Tarih bazan bizi utandırmalı

22 Eylül 2019 Pazar

“Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir”. Olmamalı da! Tarih her zaman “İftihar edeceğimiz” bir “Mefahir kitabı” da değildir. “Utanmalıyız” da bazan.

Düşünsenize, “Adil Ömer” o gün kız çocuğunu diri diri toprağa gömerken, helvadan puta tapıp, acıkınca yerken, daha sonra bundan neden ve nasıl utanmasın. Mekkelilerin müşrik iken, cahiliye döneminde yaptıkları elbette utançları olacaktır. Her topluluk için tarihlerinde bu tür utançların olması mümkündür. Aynı zamanda aynı toplulukta, hem utanç hem onur vesilesi işler de olmuştur. Yakın tarihimizdeki, siyasi emellerini emperyalistlerin emelleri ile şahsi çıkarlarını kapitalist çetelerin çıkarları ile tevhid eden darbecilerin yaptıkları ortada değil mi!

Doğduğumuz ana babayı, zamanı, toprağı, derimizin rengini, cinsiyetimizi de biz seçmedik.

Firavun sarayında Musalar olduğu gibi, Peygamber evinde “Hain”ler de oldu.

Kerbela bizimkilerin elleri ile gerçekleşen bir ”bela” değil mi idi. Kerbela’nın utancı hâlâ bizi yaralar.

Tarih milletlerin ortak hafızası ve tecrübeler birikimidir. O zaman yıkılan ve yükselen kavimlerin tarihlerinde bizler için ibret dersleri vardır. Yanlışları bilelim ve tekrarlamayalım, güzellikleri alalım bir ileri noktaya taşıyalım. “İbret dersi” nokta-i nazarından baktığımızda tek bir tarih vardır. O da insanlığın tarihidir. O tarih aynı zamanda “Peygamberler tarihi”dir. O tarih bu anlamda “Siyer”dir. O tarih aynı zamanda Peygamberlerle kralların savaş tarihidir. Hak ile batılın savaşıdır. Peygamberimizin Siyer’i, Siret’i, asrı saadet, 4 Halife dönemi ve İslam tarihi, hepsi “Bizim tarihimiz”dir. Bu anlamda tarih bazan bizim için güzel örnek ve iftihar vesilesi olurken, bazan bizi düşündürmeli, utandırmalı. İftihar ve utanç dengesi kurulmamış bir tarih, saf zihinleri bulandırmak için kurgulanmış bir toplum mühendisliğinden başka bir şey değildir.

Tarih, “Bizden öncekileri” anlatır. İnsan ömründe 3 önemli nokta vardır. Dün, bugün ve yarın. Nereden geliyoruz. Ne durumdayız ve nereye gidiyoruz. 

Dün dünde kaldı ama etkileri devam ediyor. Dünün bilgi birikimi ve tecrübelerine muhtacız. Bugünün sorumluğu ve şahidliğimiz, gelecekle ilgili hayalimiz ve tefekkürümüz.

Hayal gerçeğin anasıdır. Bir alan ancak en az 3 nokta ile oluşturulur. Dün, bugün, yarın.

Zaman, mekan ve ben! Zamanın ve mekanın idrak ve sorumluluğuna sahip olan ben, din, akıl ve şahidliğimle nerede duruyorum, ne yapıyorum ya da ne yapmam gerek. Asıl soru bu. Bu yoksa tarih bir malumatfuruşluktan, gelecek tasavvuru ise ham hayalden öte geçemez.

Din, tarih ve geleneği magazinleştirseniz o artık sizin için bir kaynak olmaktan çıkar. Bunları magazinleştirirseniz, bugün ve geleceğinizi aydınlatan fenerleri söndürmüş olursunuz. Dününü karartanlar geleceklerini kaybederler. Hal ise şaşkın, yalnız ve çaresiz bırakır sizi.

Bakın Tv dizilerindeki magazinleştirilen hali ile bundan ibaret bir tarih, din ve sağlık algısı sizi doğru hedeflere yönlendirmez. Onlar kulağa hoş gelen içi boş, ya da karşılıksız çek gibi aldatıcı mutluluk vesilelerinden başka bir şey değildir.

Sultanların tarihi ya övgülerden ibarettir, ya da bir sultan kendi yaptıklarını ya da yapacaklarını meşrulaştırmak için geçmişten bir olayı örnek olarak meşrulaştırmak adına gerçeği saptırabilir. Hadis uyduranlar da öyle yapıyorlardı.

Tarih genel anlamda yönetenlerin tarihidir. Bir Peygamberler tarihi var bir de krallar tarihi. O da pek birbiri ile örtüşmez. Tek tarih bu değil şüphesiz. Her şeyin tarihi var. Siyasi tarih, askeri tarih, tıp tarihi, iktisad tarihi, mimarlık tarihi. Her şey din, tarih, ekonomi, siyaset, felsefe ve eğitimle ilgilidir. Hukuk birçok şeyle ilgilidir.. Düne dair ne varsa o tarihle ilgilidir. Dün dünde kalmaz aslında, dün dediğiniz, bugünün geçmişidir. Yarın dediğiniz şey de öbür günün geçmişi. Hayat, dün, bugün ve gelecek çizgisinde şekilleniyor gibi gözükse de, az önce söylediğim gibi dün sadece bilgi ve tecrübe, yarın bir hayal, bir tasavvur. Gerçek olan tek içinde yaşadığımız an’dır. 

Siyaset aynı zamanda yazılı tarihi yazıyor, öğretiyor. Bu noktada her siyasi irade kendini meşrulaştırmak için tarihi maniple etmekten çekinmiyor. Gelecek tasavvurunu da buna göre şekillendiriyor. Yaşanan tarihle yazılan tarih her zaman aynı değil. Anadolu’nun fethi, İstanbul’un fethi, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, fark etmiyor. Siyaset tarih yaptığı kadar, hem olumlu, hem de olumsuz anlamda tarih de yazıyor.

Siyaset’in ana gayesi “Maslahat” olmalı. Yani “Sulh etmek”, kriz çözmek. Maalesef bugün adına Siyaset deyin, Politika deyin ne derseniz deyin, o müessesenin başındakilerin yaptığı şey kriz çıkarmaktan başka bir şey değil. “Kontrollü bunalım stratejisi” dedikleri tekniği uyguluyor.

Bana göre “Polis” “Medine”nin karşılığıdır ve Siyasetin etimolojisine göre daha “sahih” bir anlam taşır. Ama bugün işin etimolojisinde değilim. Öte yandan; çok temiz” bir “ıstılah” olan “Maslahat”ın, birilerinin elinde “İdare-i maslahat”a dönüştürülerek nasıl sulandırıldığını biliyoruz, görüyoruz.

Oysa “Maslahat”, “ıslah” temeline dayalı “Sulhetme” sanatının adıdır. İnsanın aklı ile vicdan’ını ve bunun tabii sonucu olarak insanı insanlar ve bunun da tabii sonucu olarak insanı yaratılış gayesi olan fıtratla ve tabiatla barıştırma sanatıdır ki bu yolla biz Allah’la barışalım ve “İslam” olalım, yoksa insan Allah’la savaştadır! Bu hedefe yürürken yaratılış gayesi akıl ve vicdan buluşması ile hayat kazanan ahlak ve bunun tabii sonu olarak hikmet yolculuğu ile imana ulaşmış mutmain, şahidlik görevine aday, Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olmaya aday bir mü’min kimliğine ulaşırız.

Bizi dünyaya çağıran herkes, insanı kadim yolculuğundan döndürmeye çağıran Şeytanın sözcülüğünü üstlenmiş olur bir bakıma. Dünya denilen şey sadece bizim için imtihan vesilesidir. Hakka ulaşmak için bir merdivendir. Sadece rahat, oyun - eğlence yeri değil, çaba, çile, mücahede sabır ve hüzünle yoğrulmuş bir hayat tarzıdır. Siyasi tartışmalara bakıyorum da: Ya bendensiniz ya da değil. Benden değilsen bana düşmansın. Sana para ve makam veriyorsam benden yana olacaksın. Amerika da böyle yapıyor zaten. Sonra bunlardan borç alan bir süre sonra buyruk almaya başlıyor. Daha sonra da oltaya takılan balık yem istemez biliyorsunuz. Amerika’nın ülkelere iktidarlara yaptığını muktedirler de kendi altındakilere yapıyor sanki! Kim kime yapıyorsa aslında kendine yapar. Dün CHP’lilerin bize yaptığını, bugün biz CHP’lilere yapmaya başladık. CHP’lilerin de dün bizim onlara yaptığımızı, onlar da bugün bize yapıyorlar. Bu dünya etme-bulma dünyasıdır. İnsanoğlu böyledir, bazan kendi bindiği gemiyi batırır, bindiği dalı keser, kendi hayat alanlarını yaşanmaz hale getirir.

Gerçek herkes için en iyi olandır. Evet, “Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Bir toplumun ortak hafızası ve tecrübeler birikimidir. Ders kitabıdır.” Bizden öncekilerin yaşadıkları, katlanmak, mücadele etmek zorunda kaldıkları acı tecrübeler bizim için baht kaynağı olsun diye, selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Hüsnü HüseyinHüsnü Hüseyin24 gün önce
  Sn. Kıdemli YAZARIM, öncelikle bu yazınızı çok beğendiğimi ifade etmeyi bir sorumluluk ve hakkı teslim olarak görüyorum. Dünya bir imtihan yeridir ve hakka ulaşmak için bir merdivendir sözüne gelince; doğru ve isabetli bir beyandir. Ancak geç kalmış bir adalet nasıl adalet-i tamme olamıyorsa yeis halinde yapılan bir tövbe tövekar ve zaman aşımına uğramış bir nasihatte idareci için faydalı olamaz.Bu merdivenin basamaklarını itina ve ölçü ile kullanan REİSİMİZ ve şakşakçıları kurtuldular da benim gibi muhalif beyinlerin hali ne olacak endişesine kapılmış bulunuyorum. Sadakat mayasıyla yoğrulmayan bir bilgi ve iş tuzsuz aş gibidir. Sadakat sorunu aşılmadıkça muvaffakiyette kalıcı olamaz!? Manen hasta olanlar evvela sadakat iksiri ile tedavi edilmelidirler. Gerisini sizler düşünüüüü!
 • Hüsnü HüseyinHüsnü Hüseyin28 gün önce
  Sn. ÜSTADIM, yanlış yönetilen dünün, balık gibi oltaya takılan bu günün ve bu ikisinin de karanlık bir yarının habercisi olduklarının farkınavarmışsındır. Çok güzel bir silkinme olsa da amma da geç kalmışsınız! 
 • adem kıral adem kıral 28 gün önce
  ali koyuncuneymiş imam oğlu zam yapmışpekiakaryakıtazammı imamoglumuyaptıiğneden ipliğezammıimamoglumu yaptıdoğalgazabu yılyapılan zam yüzde 35imamoglumu yaptımuhterem 
 • Ali koyuncuAli koyuncu29 gün önce
  Sevdiğin imamoğlunun yaptığı zamları konuş elektirik zam suya zam ekmeğe zam ulaşıma zam sevdiğin adamı eleştiremiyormusun teknefesden hiç bahsetmiyorsun 
 • ali namlıali namlı29 gün önce
  Hocam, sabırla sonuna kadar yazınızı okudum, doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum ! Yine daldan dala atlamış durmuşsunuz, Bizden de selam ve dua ile
 • she-ezshe-ez1 ay önce
  Yine PSEOUDO İNTELEKTUAL ortamı karma klarışık yaptı. Her zaman oldugu giibi bir çekirdek dogruyu binbir, alakası olmayan konularla sarıp, kendisini çook büyük bir düşünen ve yazan adam sıfıtıyla okurlarına sunuyor, zaten bu gazetede yazarların tek marifetleri bundan ibaret, her şey kabulenirde bu Amerikan düşmanlığı neden ve nereden kaynaklanıyor, onu anlamak az zor, belkide bunu sahibinin sesi oldugunu ispatlamak için yapıyordur
 • Varlık büyük Varlık büyük 1 ay önce
  İmtihan dır. Seydioğlu baklavaların sahibleri acaba bir daha şu yaptıklarını yaparlar mı....? .. İsrâ Sûresi 16 - Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece, o ülke helaka müstahak olur, biz de onu yerle bir ederiz.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  İSLAMİYET miras olarak kaldı bize. Miras yedi olduk bol sevaplı olan amelleri yiyoruz ve harcıyoruz. Kuran AHLAKI nı öğrenmeden insan olmayı anlamadan bize Müslüman dediler. Kuran okuyarak Müslüman olan gayri müslümleri görünce kim kendinden yani yaşayamadığıislamiyetten utanmıyor.
 • MaraşlıMaraşlı1 ay önce
  Hocam bugün ki yaşadığımız zaman herhalde övünülecek bir zaman değil. Bundan 100 yıl sonra ki gelen nesil bizi rahmetle anmayacak herhalde. Faiz yiyen fuhuş yapan kumar oynayan içki içen ,torpil rüşvet vs bir sürü rezalet i Allah tan korkmadan yapan insanlar herhalde iyi anılmaz , Abdülhamid dönemi ni eleştiri yoruz ama biz çokmu düzgünüz
 • Tek doğru Tek doğru 1 ay önce
  Hani Lailaheillallah diyorduk.Yanarak ölen çennete mi? Yanarak helak olan kavimler.?Boğulanlar çennete mi?Firavun kızıl denizde boğuldu.! 
 • KocadolakKocadolak1 ay önce
  Hocam yorumlarım yayınlanmıyor artık, ip editörün eline geçti. Ali bey e ulaşmaya çalışacağım. Neden yayınlamıyor bilmiyorum. Öğrenmek hakkım.
 • MEHMET SELİMMEHMET SELİM1 ay önce
  Hocam ellerinize sağlık. Yazılarınız bizi mutlu ediyor...
 • Ensar1969Ensar19691 ay önce
  Sayin Yazar;Insanin karni aç olurda iştahi olmazya,bugünkü yazinizda o aç insanin ruh hali gibi olmuş. Sizin durumunuza üzülmemek elde değil,yukari tükürseniz biyik,aşaği tükürseniz sakal...
 • EminEmin1 ay önce
  Hocam elinize sağlıkHer meseleyi o kadar güzel analiz ediyorsunuz ki Sanırım artık söylediklerinizi daha iyi anlamak lazım
 • birisibirisi1 ay önce
  habertürk cnn deki siyasetin konuşulduğu akşam sabah programlarına bakıyorum farklı zihniyette olsalar da hep aynı kişiler. kim seçiyor o kişileri. mesela bir ruşen çakırla dilipakı karşılıklı konuştursalar. ana akım medya dedikleri birilerine sonuna kadar açık bazılarına tamamen kapalı.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  İran ingilizler in yürürlükten kaldırdığı arabanın patentini satın aldı İran yerli araba üretti. Araba bile üretemedik
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Toyota yeni bir araba üreteceği zaman aynı sekmentten3 veya 5 tane arabayı parcalayıp yeni bir araba yapıyor Allah subhanehu ve teala aşkına Türkiye bir araba üretemiyor mu. Kendi markasıyla sadece devlet yani kamu kullansa yeter.
 • FerhatFerhat1 ay önce
  Hocam Allah sizden razı olsun bugünkü yazınızdan dolayı. Hak ile batıl savaşı dünya ve ademoğullarının var oluşundan günümüze kadar kesintisiz devam etmekte. Rabbimiz yeryüzünde Tevhid sistemini uygulamaya koymak için ilk peygamber hz. Adem a.s. başlayarak peygamberlerineve son olarak alemlere rahmet olarak vahiy gönderdiği peygamberi Hz. Mohammed s.a.v efendimize yeryüzünde cahil ve batıl ile mücadele etmemiz için Tevhid sistemini peygamberlerine uygulamaya koymaları için indirmiştir. Dolayısıyla rabbimizin bize peygamberleri vasıtası ile emr ettiği Tevhid sistemi ve küfrün sistemi arasinda kesintisiz mücadele devam etmekte. Bu yüzdendirki yaradılış gayemizi ve tarihimizi ve geleceğimizi iyi algilamamiz gerekmekte. Rabbiniz bize Tevhid nizamını uygulamaya koymamızı emr ederek, tevhidin bir gereği olarak nitelenfirilen istişare ve şura sistemi ile seçilenLiderimizin, yani tüm müminlerin emiri olarak tabir ettiğimiz ve resullullah efendimizin yeryüzündeki varisi olarak gövini icra edecek olan EMIRUL MUMİNİN, yani müminlerin imamının bize kılavuz ve rehber olmasını şart koşmakta. Malesefebusufyan oğulları Emevilerin ehlibeyti ve müminlerin son emiri ve imamı olan ve resulallah efendimizin sırtından indirmediği cigerparesi hz. Hüseyin ra efendimizi katl ederek islam mülkünü gasp ettiğinden günümüze kadar ümmet yetim ve başsız kalmıştır. Nitekim müminler o gün bu gündür zillete ve zulmlere maruz kalarak sapkin düzen ve onlarin saltanatlarina esir edilmiştirler. Nitekim müminler esaret altina girerek ALLAH ın emr ettiği sistemi terk etmek zorunda bırakılmış ve müminlerin deccalizme dayanan düzen ve ideolojilere ve hatta saltanat sistemlerinebiat etmelerine zorlanmışlardır. Kısacası islam emevi devrindeki imamların ve halifelerin onlara biyat etmesi ile Allah ın hak ve hukukunun tecelli edilmesi engellenmiştir. Dolayisiyla Tevhid nizamının ön gördüğü olarak islami şura sistemine son verilmiş ve islam mülkü emevilerin tekeline geçmiştir. Dolayısıyla osmanli padişahların saltanat sisteminin uygulamaya konulması ile Tevhid nizamı engellenmiş ve islam padişahların otoritesine bağlı olan tarikat ve seyhlerin tekeline girmiştir. Padişahların otoritesine bağlı olan tarikatlar ve cemaatler padişahın cikarlari doğrultusunda fetva yazarak saltanat sistemini ayakta tutmuş ve Allah ın emrettiği islami şura sistemi yasaklanmıştır. Nitekim günümüzdeki islam ümmeti hala başsız ve esaret altına bulunmakta veislam mülkü gasp edilerek Allahin emr etmiş olduğu islami şura sitemi yasaklanarak rabbimizin bize emr ettigi hak ve hukukunun tecellesi engellenmiştir. Dolayısıyla islam günümüzde deccalizme dayaynan liberalizm ve kominizm merkezli ideoloji ve düzenler tekelinde girerek sapkin düzenlerin otoritesine bağlı bırakılarak onlarin çizdiği sınır ve normların dışına çıkmamak sureti ile icra edilmekte bırakılmıştır. Diyanet, ilahiyat fakülteleri ve hatta cemaat ve tarikatlar aynı şekilde bu sapkın düzen ve onların sınırları dahilinde faliyet gösteren siyasi ideolojilerin tekeline girmiştir.Bunlar siyasi otoritenin çıkarlarını savunarak islamı sadece ameli açıdan gereklerini açıklayan ve onların çıkarları doğrultusunda fetva yazan gayri islami kurumlardan ibarettir. Halbuki iman etmenin en ön şartı akidevi ve itikadi açıdan rabbimizin bize emr ettigi sistemden baska bütün sistemleri red etmekten geçer, aksi takdirde bir mümin itikadi açıdan iman etmiş sayilmaz ve tüm amelleri boşa gitmiş sayılır, zira başka sistem ve ideolojilere biat ederek onlarin sapkin yasalarına inanarak onları desteklemek şirk olarak sayılmaktadır.
 • KHK mağduruKHK mağduru1 ay önce
  Bankasyanın , zaman gazetesinin 17/25 ten sonra bile ortağı olmak için hisse alan zengini serbest bırak.Bankasyaya umreyehacca gidebilmek için tasarruf yapmak biriktirmek içinparası yatiran hapse at , memurluktan KHK ile bir sabah kaıi önüne bırak sivil ölü yap 511 bin aile 3 milyon nüfus eder.Ya bu KHK ları iptal et yada dünyanın hangi ülkesi alıyorsa aç kapılari giden gitsin.Tarihe "ermeni soykırıminı"hakĺı çıkaracak işler yapmayın.Kendi kanindan kendi dininden olana bu zulmü yapan dini farklı topluluklara neler yapmaz dedirtmeyin.Kardeşi darbeci Dişliyi Elçi yap.Kardeşi Feto dan tutukluyi Pak Bakan yap vs."hani üstü ihanet,ortası ticarer Altı ibadet" ihanet eden kaçanı kaçtı ticaret edeni Feto borsasindan çıktı.Olan garibana oldu.Yurta çalışan memur müdür.kamuda çalışan memur.onnaşı çavuş, askeri ögrenci .,Kermese yemek yapan teyzeler......
 • TR 31TR 311 ay önce
  Khk ile işimden attilar ne bir sorusturma ne Savcılık ne bir mahkeme . Ohal komisyonu Gazete , okul, 15 temmuzdan aylar önce üyeliğinden ayrıldığim sendika, 15 temmuzdan aylar önce kapanan Banka hesabi vs. Bir daha din ,iman, Allah, kitap, iman ,Kur'an diyerek kim siyaset yaparsa ben den ve sözümun geçtiği akrabalarimdan oy yok ve hiç bir tarikat cemat bu sınavı geçemedi.Hepsi kapatilmalı.Dinini git camiden öğren .Her bir cemaat tarikat ayrı bir islam anlatıyor.Ör. siğaranın haram mı mekruhmu olduğu konusunda bile farklıliklar söyleyen yapılar beni cennete götüremez.Ben saf islamı yaşarsam giderim.Allaha şirk koşmadıysam , Kul hakkı yemediysem geri kalan Allahın affıyla alakalı bu da benimle Allah arasında benim affım için kimsenin aracılıği gerekmez ve de zaten torpil geçmez orda.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  YALAN Yazılan tarihten hiçbir başarısı olmayan kahramanlar. Olmayan zaferler hurafeler şirk sözler. BENİ UTANDIRIYORLAR. Halid bin Velid görevden alınması büyük BİR derstir anlayana.
 • ??????1 ay önce
  Bu dünyada herşey imtihan dün ne yaptık bu gün ne yaptık. Yarın bununla hesap göreceğiz. Çok geçmişi gitmeden. 28 şubatda ne yaptık. 15 temmuz da ne yaptık. Bazen zulmü kendimiz isteriz. 28 şubatda sahte şeyhler , tencereler vurulurken ışıklar yanıp sönerken kulağımızın üstüne yatıp giden siyaset dedımızden. Hâlâ etkisinden kurtulamadığımız. Uygulamalarla karşı karşıyız. 15 temmuz verilen kahramanlık 28 şubat verilse bu ülke böyle mi olurdu. Herkese görev düşmekte içindeki müşvitleri abi kardeş demeden ayırarak doğrunun yanında olarak. Zulmü kendi elimizle çagırmayalım. Tarih bu günüde yazacak. Abdülhamite yapılanla bu gün ne fark var. Dünü iyi anlamayan yarının kıymetini bilemez.
 • OmerOmer1 ay önce
  Yorum yazmaktan korkuyorum.fıkrımıacıklarsam çocuklarıma zarar varırım dıye.mıllı görüşü iktıdar yapmak ıcın harçlıklarımızla mılli gazete akıt alıyorduk.ama sımdı toplum bızi hem suçlu görüyor gende ilk zarar gören biz oluyoruz.dunyevı yaşayanlar devletın öz evladı bizyine ibadet ehli suçlu.emekli edebıyat ogretmenıyım vakit namazlrında camıde ellı yas altı yok.
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 1 ay önce
  17YAŞINDAKİ GENÇ ,BABASINIDEFALARCABIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ..... DİNDARNESLİ YETİŞTİREMEDİK ANLAŞILAN ,OLSUN ENAZINDAN MEBZULMİKTARDA KİNDAR NESİLYETİŞTİ....VATANA ,DİNE DEVLETE , MİLLETE ,HAYIRLIOLSUN.... .

Günün Özeti