THY - İmaj

Dön baba dönelim…

20 Mart 2017 Pazartesi

Yine aynı konu, evet mi hayır mı? Kabak tadı vermiş de olsa, boş durmaktansa hayra hizmet faslında bir faydası olabilir...

Kasımpaşa’daki Cezayirli Hasan Paşa Kışlasından İplikçi’ye uzanan Bahriye Caddesi, yüzbinler harcanarak seçim havasına sokulmuş. Cadde, sokaklar, duvarlar, parklar ‘EVET’lerle silme kaplanmış...

AKP, sanki bu genel seçimleri de bir kez daha kazanmak isteyen iktidar partisi gibi, gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla, raf ömürleri peşinen belirlenmiş geçici istihdam ve sosyal yardım vaadlerinin gölgesinde, geleceğe dönük projelerini birer bomba misali ateşleyip gidiyor...

Mülkiyeyiler Vakfı tarafından yirmi küsur yıl evvel yayınlanmış Bahri Savcı’ya Armağan’ı karıştırırken Lütfi Duran’ın “Cumhuriyet”in Yürütme”si, Kuvvetli İcra mı, kişisel İktidar mı? başlıklı makalesi gözüme takıldı. Şimdilerin Evetli, Hayırlı gündeminin seçim havasına da kısmi uygunluğundan, birkaç paragrafını aktaralım istedik...

Buyurun okuyalım...

“III Cumhuriyet’in anayasal sisteminde, ülkenin ve toplumun yönetimi, bir yanda TBMM’ne karşı sorumlu Bakanlar Kuruluna, öte yanda her türlü sorumluluktan bağışık, geniş yetkili Cumhurbaşkanına bırakılmış; böylece ”siyasi iktidar” yanında, bir de “Devlet iktidarı” yaratılmak istenmiştir. Oysa, demokratik devlet düzeninde iktidarın yegane kaynağı ve dayanağı milli irade tek ve bölünmez bir bütün olduğundan; parlamento dışında sorumsuz bir Cumhurbaşkanının “devlet iktidarı” olarak yönetimi paylaşması ve kendi başına yetkiler kullanması düşünülemez ve kabul edilemez.

“Bu esasa aykırı olarak 1982 anayasası Silahlı Kuvvetleri ve Yükseköğretimi doğrudan doğruya, Bakanlar Kurulu ile idareyi ve yargıyı dolaylı biçimde devlet başkanına bağlamış görünmektedir. Ancak, Cumhurbaşkanının bu üstün konumundan ve etkili yetkilerinden yararlanabilmesi için, mecliste güçlü ve emin bir çoğunluğa dayanması gerekir. Çünkü, her konuda, yetkili ve yeterli sayılsa bile, devlet başkanının bunları uygulayabilmesi için gerekli olan parayı, ancak parlamentonun izni ile salınabilen vergiler ve harcanabilen bütçeden elde etmesi zorunludur. Kaldı ki; “demokratik devlet” olduğunu savlıyan bir ülkenin siyasi rejimi ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı güç ve yardım almadan herhangi bir etkinlikte bulunamaz”...

Beşyüz küsur sahifeli Armağan’da yer alan onbir büyük sahifeden ibaret bu makaleden yerimiz itibariyle aktarabileceğimiz bu kadar. Ayrıca şunu da zikrediyor makalesinin bir köşesinde...

“1961 Anayasasının ilk şeklinde olsun sonraki değişiklikler sonrasında olsun “Hukuk devleti” çerçevesinde icraat yapacak bir “Yürütme” için gerekli tüm yetki ve yöntemlerin mevzuatta var olduğu açık seçik ortaya konmuştur. Ancak bu yetki ve yöntemleri, zamanında ve yerinde kullanma becerisini ve basiretini gösterebilen iktidar ekipleri pek çıkmamıştır”...

İşte tam da bu kertede anayasa kitaplı kriz aklımıza takılıverdi, 

Devlet Başkanları A. Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasındaki anayasalı kitap savaşının doğurduğu söylenilen milleti yoksullaştıran ekonomik krizin sebebi neydi?

Gündemdeki anayasa tadilatı için gerekçe gösterilen “devletin iki başlılığı mı, yoksa Ecevit hükümetinin basiretsizliği miydi?...

  Sahi, ne idi?

 

YORUM YAZ