Şeytan bizimkilerinasıl kandırıyor?

27 Mayıs 2019 Pazartesi

Şeytanın müthiş bir tecrübe ve bilgi birikimi var. Bir de dehşetli bir kibir, sabır ve inat. Peygamberlerden bile vazgeçmiyor.

“Şeytan sizi Allah’la aldatmasın” diye bir ayet var biliyorsunuz. “İnsanlar! Allah’ın vâdi elbette gerçektir, öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o çok hilekâr şeytan da Allah’ın kerem ve merhametini ileri sürerek sizi aldatmasın.” (Fatır 5)

Şeytanın aldatması «Allah çok bağışlayıcıdır, en büyük günahları bile affeder; bu kadarcık günahtan bir şey çıkmaz” şeklindeki telkinlerle ortaya çıkar.. (Bkz. Zemahşeri tefsiri) Bu anlamda şeytan insanı: “Allah kerîmdir, senin ibadetine ihtiyacı yoktur. O gafurdur, rahîmdir, o her şeye vekildir” diyerek günahlara ve tembelliklere sevketmek ister. Kimisi de “günahın benim üzerime” diye, birilerini kendi yanına çekmek için başkalarının günahına talip olur.

Şeytan çok kurnaz. İnsanın zaaflarını biliyor. Para yemek için, zina için, kibir için bir sürü bahanesi var. Hacca git defteri sildir, son nefeste kelime-i şehadet getir, bitir!.

Bunların Bel’am karakterli hocaları da vardır. “Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu; tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi?Tevbe 104. Ya da Taha 82’deki “Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.”, Zümer 53’deki “De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir” ayetlerinin arkasına saklanarak kendilerini ve dostlarını kandırmaya çalışırlar.

Allah’ın ayetlerini günahlarını sürdürmek için bağlamı dışında tevil ederek yorumlamaya çalışanlar, aslında işte lanetlenmiş ve taşlanmış şeytanının oyununa gelmiş oluyorlar.

En’am suresi 125. ayette şöyle buyurulur: “Allah, iyiye ve güzele götürmek istediğinin göğsünü İslam’a açar; saptırmak dilediğinin de göğsünü öylesine daraltıp tıkar ki, o, göğe yükseliyormuş gibi olur. Allah, iman etmeyenler üzerine pisliği işte böyle atıverir.” Ayrıca Bakara 7. ayette de şöyle buyurulur: “Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır. Onların kafa gözleri üstünde de bir perde vardır. Onlar için korkunç bir azap öngörülmüştür.”

Allah cahil, zalim, fasık, yalancı ve nankörleri, kâfirler, zalimler topluluğuna hidayet nasib etmez

Hidayette olup olmadığımız, Allah, Resul, Kitap, yani Kur’an ve sünnet yolunda olup olmadığımızla ilgilidir. Bunlara uyanlar hidayette, değil ise ise dalalettedir. 

Yoldan çıkanları yola getirmek Resullerin gayretlerinin ötesine geçebilir. “(Resulum!) Onları hidayete / hak yola getirmek senin görevin değil, lâkin Allah dilediğini hidayete / doğru yola getirir.”(Bakara, 2/272), “Bu müminler hâlâ öğrenmediler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidâyet eder, doğru yola koyardı.” (Rad, 13/31); “Hiç kötü işleri kendisine güzel görünen kimse, iyilik edip dürüst işler işleyen kimse gibi olur mu? Allah dilediğini dalalete / sapıklığa, dilediğini hidayete / doğru yola iletir. O halde o insanlardan ötürü üzülüp kendini mahvetme! Çünkü Allah onların bütün yaptıklarını bilir.” (Fatır, 35/8) “Eğer Senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. (Ama bunu irade etmedi). Şimdi sen mi, imana gelsinler diye insanları zorlayacaksın? Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir.”(Yunus, 10/99-100), “(Resulüm!) Sen dilediğin kimseyi hidayete / doğru yola eriştiremezsin, lâkin ancak Allah dilediğini hidayete / doğruya ulaştırır.”(Kasas, 28/56). “De ki: “İşte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”(Kehf, 18/29)

Şeytanın görevi insanların hidayete girmelerini engellemektir. Şeytanın peşinden gidenleri kitap “acıklı bir azab”la korkutur. Allah onları işlerini kolaylaştırmaz, aksine sarp dağlara sardırır. “(Şeytan) Öyle ise” dedi, “Sen beni azgınlığa mahkûm ettiğin için, ben de onları gözetlemek üzere Senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onların gâh önlerinden, gâh arkalarından, gâh sağlarından, gâh sollarından sokulacağım, vesvese verip pusu kuracağım, Sen de onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın.” (Araf, 7/16-17)

Allah kitabında cennet ve cehennemi ne için yaratığını, onları kimlerle dolduracağını tek tek anlatır: “Biz kendi hakkımızdaki hükmümüzü değiştirmedikçe O bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir.” Yani, Allah’ın kimlerin kurtuluşa erenlerden olacağını, kimlerin hidayetini dilediğini kitabında tek tek anlatır.

Ali İmran 7’de şöyle denir: “O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’an’ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.” Şimdi dilediği gibi günah işleyip, sonra tevbe edip, ya da Hacca gidip tevbe edip, günahlarını affettireceklerinin hesabını yapanlara Allah hidayet nasib etmez. Şeytanları onları kandırmaktadır.

Kimi, dini hükümleri te’vil ederek, kimileri kendilerine fetva verecek Belamlar bularak, kimi sapkınların uydurdukları delillerle kendini avutarak, ya da tarihten, gelenekten kötü misalleri örnek alarak şeytanın tuzağına düşmektedir.

Bunlar bu akılla, Zina’ya, Kumar’a, Şarab’a, Riba’ya, kamu malına el uzatmaya bile deliller bulmaktadırlar.

Kimisi bir günahı, bir başka günahın delili saymaktadır. Yalan söylüyorsa, zina da haram o da. Şarap da öyle. O zaman diğer haramları da yapabilir.

Şeytan onun kulağına fısıldar: “Senin kalbin temiz. Allah senin kalbine bakar. Senin yaptığın iyilikler, günahlarına kefaret olur.”

Kimisi sırtını bir şeyhe, din büyüğüne dayamıştır. Ona, onun şefaat garantisi yeter. Onun duası yeter.

Bilmem anlatabiliyor muyum? “Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım”. Selam ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Hacı VeliHacı Veli23 gün önce
  Müslümanlık adına icraat yapanlar mülakatlarda kul hakkı yiyor mu? Yiyor.Müslümanlık adına icraat yapanlar kanunlara geçici maddeler ekleyip insanların kazanılmış haklarını çalarak kul hakkı yiyor mu? Yiyor.Müslümanlık adına icraat yapanlar FETÖ nün ALES ten KPSS ye kadar imtihan hırsızlığı yapmasına yıllarca destek verdiler mi? Verdiler.Daha ne konuşuyorlar?Bu hakları nasıl ödeyecekler?
 • Ebû zerEbû zer25 gün önce
  Bir toplulukkendini degistirmedikce(hakka yonelmedikce) Allah o topluma Nusret etmez ülkemizde nice mazlum insan var cezaevlerine tikilmis terör yaftası Yapıştırilmis işinden aşından eşinden ayrı bırakılmış.15 temmuz mel’un insanların derin hesaplarının kurbani olmuş 250 sehitle birlikte binlerce insanın mağdur edilmesi kime ne kazandirdi
 • Hatice çelikHatice çelik26 gün önce
  Bu kirli günahkarsistem değişmedikçe onun içindeki insanlara neden kirlisingünahkarsın demenin anlamı yok. Bu sistemi rabbim bir temiz zaman ve zemine değiştirir inşallah.
 • ValiVali27 gün önce
  Sayın Dilipak, ilin solcusu, pkk lisi, dhkplcisi, tkp lisi birleşti ve Erdoğan'ı yıkarsa.Gene 28 varı bir şey olursa, o zaman ne yazacaksın merak ediyorum..Her şey bittikten sonra, biz yanlış mi yaptık diyeceksiniz. Mehmet Akif de küfürle ortak oldu ve ve sonuç bütün müslümanlar ne oldu ve bütün topraklar ne oldu? Vallahi müslümanlar kafalarını çalıştırmazda, büyük şeyler onları bekliyor..
 • Mustafa KüçükMustafa Küçük28 gün önce
  POLİTİK ANALİZBATIL DÜZENE PAYANDA OLMAKİslam'ı siyasal İslam veya İslamcılık gibi ideolojik ve siyasal bir boyuta indirgeyip ardından da onu sahada pratiği olmayan bir konuma getirirseniz büyük bir vebal altında kalırsınız ki bu gün yapılan da budur. Günümüzde zaten askeri darbelerle ve buyurgan otoritenin yıllarca süren kutsal karşıt söylemleriyle Türk ulus devleti derin yaralar almış, halkla devlet arasında doğal olarak bir düşmanlık başgöstermişti. Devlet aygıtı iki binli yılların başında bir anlamda siyasal açıdan iflasın eşiğine gelmişti. Bu ulus devletini ve onun dayandığı demokratik, laik ve seküler temelleri değiştirip tekrar İslamileştireceği düşüncesiyle, dahası biraz da ezilmişliğin ve ötekileştirilmişliğin de etkisiyle başa getirilen siyasal bir partinin bu gün ulus devletinin İslam'ın temel ilkeleriyle taban tabana zıt kavramları buluşturup müntesiplerine yedirdiği ve bu haliyle bitmek noktasına gelmiş olan ulus devletine tekrar payandalık ederek onu ayağa kaldırdığı ve böylece umutları tükettiği bir gerçektir. İşin daha da kötüsü siyasal İslamcı kimliğiyle öne çıkanlar devlete hükmeden batıl idelojoiyi değiştirmek bir tarafa laik, seküler ve kemalist ulus devlet anlayışı kendilerini İslamcı olarak tanımlayan kesim bizatihi kendi elleriyle tekrar tahkim etmiştir. Elbette müslümanlar açısından bu siyasal oluşum ufak tefek bir takım kazanımlara vesile olmuştur. Ne var ki iş öyle bir noktaya varmıştır ki süreç içinde müslüman yığınlar laik ve demokratik sistemin başında kendileri gibi düşünen kimseler oldugu sürece bu sistemin kendileri için bir sorun teşkil etmeyeceği gibi batıl bir düşünceye evrilmişlerdir. Bu nedenle belki de bazıları şimdilik bu sistemden nemalandıkları için bu laik ve demokratik sistemle kavgayı bırakmışlar ve böylece bir anlamda asimile olmuşlardır. Bana öyle geliyor ki dava için ortaya atılıp öne çıkanlar, idealleri olanlar zirveye çıkarken davalarını ve ideallerini unutmuşlar ve böylece kendileri fiziksel olarak zirveye ulaşmış olsalar da davaları ve idealleri dağın eteklerinde kalmıştır. Yani süreç içinde dava adamlığına soyunan ve idealleri olan kimseler asimile olmuş davalarını ve ideallerini unutmuşlardır.Bence müslümanlar için asıl tehlike ve sapma da budur. Nihayet bu durumda inanç açısından asimilasyon kaçınılmaz gözükmektedir. Şurası iyi bilinmelidir ki İslam ayrı, siyasal İslam veya İslamcılık ise apayrı bir şeydir. İslamcılık yolda kalmış olsa bile İslam tüm ilkeleriyle, rasyonel mantığıyla kıyamete kadar ayaktadır. Bu haliyle İslam temel ve değişmez ilkeleriyle kiyamate kadar insanlığı ve ölmemiş kalpleri aydınlatmaya devam edecektir.
 • Racih ElibolRacih Elibol28 gün önce
  Adam hergün hak adalet namına verip veriştiriyor. Bu aynı cümlelerle solcuları ya da bu yazıları çok beğenenlere bir yapında ne kadar adil olduklarını görelim hacizci alçakların
 • AbdulnafiAbdulnafi28 gün önce
  Dily ipaka Ali Karahasanoglununbugunku yazısını dusunsun
 • Akın Akın 29 gün önce
  Bu yazılanlar bugünkü durumlarla örtüşmüyor. Nereye varılmaya çalışılmakta?Oy veren bizler mi işi ehline vereceğiz. Ya da islama tam teslim olmuşları yönetici yapacağız. Bir şekilde o tipler her zaman kendilerine yaşam alanı bulurlar. Bunu en aza indirecek bir öneriniz var mı? Sadece nasihatla olur mu? İsim de veremiyorsunuz. Kısacası böyle büyük ince şeytani planlarla üstümüze gelinmekte iken siz neden onları da ele almamaktasınız?Elimiz ayağımız hala serbest iken bırakalım da gelip bağlasınlar mı? Daha olmamış şer için bir hayır vardır deyip teslim mi olalım?
 • HAKiKiHAKiKi29 gün önce
  Egemenlik kayıtsız şartsız milletin Adalet mülkün temeli iseTarih şahittir ki bu millet MüslümanBir adamın hukukuna tecavüze kanun izni olmadığı haldeMüslüman olan koca bir milletin hukukuna hangi cesarete binaen tecavüz ediliyor?Bu millet Islam kanunları ile yönetilmesi gerekmez mi?Sayın dilipak bunu yayınlarsanız sevinirim. Çünkü biçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.
 • HarunHarun29 gün önce
  Bankaların bayram kredisi altında yüce dinimizi ve mübarek bayramlarımızı alet ederek hakaret dolu reklamlara kimse dur demiyecek mi?
 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer29 gün önce
  Yorumcu.. "sayın dilipak"rumuzlu..Şahıs ..çok..güzel..yazmış..Evet..dilipak..bir-iki..aydır ..sizi..okumuyordum..bugün.de..değişen..bir..şey..yok.."yüce.Kur'an..ayetleriyle..dolaylı..KANDIRMAK.".tam..buna..denir..Dilinizin..altındaki..baklayı..çıkarın..Aklımızla..zekamızla..alay..etmeyin..Hani..eskiden..yazmıştınız..ya..CIA..ajanları..bana..da..tekliflerle..geldiler..görüştük..demek..o..eskidendi..şimdi.."KİMLER"..geldi..Söyle..be..Adam!!..
 • ataata29 gün önce
  ya arkadaş bizimkiler bizimkiler... karşındaki şeytan dururken şeytanla uğraşmamak bence en hafif ifade ile saflıktır... herkes işine. birileri kazanacak birileri kıt kanaat... artık bunu bir öğrenelim... tabii komünist manifesto ile tahrip olmadıysak...
 • SAYIN DilipakSAYIN Dilipak29 gün önce
  Ironi olsun diye değil gerçekten meraktan soruyorum sizinkileri böyle kandıran şeytan ya sizi nasıl kandırıyor... selam ve dua ile...
 • Güven UmayGüven Umay29 gün önce
  VaiZ.z Rumuzlu Kişi;Ehli Sünnet DİN değil,MEZHEP tir.ALEVİLİK nasıl DİN değil ise Sünni likte DİN değildir.Müslümanları Mezhep Mezhep böldüler Birbirlerine öldürtüyorlar.SIYONIZM Birzamanlar HRISTIYANLARI da Mezheplere bölmüş ve Birbirleri ile Savaştırmışlardır.ISLAM Onlar için TEHDIT olunca Müslümanları böldüler.Birbirleri ile Savaştırıyorlar.IRAK,SURIYE,YEMEN,ÜRDÜN SİYON YILANI NIN TUZAGINda kayıp oluyorlar.Bırakın artık MEZHEPÇİLİĞİ.Müslümanlar TEK MİLLETTİR.
 • Ömer DANYELİÖmer DANYELİ29 gün önce
  Sevgili abim, keşke bu yazıyı sıraladığınız ayet'i kerimelere ters düşen bugünkü yanlışlarımızdan örnekler vererek bizleri biraz daha aydınlatsaydın. RABBİM C. C. dünya ahiret razı olsun.
 • EmrklEmrkl29 gün önce
  ALLAH bana İnan’ın inançlı olun diyor ve inançsızlara cehennem sizin için diyor ahlaklı -vicdanlı-merhametli olmazsanız cehennem sizin için- olursanız kul hakkı yemezsiniz-yetim hakkına el uzatmazsınız-aralarında akit olanlar birbirlerini zinayla aldatmazlar-hırsızlık yolsuzluk yalan bilmezler-tartıyı eğri tutmazlar -gıybet yapmazlar işte onlar cennetlik kullarımdır diyor ibadetler güzel ahlakı taçlandırmak içindir ahlakı bozukların yaptığı ibadetler pisliklerine yüce RABBİ ortak etmiş olurlarki vay onların haline bilinizki İyilikler ALLAH tan kötülükler kendimizdendir ALLAH sonsuz merhamet sahibidir o sonsuzmerhamet sahibi kullarına sadece güzellik iyilik temizlik verir kendi hatalarımızın kötülüklerimizin faturası bize aittir
 • SevgiSevgi29 gün önce
  Hocam 16 yıldır basdalar artı 25 yıldır istanbulu yediler doymadilarbirde piskin hırsizlar diyemilleti sucluyorlar birde kuyruk bahceli anlasılir gibi degil ayip ayip aklımızla dalga gecmesinler vatandas artık uyandi
 • Mustafa Mustafa 29 gün önce
  Bu çocuk lar soracak baba bana imanı anlatmadın imanın yaşandığı beldede yaşatmadın iman diye bana hep amel çoğu bidat amel anlattın ve yaşattın. Tagut u Red nedir şirkten beri nasıl olunur. Baba sahi iman nedir bu yaşadığımız iman sa kafire neden kafir diyoruz onlardan bir tek farkımız sadece dilde lailaheillallah kafirlerde lailaheillallah derseler çennete girecekler mi? . Kazanın babalar helal haram demeden servetinize servet ekleyin geberip gidince catır catır yiyecek geride bıraktıklarımızı varisleriniz.
 • Mustafa Mustafa 29 gün önce
  Kurana en büyük zararı Kuran'ı Kerim ve meali kerim okumayanlar veriyor. Halk arasında bir söz var Türk milleti bilmediği konuda uzmandır. OKUMADIĞI KURAN HAKKINDA ULEMADIR MÜŞTEHİDDİR. kurana zarar verenler okuma sen anlamazsın sen sapıtırsın diyenlerdir. Bu söz Allah subhanehu ve teala ya iftiradır anlaşılmayan kitaptan sorumlu kim tutar. Kamer suresi 17_22_32_ve 40 andolsunki biz kuranı kolaylaştırdık düşünüp öğüt alan yokmu. Hem her ayet bittiğinde Allah doru söyledi de hemde kuranı sen anlamazsın de.
 • Mevlüt AkçayMevlüt Akçay29 gün önce
  Kıymetli üstadımız Abdurrahman Dilipak ağabeyimiz; Ben 62 yaşında bir öğretmenim. Ortaokul 2.sınıftan bu yana zatıalinizi takip eder okurum. Edindiğim kanaat 'HAK' namına kalem gibi duruşunuzu değiştirmediniz. Allah razı olsun. Üstadım izninizle sizden bir istekte bulunmak istiyorum: 1-Hz.Aişe annemizin hayatını (özellikle Hz.Osman'nın şehadetinden sonra devlet işlerine karışmasını), 2-Hz. Osman'ın halifelik dönemini (özellikle yönetim anlayışını ve etkisinde kaldığı çevreyi), 3-Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminde O'na etki eden çevresini (özellikle eşi Hürrem Sultan, damadı Rüstem Paşa ve kızı Mihrimah Sultan'ın rolü) konularını yazmanızıistesem haddi aşmış olur muyum? Umulur ki hisse alan olur....Allah'ın Selamı üzerinize olsun.
 • SılaSıla29 gün önce
  Uyanmayacaklarını, aldırış etmeyeceklerini bildiğim halde yazmaya devam ediyorum. Bendeniz vazifemi yapayım da...Mehmet şevket EYGİ...
 • RabiaRabia29 gün önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim sadece müslümanlar kardeştir.hucurat süresi.elhamdulillah.Sayin Dilipak ayetlerle bir yazı yazmissiniz.Allah razı olsun.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel vekil deriz
 • FerhatFerhat29 gün önce
  Malesef iblisin yeryüzündeki varisleri masonik güçler dünyadaki kumuş oldukları düzenler vasıtası ile halkların, bilhassa müminleri yaradılış gayesinde saptırarak ve boğazlarına kadar haramlarabulaşmasını sağlayabilecek düzen ve sitemler geliştirmişler. Nitekim mevcut Liberalizm odaklı bozuk dünya düzenin kökleri 17 yüzyıldaki aydınlanma çağı olarak belirtilen fransız devrimine dayanmakta. Özünde bu devir aydınlanmadan ziyade karanlık bir devrin başllangıcı idi, zira liberalizm odaklı dünya düzenini dünyamızda ve yurdumuzda uygulmaya koyan şeytanlaşmış mason locaları dünyamızda ve yurdumuzdaki eğitim, bilim, ekonomik, hukuk ve siyasi alanları tamamen kendi vesayetine alarak, kendi şeytani çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye başladı.Kısacası dünyda ve yurdumuzda yeni doğan ve fıtratı gereği tertemiz dünyaya getirmiş oldugumnuz bebelerin dahi en kısa zaman sürecinde bulunduklari ortam veonlara benimsetilen ideolojiler araciligi ile cocuklarimizin zihinleri zehirlenmekte. Malesef liberalizm odakli masonik düzenler vsasitasi ile harama bulasmaküçük yaştan başlayıp resid oluncaya kadar, onlara yeryüzündeki günahları medya ve eğitim aracılığı ile süslü göstererek onları küçük yaşta azdırarak haramı ve helalı dahi birbirinden ayırt edemiyecek nesiller yetştirmek ve toplumu ifsad etmek. .Onlar sadece Günahları süsleyip bizi azdırmayacaklar aynı zamanda iblisin emirleri doğrultusunda Allahın yaratışını değiştirecekler, yani kadının, erkeğin ve tabiatın fıtratını değiştirecekler. Dolayisiyla kadınları toplumun ve ailenin reisi haline getirecekler ve toplumda cinsiyet eşitliği adı altında eşcinselliği tesvikleyip toplumun nezdinde sıradanlaştıracaklar. Halbuki Allah cc kerim kitabında“ Kim Allah’ı bırakıp da şeytani dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur.Şeytan onlara vaad eder ve onları boş kuruntularla oyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi, aldatmadan başka bir şey değildir. (Nisa Süresi,117-120).
 • erhanerhan29 gün önce
  "bizimkiler " falan diyerek, kimse adına konuşma ve yargılama hakkın da yok, haddinde değil.
 • MehmetMehmet29 gün önce
  İnsanlar şeytandan şikayetçi olacaklar. Şeytan; ben size hiçbir şeyi zorla yaptırmadım ben söyledim siz yaptınız, ben Allah'tan korkarım diyecek. Bir de tabi olanlar tabi olduklarından şikayetçi olacaklar. Her ikisinde de şikayet edenlerin şikayetleri kabul görmeyecek. İnsan aklını kullanmadığı ve sorgulamadığı için bu muameleye maruz kalacak.!! Selam ve dua ile
 • MusaMusa29 gün önce
  Malkoç çok güzel yorumda bulunmuşsun. Cemil çiçek e sorsalar 1980 den beri siyasettesin kim çözecekmiş bu işleri.iyiki doktor olmamışlar yoksa her hastaları ölürdü.
 • twitter.com@DeepLogic_[email protected]_29 gün önce
  Şeytan iman etmiş Müslümanla uğraşır! Uğraşmıyorsa ya da kandırmaya çalışmıyorsa işte o insanda problem vardır! Abdurrah Dilipakla uğraşmıyorsa imanını bi yoklasın ya da imanına çok fazla güvenmesin, eğer imanına çok güveniyorsa şeytan zaten ona çoktan galip gelmiş demektir!
 • 29 gün önce
 • izzet başaranizzet başaran29 gün önce
  Allah razı olsun, aydınlanıyoruz
 • Vaizz.Vaizz.29 gün önce
  Ey Abdurrahmanehlisünnetmisin? ..
 • YaşarYaşar29 gün önce
  Mustafa sana katılıyorum. Tevhid ve şirk konusunda halkın cehaleti büyük. La ilahe illallah demek anlamını bilip ona göre yaşayınca kişinin kurtuluşuna vesile olur ama ezberden okuyup İslam kaidelerine önem vermeyip batıl ideolojiler içinde boğulunca kişi için sadece kuru bir iddia olarak kalır. İyyake na’büdü ve iyyake nestain / Biz yalnız sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Namazlarda arapça ezberden okuyoruz ama iş uygulamaya gelince yapmıyoruz. Çünkü bilmiyoruz ki yapalım. Sanıldı ki bilmeden amel etmeden ezberden okunan dua ve zikirler bizi cennetin en güzel yerine uçuracak. Kanımca şeytan müslümanları Kuran'dan uzaklaştırıp Kuran'ı dolabın en yüksek rafına yerleştirmeyi büyük saygı olarak kabul ettirince emeline ulaştı.
 • M HâlisKöktaş M HâlisKöktaş 29 gün önce
  "Kimisi sırtını bir şeyhe, din büyüğüne dayamıştır. Ona, onun şefaat garantisi yeter. Onun duası yeter." sözünüz nasıl bir kelâmdır ki;Dinbüyüğü olmuş, Şeyhlik postuna oturmuş kişinin Duasını hiçe sayarcasına, en azından "güyâ..!" kelimesiyle biraz olsun izah etmeden; Şeyhlerle, Şeyleri bir kefede tartıyorsunuz..!!??Şeytanın aldatmasını çok güzel izah ettiniz.. Amenna!.. Ama şeriat bilmez, Ehlisünnet deyince Sünnet çocuğu sanan, her çalı dibinde türemiş Şeyleri netleştirip, Şeriatı yaşanır yapan Şeyhler'den ayırt etmeniz gerekirdi..
 • NihalNihal29 gün önce
  Hira rumuzlu yorumcuya katılıyorum Alevi arkadaşlarda sürekli namaz oruç gibi ibadetler denildiği zaman hemen kalplerini gösterip temiz diyorlar peki ibadetlerini yapanların kalpleri kirlimi ki?İşte onlarda öyle aldanıyorlar.....İstediğin kadar günah işle sonra tevbe et bu iş bitti.Hiristiyanların günah çıkarması gibi papaz bağışlasın birazda para versek süper bağışlar cenneteki üst makamı verirgerçi günümüzde bazı tarikatlarda bunu yapmakta şu uyduruk kelimeleri hiç inanmamıştım şu kadar adet tevhid getirene yada şu kadar adet işte ne söylersen bütün günahların af olacağı 150 senelik 100 senelik günahların temizleneceği safsatası sanki o kadar ömrümüz varmışda...yada kadir gecesi namaz kıl sanki o gece bellide yada bilmem ne zaman bir kere namaz kıldınmı tamamdır ne kadarda basite indirgenmiş şeytani düşünceler.Hiç güzel ahlaktan bahseden yok günahlardan sakındırma yok belirttiğim bu uyduruk söylemler olması ahireti ucuzlaştırmış garantilemiş işte Allah affeder kandırması!!!Allah affedendir ama istediğiniz sevdiğini doğru kulunun küçük günahlarını.Allahın neyi istediğini yani dilediğini kimi affedeceğini kim nerden biliyor?Allah adına konuşmak hüküm vermek !!!
 • ahmet koçakahmet koçak29 gün önce
  ali kardeş sende bizim gibi FETÖ teröristinin mağduru olmuşsun,sadece sen,ben değil aslında binlerce olduk.benim oğlumda bir fetöcü piçin,flaş belleğe ismini eklemesiyle ihraç edildi.üstelik hiç bir kriteri olmadığı 1 ay önce kanıtlanmışken ihraç oldu.bir sineği bile gerekmedikçe öldürmenin yanlış olduğunu öğrettiğimiz evladım TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ olarak yargılanıyor.yahu suçlu olan yargılanır.suçu olmadığı tesbit ediliyor 1 ay sonra bir hainin yaptığı kumpasla ismi flaşda çıkıyor diye bir müslümanı TERÖRİST diye yargılamanın ALLAH c.c katında bir karşılığı olmazmı elbetteki olacak.maalesef hükümetimiz bu çocukların alt tabaka inanç tercihli olduklarını bile bile bu mağduriyetleri yaşatıyorlar.medya mağdurları yazamıyor.çünkü korku var .birileri çıkıp yanlışlar var mağdur sayıları iyice arttı,birileri ak partili aileleri küstürmek için kumpas yapıyor dese hemen sendemi fetö cüsün deniliyor.bu başımıza gelenleri yaşamayan bize inanmıyor.biz yardımı ALLAH dan c.c. bekliyoruz.bakın büyükşehirleri kaybettik nedenini hep ekonomide zannederek gene yanıltıyorlar.alınan AH lar çoğaldı.biliyoruz bu örgüt çok hain ve sinsi lakin kriteri olmayanla 250 kardeşimizi şehit edenler bir tutulmamalıydı.bunu beceremedik veya yapmak istemediler herkesi aynı terazide tartıyorlar.biz katilleri asın dedik oy verdik siz gittiniz 25 senelik sayın ERDOĞAN ın hayranlarını idam ettiniz.suçlular hala hapiste yiyip içip yatıyor.benim oğlum mahkeme sürecini bekliyor.avukat olamıyor,herkes öcü gözüyle bakıyor.bir gazeteci binali yıldırıma sormuştu peki efendim bu insanlar ne yapacak d,ye sorunca, ağaç kabuğu yesinler dedi.suçu olana ağaç kabuğu bile haramdır.ya suçu olmayan ne olacak.bakı %17 küskün olduğunu herkes biliyor lakin bunların çoğunun mağdurların aileleri olduğu gerçeğini kabul etmedikçe seçimler ak partimiz için iyice zorlaşacak.ALLAH c.c. töneticilerimizi hak ve adalet den ayırmasın .amin.
 • Hakkı GÖZETENHakkı GÖZETEN29 gün önce
  Sayın yazar. Korkuyorum ki; bir gün gelecek, şeytan çıkıp affet beni Allah'ım, kusuruma bakma ama insana uydum diyecek. Saygılarımla,
 • HiraHira29 gün önce
  Çok güzel bir yazı hocam. Ben de çocukluğumdan beri kelimeyi Tevhid okuyanın cennete gideceğini çok günahı olsa da şefaat ile affoluncağını öğrenmiştim çevremdeki insanlardan. Sonra ergenlikte baktım insanların çoğunun dinle imanla alakası yok ama ben gene de herkesi iyi kabul ettim. Eğitim sistemini biliyorsunuz sürekli yarış hali. Uyduruk bir sınav için ya da bir makam için eşek gibi çalışan bir insanın namaz kılmasa da, oruç tutmasa da bir kelimeyi tevhidle cennete gideceği düşüncesi ağrıma gitmeye başladı. Dünya ahiretten daha mı değerliydi de ahiret için dünyanın onda biri çaba harcanmıyordu. Sonra Kuran'a baktım ve işlerin sandığım gibi olmadığını gördüm. Aynen şeytan bizi kalp temizliğiyle kandırmış. Özellikle bizim millette haftada bir cuma ya da bayram namazına giden sanıyor ki tüm sorumlulukları bitti. Zekat veren ise ya yok ya da az. Yalnız bence en çok unutulan kavram Cihad. Cihad demek geniş bir kavram akla ilk gelen savaş olsa da ki doğrudur savaş dışında da Cihad devam eder. Misal barış zamanlarında ilime önem vererek düşmanın savaş teknolojisini yakalamamız hatta geçmemiz lazımdı. Sonra çocuklara ve gençlere iyi örnek olup onların da ahlaklı ve takva sahibi olmalarına ön ayak olmak lazımdı. Ama ne oldu aman oku kızım oğlum zengin ol rahat yaşa mantığına sahip oldu ebeyenler. Sınavına odaklan önce oruç sonra tutarsın gibi dünyanın ahiretin önüne geçirildiği yetiştirme biçimleri. Bu kadar çabaya teknolojide de ilerleyemedik. Çünkü amaç zengin olup dünya nimetlerinden faydalanmaktı insanımız için. Bizim müslümanları dünya sevgisi ve hırsı bitirdi sayın Dilipak. Takva bizim insanlarca mahrumiyet olarak algılandı ve parayı makamı bulunca üzerlerinde İslam'a has bir kıyafet (türban) bir isim kaldı. İç oldu Hans Graten. Selamlar...
 • ZaferZafer29 gün önce
  Yazının başlığı şeytan bizimkileri nasıl kandırıyor olacağına bizi nasıl kandırıyor olsaydı son aylarda ki çizginize daha çok yakışırdı
 • LeylaLeyla29 gün önce
  Musallat musallat dedikleri sey Babilden gelen kadınve erkeğinarasını ayırmayı öğreteniki meleği n öğrettikleri sınırlar açıldıktan sonraiyice ayyuka çıktı şah idiler şahbaz oldular.dahada aile birliğinden söz ediyorlar,öncelikle mademki bu biliniyor çocuklarımızı ve bundan bi haber olanları nasıl koruyacağız ben bunu tesadüfen öğrendim ama kayıplarımin hesabını kimden soracağım bunu söylediğimdebu diyorlar Allahınsana bir lütfubirde busapiklara ne diyeceğiz ,hani kınagecelerinde giyilen giysilere atalarımız bos yereBINDALLI adınıkoymamış bunuanlatın genclerimiz başlarınıalt yapisiz ortuncebu sekideki başörtüsü zalimlerin elindeeğlencekonusu olunuyor.Once eğitim Haydar Dümen e muhtaçolmasınlarherkes gidemiyor sonuç ya boşanma yada ömür boyu çile Şeytan a bu yöndenbakmanız içinyazdım .Doktorlar ve din alimleri saklamadan anlatsinlar .Allahın selamıüzerimize olsun.
 • hmdhmd29 gün önce
  Çok güzel bir nasihat olmuşnasibi olana.Sayın yazar Sizden istirham ım birde devlete = kamuya yerleşipde gölgeden ğelip gölgeden giderek salla bş al maaş yapanlar hakkında da bir yazı yazmanızdır.. Zira ben Kamuda istihdam lı ların kahır ekseriyetinin aldığını hak ettiğine inanmıyorum...
 • okurokur29 gün önce
  bilal yorumcu sen kafayı sıyırmışsın,petrolü abd neden akp versin.bu olay nerde olmuş ?madem abd yle bu kadar dostuz,doları yükselterek türkiyeye krizi çıkartan kim.çıkarı için s 400 alma diyen kim.abd türkiyeye hangi yardımları yapıyorki sen dostluktan bahsediyorsun.nasıl bir kafa yapın var senin.ak partiyi camileri ve sünnileri sevmeye bilirsin.peki seni kim sevecek...
 • Aziz MetinAziz Metin29 gün önce
  Allah Resulu Aleyhissalatu Vesselam, bizi aldatan bizden değil diye buyurmuş iken, hala bu sahtekarları bizden, sizden saymamız çok abes ve söyleminizle çelişkili.
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 29 gün önce
  Şeytanın üzerineatmak , ŞARKKURNAZLIĞIDIR HOCAM..... Cehennemdeateşyokturderler ,darbı mesel ... KİŞİATEŞİNİ KENDİGÖTÜRÜRMÜŞ.. ....İyi bişeyoluncaBEN YAPTIM , kötüolunca atşeytanınüstünegitsin.... Aynıbugününiktidar sahiplerigibi... Kötügidincebu CEHAAAPEEEvaryabu,KILIÇDAROĞLUdiyebaşlıyorlar.... O dayetmedi dahagerilere gidip CAMİİLERİ AHIRyaptıydı bu CHPdiyorlar....
 • VefaVefa29 gün önce
  iste biz ancak boyle kendi yaptigimiz gunah, suc ve hatalari kendimiz kinamaya, engellemeyeve lanetlemeyecalistigimizzaman duzelmeye basliyacagiz...Efendim elestiri yapmayalim yoksaoylarimiz duser diyenlere verilecek en dogru cevab; Ahlak, Adalet, insanligimizve imanimiz elden gittikten sonraoylarin cani cehenneme.........Vatandasin daha agzi sut kokancocugu6-7 yasinda saat sabahin 7'de uyanarakokula gitmeye basliyor...okulu bitiriyor, liseyi bitiriyor, universiteyi basarili bir derece ile bitiriyor........Ebeveyenleri 17-18 yil boyunca gece gunduz oevladina emek sarfediyor.........KPSS'yi en iyi bir derece ile bitiriyor.......is icin Devlet kurumlarina basvuruyor........Fakat embesil yaratiklarSinavlarda dusuk puan alan kendi yegen ve cocuklarinidevlet kurumlarina yerlestirebilmek icino basarili vatan evladinin 18 yillik emegini cope atip eliyorlar.......Hakki ve emegi gasp edilen basarili vatan evladi issizlikten bunalima suruklenirken,haramzadelerinhayirsiz cocuklarida devlet kurumlarina haram yolla memur olduklarini iki rekat sukur namazi ile kiliyorlar......Emek gaspi ayni 28 subattaki bas ortusu zulmu kadar buyuk bir suc ve gunahtir........Mulakat zulmu derhal kaldirilmaludir.
 • Sizinkiler kim?Sizinkiler kim?29 gün önce
  Millî Görüşçüler ya da namı diğer Adil Düzenciler mi?
 • kibarcikkibarcik29 gün önce
  peki de muhterem efendımızın ırtıhalınden sonra sayısız hak dostu eren alım vb lerı gelmış gecmış sohbetlerınde bulunmak ibret almak sızı nıye rahatsız edıyoraklıma geldı rahmetullahu aleyh gönenli mehmet efendı derdırabbım razıyım ben senden sende razı ol benden .hayırlar yaz başımıza iyiler cıkar karşımızahadı genelde boyle nefıs ıfadeyı ancak hak dostu dıle getırır bumıllet horozdan kurban oluruda yıyenlere yedırdıler feraset sahıbı yemedı elhamdullıah veselam
 • engineerengineer29 gün önce
  hocam cennet de hak cehennem de hak, 8 cennet 7 cehennem var, toplam 15 ediyor, demekki her 15 kişiden sekizi cennete, yedisi cehenneme gidecek,
 • Nurullah Nurullah 29 gün önce
  Ne güzel yazıydı. Kaleminize sağlık. Devletin paralarını şahsına kullanmakta beis görmeyenler karınlarını ateşle dolduruyorlar haberleri yok. Yeni Şafak gazetesinde ismail Kılıçarslan'ın "Muhafazakar Orta sınıf nasıl delirdi" diye bir yazı vardı iki gün önce. Para pul insanı gerçekten yoldan çıkarıyor. Ölmeden önce, siyasetin sayesinde elde edilen paralarla dünyada kendi cennetlerini oluşturuyorlar. Dünyalık için, siyaset adına, koltuk uğruna ahiretlerini değişiyorlar. Yazık, ne kötü bir ticaret yapıyorlar.
 • Serhat Serhat 29 gün önce
  Amaç şeytanların tuzağına düşenlere msj idiyse emin olun hiç okumamış ya da bu beni kapsamıyor diye bir yerden girip bir yerden çıkmıştır.Şeytanın tuzağına düşen var bir de kendisi şeytanlaşan var... Ben bunların yüzünden yanmayım da kime de ne kazık girecekse girsin ne yapalım. İnat anlamamakta ısrar kibir
 • eren35eren3529 gün önce
  KENDİSİ HİMMETE MUHTAÇ DEDE, GAYRİ BAŞKASINA HİMMET EDE
 • ErolErol29 gün önce
  Siz siyasi İslamcıların şeytan sizi değil sizler şeytanı kandırıyorsunuz o kadar kurnazsınız ki şeytan dahi şaşırmış durumda önce kendinizi bir yargılayın
 • Ayşe Ayşe 29 gün önce
  Bol bol ayetikerime yaz kendini de sigaya çek
 • efetürkefetürk29 gün önce
  selamün aleyküm hocam.. biçare ve bizarız
 • MelikeMelike29 gün önce
  Bu satırları okurken Şeytan ve Allah ile aldatanlar kendilerini yani şeytanlar şeytanları nasıl Allahile aldattıklarını inanki CHP lilerden başkası aklıma gelmiyor yani CHP zihniyeti diyelim.Şeytandaonlar kendilerini aldatanda avunanda onlar CHP ZİHNİYETİNDEKİLER...... Vesselam
 • MESUT TOPAKMESUT TOPAK29 gün önce
  SAYIN YAZAR HADİ ŞEYTAN SİZİN BİZİMKİLERİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR VE BUNDAN VAZGEÇMİYOR BİRDE ŞEYTANIN GÖNÜLLÜ ASKERİ OLMUŞ OLANLARDAN BAHSETSENİZ ONLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR . BUNLAR NE YAPAR NE İŞ TUTAR KİMLERLE BERABER OLURLAR.
 • 29 gün önce
 • BAHTİYARBAHTİYAR29 gün önce
  HOCAM ŞEYTAN SİYASETLE GÖZÜKÜYOR BU SEÇİM MUHABBETİ İLE KARŞIMIZDA RAMAZAN AYININ HAKINI VEREMİYORUZ.İFTAR SAATİ ÇALDILAR CAMİDE ÇALDILAR VS ..42 TILDIR BMYLE RAMAZAN GÖRMEDİM ŞEYTANDAN SAKINIRIM SANDIKTAN UZAK DURACAĞIM..
 • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE29 gün önce
  Şeytan, çok biliyorum demedi mi? birde ben ondan(Ademden) üstünüm deyip Allah'a kafa tutmadı mı?ne oldu bilgi birikimine? bak en ufak bir imtihanda kitap yüklü eşek oluverdi. kibir, (Ben üstünüm) şişirelim şeytanı bütün çirkefliklerini yapıp dursun... hani Muttaki kullar üzerinde en ufak bir şey yapabilir mi?"İblis, "Rabbım! Benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara (günahları) şirin göstereceğim ve -aralarından senin samimi kulların hariç- onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım." Hicr 39-40-Allah da buyurdu ki: "İşte bana varan doğru yol budur (halis kulların yolu).Şüphesiz, sapmışlar dan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır."Hicr 41 42 "Üzülme Allah bizimle beraberdir."
 • meleknurmeleknur29 gün önce
  GÜZEL ÇOK GÜZEL SOHBET MİSALİ OLMUŞ. ALLAH BİZ İNANAN KULLARINI ZERRE KADAR YALANA, HARAMA, HAK YEMEĞE, ADALETSİZLİĞE MEYLETMEYİ NASİP ETMESİN!
 • AltayAltay29 gün önce
  Şeytanlar bu arada zincirli
 • Mustafa Mustafa 29 gün önce
  Kurana en büyük zararı Kuran'ı Kerim ve meali kerim okumayanlar veriyor. Halk arasında bir söz var Türk milleti bilmediği konuda uzmandır. OKUMADIĞI KURAN HAKKINDA ULEMADIR MÜŞTEHİDDİR. kurana zarar verenler okuma sen anlamazsın sen sapıtırsın diyenlerdir. Bu söz Allah subhanehu ve teala ya iftiradır anlaşılmayan kitaptan sorumlu kim tutar. Kamer suresi 17_22_32_ve 40 andolsunki biz kuranı kolaylaştırdık düşünüp öğüt alan yokmu. Hem her ayet bittiğinde Allah doru söyledi de hemde kuranı sen anlamazsın de.
 • aliali29 gün önce
  SelamunAleyküm, Sesimi duymanız ve duyurmanız dileği ile,23.11.1979 TUNCELİ/Çemişgezek doğumluyum üniversite öğrenimime kadar memleketimde yaşadım. Sonra üniversite şimdi yüksek lisans yapıyorum. Özel bir tekstil fabrikasında insan kaynakları müdürü olarak çalışmakta idim ta ki 02.07.2017 tarihine kadar. Bu tarih benim ve ailem için milat oldu hayatımız alt üst … Sadece Aktif Gelişim Platformu Derneği üyeliğim ve Bankasya hesabım yüzünden tutuklandım 4 ay ceza evinde kaldım. Bu derneğe üyelik dışında hiçbir faaliyetine katılmadım. Maddi yardım yapmadım. Bankasya hesabım çalıştığım fabrikanın maaş hesabı idi ne para birikimi yaptım nede iddia edildiği gibi talimatla para yatırdım. Bunları ispatlayacak delilleri mahkemeye sunduk. Bu iki husus benim vatan hainliği ile yargılanıp ceza evinde kalmama yetiyorsa vicdana havale ediyorum.Fetö Terör örgütü hem bu vatanın devletine hem de binlerce insan ve ailesine darbe vurdu. Bu sorun gitgide daha ağır bir hale gelmeye, aileler ve çocuklar üzerinde travma derecesinde etki bırakmaya başladı. Hayatın normal akışı içinde kesinlikle terör örgütüne yardım ve üyelik amacı taşımayan Devletin izni ile kurulmuş dernek ve banka yüzünden ve başka hiç delil bulunmamasına rağmen mağdur duruma düşmek hele de Vatan Hainliği yaftasını taşımak… çok ağır bir imtihan. Tunceli de babam devlet memuruydu. Sabah işine gider akşamda teröristle mücadele için nöbete, çok tehdit almış sonradan anlattı bize tabi. Bizi devlete ve vatana sonsuz sadakatle yetiştirdi. Ve şuan kahroluyor çünkü evladı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanıyor. Babamın sağlık durumunda iyi değil kafasında kötü huylu tümör tespit edildi ışın tedavisi yapılıyor geçen ay ağır zatürre geçirdi akciğerinde leke tespiti var tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Bizim yüzümüzden üzüntüye düşüp daha kötü duruma düşmesinden çok endişeliyim. Netice itibarı ile bu mağduriyetlerin ortadan kalkması, Devlete ve Vatana asla ihanet etmeyecek insanların yaftalanmasının bırakılması gerekir diye düşünüyorum. Bu sorunun rehabilitasyona acil olarak ihtiyacı vardır. Bir şekilde bu örgütün derneğine bankasına okuluna dershanesine bulaşan kesinlikle bu kurumların resmi amaçları dışında başka bir amaç gütmeyen insanların suçlu olarak yargılamak doğru değildir.
 • Malkoç Malkoç 29 gün önce
  Birgalibiyetten sonraseyirciler BAŞAKŞEHİR'lifutbolcuları tribüneçağırmışlar...Futbolcular bakmışbir avuçseyircivar , Bizonlardankalabalığız , onlargelsin demiş topçular.... Müslümanlarınhallerinebenziyor.... HZ. Peygamber ;BİZİ ALDATANBİZDENDEĞİLDİRdiyor....Budüsturagöre etrafımıza şöyle birbakarsak baştakendimiz "" "BİZ""" kaç kişikalırız..... BİZ diyebişeykalırmı.... Duayen fosilsiyasetçilerimizden CEMİLÇİÇEKünlüözdeyişiyle ülkenin durumunuşöyle özetliyor... :RÜŞVET24 SAATLİĞİNEDURSA,ÜLKE 20 YIL İLERİ GİDER, diyor... Olmayan birşeyvarmışgibi1400yıldır habirekonuşuyoruz.... ÜmeyyeoğullarındansonraHÜNKARINDİNİVAR,HÜDA'NINdeğil... BizlerdeHüdanın değil , hünkarınyolundayız.... BİZKAÇKİŞİYİZ,HALENBİZVARMIYIZ.... İSLAMİDEĞERLERE GÖREİLK40ÜLKEİÇİNDEİSLAMÜLKESİYOK.... YANİ MÜSLÜMANLAR, MÜSLÜMAN değil..... YaniBİZ, BİZDENdeğiliz.... 
 • Mustafa Mustafa 29 gün önce
  Bu çocuk lar soracak baba bana imanı anlatmadın imanın yaşandığı beldede yaşatmadın iman diye bana hep amel çoğu bidat amel anlattın ve yaşattın. Tagut u Red nedir şirkten beri nasıl olunur. Baba sahi iman nedir bu yaşadığımız iman sa kafire neden kafir diyoruz onlardan bir tek farkımız sadece dilde lailaheillallah kafirlerde lailaheillallah derse çennete gireceklermi? . Kazanın babalar helal haram demeden servetinize servet ekleyin geberip gidince catır catır yiyecek geride bıraktıklarımızı varisleriniz.
 • METEHANMETEHAN1 ay önce
  SAYIN HOCAM VE SEVGILI OKUYUCULAR;ACABA ŞEYTANIN HILELERINDEN BIR TANESIDE INAN BIR TOPLULUĞU TOP YEKUN SORGULAMADAN ANALIZ YAPMADAN ELDE SOMUT BIR VERI OLMADAN ŞEYTANLAŞTIRMAK VE TERÖRİST İLAN ETMEK, LİNÇ ETMEKTE VARMIDIR...
 • MusaMusa1 ay önce
  Bakmıyoruz duymuyoruz akletmiyoruz.bunları önce bir kaymak tabakamız varya onların aklına nakşetmek lazım.
 • sude gönülsude gönül1 ay önce
  ALLAH RAZI OLSUN HOCAM,RABBİM SİZİN LİSANINIZDAN BİZLERE DUYURDUĞU HAKİKATLERİ ANLAMAYI İHSAN EYLESİN,SOHBET MUHATABININ HAKKIDIR BUYURUYOR BÜYÜKLERİMİZ. RABBİM BU MİLLETİ TEZ ZAMANDA DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRSIN HAYR İLE,AMİİİİİİİİİİİİİİİİİİN. BİZ KUR'AN-I KERİMİHAYATIMIZDAN ÇIKARDIĞIMIZ GÜN DÜŞMÜŞTÜK ,RABBİM YENİDEN HAYATIMIZA REHBE EDİNMEYİ NASİP ETSİN AMİN.
 • MülayimMülayim1 ay önce
  Allah'a tam olarak inanır ve güvenirseniz '' şeytanın müthiş bir tecrübe bilgi birikimi var.'' !!!!! şeytanın hileleri size teysir etmez.
 • dahilekdahilek1 ay önce
  maalesef bu sapkın hıca kılıklı ulemaissu insanları yoldan çıkarmada şeytanı geride bırakmış durumda, hz. ali ra. da ahir zamanın en kötü insanları bid a lara fetva veren ulemalar dır. diyor.
 • Ahmedâ Ahmedâ 1 ay önce
  Sayın yazar şu sizin mahallenin belamlarının isimlerini de verseydiniz ya. Biz söyleyince inandırıcı olmuyor da. Karamanlis'i çok merak ediyorum.
 • GaripGarip1 ay önce
  Şeytan işini yapıyor.
 • FarukFaruk1 ay önce
  Abdurrahman bey bir de iki ayaklı şeytanlar var malumunuz...Bunların bir araya gelerek oluşturduğu Hizbuşşeytan (şeytanın grupları var) oluşumu var... Bunlar hem küresel hem yerel çalışıyor...En büyük kozlarıysa yalanve adaletsizlik... Bunun tam tersi ise Hizbullah yani Allah'a gönül verenler hakkı tutup kaldıranlar... Adaletsizliğe ve yalana kıyam edenler...işte bunlardan sadece bu ikinci grup kurtuluş a erecek diyor mevlamız. O halde adam kaydırmaya, torpile, yalana,rüşvete ,kamu malını haksızca yiyene, tarafgirlik yaparak gönül kırmaya hayır diyenler ki ne mutlu onlara! şeytanı ve avanesinide üzmüş olurlar...Allah bizleri Ramazan da bağışladığı kullardan eylesin...amin
 • GakkoşGakkoş1 ay önce
  Sayın yazar Ali Karahasanoğlu kardeşimizin yazılarını okumanızıtavsiye ediyorum.Ayrıca bu köşede yorum yapan Ak Parti ve Tayyip düşmanları aklınızı kiraya vermekten kurtululun artık.Kendiniz kullanın.
 • GakkoşGakkoş1 ay önce
  Sayın yazar keşke bugün 27 Mayıs darbesini yazsaydın..
 • HalukHaluk1 ay önce
  Hocam yine cok guzel ders niteliginde bir yazi yazmissiniz .anlayana sivrisinek saz,anlamayana davul zurna az demisler sizden Allah razi olsun sagolun . yazinizi okuyan herkeskeske dogruya dogru diyebilseler
 • Super anlatimSuper anlatim1 ay önce
  Hz Alinin bir sozugelenekten vardi insan inanci hakkinda bilgi sahibi degilse inancin ona faydasi olmaz.tam bu konuya isabetten aciklama olmus.umarim insanlar birseyler ogrenir.selamlar.
 • Ergin YaşarErgin Yaşar1 ay önce
  En büyük gaflet;Baş düzgün olunca her şey düzgün olacak sanılması,düzgün olduğu kabul edilmesidir...

Günün Özeti