• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • VAV TV CANLI YAYIN

Taşikardinin belirtileri nelerdir?

‘Taşikardi’ nedir? Belirtileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir. Belki de ölümcül olabilecek bu rahatsızlık esasen çok dikkat edilmesi gereken bir nokta… Haberimizin detaylarını okudukça sizlerde bize hak vereceksiniz.

Yeniakit Publisher
2016-12-01 12:17:00 -
Taşikardinin belirtileri nelerdir?

Taşikardi, kalp atış hızının normal değerlerin üzerinde artmasına bağlı olarak gelişen bir kalp hastalığıdır. Yetişkin bir insanın kalbi dakikada ortalama 60 ile 100 arası atım yapmaktadır. Bu kalp atışlarının 100 atımdan daha fazla olması taşikardi olarak nitelendirilmektedir. Fakat bu değer yetişkinler için geçerlidir ve yaşa bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Taşikardi, kalbin çok fazla çalışıp, kalp kaslarının yorulmasına sebep olabileceği için, tehlikeli bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

Kalp çok hızlı bir şekilde attığı zaman, daha az verim ile kan pompalamış olur. Bu nedenle, vücudun diğer organlarına hatta kalbe daha az miktarda kan ulaşır. Kalbin normalden daha fazla atım ile çalışması, kalp kasları tarafından oksijen gereksiniminin artmasına sebep olur. Bu durumun devam etmesi sonucunda ise, kalp kaslarında damar tıkanıklığı yani kalp krizi meydana gelebilir. Çünkü, böyle bir durum karşısında kalp kasları oksijen yetersizliğinden yok olmaktadır.

Taşikardi hastalığı, kendi içinde farklı türlere ayrılmaktadır ve tedavi süreci her türünde farklılık gösterebilmektedir.

Bazı taşikardi hastaları, hiçbir belirti ya da komplikasyon yaşamaz ya da göstermez. Taşikardi, felç ve ani kalp durması gibi komplikasyonların olması riskini artırmaktadır.

TAŞİKARDİNİN OLUŞUM NEDENLERİ

Taşikardi, genellikle kalbin normal elektriksel uyarı sisteminin bozulması sonucu, kalbin pompalama eylemini kontrol edememesi sebebi ile ortaya çıkmaktadır. Fakat, bazı hastalıklar ve şartlar taşikardi oluşumuna neden olabilmektedir. Bunlar; bazı ilaçların reaksiyon göstermesi, konjenital (doğuştan mevcut) kalpteki elektriksel yolu anormallikleri, kalpteki doğumsal anormallikler, çok fazla miktarda alkol tüketmek, kokain ve benzeri gibi uyuşturucu ilaçlar kullanmak, kafeinli içecekler, ani korku ve stres yaşamak, fazla egzersiz, elektrolit dengesizliği, koroner arter hastalıkları, kalp kapakçığı hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp kası hastalıkları (kardiyomiyopati), tümörler, enfeksiyonlar, hiper tansiyon, hipertiroiditi, anemi, akciğer hastalıkları ve sigara kullanmak gibi faktörlerdir.

TAŞİKARDİ HASTALIĞINDA RİSK GRUBU

Bazı hastalığa sahip olan kişiler ve birtakım hastalık oluşumu ihtimali yüksek olan kişiler, taşikardi hastalığında risk grubunu oluşturmaktadırlar. Örneğin, obezite ve diyabet tip 2 gibi hastalığı olan kişiler taşikardide risk grubunu temsil etmektedirler. Bunlara ek olarak; 60 yaş ve üzeri kişiler, anksiyete sorunu yaşayan kişiler, düzenli olarak fazla miktarda alkol tüketen kişiler, çok fazla miktarda kafeinli içecek tüketen kişiler, genetik olarak ailesinde taşikardili bireylerin bulunduğu kişiler, kalp hastaları, hipertansiyon sahibi kişiler, mental stres altında olan kişiler, sigara kullanan kişiler ve uyuşturucu madde tüketen kişiler taşikardi riski altında bulunmaktadırlar.

TAŞİKARDİDE GELİŞEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR

Taşikardide oluşabilecek komplikasyonlar, taşikardinin şiddetine, tipine, miktarına, sürekliliğine ve diğer kalp koşullarına bağlı olarak gelişmektedir. Taşikardide gelişebilecek olan komplikasyonlar şu şekildedir;

Kan pıhtılaşması: Bu komplikasyon, kalp krizi ve felç riskini artıran bir taşikardi komplikasyonudur.

Kalp yetmezliği: Taşikardi komplikasyonu olarak kalp yetmezliği, hastanın kalbinin sağ tarafını, sol tarafını veya her iki tarafını birden etkileyebilmektedir.

Bayılma nöbetleri: Bayılma nöbetleri, taşikardinin komplikasyonlarından biridir.

Ani ölüm: Özellikle, ventriküler taşikardi ya da ventrikül fibrilasyon, taşikardi komplikasyonuna yol açarak ani ölümlere sebep olabilmektedir.

TAŞİKARDİ ATAKLARININ ÖNLENMESİ

Taşikardi ataklarının önlenmesi için birtakım yöntemler uygulanabilmektedir. Bu yöntemler; radyofrekans sonda (kateter) ablasyon yöntemi, ilaç tedavisi, implante defibrilatör (ICD) taraması yaptırmak ve ameliyat.

TANISI

İyi bir doktor, taşikardi tanısı koymadan önce, hastasına belirtiler ile alakalı birtakım sorular sorar, sonrasında fiziksel muayene yapar ve devamında ise birtakım test ve analizler istemek durumunda olur. Doktorun, taşikardi teşhisi koyabilmek için hastalarından istemiş olduğu test ve analizler; kan testleri, elektrokardiyogram (ECG), holter monitör, olay kaydedici, elektrofizyolojik testler, tilt-table testi ve göğüs röntgeni gibi testlerdir.

TEDAVİSİ

Taşikardi hastalığında tedavi yöntemleri, hastalığın nedenine göre, durumuna göre, hastanın genel sağlık şartlarına göre ve hastanın yaşına göre, değişiklikler göstermektedir. Taşikardi hastalığının tedavisinde amaç, hızlanmış olan kalp atışlarının yavaşlamasını ve normale dönmesini sağlamak ile olası riskleri düşürmektir.

Kalp ritimlerinin normal değerlerine düşmesini sağlamak amacı ile birtakım yöntemler doktorlar tarafından uygulanmaktadır. Bu yöntemler; vagal (vagus siniri ile alakalı) önlemler, ilaçlar ve kardiyoversiyon yöntemleridir.

Vagal önlemler: Vagal sinirlerini etkileyen bu işlem, kalp atışlarının düzenlenmesi için uygulanmaktadır. Çünkü, vagal sinirler, kalp atışlarını düzenlemeye yardımcı olan sinirlerdir. Vagal önlemlerde, hastanın yüzüne buz torbası yerleştirilerek, kalp atışları yavaşlatılmaya çalışılır.

İlaç: Anti-aritmik enjeksiyon uygulaması, kalp atışlarının normal değerlerine dönmesine yardımcı olmaktadır. Bu işlem hastanede yapılmaktadır ve doktor ağızdan alınan reçeteli anti-aritmik ilacı hastaya verebilir. Fakat bu ilaç doktor tarafından, hastanın sahip olduğu taşikardinin türüne, hastanın kullandığı diğer ilaçların özelliklerine, tedavi için seçilen ilacın yan etkilerine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta göre, hastaya verilmektedir.

Kardiyoversiyon: Bu yöntemde, kalbe şok verilmesi amacı ile kürekler ve yamalar kullanılır. Bu şekilde, kalp ritimleri normale döner ve bu işlem hastanede yapılır. Doktorlara göre, bu yöntem taşikardinin erken tanı döneminde yaklaşık % 90 oranında başarı göstermektedir.

TAŞİKARDİNİN BELİRTİLERİ

Kalbin çok fazla hızlı çalışması, vücudun bir kısmına, etkili şekilde kan pompalamamasına sebep olabilmektedir. Bu durumda, organlar oksijenden yoksun kalır. Böylece vücutta birtakım semptomlar gözlenmeye başlar. Taşikardi hastalığında ortaya çıkabilecek olan bu belirtiler; hızlı nabız, göğüs ağrısı, dalgınlık, baş dönmesi, düşük tansiyon değerleri, sersemlik, çarpıntı, nefes darlığı, aniden güçsüz kalma ve bayılma gibi belirtilerdir.

1.HIZLI NABIZ

Taşikardi, kalbin normal ritminden çok daha hızlı şekilde kan pompalaması sebebi ile ortaya çıkan bir kalp hastalığıdır. Bundan dolayı, hızlı kalp atışları ve hızlı nabız, taşikardi belirtilerinden birini oluşturabilmektedir.

2.GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs ağrısı ya da göğüste hissedilen baskı ve sıkıntı hissi, kalp kaslarına yeterli miktarda kan dolayısı ile yeterli miktarda oksijen ulaşamadığı için meydana gelmektedir. Anjin ismi ile de bilinen göğüs ağrısı daha çok, kalp atımları çok hızlı olduğunda ve kalp gerginlik altında olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle göğüs ağrısı, taşikardi belirtisi olabilmektedir.

3.DALGINLIK VE BİTKİNLİK

Taşikardi nedeni ile kalp hızlı attığı için, organlara ve kas dokulara yeterli miktarda kan ulaşamaz. Bu durumda, organların ve kas dokularının oksijen yetersizliği yaşamasına sebep olur. Böylece, taşikardi hastası olan kişilerde, dalgınlık ve bitkinlik gözlenebilmektedir.

4.BAŞ DÖNMESİ

Kalp ritminin çok fazla şekilde atıyor olması, kalp kaslarının yorulmasına ve dolayısı ile kalbin görevini tam olarak etkin bir şekilde yapamamasına yol açmaktadır. Durum böyle olunca, beyin de dahil olmak üzere tüm dokulara yeterli miktarda oksijen taşınamaz. Sonuç olarak da, kişide baş dönmesi gerçekleşir.

5.DÜŞÜK TANSİYON DEĞERLERİ

Düşük tansiyon, kan basıncının olması gereken normal değerinin altında olması durumudur. Kan basıncının düşük olması, taşikardi belirtilerinden biri olabilmektedir.

6.ÇARPINTI

Çarpıntı, kalbin hızlı ya da düzensiz çalışması sonucu ortaya çıkan bir sorundur. Bundan dolayı çarpıntının, nabzın çok hızlı atması ile de bir bağlantısı bulunmaktadır.

7.NEFES DARLIĞI

Taşikardi, göğüs ağrısına sebep olabilmektedir. Genellikle kalp üzerinde baskı ve ağırlık şeklinde kendini gösteren göğüs ağrıları, nefes darlığına sebep olabilmektedir. Bundan dolayı, nefes darlığı taşikardinin belirtilerinden biri olabilmektedir.

8.BAYILMA

Beyine yeterli miktarda kan ulaşamaması sonucu ortaya çıkan, geçici ve bilinç ve şuur kaybı yaşanmasına bayılma adı verilmektedir. Taşikardi, beyine ve hatta diğer organlara aktarılması gerekilen kanın, ulaşamamasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda ise, bayılma olayı yaşanabilmektedir.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23