Nurettin Yıldız'a destek git gide artıyor!

İslam düşmanlığını açıkça dile getiremedikleri için hocaları hedef alan ve fetvalar üzerinden İslam'a saldıran malum medyanın, sözlerini cımbızlayarak servis ederek linç etmeye çalıştıkları Nurettin Yıldız'a destek git gide artıyor.

12 Mart 2018 Pazartesi 11:44
Nurettin Yıldız'a destek git gide artıyor!

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, İslam karşıtı medyanın hedefi haline geldi. Sözleri cımbızlanarak servis edilen Yıldız'a, başta Adnan Oktar'la işbirliği içerisinde olan Oda TV olmak üzere, hazımsız medya kuruluşları tarafından provokatif haberlerle saldırılar düzenlendi. Bu saldırılar sonrası, Yıldız'a aklı selîm camiadan ise destek çığ gibi büyüyor. 

İşte Nurettin Yıldız'a destek veren yazarlardan bazıları:

Abdulaziz Kıranşal: 7000 konferans, yetiştirilen yüzlerce hafız, islama kazandırılan binlerce genç, dijital ortamda ücretsiz binlerce saat ders, yıkılmaktan kurtarılan onca yuva, Kur’an ve Sünnet uğrunda ağaran saçlar ve sakallar, koca bir ömür, yazıktır, günahtır, ayıptır… Nureddin Yıldız

Abdulhamit Kahraman: Dini olduğu gibi anlatanları seviyoruz. Belli ki bu iş Nureddin Hoca ile sınırlı kalmayacak! Terbiye süreci başlamıştır!

Abdullah Yıldız: Değerli ilim adamı Nureddin Yıldız kardeşime karşı “Şeytanî medya” tarafından başlatılan linç kampanyası, onu “Şer odaklara” kurban sunarak değil, hep birlikte hakkın ve hakikatin yanında saf tutarak geri püskürtülebilir.

Adem Özköse: Kırpılmış, kesilmiş videolarla Nureddin Yıldız hocaya açtığınız soruşturma en çok FETÖ’nün militanlarını sevindirecek. 15 Temmuz gecesinin gerçek kahramanlarından tek tek intikam alma projesine hizmet etmeyin.

Ahmet Akgündüz:Nureddin Yıldız ve Faruk Beşer Hocalar ehl-i sünneti bu bid’at asrında müdafaa eden hocalardır. Ancak âyet ve hadisleri ve hatta şer’î hükümleri açıklarken bazı ifade yanlışlıkları bulunabilir. Biliniz ki, hedefleri bu iki hocayı yıpratmak değil, belki dini yıpratmak olan algıcı medyaya güvenmeyiniz

Ahmet Hamdi Yıldırım:Nureddin Yıldız hoca benim hocamdır, hayatımdır, canımdır. Nureddin Hocanın ihlasından samimiyetinden zerre kadar şüphesi olanın ben samimiyetinden şüphe ederim.

Ali İhsan Karahasanoğlu: Dini, anladığı çerçevede anlatan.. Kendisine saygı duyan topluluklara aktaran hocaefendilere yönelik saldırıları anlamak mümkün değil.. 0Ne istiyorlar, hocalardan? “Dini anlatma.. Biz gençleri fuhşa, kötülüğe, suçlara daha kolay yöneltebilelim..” Başka bir anlamı olabilir mi, yapılan saldırıların.. Ne imiş? Nureddin Hoca, “Asansöre sadece bir erkek biniyorsa, kadın tek başına ona iştirak etmesin” demiş. Veya “Kadın asansöre binmiş ise, erkek beklesin” mealinde bir öneride bulunmuş. Bunun, kime, ne zararı var?

Aydın Başar:Nureddin Yıldız Hocamızı sevenden de sevmeyenden de Allah razı olsun. Üslübunu beğenlerden de beğenmeyenlerden de Allah razı olsun. Ben hocamın yanındayım, dünya ahiret kardeşiyim. En mantlıklı ve müspet yollarla hocamızı desteklemek için elimizden geleni inşallah yapacağız. Zaten çok fazla destek var. Çok kıymetli isimler sosyal medyada hocaya destek mesajları atıyorlar. İnşallah yanlıştan dönülecektir diye umuyoruz.

Cemal Nar: 2007’de yapılan bir konuşmadan dolayı bir hoca efendiye linç girişimi kimi sevindirir bilemem ama benim vicdanım ezildi. Bu adam da ilahiyat mezunu, çalışkan ve fedakar, Ak Parti gençliğine emek vermiş birisi. Doğan medyanın dolduruşuna gelmişler, pişman olup helallik dilemelidirler.

Ebubekir Sifil: Nureddin Yıldız hoca hakkında açılan davanın gerekçesi ilginç. Hoca kimi kime karşı kışkırtmış? Kimi tahkir/tahrik etmiş? İlim adamları arasında tartışılması gereken bir hususun dava konusu yapılması -sonunda mahkûmiyet çıksın çıkmasın- maşeri vicdanı yaralamıştır.

Hamdi Arslan:Nureddin Yıldız Hocaefendi kardeşimiz, Mekke-i Mükerreme günlerinden beri çok yakından tanıdığımız dava arkadaşımızdır, dostumuzdur. Tam da soyadı gibidir, İslami davet ve tebliğ sahasında, talim ve tedris alanında “yıldız” bir şahsiyettir, bu noktalarda parıltısı her geçen gün artmakta, pırıltısı ziyadeleşmektedir. Hakkında yazıp çizenlerin bir çoğunun, onun dediklerini tam dinlemeden, izlemeden, batıl medyadan ortalığa saçılan hezeyanlara göre hüküm verme temayülünde olması, asla Nureddin Hoca’ya nakîsa ilsak edemez. Bilakis bu gibi vesilelerle onun cevherinin yüksek kıymeti daha iyi anlaşılacaktır. İnşaallah Rabbimiz indindeki derecesi yükselecektir. (İnnemâ yuveffes-sâbirûne ecrahum bi-ğayr-i hisab) esrârına nâil olacaktır. Ona üzülecek değil, gıbta edecek haldeyiz. Bilakis küffarı, münafıkları, sefele-i nâsı sevindirenlere acımak durumundayız. Allah Teala ona da bize de dini ve taati üzre sebât versin, onu ve bizi daima tevfikât-ı samedâniyyesine mazhar eylesin. Amin.

İsmail Kılıçarslan: Kendisiyle didişmekten de, kendisini zaman zaman eleştirmekten de geri durmadığım Nureddin Yıldız Hoca’nın bir konuşmasının kuşa çevrilerek hakkında re’sen savcılık soruşturması başlatılması bir akıl tutulmasıdır. Bu akıl tutulması karşısında zil takıp oynayacak kıvama gelen bazılarının durumu ise ibretliktir.

Mehmet Beşir Eryarsoy: Özellikle şunu belirtmek isterim. Şu güzel ve hepimize yeten ülkemizde, düşünen konuşan yazan ve okuyan insanlarımızın önemli bir yekununun, kendisine muhalif, inanç, düşünce ve kanaatleri anlamaya çalışma gayret ve nezahetini taşıdıklarını söylememiz pek mümkün değildir. Bunun da ötesi bir takım kimseler öküz altında buzağı arar misali, son derece kötü niyetli ve hatta bazıları -tırnak içinde söylüyorum- kendi emellerini müstevlilerin emel ve istekleriyle tevhid etmek gayreti ile hıyanet ve dalalet sergiliyorlar. Bir takım kötü niyetli arayışlarla insanlarımız ve değerlerimizi harcama cüretkarlığını gösterebiliyorlar. Durum böyle iken Nureddin Yıldız hocayı veya bir başkasını, kanaatlerini benimseyelim ya da benimsemeyelim, onları nezih ve haysiyet ölçüleri içerisinde eleştirme hakkımız mahfuz olmakla birlikte, kötü niyetli bir linç girişimi ile karşı karşıya olduğumuzdan ötürü, böyle bir tavır ve tutum içerisinde olanları şiddetle red ve protesto ediyorum.

Mehmet Odabaşı:Nureddin Yıldız Hoca gibi istikamet sahibi, kanaatlerini çekinmeden açıklayan, ümmetin derdiyle dertlenen, hayırlı nesiller yetişsin diye gecesini gündüzüne katan ilim ve davet ehlini sindirmek ve yıldırmak gayesi güden bir takım çevrelerin oyununu bozmamız gerekiyor. Bunun çaresi de kenetlenmektir. İnşallah Nureddin Hocamıza yapılan bu taarruzun hayırlı neticeler vererek bu kenetlenmeyi sağlayacağını ümit ediyorum. İslam’ı laik ideolojiye kurban eden kanaatler terviç edilirken ülkemizde tevhid sancağını elinde tutan hocalarımıza sahip çıkmazsak kendi onurumuzu ve izzetimizi de yitiririz. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya veraset makamında duran ilim ehlini müdafaa o makamın asıl sahibini müdafaadır

Muhammed Emin Yıldırım: Alimleri, cemaatleri, vakıfları ve ilmin izzetini itibarsızlaştırma çalışmaları her dönem olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yolun kaderinde bunlar var… Nureddin Yıldız hocamıza şimdi bu bedel ödettiriliyor. Allah celle celalüh yardımcısı olsun. Mükâfatı alî olsun.

Mustafa Enesoğlu: Hocalarımıza soruşturma açmak eski düzen alışkanlıklarıdır. 28 Şubat’ta bu tür uygulamalar çok gördük. Bu da geçer yâ hû!

Murat Padak:Nureddin Yıldız Hoca Türkiye gençliğini ve Türkiye aile yapısını her türlü kötülüklerden korumak için gecesini gündüzüne katan, gençlik ve aile üzerine sohbetler yapan ve gücünün yettiği kadar kitlelere ulaşmaya çalışan bir hocamızdır. Derdi para kazanmak, şöhret olmak ve tanınmak değildir. Ülkemizde din adamlarına saldıran şer güçler alimleri birer birer yok etme planı içerisindeler. Nureddin Yıldız hocanın ardında yüz binlerce insan var. Halk kime ne değer vereceğini gayet iyi bilmektedir. Aslında hedef İhsan hoca ya da Nurettin hoca da değildir. Esas hedef buz dağının diğer yüzüdür. Esas hedef İslam’dır.

Nevzat Çiçek: Nureddin Yıldız’a soruşturma açılmış: “Dini farklı yorumlama özgürlüğü yok mu? Bize çok saçma gelebilir. Ama dinin öyle emrettiğini düşünüyorsa ifade etmemeli mi insanlar? Çıkar bir başka din adamı da o iş öyle değil, şöyle der, doğrusu budur der… Toplum da kararını verir. “

Ramazan Kayan: İslamî çalışmalarındaki gayret ve samimiyetine şahit olduğumuz Nureddin Yıldız hocanın son günlerde itibar suikastine maruz kalmasına gönlümüzün razı olmadığını belirtmek isteriz. Rabbim hocamızın çalışmalarındaki gayretini artırsın.

İhsan Şenocak: Kadının cinselliği üzerinden para kazanmakla maruf ve meşhur olan medya Nureddin Yıldız Hocamıza şu ya da bu fikrinden dolayı değil, Müslümanlığından dolayı saldırıyorsa bir müslüman olarak yanında durmayı vazife telakki ederim.

Ömer Faruk Akkaya:Nureddin Yıldız Hocamız zor dönemlerin çilesini yüreğinde hissetmiş samimi ehl-i sünnet bir alimdir. Medya üzerinden çekilen sinsi bir operasyon ve kasıtlı cımbızlamazlar ile toplum tarafından büyük bir sevgiye ve iltifata mazhar kılınmış alim hakkında dava açmak akıl alacak iş değil. Toplumun harcı olan bir insana “halkı tahrik ediyor; kin ve nefrete yönlendiriyor” nasıl denilebilir? Buna bu toplum inanmaz. Hiç kimseyi de inandıramazlar. Onu itibarsızlaştırmaya çalışanlar ahirette bunun hesabını Allah Teala’ya hiçbir şekilde veremezler.

Recep Songül: Karanlık odakların sinsi planlarıyla hizmetlerine engel olunmaya çalışılan “Kıymetli Nureddin Yıldız Hocaefendi” bu kirli odaklara bırakılacak kadar yalnız değildir. Kendisine sabır ve sebat diler, maddi ve manevi yanında olduğumuzu ifade ederiz. Bütün dost ve arkadaşlarımızdan; medya, sosyal medya, vakıf, dernek, gazete ve dergi adına her türlü alanlarda tepkilerini dile getirmelerini rica ederiz. İnsaf ve vicdan sahibi savcı ve avukatları da bu haksızlığa dur demeye çağırıyoruz. Gün, her türlü desteği hak eden hikmet, insaf ve ilim ehli hocalarımıza sahip çıkma günüdür.

Salih Turgut:Nureddin Yıldız hoca kardeşimiz gibi sevdiğimiz kıymetli bir hocamızdır. Ciddi İslami eğitim veren hocalara en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda onları yıpratmaya yönelik faaliyetler bizi üzmektedir. Büyük güçlerin birleşerek başta Türkiye olmak üzere islam ümmetine tüm alanlarda savaş açtığı bir dönemde bize düşen görev: hocalarımıza sahip çıkmak kazanımlarımızı korumak birbirimizi yıpratmadan büyük güçlerle mücadeleye yakışır bir şekilde saflarımızı sıklaştırmaktır.

Sezgin Çakır:Nureddin Yıldız hocayı linç etmek isteyenler Onun müslümanlığından rahatsızlar. Kinleri İhsan Şenocak veya Nureddin Yıldız’a değil. Kinleri İslama. Bu güruha alim, hatip vb insanlarımızı ezdirmemeliyiz. Kadın pazarlarlar sonra da kadın savunucusu olurlar. Rezil herifler.

Siyami Akyel: Bir kısım Sekülerlerin, Nureddin Yıldız Hocaya karşı başlattığı linç kampanyasına izin vermeyeceğiz.

Soner Duman: Daha önce Faruk Beşer hocanın twitter ve facebook’tan yaptığı paylaşıma da benzer yaklaşım göstererek dindar kesime parmak sallama, hizaya getirme teşebbüsünde bulundular. Bu şekilde yaparak ehliyet sahibi insanları din konusunda fikir beyan edemeyecek hale getirmek istiyorlar. Nureddin Yıldız veya Faruk Beşer’in görüşlerini, üslubunu beğeniriz beğenmeyiz, tartışırız tartışmayız (şahsen benim her iki hocamızın söylemlerinin hem mahiyetine hem de üslubuna yönelik zaman zaman itirazlarım olmaktadır) ama bunun değerlendirilmesi durum müslüman kamu oyunda kendi usul ve üslubunca yapılır. Dine mesafeli kesimlerin, yapılan konuşmalar veya yazılan yazılardan belirli parçalar kırparak bunu, söz konusu görüşleri dile getirenler açısından bir linç kampanyasına dönüştürmesi ve bunun için özellikle yumuşak karnımız olan kadın meselesinin seçilmesi ve bunun tam da dünya kadınlar günü” öncesine denk getirilmesi manidardır. Rabbim kötülük peşinde olanlara fırsat vermesin. Uyanık olmak gerekir vesselam.

Süleyman Karakaş: Görüşünde (fetvasında) isabetli veya isabetsiz/yanlış olsun, bir İslam alimine hakaret etmek kimsenin haddine olmamalıdır. Bütün Milli ve manevi değerlerimizin taşıyıcıları alimlerdir. Eğer alimlerimiz ve alimlik yıpranırsa İslam’dan geriye hiçbir şey kalmayacaktır.

Tayyip Elçi: Furuat denebilecek türden bazı fikirlerine katılmasam da Nureddin Yıldız hocamız ismiyle müsemma ihtida edilecek bir yıldızdır. Günümüz Türkiye’sinde İslam davasını hasbi olarak omuzlamış, canhıraşane bir şekilde tebliğ ve irşad vazifesini yürüten ender dava adamlarından biridir. Tek sahih İslam Yolu olan Ehl-i Sünnetin kahraman bir müdafiidir. Fitnebazların desiselerine gelinip yıpratılması dava için büyük bir kayıp olur. Müslüman eliyle müslümanın vurdurulmasına razı olamayız.

Yusuf Kaplan: Bazı fikirlerine katılmıyor olabilirsiniz. Ama Nureddin Yıldız hakkında “halkı kin ve nefret düşmanlığına kışkırtıyor” diye soruşturma açmak saçmalıktır. Nureddin Yıldız bahane! Birileri toplumun sabrını patlatmak istiyor!

Haber Tarihi: 12 Mart 2018 Pazartesi 11:44

YORUM YAZ

 • Mehmet Sezai AydıngözMehmet Sezai Aydıngöz2 ay önce
  İlk hezeyanı,Bahçeli sarf etti.Ardından da S.C.Başkanı,belli çevrelere,(Ilımlı İslam Projesine bir mesaj olsun diye),malum çıkışını sergilemiş oldu.Malum medya da bu fırsatı kaçırmadı.Aslında Nurettin Hocaya destek verenler,Cumhurbaşkanına tepkilerini sunacaklardı.Ucuz kahramanlığı herkes yapar.
 • Bak hele Bak hele 3 ay önce
  Mesele Nureddin yıldız Taraftarligi değil, Hak'ka taraftarliktir.Reis ise büyük hata yapmış aslı astarı araştırmadan Nureddin hocaya dil uzatmış haksızlık etmiştir. Mümine yakışan Hak'ka taraftar olmaktır, ki imanın tanımıdır.
 • Müslüm İncedalMüslüm İncedal3 ay önce
  doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış, bence siz onuncu köyü kurun, muhtarda millet olsun anlayana
 • Cumhur ispirliCumhur ispirli3 ay önce
  Artık bu islam düşmanlarınıdur demenin zamanı geldide geçiyor biye safları sıklaştırın.
 • YUNUS BAHÇEYUNUS BAHÇE3 ay önce
  NURETTİN YILDIZ HOCAMIZIN YAPTIĞI ACIKLAMA YERİNDE VE DOĞRU BİR ACIKLAMADIR SAYIN CUMHUR BAŞKANIMIZ DA UNUTMAYIN Kİ BİR (BEŞER ) DİR YANLIŞLARI DÜZELTMEK BİZİM BÖYLE ALİMLERİMİZE DÜŞER LÜTFEN DESTEK CIKALIM VE SAHİPLENELİM BU GAYRİ MÜSLÜMLERE EZDİRMİYELİM
 • ahmet ceylanahmet ceylan3 ay önce
  sayın savcılar ayetlerlerle adam kanalında kedicik oynatıyor buna ses çıkarmayan din bezirganları şimdi ise nurettin hocaya saldırıyorlar amaç hoca değil burda hedef islamdinini yıpratmaktır
 • mustafa ercanmustafa ercan3 ay önce
  bakıyorum da herkes savcıya laf söylüyor.reise kimse yanlış yaptın diyemiyor. oysaki gerçek alimler hakkı .... söyleyenlerdir.
 • tuncay akyoltuncay akyol3 ay önce
  kendi cemaatlerineeleştiriyi tahammül edemeyenbazı cemaat veya tarikatliderleri nurettin hocaya karşı sessiz kalmışlar, kendilerine üç öküz hikayesinihatırlatmak isterim.. önce şenocak hocamız ,şimdide nureddin hocamiz şahsında dine saldırıyorlar. Allah ıslah etsinne diyelim
 • neconeco3 ay önce
  vay vay ne kadar da nurettin meraklısı varmış hocalarını yere göğe koymamışlar...
 • GulsumGulsum3 ay önce
  Allah doğru lari söyleyenlerin yanindadir biiznillah
 • vatandasvatandas3 ay önce
  reis nerdesin görmüyormusun bu yapılanları
 • ......3 ay önce
  Nureddin hoca doğru söylüyor. Ancak birilerinin işine gelmiyor. Olay bu.
 • Hasan Hüseyin ÇANTAYHasan Hüseyin ÇANTAY3 ay önce
  Bu adam deyimi rastgele kullanılmış bir kelime değildir.Başkomutanımız böyle dediyse mutlaka bir istişarenin ürünüdür.Yakında islamı parçalayan ve müslümanları birbirine düşüren konularda diyanet bünyesinde mücedditiyet gerçekleşecektir.Artık bu adamlar kullandıkları kelimelere dikkat etmek zorundadır
 • YAKUT YAKUT 3 ay önce
  Her insan kendi kafasına göre islam dinini yorum yapması, islamiyet bu dur, demesi sizce doğrumu...?....
 • Dost acı söyler Dost acı söyler 3 ay önce
  Cumhurbaşkanınin her söylediğine vardır bir hikmeti, deyip.....Cumhurbaşkanına en büyük kötülüktür. Beşer şaşar,sözu hakikattir. Dost acı söyler. Hataları söyle ki kendisini düzeltsin. Yoksa dünyası da ahiret de berbad olma yoluna girer ki Allah korusun . başta cumhurbaşkanımiza sonra milletimize ihanet bilirim ..
 • Ahmet SANCAKAhmet SANCAK3 ay önce
  Nuretttin YILDIZ gibi bir dava adamını bu gibi soruşturma,tehditlerinizle yıldırabileceğinizimi sanıyorsunuz. O ömrünü Allah c.c. yoluna adamış bir müslümandır.Sizin yaptığınız ancak münafıklığınızı katmerleştirir.
 • OsmanOsman3 ay önce
  Telavivci odatv yi ihya ederek eline geçecek seyfi oktay yargısı...kadın hakları diye diye ortalığı parçalanmış milyonlarca aile ile doldurdun masonik sistemin kuklası.sana sorgu yokmu..azdırdığın kadınların vebali banamı ....Allah onudamı sormayacak sanıyorsun...evliliğe veda partisine iki çift lafın yokmu muhafazakar ak kadroların yiğitleri...
 • ahmeterahmeter3 ay önce
  ister cemaat hocaları olsun ister diyanet hocaları olsun kesinlikle kürsü dokunulmazlığı getirilmelidir,yanlış konuştuysa ilmi heyet düzeltir ,halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçuyla azgın laikleri mutlu etme adına hocalarımız yargılanmamalıdır,ne gariptirki tayyip erdoğan okuduğu şiirden dolayı halkı kin ve düşmanlığa tahrikten yargılanmış ve ceza almış olmasına rağmen bu ucube kanunu değiştirmemiiştir
 • ............3 ay önce
  Cübbeli Ahmed Hocamız Dinlenmez diyor Konu bitmiştir.Allah c.c Mekandan münezzehtir.Haşa göktedir demeye nasıl cürret edebiliyorlar vahabiler gibi.
 • Entelektüel adamEntelektüel adam3 ay önce
  Nurettin Yıldız Adamdır. ....
 • AliAli3 ay önce
  Bir vakıf Başjanınadestek çok büyük yaya gariban sunucuya destek? ....
 • OsmanOsman3 ay önce
  Reis cemaat lideri değildir türkiye cumhuriyeti cumhurbaskanıdır
 • GulsumGulsum3 ay önce
  Bir musibette bin hayir vardır. Burdan sadece şunuda söylemek isterim hocamizin söylediklerini kabul etmeyenler hoca nin bir sohbetini dinlemislermi ne kadar tanıyorlar söyledikleri neye dayali baksinlar kime karşı muhalefet olursa olsun haklı haksiz dinli dinsiz yargısız infaz olmaz bunu herkes bilir en karşıgelmeden önce arastirsinlar ebu talip gibi inanmasada doğru olduğunu veya olmadığını ozaman söylesin herkes
 • havva havva 3 ay önce
  Allah hocadan razı olsun.Hocanın fetvasını kırparak maksatlı çarpıtma var dikkat.!!
 • Mustafa sahinMustafa sahin3 ay önce
  Öyle bir devirde yaşıyoruz ki grilik yok. Siyah ve beyaz var artık.Kimin ne olduğu bariz ortada. Hangi siyasi partinin yolu, misyonu, vizyonu, tüzüğü ne ise açıkça biliniyor.Islam alimlerinin de görüşleri, yaşayışları,duruşları bariz ortada. Nureddin yıldız gibi değerli bir din âliminin yıllar önceki bir cümlesini çarpıtarak bir takım medya organlarına peşkeş çektirilerek yayınlanmasının arkasında kesinlikle bir art niyet vardır. Bu açıkça bir savaştır. Her müslümanın artık akıllı olması gerekiyor. Bu vahim ve basit oyun Nureddin yıldız hocamıza değil, bizzat islam'adır. Lütfen akıllı olalım. Kimin ne olduğu apaçık ortada. Yüreğinde azıcık vicdan olan her müslüman, Nureddin yıldız Hocamızın ne kadar değerli ve Allah yolundaki hayatını, yaşamını, duruşunu ve samimiyetini bilir. Vesselam...
 • ÜÜ3 ay önce
  NUREDDİN YILDIZ HOCAM DİNİ BÜTÜN BİR KİŞİDİR DİN DÜŞMANLARI HOCAMI AZİZ TÜRK MİLLETİNİN GÖZÜNDEN DÜŞÜRMEK İÇİN BÖYLE ŞEYLER YAPIYOR.
 • Aysun Aysun 3 ay önce
  Parkta spor yaparken radyoda denk geldiğim için sohbetlerini dinlediğim biri. Genel olarak ehli sünnet çizgisinde gibi fakat kadın erkekkonularında gerçektenvicdanı yaralayan çok söylevi var. Sadece erkeklerin penceresinden baktığını hissettiriyor .kadına şiddet in gundemden düşmediği bir ülkede soz konusu ailede huzur olunca beyefendi nin sohbetlerinde hep bizzat rastladığımtekdediği kadın dırdır etmesin kocasının kafasını sisirmesin.Erkegi yuzdeyuz hakli gören bir bakış açısı var savunanlar kusura bakmasın. Van da kucağında çocuğu olduğu halde karısını tekmeleyen adam gelmişti sohbetini dinlerken yazıklar olsun bi kere de merhamet emredin şu erkeklere diye düşündugumu net hatırlıyorum ve o zaman hiç bunlar gündemde değildi
 • abdulkadirabdulkadir3 ay önce
  Siyonistlerin ve haçlıların ekmeğine bal sürmeyelim...
 • AHMET KÖRAHMET KÖR3 ay önce
  NUREDDİN YILDIZ HOCAM HAKKI HAYKIRMAKTAN ZERRE İMTİNA ETMEYEN SAYILI ZATLARDAN BİRİDİR HERKİM ONUN HAKKINDA YALNIŞ DÜŞÜNÜR İSE KIYAMET GÜNÜ İKİ ELİM YAKASINDA OLUR PEYGAMBER EFENDİMİZ SAV HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR BUYURUYOR RABBİM BENİ ONLARDANDİLSİZ ŞEYTANLARDANBERİ EYLE.
 • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 ay önce
  Böyle Hocalar, Malum Medyalara Kurban Edilmemelidir Asla. Hiç Şüphesiz.
 • sedatsedat3 ay önce
  Nureddin hoca hakkı söylemiştir...
 • Mustafa Mustafa 3 ay önce
  Hoca iyidir, Reisde kendince haklıdır, çünkü bu hocalarımız ifade örneklerinde daha itinalı olmalı, yoksa iktidar tefe konuluyor, biz malum medyanın zaten oç oldugunu biliyoruz, şimdi birde muhafazakar gibi görünüp dogan medyasına çıkmak için yarışanlar var, bu güruhun davası egosu,Reisin yaptıkları ortada hocamızın ihlasıda ortada ikisinide seviyoruz.
 • yazıYORUMyazıYORUM3 ay önce
  Şeriatçılar sıraya girmiş diyerek müslümaları aşağılayan aşağılık, senin ne işin ver burada , müslüman mahallesinde salyangoz satmaya mı geldin???
 • ızmırlıızmırlı3 ay önce
  ahmet keser dende haber verırsenız sevınırız
 • AHMET ÇAKARTAHMET ÇAKART3 ay önce
  cübbeli hoca nerdesin?????
 • ferhatferhat3 ay önce
  Sekülerci Demokratlar siz önce Nureddin yildiz ile ugrasacaginiza gidin önce memleketteki meyhaneler, kerhaneler, piyangocular, zinacilar, vizyonlardan lagim akitan küresel medya ve lagim farelerinin yönettigi küresel gazeteciler ile ugrasin ALLAH siz reformistler.
 • DestekDestek3 ay önce
  Destek verenlere bak.
 • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ3 ay önce
  AHMET AKGÜNDÜZ Ü DE EKLEMİŞSİNİZ...
 • ÖMER TIKAÇÖMER TIKAÇ3 ay önce
  evet bilinçli olarak yıpratılma ve itibarsızlaştırma projesi emperyalist uşaklarınca son sürat devam ediyor. buna Ahmet KESER kardeşimizde dahil. neden ondan da bir haber etmiyorsunuz.
 • Mehmet CanMehmet Can3 ay önce
  Şeriatcılar sıraya gecmiş Hocaya desdek vermişler....
 • İpek İpek 3 ay önce
  .... Allah katında bir vebali var. Hocalar bir açıklama yapacakları zaman iki kez düşünsünler ve iki kat dikkat etsinler lütfen ....
 • Eser DemirelEser Demirel3 ay önce
  Nisa34 de eşin dövülebileceğini allah buyurmuş. Daha ne tartışılıyor
 • ahmetahmet3 ay önce
  REİS e...............
 • Yunus çevik Yunus çevik 3 ay önce
  Hanım efendi sizler hangi dine mensupsunuz ....
 • ihsihs3 ay önce
  Doğrunun ve hakkın yanında olan herkesten ALLAH razı olsun.
 • ÖMER FARUKÖMER FARUK3 ay önce
  İHSAN ŞENOCAKTAN BAŞKASINI  TANIYAMADIM KİM BUNLAR PEKİ KARŞI TARAFTA KİM VAR ....
 • NurNur3 ay önce
  Dini nedense olduğu gibi kadınlar üzerinden yorum yapıyorlar birde erkeklerin üzerinden yorumlasalar mesala sapıksarhoş tecavüzcü tacizci kumarbaz karı parası yiyençocuk tecavüzcüsü niye kadınlara takıksınız.... dini akıl ile yorumlanmaz...
 • Hele anlat Hele anlat 3 ay önce
  Anlat abakalim selafilik nedir . Nureddin yıldız hangi söyleminden dolayi selefidir . İzah et ,isbat et ,delil getir. İkinci olarak , reise muhabbetin Nureddin hocaya düşmanlığa donmesin . Evvela Hak'ka muhabbetinolsun ki Rıza i İlahiyikazanasin. Zulme meyletme ...
 • AliAli3 ay önce
  Bi de sevine ler var....
 • HasanHasan3 ay önce
  Hocaların yaptığı dil hatası şu: " Ben böyle düşünüyorum" demek yerine, din böyle emrediyor gibi kesin ahkam kesen konuşmalar. Bu konuşma dili yanlış. Lakin iş öyle boyuta geldi ki, birilerinin gizli din düşmanlığı açığa çıktı. Bazı köşe yazarları nin ne mal olduğunu gördük. Dine hazımsızlık lari ortaya çıktı. Yapıcı eleştiri yapanları, bir anlık kızgınlık la konuşanlar i ayrı tutalım. Ve diyelim ki pardon hoca yanlış bir üslupla konuşmuş olabilir, bu düzeltilir. Ama bilin ki biz bir müslüman i size ezdirmeyiz.
 • ömer gençömer genç3 ay önce
  SAvcı Bey hangi AYET e dava açacak merak ettim doğrusu...Eğer bu Ülkede Ayetler Hadisler yargı konusu olabilecekse hiç kimse 28 Şubat bitti diyemez.
 • GulsumGulsum3 ay önce
  Allah hocamız gibi hocaların yaninda olsun değerli kardeşler ser odaklarina karsi susmayalim ve bolca dua edelim inşaAllah
 • tarafsıztarafsız3 ay önce
  dilipak nerde bu listede? gidişata göre tarafmı seçecek acaba?
 • ahmetahmet3 ay önce
  Ahmet akgünduzün mektubuna katiliyom hocalar üzerinden islama saldırıyollar
 • CeyhanCeyhan3 ay önce
  Bu Nureddin YILDIZ vs. Ayrıştırıcı bir dil kullanıyor ve toplumu ayrıştırıyor. Yaklaşımlarında selefiliğin basitliği, sığlığı ve başka yaklaşımlara iltimassızlığı var. Bunlar olmasa tolere edilebilirler ama yukarıdaki sıkıntılar ciddi zarar veriyor.
 • YAZICIYAZICI3 ay önce
  HER ŞEYİ ANLADIM DA BU AK PARTİYE NE OLUYOR. BİNALİ YILDIRIM VE CUMHURBAŞKANI 3 ,5DİNSİZ DONSUZUN VE BİR AVUÇ FEMİNİSTİN SIRTINI SIVAZLAMAK İÇİN BU HOCAYA AĞIZ DOLUSU SALDIRDI. BU AK PARTİYE BİZ DESTEK VERMESEK ORTADA NE AK PARTİ KALIR NEDE BİNALİ YILDIRIM. BU HOCA BİZİM ÇOK SEVDİĞİMİZ BİRİ.ONUN İÇİN SİYASİLER AYAĞINI DENK ALSIN , YOKSA YOLUNMUŞ KAZ GİBİ BİR GÜNDE ORTADA KALIVERİRLER.
 • seyit ali özçelikseyit ali özçelik3 ay önce
  sizin hepinizden allah razı olsun hakkın yanında oldunuz rabbin herşeyi bilir
 • ibrahimibrahim3 ay önce
  nureddin yıldız hocamızın yanındayız.....
 • SS3 ay önce
  Sen de mi oradaydin .Kadın erkek karışık mo konferans veriyor hoca
 • yaşar köseyaşar köse3 ay önce
  Eski alimler yok.Bu adamda ahir zaman şeyhlerindenolmasından korkarım.Nice zaatlar var.olur olmaz konuşmaz....
 • Ali HaydarAli Haydar3 ay önce
  Yetkililerin/ hakimlerin/ savcıların, orijinal suç unsuru olan videoya bakması, dinlemesi doğru olandır diye düşünüyurum, bir birey olarak.

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü