• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Kamu sözleşmeli personel ilanları

Kamu personel alımı başvurusu. Kamu sözleşmeli personel alımı merak ediliyor. Kamu personel alımı ilanları, KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce memur adayı kamu personeli alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya devam ediyor. Kamu alım ilanları da zaman zaman yayınlanmaya devam ediyor. Kamu personel alım başvurusu ilanında bulunan kurumlar arasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi de yer aldı. Üniversite tekniker, teknisyen, büro personeli, hemşire, laborant, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni olmak üzere 30 sözleşmeli person alımı yapıyor. Peki kamu kurumlarına sözleşmeli personel alımı şartları neler? Kamu sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 08:50:00 - 2021-01-19 08:59:21
Kamu sözleşmeli personel ilanları

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanı yayınladı. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4  üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Kamu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-  657  sayılı  Kanun'un  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini  devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

7-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler,    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yılgeçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli)

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

11-  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

12-  Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

13-  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.  Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

15-  Başvurularda  "Kamu  Görevlerine  İlk  Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Kamu sözleşmeli personel alımları başvurusu nasıl yapılır?

Kütahya  Sağlık  Bilimleri Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı  Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez. Adaylar,  başvurularını  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemizweb sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Kamu peronel alım ilanları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23