“Kıyametin Şifre”si İzmir’de mi?

11 Eylül 2018 Salı

Size  esoterik bir kehanetten değil, bir inançtan söz edeceğim.. Sonuç Hristiyan dünyasının zihin haritası İncil’e göre şekillenir ve  bugünkü Yuhanna İncil’inde Kıyamet konusu son bölümü oluşturur. Sonunda Mesih geri dönecek dağılan kuzuları toplayıp, onları esenliğe çıkaracaktır.

İncil’deki “Vahiy” bölümü bu konuya ayrılmıştır. Konu 7 ana başlıkta ele alınır. Bu sır 7 mektupla özetlenir. Kıyametin şifresi tamamı bizim Ege bölgesindeki 7 kilisede gizlidir. Bunlar, İzmir, Efes, Meryemana, Filedelfiya, Bergama, Tiyatira, Sart, Leodikya..

1.mühür, Fatihleri; 2.mühür, savaşları; 3.mühür, kıtlıkları; 4.mühür, ölümü ve 5.mühür de, inananların zaferini yani onlara göre İsa’nın Kiliseyi yanına almasını simgeliyor. 6.mühür ise, henüz açılmamış olan bu mühür yedi yıllık büyük felaketler ve sıkıntılı bir döneme geçişi gösteriyor. Ve /. Mühür, son dönemi mühürleyerek zimmet altına almıştır.

Aslında mühürler, daha önce gelen 7’li bir sistemin 2. Bölümü.Bu bölümün ilki, yani  1.si 7 Kandil (bölüm 1-3), 2.si 7 Mühür (bölüm 4-7), 3. Bölümde  7 Borazan var. 7 uyarıyı simgeleyen. (bölüm 8-11), Ardından alametlerin ortaya çıkması : 4. 7 Alamet (bölüm 12-14),  Felaketlerin gün yüzüne çıkması: 5. 7 Gazap Tası (bölüm 15-16), Ve felaketler dönemi: Vay ki vay! 6. 7 “Vay!” (bölüm 17-19) ve final: 7. 7 Yenilik (bölüm 20-22). Yeni dünya düzeninin inşası. 7 bölümde 7’şer alametten 49 “olay” bekleniyor. Burada taht, canavarlar, depremler, göksel olaylar, atlılar, borazan, kuzu, felaketler, mühürlerden söz ediliyor. 7 kilisede 7 melek vardır ve “Rab İsa” onlara mektuplar yazdıracaktır. “Tanrısal plan” burada bütün detayları ile anlatılır. “Kötülüğün ruhsal güçleri”, “kötülüğün orduları” yeryüzünü istila edecekler. Deccal, Gog-Magog ve Armagedon.

Bugünkü İncil’de şöyle bir buyruk var: “İmparatorluklar neyin gücüyle ayakta duruyorlar, güzelliğin, sevginin ve adaletiyle mi ayakta duruyorlar? Hayır, silahla, kılıçla ayakta duruyorlar. Zaten bu yüzden yıkılıyorlar. Çünkü İsa, Matta 26:52’de şöyle diyor: «Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek.»

Burada 7’li bir sistem var. Dünyanın en zengin 62 ailesinin ilk 7’si asıl gücü elinde bulunduruyor. Hatırlarsanız, Hz. Yusuf zamanında da 7 yıl bolluk, 7 yıl kıtlık olmuştu. Haftanın 7 günü vardı. Bu yapıda  her şey yedili sisteme göre dizayn edilmiş..

Yukarıdaki kelimeler ne iade ediyor derseniz, Mesela 1. Gazab tası yeryüzüne dökülünce ne olacak? 1)-Birinci Tas : İğrenç ve ıstırap verici yaralar oluşacak, salgın hastalıklar dünyayı kasıp kavuracak. AIDS ve kanser olabilir mi bu? Birileri böyle yorumluyor. (16:2). 2)-İkinci Tas : Denizi ölü kanına benzer bir kana dönüştürüyor (16:3). Kanlı bir deniz savaşı ya da sahil şehirlerinden ya da adalardan birinde çıkacak kanlı bir savaş olabilir mi? 3)-Üçüncü Tas : Irmakları ve su pınarlarını kana çeviriyor (16:4-7). 4)-Dördüncü Tas : Güneşin üzerine dökülüyor ve güneşe insanları yakma gücü veriliyor ve korkunç bir sıcaklık oluyor (16:8-9). Bu küresel ısınmaya işaret ediyor olabilir mi? 5)-Beşinci Tas : Canavarın tahtına dökülüyor ve canavarın hükümdarlığını sana erdiriyor. Bu madde Türkiye’yi, Güneydoğu Anadolu’yu ilgilendiriyor. 6)-Altıncı Tas : Fırat nehri üzerine boşaltılıyor ve dünyada son savaş başlıyor. Nehir kuruyor. Dünya egemenlerinin aklını çelen Şeytani unsurlar kıyamet savaşını başlatıyorlar.  7)-Yedinci Tas : Büyük sıkıntının sonuna yaklaşılmıştır. Gök gürlemeleri, şimşekler ve uğultular felaketler azalarak da olsa devam ediyor. Ve bu 7 Vay’ın ardından Mesih’in gelişi.. Gözler, Şam ve Kudüs’te!

Konu uzun, isteyen Yuhanna İnciline bakabilir. Bu arada Borazanlar çalıyor. Ruhani bir uyarı sözkonusu. 1. Vay, son 3 borazan çalınmadan önce gelir. 1)-Birinci Vay : (8:13), azgın toplulukların başına gelecek felaketlerin başlangıcına işaret eder. 2)-İkinci Vay : Kötü güçlerin çözülmesiyle oluşan Armagedon Savaşı’nda bu facia karşısında çaresizlik içinde kalan insanların durumunu anlatır. 3)-Üçüncü Vay : Mesih geldikten sonra ona karşı direnenlerin üzerine gelen İlahi yargının hükmünü anlatır. 4)-Dördüncü Vay : Dünya üzerine gelecek olan dünya ölçekli felaketler hakkındadır. 5)-Beşinci Vay : “Babil” yani mevcut seküler dünyasal sistemin yalancı cazibesini ve bunun sonuçlarını hikaye eder. 6)-Altıncı Vay : Dünyasal sistemin çöküşüyle çaresizlik içinde ülkelerin ve halkların durumunu konu edinir. Ve 7)-Yedinci Vay : Son yargı. Tanrısal hüküm ve beklenen son!

1. Mesih ile kilisesi arasında tarih boyunca süren ilişki gönderilen 7 mektupla özetlenir (Rab 7 şamdan ortasında). Bu dönem kilisenin bulutlara, Rab’bin yanına alınmasıyla sonuçlanmaktadır (Bölüm 1-3). 2. Göksel taht ve tapınma. Tanrı›nın devletler üstü yönetimini ifade eden 7 mühür, Mesih’in kefaleti ile açılmıştır. Tarihin akışı artık Mesih’in kontrolündedir. (Bölüm 4-7). 7. mühür açılınca 7 borazan çalınacaktı.. O 7 uyarıcı, yedi işaret/uyarıdır. (Bölüm 8-11). Felaket öncesi Şeytan (Ejderha) İnsan kılığında bir otorite olarak servet ve iktidara hükmeden bir ejderhaya dönüşecektir. (Bölüm 12-14) Gazap Tasları İlahi bir uyarından sonra  haber verilen felaketlerin, canavarın (Şeytanın) peşinden giden halklar üzerine dökülmektedir. Hesaplaşma günü gelmiştir (Bölüm 15-16). 6. Sonunda fahişe (sapkın dinler ve ideolojiler) ve Babil (güç ve servete, kadına tapan dünyasal sistem) Mesih’in gelişiyle yenilir. İşte o zaman Mesih 1000 yıl sürecek Altın çağı başlatacak, doğruluk krallığı yeryüzünde kurulacaktır (Bölüm 17-19). Evengalişler, FETÖ’cüler bu beklentinin gerçekleşmesi için Tanrıyı kıyamete zorluyorlar. Son: 7. Şeytanın son bir isyanından sonra son yargı günü gelir ve sonsuz yaşama kavuşanlar, yeni gök ve yeni yerde (cennette) Rab ile birlikte sonsuza dek süren bir mutluluğa kavuşurlar (Bölüm 20-22).

Burada ilginç bir uyarı da var: Vahiy 17. bölümde Babil “fahişelerin anası” olarak tanımlanıyor. Fahişe neyi simgeliyordu? Sahte dinleri, Babil ise Dünyasal sistemi simgeliyor.18. bölümde Babil tamamen yıkılır. Babil aynı zamanda coğrafya olarak Bağdat’ı işaret eder. Babil sürgününe bir gönderme vardır burada.. Vahiy 18:4-8’de ve İncil’de diğer bazı bölümlerde tekrar tekrar Babil’den çıkmaya çağırılır. “Ey halkım çıkın oradan” denir.

Hristiyanlara göre Hz. İsa merhamet, şefkat ve tevazu ile geldi. Manevi bir ihtişamla göklere yükseldi. Yeniden dönüşünde bir elinde kılıç taşıyan bir komutan ve öteki elinde terazi taşıyan adil bir yargıç olarak gelecek. Ve 1000 yıllık ruhani bir krallık dönemi başlayacak. Bu süreçte yaşanacaklar ise İncil’de şöyle anlatılır: 1- Mesih’in bin yıllık krallığında, kurtların kuzularla birlikte yaşayacakları yeni dünya düzeni kurulur. (Vahiy 20:1-6, Matta 19:28, Elç. İşl. 3:21). 2. Yeni bir jeolojik evreye geçilir,  gök ve yeryüzü  yeniden yaratılır (Vahiy 21:1, Yeşaya 65:17, 66:22, 2.Petrus 3:13). 3. Cennet bu yeni yeryüzünden gerçekleşir. (Vahiy 21:2-9,21, Yeşaya 54:11-12, Hezekiel 48:30-35). 4. Kurtulanlar Tanrı›nın yüceliğine erişip sonsuz mirasa kavuşurlar (Vahiy 21:3-7, Romalılar 5:2 ve 8:17-18). 5. Önceki düzen ortadan kalkar ölüm ve günah yok olur (Vahiy 21:4, Yeşaya 25:8 ve 1.Korintliler 15:54-55). 6. Tapınak yok, güneş yok, gece yok, ama Tanrı var ve o hayatın tam merkezinde. Burada İncil’in mistik yorumlarında vahdeti vücuda benzer bir yorumdan söz edilmektedir. (Vahiy 21:22-27 ve Yeşaya 60:19-20). 7. Hayat bu şekilde sonsuzluklar boyunca daima yenileniyor ve tazeleniyor (Vahiy 22:1-5, Tekvin 2:9 ve Yeşaya 60:19).

Afrin’i, El Bab’ı, Irak’ı, İdlib’i konuşurken, batılıların bu coğrafyaya bakışlarını anlamak için bunları bilmek gerekiyor. Onun için genel bir özetleme yapmaya çalıştım.

Bu arada İncil’de “Kıyamet savaşı” olarak tanımlanan Armagedon’un (Bizdeki Melheme-i Kübra’nın batıdaki karşılığı olan)  3 aks’ var, biri Horasan’dan Hazar’ın alt yakasından İran, Irak Suriye üzerinden el Bab’la, Hatay’a Amik ovasına ulaşır. Bu Melheme-i Kübra veya batılıların ifadesi ile Armagedon kuşağı olarak adlandırılabilir. Bunun merkezinde Babil (Bağdat) Halep ve Şam var. Diğeri İstanbul, Kıbrıs, Kudüs ve Mekke hattı. Bunun merkezinde Kudüs var. Bir diğer kuşak İzmir’den Toroslar üzerinden Tarsus’tan İskenderun tariki ile Hatay’a uzanır. Bu kuşak da “Pavlus kuşağı” olarak adlandırılabilir. Bugünlük de bu kadar. Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Rabia Rabia 5 ay önce
  EuzubillahiminesseytanirracimbismillahirrahmanirrahimElif, Lâm, Râ, bu, ayetleri sağlam esaslara, kuvvetli delillere oturtulmuş bir kitaptır. Sonra da bir bir açıklanmıştır. Bu Kur’ân, yaptığı herşeyi yerli yerince yapan, herşeyden haberdar olan Allah tarafından indirilmedir."Bakın ben size O’nun tarafından bir uyarıcı ve müjdeci olarak görevlendirildim.hud süresi 1-2.ayetler. Elhamdülillah. Isittik ve itaat ettik.Ya Rabbim Sen bizi bağışla. Şüphesiz ki dönüş sanadır. Sayın Dilipaksizin araciliginizla Sayın Başkanımızı bir düğünümüz var da ablam Meryem'in davet etmek isterim. 16 eylül pazar saat 13:30da.Maltepe belediye sı manolya nikâh salonu. Küçükyalı Maltepeistanbulda.sevincimize ortak olurlarsa çok seviniriz.sizide bekleriz sayın Dilipak. Önce Allah'tan sonra sizden bu mesajımıulastirabilirseniz ben duacıyım derim.saygılarselâm ve dua ile Allaha emanet olun. Teşekkürler.
 • mustafamustafa5 ay önce
  ne olur şu din işlerini artık Amerika kıtasın da halletseniz, rivayete göre 124 bin ile 224 bin peygamber gelmiş, biz peygambere doyduk keşke bir kısmı Amerika kıtasında peydah olsaydı.
 • Metin AkcürMetin Akcür5 ay önce
  Bu konular aklı başında hıristiyanlar için de fantastik şeyler.Bence üzerinde yorum yapmaya düşünmeye değmez.
 • sdsdsdsd5 ay önce
  yahudilerin talmud ile kendi dinlerine soktukları israiliyatı... , sonra da islam dinine sokup sbah akşam yazanlar var şimdide...
 • SelamSelam5 ay önce
  Yorum yapanlar, kanımca yazar bunlar böyle olacak demiyor. Bunlara inanan insanlar bu kehanet safsatalarını gerçekleştirmek için ellerindeki bütün gücü kullanıyorlar. Biz de onların ne yapmaya çalıştıklarını bilelimde ona göre tedbirimizi alalım diyor. Düşmanı tanıyalım yazısıdır umarım. Yoksa bunlara inanıyor olamazsınız değil mi Dilipak beyefendi....
 • Mehmet Emin ÖktemMehmet Emin Öktem5 ay önce
  Onlar öyle düşünüyor bize ne diyerek kurtulmak kolayda ,bizi bu kalıba sokmak isteyenlerin ne yapmak istediklerini bimeden yol almamız mümkün olmuyor. Türkiye cumhuriye kurulduğu gündenberi başımıza gelenleri ve koskoca osmanlının yıkılışının sebeplerini bu makaledeki yazılanları bilmeden anlamak mümkün görünmediği içindirki Abdurrahman Dilipak önemli bir araştırma yapmış.Bahsedilen kitap tahriş edilmiş olmasına rağmen içimizdeki ve dışardaki uşaklar bizi öyle yönlendiriyorlar. Ülkemizde müslüman kesimin şimdiye kadar toz kondurmadığı Feto ben Allahla konuşuyorum Allah bana kainatı Hazreti Muhammedin yüzüsuyu hürmetine yarattım,şimdi de kainatın idaresini sana verdim dediğine inanıp bilerek veya bilmeyek kendi halkını Allah adına bombalayanlar sırf zevk olsun diye değil öyle inandıkları yaptılar.Olupbitenleri anlamak için tekrar okumak lazım diyorum.
 • IlbeyhanIlbeyhan5 ay önce
  Yaa Haticehanimbenim anlamadigim , Isa Mesihmi yoksa Mehdimi gelecek veya hangisi once gelecek veye gelmeyecekbilmiyorum Ancak Sunu anlayamiyorum ,bizim SAMANI dahi ithaletmemizi makul kilarmi ,kabul edilebilirmi?...Onlarin gelip gelmemesi bizim coluk cogumuza Bursadafabrikasi olanAmerikaliCARGILL firmasinaGDO lu USA misirinda elde edilen kanserojenmisir surubunuyedirmemizi hakli kilarmi...Izinlerini Tarim bakanligi ve Sanayi bakanligi yine Saglik bakanligi veriyor...Goklere bakacagimiz yerde ne zaman gelecek diyeGOZUMUZUNONUNE BAKSAKdahaiyi olmazmi...
 • mustafa egemustafa ege5 ay önce
  Yahu yorumlara bakıyorum da; bu tarz bir konu işlenmesine anlam verememiş cemaat. E; normal... Kitap okumak, hele tahrif de edilmiş olsa incil okumak neyimize demi? Adamların üniversitelerinde İslam kürsüleri var; haberi olan var mı? Gayet güzel bir konu; ben de devamının gelmesini bekleyenlerdenim. Akrabası namaz kılmayan oruç tutmayan arkadaş; belki de akraban kilisede daha mutlu olacaktır. Kim bilir? Bir de öyle dene.
 • HaticeHatice5 ay önce
  Burda bazilari kuranda bu yaziyor o yazmiyor diye laf ediyor muslumanlar bilim ve ilim icin kurani kerim hadisler yol gostericidir eski insanlarimiz bilhassa kuran ve hadis egitimi almis atalarimiz su andaki yasadiklarimizi anlatirlardi bundan 60 sene once babam anlatirdi o zamanlar binalar zinalar cogalacak bir kutu cikacak onun icinden seytan cikacak yani tv hatta ondan onceki yillardada radyonun cikacagini anlatirlarmis kadinlarla erkekler ayni kitafeti giyecek siz onlara arkadan baktiginizda hangisi kadin hangisi erkek oldugunu anlayamiyacaksiniz livatalar cogalacak kadinlar saclarini horguc gibi yapacak insanlar birbirini oldurecek neden oldurdugunu bilemiyecek hocalar yetersiz kalacak erkekler askere gitmeyecek mezarlar yetmeyecek ust uste gomulecek buyuklere saygi kalmayacak daha hangi birini anlatayim bunlar basitleri hz isa as yeryuzune zuhur edecek israil o zamanlar daha yeni filistini isgal etmisti diyeyim israil filistin topraklarinin coguna sahip olmaya calisacak ama basaramiyacak muslumanlardan korktuklari icin kuranda yazan gargat agaci ekecekler ve kiyametin en buyuk alameti olan hz isa as dunyaya zuhur edecek 6 yil veya 30 yil dunyaya huzur getirecek tabi su anda yasadigimiz bir cok olaylar daha var peki bu insan muneccimmiydi hayir bunlar hadislerden ve kurandan anlatilmistir bunlari inanmayanlar icin yazdim dilipakta o yuzden arastirmis yazmis o bir gazeteci arastirmaci yazar tahrif edilmis ama incildede tevrattada yazilanlar var onlari aktariyor bilmeden ahkam kesenler ilerde olaylar yasaninca boyle soylemezsiniz
 • HukukçuHukukçu5 ay önce
  Sayın Cumhurbaşkanımız; Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenci kıyımına müdahale edip, kıyımı durdurmanızı, saygılarımızla, istirham ediyoruz.
 • DarbesavarDarbesavar5 ay önce
  efendim geçerliliği olmayan tahrif edilmiş, insanların saçmalıklarını eklediği bir kitap ciddi bir yazıya dayanak teşkil etmez. haa onlar buna inanıyor diyebilirsiniz. ama biz gerçeği doğru ve geçerli olan kitaptan okuyoruz. okuduklarımıza göre de bi sıkıntı yok...
 • ESTERGONLU SEYDA NURESTERGONLU SEYDA NUR5 ay önce
  SN.DİLİPAK ŞİMDİ SIZINYANLIŞ YÖNLENDIRMENIZLE NESHOLMUŞ,TAHRİFOLMUŞ;BATIL OLMUS İNCİLE MÜTEVECCİH Mİ OLALIM !....NAZARLARIMIZI DIKKATLERİMİZİ ,400 den PAPAZLARINAYIKLALAMASIYLAM.S: 395 YILINDA4'eindirilen İNCiLiNKEHANETHEZEYANVE SAFSATALARINIBU SÜTUNA TAŞIMANIZI ,YAZMANIZI ;CİDDİ CİDDİ OKUYUCU ILEPAYLAŞMANIZI SIZE YAKIŞTIRAMADIGIMIZISÖYLEMEK MECBURIYETINDEYIZ.EĞER YAZACAK KONUO GÜN YOKSA YAZMAK ZORUNDA MISINIZ!DÜNKÜ CEMAATLERLE İLGILI YAZINIZA , YORUMLARDAHAYLİ TEPKILER OKUDUK.BİZCE DE SAPLASAMANIKARIŞTIRMADAN DosdoğruARAŞTIRARAKYAZMAK LÂZIM!../ ÖZELLIKLE DüNKÜ YAZINIZDA"OSMANLI ARSIVI VE NUR TALEBELERİ İLE iLGiLi" YANLIŞ,YERSIZ,MESNETSİZDÜNKÜ YAZINIZDAKİ BÖLÜM HİÇDEOBJEKTIF BIR YAZARA YAKISMIYORDU ! /YORUMLARI ELBETTE OKUDUNUZBİRÇOKYORUMCUGİBİBİZ DE DÜNKÜ VE BUGÜNKÜYAZINIZA OLUMLU NOT VEREMIYORUZ /SAYGILARIMIZLA!...
 • ESTERGONLUESTERGONLU5 ay önce
  SN.DİLİPAK ŞİMDİ SIZINYANLIŞ YONLENDIRMENIZME NESHOLMUŞ,TAHRİFOLMUŞ;BATIL OLMUS INCILE MÜTEVECCİH Mİ OLALIM;NAZARLARIMIZI DIKKATLERİMİZİ ,400 den PAPAZLARINAYIKLALAMASIYLAM.S: 395 YILINDA4'eindirilen İNCiLiNKEHANETHEZEYANVE SAFSATALARINIBU SÜTUNA TAŞIMANIZI ,YAZMANIZI ;CIDDİ CİDDİ OKUYUCU ILEPAYLAŞMANIZI SIZE YAKIŞTIRAMADIGIMIZISÖYLEMEK MECBURIYETINDEYIZ.EĞER YAZACAK KONUO GÜN YOKSA YAZMAK ZORUNDA MISINIZ!DÜNKÜ CEMAATLERLE İLGILI YAZINIZA , YORUMLARDAHAYLİ TEPKILER OKUDUK.BİZCE DE SAPLASAMANIKARIŞTIRMADAN DosdoğruARAŞTIRARAKYAZMAK LÂZIM!../ ÖZELLIKLE DüNKÜ YAZINIZDA"OSMANLI ARSIVI VE NUR TALEBELERİ İLE iLGiLi" YANLIŞ,YERSIZ,MESNETSİZDÜNKÜ YAZINIZDAKİ BÖLÜM HİÇDEOBJEKTIF BIR YAZARA YAKISMIYORDU ! /YORUMLARI ELBETTE OKUDUNUZBİRÇOKYORUMCUGİBİBİZ DE DÜNKÜ VE BUGÜNKÜYAZINIZA OLUMLU NOT VEREMIYORUZ /SAYGILARIMIZLA!...
 • hacalihacali5 ay önce
  yavv hocakes şu dırdırı ben anlamam hristiyanlık işinden. etrafımda eşşek kadar olmuş cumaya gitmeyip oruç yiyen yakınlarım var bunları nasıl etçez sen ondan haber ver. veya bi çalışma yap bari işe yarasın.
 • Serkan aydinSerkan aydin5 ay önce
  Bir ton saçmalık..bu evanjalist mezhebinin inandığı daha çok önem verdiği yehuda yorumları tam bir kehanetler kitabı ve bilinen klasik hristiyanlık 'tan çok yahudi kehanetlerine daha yakın daha çok alıntı var..evanjalizm protestanlik mezhebinden turemis bi ekoldur zaten ve protestanligin kuruluşunda yahudi etkisi çoktur hatta ilginçtir osmanlının bile etkisi çoktur katoliklere karşı protestanligi desteklemiştir osmanlı..evanjalistleri çok ciddiye almak gerekmez hocam,amerikadda 100milyona civarında evanjalist var yanılmıyorsam ve özellikle pentegonda etkinler fakat şu bi gerçekki amerika nin gerçek derin devletini oluşturan guc evanjalistler değildir.. evanjalistler belli bir hedef doğrultusunda kullanildi ve satıldı suan bunun cevabını verme peşindeler küresel sermaye ye..bu yüzden aralarında çatışma var zaten..birileri saçma kehanetlere inanıyor diye bu kehanetler gerçekleşecek anlamına gelmez..aksine gerceklesmiycek..multi disipliner analizler çalışmalar iyidir abd nin stratejisine dini ezoterik minvalde bakmañiz önemli hocam ama sadece mesele bu değil dini değil abd nin iraka girmesinde suriyenin parcalamasinda enerji yi elinde tutma avantajını bulundurma ve en büyük rakibi cinin ihtiyacı olan enerjiyi kendi denetiminde tutma stratejisi var..ewet abd de petrol çıkıyor burdaki nihai amacı petrolü kendinin almasından ziyade ortadoğu da bulunan en büyük petrol rezervlerini kontrol etme enerji gücü ne sahib olma ,çinin enerjiye ulaşımını zora sokma ve dünya petrol ticaretinin dolar ile yapılmasını daim kılma.. doların dünya rezerv para olmasinib en büyük sebebi emtia nin dolar bazinda islam görmesidir..afkanistan isgalide yeni ipek yolu üzerinde bulunan muazzam enerji kaynaklarının çin tarafından ele gecirilmemesi ve ipek yolunda kontrolü sağlamak..yani herşeye din gözüyle bakmıyor bu adamlar
 • Allah razı olsunAllah razı olsun5 ay önce
  Sayın Dilipak güzel ve değişik bir yazı olmuş bu tip yazıların devamını ben şahsen beklerim bu kadar siyasete gündeme boğulmuşken bu tip yazılar bizi biraz olsun nefes aldırıyor. Biz müslüman camiada sizin gibi zeki ve aklı başında insanlar bizim için büyük aydındır. Sahi yaklaşık 1.5 sene önce twit atmıştınız saniyede üçyüz bin km hızla giden menzili de otuz bin km olan füze yapmıştık noldu ona sizin gibi einstein bu konuda bilgi verirse sevinirim. Selam ve dua ile.
 • ZaferZafer5 ay önce
  Sayin Dilipak son zamanlarda İncille Tevrat la yatar kalkar oldun hayırdır inşallah yoksa bunları Hıristiyanlık dini üzerine eğitim alan kızınız dan mı öğreniyorsunuz.incil böyle Tevrat böyle diyorsa bizim yüce kitabımız bir şey demiyor mu hani İncil Tevrat tahribata uğramış ve bu dinlerin bir hükmü yok idi.Gelecği Allah'tan başka hiç kimse bilemez ve herşey Allahın bize çizdiği yoldan ilerler
 • MurtiMurti5 ay önce
  Üstadım teslim bayrağı ceksen biz buralardan gidiyoruz desen sabahtan akşama yatağında fosur fosur uyusan zerre miskal bu söylediklerinin birtanesi olmaz.ilahi vahy kesildi peygamber gelmeyecek ama şeytan fısıldıyor boş durmuyor 3 -5 meczup yorum yapmış böyle olacak dedi diye Allah öyle mi Murad edecek ne İsa gelir nede krallık kurulur müslüman larda boşuna beklemesin hristiyan lik bitmiş onlardan bir cacık olmaz asıl mevzu İncil dediğiniz şeyi farklı okuyan larin durumu gnostik ler siz şimdi Avrupa birliği bir Hristiyanlık birliği diye bilirmisinizo yüzden suyu bulandirmanin anlamı yok gerçek anlamda itikadı sağlam olmayan keyfi olarak kalkıp İncil, Tevrat Zebur okuması caiz değildir peygamber in uygulaması ile sabit şimdi kalkıp bunu okuyuculara tavsiye etmeniz doğru değil
 • selim Fıtratselim Fıtrat5 ay önce
  Bazı reformcular Allah’ın sıfatlarını, kabir ve berzah hallerini, miracı, İslam’ın tek hak din olduğunu, âhir zamanda İsa aleyhisselamın nüzul edeceğini, Mehdi’yi inkar ediyor. Sakın bu sapıklara inanmayınız, onların peşinden gitmeyiniz, onların kitap ve makalelerini okumayınız. Ehl-i Sünnet imamları ne diyorsa, muteber kitaplarımız ne yazıyorsa doğru olan odur. Mehmet Şevket eYGİ NİN BUGÜNKÜ YAZISINDAN
 • YORUMYORUM5 ay önce
  Sayın Dilipak selamlar.Bu konular Hristiyan aleminin uçuk kaçık saçma sapan saplantılarından ibaret.Kur'an ımız Hz.İsa nın olayını açık bir şekilde bize bildirmiştir.Hala inanmayacaklar mı?Kıyamet hristiyan ların tevillerine göre değil Kur'anı Azimüşşañın bildirdiği üzere kopacak"amenna".Yer yüzünde ALLAH ALLAH diyen kalmayınca bu dünyanın hayatta kalmasının da bir hikmeti kalmaz.Öyle mi?Allah Bizden ne istemektedir?Allah ın Kur'anı na Peygamberimizin sünnetine öyle bir sarılacağız ki tüm kafirler, insi ve cinni şeytanlar hayretle kalacak.Aman dikkat !çoluk çocuğumuza namaz telkini yapıyormuyuz ?İslam dinini öğrenip öğretiyor muyuz ?Gerisi boş.Allaha emanet olun.
 • MücahidMücahid5 ay önce
  Nasredin hocaya sormuşlar hoca kıyamet ne zaman kopacak diye hoca el cevap sen öldüğün zaman senin kıyametin kopacak.gerisini boşver biz o kıyamete ve nesilerimize Allah kuran efendimiz vatan bayrak sevgisiyle yetiştirir ve kelimeyi tevhit zırhını giyer lafzayı cellal kılıcınıda eline alırsa bu iş tamamdır demektir. Allahın izniyle mevlam nesillerimizi paki Muhammediyeden eylesin dualarımız ümmet ille olsun.
 • FehmiFehmi5 ay önce
  Mehdi ve mesih meselelirini sorularla islamiyet sitesinden oku kurandaki delilleri ile beraber..kuranda var olana yok demek çok büyük vebaldir..
 • hamidhamid5 ay önce
  Bir çok tv kanalında gördüğümüz Joyce Meyer'i izleyeniniz varmı bilmem ama bana dinleyenleri izleyenleri hipnoz yapmaya çalışan ama ağlatamayan bir kardinal gibi geliyor
 • ufuk ufuk 5 ay önce
  Ali imran 55 ayet güç kıyamete kadar İsada ve ona inanlarda olacak diyor Tam anlayamadım
 • enverenver5 ay önce
  Türkçe yayın yapan sat7türk ve kanalhayattv gibi misyoner kanalları hırıstiyanlıgın hazgi mezhebinden acaba
 • MücahidMücahid5 ay önce
  Tabiki hocam başlık olmamış
 • MücahidMücahid5 ay önce
  Sayın Dilipak burada itikatı ahlaki yapısının temelinin oluşturan onların referans aldığı dini argümanlarını ortaya koymuş bunlarda bilmemiz gerek .
 • İkrarİkrar5 ay önce
  Sayin diye hitap edeyim ilbeyli bir hicri yilbasi vesilesiyle bir dua da bulun hocam diyorsun yeriyorsun turkiye ekonomisini kotuluyorsun cemiyetleri senin gibi kararsamnagatif dusunen yok sanirim biraz insaf senin agam takimi olmasanda gibisin futursuzca sayip dokmen kafa karistirman icimizdeki beyinsizlerden derken edep yahu hangi kefeye koymamiz lazim Allah sonumuzu hayir etsin bu senin yermelerine sayin yazar ne yapabilir yazari hedef gostere,rek tum okuyuculari da .payliyon seni sahsen kiniyom yorumlarin ic acici deyil hep streslutfen boyle yorumculari kisitlayin.
 • IlbeyhanIlbeyhan5 ay önce
  Hocamyerli vemilli ,birdediniNOSTRADAMUS misali insanlarinfeto, oktar , cubbeli ,menzilbilmemne bilmemne envai cesit sapiklar tarafindanalinmis akillariylabirde sen oynama ....IÇIMIZDEKI BEYINSIZLERsiz ,biz birlikte hepimiz miyiz acaba kuvvetle muhtemel...Ulkenin kit imkanlariyla milli !... egitim sistemindenkendi gayretleriyleyakasini kurtarip , yetismis tek tukbasarili genclerin cogunluguyurtdisina gitmenin yollarini ariyorlar ,elin ogullarida havada kapiyorlar....Bizedeokuma yazmasida olmayan taaa Afganistandan, oradan buradanvasifsizyiginlar geliyor...Sende halenortadogu kissalarini , vehimlerini ,efsanelerini onemli bisey anlatirmis gibimilletin kit aklinida aliyorsun...Veda hutbesindetebligini tamamladi peygamberimiz ,ALLAH dinini ekmel etti...Artik su bu yok...Allah yetmiyormu akli olana...Bi zamanda fetonunhezeyanlarini ,casusluklariniseyrettiniz, yeri geldi omuz verdiniz...Sonra bilmiyorduk dediniz...Kandirildik dediniz ...Içimizdeki beyinsizlerinen basinda sizlergelmeyesiniz...Bi fehim etmeye degmezmi...Dogal tarim veyumurta ,tavuk isini dusunseniz bi mudddet yazilariniza ara berip ...Belki millet kendini toparlar, umudum yokdabu ....Ver mehteri ver coskuyu ,abuk subuk isler yap .Allahin men ettigi herseyi yap sonradaDIS GUCLER , FAIZ LOBISI de...Basin silah dayayipmi imzalatti sanadoviz borcu alacaksin diye...Agir vebal altindasiniz ,Ahlak ,Akil ,Egitim ,Uretim, Ihracatbir an once ...Ulke uçurumdan yuvarlaniyor ,altinda hepiniz kalirsiniz....ortadogu masallarini birakin, millet yuzunu Allahina donsun o her seye yeter...
 • İsmail İsmail 5 ay önce
  Onların bu inançlarını bilmemiz, yaptıkları planlarını deşifre etmemiz açısından faydalı, lakin bizim müslümanların da mehdi ve Mesih beklentisi tuhaf, Kur'an da birtek ayet olmamasına rağmen. Selam ve selam
 • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer5 ay önce
  Siyonist-Hristiyan..işbirliği ..yani..Evangelistler..şeytanlık..peşinde..Anladığım..bu.
 • HacıHacı5 ay önce
  Allah gelecekte olacakları hiçbir kitaba yazmamış.Bizim bilim.ve teknikle işimiz olmadığından,çalışmadığımizdan .... Kuran ve.sunnet varken neden...
 • ESTERGONLU SEYDA NURESTERGONLU SEYDA NUR5 ay önce
  Evet kıyamet yakın onunla ilgili güze ve çok ibretlik bir hatıra /Bir dostum dün Vestel buzdolabı almışson model, bahsederken çantasından 7 yıl garantisini de göstermeyi ihmal etmedi./Ben " Güle güleve iyi günlerde kullanın hayırlı mübarek olsun." dedim ve sür'at-i intikal ile aklima geliverdi.Dostuma döndümbu 7 yıl garantı çok güzel ,ama*bu güzel eşyaları kullanan bizlerin kaç yıl,yada kaç ay yada kaçgüngarantimiz var ?" deyince dostumönce şasırdı sonra bir derin düşündü.ve gözleri dolarak "evet haklısın hocam !" Eğer RABBIMİZ'in merhameti ve lütfuve ihsanı ve ikramıolmasabir saat bile yaşayamazdık. O zaman bizden istediği beş vakit namazatembelliketmemeliyim!"* dedi.
 • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU5 ay önce
  Evet, " hadislerde haber verilen kıyametalemetleri hemrn hepsi güneşinbatisan doğması dişında zuhur etti.Kıyamet vaktiebced ve cifir hesablarina görede çok karibolduğu anlasiliyor." .* / bu vesile ile ;Milletin ve Âlem-i İslâmın 1 Muharrem 1440hicri yılbaşınızıtebrik ederiz..Cenab-ı Hak hayırların celbine,şerlerindef'ine vesile eylesin*!Ülkemiz üzerinde oynanan kirli ve sefil oyunları oynayan sömürgeci sefil devletlerin ve içerideki kripto hainlerin tuzaklarıni başlarına geçiriversin.
 • ErolErol5 ay önce
  1500 yillik Yezid'e Ezid, Ermeni orgutu Pkk'ya Kürd diyorlar şimdi.Dilipak sende mi zamana uydun? Tahrif edildigi, degistirildigi Ayetlerle sabit olan incil, tevrat'dan çikarim yapmak da neyin nesi? Muslumanin kitabi Kur'an degil mi? Kur'an'da isa as var! Fakat, Ne Kur'an'da ve ne de hadiste gokyuzunden geri gelecek, tekrar hukum surecek olan bir isa yok! Bu dadece israiliyat ve onlarin yan kuruluşu olan Şiilikte olan bir sapikliktir.
 • Sende mi Dilipak?Sende mi Dilipak?5 ay önce
  15yuz yillik Yezid'e Ezid, Ermeni orgutu Pkk'ya Kürd diyorlar şimdi. ... Tahrih edildigi degistirildigi Ayetlerle sabit olan incil tevrat'da çikarim yapmak da neyin nesi? Muslumanin kitabi Kur'an degil mi? Kur'an'da isa as var! Ne Kur'an'da ve ne de sunnette gokyuzunden geri gelecek, tekrar hukum surecek isa yok! Bu dadece israiliyat ve onlarin yan kuruluşu olan Şiilikte olan bir sapikliktir
 • MisafirMisafir5 ay önce
  Ne yapmak istiyorsun
 • hamidohamido5 ay önce
  Memo avrupaya ilk gidenler fakirlik ve talep den dolayı gittiler. Aslında bunun nedenide ülkenin iyi ynetilmemesidir. 70 li yılların Ortalarında Arabistan ve lıbya gibi bazı ülkelere100 binlerce kürt türk çalışmak için gitti ve çeyrek asır boyunca sürdü. Onlardafakir olduğu ve istikrar için. Vesayetten dolayı ab ülkelerinegidenlerin bir kısmı darbe yıllarının vesayeti kalmamasına rağmen ve o yıllara göre memleketin istikrarının artmasına rağmenayrımcılık bölücülük niye devam ediyor?g.doğuda iş makineleri niye yakılıyor?
 • aliali5 ay önce
  ya abi tahrif edilmiş değiştirilmiş incilden neden yazıyorsun. ...
 • ali dalali dal5 ay önce
  melih adlı yorumcu kürt tefeciden söz ediyor doğrudur ama asıl sen gel kürt illerindeki tapu diğişikliklerini gör bunun türkü kürdü yoktur.fakat bütün tefecilerin aynı zamanda hdp ve kürtçü olduğunu iskaliyorsun.ülkücüleri göreve çağıracağına dindar kürt kardeşlerine sevgi besle tamammı ülkücü kardeş.
 • engineerengineer5 ay önce
  sn memo Müslüman ülkelerde azınlıkların(gayri müslimlerin) nüfusları %20 lere kadar çıkıyor, bunlar nereye göç eder sizce,gayrimüslim tabiiki bir hıristiyan ülkeye göç eder, eğer bir"Müslüman" gidipte hıristiyan bir ülkeye göç ediyorsa onun Müslümanlığıda bir sorun var demektir,samimi bir Müslüman asla bir hıristiyan ülkeye öncelikli olarak göç etmeyi düşünmez,ikinci sınıf bir insan olarak muamele görmek ve aşağılanmak içinmi göç edeceksiniz, eğer kabul ediyorsanız gitmek isteyene durmayın gidin derim ama bilin ki rahat yüzü göremeyeceksiniz, ezansız, bayraksız elin sultası altında sığınmacı olun, izzet ve şereften yoksun olarak yaşayın, Müslüman Türk asla böyle birşey yapmaz, vatansız ve bayraksız olmaz.
 • AbdulAbdul5 ay önce
  Kurtlar ot, kuzular et yiyecek o dönemde..
 • samisami5 ay önce
  bu devirde bu savsatalara inanan daha cok oldukca, birakin gelismeyi geri gidiyoruz. hepsi mitos bunlarin ancak film senaryosu olur. isayi süründüre süründüre öldürdülervede ölü dirilmez. ha bazisi eiyecek allah isterse yapar o halde hristiyan bombalariyla vücütlari parcalanan irakli afganli suriyeli bebekleri diriltsin bakalim yada hristiyan ülkesine müslüman ülkeden kacarken denizde bogulan aylan bebek i diriltsin
 • BaranBaran5 ay önce
  Memo Bende Hıristiyan ülkesinde yaşıyorum ama buralarda çok cami var yani ibadetimizi yapıyoruz.Neyse nedenmi Müslümanlar hiristiyan ülkesini tercih ediyorlar bunun cevabı apaçık daha iyi şartlarda yaşamak için.Ben geçen ay Alanya'da tatil yaptim İnanki bütün saticilar Euro istiyor gerçi öbür büyük şehirlerde de durum aynı bende dedim ki Cumhurbaşkanımiz TL tercih edin söylemini hatirlattim ama hicbiri TL istemiyordu.Birde şunu yazmak istiyorum eğer Avrupa vizeyi kaldırsın türkiyenin yarisi Avrupa'ya göçer.
 • MemoMemo5 ay önce
  Ülkücü camia şu anda devlette kadroşmakla meşgul arkadaşım...Her toplum hakettiği gibi yönetilir en nihayetinde
 • Memo Memo5 ay önce
  Mustafa, Hristiyan senin düşmanın değil, Müslüman senin dostun değil. Böyle toptancılık yapmak doğru değil ama illa yapacaksan Türkiye'yi terkeden dindarların neden soluğu Hristiyan ülkelerinde aldığını bir düşün. Acaba o hristiyan ülkeler ve insanları mı müslümanlara kucak açıyor? E hani müslümanlar kardeşti, dosttu. Hiç etrafında gideyim de Arabistan'a yerleşeyim diyen müslüman var mı mesela?
 • Erkan kürekciErkan kürekci5 ay önce
  Evet bilgiler önemli 2012 aralıkta İzmirin ne derece önplanda olduğuna şahit olduk. Dini verilerde özellikle kıyamet seneryolarında insanlar bozuk kutsal kaynaklara saplantı derecede anayasa gibi oturtmaları insanın fıtrarının şaşkınlığının delili. Allah bizi sapık düşüncelerden korusun
 • MustafaMustafa5 ay önce
  Sayın Dilipak gayet açık bir şekilde düşmanın zihin yapısının neye göre şekillendiğini anlatarak bizim düşmanı tanımamizi sağlamaya çalışıyor.bunu bile anlamayip ezberlerini fikir diye sunanlar var
 • HiçHiç5 ay önce
  .. Sanki Allah böyle buyuruyor... 
 • TUĞRULTUĞRUL5 ay önce
  Sn Dilipak çok güzel ve bilinmesi gereken bir konuya değindiniz teşekkürler. Tanrının kıyameti bir an önce koparmasını hasretle bekleyen hristiyan gruplar özellikle se evenjalistler bir taraftan Tanrı’nın Göksel hükümranlığında 1000 yıllık kıyamet sonrası yaşamı planlarken diğer taraftan da bu fantezileri (ki onlar için inanç) gerçekleştirmek için bazı coğrafyaları hedef haline getiriyorlar. Bunların en belirgin taktiklerinden birisi se Hz. İsa’ya ait altın tas ki bazı kaynaklarda Ayasofya’nın temelinde olduğu da iddia ediliyor. Ne olursa olsun bize çok komik gelen bu durum karşımızda savaşanların hayat tarzı ve daha da ötesi cennet beklentisi ve bizim bunu bilerek tedbir almamız gerekiyor. Ayrıca Ağrıdağı ve eteklerinde de 1940 lardan beri resmî veya gayri resmi araştırma yapan evanjelistler başka kutsallarda araştırıyor nuhun gemisi vs. Kıyamet beklentisi ve elde edecekleri imtiyazlar aslında şu an bile çökmüş durumda çünküEvanjelist olmayanların cennete 1000 yıllık mutlu hayata dahil edilmeyeceği fikrinden diğer hristiyanlar rahatsız!! Hz. İsa’nın kimleri göklere alacağı da şaibeli bir durumacaba Hz. İsa 1000 yıllık cennet hayatı projesinde bu mezhebi kullanıp dünya imparatorluğuna soyunan ve dünyayı yöneten global mafyalara mı öncelik verecek ? Müslümanlar olarak özellikle TÜRK olarak bizi de yakından ilgilendiren dini bir fikir gibi gözükmesine rağmen emperyalist ve satanist temellerle beslenen bu inanç ve faaliyetlere karşıdevlet ve millet olarak çok akıllı ve güçlü bir tavır sergilememiz gerekir. Çocuklarımıza bu alçakların tam bir TÜRK ve MÜSLÜMAN düşmanı olduklarını ve yineHz. İsa’dan daha ziyade sömürgecilikle iç içe olduklarını öğretmemiz gerekiyor. Sarı adam kim olursa olsun bizim için tehlikelidir felsefemizden vazgeçmemeliyiz! Gelecek ve Kıyamet üç beş çapulcu paçavra evanjelistlerin elinde değil Her şey Alemleri yaratan yüce Allah’ın irade ve idaresindedir.
 • melih53melih535 ay önce
  Türkiyemizin son hali hocam**iflaslar zor durumdaki insanların tefecilere düşmesi **büyük bir kürt tefeci grubları herkesi korkutup mallarına el koyma****son 5 aylık büyük şehirlerdeki tapu değişimlerini izleyin.**asıl büyük tehlike orada****kürt tefeciler piyasada..insanları ölümle tehditler.**devlet yok artık..**vatansever pisliğe bulaşmamış iyi Türk aileler yok olmaya gidiyor***ülkücü camia nerede.***
 • Mine Mine 5 ay önce
  İslamda İsa a. S. Yani Isa Mesih yok mudur?Meryem süresi İsa süresi nur süresinde İsa akeyhiselamin sema çekildiği gibi ifadeler yok mudur?...
 • maraşlımaraşlı5 ay önce
  Bu batılılardaki nasıl bir gerizekalılıktır anlamadım. Dünyayı yaşanmaz hale getir. Tarif olmuş incille yola çık. sonra kendine bir oyun ya ve oyna , müslümanlarında bildiği hz isa gerçeğini kendilere mal etmişler. Hz isa geldiğinde onada sahiplenecekler peki ya hz isa bunlara sahiplenecekmi , anlayacağınız körler sağırlar birbirini ağırlar. Delinin biri kuyuya bir taş atmıi kırk akıllı çıkarmaya uğraşıyor. Demekki bu hristiyanlarında başında bir deli var ve bunları yönlendiriyor. Dünyayı yaşanabilir hale getirmek için uğraşacaklarına , ateş çemberine çevirecekler , ama o ateşte kendileri yanacak , kısaca arzu ettikleri cehennemleri olacak Sayın hocam ahir zaman ve kıyametle ilgili islam dini ve hadisler ne der bir de onla ilgili bir yazı yazarmısınız. Malumunuz insanımız bu konu hakkında çok meraklı. Bu arada hicri yılbaşınızıda kutluyorum herkesin , malum 1440 yılına girdik. Bazı olağanüstü olayların olacağı zaman dilimize giriyoruz. selametle
 • TarafsızTarafsız5 ay önce
  tüm dünyada din görevlileri misyonerdir kendi ülkendeki rahip papaz haham şeyh şıh farketmez hepsi din kisvesi altında başka ülkerelere hizmet ederler ve toplumu hep kendi doğrularına çağırırlar aslında doğru dedikleri kendi yorumlarıdır kitap üzerinden kendi hikayelerini yazarlar toplumu kamplaştırır ve tarafgir yaparlar buna din konusunda yazarlarda dahildir yazarlar ahlak din siyaset toplum bilinci yerine kendi düşüncelerini empoze ederler dikkat etmek lazım değil ehli sünnet ehli kitap olmak lazım kendi dininizi kendiniz okuyup öğrenin başkasının ağzına bakmayın yada başkasının kitaplarına tapmayın doğru söylüyor sandığınız kişiler size kendi kitabınızı tersten okutur anlamazsınız zamanında fatihi yıkmak için bu insanların elinden kuranı kerimi nasıl alırız diyen ingiliz komutan gibi kitabı elimizden almak yerine kitabı bize kendi misyonerleri vasıtası ile kendi bildiklerini öğreterek
 • şükrü onukşükrü onuk5 ay önce
  ..Belki küfür ehlinin ne düşündüğünü bilmek açısından önemli ,inancı diri ve sağlam tutup sorumluluk bilincinde hareket ederek acımasızca planlanan olayları öngörüp karşı hamleyi bilerek ezber bozmak , hayalleri yıkmak ...
 • AdemAdem5 ay önce
  birisi kurtlar etobur nasıl kuzularla yaşasın ki demiş. meseleyi dümdüz okuyanlara anlatacak laf bulmak imkansızdır.
 • ......5 ay önce
  yorumunun okuduğun yazıylailgisi olsun azda olsa. arkadaş ya.
 • HaticeHatice5 ay önce
  Demekki tevrat incil ve hadislerin hepsini bir araya getirerek artik kim yazdi bilemeyiz yani kitabin duzenlemesini kim yapti adnan oktar diger adi harun yahya biliyorum akitin editoru bu yorumu yayinlamiyacak ama ben 1990 li yillarda okuyup tovbe ettigim donemlere rastladigi icin o kitap onemliydi o kitabi okuyan cok kisi namaz kilmaya tovbe etmeye baslamistir ama adam sonradan iyice sapitti gerci o kitabi harun yahya adiyla aldim ve okudum hz mehdi ve altin cag ve hz isa adli kitaplarini bilemeyiz tabi o zaman tv si filan yoktu ilgimi cekti ve okudum benim icin donum noktasi oldu o aralar korfez savasida vardi bu anlatilanlarin farkli bir anlatimiydi su anda gercektende sayin dilipakin dediklerini yasiyoruz buda gosteriyorki amik ovasinda kan govdeyi goturecek ve altin cag ve kiyamet gorurmuyuz bilemem
 • İkrarİkrar5 ay önce
  Selam ve dua ile tum inananlara hicri yeni senesini tebrik ediyom kiyametin nezaman kopacagini soran sahabeye peygamberimiz sav ahirete ne hazirladin demis. Birde ahirete inanmayan biri Hz Aliye ya Ali ben ahirete inanmiyomvarmi diyene ,yoksa sanada yok banada yok.ya varsa
 • CahilCahil5 ay önce
  .... köprüden önceki son çıkış diye makale yazmış ABD basınına ama makale aslında çaresizliği anlatıyor suriyede esad kazanırsa dünya kaybeder derken sanki yapılan gizli planları açıklarım beni çaresiz bırakırsanız demek gibi oldu
 • islamin itikadi bellidirislamin itikadi bellidir5 ay önce
  1-islamda mesih var mi? yok2-'Mesih’in bin yıllık krallığında, kurtların kuzularla birlikte yaşayacakları yeni dünya düzeni kurulur. ' Kurtlar otobur mu olacak? bu yaradanin adetlerine aykiri.bu yazida gecen bi cok sey 'Nastradamos kehanetleri'ine benziyor. 3-musevilik, isevilik ne der, nasil eder muhatabini baglar.4- Emrolundugun gibi yasa' muslumanin yolu inanci itikadi bellidir. 'Senin dinin sana, benim dinim bana'
 • İncil değil; Kuran okuyakİncil değil; Kuran okuyak5 ay önce
  Allah akıl fikir noksanlığı vermesin, amin. Gerisi kolay.
 • ErdemErdem5 ay önce
  Allah nurunu tamamlayacaktır,kafa karışıklığına gerek yok.Kuran ve sünnet bize yeter,hükmü kalkmışlarla abes iştigal etmeyelim.Hakiki mümin olmadan bunu da beklemeyelim.Bu iş politikayla olmaz,sahabe ruhuyla olur,vesselam

Günün Özeti