• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

İŞKUR memur alımı

İş arayan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları dikkatle takip ediyor. Pek çok vatandaş "İŞKUR memur alımı başvuru şartları nelerdir?" , "İŞKUR memur alımı başvuruları nasıl yapılır?" sorularının cevabını arıyor. İşte, İŞKUR memur alımı detayları…

2020-01-28 12:15:00 -
İŞKUR memur alımı

İş arayan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları dikkatle takip ediyor. Pek çok vatandaş "İŞKUR memur alımı başvuru şartları nelerdir?" , "İŞKUR memur alımı başvuruları nasıl yapılır?" sorularının cevabını arıyor. İşte, İŞKUR memur alımı detayları…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu kurumları büro memur alımı ilanları yayınlandı. Binlerce kişi “İŞKUR memur alımı başvuruları nasıl yapılır?” sorularının cevabını araştırıyor. İşte, detaylar…

İŞKUR memur alımı

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TUBİTAK) tarafından yayınlandı. Kamu kurumları tarafından yayınlanan büro memur alımı ilanlarının 8 olduğu bildirildi. Büro memuru olarak görev yapacak adaylar için yayınlanan 8 büro memur alımı ilanın 3 tanesi engelli vatandaşlar için yayınlanırken 5 tane engelli vatandaşların başvuru yapacağı olduğu görüldü.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları nelerdir?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. 

2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 

3.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 

5. Önlisans Mezunu olmak 

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak. 

7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

8. Sınava Müracaat edebilmek için  SİNOP  ilinde ikamet ediyor olmak.(ilan yayın tarihinden sonra ikamet değişikliği yapanların başvuruları kabul edilmemektedir.) 

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 

10. Engelli sağlık kurulu raporunda en az %40 engelli olduğunu belgelemek.(Engellilerin durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.) 

11. Başvuruda bulunacak kişiler, işe alınmaları halinde En az 5 ( beş) yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TUBİTAK) memur alımı başvuru şartları nelerdir?

1) T.C. Vatandaşı olmak. 

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak. 

3)Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak. 

4)Çalışacağı bölümde tüm evrak , arşiv, telefon santrali, evrak dağıtımı, resmi yazışmalar, organizasyonların koordinasyonu, seyahat planlamaları, toplantı koordinasyonları v.b. işleri yapmak. 

5)MS Office programı sertifikasına sahip olmak.

6)Kurumun kargo , posta v.b. alım ve dağıtımlarını yapmak. 

7) Alınacak personel Memur unvanında, İdari ve Sosyal İşler Biriminde çalıştırılacaktır. 

8)Büro Yönetim ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Halkla İlşikiler ve Tanıtım, İşletme Yönetimi, Lojistik, Posta Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği  ya da Turizm ve Seyahat İşletmeciliği bölümlerinden birinden mezun olmak. 

-Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. 

-Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

İŞKUR memur alımı başvuruları nasıl yapılır? 

İŞKUR personel alımı ilanlarını "https://esube.iskur.gov.tr/" adresinden takip edip, başvuru yapabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı