı yüz çevirip dönerler.49 - Ama, eğer (Allah ve Resulünün hükmettiği) hak kendi lehlerine ise, ona, gönülden bağlı olarak saygı ile gelirler.50 - Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe ve tereddüd içinde midirler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir! MEAL E. Hamdi Yazır
 • MustafaMustafa1 ay önce
  Nur suresi 50 - Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe ve tereddüd içinde midirler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir!51 - Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak "işittik ve itaat ettik" demeleridir. İşte bunlar asıl kurtuluşa erenlerdir.
 • MustafaMustafa1 ay önce
  Müslüman şirk ten kaçar tagutu red eder ve yalan söylemez. hakkını vererek namaz kılar.Tüm azalarına oruç tutturur.Gidip gelecek parayı buldu mu hac yapar. Bir müslümanın ayağına diken battımı acıyı yüreğinde hisseder. Neresindeyiz imanın ?
 • MustafaMustafa1 ay önce
  Kur'an hükmünün çiğnendiğinin 93 yılı. Hani el hukmuillalilah
 • Mehmet Mehmet 1 ay önce
  Hukuk kimin uğrunda dilipak16 yıl iktidarda olan bir parti neden güçlü bir anayasa yapmadı.Dogrusu kuran ve sünnete göre yapılan bir hukuk sistemi hangi siyasinin işine gelir
 • KEMALİSTKEMALİST1 ay önce
  Şimdi Gökhan Bey Kardeşim ,biz dinimizi yaşayalım sonuna kadar eyvallah ,inancımızı tartıma konusuda yapmayız ama siz dinimizi yaşarken birileri de bu hayatı din ve devlet işleri açısından farklı yaşamak isteyebilirler işte biz buna Laiklik diyoruz tercih edebilmeve islam Dinimizi de seviyoruz biz aşığıda Osmanlıda uygulamanın Kadı hukuku ve diğer uygulamaların günümüze uyarlanmasın doğru olabilmesi yazdık..! Dünyada kadı kaldı mı?Yapmayın lütfen Bunu söylemek Dinimizi kötülemekmidir?Ben Türbanlı arkadaşlarında çalışma hakları koşuluna kavuşmasına sevindim çünkü bu haklar Osmanlıda da kadınların toplumsal hayata ve iş hayatına uygulanan yasalarla aynı gibi duruyordu,Oy kullanmak siyasi bir haktır? Tabi bu doğrudur ammavelakalin siz bu söylediğinizi neye göre söylediğinizi bilmemektesiniz, ilk önce kadın;Ben aşağıdaki yazımda yani medeni Kanunun Yankılarında belirttim Türk medeni kabulü ve bunun sonucunda da Kadın hakların tanınmasıdır. Tamam mı kardeşim? bunun sonucunda da 1934’te yapılan Anayasa değişikliği ile de Türk kadının milletvekilliğine seçme seçilme hakkına kavuşması durumu ne Osmanlıda nede Batıda böyle bir durum yok zaten,10 yıl sonra orada veriliyor bu haklarOsmanlı Devletinde böyle bir hak yok ki, bu Anayasal değişikliğe konulmuş Arapça medeni yani; medeni Kanun şehirli bir hak doğrumu? Miras yönünden de kız ve erkek çocukları arasında adaletsizliklerde düzenlendi Evet haklısın eğer bizler Modern mahkemeleri AdliTıp’ını Kurumlarını paravan haline getirirsek Kadı, hukukunu ararız doğrudur ama biz yaparsak,İNSANLAR ... bu böyle olur.! Kanunlar haksızlığı emretmez, Ahlaksızlığı da emretmez yasalara bakarsak, İsviçre yasasıda olsa…4 kadın hakkı erkeğeRuhsattır demişsin ;fakat ucu açık ,erkeğe 4 hakkını kullanamazzor demişsin kendinizi ve ekonomik durumunuzu örnek göstermişsiniz bu herkes için geçerli bir durum değil yasal anlamda4 evlilik şu demektir kadın ve erkek arasında mutlak eşitlik kalkarbir erkek aynı evde 4 kadınla ilişkiye girebilir evli olarak, bunu isterse yasal anlama gelebilir demektir. Hâlbuki günümüzde Kadınlar çoğunlukla tek eşlilik beklemektedir bunu sağlamanız çok zordur…asıl doğrusu da budur? Bizde diyoruz ki, Dinsel anlamda hukuka bakarsak bu eşitliğe dokunulamaz zaten yani erkek üstünlüğü kadını cariye ve çok eşliliğe sürükleyecektir. Ancak Bakara süresi 229. Ayetleri bizi haklı çıkartmaktadır .Çünkü bizimde özetin özeti anlatmak istediğimiz şey sonuçta Erkeğin alacağı kudrete ve karar haizdir Aile bütünlüğünün bozulmaması yada bozulmaması adına ve boşanma sayıları teşekkür ederiz bizim için bunu söylemeniz daha iyi oldu konuyu daha da aydınlattığınız için. şimdiPeygamber Efendimiz savaş esnasında Dul kadınlara evlilik yoluyla sahip çıktığı, Din adamlarınca söylenmektedir .Dinimizce o zaman için bu doğru olabilir ,o çağda gerekli görülmüştürbunu kınamıyoruz böyle algılanmasın, âmâ bu günkü hayat artık bu kurala elverişlideğildir biz bunu söylüyoruz…PEYGAMBER AS HZ. MUHAMMED:İLİM ÇİNDE DAHİ OLSA ALIN DERKEN YANİ SAPLANTILARI BIRAKALIM İLİMDEKİ GELİŞMELERE BAKALIM GÖKHAN BEY SENİN SAÇININ KALINTISINDAN CİNAYET ÇÖZÜLÜYORSA KURUMLARCA BU ÇORBA DEĞİLDİR .GÖKHAN BEY SAYGILARIMLA…
 • GökhanGökhan1 ay önce
  KEMALİST BEY: Bakın biraz daha netleşsin mesela Osmanlı’da para vakıfları vardır. Ve bu vakıflar apaçık faizli muamele ile yönetilirler ve hukuki yapıdadırlar.Kuranla bu hukuki yapıda olan vakıfların alakası yoktur. Çünkü dinimizde yani Kuran’da faiz her hal ve şartta kesinlikle yasaktır. Osmanlı 1500 1600 lü yıllardan sonra adam öldürmelerde kısas cezası yerine kürek mahkumiyeti cezası uygulayarak yine Allah’ın emrinden ayrılmıştır. Daha çok şey yazılabilir. Osmanlı hukuku ve toplumsal uygulaması eşittir Kuran değildir.İkinci konu ki asıl önemlisi budur: Kuran da toplumsal hayatı düzenleyen kurallarda vardır. Bu kurallar Kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, gibi hukuk dallarına ilişkindir. Siz laiklik adına yeni bir medeni kanun, ceza kanunu getirerek bu kuralları toplum hayatından geri plana çekme amacı gütmüş olursunuz. Yani burada mesele Osmanlı hukukunun kaldırılması değil Kuran hükümlerinin toplumsal hayatta uygulanmasının engellemeye çalışılmasıdır.
 • FerhatFerhat1 ay önce
  Modern ve medeni kanunlari yorumlarinda savunan arkadaslara hitaben bir kac sormak istiyorum. Faize dayali bir sistem sizce adil mi? Yani sis komsunuza bur ekmek vereceksiniz ve ondan ertedi gün faizi ile 2 ekmek isteyeceksiniz öylemi ve bunada modern ve adil diyeceksiniz. Avrupa konseyinin beliledigi Modern ve medeni aile hukunda kadin resmen tanrilastirilmistir, zira bosanma ve velayet davalarinda zina suc unsuru olarak kabul görmemekte. Kadinlar medeni hukuka göre süresiz nafaka talep edebilmekte ve cocuklarin velayetleri tek tarafli anneler verilmekte. Ceza kanunlari ise rezil yasalar ile dinatilmis, zira cocuklara tecavüz edip elini kolunu baglayip paramparca eden hastalikli insanlara dahi kendilerini savunabilmeleri icin devlet tarafindan avukat tahsis edilmekte. Cocuklara ve kadinlara tecavüz edip latledenin cezasi idam ilmali. Bu medeni kanunu savunanlarin basina böyle bir sey gelmis olsa Allah korusun gine ayni sekilde mi düsünecekler. Ticaret hukuku deseniz rezil liberalist düzenin öngördügü resil uygulamalar ile donatilmis. Sirketlerin yasal form larini inceler iseniz ne kadar adaletten uzak oldugunu hemen anlayabilirsiniz. Medeni yasalarda kadinlarin vücudunun sex köleleri olarak pazarlanmasi cok dogaldir, zira medeni ve modern liberalist ethiklerine göre bir 18 yasindaki kizin sex kölesi olarak calismasi ahlaksizlik olarak görülmemektedir. Medeni hukuk sistemine adalet anlayisi bu 18 yasindaki sex iscisi olarak calisan kiz cocugununaldigi maas asgeri ücretin altina düsmedigi müddetce adildir. Bu saymis oldugum Mason ve siyonist güclerin belirledigi yasalarikabul edenlerin vijdani körelmis ve kalpleri kararmis olmasi gerek. Tabiki Osmanli da tam manasi ile ser i yasalari uygalamamakta idi, zira babadan ogula gecen saltanatlik sistemi gayri islami bir uygulamadir. Zira tek kudret sahibi Allah c. c. dir. Hakimiyet Allah in dir ve Allah in ve yasalarini ve emirlerini uygulamaya koyacak olan otorite sahibi de halk dir. Iblisin cocuklarinin kurdugu 17. Yüzyilin sonlarindaki lberalizm odakli düzen Allah in emirlerine ve peygamber efendimizin sünnetlerine muhalefet olmustur ve hertürlü azginligi ve ahlaksizligi modernizm adi altinda toplumlar arasinda isbirlikcileri sayesinde yayginlastirmaktafir. Allah c. c. bizlere izzetimizi ve onurumuzu koruyabilmemiz icin kerim kitabimiz Kuran i sevgili peygamber efendimize nazil eylemistir ve bunun disinda sekillenen bütün olusumlar onurumuzu ve izzetimizin yok olmadina vesile olmustur.
 • OmerOmer1 ay önce
  Kemalist rumuzu ile yazan bey ve aynı düşüncede olanlara sözüm şudur: Din ile bilim birbirinin aynı mıdır gayrı mıdır? Önce bu soruya sağlıklı bir cevap versinler. Şunu da belirtmek gerekir ki Hukuk hukukçulara bırakılmayacak kadar önemlidir. Toplum mühendisliği ile geldiğimiztoplumsal durum içler acisidir. Bunu ideolojik bir saplantı ile savunmak ise ayrı bir fecaat. Serbest verem ve sıtma. Mahpus gümrükte ilaç.
 • kEMALİST kEMALİST 1 ay önce
  Şimdi Gökhan bey Kardeşim ,biz dinimizi yaşayalım sonuna kadar eyvallah ama siz dinizi yaşarken birileri de bu hayatı din ve devlet işleri açısından farklı yaşamak isteye bilirler işte biz buna Laiklik diyoruz tercih edebilmeve islam Dinimizi de seviyoruz biz aşığıda Osmanlıda uygulamanın Kadı hukuku ve diğer uygulamaların günümüze uyarlanmasın doğru olabilmesi yazdık..! Dünyada kadı kaldı mı?Yapmayın lütfen Bunu söylemek Dinimizi kötülemekmidir?Ben Türbanlı arkadaşlarında çalışma hakları koşuluna kavuşmasına sevindim çünkü bu haklar Osmanlıda da kadınların toplumsal hayata ve iş hayatına uygulanan yasalarla aynı gibi duruyordu,Oy kullanmak siyasi bir haktır? Tabi bu doğrudur ammavelakalin siz bu söylediğinizi neye göre söylediğinizi bilmemektesiniz, ilk önce kadın;Ben aşağıdaki yazımda yani medeni Kanunun Yankılarında belirttim Türk medeni kabulü ve bunun sonucunda da Kadın hakların tanınmasıdır. Tamammı kardeşim? bunun sonucunda da 1934’te yapılan Anayasa değişikliği ile de Türk kadının milletvekilliğine seçme seçilme hakkına kavuşması durumu ne Osmanlıda nede Batıda böyle bir durum yok zaten,10 yıl sonra orada veriliyor bu haklarOsmanlı Devletinde böyle bir hak yok ki, bu Anayasal değişikliğe konulmuş Arapça medeni yani; medeni Kanun şehirli bir hak doğrumu? Miras yönünden de kız ve erkek çocukları arasında adaletsizliklerde düzenlendi Evet haklısın eğer bizler Modern mahkemeleri AdliTıp’ını Kurumlarını paravan haline getirirsek Kadı, hukukunu ararız doğrudur ama biz yaparsak,İNSANLARbu böyle olur. Kanunlar haksızlığı emretmez, Ahlaksızlığı da emretmez yasalara bakarsak, İsviçre yasasıda olsa…4 kadın hakkı erkeğeRuhsattır demişsin ;fakat ucu açık ,erkeğe 4 hakkını kullanamazzor demişsin kendinizi ve ekonomik durumunuzu örnek göstermişsiniz bu herkes için geçerli bir durum değil yasal anlamda4 evlilik şu demektir kadın ve erkek arasında mutlak eşitlik kalkarbir erkek aynı evde 4 kadınla ilişkiye girebilir evli olarak, bunu isterse yasal anlama gelebilir demektir. Hâlbuki günümüzde Kadınlar çoğunlukla tek eşlilik beklemektedir bunu sağlamanız çok zordur…asıl doğrusu da budur? Bizde diyoruz ki, Dinsel anlamda hukuka bakarsak bu eşitliğe dokunulamaz zaten yani erkek üstünlüğü kadını cariye ve çok eşliliğe sürükleyecektir. Peygamber Efendimiz savaş esnasında Dul kadınlara evlilik yoluyla sahip çıktığı, Din adamlarınca söylenmektedir .Dinimizce o zaman için bu doğru olabilir ,o çağda bunu kınamıyoruz böyle algılanmasın, âmâ bu günkü hayat artık bu kurala elverişlideğildir biz bunu söylüyoruz…PEYGAMBER AS HZ. MUHAMMED:İLİM ÇİNDE DAHİ OLSA ALIN DERKEN YANİ SAPLANTILARI BIRAKALIM İLİMDEKİ GELİŞMELERE BAKALIM GÖKHAN BEY SENİN SAÇININ KALINTISINDAN CİNAYET ÇÖZÜLÜYORSA KURUMLARCA BU ÇORBA DEĞİLDİR .GÖKHAN BEY SAYGILARIMLA…
 • GökhanGökhan1 ay önce
  Çevir kazı yanmasın Kuran senin kitabın madem Kuran daki miras hukukunu kabul ediyorsun demekki!! Az önce uygarlık karşıtı gösteriyordun halbuki! Mirasta kadının 1 erkeğin 2 payı vardır. İster İnan ister inanma bana ne!!! Kuran’da apaçık yazılıdır!!!! Kadının boşanma hakkı için Bakara 229 ayetine ve tefsirlere bakın! Bakın siz Osmanlı hukuk sisteminden bahsederken Kuran ayetlerini eleştiriyorsunuz. Kuran’a inanıyorum diyorsanız . Yazdıklarınızı tekrar gözden geçirin... Ben Osmanlıcı felan değilim ben müslümanım ve benim dinime yöneltilen eleştiriye her zaman cevabımı veririm. Yazdıklarınızda apaçık Kuran eleştirisi var .Ve evet o hükümler kıyamete kadar uygulanabilir. Dileyen inansın dileyen inanmasın. Miras, şahitlik, evlilik, boşanma, kısas, hırsızlıkta el kesme cezası, zina da sopa cezası, borçların yazılması ve iki şahit bulundurulması, cizye ve şu an hatırlayamadığım diğer konular apaçık Kuran’da vardır. Ben iman ettim ve bu hükümler değil bu çağda, kıyametten bir an öncesine kadar uygulanabilir. İster İnan ister inanma. Bunun adı Osmanlı hukuku değildir, bunun adıKuran hükümleri yani Allah’ın Emirleridir.
 • Mahmut ÖmeroğluMahmut Ömeroğlu1 ay önce
  memet rumuzlu yorumcu; harf devrimi olduğunda okuma yazma oranının%2 olduğunu söylemişsin. Sizden biri olan Sevan Nişanyan bile bu oranın en kötü ihtimalle %8,1 daha gerçekçi bir tahlille %30 larda olduğunu belirtir. Kitabının172. sayfasına bakabilirsin. internette bu oranlar % 11-15 arasında veriliyor. Devrimleri yalanlara değil de mantığa oturtmalısınız. Artık bu çeşit çuvala sığmayan yalanlar sırıtıyor. Toplum 1920 lerin toplumu değil,herkesin elinin altında internet var,bir tıkla doğrulara erişiliyor, biraz teknolojiye ayak uydursanız...
 • KEMALİST: TÜRK MEDENİ KANUNUN YANKILARIKEMALİST: TÜRK MEDENİ KANUNUN YANKILARI1 ay önce
  Sayın Gökhan bey ben bu yazıda Kur'an Eleştirisi yapmıyorum ,Kur'an bizim dini kitabımızdır öper anlımıza koyarız hemde evimizin duvarında rafında mus'af bunu karıştırmıyoruz..OSMANLI DEV.tinde uygulanan Hukuk budurve bu hukuk .İslam Hukuku altında uygulanıyordu bu günkü şartlara uyan bir şekli var mı ? Boşanmayın kadın isteyebilir diyorsun sonra açıklayamıyorsun öyle bir şey yok ..DAHA SONRAKİ ZAMANLARDA ADALET EKSİKLERİNİ OSMANLI ZATEN BATIYA GÖRE DEĞİŞTİRMEK İSTEMİŞ KENDİ MECELLEYE UYARLAMIŞ YAZIDA TAMAMINI TEKRAR OKU BAKALIM BEN NE ANLATIYORUM, SEN NE ANLIYORSUN ? SEN KAFANDA KURDUĞUN ŞEYLERİ ANLATIYORSUN BEN HUKUK DÜZENLEMESİNİN YILLAR SÜRECEĞİNİ SÖYLÜYORUM KOLAY DEĞİL DİYORUMYAZIM BURADA:...................................................................... Sayın Dilipak’a yazısı için teşekkür ederiz, yoruma açtığı için, Şimdi arkadaşlar bir yazıda bu kadarcık bir sayfada her şeyi anlatmak mümkün değildir .Ancak diyorum ki, demek ki, bizler Hukuk fak. Bu kadar cilt cilt kitapları zamanında boşuna okumuşuz bu işler o kadar kolay değildir bir çırpıda anlatmak bir gecede bu ülkede hiçbir şey öyle anlatıldığı gibi değişmedi.. İslamcı arkadaşlarıma saygı duyorum tabi ki, onlar inancı gereği İslamcı bir düzende yaşamak isterler gönül isterde ki ,herkesin istediği bir düzeni kuralım Atatürk’ün de istediği barışçı bir ulus yaratmaktı ama bu yazı ,işte nasıl bir düzenin daha iyi olacağı yönünde kısa olmuştur. Sayın Dilipak; Uğur Mumcuyu örnek vermiş kendisi de, onun çok iyi arkadaşıdır. Bizde Dilipak’ı 45 senedir izleriz onunda ,Uğur Mumcu’nun bildiği ve kendinin de söylediğibir söz vardır: ”BİLGİ SAHİBİ OLMADAN, FİKİR SAHİBİ OLMA”konusu Uğur Mumcu ;Kemalist bir Aileden gelmiyordu ,Ddesi Müezzindi ve temeliİslamla Bağdaşık bir eğitime sahip bir Aileden gelmekteydi ve de solda ilk olarak Kemalist biri olarak Türban’ın Yasakla çözülemeyeceğini Kitaplarında yazmış bir yazardı ..şimdi gelelim asıl konumuzaNeden medeni kanun alınmıştır: Bir Devletin hukuk düzeni o devletin yaşama olanaklarını belirtir Hukuk Düzeni iyi işleyen ve günümüzün gereksinimlerine uyan ,haksızlıklarısona erdirir nitelikteyse O devlette sağlam ve uzun ömürlüdür.Buna Göre Sayın Dilipak, Adalet yerine getirilmesi ,düzenliyürütülmesi ,İyi işlemesine bağlıdır .Bu konu Devletin en başta gelen görevidir. Her Devletin sistemi o temele uygun olmak zorundadır. Dinsel DevletinHukuk kuralları, Dinsel DEVLETİ yansıtır .Yani Laik devletin hukuk kurallarıise ,Dinselilkelere ilgili olamaz Türk Devrimi ile oluşan yani Devletimizin siyasal iki temel taşı ise Cumhuriyet ve Laiklik’tir.osm DEVLETİNİN YERİNE KURULAN Cumhuriyet Laik esaslarla kuruldu bunun temel sebepleriniaçıklayalım…ESKİ HUKUKUMUZA BİR BAKIŞ:OSM Devletinin zamana uygun bir hukuk anlayışı yoktu ve Hukuk birliği yoktu Evlenme Boşanma davalarına Şeriye mahkemeleribakardıbu mahkemelerdini kurallara göre karar verirdi. İslam Hukuku özellikle şu noktalarda ileri ve uygar anlayışı ile bağdaşmıyordu: Mesela özel yaşam ilişkin kurallar kamuda çalışma alanında Kadına hiçbir hak tanınmıyordu mesela: Türbanlı yada BURKA yada ÇARŞAFA İzin verilmemekteydi, Kadın dört tarafı kapalı bir hanede camdan bile bakamazdı, ama bu gün İslamcı kardeşlerimiz bu haklar medeni ülkelerde talep konusu…yani kadınlar devlet hizmetine katılamıyordu, özel yaşamda ise kadın ve erkek arasında tam bir eşitsizlik vardı. Erkek Dört kadınla evlenebilirdi, Ayrıca cariyelerde cabası istediği kadar tutabilirdi, Boşanma Hakkı sadece ERKEĞE TANINMIŞ BİR HAKTIR! Miras alanında kız çocukları erke çocuklarınınyarısı kadar hak alına bilirdi. Mahkemelerde iki kadın ,bir erkek tanık yerine geçerdi .Ayrıca Ceza Hukukuve yargılama usullerimizde çok ilkel bir durumda idi: onları denetleyecek ciddi bir örgütler yoktu en önemli delil tanıktı bunu daparası olan Kadıyı kazanan veya yalancıtanıklar tuta bilir ,çıkabilirdi. Bir Osmanlı Devlet adamı Defterdar Sarı Mehmet Paşa 1700 yıllarda şöyle diyor:Yargıçlar çoğu Rüşvetin adına gelir koydular borçluyu alacaklı iflas edeni de milyoner yaparlar” demiştir .Rüşvetçi bir adaleti kimse düzeltemiyordu üst mahkemelerde yok Hukuk birliği yok her ümmet kendi cemaatince değerlendiriliyor ..kendi dinsel hukukları geçiyor..istesede istemesede herkes ibadete zorunlu kılınıyor..II.Mahmut döneminde bazı yasalar dışardan alındı Ticaret ve ceza yasalarıişte bunlara da MECELLE diyoruztabi kadın hakları falan yürürlükte falan değil bunlar daha çok erkeklerin karar vereceği bir şey o çağda.. ŞİMDİ GELELİM MEDENİ KANUN YAPILIŞ NEDENLERİNE :BİR DEFA MEDENİ HUKUK :Hukuk’un temel taşıdır ve de Hukuk Fak.birinci sınıfından Eşya Hukukuna kadar olan dersleri kapsar Modern Dünyaya uygun günümüze uygun yasa, yeni yasa hazırlamak yıllarca sürecek bir olaydır bu sebeple Uygar dünyanın medeni yasaları incelendiSonuçta İsviçre Medeni Yasası alınması kararlaştırıldı .Yani bizim kadınımız Avrupa’daki ülkelerden önce oy kulandı Sayın Dilipak ,Kadın haklarınıda yazıcam ,ve medeni kanunun yankılarını sonra ama burada bitiriyorum bu yorumu :UĞUR MUMCUYU ANLAYA BİLDİYSEK NE MUTLU;DİLİPAK?
 • DandanHakan DandanHakan 1 ay önce
  Yanlız azgılık son 10 yılda arşa dayandı ! içki , kumar , fuuş , faiz , artık devlet eli ile yapılıyor ! İktidarı ayakta tutuyor , birine dokunursa hemen sonu oluyor!
 • GökhsnGökhsn1 ay önce
  Kemalist: Türk medeni Kanununun Yankılarına cevap: 1) Ülkede bir gecede herşey değişmiştir. Bir gecede tabi önceden hazırlıkları yapılarak temel dayanakları bambaşka olan bir düzene geçiş yapılmıştır. 2) Atatürk barışçı bir ulus kurmak istemiştir demişsiniz. Kendince! Kötülük istemediği konusunda hem fikirim. Ama insanlar için doğru yol birdir bana göre de bu yol Kuran yoludur. Bu yola uymayan benim iyiliğimi istemiş olamaz. 3) Doğru Kuran hükümleri ve laiklik bir arada yaşayamaz. 4) Laikliğin getirilme sebebi Osmanlı hukuk sistemi değil, toplumsal yaşantının değiştirilmek istenmesidir. 5)Osmanlı hukuk sistemi ve toplumsal yaşantısı ile Kuran hükümlerini ayırarak yazacağım çünkü Osmanlı’da Kurana uygun olmayan uygulamalar olmuştur. Siz ikisini birbirine katarak sanki benim dinim böyle buyuruyor gibi bir çorba oluşturmuşsunuz. 6) Osmanlı da zamana uygun hukuk yoktu demişsiniz. Şu an Türkiye’ de zamana uygun hukuk var mı? Mesela yapay zekaya ilişkin veya 7. Madde de yazacağım üzere herkes dini inançlarına uygun kuralları hayatlarında serbestçe uygulayabilmesine ilişkin bir düzenleme? Ayrıca Kuran’ da hüküm bulunmayan konularda düzenleme yetkisi insanlara bırakılmıştır. Örnek olarak trafik kuralları ve cezaları , imar hukuku, idare hukuku gibi.Bu sebeple Osmanlı nın geri kaldığı konuların sebebi din değil toplumsal yaşantı bozukluğudur. Bu bozuklukTürkiye de dinin toplumsal hayattan dışlanmasıyla katlanarak artmasından başka bir şeye yol açmamıştır. bunu kanun ithaliyle çözemezsiniz. 7) Osmanlı da hukuk birliği yoktur demişsiniz? Bunun için Batı’ yı örnek aldık demişsiniz? Ana ne tuhaftır ki o ilerici! Uygar! Batı ülkelerinin en ileri gelenlerinden İngiltere’ de Seriah Council adınsltında ceza hukuku hariç İslam hukukunu uygulayan( ne kadar Kuran’a uyuyorlar bilemem) mahkeme benzeri kurulmuş teşkilatlar vardır. O zaman yukarıda ki 6. Madde gereği uygarlaşma! adına ikili hukuku hemen geri getirmek gerekir! Eğer devletiniz güçlü ise tekli sistem ikili sistem üçlü sistem yapınıza zarar vermez ama devlet zayıfsa ve insanlarınız bozuksa tekli sistem de olsa kar etmez. Bu ülkede tekli sistem var ama herkes adliye de yandım Allah diye bağırıyor! Adalet diye inliyor! 8) İslam hukuku ileri! Uygar! Değilmiş!!! Kime göre!! Neye göre!! Kuran’da kadının toplumsal hayata ve çalışma hayatına katılmasına engel ayetleri deliliniz olarak yazınız lütfen?!?!?! Eğer Osmanlı yönetiminigösterecekseniz. Bende size o devirde Batı da, Amerika da kadınlara, siyahlara ve sömürgelere olan yaklaşım nasıldı diye sorarım! Benim din deyince aklıma ilahi mesaj olan Kuran gelir! Osmanlı değil!!! 9) Erkek dört kadınla evlenme ( bu bir ruhsattır illa evlenilecek diye bir zorunluluk yok ve adil olma zorunluluğu var.Kim dört kadınla anlaşma anlamında baş edebilir? Kim geçim sağlayabilir? Ben kendi adıma yapamam yani işin özü bu bir ruhsattır)ve mirasın ikiye bir hisse konusuna gelince bunlar Allah’ımın emridir hepsinin hikmeti vardır. Araştırırsanız cevap bulursunuz. Sen bunlara gericilik de ben iman ettim derim. 10) cariyeler konusuna gelince bugün cariyelik kalmış mı bir bak geçmişte kölelik gerekli miydi bir sor? Kuran’ın köleliğe ve cariyeliğe yaklaşımına bir bak. O zamanın ihtiyaçlarını dikkate al! Ve Kuran’ın köleliği nasıl adım adım kaldırmaya teşvik ettiğine dikkat et! Sonra o zamanın penceresinde o zamana baktığımız gibi bu zamanın penceresinde bu zamana objektiflik adına bak! Batı ülkelerinde şahsiyeti kenara itilerek soyulan ve oynatılan, zevk kölesi yapılan, kullanıldıktan sonra da mendil gibi fırlatılan arada hiçbir hukuksal bağ bulunmadığı için hak iddia edilemeyen hale getirilmiş uygar! İlerici! Anlayışın kadın tasavvurunu gör! 11) Boşanma konusu Yanlış, boşanmayı kadın da isteyebilir. doğrusu boşanma hakkı ağırlıklı olarak erkektedir. 12) Kadın şahitliği konusu Kuran da sadece alış veriş ve borçlanma ilişkisinde 2 kadın 1 erkek şahitliğine denktir. Kuran da başka hiçbir ayette başkaca geçmez yani diğer şahitliklerde 1 kadın 1 erkek şahitlik denktir. 13) Türkiye’deki mevcut hukuk sistemi çok iyiymiş gibi yazıyorsunuz. Herhalde hiç avukatlık yapmadınız! Ya da birilerini saf sanıyorsunuz! Şuna ki sistem o Osmsnlının bozuk sistemini aratır insanlar adalet diye inim inim inliyor!!!15) Evet Kuran da ispat hukuku açısından yazı ve şahitliğe önem verilmiştir. Ve delil de önemlidir. Bu dindar insanın güzel davranacağına olan bir vurgudur. Allah insana değer vermiştir ve inanan insanın şahitliğinin doğru olacağını ön plana çıkarmıştır. Senin uygar! İlerici! Laik ! Kanunların ise insan beyanına değer vermez, onu baştan sahtekar görür ve sahtekar insanın açığını kapama amacıyla kitap gibi kanun maddeleri yazar. İnsan Halis din olan İslamdan uzaklaştıkça gerçekleşecek olan Budur.16) Yanlış Mecelle de ceza hukuku yoktur. Ayrıca aileve miras hukuku da yoktur. 17) Oy vermenin medeni kanunla ilgisi yoktur. Siyasal kamu hakkıdır. 18) Dileyen dilediğine inanır. Siz medeni kanununuza iman edin, ben Kurana iman edeyim.Ama dinime vurmaya çalışmak içinbilgileri çorba edip servis etmeye çalışmadan!!!
 • MalkoçMalkoç1 ay önce
  SıratimüstakimüzregözetirimRAHİMİ, İblisintalimettiğiyolaminneteylemem, RIZKIMIVERENHÜDA'DIR , HÜNKARAMİNNETEYLEMEM. Yalnız ve yalnızİBADULLAH..NE MUTLU ONLARA...
 • Ömere Ömere 1 ay önce
  Ömer kardeş söyluyor birileri ama takan varmi bir suru hoca elestiriyor ak parti yi amakale alinmiyorlar akitt te yaziyor kaale alan varmi gerci akitte sadece yaziyor tenkit etmeye cekiniyor çeşitli sebeplerden keske dah cesur olabilseler destek vermelerine sozum yokama o isi yapancok var zaten bizim tarata elestiriyok
 • AbdülkadirAbdülkadir1 ay önce
  يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِه۪ وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي نَزَّلَ عَلٰى رَسُولِه۪ وَالْكِتَابِ الَّذ۪ٓي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُۜ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه۪ وَكُتُبِه۪ وَرُسُلِه۪ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَع۪يدًا Ey iman edenler Allaha ve Resulüne ve resulüne indirdiği Kitaba daha önceden indirdiği Kitaba iman edin.Her kim Allahı, onun meleklerini,onun kitaplarını,onun resullerini ve ahiret gününü inkar ederse onlar derin bir sapıklıkla sapmışlardır.Bu ayet iamnın beş esasını gösteren ayetin birisidir.Diğerleride bununla eş ve benzerdir.İmanın şartı değil esası vardır ve onu da ancak Allah belirler. Resulullaha ait olduğu iddia edilen hadiste bir de buna kader ilave edilmiştir. Oysaki Resulullah Kur'anın bir ayetine hiç bir şey ekleyemez.Böyle bir şey Kur'ana aykırıdır.O ancak işitir ve iman eder. İslamın şartı insan uydurmasıdır.İmanın şartı yoktur esası vardır.Umarım açıklamalarım anlaşılır.
 • osmanosman1 ay önce
  Temiz müslümanlığı kullanarak menfaat elde eden Fetö, Oktar, Işıkçılar, jet fadıl, ihlasçılar.. dolandırıcılık ve vatandaşın dini duygularını istismar edenler gereği gibi cezalandırılmadıkça bu memleket iflah olmaz.
 • OmerOmer1 ay önce
  Peki yazar bey bu feminist yasaları gayri mesru iliski sapık ahlaksızlıkları kim yasayla garanti altına aldı.hadi diyelim hukumet bu vahim hatayi yaptı peki bunca cemaat tarikat vakıf dernek diyanet sözde hocalar ramazanda dini uyku modunda anlatan ilahiyatcılar hiçmi biri bu yapılan yanlıslıga ses çıkarmıyor agzını acıp su ateisler kadar hakkını dinini aramıyor yazık birde hocayım diye geciniyorlar..bir nesil bir gençlik yok olup gidiyor bunlar hala kimi cubbeden kimi ademin babasından kimi zikirden bahsediyor halbuki aile genclik harap oluyor hergun cinnet vakaları katlanıyor hala hukumet hatasında ısrar ediyor kimse cıkıp uyarmıyor .yok yok bu gidisat hayra alamet degil toplumu ifsad eden yasalara ahlak dısı dizi lere kimse tepki vermiyor kalp kalbe benzemiş helede tarikatcı gecinenler sozde tasavvuf cular aile ve genclik ile ilgili bir tek kelime en ufak tepki hareket bile yok..ama allah bunun hesabını sizden sorar efendi seyh hoca gecinenler sizler tepkisiz kaldıgıniz icin vatandas ta size uyuyor .yazık ahiret vebali cook agırdır keske dürust olsanız hukumeti uyarmak sizin göreviniz allahın hatırımı kulların hatırımı.
 • emiremir1 ay önce
  NADIL OLSUN MEDENI KANUN ACIKLA SAJALLI DEDE BILELIM YANI 4 KADINLA EVLEN CANIN ISTEDIGI GIBI AYRIL 3 KERE BOSADIM SOYLE COP GIBI KAPININ ONUNE AT OYLEMI OLSUN HACI DEDE BIRDE AKEDEMISYEN OLACAN SERIAT KAFASI
 • AndızAndız1 ay önce
  Hepsi bir yana da, bir gecede cahile dönüşmek neyin nesi? Bir toplum düşünün ki birile! ri gelip bir gecede cahile dönüştürsün, yetmedi bir de dinden imandan çıkarsın!?.. Belliki o toplum zaten zır cahil olmalı ki bir gecede dönüşebilsin.
 • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe1 ay önce
  Bizdeki batı hayranları batının bir medeniyet olduğunu sananlar ortaçağda Batı’yı ve Haçlı seferlerine bir bakış atsınlar.Sömürgelerdeki halkları nasıl sömürdüklerini... Sahi Amerika’da yerli halkı nasıl katlettiklerini, Japonya’ya atılan atom bombalarını... Kore’yi, Irak Afganistan Suriye Hindistan sömürülerini sahi medeni batı Nası katletti onca insanı... sömürü düzeni İçin 1. Dünya savaşı- 2. Dünya savaşı sonra soğuk savaş. Tazıya tut diyenler bizleri dişliyordu. Aha batı hayranı medeni kanunu onların birikmiş olan hukukuna bağlayanlar batı daha devlet bile değil çünkü devletler hukuku olur ben yıktım tanımıyorum İle olmaz.
 • KEMALİSTKEMALİST1 ay önce
  Yapmayın Ömer Bey, bu ülkede gerçekten temeli bilime dayanan eğitimi alanlar mı mütegallibe ecnebi oldular , burada beyin nakli yapmıyoruz,KAVONOZDAKİ ADAM GİBİ??Peygamber efendimiz:" ilim çinde dahi olsa alın demiştir neden"?aynı kafada sürekli kalma diye! yasa ve kanunları insanlar yaparlar insanlar yanlışta yaparlar ama dikta ederlerse mütegallibe olurlar o yasal olan doğru olan anlamına gelmez tabi biz aşağıda ne anlattık ?yazımızda TÜRK MEDENİ KANUNUN YANKILARI BAŞLIĞINDA Sayın Dilipak beye cevap verilirken Osmanlıdaki, hukukun Modern Dünyaya uygun olmadığını ve bunu yeni bir yasanın yapılacağı ve çok uzun yıllar süreceği orada Osmanlıdaki eksiklikleri anlattık bir bir yalan diyen varsa yalan olanı yazsınyazdıklarımızdan,medeni yollarla tartışalım Hukukçu bir arkadaşla Tartışalım olmayan şeyleri yazmayız kaldı ki, Yahudi ,ABD, Medeni Kanunla işi olmaz..onlar başka hukun konusu...
 • MalkoçMalkoç1 ay önce
  İTİRAFNAME, ETKİN PİŞMANLIK.... "Bu para yağmurgibi yağarken, sankihiç ödemeyecekmişiz gibi bol bolalmışız... Geri ödeme zamanı gelince" yahu nereden çıktı bu? demeye başlamışız... BİNALİYILDIRIM... Nasıl dünya lideri olduğumuzun özeti... Şimdigeldik maceranın sonuna.. Cehenneme HOŞGELDİNİZ...
 • İlbeyhanİlbeyhan1 ay önce
  Menzilcisaflama SOFİLER, GURBANLARLA işim yok... Gavsların,Seydaların ,soyadıEROL olanlarınTÜRKİYENİN heryerindesahip olduklarıTAPUADETLERİNİ bi sorsunlarel aldıkları vekillerine... Feyzettin bi yandan, öbürleri bi yandan.... İhaleler, arsalar,gani paralar.... İşimiz sizlerle değil,sizlerdin ticaretiningurbanlarısınız... Tam da KURBAN.....
 • hakikat asigihakikat asigi1 ay önce
  Islamin sarti imanin sarti diye birsey yoktur, Imanin sarti islamin sarti tum Kurani kerimdir. Boyle yapanlar insanlarin Kurani kerimi acip okumasini ve gercekleri ögrenmesini engellemek icin getirdikleri kurallardir.
 • SILASILA1 ay önce
  Sn yazar; kemalist dönemin eleştirdiğimiz her şeyi; bizim (sözde)muhafazakarlar iki mislinden fazlasını gerçekleştirdi. Bizimkiler de 18 yıl da yarattı 25 milyon genç. Şimdi buna ne diyeceksiniz. İktidardan önce ki gençler çok daha ahlaklı idiler.. Lütfen T.V kuşağından, teknoloji çağından bahsetmeyin. Devletin; Gücünü hissettirmediği hiçbir alan olamaz. BAkınız wikipedia da bir kaç beğenilmeyen durum oldu 2 senedir kapalı. Bu kadar ahlaksızlığa göz yuman devlet elbette hesabını verecek. Yatacak yerleri yok. Gerçekten yok. Bence varlık fonuna "Vesikalı kadınlardan" kazanılan paraları da eklemeliler. Niye ticaretini yaptırmaktan utanmıyorlar da paralarını varlık fonuna eklemekten niye utansınlar? kumar gelirlerini, vakıf gelirlerini-varlıklarını VARLIK FONUNA devrettiler. (NOT:Muhalefete yapılan her türlü küfürü yayımlayanlar, Bizim en masum eleştirilerimizi dahi yayımlamakta çekiniyorlar. Korkmayın kardeşim yine iktidardasınız. Buna kesinlikle inancım tam. Yine cepler dola(r)cak)Lütfen çekinmeyin. PLEASE
 • Hüseyin CetinHüseyin Cetin1 ay önce
  Selamünaleyküm.Yormculardan Abdülkadir adında bir arkadaş İmanın Şartı 6 olmasına rağmen 5 olarak yazmış. Bizim bütün Kaynaklarımızda delilleri ile beraber imanın şaftları 6 olarak izah edilmektedir. Kurtarıcı yol budur ( Fırka'i Naciye. Ehli Sünnet vel Cemaat) . Aman ha piyasadaki her bildiriyi kurtarıcı zannetmeyelim.Bu konuda daha geniş bilgi için Büyük İslam İlmihali veya Delilleriyle İslam İlmihali Erkam Yayınlarına bakılabilir.
 • OmerOmer1 ay önce
  Hıristiyanların ve Yahidlerin kanunlarini onlardan daha fazla hararetle savunan nesiller yetiştirildiği ıçın eğitim sistemimiz ne kadar gururlansa azdır (!). Bu nesli suçlamıyorum . Neticede ogretilenleri tekrar etmekteler. Ders kitaplarinda ecdadina hakaret edilen bir nesil icin bunda şaşılacak bir şey de yok. Şaşılacak olan şey 17 yıllık iktidar idaresinde bu hususlarda sadra şifa olacak isler yapılamamış olmasidir.Vakti ile TRT de Kavanozdaki Adam adı ile film oynamıştı. Avrupa avukatları izleyebilir mı?100 sene önce yapılan tartışmalar saglikli sonuçlanmamış olmalı ki yine başa dönmüş durumdayız. Her sahada yerli ve milli olunmadan da sorunlarımız çözülmeyecek. Havanda şu dövmeye devam edeceğiz. Selametle.
 • MehmethanMehmethan1 ay önce
  Dünyanın heryerinde tarikat vb. yüzbinlerce mevcut.. içlerinde iyisi de var , sapığı da ,haini de..sen iyilerine dahil ol arkadaşım.. Allah akılvermiş..kullan..Devletinin başı olan şahsiyete karşı da biraz daha hürmetli ol..Yirmibeşmilyon vatandaşın, yurttaşın, kendisine oy vermiş, gönül vermiş.. site yetkilisi lütfedip böyle seviyesiz yorumları ayıklasa,sadece müsbet tenkidlere ,eleştirilere yer verilse memnun olacağız..
 • YORUMYORUM1 ay önce
  Sayın Dilipak selamlar.Yazınızdan rahatsız olan kesim din ile barışık olmayan kesimler.Lüzumsuz faydasız Avrupa özentisi bu muhaliflere en güzel cevap islam medeniyeti ve İslam hukuku dur.Bunların Allah ın yeryüzü ve bütün kainattaki kanunlarından haberleri yok.Medeniyeti bunlardan başka bilen yok.Zavallılar.
 • memetmemet1 ay önce
  Abdurrahman kardeş bizleri aptal yerine koyma birdefa bir gecede cahilleştirildik diyorsun sana cevabım o zamanki okuma yazma oranımız kaçtıki cahilleştik yüzde 2 lerde olan okuma yazmaki o da sadece ad ını yazabilen ve bir eklemede benden asıl bir gecede bizi osmanlı cahil etti türk alfabesini kaldırmakla aralaştırmaya çalıştı ikinci husus cumamızı kaldırdı diyorsunki osmanlı döneminde resmi bir tatil yoktu haftanın herhangi bir günü tatil ediliyordu bazılarıda cumaa günüydü ... bilgilerinie
 • KEMALİST: TÜRK MEDENİ KANUNUN YANKILARIKEMALİST: TÜRK MEDENİ KANUNUN YANKILARI1 ay önce
  Sayın Dilipak’a yazısı için teşekkür ederiz, yoruma açtığı için, Şimdi arkadaşlar bir yazıda bu kadarcık bir sayfada her şeyi anlatmak mümkün değildir .Ancak diyorum ki, demek ki, bizler Hukuk fak. Bu kadar cilt cilt kitapları zamanında boşuna okumuşuz bu işler o kadar kolay değildir bir çırpıda anlatmak bir gecede bu ülkede hiçbir şey öyle anlatıldığı gibi değişmedi.. İslamcı arkadaşlarıma saygı duyorum tabi ki, onlar inancı gereği İslamcı bir düzende yaşamak isterler gönül isterde ki ,herkesin istediği bir düzeni kuralım Atatürk’ün de istediği barışçı bir ulus yaratmaktı ama bu yazı ,işte nasıl bir düzenin daha iyi olacağı yönünde kısa olmuştur. Sayın Dilipak; Uğur Mumcuyu örnek vermiş kendisi de, onun çok iyi arkadaşıdır. Bizde Dilipak’ı 45 senedir izleriz onunda ,Uğur Mumcu’nun bildiği ve kendinin de söylediğibir söz vardır: ”BİLGİ SAHİBİ OLMADAN, FİKİR SAHİBİ OLMA”konusu Uğur Mumcu ;Kemalist bir Aileden gelmiyordu ,Ddesi Müezzindi ve temeliİslamla Bağdaşık bir eğitime sahip bir Aileden gelmekteydi ve de solda ilk olarak Kemalist biri olarak Türban’ın Yasakla çözülemeyeceğini Kitaplarında yazmış bir yazardı ..şimdi gelelim asıl konumuzaNeden medeni kanun alınmıştır: Bir Devletin hukuk düzeni o devletin yaşama olanaklarını belirtir Hukuk Düzeni iyi işleyen ve günümüzün gereksinimlerine uyan ,haksızlıklarısona erdirir nitelikteyse O devlette sağlam ve uzun ömürlüdür.Buna Göre Sayın Dilipak, Adalet yerine getirilmesi ,düzenliyürütülmesi ,İyi işlemesine bağlıdır .Bu konu Devletin en başta gelen görevidir. Her Devletin sistemi o temele uygun olmak zorundadır. Dinsel DevletinHukuk kuralları, Dinsel DEVLETİ yansıtır .Yani Laik devletin hukuk kurallarıise ,Dinselilkelere ilgili olamaz Türk Devrimi ile oluşan yani Devletimizin siyasal iki temel taşı ise Cumhuriyet ve Laiklik’tir.osm DEVLETİNİN YERİNE KURULAN Cumhuriyet Laik esaslarla kuruldu bunun temel sebepleriniaçıklayalım…ESKİ HUKUKUMUZA BİR BAKIŞ:OSM Devletinin zamana uygun bir hukuk anlayışı yoktu ve Hukuk birliği yoktu Evlenme Boşanma davalarına Şeriye mahkemeleribakardıbu mahkemelerdini kurallara göre karar verirdi. İslam Hukuku özellikle şu noktalarda ileri ve uygar anlayışı ile bağdaşmıyordu: Mesela özel yaşam ilişkin kurallar kamuda çalışma alanında Kadına hiçbir hak tanınmıyordu mesela: Türbanlı yada BURKA yada ÇARŞAFA İzin verilmemekteydi, Kadın dört tarafı kapalı bir hanede camdan bile bakamazdı, ama bu gün İslamcı kardeşlerimiz bu haklar medeni ülkelerde talep konusu…yani kadınlar devlet hizmetine katılamıyordu, özel yaşamda ise kadın ve erkek arasında tam bir eşitsizlik vardı. Erkek Dört kadınla evlenebilirdi, Ayrıca cariyelerde cabası istediği kadar tutabilirdi, Boşanma Hakkı sadece ERKEĞE TANINMIŞ BİR HAKTIR! Miras alanında kız çocukları erke çocuklarınınyarısı kadar hak alına bilirdi. Mahkemelerde iki kadın ,bir erkek tanık yerine geçerdi .Ayrıca Ceza Hukukuve yargılama usullerimizde çok ilkel bir durumda idi: onları denetleyecek ciddi bir örgütler yoktu en önemli delil tanıktı bunu daparası olan Kadıyı kazanan veya yalancıtanıklar tuta bilir ,çıkabilirdi. Bir Osmanlı Devlet adamı Defterdar Sarı Mehmet Paşa 1700 yıllarda şöyle diyor:Yargıçlar çoğu Rüşvetin adına gelir koydular borçluyu alacaklı iflas edeni de milyoner yaparlar” demiştir .Rüşvetçi bir adaleti kimse düzeltemiyordu üst mahkemelerde yok Hukuk birliği yok her ümmet kendi cemaatince değerlendiriliyor ..kendi dinsel hukukları geçiyor..istesede istemesede herkes ibadete zorunlu kılınıyor..II.Mahmut döneminde bazı yasalar dışardan alındı Ticaret ve ceza yasalarıişte bunlara da MECELLE diyoruztabi kadın hakları falan yürürlükte falan değil bunlar daha çok erkeklerin karar vereceği bir şey o çağda.. ŞİMDİ GELELİM MEDENİ KANUN YAPILIŞ NEDENLERİNE :BİR DEFA MEDENİ HUKUK :Hukuk’un temel taşıdır ve de Hukuk Fak.birinci sınıfından Eşya Hukukuna kadar olan dersleri kapsar Modern Dünyaya uygun günümüze uygun yasa, yeni yasa hazırlamak yıllarca sürecek bir olaydır bu sebeple Uygar dünyanın medeni yasaları incelendiSonuçta İsviçre Medeni Yasası alınması kararlaştırıldı .Yani bizim kadınımız Avrupa’daki ülkelerden önce oy kulandı Sayın Dilipak ,Kadın haklarınıda yazıcam ,ve medeni kanunun yankılarını sonra ama burada bitiriyorum bu yorumu :UĞUR MUMCUYU ANLAYA BİLDİYSEK NE MUTLU;DİLİPAK?
 • AbdülkadirAbdülkadir1 ay önce
  hakikat asigi rumuzlu kardeş yok o kadar da değil yani.Bir kere imanın beş esasını kayıtsız şartsız kabul etmeyip bu şekilde ölürse Kur'ana göre kafir olarak ölmüş demektir. Nedir bu beş iman şartı dediğimizde hem nisa 136 hem de bakara 177 ve 285 de geçen esaslardır.Bunlar Allaha iman,Onun Meleklerine iman,Onun Kitaplarına iman,Onun Resullerine iman ve Onun Ahiret Gününe imandır. İslamın tek kaynağı olan Kur'ana göre bu esaslara birine dahi inanmayan kesinlikle ilelebet cehennemdedir. Dolayısıyla Kur'anı derin düşünerek okumak lazımdır. Bunlar Kur'anın ifadeleridir.
 • NedirNedir1 ay önce
  Sayın yazar bir gün SÜFYAN kimdir yazın okuyalım. Bu toplum islam decceli olan SÜFYAN konusunda bilgilendirin hadis rivayetlerden anlatın sizden dinleyelim.
 • hakikat asigihakikat asigi1 ay önce
  solcular evet namaz kilmayan ve oruc tutmayan yani sahsi ibadetleri yapmayan solcular cennete girecektir ama namaz kilan oruc tutan lakin insan haklarina devamli saldiran dinciler asla, ben demiyorum Kurani kerim diyor, ac oku, siz daha hangi dinden bahsediyorsunuz,kendi uydurdugunuz dinden bahsediyorsunuz, oraya gidince cennetin duvarlarina toslayip cehenneme gireceksiniz.ayetler Kurani kerimde acik secik hicbir anlasilmazlikta yok. o yuzden solcular-insan haklarina önem veren deger veren beraberce yasamayi esit paylasimi savunan-bu degerlere oneme veren insanlaran daha fazla sovmeyin,Allahin öfkesini uzerinize daha fazla cekmeyin. en mukemmeli ikisinide bir arada yapabilen o insan sayisida maalesef cok az,
 • Kocasolak Kocasolak 1 ay önce
  CHP bu geçmişini İNKÂR etmiyorsa KAPATILMALI. Ya o diktatörlüğü red edecek yada kapatılacak, bu gün diktatörlük isteyen onu yücelten bir parti olamaz. Ak parti hükümetleri KORKU yüzünden iktidarını yaşayamamıştır. Batı’dan korkusundan, normal demokratik kanun dahi çıkartamamıştır. Değiştirilemez yasa nedir? Sen Allah kelamına değiştirilemez diye hayat hakkı tanımayacak, ama anayasaya değiştirilemez madde koyacaksın. Ak parti iktidarı UYUYOR, bu çelişkileri ortaya koymak zorunda. Ha ak parti içinde bunlara KARŞI olanlar var diyebilirsiniz ancak seçime girerken bunları deklare edip, kabul edenleri aday göstersin. Müslümanlar olarak BİZ elimizi taşın altına koymuyor, hep başkalarından bekliyoruz. CHP den adalet ve hürriyet bekliyoruz, bunca geçmişine, geleceğe yaptığı söylemlerine rağmen. Bana dokunulmasın, benim adım lekelenmesin diye diye önce SP partisini şimdide AK partiyi KAPTIRIYORUZ.
 • Hüseyin Çetin Hüseyin Çetin 1 ay önce
  Selamün aleyküm DünyadaIslamdan baska medeniyet yoktur gavurlar ne anlar Medeniyetten Aile nasil kuruluradalet nedir Hak nedirsakin ha Müslüman halka bakibdayanilmayalimbatinin maddesi aldatmasin batida aile yok bana nasil yol gösterebilir. bizi yüzyillardir caglara ve kitalara hakim kilan Kendi Medeniyetimize sarilalim .
 • yörükoğluyörükoğlu1 ay önce
  Doğru resmi tatil pazar günü oldu ancak ben kendimi bildi bileli 1970'li yıllardan bu güne dek cuma günü aile büyükleri erkekler hem çarşı pazar ihtiyaçlarını hem cuma namazını eda etmek için o gün işe gitmezler yada cimadan sonra işi varsa yogunsa gider il'e ilçeye yakın büyük kasabalara. Salı günü pazar kurmuşlar 10-12 yıl evvelinden ama yine köyleri aynı etrafta sanıyorum tüm anadoluda aynıdır. Bircumaya gidilecek diye herkes banyosunu yapar öyle inerdi çarşışehre kasabaya
 • İlbeyhanaİlbeyhana1 ay önce
  İlbeyhan sen menzili ne bilirsin hiç gittin mi gördün mu ne yapilir bilirmisin senin sapik demele kimse sapik olmaz bilgi sahibi olmadan fikir sahibisin bari bilmedigin hakkinda yorum yapma
 • Kemal ŞahinKemal Şahin1 ay önce
  Hans,dans,şans,bale,valeBöyle geldik,bu haleİçerden çökertildiDostum bu muhkem kaleKarşıyım ben ezeldenHer türlü ihtilâleKırarım kanlı eliUzanırsa hilaleYEDİNCİ MES'ELE: Rivâyette var ki : "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilim ile dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar."Vel'ilmu indallah, bunun bir te'vili şudur ki : Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüd eden maarifi rehber edip tâmimine şiddetle çalışır, demektir.Şualar : Beşinci ŞuaSelamün Aleyküm Muhterem Abdurrahman Ağabey; Sırat-ı Müstakim üzerine kaleminizi istimal ettiğinize şehadet ediyor ve bunun daim olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum.Ağabey, Bediüzzamanın Beşinci Şua, Yedinci Mes'elesi halihazırda bu günlerde yaşadıklarımıza işaret ediyor sanki.Siz münevver muharrirlerimiz daha iyi bilirsiniz elbette ki!Dini bütün mü'minlerin,yazar ve çizerlerin bilerek ve bilmeyerek kimlere yardım ettiklerinin onlara ihtar edilmesi zaruridir kanaatindeyim.Düşmanlarımız bir iki tane değil maalesef.Bu gün ümmetten görünüp,ümmete kast eden Süfyan ünvanını hak eden veya edenler var mı?Bunu ümmetin bilmesinde fayda mülahaza ediyorum. Bence Süfyan hayatta ve faaliyetleriyle oldukça da tehlikeli bir oyun içinde. Kim olduğunu tahmin edersiniz diye düşünüyorum.Selâm ve dua ile!
 • HuzaiHuzai1 ay önce
  Sen bugün ben bu batıl kanunu tanımıyorum diyebiliyor musun ondan haber ver.Yoksa günlük çıkarların için devlet ve hükümet dinden mühimdir diyerek savunuyor musun? Oy verdiğin ve oya çağırdıkların bu kanuna toz konduruyor mu? Hatta daha beterini müslümanlara musallat ediyormu? Geçmişi eleştirmek hakkı konuşmak değildir.Önemli olanbugünün batılına karşı çıkmaktır. Allah'ın şeriatını savunmadıktan sonra ne konuşsanız boş...
 • AbdülkadirAbdülkadir1 ay önce
  Şöyle bir düşünelim.Kur'anı en iyi anlayan ve yaşayan sahabenin olması lazım değil mi.Bakıyoruz bu sahabe iki büyük savaşı kendi aralarında yapmışlar ve her iki taraftan da 10 bin hiç yoktan yere ölmüş. Hem de bu ölenlerin arasında aşerei mübeşşereden sahabilerde var yani.Böyle bir şey nasıl olabilir diye kendi kendine düşünmeden edemiyorsun.Günümüzün müslümanlarının en büyük handikapı sahabi denilen insanları kutsallaştırması onları dokunulmaz kılmasıdır. Yahu bu sahabi denilen insanların Kur'anı anladığını ve yaşadıklarını nasıl söyleyebiliriz.İşte uydurma hadislerle kutsal hale getirirsen onları sorgulayamazsın.Neymiş benim sahabim gökteki yıldızlar gibidir hangisine ulaşsanız doğru yolu bulursunuz.işte cennetle müjdelenen 10 sahabi gibi uydurma hadisler yüzünden sahabi kutsal hale getirilmiş.Kimse bu iki büyük savaşı sorgulama cesareti gösteremiyor.Onların bizden tek bir farkı var o da Resulullah Muhammedi canlı görmeleri yoksa başka hiç birfarkları yok.Onlardan büyük çoğunluğunu cehennemde görürseniz hiç şaşırmayın. Kur'anda Allah Resulullah Muhammede kendisine nasıl muamele edileceğini bilmediğini söylettiriyor.Uydurma hadislerle birbiriyle hiç yoktan yere savaşmış ve ölmüş sahabi denilen insanları cennetle müjdeliyorsunuz. Allahım ne garabet bir durum. Vay bu müslümanım diyenlerin haline
 • İlbeyhanİlbeyhan1 ay önce
  HalkçılarHALKI, MilliyetçilerMİLLETİ , Atatürkçüler ATATÜRKÜ ,DincilerdeDİNİSATTI... Herkesherşeyini sattı, ya daseyretti, alkıştuttu.... Sahib olduklarımızınhepsinin sadece fiyatları vargünümüzde,eskiden sahib olduklarımızın DEĞERLERİvardı....Ayak altından, ortalıktan çekilingörüntü ve ses kirliliğine sebeb olmayın lütfen... ÇocuklaragençleredeHiç bişey öğretmeyin... Bildiklerinizinsayesinde madden ve manenİFLAS ETTİK...DİNİNDENDE, İNSANLIĞINDANDA ETTİNİZGENÇLERİ.... PARA, PARA, PARA, BİNA, BİNA, BİNA..... başka bişeyduymadık geldiniz geleli.... Birdeher dakka birilerinebağırış, çağırış.... Hem memleketi, hemde coğrafyayıyaşanmaz ettiniz, edeceklerinizden başka...
 • CobraCobra1 ay önce
  Tamam batı kanunların la yönetiliyoruz amadevletin başında akp Tayyip var madem okadar müslüman lar kanunları değiştiesinler batının köleliğin den vaz geçemiliyorlarsa cesaretleri var haçlılara hizmet etmeyi bıraksınlar yavudileri ve hırıstiyan dost edinmeyi bıraksınlar dindar görünüp ülkeyi soymayı zenginleri dağa zengin fakiri dağa fakir yapmayı bıraksınlar
 • üvey evlatüvey evlat1 ay önce
  Daha vahimi haydi İslam mirasini red ettiniz bari batidan laikligi tam getirseydiniz. Ama İslam dusmanligi olarak uyguladilar, batidan laikligi demokrasiyi başkanligi falan ismi ne olursa olsun ne getirdilerse hep islam düşmanligi olarak uygulandi. Bizim kuklalar saraylarda lüx içinde yaşasinlarda gerisinin bir önemi yoktu. Bati istedigi gibi bizim halki fakirde birakir cahilde EYVAAH İSLAM ELDEN GİDİYOR dedi mi koşa koşa ABDnin kore savaşina bile gitmiş dedelerimiz. Mütemadiyen kandirilmişiz kandiriliyoruz. Akil melaikelerimizi bağlamışlar. Neredeyse hiçbirşey anlamayan bir topluluk haline gelmişiz. Ben doguda dogdum okullarda dayak ve M.Kemalden başka hiçbirşey hatirlamiyorum ama 30 yaşında batida bir sol laik okulun onunde konuşan çocuklari gordum dehşete kapildim zira 30 yaşinda ancak kurabildigim cumleleri 10 yaşindakiler çatir çatir konuşup ustune yorum bile yapabiliyorlardi. Eğitim farkini ilk o zaman farkettim. Kemalist okullarda nispeten ilim bilim ufuk açicilik analitik dusunme ve mantik dersleri falan varken Muslumanlarin çogunlugunun gittigi okullarda hep dayak ve siyasetcilerin yazdigi yalan dolan tarihleri ezberlettiriyorlardi. Sonuç tabii ki bizler zir cahil kaldik onlar sizi tum köşe başlarini tuttular.
 • SancarSancar1 ay önce
  Cumhuriyetyıllarboyuncafabrikalar,sanayi tesisleri , DÜÇ 'leraçtı.... Şimdikiler onları satıp bitirdi , bu günlerde manav, kasap açıyorlar....
 • İLBEYHANİLBEYHAN1 ay önce
  *Birkişinin atacağı devadımları değil, bin kişinin atacağı İNSANADIMLARINIözlüyorum * diyorH. ALİ YÜCEL....Oysagünümüzmüminleri bir KAİNAT İMAMININ,SAPIK MENZİLTÜCCARLARININ, ya dag.... ünkılıolmayımurad ettikleribirdünya liderininADIMLARININPEŞİNE DÜŞMEYİ ŞİARedindiler... Sadece ALLAHIN KULUVE SADECE İNSANolmak istemiyorlar...
 • sayın dilipaksayın dilipak1 ay önce
  artık sisteme hakım olan mı teslım olup dinden taviz veren mi desem her desem de iktidarda sizin fikirleriniz var. hiç ugrasmayın eskıden beri çok renklı düşünceleriniz ürünü yıne farklı bir acıdan bakıp kendını rahatlatacak bir vesvese bulursunuz sayın dılıpak
 • Gavurun kanunu hayat tarziGavurun kanunu hayat tarzi1 ay önce
  Esat Bozkurt ya yasadigi dunyadan habersiz bir angut ya da Hacli-Sion hesabina calisan bir hainmisCunki Bati;Bizim bolgemizde modern ve demokratik devlet-yonetim olarak bir tek 3700 yillik Yahudi Seriatiyla yonetilen israil'i biliyor, kabul ediyor.Gavurun kanununu hayat tarzini musluman Turk milletine dayatan alcaklarda gavurdur. Gavur muamelesi gormelidirler
 • Mehmet ayMehmet ay1 ay önce
  Osmanli yikildiginda kac tane profesör, bürokrat, bilim adami vardi? Türkiye kuruldugunda yüzde sekiz okur yazar vardi. Bu durumda kanun yapacak yasa cikaracak altyapi yoktu. Herkes kendi cikari icin dini kullaniyordu.
 • mvlütmvlüt1 ay önce
  ha bu arada avrupayı titreten Endülüs ile Osmanlı da 600 yıldan fazladır afrika kabileleri kanunları ile yönetiliyordu....haçlılara geçit vermeyen kan kusturan Selçuklu da....gulu gulu kanunlarıyla yönetiliyordu....bu yüzden değişim ve dönüşüm kaçınılmazdı....dünyayı seven ölümden korkan burnunun önünü göremez....bu kesin...istedikleri de bu zaten...
 • FerhatFerhat1 ay önce
  17. Yüzyilda fransiz ihtilali sonucu Avrupayi vesayet ve esareti altina alan satanist ve masonik hanedanliklar 18. Yüzyilin sonlarinda osmanliyi tanzimat devrinde kismen vesayeti altina almisti. Tanzimat fermani ile modernizm adi altinda ser i yasalar terk edilmeye ve bu siyonist ve masonik gücler tarafindan belirlenen ölcüler uygulamaxa sokulmaya baslamisti. Antik cagin yeniden dogusu adi altinda tertiplenen bu liberalizm odakli masonik gücler kisa zamanda Türkiye dahil tüm dünyayi kendi vesayetine almislar . Türkiye Cumhuriyet döneminde masonlarin iradesinde yapilan inkilaplar ile tamamen Masonik odakli liberalist düzenin ve onlarin kurucularinin tam manada vesayetine girmistir. Adalet kavramlari tamamen batiyida vesayeti altina alan bu siyonist ve masonik hanedanliklar tarafindan belirlenmeye baslanmisti. Masinlarin belirledigi adet ve özgürlük kavramlari bu günkü bati ve Türkiyedeki medeni kanunlar ile sekill almistir, zira bu yasalarmilli ve manevi degerlerimizi karsi zit düsmekten ziyada milli degerlerimize muhalefet etmekte. Medeni kanunlar ahlak yoksunu ve materyalizm odakli yasalar, zira bize helal sayilan degerler haram kilinmis ve haram olarak sayilan hersey bu sapkin düzenin kuruculari tarafindan haram kilinmis. . Medeni yasalari savunmak demek milli irade yoksunu olmak demek ve basiretsizligin en ala noktasi demek, zira irademizi liberalist düzenin kurmus oldugu bir avuc siyonistlere kiraya vermek demek. Bize medeni kanunlar ile sunu demek istiyorlar, siz elinizi suya sabuna sürmeden elinizi yikayin yani hayati ve adalet kavramini bizim istedigimiz gibi sekillendirin, sizin ölcülerin yani Allah in yasa ve ayetlerini sadece ölü defneder iken uygulayin ve de namaz kilarken hatirlayin, zira geri kalan alanlarda bizim istedigimiz liberalizm odakli ve medeni yasa ve kanunlari uygulayin. Malesef millet ve toplum olarak bir utanc verici bir durum, zira aile hukukumuzdaki, ceza hukukumuzdaki, ticaret hukukumuzdaki sosyal hayatimizi ölclerin bu siyonist ve masonik hanedanlik ve gruplar tarafindan belilenmesine müsade ettigimiz icin. Malesef dünya ve ülkemiz bir basiretsizlik sürecine saplanmis ve asr i zilleti ve asr i karanligi yasamaktayiz. Bu düzen ve medeni yasalar milli ve manevi degerlerize muhalefet edercesine savas acmis vaziyette. Bu basiretsizligin ve hastaligin yegane panzehiride kendi ölcülerimiz dogrultusunda kendi yasa ve hayatimizi sekillendirmekten gecmektedir.
 • mvlütmvlüt1 ay önce
  terörrist israil devleti 1965 yılına kadar Sultan Aziz'in 12 yıl çalışma sonunda hazırlattığı ""mecelle""yi uygulamıştır...diğer yandan gavurlaşmanın gereği onun kanununu şeksiz süphesiz almaktır...""düello"" yapmak için...Batı ve siyonizm şunu kesinlikle anlamıştır....MüslümanlarınBaltığa çıkmasını engellemenin yolu kesinlikle bu müslüman milletin inancını-imanını, kimyasını, şuurunu benliğini hatta kimliğini kendilerine uygun olarak dönüştürmekten geçtiğini benliklerine kazımışlardır...bugün bu yüzdeen dünya sevgiisi ve ölüm korkusu herdaim bu millete işlenmektedir...ki kendileri rahata ersinler sansalarda kendileri maalesef batmışlardır ki haberleri ola....bu yüzden bu milletin de acilen gavurlaşaması gerekirdi....bu yüzden de temyizlerde "" “Maznunun behemahâl idamına, şahidin ise bilahare dinlenmesine karar verildi”" kabilinden sonuçlar esastır....sonuçta Rabbim bu milletin imanına zeval vermesin....

Günün Özeti