The Family

02 Eylül 2019 Pazartesi

Amerikalı Evanjeliklerle masaya oturanlar, ister siyasetçi, ister diplomat, ister asker, ister tüccar, akademisyen, STK temsilcisi olsunlar, önce kiminle masaya oturduklarını bilmeleri gerekir.

Kimilerine göre, karşılarındaki, “insan kılıklı bir Şeytan”dan başka birisi değildir. Onlar ise kendilerini “Tanrının kırallığının yeryüzündeki temsilcisi” olarak gösterebilir, “Tanrının kılıcı”, “Tanrının gölgesi”, “Tanrının partisi”. “Tanrıyı kıyamete zorlamak” gibi bir misyon da üstlenebilirler. “Tanrıları ile güreşebilirler”. Başlarındaki yönetici “Tanrı tarafından seçilmiş biri” olduğu için ona mutlak itaat gerekir, çünkü tasarruflarında özgür ve yanılmazdır. Yani “Tanrısal bir masumiyetve bağışlanma” imtiyazının sahibidirler.

Bizdeki “Hizbullah”, “Seyfullah”, “Zıllullah” isimlerinin haddi aşan bir ölçüde kullanılarak “Mücessem ve müşahhas” hale geldiğini düşünün, işte öyle bir şey. Aynı şekilde, bizdeki “Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olmak”, “Allah’ın bizim elimizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek istemesini” dini bir görev, ahlaki bir sorumluluk ötesinde hiyerarşik ve birileri ile doğrudan ilişkilendirilmiş bir misyon yüklemesi olarak düşünün, işte böyle bir şey.

Osmanlıdaki, Lale devri sonrası, teb’asına “Kullarım” diye hitab eden sapmayı düşünün, işte öyle bir şey. Oysa sahih gelenekte “Kula kulluk yoktur”. Ama Efendilerimiz (!) huzurlarında bizden “musalla taşında meyyid” gibi olmamızı istemektedirler. FETÖ, DAEŞ, Husiler, Hizbullah tartışmaları aslında bizde bu çerçevede ortaya çıkan tartışmalardır.

Bakın, Şeytan belli bir zaman ve belli bir mekana hapsedilmiş değil. Hz. İbrahim’e nerede geldi. Ya da Hz. Yakub’a Hz. Eyyub’a.. Şeytan hep Siyonistlerle, Evanjeliklerle, LBGT’lilerle, ateistlerle olacak değil elbette. Bütün tecrübesi ve hileleri ile gelip aramızda dolaşıp, kulağımıza fısıldayacak nefsimize  gelip kurulacaktır. Onun için dikkatli olalım, her daim!

Netflix’de Amerikan yapımı bir belgesel var. 50 dakikalık 5 bölümlük bir dizi: Family! Evanjelikleri anlatıyor. Özellikle bu Amerikalılarla teması olanlar mutlaka izlemeli bu diziyi. Ha! Bu arada, bunlar da “Cinsiyet eşitliği”ne karşılar. Yahudi olmadıkları halde Siyonist bir toplulukturlar. Bu arada “İsevi Müslüman” ya da “Siyonist Müslüman” protipine aramızdaki en uygun hareket olarak “Gülen hareketi” gözüküyor. Yani onlar da “Aramızdaki Evanjelikler” olmuş oluyor. Onun için başları sıkışınca ABD’ye kaçtılar.

Evanjelizm, “kutsal kitaba/Müjdeleyen habere yönelmek” demek. Yunanca dedikleri dilde “iyi haber” ve/veya “müjde” anlamına gelen “evangelion”dan üretilmiştir. Bu isim ilk kez kilise reformunu savunan Luther ve arkadaşları için kullanılmıştır. Bunlar Tora’daki İsrail oğullarının üstün ve “Tanrı’nın Seçilmiş Halkı” olduğuna inanırlar ve bunun sonucu olarak Filistin topraklarının münhasıran onlara Tanrı tarafından vaad edildiğini savunurlar.  Yahudilikteki “Meşiah” inancının Hz. İsa’nın geri dönüşü ile karşılık bulacağına ve Hz. İsa’nın kendilerini birleştirerek yeryüzünde altın bir çağın başlayacağına inanırlar. Meşiah inancının en önemli temsilcilerinden biri de Sabatay Sevi’dir. Mesela, Kemalizm’i bir ideoloji olarak bu anlamda yeniden yapılandırmak için büyük çabalar gösteren “benzeme benzet” metodunu kullanan kişi de “Tekin Alp” ismini kullanan “Moiz Kohen”dir. “Dinde  reform” ya da TSE damgalı bir din arayışı bu projenin bir parçası idi.  Bu hedefe ulaşmak için Mesih’in geri dönüşünü kolaylaştırmak adına, işlerin insan eli ile düzeltilemeyecek kadar karışması gerektiğine inanırlar ve onun için de “Tanrıyı kıyamete zorlamak” adına, Mesih’in gelişinin kolaylaşması için bozgunculuk yapmaktan çekinmezler. Derin devlet anlayışının teolojik, felsefi ve zihinsel altyapısı için Mitra geleneğinde de olduğu gibi bu düşünce altyapısı çok uygundur ve Tapınakçı gelenek, 2. Dünya savaşı sonrası hızla bu yönde evrilmiştir.

Hıristiyan Siyonizmi“ olarak da adlandırılan bu hareketin kökeni 17.YY İngiltere’sindeki isyankâr püritenlerin burjuvazi içindeki örgütlenmelerine kadar uzanır. Sömürge döneminin ardından Vatikan’a karşı kilise hiyerarşisi dışında kalan kesimden sert eleştiriler yöneltilmektedir. Servet, silah ve iktidarın siyasal otoritelere devredilmesi istenmektedir ki, “Laiklik”, “ulus devlet” tartışmaları “Vestfalya süreci”ne doğru evrildiği dönem bu dönemdir.  

Katolik kilisesine karşı direnen İngilizler Anglikan kilisesine de karşı çıkıyorlardı.  Protestanlara göre, gerçek kral İsa mesihti! Kıyametten önce dönecek ve dünyada tanrının krallığının  başına geçecekti. Buna karşı çıkanlar, yani “anti Chirist”ler “Deccal’in askerleri” oldukları için onlarla savaşacak ve hepsini yok edeceklerdi.  Püritenler bir bakıma öncü Evanjeliklerdir. Bu grub Kraliyetin baskısından kurtulup yeni dünyada kendilerine bir yer bulmak için ABD’ye göç ettiler.  1900’lerin başında batıda Kaliforniya ve  güneyde Teksas çevresinde yerleşmeye başladılar. “Manifest Destiny” adını verdikleri “Tanrı’nın hükmü” anlamına gelen bir manifesto yayınladılar.. Amerikan toplumu o dönemde seküler bir toplumdu ve içine kapalı idi. Evanjelistlerin dışa yayılmaya başlamaları 2. Dünya Savaşı sonrası Nixon dönemine denk gelir. Reagan döneminde yükselişe geçerler. 

Sözün özü şu: Amerikalı Evanjelikler bu topraklarda barış istemiyorlar. Onlar Tanrı’nın kırallığı için buradalar. Tanrının kırallığı için “Arzı Mev’ud” denilen  bu topraklarda İsrail’in hakimiyeti için, Mesihin dönmesi öncesinde adına “Armageddon” dedikleri bir dünya savaşı çıkarmak için mevzı kazanmaya geldiler.. Kushner bölgede bunun için dolaşıyor. Onun için birtakım temas noktaları bulmaya çalışan öncü bir gerilla! 7 aşamalı bir senaryoları var. Bu senaryoya göre kritik eşik Süleyman mabedinin inşası ve eşzamanlı olarak “Edom’un fethi” ile başlıyor.. Edom dedikleri bölge Anadolu’nun “arz-ı mev’ud” bölgesini de içine alan “kutsal coğrafya”sıdır. Bu senaryonun detaylarını “Yuhanna Vahyi”nden okuyabilirsiniz. Diğer 7 adıma gelince; İlki, Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri. Bu gerçekleşti. Hitler bu süreçte manivela görevi gördü. 1948’de İsrail kuruldu ve 1967’de Kudüs’ü işgal ettiler. Bu ilk adımdı. Süreç başlamıştı. 2. Adım, Büyük İsrail’in kurulması. BOP “Büyük Ortadoğu Projesi”Irak, Suriye ve Afganistan’ın işgali, Kürdistan projesi. C. Rice’ın sözünü ettiği 22 bölge devletinin sınır, rejim ve iktidar yapılarının değiştirilmesi, bu adımla ilgili idi.  

3. Adım, Trump’la atıldı. Kudüs’ün başkent ilan edilmesi. 4. Adım Trump’ın “Yüzyılın projesi” dediği Süleyman Mabedinin yeniden inşasına giden yolun açılması. Ortak karargahın Urfa’da olması ilginç!  4. merhalede 7 yıl sürecek olan gazab döneminden söz ediyorlar. Savaşlar, afetler “Türkler” olarak da te’vil ettikleri Gog-Magog (Bizdeki Yecüc ve Mecüc) orduları ile Mesihin ordularının savaşı. Ve ardından 5. adım İsa Mesih’in 2. dafa dünyaya gelişi. İslam dünyasında bu konuda Mehdi’nin gelişinden söz edilir. Kur’an-ı Kerim’de ise kıyamete ilişkin Dabbetül arz, Yecüc-Mecüc ve Sandıka’dan söz edilir. 6. Merhalede Bizim “Melheme-i Kübra” dediğimiz, onların “Armageddon  Savaşı” dediği kıyamet savaşının başlaması ve 7. merhale. Final: Kıyamet, İncil’e ve İsa Mesih’e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri.

Göbeklitepe’yi bırakın bir kenara, siz Zerzevan’a bakın. Urfa’da iki düzine Göbeklitepe çıkar. Mitra’yı bir araştırın. İncil’deki Yuhanna Vahyini okuyun, Ege bölgesindeki “7 kilise” ile ilgili bilgileri not edin bir kenara. Hatay’la, Urfa’yla, Maraş’la, İskenderun, Tarsus, Konya, Ankara,Kayseri, Antalya, Muğla ile ilgilenin. “El Bab” ile ilgilenin. Urfa’da kimle ne karargahı kuruyorsunuz, ona bakın! Unutmayın, derin ABD, derin İsrail kadar derin bir din devletidir. Laiklik, Sekülerizm işin kandırmacası. Masanızdaki birileri “Lucifer” adına, “Tanrının kırallığı” senaryosu ile masanızda oturuyor. Yanlış yaparsanız şansınız yok hem dünyanızı, hem de ahiretinizi kaybedersiniz. Top oynadığımız alan mayınlı. Yani mayınlı tarlada top oynuyoruz. Aman dikkat! Bu konuya yarın da devam edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirraciym! Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • SerdarSerdar11 gün önce
  Enam süresi 121. ayette ".....Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız muhakkak ki Allah'a ortak koşanlardan olursunuz." denilmektedir. Araf süresi 27. ayette ".....Biz şeytanları inanmayanların dostu yaptık." denilmektedir. Allah yardımcımız olsun. Cennet için Müslümanların birlik olması lazım. Aksi halde Allah yardımcımız olsun.
 • MazlumMazlum12 gün önce
  Başa gelen çekilir. Önemli olan gelen veya gelecek olan musibetlere katlanabilmek için kadere rıza,teslim ve tevekkülle karşılamak. Bazı şeyler yazılmışsa ve başa gelecekse musibetleri en az zarqrla atlatmaya bakmalıdır. İman hakikatleri ve kadere rıza, hayır ve şerrin Allahtanolduğuna iman kadere taş atmamak esas olmalıdır. Hayatta her şey başa gelebilir. Bizim şer gördüğümüz şeylerde hayır olabilir.
 • AlperenAlperen13 gün önce
  Evet çok derin düşünmek ve hareket etmek gerekiyor. Özellikle İsrail veislam düşmanları hedef seçilmeli ve buna göre ekonomik ve silahlı bir güç oluşturulmalı. Ülke bu şekilde geleceğe hazırlanmalıdır. Yoksa 20 yıl sonrası islam dünyası özelliklerde Türk dünyası İçin iyi olmayacaktır.
 • FerhatFerhat13 gün önce
  Ümit rumuzlu kardeş Kur'an ın hangi ayetinde Mesih in, yani hz. Isa ve hz mehdinin nuzul edeceğini bana yazar isen memnun olurum.
 • TAVSİYECİTAVSİYECİ13 gün önce
  Kâfirler kendi kafalarına plan ve proje çiziyorlar. Allah'ın kendilerini gördüğünden ve işittiğinden haberleri yok tabi. Ey Kâfirler: Allah'ın, kimin ne mal olduğunu bilmediğini mi zannediyorsunuz? Kimin kimle yatağa girdiğini, kimin kimle oynaştığını bilmiyor mu sanıyorsunuz? Kimin kime ne fısıldadığını duymuyor mu sanıyorsunuz? Kalbinizden geçenlerin farkında değil mi sanıyorsunuz? Öyle düşünüyorsanız gerçekten yanılıyorsunuz. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Ne haliniz varsa görün. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ama, şunu iyi bilin ki başınıza gelecek bela yakındır. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın.
 • UmitUmit13 gün önce
  Isa efendimizin geleceği Islam da da sabittir. Kur'an ve sünnetle hükmedecektir. Onun üzerine de yecuc mecuc istilası gelecektir
 • İLBEYHANİLBEYHAN13 gün önce
  BUNLARI HERNASILSA HERKESKANDIRABİLİYOR, ALDATABİLİYOR....SAFGALİBABUNLAR.... KÖYDENŞEHRE YENİİNMİŞSAF , MASUMKÖYLÜKIZLARIGİBİ...... İLGİNÇTİRİŞLERİNEGELİNCE ALDANIYORLAR..... YAŞUİHALEİŞLERİNE BİRAZ DABİZGİRELİM , MEMLEKETEBİRAZ DABİZHİZMETEDELİMDESEKCİNGİBİOLUYORLAR...... KAPIDANİÇERİBİLESOKMUYORLAR....İHTİYAÇOLUNCAKANDIRILIYORLAR ,SAİRZAMANDAŞEYTANGİBİLER.....
 • Doğrusu...Doğrusu...13 gün önce
  @Mustafa: "Rasûl" kelimesini mutlak "elçi" olarak anlarsanız bu işin içinden çıkamazsınız çünkü, Allâh t. Kur'ân ı Kerîm'de "Allâh'a ve Rasûl'ü Muhammed Mustafâ (sav)'e itâat edin" diye defâtle buyurmuşlardır. Ehl i Sünnet ve Cemâet İtikâdı'na muhakkak ittibâ ekmek gerekir ki bu "hatâlar"a düşülmesin..."Elçi"ye zevâl olmazmış.!?
 • ??????13 gün önce
  Aslına bakarsak biz önce kendi içimizdeki münafıklara bakmalıyız. Bu adamlar bizlere gelin mi dedi. Zora mı tütsü. Batı heveslisi bu zamanda mi başladı. Bize ıslahat hareketi. Balta limanı anlaşmasını başarı görmedik mi ? Fes türk ve müslümanlıktan mı ? Geliyor. Bazı yazarlar ülkemizde birçok tarikat ve cemaatin İngilizler tarafından kurulduğu yazılmaktatır. Bunların bazıları fetvalar verdiği cuma namazında camilere değil kendi binalarında kıldıkları söyleniyor. Bunlar feto gibi müslümanlığa kendilerine göre yorumlar kattıkları doğru mudur? Hani bir ara ılımlı İslam gibi bu tür kavramlar İslam zarar veren bu amerikalılar mı ? Yine bizim münafıklar değil mi ? Biz ne zaman bunları açıkça söyler açıkça belli edersek ıslama hizmet etmiş oluruz. Diğer mahallenin insanları zaten böyle arayışta olmadığı için günümüz değişmiş Kemalistler böyle davranması normaldır. Önce kendi mahellemizi temizleyelim
 • KocasolakKocasolak13 gün önce
  Yorumum bir yanlışlıkla Hocam adı ile çıkmış, bütün okuyanlardan özür dilerim.
 • ramazankoçramazankoç13 gün önce
  bana nesöylüyorsun...urfaya ....getiripoturdurana..söyleyin ..niye .sürüyede iideğilde ..urfada...seninadaların yapıyor.... dilipakeditör ...aralıklı ... yazdım.birleştirme iiii
 • DilipisDilipis13 gün önce
  Allah belanı versin..elfu elfi amin
 • ????????13 gün önce
  Hocam evanjelikler tanrıyı kıyamete zorluyor diyorsunuz.Bunu dini kitaplarına uygun olay örgüsü ileoluşturuyorlardır.Biz Türkler " gog magok" olduğumuza göre (cumhuriyet kurulduğundan beri yaklaşık 80 yıl ülke gelişmedi son20 yıl aktifleşti) planladıkları her şey gerçekleşiyor
 • yoruyorumyoruyorum14 gün önce
  mustafa,gene her zamanki gibi önce doğruları yazar gibi oluyorsun sonra gene dönüp dolaşıp hadisi şerif lere ve tasavvufa sataşıyorsun.sanki bu toplum hadisi şerifleri ve tasavvuf tavsiyelerini birebir yaşıyorda o yüzden kur an ı kerimi anlayamıyor,o yüzden ülke olarak kalkınamıyor.bak tasavvufun özüne uygun hareket etmeyenler hariç,hangi ALLAH c.c. dostu peygamber sevdalısı insanlar kuran ı anlamayı yasaklıyor.bu çarpık zihniyetini ne zaman düzelteceksin.ortalıkdaki sahte tasavvufcuları görerek sürekli tasavvufa sataşman sana hiç bir kazanç sağlamaz.sen o ince yolu anlamamakta ve sürekli yanlış olanları takip ettiğin için bu işin özüne vakıf olamamaktasın.hadi sizce uydurma dediğiniz hadisi şerifleri terk ediniz,fakat kur an ı ve gerçek hadisleri sahiplenmeliyiz diye bir kelime neden kullanmıyorsun.ALLAH c.c.ve Peygamber a.s sevdalılarına selam olsun...
 • Mustafa Mustafa 14 gün önce
  Bu âyet mealinden ne anladık.Ahzâb Sûresi. 36- Allah ve Rasülü. birşeye hükmettikleri zaman, mü'min erkek ve mümin kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah'a ve Rasûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. (Ahzab 33/36)Allah, yani (O’nun sözlerini içeren) Kıtab’ı[1*] bir işi kesinleştirmişse inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının, o konuda bir tercih hakkı kalmaz[2*]. Kim, Allah'a yani (O’nun sözlerini içeren) Kıtab’ına baş kaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur. [1*] Resul (رسول), “gönderilen”demektir. Bir bilgiyi iletmek için gönderilen elçiye resul dendiği gibi onunla gönderilen bilgiye de resul denir (Müfredat). Kur’an’daki resul kelimeleri ya elçi ya da Allah’ın Kitabı anlamındadır. Elçi ölümlü, Kitap kalıcıdır. Uhud savaşında Nebîmiz’in öldüğüne dair haberlerin yayılması üzerine Allah Teâlâ şöyle demiştir: “Muhammed sadece elçidir. Ondan önce de elçiler geldi. O ölse veya öldürülse, gerisin geri mi döneceksiniz?” (Al-i İmran 3/144) Aramızda sürekli kalacak olan  resul, Kur’an olduğu için bu âyetteki resule başka anlam verilemez
 • LottiLotti14 gün önce
  Bugünde yemekte pilav var
 • cmtncecmtnce14 gün önce
  bu kadar bilgiyi bildik te; ne yapmak lazım? elimize kılıç alıp karşısında mı duralım? yoksa KABE nin yanına diktikleri kulelerin bir odasını mı kiralayalım? nereden başlamak gerk? ne yapmak gerek? yüzyıllarca KUR AN ın tercüme edilmesini şeytan işi demediler mİ? ben ne dersem itaat et kültürü daha da artarak ve maddi bakımdan kıskaca alarak devam etmiyor mu? iki satır yazarak bu insanların doğruyu bulmalarını sağlayabilir misin?mü'nin birer birey olabilmenin yolu nereden geçer? o yolu bi göstersen..
 • şükrü onukşükrü onuk14 gün önce
  Adı evanjelist olur , siyonist olur , tapınakçılar olur , her ne olursa olsun millet olarak yanlışlık yapmazsak , hatada ve doğruda direnmezsek , iç politikada mesafe almak için bunları kullanmazsak bunlar şeytandan da ileri ve daha zararlı olamazlar .Tarih boyunca felaketi kendi ellerimizle hazırlamışız . Dış politikada birbirine zıt politikaların olması ,düşmanı küçümseme ,yaptıklarını ve yapmak istediklerini hafife alarak kabuğa çekilip görmezden gelerek içpolitika da farklı mecralara gündemi taşımak adım adım felakete götürür. Abdsürekli oyalayarak ve Rusya yapılan antlaşmaları görmezden gelerek İdlip üzerinden ikinci bir göçmen akımına sebep olacakları netkenbununla ilgili ortak politika oluşturulmazsa , birlik içinde olunmazsaadım adım yaklaşan bu olumsuzluğu durdurma imkanı olmayacak birincide sıkıntılı olan bu durumun ikincide daha büyük olumsuzluklara sebep olacağı aşikar . Batının tek anladığı güçtür ,ekonomi ,siyasi ,sosyal , dini heralanda güçlü olmalıyız . Eğer bu becerilirse her alanda geri adım attırılarak BOP gibi başlangıçta aleyhimize olan ve en iyi şekilde savılan ve bütün hesapları boşa çıkartılan batıyı aynı hayal kırıklığına uğratmak içten değil .
 • kibarcikkibarcik14 gün önce
  turgay yalanıc ekreme ne dersın kankanmı bak hem atıyor hem yalan sut bılet vs kecı b....gibi ayak ustu bın yalan ona saldır veselam
 • BARIŞ NE ZAMAN VAR DI ! İnsanlık var olduğundan bugüneBARIŞ NE ZAMAN VAR DI ! İnsanlık var olduğundan bugüne14 gün önce
  İnsanlık var olduğundan bugüne ne zaman BARIŞ vardı? ? BARIŞ, ADALET, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK, HÜRRİYET, CUMHURİYET, ATATÜRK, EŞİTLİK, YOKSULLUK, FAKİR EDEBİYATI,. . .. gibi KELİMELER!! YÖNETENLERİN, YÖNETİLENLERİUYUTTUĞU KELİMELERDİR!!! Dünya Barışı, insanlık tarihinin Hangi döneminde olmuş?? DEMOKRASİ! MÜSLÜMAN ÜLKELERİN UYUTULDUĞU KANDIRILDIĞINI KELİMEDİR!!! IRAK, LİBYA, SURİYE,... DEMOKRASİ KELİMESİ KULLANİLARAK YIKILMIŞ PARÇALANMIŞTIR!!! SUUD, BAE, ÜRDÜN....için demokrasiye gerek yoktur!!!
 • turgayturgay14 gün önce
  vatandaşına adil davranan devletistiyoruz. dillerinden düşmeyen H.z. Ömer kadar olamaz evet biliyoruz ama hiç değilse birazcık onun kadar adil olunamaz mı. yapılan zamlar vatandaşın zaten zar zor geçimini sağlayan 3 kuruş kazancının karşısında adil mi?
 • HocamHocam14 gün önce
  Hocam, tam BAM TELİNE dokunmuşsun. Ömrüne bereket.İslam coğrafyasında kurulan HER dernek, cemaat, parti, fraksiyon, hatta işgale reaksiyon olarak kurulan kuvayi milliye bile O KAFİRLERİN merceğine alınıyor. İlk işleri bunların içine sızmak, bazan TEPEDEN İNME olarak. Hiç acele etmeden profesyonel olarak söylem ve eylemlerini PROJELERİ doğrultusunda yönlendirmektir. Kanımızı dökerek kurtulduğumuz yunanın HERŞEYİNİ taklit eden bir millet olmamızı işte o evanjelikler yaptılar. Bu günde, kurduğumuz partiler cemaatler hep aynı o KURD un marifeti ile bu halde.Hacı bektaşi veli den abdest namaz ı inkàr eden bir gurup çıktı. Nurculardan fetö çıktı, süleyman hilmi tunahan dan ne çıktı ortada. Milli nizam dan refah a kurduğumuz partilerden saadet, chp + hdportağı çıktı. Kadem lgbt ortaklığı çıktı. Ak partimizin içi BOŞALTILDI, neyle dolduruldu ortada. Cemaatler tarikatler, heryerde ONLAR var. İyilik ve güzellik, hak ve özgürlük için iki kişi ORTAKLIK kurup bir araya gelince üçüncüsü Allah c.c.himmetidir, sonrasında gelen ilk fitnelikte Allah c.c. o ortaklıktan himmetini çeker. Bizim kuracağımız her oluşuma daha ilk günde LARVALARINI yerleştiriyor. Bazan bu larvalara FERASETLİ kişşler dikkat çeksede, onlar bizden oldular artık, şu an herkese ihtiyacımız var ilerde atarız onları diyen, MATERYALİST zihniyetliler sayesinde kalıyorlar. Sonra o larvalar binlerce larva üretiveriyor. Ali taraftarları, kerbela mahzunlarının haline bir bakın, hz Ali efendimiz için canını vereceğini söylüyor ama namazı kabul etmiyor, hz Ali namaz kılarken gören yok ki dedi bana. Müslümanlar DİSİPLİNLİ bir hayat sürmeden, bütün hal ve hareketlerinde DİSİPLİNLİ olmadan bu larvalara karşı SAVUNMASIZDIR.Bu şeytanlaşmış yaratıklar, ancak SIKI bir disiplin ile İslamı yaşayan müslümana NUFUZ edemez. Her türlü necasete, faize, kul hakkına, israfa KARŞI durmadan, bu larvalara karşı duramayız, o larvalar bunlardan besleniyor çünkü. Uzattım, hakkınızı helâl edin.
 • ünsalünsal14 gün önce
  Kurt unkuzuyu yemesine şaşılmaz.şaşılacak şey ise kuzunun kurda aşık olması.Bu avrupasevdası toplumu kangrene çevirmiş durumda.Rabbim bizlere feraset versin
 • yeni türkiyeyeni türkiye14 gün önce
  bay abdurrahman bu haber konuda durum nedir? Bir yazı lütfen:İBB’nin para akışını kestiği vakıflar bakın nasıl yolunu bulduMEB’in, Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Hizmet Vakfı ve Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV ile imzaladığı protokollerin süresini sessiz sedasız uzattığı ortaya çıktı.
 • SalihSalih14 gün önce
  Evanjelist lerle masaya geçen aylarda hükümet yetkililerimiz oturmuştu. Onları mı eleştiriyorsunuz yani?
 • GerceklerGercekler14 gün önce
  Eylül ayında evlere gelen faturalar family ekşinlar başlar. Kızgın anne çaresiz baba mutsuz çocuklar. ...
 • engineerengineer14 gün önce
  entropi'nin artışı (düzensizliğin artışı) kanunu, yeryüzünün, kainatın ve insanlık aleminin helaket ve felaketinin yani kıyametin mukadder olduğunun kanunudur, Hakk Teala Hazretlerinin tabiata koyduğu en kesin kanundur,Yatatan cc nün yaratıp enerjilendirdiği ve yaratılıştan beri bu yaratılış enerjisini kullanan mikrokosmos ve makrokosmos tıpkı pili biter gibi pili bitecek, evrensel çekim kanunu devreye girecek ve hareketi yavaşlayan gezegenler güneşin çekim gücüyle ,güneşin üzerine düşecek, Bimillahirrahmanirrahim "gökler dürüldüğü zaman" ayeti tecelli edecek,
 • Müh.Müh.14 gün önce
  Yav zatı muhterem ne kadar lügat parcalıyorsunki görenler okurlarının tamamı prof. zanneder biraz aşağı gelde bizde anlayalım.yemişim amerikayı bize iman lazım biliyorsan iman anlat yoksa süs senin kadar amerika reklamı yapan yokşu şerefsiz milleti övmeyi lütfen bırak artık sıkıyorsun
 • Mustafa Mustafa 14 gün önce
  Büyük İsrail ABD kücük İsrail Filistini ele gecirenler. İsraile her türlü yardımı bedenin le ve parasıyla calışmayan Müslümanım diyenler dir. Calışma dan çok karlı biş iş var dese biri aydamilyar dolar kazanç lı bir iş. Bir de adres yazsa kapısının önü kuyruk olur kuyrukta yer kavgası.
 • abdullah koçabdullah koç14 gün önce
  Hangi genç yazdıysa alnından öpeyim.MUHTEŞEM BİR YAZI........Ben 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Yazılarınızı fırsat buldukça okuyorum.Yazılarınızda sık sık “Gençlik nereye gidiyor?” türünden yakınmalarınız oluyor? Gençlik derken herhâlde lise ve üniversite öğrencilerini kastediyorsunuz. Bu durumda ben de nereye gittiğini çok merak ettiğiniz o grubun bir üyesiyim.Madem bu ülkede yaşayan insanları gençler ve yetişkinler olarak ikiye ayırdınız, ben de siz yetişkinlere bazı sorular sormak istiyorum.Bir köşe yazarı olarak gençlerin nereye gittiğinden çok, yetişkinlerin nerede durduğuyla ilgilenmeniz gerekmiyor mu?Ülkenin başını belaya sokan olayların başaktörleri genelde gençler mi, yoksa yetişkinler mi?Bu ülkede yüz binlerce öğrenci tek bir soru fazla yapabilmek için dirsek çürütürken, birileri sınav sorularını ve sorularla birlikte gençlerin hayallerini çaldı ve geleceğimizi çürüttü. Bu soruları çalanlar lise öğrencileri miydi?15 Temmuz’u planlayanlar kaçıncı sınıfa gidiyordu?Milletin yüzüne baka baka yalan söyleyen siyasetçiler hangi üniversitede okuyor?Sanatçı kimliğiyle her türlü ahlaksızlığı yapanlar ergen mi?Din adamı sıfatıyla ekranlara çıkıp inancıma ve değerlerime küfredenler kaç yaşında?Sinemada 7 yaş üstüne uygun olarak işaretlenmiş filmde bel üstüne çıkamayan yapımcılar kaç doğumlu?Lütfen artık gençliğe laf söylemeyi bırakın da yetişkinlere bakın ve “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz!” gibi klişe sloganlardan vazgeçin.Çünkü sizler bu ülkenin bugünüsünüz. Siz yaşadığınız günü bile kurtaramazken, yarınları kurtarma işini niçin bize ihale ediyorsunuz?Kimin elinin kimin cebinde belli olmadığı, çarpık ilişkilerle dolu dizilere reyting rekoru kırdıran sizlersiniz. Kan damlayan, şiddet kusan senaryoları siz yazdırıyorsunuz.Evlilik gibi kutsal bir müesseseyi, evlilik programlarında virane bir gecekonduya dönüştüren yine sizsiniz.Youtube fenomenlerini seyrediyoruz diye ağlaşıyorsunuz. Ama o fenomenlere film çektirip parayı götüren sizlersiniz.Siz gece kulüplerinde kavga eden futbolcuları el üstünde tutarken, okul koridorlarında kavga eden öğrencileri disipline gönderemezsiniz.Bir yandan her türlü rezilliği özgürlük olarak sunan, cinsiyetsiz bir toplum özlemiyle yanıp tutuşan yazarların kitaplarını okurken, bir yandan ailenin öneminden bahsedemezsiniz.Yetişkinler para hırsıyla sürekli inşaat yaparak şehri betona boğarken, gençlerden geleceği inşa etmelerini bekleyemezsiniz.Alttan bir sürü dersiniz var, bize üst perdeden ahlak dersi veriyorsunuz!Size bir şey söyleyeyim mi? Yeni nesil pırıl pırıl. Hiçbir sıkıntı yok. Asıl sıkıntı, yeni nesle eski nesilleri unutturan yetişkinlerde.Son iki yılda kaç tane Türk filmi çekilmiş ve geçmişimizi anlatıyor. Kitapçıların çok satanlar rafındaki kitaplardan kaç tanesi gençlere ecdadını sevdirmek için yazılmış acaba?Siz dedelerinizin emanetine sahip çıksaydınız, biz de yarınları emanet olarak kabul ederdik belki. Ama şu durumda hiç emanet alacak durumumuz yok! Kusura bakmayın!Geçmişini unutturduğunuz bir nesle, gelecekten ödev veremezsiniz!Bu yüzden aranızda, “Yeni nesil şöyle, yeni nesil böyle!” diye konuşup durmayı bırakın!“Senin yaşında Fatih İstanbul’u fethetmişti!” diyerek demagoji de yapmayın! Evet, 21 yaşındayım. Ama Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim.Çünkü benim babam II. Murad değil, hocam da Akşemseddin değil.Zaten İstanbul da artık Fatih’in fethettiği İstanbul değil.Kalın sağlıcakla.
 • Mustafa Mustafa 14 gün önce
  İslam coğrafyasında iman neden artmıyor. Kuran la iman etmiyoruz okumuyoruz ki edelim. Herkezin evinde hangi ayeti çok okursam calışma dan rızkım artar, hangi ayeti çok okursam eşim eve bağlanır, hangi ayeti çok okursam tuttuğum altın olur. Hangi ayeti çok okursam şifa bulurum vs vs. Evler ve işyerleri mutlaka muska, besmeleyi Şerif, nalını Şerif, karınca duası. Bereket duası. Şifa ayeti bir çok ulema nın alimin şirk dedikleri ile dolu. ALLAH SUBHANEHU VE TEALA AŞKINA OKUMADAN CALIŞMADAN olmuyor batı aya hala biz yaya ABD 140 YIL ÖNCE araba yaptı araba bizde yok yapmıyoruz. Yapamıyoruz demem aklımıza hakarettir. TARİKATLAR LA TASAVVUF LA olmuyor okumak ve calışmakla oluyor
 • Mustafa Mustafa 14 gün önce
  İslam coğrafyasında iman neden artmıyor. Kuran la iman etmiyoruz okumuyoruz ki edelim. Herkezin evinde hangi ayeti çok okursam calışma dan rızkım artar, hangi ayeti çok okursam eşim eve bağlanır, hangi ayeti çok okursam tuttuğum altın olur. Hangi ayeto çok okursam şifa bulurum vs vs. Evler ve işyerleri mutlaka muska, besmeleyi Şerif, nalını Şerif, karınca duası. Bereket duası. Şifa ayeti. ALLAH SUBHANEHU VE TEALA AŞKINA OKUMADAN CALIŞMADAN olmuyor batı aya hala biz yaya ABD 140 YIL ÖNCE araba yaptı araba bizde yok yapmıyoruz. Yapamıyoruz demem aklımıza hakarettir. TARİKATLAR LA TASAVVUF LA olmuyor okumak ve calışmakla oluyor.
 • FerhatFerhat14 gün önce
  BOP kapsamindan islam coğrafyasının ve suriyenin işgali ve Urfada Abd ile ortak karargah kurulması tamamen hepsi kabbalist mezhebine ait siyonistlerin planlarindan ibarettir. Gayeleri kurmuş olduklari, Liberalizm/Kommunizm/Laiklik gibi sapkın ideoloji ve felsefeler ile dünyamizda fesadi yayarak MESIH in gelişine zemin hazirlamak ve mescidi aksayi yikarak hz. Süleyman mabedini tekrar inşaa etmek. Dolayısıyla AB, Nato, BM, Londra finans Merkezi, FED, Dünyadaki Liberalizm merkezli düzenler ve onlarin Merkez bankalari, TÜSIAD VE Avrupa konseyi gibi kurumlar bu iblisin veletlerinin vesayeti altinda bulunan kurumlardan ibarettir. Tabiki Mesihin zuhur etmesi için önce bunların dünyada, özellikle bizim coğrafyamızda fesadı yaymaları gerekmekte. Türkiye tanzimat döneminden ve özellikle cumhuriyet döneminden, AB aydınlanma olarak nitelendirdiğimiz fransiz ihtilalinden günümüze kadar , ÇIN Mao odakli devrimlerden günümüze kadar, Rusya kizil devrimden günümüze kadar bu bahs ettiğimiz DECCALIYET sisteminin birer parçaları olarak faliyet göstermekteler. Dolayısıyla Mesih in gelişi sizinden belirttiginiz gibi iblisin yeryüzündeki varisleri tarafindan yüzyıllardır kontrollü bir şekilde aşama aşama uygulamaya konulmakta. Hedef suriyede kiyamet savaşı nı başlatarak bölgede deccaliyet sisteminin vesayetine girecek olan yeni devletlerin oluşmasini sağlamak. Tabiki sonra puzzle parçalarını birleştirerek NEW WORLD ORDER olarak nitelendirdigimiz deccaliyet sustemini oluşturmak. Aslinda deccaliyet sistemi resmi manada olmasada şu an topraklarimizda ve dünya da tam faliyette. Zira hukiki, siyasi ve sosyal alanlarda ülkelerin çoğu buna bizde dahil tamamen Avrupa insan haklarinin belirlediği ölçü ve adalat sistemine bağlıyız. Başimizdaki hainlerin kelimei sahadet getirmesi hic birsey ifade etmiyor, zira bunlar masonik ve satanist Ab kriterlerinin varligina ve birligine inaniyorlar. Nasil olurda topraklarimizda bu kadar başarılı olabiliyorlar? Malesef tanzimat döneminden günümüze kadar, özellikle cumhuriyetin kuruluş döneminde ve liberalizm ve ademi merkeziyetcilige dayanan inkilaplarin neticesinde ve o dönemler ittihat ve terrakkici olarak nitelendirdigimiz hain taife, yanu sebetayci siyonist hispanikleri başimiza atayarak başarı elde edebiliyorlar. Kısacası Humanizm, yani ademi merkeziyetçilik aynı sapkin taifenin, yani siyonist ve masonik güçlerin fesadı topraklarimizda yaymak için kullandıkları sapkın felsefe ve ideolojiden ibaret olduğu gerçeğinide göz ardı etmemek gerekir. Tanzimat ve cumhuriyet dönemlerinde bu sapkın ideolojiyi topraklarimizdabenimsenmesini sağlayan ve yurdumuzu bu iblisin yeryüzündeki varislerinin vesayetine geçmesini sağlayan liberaLEŞmiş İTTİHAT VE TERAKKİCİ mason localarinin ve bu localar dahilinde hareket eden zaat larin ta kendileridir. Mason localari dünyamizda ve topraklarimizda kontrollü bir şekilde fesadı sosyal, ekonomik ve bilim alanlarında yayarak Mesih in gelişine kontrollü bir şekilde zemin hazirlamaktadirlar. Aile politikalatindaki sapkinliklar, eğitim alanlarindaki sapkinliklar, ekonomideki serbest piyasa odaklı teslimiyetçi politikalar ve niceleri bu iblisin varislerinin talimatları doğrultusundaki gerçekleşen uygulamalar. Malesef bu uygulamalar aramizdaki hainler, yani yerli hispanik siyonistler tarafindan onaylanarak hayata geçirilmekte. Birilerinin Ab ye dahil olma ha, allerinin arkasinda ne yattığını vesözüm ona suriyeye demokrasi götürüp neden emevi camisinde siyon yildizinin gölgesi altinda namaz kilmayı hala idrak edemediysek vay halimize bizim.
 • Mustafa Mustafa 14 gün önce
  Müslümanlar bir masanın üzerine din adına yazılmış hadis dahil bütün kitapları koymalı ve bu masayı ters düz edip. Masanın üzerine yanlız kuranı koymadan ve yanlız kuranı Kuranla yorumlamadan gercek manada mümin olamıyacağız.
 • Mertürk Mertürk 14 gün önce
  Türkiye de ağır bir ekonomik kriz çıkarılıp,insanlar aç ve işsiz bırakılarak bir iç karışıklık çıkarılarak, ülke yumuşak lokma yapılmadan bu dedikleriniz olmaz. Son yirmi yıldır ekonomide uygulanan ,kemal derviş ve IMF politikaları ile bunun alt yapısı zaten hazırlandı. Son yirmi yılda ,ülkemize düşük kur ile ,ÜRETİM SİZLEŞTİRME VE SANAYİSİZ LEŞTİRMEoperasyonu yapılmıştır. Bu operasyonlar ile ülke, tarım ve hayvancılıkta, aramalar ve hammadde bakımından ve özzelikle finansal açıdan ülke aşırı dışa bağımlı hale getirilmiştir. 2003 yılından sonra ülkenin bol ucuz dövize boğulup,borçlandırılarak ,bu paralar ile ölü yatırım dediğimiz emlak konut inşaat işleri ile paraların betona gömülüp, bu dış borçların geri ödenemez duruma düşülmesi ,bu operasyonun bir parçasıydı. Son yirmi yılda ekonomide sanayinin ağırlığı 28%lerden 16% lara düşerek, ülkenin tassaruf ve finans üretme kabiliyeti yok edilerek ,ülke dışardan gelecek borç ve sıcak paraya mahkum hale getirilmiştir. Dış borç ve sıcak paraya mahkum hale gelmiş bir ekonomide her türlü ekonomik sabotajlar yapılmaya müsaittir. Geçen yılki Trump tweti ile fırlayan dolar ile adamlar ufak bir test yaptılar. Şimdilerde Trump ın iyi polis rolü ile Türkiye yanlısı gözükmesi bizi aldatmasın. Şartların oluşmasını ,zamanlarının gelmesini bekliyorlar. Hiç cari açık vermeden bile ,yıllık enaz 180 milyar dolar dış borç çevirmek zorundayız. Borsa tahvil,bono vb. deki onmilyarlarca dolar sıcak parayı saymıyorum bile ,en tehlikesi de sıcak paradır
 • abdullahabdullah14 gün önce
  kıyamete kadar terör, kıyamete kadar kan ve savaş, kıyamete kadar işgal-ilhak, (haşa) ACİZ OLAN ALLAH BİZ YARDIM ETMEZSEK TEK BAŞINA KIYAMETİ BECEREMEZ geri zekalılığı... ÖNCELİKLE ORTADOĞUDA ve civarındaki TÜRKİYEDE DARBE-BÖLÜCÜLÜK-KAN-TERÖR-SAVAŞ-İŞGAL-KARIŞIKLIK bu sapık-zengin-küresel israilin YEGANE HEDEFİ... O.DOĞU ve DÜNYA BARIŞI, İNSANLIĞIN HUZURU İÇİN BUNLARLA KIYAMETE KADAR MÜCADELE VE ISLAH/İMHA ETMEK İNSANLIĞIN ORTAK GÖREVİDİR!
 • KYıldızKYıldız14 gün önce
  Onların bir hesabı varsa Allah'ında bir hesabı var. Yeise kapılmayın. Çok çalışın, çalışalım. Zafer Müslümanların (bizim) olacak iyişallah.
 • şenay doğanşenay doğan14 gün önce
  müslümanın bir işi de rızayı ilahi yolunda kafirlerin projelerini baltalamaktır taki adamlar inançlarından şüpheye düşsün de arayışa girsin ama türkiyede din iman cihad bırakmadılar ki elbirliği ile yıktılar cihad vatan savunmasına indirgendi gemisini kurtaran kaptan allaha emanet olun
 • arafatarafat14 gün önce
  hocam o kadar entelektuel kitleniz yok..
 • AbdullahAbdullah14 gün önce
  Bu kadar yazılarını uygulamaya sokmak için senin ülkeyi yönetmen gerekiyor sayın Dilipak.. Hep eleştiri tenkit. Gir seçime söylediklerini uygula da görelim senin iktidarını

Günün Özeti